O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Rph Membuat Binaan Tahun 6

  • Entre para ver os comentários

Rph Membuat Binaan Tahun 6

  1. 1. Matapelajaran : Pendidikan Seni VisualKelas/ Tahap : 6 Gigih / Tahap 2Tarikh : 25 Mac 2011 (Jumaat)Masa : 10.20 – 11.20 pagi (1 jam)Bil. Murid : 39 orangBidang Kegiatan: Membentuk dan Membuat BinaanTajuk : Origami (Burung)Hasil Pembelajaran :Murid dapat membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik berbeza dalam penghasilan sertamenghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif.Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat:1. Memahami konsep origami.2. Menggunting dan melipat kertas dengan betul untuk menghasilkan origami burung.3. Menghasilkan origami bentuk burung secara kreatif.4. Melukis dan mewarna origami tersebut dengan kemas dan teliti.5. Menghias origami burung mengikut kreativiti masing-masing.
  2. 2. Pengetahuan sedia ada murid:1. Murid pernah melihat origami di sekolah, kedai-kedai, buku atau di televisyen.2. Murid pernah melukis, menggunting dan mewarnaNilai Murni : Bekerjasama, disiplin, ketekunan, ketelitian dan kekemasanAlat : Pembaris, gunting,Bahan : pensel warna, pensel, pen magik, kertas warnaKemahiran Berfikir : Kemahiran belajar, pemudahcaraStrategi Pembelajaran : Direktif, Pemerhatian, Kontekstual, Kecerdasan PelbagaiBahan Bantu Mengajar (BBM) : Contoh origami hasil kerja guru, Video langkah-langkah membuat origami
  3. 3. Langkah Perkembangan Isi pelajaran Aktiviti P&P Strategi/Gambarajah Pengajaran/Masa /Nilai/ CatatanSet Induksi · Guru menayang video contoh- Murid melihat contoh-contoh Kecerdasan Pelbagai-(5 minit) contoh pelbagai jenis burung dan yang guru tayangkan. linguistik memperkenalkan setiap jenis burung dalam dwi bahasa. Nilai – Kerjasama, disiplinLangkah 1 Memperkenalkan tajuk pelajaran Murid mendengar Strategi:(10 minit) pada hari ini iaitu membuat penerangan guru dengan Kontekstual origami burung. penuh minat. Menyoal murid-murid tentang Murid menjawab soalan Kecerdasan Pelbagai – origami. guru dengan pelbagai Verbal Linguistik jawapan yang mereka tahu. Soalan : 1. Apa itu Origami? Murid memberi perhatian 2. Pernahkah mereka melihat terhadap penerangan guru ABM maujud (origami yang kertas yang berlipat-lipat dan mengenai definisi origami telah siap dihasilkan) akhirnya menjadi bentuk tertentu? Sekali – sekala murid bersoal jawab.
  4. 4. Guru menerangkan definisi origami kepada murid-murid. Definisi : ˝Origami merupakan satu teknik lipatan sama ada dengan menggunakan kain ataupun kertas yang dapat menghasilkan sesuatu bentuk atau objek.”Langkah 2 Guru menerangkan jenis alat dan Murid memberi perhatian Strategi:( 5 minit) bahan yang hendak digunakan. terhadap penerangan guru. Koperatif Konstruktivisme 1) Kertas Warna Murid mengambil alat dan 2) Pensil Warna bahan dari guru. 3) Pen magik 4) GuntingLangkah 3 Guru menunjukkan video Kecerdasan Pelbagai –(10 minit) demonstrasi cara menghasilkan Murid melihat aktiviti melipat Intrapersonal - Ruang
  5. 5. origami bentuk burung. kertas seperti yang ditayangkan oleh guru. Nilai: tekun, berhati-hatiMenunjukkan cara melipat kertasdengan betul kepada murid-murid.Langkah-langkah: 1) Sediakan kertas warna Rajah 1 bersaiz segi empat sama (Rajah 1) 2) Lipatkan kertas membentuk segi tiga Rajah 2 (Rajah 2) 3) Lipatkan pula mengikut garis putus-putus yang Rajah 3 ditunjukkan (Rajah 3) 4) Ambil sebelah helaian segitiga kecil itu dan Rajah 4
  6. 6. lipatkan ke arah bertentangan (Rajah 4 dan Rajah 5) Rajah 55) Lipat dua dari satu bucu ke bucu satu lagi (Rajah 6)6) Kemudian, lipat ke bawah Rajah 6 seperti rajah untuk membentuk sayap. (Rajah 7)7) Akhir sekali, lukiskan Rajah 7 bulatan hitam sebagai mata burung. (Rajah 8)8) Hias origami mengikut Rajah 8 kreativiti masing-masing.
  7. 7. Langkah 4 Guru mengarahkan murid Murid melakukan gerak Pembelajaran Akses Kendiri(15 minit) melakukan aktiviti gerak kerja kerja yang diberikan. –Bertanggung jawab ke atas seperti yang telah ditunjukkan. pembelajaran sendiri untuk Murid mula membuat lipatan menghasilkan tugasan Guru membimbing dan untuk menghasilkan origami memantau murid-murid di dalam bentuk burung. kelas semasa aktiviti gerak kerja dijalankan.Langkah 5 Guru menunjukkan cara-cara Murid mula mewarnakan Kecerdasan Pelbagai –(10 minit) menghias origami burung. bahagian-bahagian tertentu Intrapersonal - Visual pada burung. Guru mengarahkan murid memperkemaskan hasil lipatan Murid menghias origami origami burung dan membuat mengikut kreativiti mereka kemasan mengikut kreativiti yang tersendiri. masing-masing.
  8. 8. Penutup Guru mengambil beberapa hasil Murid memberikan Kecerdasan Pelbagai(5 minit) karya murid untuk dipamerkan. kerjasama kepada guruPenilaian Hasil dengan memberikan hasilPembelajaran : Guru meminta beberapa orang kerja mereka untukApresiasi dan refleksi : murid untuk membuat sesi dijadikan contoh dalam sesi apresiasi dengan memberikan apresiasi. komen terhadap hasil karya rakan-rakan yang lain. Murid memberikan komen terhadap origami yang Guru bertanyakan beberapa dihasilkan oleh rakan-rakan soalan kepada murid-murid. mereka. 1.Adakah kamu sudah faham Murid menjawab soalan apa itu origami? guru dengan pelbagai jenis kemahiran interpersonal dan jawapan. intrapersonal– Linguistik 2.Bagaimanakah perasaan kamu sepanjang menghasilkan origami Murid dapat menghargai bentuk burung? tentang ilmu dan kemahiran yang mereka perolehi. Memberi pujian kerana murid dapat memahami tajuk hari ini.
  9. 9. Membuat sesi refleksi danmembuat penilaian objektifpengajaran pada hari ini.

×