O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

2 SAINS KERTAS 2 Lulus.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
NAMA : ______________________________________________ KELAS : ____________________
SET LATIHAN BERFOKUS UPSR 2017
SAINS 01...
c. Jawab soalan berdasarkan rajah di bawah.
i. Jenis tanah manakah paling sesuai untuk pertumbuhan tumbuhan?
_____________...
3
__________________________________________________________________________
_____________________________________________...
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Spm 2005 paper 2 + skima
Spm 2005 paper 2 + skima
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 2 SAINS KERTAS 2 Lulus.docx (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

2 SAINS KERTAS 2 Lulus.docx

  1. 1. NAMA : ______________________________________________ KELAS : ____________________ SET LATIHAN BERFOKUS UPSR 2017 SAINS 018/1 Kertas 2 1 . a. Air mengalir paling cepat melalui tanah ___________________________ dan mengalir paling lambat melaui tanah _________________________ . ( 1 markah ) b. Berdasarkan pemerhatian dalam ujikaji di atas, nyatakan urutan yang betul mengikut keupayaan air mengalir bermula dengan yang paling laju. ( 1 markah )
  2. 2. c. Jawab soalan berdasarkan rajah di bawah. i. Jenis tanah manakah paling sesuai untuk pertumbuhan tumbuhan? _______________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii. Berikan sebab bagi jawapan ( c ) i . ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) 2 . Rajah menunjukkan satu penyiasatan untuk menyiasat tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air. pasu pasir biji benih akar a. Nyatakan satu pemerhatian pada akhir penyiasatan ini. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) b. Kenalpasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air. __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) c. Berikan satu inferens untuk menerangkan pemerhatian di (a).
  3. 3. 3 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) d. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ( 1 markah ) a. Apakah jisim? ___________________________________________________________________________ ( 1 markah ) b. Rajah menunjukkan sejenis alatan alat pengukuran di dalam bilik Sains. i. Namakan alat pengukuran yang ditunjukkan dalam rajah di atas. _______________________________________________________________________ ( 1 markah ) c. Seorang murid ingin menentukan jisim pasir yan telah diisi ke dalam beg plastik yang sama saiz. Rajahmenunjukkan jisim bungkusan pasir itu. Apakah bacaan penimbang berdasarkan rajah di atas? i. Penimbang P :________________ kg
  4. 4. 4 . ii. Penimbang Q : _______________ kg ( 1 markah ) d. Rajah di bawah menunjukkan tiga bungkusan pasir yang diletakkan di atas alat penimbang. i. Ramalkan jisim bagi tiga bungkusan pasir itu. _______________________________________________________________________ ( 1 markah ) e. Berdasarkan jawapan kamu di 3(c)I, lukiskan jarum penunjuk pada alat penimbang di atas. ( 1 markah ) Rajah menunjukkan dua jenis sumber tenaga. U V a. Namakan sumber tenaga di atas. i. U : ____________________________________________________________________ ii. V : ____________________________________________________________________ ( 1 markah ) Rajah menunjukkan dua aktiviti manusia.
  5. 5. 5 . M N a. Tuliskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat dalam aktiviti tersebut. i. M : ___________________________________________________________________ ii. N : ___________________________________________________________________ ( 1 markah ) b. Namakan satu sumber tenaga lain yang boleh digunakan dalam aktiviti N. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) c. Apakah yang akan berlaku sekiranya sumber tenaga tidak dikawal penggunaannya? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ( 1 markah) d. Berdasarkan aktiviti di atas, tuliskan kesimpulan tentang tenaga. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) Ramlah ingin menguji sifat bahan . Rajah menunjukkan bahan yang ingin diuji oleh Ramlah.
  6. 6. a. Apakah ujian yang boleh digunakan untuk menguji sama bahan di atas adalah bersifat neutral, bersifat asid atau bersifat alkali. __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) b. Selepas ujian dinyatakan di 5(a)dilakukan, keputusan berikut diperoleh. Kertas litmus Pemerhatian Biru Warna biru menjadi merah Merah Tiada perubahan warna berlaku i. Nyatakan sifat bahan ini. ____________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii. Apakah rasa bagi bahan ini? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) c. Jus lemon dimasukkan ke dalam gelas berisi ais. Selepas seketika, titisan air terbentuk di luar permukaan gelas itu. i. Ramalkan keputusan yang akan diperolehi sekiranya titisan air di permukaan luar gelas diuji dengan kertas litmus. _______________________________________________________________________ ( 1 markah )
  7. 7. 6 . ii. Apakah sifat bagi cecair ini? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) Rajah menunjukkan dua buah pantai, A dan B yang mana mengalami perubahan waktu. A B a. Nyatakan pemerhatian suasana kejadian berikut. A. _______________________________________________________________________ B. _______________________________________________________________________ ( 1 markah ) b. Berikan sebab bagi jawapan di 6(a). __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) c. Setelah 12 jam berlalu, apakah yang dialami oleh pantai B. Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul. siang malam Mengapa ini berlaku? __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) d. Nyatakan kesan jika Bumi mengalami siang lebih lama daripada waktu malam. __________________________________________________________________________
  8. 8. 7 . ( 1 markah ) e. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika Bumi tidak berputar pada paksinya. __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) Terdapat 3 buah pasu bunga yang berlainan saiz, masing-masing ditanam dengan dua batang anak pokok yang sama jenis. Rajah menunjukkan keputusan penyiasatan selepas dua minggu. W X Y a. Apakah tujuan penyiasatan ini? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) b. Apakah yang diperhatikan dalam penyiasatan ini? __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) c. Nyatakan corak perubahan ketinggian anak pokok apabila saiz pasu bunga bertambah? __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) d. Anak pokok manakah yang akan menghadapi persaingan yang hebat? __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) e. Berikan alasan berpandukan jawapan pada 7 (d).
  9. 9. 8 . __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) f. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) Rajah di bawah menunjukkan satu objek. a. Nyatakan pemerhatian kamu pada objek di atas. __________________________________________________________________________ ( 1 markah) b. Apakah yang menyebabkan objek berkeadaan sebegitu rupa? __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) c. Apakah yang akan berlaku jika kita memakainya? __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) d. Tapak kasut menjadi haus lebih cepat jika digunakan di atas permukaan tar daripada permukaan simen. Nyatkan satu hubungan anara jenis permukaan dengan kesan geseran. __________________________________________________________________________ ( 1 markah )
  10. 10. e. Nyatakan satu kebaikan geseran dalam aktiviti seharian kita. __________________________________________________________________________ ( 1 markah ) f. Nyatakan satu cara mengurangkan geseran. ___________________________________________________________________________ ( 1 markah )

×