O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Duktighetsfällan

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Anders haglund  cd 3
Anders haglund cd 3
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 48 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Duktighetsfällan (20)

Anúncio

Duktighetsfällan

 1. 1. UR BALANS Duktighetsfällan Joanna Rose och Aleksander Perski
 2. 2. <ul><li>Typ A – beteende </li></ul><ul><li>” Jag vet inte vart jag är på väg, men jag ska komma dit först” </li></ul><ul><li>Bråttomsjuka, Fientlighet </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Massiva samhällsinsatser: </li></ul><ul><ul><li>Rökstopp </li></ul></ul><ul><ul><li>Bättre Mat </li></ul></ul><ul><ul><li>Motion </li></ul></ul><ul><ul><li>Läkemedel för blodtryck, kolesterol, socker, sömn, depression…. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bättre medicinska behandlingar </li></ul></ul>
 4. 4. 2008 - Förändring av ”stressrelaterat besvär” i olika åldrar
 5. 5. 09-06-08 Joanna Rose och Aleksander Perski 70% av patienterna är kvinnor Ålder 35-45 dominerar
 6. 6. Duktighetsfällan: Vi själva Samhället
 7. 7. <ul><li>Våra patienter kommer från olika bakgrund, har olika jobb, olika privatliv </li></ul><ul><li>Men en viktig sak har dom gemensamt… </li></ul><ul><li>De har dålig självkänsla </li></ul>Stressmottagningen
 8. 8. <ul><li>Jag är missnöjd med mig själv. </li></ul><ul><li>Jag känner mig inte lika värdefull som alla andra. </li></ul><ul><li>Jag har en negativ inställning till mig själv. </li></ul><ul><li>Jag kan inte tänka lika bra som alla andra. </li></ul><ul><li>Jag känner att jag inte har bra egenskaper. </li></ul><ul><li>Jag skulle vilja ha mer respekt för mig själv. </li></ul><ul><li>På det hela taget tror jag att jag är misslyckad. </li></ul><ul><li>Ibland känner jag att jag är helt värdelös. </li></ul><ul><li>Ibland känner jag mig helt oduglig. </li></ul><ul><li>Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Tidig anknytning – positiv grundsyn skapas i nära relation till föräldrar (George Herbert Mead, John Bowlby) </li></ul>09-06-08 Joanna Rose och Aleksander Perski
 10. 10. William James-självkänsla <ul><li>förmåga </li></ul><ul><li> ------------- </li></ul><ul><li> ambition </li></ul>
 11. 11. Christopher Murk 2006
 12. 12. <ul><li>Relationer: </li></ul><ul><li>“ Jag hjälper andra, jag är viktig för andra - då får jag finnas” </li></ul><ul><li>Prestationer: </li></ul><ul><li>“ Jag är duktig, jag gör en massa saker – då får jag finnas” </li></ul><ul><li>Perfektionism: </li></ul><ul><li>“ Strävan efter det perfekta dämpar ångesten att inte duga” </li></ul>Tre sätt att kompensera
 13. 13. Relationsbaserad självkänsla <ul><ul><ul><li>Stämmer Stämmer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> inte helt </li></ul></ul></ul><ul><li> 1 2 3 4 5 </li></ul><ul><li>Jag har en tendens att vara andra till lags för </li></ul><ul><li>att inte riskera att förlora deras uppskattning </li></ul><ul><li>Min självkänsla går lätt upp och ner beroende </li></ul><ul><li>på signaler av avvisande och acceptans från andra </li></ul><ul><li>i mina nära relationer. </li></ul><ul><li>Om en kärleksrelation tagit slut känner jag mig </li></ul><ul><li>verkligen oduglig och värdelös. </li></ul><ul><li>Jag är benägen att ofta visa för stor hänsyn i relationer </li></ul><ul><li>på bekostnad av mina egna behov och känslor </li></ul><ul><li>Maarit Johnsson, Victoria Blom, SU </li></ul>
 14. 14. Kompetensbaserad Självkänsla <ul><ul><ul><li>Stämmer Stämmer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> inte helt </li></ul></ul></ul><ul><li> 1 2 3 4 5 </li></ul><ul><li>1. Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt </li></ul><ul><li>värde genom att vara duktig </li></ul><ul><li>2. Enligt mig är det inte ’vem jag är’ utan </li></ul><ul><li>’ vad jag har presterat’ som räknas. </li></ul><ul><li>3. Oavsett det faktiska resultatet har jag alltid en </li></ul><ul><li>gnagande känsla inom mig att jag borde ha presterat bättre. </li></ul><ul><li>4. Jag upplever andras framgångar lite som ett hot </li></ul><ul><li>5. Jag har svårt att förlåta mig själv om jag misslyckas </li></ul><ul><li>med någon viktig uppgift </li></ul><ul><li>Maarit Jonhnson, SU </li></ul>
 15. 15. Perfektionism Är du en sån person som gillar ordning och reda? Är det viktigt för dig att göra listor och scheman och se till de små detaljerna? Händer det att du ägnar så mycket tid åt att få allting helt perfekt att du har svårt att avsluta en uppgift? Tycker du själv eller andra att du är så engagerad i ditt arbete ( eller studier) att du inte får någon tid över för dina vänner eller nöjen? Ställer du höga moraliska krav i frågor om vad som är rätt och fel? Är det svårt för dig att låta andra hjälpa dig om de inte går med på att göra det precis så som du vill ha det gjort?
 16. 16. <ul><li>Prestationsprinsessor - dålig grundläggande självkänsla, </li></ul><ul><li>hög prestationsbaserad självkänsla </li></ul><ul><li>(17.6) </li></ul><ul><li>Uppgivna askungar- dålig självkänsla, </li></ul><ul><li>låg prestationsbaserad självkänsla </li></ul><ul><li>(15.4) </li></ul>09-06-08 Joanna Rose och Aleksander Perski
 17. 17. <ul><li>Väldigt engagerad i olika aktiviteter </li></ul><ul><li>Svårt att säga nej till erbjudanden eller utmaningar. </li></ul><ul><li>Perfektionist i allt </li></ul><ul><li>Väljer ofta ett yrke eller en livsposition som är krävande. </li></ul><ul><li>Betraktar även små misslyckanden som en tragedi </li></ul><ul><li>Har mycket svårt att stänga av eller komma ur sin fysiologiska uppvarvning </li></ul>09-06-08 Joanna Rose och Aleksander Perski
 18. 18. <ul><li>Backar inte ur hopplösa situationer, anstränger sig istället ännu hårdare! </li></ul>09-06-08 Joanna Rose och Aleksander Perski
 19. 19. Kognitiva problem Sömnrubbningar Trötthet, utmattning Kroppssymtom Neuromuskulära symtom Psykiska symtom
 20. 20. Kvinnofällan: Samhället
 21. 21. Smal, snygg, smart, social
 22. 22. Manlig norm gäller <ul><li>Hon är för tuff. </li></ul><ul><li>Eller för snäll. Hon är för feminin. </li></ul><ul><li>Eller för mycket man. </li></ul><ul><li>Kjolen är för kort. </li></ul><ul><li>Eller… </li></ul><ul><li>Om hon tar hänsyn till andra, är mån om relationer på jobbet eller ger stöd och uppmuntran – betraktas hon som mindre kompetent. </li></ul><ul><li>Fokuserar hon på uppdraget och är tydligt målorienterad – får hon kritik för att vara för tuff och för lite feminin. </li></ul>
 23. 23. Dubbel- arbete 70% av hushållsarbete utförs av arbetande kvinnor Katarina Boye, SU;2008
 24. 24. Klockan (Frankenhaeuser, Lundberg) Arbetsslut
 25. 25. Störd sömn Kecklund & Åkerstedt, 2004
 26. 26. Andel personer med störd sömn i Sverige Andel % Kvinnor Män • ULF - levnadsnivåundersökning • N≈10.000/år • Repr nationell grupp 5 10 15 20 25 1981 1987 1989 1995 1997 1999 2000
 27. 27. Vad kan vi göra? Själva
 28. 28. Självkänsla <ul><li>Självinsikt </li></ul><ul><li>Försök att sluta kompensera </li></ul><ul><li>Proffshjälp (KBT?) </li></ul>
 29. 29. Mantra
 30. 30. Konflikt
 31. 31. Proffshjälp
 32. 32. Stig Dagerman – om prestationskraven <ul><li>Mitt liv är ingenting som skall mätas. Varken bocksprånget eller soluppgången är några prestationer. Ett människoliv är heller ingen prestation utan ett växande in mot fulländningen. Och det fulländade presterar ingenting, det verkar i vila…. </li></ul><ul><li>Människan.., liksom varje annan detalj i skapelsen, är ett självändamål.Hon vilar i sig själv som en sten i sanden. Vår behov av tröst är omåttligt, maj 1952 </li></ul>
 33. 33. Ambition Förmåga
 34. 34. <ul><li>Dygnet har bara 24 timmar – prioritera. </li></ul><ul><li>Säg NEJ ofta. </li></ul><ul><li>Tänk efter vad som är viktigast – satsa bara på det. </li></ul><ul><li>Perfektionismen är ok, men inte i allt samtidigt. </li></ul>Sänk dina ambitioner
 35. 35. Perfektionismen
 36. 36. Öka resurser/kompetensen <ul><li>Be om hjälp </li></ul><ul><li>Kräv jämställdhet hemma </li></ul><ul><li>Ge andra chansen att vara duktiga – delegera </li></ul><ul><li>Utbilda dig vidare </li></ul><ul><li>Skaffa mentor och stödgrupper </li></ul><ul><li>Självkännedom- dina styrkor och svagheter </li></ul>
 37. 37. Vad kan vi göra? Samhället
 38. 38. Åtgärder - samhälle Sätta stopp på ökande krav?
 39. 39. Jämställdhet
 40. 40. 1 Jag ska alltid göra det som andra önskar, förväntar sig eller behöver. 2 Jag ska ta hand om alla i min närhet, vare sig de ber om det eller inte. 3 Jag ska alltid lyssna till allas bekymmer och göra mitt bästa för att lösa dem. 4 Jag ska alltid vara trevlig och inte såra någons känslor. 5 Jag ska alltid sätta andra människor i främsta rummet, före mig själv. 6 Jag ska aldrig säga nej till någon som behöver något eller begär något av mig. 7 Jag ska aldrig göra någon besviken eller svika någon på något sätt. 8 Jag ska alltid vara glad och optimistisk och aldrig visa några negativa känslor inför andra. 9 Jag ska alltid försöka behaga andra människor och göra dem glada. 10 Jag ska aldrig tynga andra med mina behov eller mina problem . Tio budord för att behaga
 41. 41. 09-06-08 Joanna Rose och Aleksander Perski Försvar av kvinnliga värden
 42. 42. Ta hand om dig! Sömn, vila, egen tid, lagom motion, vettig mat tid för relationer, kontroll, mening - skyddar mot stress
 43. 43. År 1200 - klosterregler
 44. 44. Dagens livsstil Vi missbrukar vår egen tid!!
 45. 45. Sundsvall 1899
 46. 46. Sundsvall 1899 8 TIMMARS ARBETE 8 TIMMARS SÖMN 8 TIMMARS HVILA
 47. 47. Vi sitter alla i duktighetsfällan. Ska vi ta oss upp ur fällan behöver vi göra det tillsammans!
 48. 48. Ny bok september 2008

Notas do Editor

×