Kajian tinjauan

KPT 6043
PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK
DAN WEB

TUGASAN 4 : KAJIAN TINJAUAN

DISEDIAKAN OLEH :
NOOR AZEAN BINTI MAMAT
M20101000431

DISEMAK OLEH :
PROF. MADYA DR. ABD LATIF HJ. GAPOR
FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
TAJUK : KAJIAN TINJAUAN MENGENAI PENGGUNAAN INTERNET
MELALUI TELEFON MUDAH ALIH DALAM KALANGAN
GURU DAN PELAJAR

Pendahuluan
Sistem pendidikan pada masa kini telah mengalami pelbagai perubahan dari segi
kemahiran teknologi maklumat. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi diterapkan
da;am

pengajaran

dan

pembelajaran

melalui

pelaksanaan

pembestarian

sekolah

menjelangtahun 2020. Internet menjadi alat telekomunikasi yang penting dikalangan pelbagai
lapisan masyarakat. Pada zaman sekarang tidak mengira golongan dan lapisan masyarakat,
internet sudah menjadi kebiasaan digunakan untuk mendapatkan maklumat, komunikasi, dan
juga hiburan.
Internet ialah satu rangkaian komputer di seluruh dunia yang kesemuanya
disambungkan anatara satu sama lain. Apabila anda menyambung ke internet, anada
mempunyai akses kepada World Wide Web, iaitu seperti sebuah perpustakaan yang penuh
dengan halaman yang mengandungi maklumat.
Kemajuan teknologi yang pesat membangun membolehkan internet dapat diekses
dimana-mana sahaja tidak mengira tempat dan masa. Dengan adanya rangkaian teknologi
maklumat, sistem telekomunikasi dan pangkalan data membolehkan maklumat diperolehi
dengan begitu cepat, mudah, pantas, dan terkini. Di Malaysia, perkembangan teknologi tanpa
wayar kini menunjukkan perkembangan yang amat pesat sekali. Penggunaan telefon bimbit
telah meningkat dengan pantas dalam kalangan masyarakat pada zaman sekarang. Semakin
zaman berlalu, telefon mudah alih melalui pelbagai reka bentuk. Pada awalnya telefon mudah
alih agak berat dan besar tetapi kini, telefon mudah alih semakin kecil dan judah untuk
dibawa kemana-mana sahaja. Bukan sahaja orang yang bekerja, malah remaja juga kini ramai
yang memiliki telefon mudah alih.

Tinjauan organisasi
Kajian tinjauan yang dipilih adalah di sebuah sekolah iaitu Sekolah Menengah
Kebangsaan Serendah di Daerah Hulu Selangor. Bilangan pelajar ialah 1643 orang yang
terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina, Kaum India dan lain-lain kaum. Manakala
bilangan guru pula adalah seramai 156 orang. Dalam kajian semua guru menggunakan
telefon mudah alih untuk melayaari internet dan hampir separuh daripada pelajar sekolah
yang ditemuduga memiliki telefon mudah alih samaada dibeli oleh ibubapa ataupun dibeli
sendiri dengan duit simpanan mereka.

Objektif
1. Mengetahui pandangan dan tanggapan guru terhadap penggunaan internet melalui
telefon bimbit.
2. Mengenalpasti faedah atau kebaikan penggunaan internet melalui tekefon bimbit.
3. Mengetahui apakah cabaran dan halangan yang diperolehi oleh pengguna internet
melalui telefon bimbit.

Kaedah Tinjaun
Di dalam kajian ini, kaedah yang digunakan adalah secara temubual dan pemerhatian.
Temubual dibuat dengan beberapa orang guru dan pelajar yang menggunakan internet
melalui telefon mudah alih. Antara solan yang diajukan dalah seperti berikut :
1. Berapa kalikah kekerapan anda menggunakan internet melalui telefon mudah alih ?
2. Adakah penggunaan ini dapat membantu dalam proses PdP di sekolah ini ?
3. Apakah faedah atau kebaikan yang diperolehi dengan menggunakan internet melalui
telefon mudah alih berbanding dengan penggunaan internet dengan menggunakan
komputer?
4. Apakah cabaran dan halangan dalam penggunaan internet malalui telefon mudah alih?
5. Apakah cadangan terhadap penggunaan internet melalui telefon mudah alih ?

Dapatan Penggunaan
Tinjauan mendapati bahawa guru dan pelajar selalu menggunakan internet melalui
telefon mudah alih berbanding dengan menggunakan internet melalui komputer. Selain itu
juga bagi pelajar mereka kebanyakkannya menggunakan internet melalui telefon mudah alih
hanya dirumah dan diluar kawasan sekolah sahaja. Keadaan ini berlaku memandangkan
pelajar tidak dibenarkan menggunakan atau membawa sebarang gajet elektronik ke sekolah.
Penggunaan internet melalui telefin bimbit memberikan banyak kebaikkan kepada
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ia memberi satu kaedah yang lebih menarik dan
berteknologi. Contohnya pelajar belajar dengan kaedah terkini dalam era teknologi maklumat
dimana ia memberikan pendekatan yang lebih moden dan canggih. Selain daripada itu, guru
juga boleh mengakses laman web dari luar negara dengan hanya menggunakan telefon
bimbit. Guru dan pelajar juga boleh berpeluang melihat laman web yang berkaitan dengan
mata pelajaran berkaitan di sekolah dari negara-negara lain.
Selain daripada itu, guru juga amat berharap jika wifi sekolah lebih lancar dan
sempurna akan lebih menyenangkan guru untuk mendapatkan segala maklumat dan sebarang
informasi terkini berkaitan dengan PdP dan segala urusan yang berkaitan dengan sekolah.
Kebaikan penggunaan internet melalui telefon mudah alih/bimbit
Penggunaan internet melalui telefon mudah alih ini dapat banyak memberi faedah dan
kebaikan kepada pengguna sama ada pelajar atau guru. Dinataranya adalah seperti berikut :
Kebaikan kepada guru
1. Guru boleh mendapat sebarang maklumat dengan segera dan terkini berkaitan dengan
sistem pendidikan di sekolah.
2. Penggunaan internet banyak membantu guru menjimatkan masa dan boleh digunakan
dimana-mana sahaja tidak mengira masa dan tempat.
3. Penggunaan internet melalui telefon mudah alih memang menyenangkan guru
terutamanya jika berkursus. Dimana guru tidak perlu membawa komputer riba tetapi
dengan hanya menggunakan telefon semua data atau maklumat yang diperlukan boleh
diperolehi dihujung jari sahaja.
4. Selain daripada penggunaan internet melalui telefon mudah laih dapat merapatkan
silaturrahim dengan rakan yang berada jauh dirantauan dengan membuat panggilan
video dengan rakan diluar negeri.
5. Telefon mudah alih menjadi pengganti kepada komputer. Dengan menggunakan
telefon, guru boleh mengahantar emel, membuat carian internet dan sebagainya dan
yang paling penting boleh dibawa kemana sahaja.
6. Maklumat tekini dapat diketahui dengan pantas. Ianya hanya dengan melayari internet
ataupun menggunakan aplikasi seperti twitter. Disamping itu, maklumat terkini dapat
disampaikan dengan membuat panggilan.
7. Telefon mudah alih dapat mengakses internet melalui teknologi WAP atau GPRS.
Kebaikan kepada pelajar
1. Penggunaan telefon mudah alih memudahkan pelajar untuk menghubungi keluarga
dimana sahaja mereka berada. Contohnya pada waktu kecemasan, kita dengan mudah
meminta bantuan ahli keluarga dan juga boleh memberitahu ibu atau bapa jikalau
perlu pulang lewat agar mereka tidak rasa bimbang akan keselamatan anak-anaknya.
2. Boleh memuat turun maklumat dengan menggunakan teknologi ‘bluetooth’.
3. Boleh melungsuri internet di telefon mudah laih tersebut dan menyimpan data-data
dengan mudah untuk menyelesaikan sesuatu projek.
4. Telefon kini boleh dijadikan ebook, dimana pelajar boleh membaca novel dan bukubuku-buku melalui telefon mereka dengan hanya memuatnaik aplikasi tersebut.
5. Memudahkan pelajar untuk mengekses email mereka.
6. Kebanyakkan pelajar suka kerana saiz skrinnya tidak terlalu besar.

Cabaran dan halangan penggunaan
a. Cabaran dan halangan dari pihak guru
1. Beban tugas yang banyak disekolah telah menyebabkan guru kurang
menggunakan internet di sekolah.
2. Penggunaan internet di sekolah agak sukar bagi guru kerana wifi di sekolah agak
perlahan dan guru terpaksa menggunakan kredit sendiri untuk melayari internet
melalui telefon bimbit.
3. Terdapat juga guru yang menyatakan bahawa penggunaan internet melalui telefon
bimbit agak sukar sedikit kerana skrin paparannya agak kecil.
b. Cabaran dan halangan dari pihak pelajar
1. Pelajar tidak dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah kerana mengikut
peraturan yang telah ditetapkan. Ini menyukarkan murid untuk berhubung dengan
ibubapa mereka.
2. Pelajar banyak menggunakan internet di rumah sahaja dengan menggunakan
telefon bimbit. Kebanyakkannya mereka selalu melayari facebook,

Cadangan
Dengan ini dapat dinyatakan bahawa pelajar boleh memiliki telefon mudah alih tetapi
sebaiknya tidak dibenarkan untuk membawanya ke sekolah kerana disekolahlah tempat untuk
mereka menimba ilmu dan bukan untuk tunjuk-menunjuk telefon bimbit masing-masing.
Telefon bimbit jika digunakan dengan sebaik mungkin boleh memudahkan kehidupan dan
bukan disebaliknya. Tambahan pula kemajuan yang pesat dalam perisian telefon mudah alih
juga boleh menyebabkan penyalahgunaan terhadap kemudahan yang diperolehi. Terutamanya
pelajar sekolah perlu dipantau oleh ibubapa mereka terhadap penggunaan telefon mudah alih.
Ini kerana dengan menggunakan telefon banyak berlakunya penyebaran unsur-unsur lucah
seperti gambar dan video amat mudah dengan adanya telefon. Kebolehan telefon mudah alih
untuk memuat turun gambar/video dan juga fungsi bluetooth telah memudahkan penyebaran
unsur-unsur lucah ini. Ianya telah memberi impak yang tidak baik kepada para remaja
khususnya kerana sikap mereka yang ingin tahu perkara-perkara yang baru kepada mereka,
ini merupakan salah satu punca akan kenaikan kadar kes tidak bermoral di sekolah.
Selain daripada itu, pengunaan telefon juga boleh menyebabkan berlakunya
pembaziran wang apabila penggunaan sms, mms, panggilan dan GPRS yang terlampau
banyak dan melebihi kemampuan. Sekiranya telefon digunakan oleh pelajar, ibu bapa
terpaksa menanggung kos tersebut. Para remaja khususnya begitu mudah terpengaruh dengan
iklan-iklan yang dipaparkan seperti memuat turun lagu dan aplikasi yang sesetengahnya
dikenakan bayaran. Keadaan ini merupakan salah satu pembaziran yang tanpa kita sedari
telah memberi keuntungan berganda kepada pembekal servis talian. Oleh yang demikian
pemantauan daripada ibubapa amat perlu diketatkan untuk mengelak daripada berlaku
sesuatu yang tidak diingini. Yang akhir sekali ialah dikhuatiri pelajar meniru melalui SMS
bersama kawan-kawan di dalam dewan peperiksaan. Kemudahan teknologi yang membantu
dalam kehidupan tetap boleh membantu oraang untuk membuat kejahatan, seperti mendorong
sesetengah pelajar unruk menipu.

Kesimpulan
Secara kesimpulannya, permintaan yang tinggi terhadap telefon mudah alih ini
menjadikan harganya semakin murah dan mampu juga dimiliki oleh pelajar. Berdasarkan
statistik sruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, pelanggan telefon mudah alih telah
mencecah sebanyak 30.144 juta pada tahun 2009 manakala pelanggannya telah meningkat
kepada 31.456 juta pada suku tahun kedua 2010. Senario ini jelas menunjukkan peningkatan
yang amat tinggi terhadap penggunaan telefon mudah alih. Telefon mudah alih dipercayai
sangat berguna untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Malah terdapat perdebatan mengenai baik dan buruk peralatan ini sehingga kajian dan projek
mengenai penggunaan telefon mudah alih dalam pembelajaran turut meningkat’ ini jelas
menunukkan masyarakat telah mula menerima pandangan tenteng penggunaan telefon mudah
alih daalam kepentingan pendidikan.
Terdapat beberapa sekolah yang telahpun mula menggunakan telefon mudah alih
secara formal dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian rintis juga telah dilakukan terhadap
pelaksanaanya melalui kajian “Belajar Secara Maya Guna iPhone” Utusan 2009. Ini secara
tidak langsung menunjukkan kebanyakkan rakyat Malaysia mempunyai telefon mudah alih
yang membolehkan maklumat diperolehi secara tanpa wayar yang memungkinkan
pembelajaran dilaksanakan.
Untuk malahirkan generasi Malaysia yang mampu berdaya saing di peringkat global
merupakan tugas yang mencabar. Namun kita mesti yakin bahawa kita mampu untuk
mancapai tingkat tersebut. Peranan guru amat penting untuk membangunkan generasi yang
mempunyai skil pemikiran yang tinggi. Pembelajaran aktif dan pendekatan kendiri hendaklah
diterapkan kepada pelajar-pelajar supaya generasi baru Malaysia akan menjadi insan yang
lebih agresif dan bijak dalam mencari dan menggunakan ilmu.
.
Rujukan
Ally, M. (2004). Foundations of Educational Theory for Online Learning
Noraini binti Ismail (2006) Integrasi Internet Dalam pengajaran dan Pembelajaran Fizik :
Perspektif Konstruktivisme, Bangi UKM.
Raslan Ahmad (2005), E-Malaysia : dasar dan wawasan, bengkel membudayakan masyarakat
jaringan : cabaran dan batasan, Bangi UKM.
Webopedia (atas talian) http:www.webopedia.com/TERM/I/Internet.html

Recomendados

Tugasan 3 kajian tinjauan por
Tugasan 3 kajian tinjauanTugasan 3 kajian tinjauan
Tugasan 3 kajian tinjauannoorhidayahabdulkarim
6.2K visualizações12 slides
KESAN POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN INTERNET DALAM KALANGAN PELAJAR por
KESAN POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN INTERNET DALAM KALANGAN PELAJARKESAN POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN INTERNET DALAM KALANGAN PELAJAR
KESAN POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN INTERNET DALAM KALANGAN PELAJARNaveen Segaran
391.1K visualizações18 slides
Penggunaan telefon bimbit_dlm_pdp por
Penggunaan telefon bimbit_dlm_pdpPenggunaan telefon bimbit_dlm_pdp
Penggunaan telefon bimbit_dlm_pdpasmawatiabdsamat
1.4K visualizações15 slides
Real Malay Powerpoint por
Real Malay PowerpointReal Malay Powerpoint
Real Malay Powerpointbmcrissamarie
2.1K visualizações9 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3suzanasaudin
639 visualizações8 slides
Print por
 Print Print
Printraycha26
531 visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Contoh Esei Pengajian Am por
Contoh Esei Pengajian AmContoh Esei Pengajian Am
Contoh Esei Pengajian AmPra Universiti SMK Dato' Kamaruddin
17.3K visualizações7 slides
dampak negatif perkembangan ilmu teknologi bagi pelajar di Bangka por
dampak negatif perkembangan ilmu teknologi bagi pelajar di Bangkadampak negatif perkembangan ilmu teknologi bagi pelajar di Bangka
dampak negatif perkembangan ilmu teknologi bagi pelajar di Bangkamerieayi1992
10K visualizações12 slides
Pemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demak por
Pemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demakPemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demak
Pemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demakistichomah1
122 visualizações9 slides
Kpt6044tugasan3kajiantinjauan por
Kpt6044tugasan3kajiantinjauanKpt6044tugasan3kajiantinjauan
Kpt6044tugasan3kajiantinjauannijalbahari
296 visualizações13 slides
Medpen tahap akhir por
Medpen tahap akhirMedpen tahap akhir
Medpen tahap akhirbankir212
389 visualizações3 slides
KPT6044 Kajian Tinjauan_ppt por
KPT6044 Kajian Tinjauan_pptKPT6044 Kajian Tinjauan_ppt
KPT6044 Kajian Tinjauan_pptngochooihong
488 visualizações33 slides

Mais procurados(19)

dampak negatif perkembangan ilmu teknologi bagi pelajar di Bangka por merieayi1992
dampak negatif perkembangan ilmu teknologi bagi pelajar di Bangkadampak negatif perkembangan ilmu teknologi bagi pelajar di Bangka
dampak negatif perkembangan ilmu teknologi bagi pelajar di Bangka
merieayi199210K visualizações
Pemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demak por istichomah1
Pemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demakPemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demak
Pemanfaatan TIK yang tidak merata bagi siswa sdn sedo 1 demak
istichomah1122 visualizações
Kpt6044tugasan3kajiantinjauan por nijalbahari
Kpt6044tugasan3kajiantinjauanKpt6044tugasan3kajiantinjauan
Kpt6044tugasan3kajiantinjauan
nijalbahari296 visualizações
Medpen tahap akhir por bankir212
Medpen tahap akhirMedpen tahap akhir
Medpen tahap akhir
bankir212389 visualizações
KPT6044 Kajian Tinjauan_ppt por ngochooihong
KPT6044 Kajian Tinjauan_pptKPT6044 Kajian Tinjauan_ppt
KPT6044 Kajian Tinjauan_ppt
ngochooihong488 visualizações
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di sma por Nadilla Noviana
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di smaManfaat internet dalam proses pembelajaran di sma
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di sma
Nadilla Noviana4.1K visualizações
Pemanfaatan Internet Balerancage por Gun Gun Gunawan
Pemanfaatan Internet BalerancagePemanfaatan Internet Balerancage
Pemanfaatan Internet Balerancage
Gun Gun Gunawan357 visualizações
Pengaruh kemajuan teknologi bagi remaja por Nur Alfiyatur Rochmah
Pengaruh kemajuan teknologi bagi remajaPengaruh kemajuan teknologi bagi remaja
Pengaruh kemajuan teknologi bagi remaja
Nur Alfiyatur Rochmah17K visualizações
Peran internet dalam proses pembelajaran por taufiq hafizh
Peran internet dalam proses pembelajaranPeran internet dalam proses pembelajaran
Peran internet dalam proses pembelajaran
taufiq hafizh3.5K visualizações
Pengaruh teknologi dalam pembentukan kreatifitas mahasiswa por Lela Warni
Pengaruh teknologi dalam pembentukan kreatifitas mahasiswa Pengaruh teknologi dalam pembentukan kreatifitas mahasiswa
Pengaruh teknologi dalam pembentukan kreatifitas mahasiswa
Lela Warni5.3K visualizações
Tugasan 3 : Kajian tinjauan web por helidzia
Tugasan 3 : Kajian tinjauan webTugasan 3 : Kajian tinjauan web
Tugasan 3 : Kajian tinjauan web
helidzia2.4K visualizações
Oumh1103 learning skills for open distance learners por Romzi Bin Zainal
Oumh1103 learning skills for open distance learnersOumh1103 learning skills for open distance learners
Oumh1103 learning skills for open distance learners
Romzi Bin Zainal6.9K visualizações
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TERHADAP PENDIDIKAN por Mr Arieve
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TERHADAP PENDIDIKANDAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TERHADAP PENDIDIKAN
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TERHADAP PENDIDIKAN
Mr Arieve45.8K visualizações
Siskom terakhir por Imam OZ
Siskom terakhirSiskom terakhir
Siskom terakhir
Imam OZ500 visualizações
Media pembelajaran melalui internet bagi AUD por Nur Wajdii
Media pembelajaran melalui internet bagi AUDMedia pembelajaran melalui internet bagi AUD
Media pembelajaran melalui internet bagi AUD
Nur Wajdii1.3K visualizações
Tahap akhir por Fajar Apriadi
Tahap akhirTahap akhir
Tahap akhir
Fajar Apriadi469 visualizações
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA INTERNET DALAM PROBLEMATIKA PENDIDIKAN por Lilia Ismarti
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA INTERNET DALAM PROBLEMATIKA PENDIDIKANKELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA INTERNET DALAM PROBLEMATIKA PENDIDIKAN
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA INTERNET DALAM PROBLEMATIKA PENDIDIKAN
Lilia Ismarti10.9K visualizações

Destaque

How to find the data gaps in the ADU's Virtual Museum maps! por
How to find the data gaps in the ADU's Virtual Museum maps! How to find the data gaps in the ADU's Virtual Museum maps!
How to find the data gaps in the ADU's Virtual Museum maps! Megan Loftie-Eaton
1.7K visualizações8 slides
Pembentangan tugasan 1 por
Pembentangan tugasan 1Pembentangan tugasan 1
Pembentangan tugasan 1Noor Azean Mamat
326 visualizações11 slides
Appsolution Mobile Workforce Management system with RFID system por
Appsolution Mobile Workforce Management system with RFID system Appsolution Mobile Workforce Management system with RFID system
Appsolution Mobile Workforce Management system with RFID system AppSolution Mobi
284 visualizações18 slides
Facing complexity of inclusive classrooms through reflection on simplex princ... por
Facing complexity of inclusive classrooms through reflection on simplex princ...Facing complexity of inclusive classrooms through reflection on simplex princ...
Facing complexity of inclusive classrooms through reflection on simplex princ...Erika Marie Pace
345 visualizações23 slides
5989 8541 es por
5989 8541 es5989 8541 es
5989 8541 esBibiana Portillo
169 visualizações12 slides
5991 0165 en-1 por
5991 0165 en-15991 0165 en-1
5991 0165 en-1Bibiana Portillo
1.1K visualizações172 slides

Destaque(20)

How to find the data gaps in the ADU's Virtual Museum maps! por Megan Loftie-Eaton
How to find the data gaps in the ADU's Virtual Museum maps! How to find the data gaps in the ADU's Virtual Museum maps!
How to find the data gaps in the ADU's Virtual Museum maps!
Megan Loftie-Eaton1.7K visualizações
Pembentangan tugasan 1 por Noor Azean Mamat
Pembentangan tugasan 1Pembentangan tugasan 1
Pembentangan tugasan 1
Noor Azean Mamat326 visualizações
Appsolution Mobile Workforce Management system with RFID system por AppSolution Mobi
Appsolution Mobile Workforce Management system with RFID system Appsolution Mobile Workforce Management system with RFID system
Appsolution Mobile Workforce Management system with RFID system
AppSolution Mobi284 visualizações
Facing complexity of inclusive classrooms through reflection on simplex princ... por Erika Marie Pace
Facing complexity of inclusive classrooms through reflection on simplex princ...Facing complexity of inclusive classrooms through reflection on simplex princ...
Facing complexity of inclusive classrooms through reflection on simplex princ...
Erika Marie Pace345 visualizações
5989 8541 es por Bibiana Portillo
5989 8541 es5989 8541 es
5989 8541 es
Bibiana Portillo169 visualizações
5991 0165 en-1 por Bibiana Portillo
5991 0165 en-15991 0165 en-1
5991 0165 en-1
Bibiana Portillo1.1K visualizações
Artikel it por Noor Azean Mamat
Artikel itArtikel it
Artikel it
Noor Azean Mamat562 visualizações
The theory of simplexity in home economics education as an enabling lifelong ... por Erika Marie Pace
The theory of simplexity in home economics education as an enabling lifelong ...The theory of simplexity in home economics education as an enabling lifelong ...
The theory of simplexity in home economics education as an enabling lifelong ...
Erika Marie Pace1.5K visualizações
Mobility Aware Distributed Service Composition Framework in SOA based MANET A... por Chun-Kai Wang
Mobility Aware Distributed Service Composition Framework in SOA based MANET A...Mobility Aware Distributed Service Composition Framework in SOA based MANET A...
Mobility Aware Distributed Service Composition Framework in SOA based MANET A...
Chun-Kai Wang677 visualizações
Android NFC Application Development Environment Setup por Chun-Kai Wang
Android NFC Application Development Environment SetupAndroid NFC Application Development Environment Setup
Android NFC Application Development Environment Setup
Chun-Kai Wang2.9K visualizações
Small Satellite ppt by Ashish Kr. Singh por jobseekerme1987
Small Satellite ppt by Ashish Kr. SinghSmall Satellite ppt by Ashish Kr. Singh
Small Satellite ppt by Ashish Kr. Singh
jobseekerme198715.7K visualizações
友增吾簡-互動式名片系統 por Chun-Kai Wang
友增吾簡-互動式名片系統友增吾簡-互動式名片系統
友增吾簡-互動式名片系統
Chun-Kai Wang1.1K visualizações
Introduction to CodeIgniter por Chun-Kai Wang
Introduction to CodeIgniterIntroduction to CodeIgniter
Introduction to CodeIgniter
Chun-Kai Wang34.6K visualizações
Android Application Development of NFC Reader-Writer Mode por Chun-Kai Wang
Android Application Development of NFC Reader-Writer ModeAndroid Application Development of NFC Reader-Writer Mode
Android Application Development of NFC Reader-Writer Mode
Chun-Kai Wang5.2K visualizações
Nfc reader writer_mode por Chun-Kai Wang
Nfc reader writer_modeNfc reader writer_mode
Nfc reader writer_mode
Chun-Kai Wang3.9K visualizações
Android Application Development of NFC Peer-to-Peer Mode por Chun-Kai Wang
Android Application Development of NFC Peer-to-Peer ModeAndroid Application Development of NFC Peer-to-Peer Mode
Android Application Development of NFC Peer-to-Peer Mode
Chun-Kai Wang2.3K visualizações
V7 user guide_v1.3 por Dragonsf
V7 user guide_v1.3V7 user guide_v1.3
V7 user guide_v1.3
Dragonsf128 visualizações
Handycel aviação civil por Handycel
Handycel aviação civilHandycel aviação civil
Handycel aviação civil
Handycel210 visualizações
Lo que el corazon quiere la mente se lo muestra por Eduardo Prieto Cubells
Lo que el corazon quiere la mente se lo muestraLo que el corazon quiere la mente se lo muestra
Lo que el corazon quiere la mente se lo muestra
Eduardo Prieto Cubells435 visualizações

Similar a Kajian tinjauan

Makalah metode survey por
Makalah metode surveyMakalah metode survey
Makalah metode surveyanisaulfadilah1
64 visualizações12 slides
Oumh1103 por
Oumh1103 Oumh1103
Oumh1103 Romzi Bin Zainal
619 visualizações12 slides
Tugas indri por
Tugas indriTugas indri
Tugas indriindripuspitasr
65 visualizações14 slides
siti indri por
siti indrisiti indri
siti indriindripuspitasr
21 visualizações14 slides
siti indri por
siti indrisiti indri
siti indriindripuspitasr
40 visualizações14 slides
Eri widiawati por
Eri widiawatiEri widiawati
Eri widiawatirohis
271 visualizações3 slides

Similar a Kajian tinjauan(20)

Makalah metode survey por anisaulfadilah1
Makalah metode surveyMakalah metode survey
Makalah metode survey
anisaulfadilah164 visualizações
Oumh1103 por Romzi Bin Zainal
Oumh1103 Oumh1103
Oumh1103
Romzi Bin Zainal619 visualizações
Tugas indri por indripuspitasr
Tugas indriTugas indri
Tugas indri
indripuspitasr65 visualizações
siti indri por indripuspitasr
siti indrisiti indri
siti indri
indripuspitasr21 visualizações
siti indri por indripuspitasr
siti indrisiti indri
siti indri
indripuspitasr40 visualizações
Eri widiawati por rohis
Eri widiawatiEri widiawati
Eri widiawati
rohis271 visualizações
Cabaran pelajar belajar atas talian por Damairin Selangor
Cabaran pelajar belajar atas talianCabaran pelajar belajar atas talian
Cabaran pelajar belajar atas talian
Damairin Selangor615 visualizações
Best praktis efektivitas pjj smkn tegalwaru (Asep Dikdik) por AsepDikdik2
Best praktis efektivitas pjj smkn tegalwaru (Asep Dikdik)Best praktis efektivitas pjj smkn tegalwaru (Asep Dikdik)
Best praktis efektivitas pjj smkn tegalwaru (Asep Dikdik)
AsepDikdik237 visualizações
Oumh1103 por Cik BaCo
Oumh1103Oumh1103
Oumh1103
Cik BaCo534 visualizações
Oumh1103 por Cik BaCo
Oumh1103Oumh1103
Oumh1103
Cik BaCo1.3K visualizações
Dampak positif dan negatif penggunaan internet dikalangan remaja por andiselviana
Dampak positif dan negatif penggunaan internet dikalangan remajaDampak positif dan negatif penggunaan internet dikalangan remaja
Dampak positif dan negatif penggunaan internet dikalangan remaja
andiselviana526 visualizações
Proposal penelitian por Endah Aibara
Proposal penelitianProposal penelitian
Proposal penelitian
Endah Aibara63.2K visualizações
Proposal penelitian por Endah Aibara
Proposal penelitianProposal penelitian
Proposal penelitian
Endah Aibara28K visualizações
pemanfaatan ict por arifah iffa
pemanfaatan ictpemanfaatan ict
pemanfaatan ict
arifah iffa197 visualizações
PPT PERKEMBANGA IPTEK,DAMPAK,CONTOH.pptx por dwiyolanda1
PPT PERKEMBANGA IPTEK,DAMPAK,CONTOH.pptxPPT PERKEMBANGA IPTEK,DAMPAK,CONTOH.pptx
PPT PERKEMBANGA IPTEK,DAMPAK,CONTOH.pptx
dwiyolanda112 visualizações
KTI Upaya Menaggulangi Dampak Negatif Gadget pada Proses Belajar por Dwi Anita
KTI Upaya Menaggulangi Dampak Negatif Gadget pada Proses BelajarKTI Upaya Menaggulangi Dampak Negatif Gadget pada Proses Belajar
KTI Upaya Menaggulangi Dampak Negatif Gadget pada Proses Belajar
Dwi Anita25K visualizações
Ilmu pengetahuan sosial.... por AlexandraVivi
Ilmu pengetahuan sosial....Ilmu pengetahuan sosial....
Ilmu pengetahuan sosial....
AlexandraVivi191 visualizações
Jurnal latif por ilah2012
Jurnal latifJurnal latif
Jurnal latif
ilah2012377 visualizações

Kajian tinjauan

 • 1. KPT 6043 PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB TUGASAN 4 : KAJIAN TINJAUAN DISEDIAKAN OLEH : NOOR AZEAN BINTI MAMAT M20101000431 DISEMAK OLEH : PROF. MADYA DR. ABD LATIF HJ. GAPOR FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
 • 2. TAJUK : KAJIAN TINJAUAN MENGENAI PENGGUNAAN INTERNET MELALUI TELEFON MUDAH ALIH DALAM KALANGAN GURU DAN PELAJAR Pendahuluan Sistem pendidikan pada masa kini telah mengalami pelbagai perubahan dari segi kemahiran teknologi maklumat. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi diterapkan da;am pengajaran dan pembelajaran melalui pelaksanaan pembestarian sekolah menjelangtahun 2020. Internet menjadi alat telekomunikasi yang penting dikalangan pelbagai lapisan masyarakat. Pada zaman sekarang tidak mengira golongan dan lapisan masyarakat, internet sudah menjadi kebiasaan digunakan untuk mendapatkan maklumat, komunikasi, dan juga hiburan. Internet ialah satu rangkaian komputer di seluruh dunia yang kesemuanya disambungkan anatara satu sama lain. Apabila anda menyambung ke internet, anada mempunyai akses kepada World Wide Web, iaitu seperti sebuah perpustakaan yang penuh dengan halaman yang mengandungi maklumat. Kemajuan teknologi yang pesat membangun membolehkan internet dapat diekses dimana-mana sahaja tidak mengira tempat dan masa. Dengan adanya rangkaian teknologi maklumat, sistem telekomunikasi dan pangkalan data membolehkan maklumat diperolehi dengan begitu cepat, mudah, pantas, dan terkini. Di Malaysia, perkembangan teknologi tanpa wayar kini menunjukkan perkembangan yang amat pesat sekali. Penggunaan telefon bimbit telah meningkat dengan pantas dalam kalangan masyarakat pada zaman sekarang. Semakin zaman berlalu, telefon mudah alih melalui pelbagai reka bentuk. Pada awalnya telefon mudah alih agak berat dan besar tetapi kini, telefon mudah alih semakin kecil dan judah untuk
 • 3. dibawa kemana-mana sahaja. Bukan sahaja orang yang bekerja, malah remaja juga kini ramai yang memiliki telefon mudah alih. Tinjauan organisasi Kajian tinjauan yang dipilih adalah di sebuah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah di Daerah Hulu Selangor. Bilangan pelajar ialah 1643 orang yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina, Kaum India dan lain-lain kaum. Manakala bilangan guru pula adalah seramai 156 orang. Dalam kajian semua guru menggunakan telefon mudah alih untuk melayaari internet dan hampir separuh daripada pelajar sekolah yang ditemuduga memiliki telefon mudah alih samaada dibeli oleh ibubapa ataupun dibeli sendiri dengan duit simpanan mereka. Objektif 1. Mengetahui pandangan dan tanggapan guru terhadap penggunaan internet melalui telefon bimbit. 2. Mengenalpasti faedah atau kebaikan penggunaan internet melalui tekefon bimbit. 3. Mengetahui apakah cabaran dan halangan yang diperolehi oleh pengguna internet melalui telefon bimbit. Kaedah Tinjaun Di dalam kajian ini, kaedah yang digunakan adalah secara temubual dan pemerhatian. Temubual dibuat dengan beberapa orang guru dan pelajar yang menggunakan internet melalui telefon mudah alih. Antara solan yang diajukan dalah seperti berikut : 1. Berapa kalikah kekerapan anda menggunakan internet melalui telefon mudah alih ? 2. Adakah penggunaan ini dapat membantu dalam proses PdP di sekolah ini ?
 • 4. 3. Apakah faedah atau kebaikan yang diperolehi dengan menggunakan internet melalui telefon mudah alih berbanding dengan penggunaan internet dengan menggunakan komputer? 4. Apakah cabaran dan halangan dalam penggunaan internet malalui telefon mudah alih? 5. Apakah cadangan terhadap penggunaan internet melalui telefon mudah alih ? Dapatan Penggunaan Tinjauan mendapati bahawa guru dan pelajar selalu menggunakan internet melalui telefon mudah alih berbanding dengan menggunakan internet melalui komputer. Selain itu juga bagi pelajar mereka kebanyakkannya menggunakan internet melalui telefon mudah alih hanya dirumah dan diluar kawasan sekolah sahaja. Keadaan ini berlaku memandangkan pelajar tidak dibenarkan menggunakan atau membawa sebarang gajet elektronik ke sekolah. Penggunaan internet melalui telefin bimbit memberikan banyak kebaikkan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ia memberi satu kaedah yang lebih menarik dan berteknologi. Contohnya pelajar belajar dengan kaedah terkini dalam era teknologi maklumat dimana ia memberikan pendekatan yang lebih moden dan canggih. Selain daripada itu, guru juga boleh mengakses laman web dari luar negara dengan hanya menggunakan telefon bimbit. Guru dan pelajar juga boleh berpeluang melihat laman web yang berkaitan dengan mata pelajaran berkaitan di sekolah dari negara-negara lain. Selain daripada itu, guru juga amat berharap jika wifi sekolah lebih lancar dan sempurna akan lebih menyenangkan guru untuk mendapatkan segala maklumat dan sebarang informasi terkini berkaitan dengan PdP dan segala urusan yang berkaitan dengan sekolah.
 • 5. Kebaikan penggunaan internet melalui telefon mudah alih/bimbit Penggunaan internet melalui telefon mudah alih ini dapat banyak memberi faedah dan kebaikan kepada pengguna sama ada pelajar atau guru. Dinataranya adalah seperti berikut : Kebaikan kepada guru 1. Guru boleh mendapat sebarang maklumat dengan segera dan terkini berkaitan dengan sistem pendidikan di sekolah. 2. Penggunaan internet banyak membantu guru menjimatkan masa dan boleh digunakan dimana-mana sahaja tidak mengira masa dan tempat. 3. Penggunaan internet melalui telefon mudah alih memang menyenangkan guru terutamanya jika berkursus. Dimana guru tidak perlu membawa komputer riba tetapi dengan hanya menggunakan telefon semua data atau maklumat yang diperlukan boleh diperolehi dihujung jari sahaja. 4. Selain daripada penggunaan internet melalui telefon mudah laih dapat merapatkan silaturrahim dengan rakan yang berada jauh dirantauan dengan membuat panggilan video dengan rakan diluar negeri. 5. Telefon mudah alih menjadi pengganti kepada komputer. Dengan menggunakan telefon, guru boleh mengahantar emel, membuat carian internet dan sebagainya dan yang paling penting boleh dibawa kemana sahaja. 6. Maklumat tekini dapat diketahui dengan pantas. Ianya hanya dengan melayari internet ataupun menggunakan aplikasi seperti twitter. Disamping itu, maklumat terkini dapat disampaikan dengan membuat panggilan. 7. Telefon mudah alih dapat mengakses internet melalui teknologi WAP atau GPRS.
 • 6. Kebaikan kepada pelajar 1. Penggunaan telefon mudah alih memudahkan pelajar untuk menghubungi keluarga dimana sahaja mereka berada. Contohnya pada waktu kecemasan, kita dengan mudah meminta bantuan ahli keluarga dan juga boleh memberitahu ibu atau bapa jikalau perlu pulang lewat agar mereka tidak rasa bimbang akan keselamatan anak-anaknya. 2. Boleh memuat turun maklumat dengan menggunakan teknologi ‘bluetooth’. 3. Boleh melungsuri internet di telefon mudah laih tersebut dan menyimpan data-data dengan mudah untuk menyelesaikan sesuatu projek. 4. Telefon kini boleh dijadikan ebook, dimana pelajar boleh membaca novel dan bukubuku-buku melalui telefon mereka dengan hanya memuatnaik aplikasi tersebut. 5. Memudahkan pelajar untuk mengekses email mereka. 6. Kebanyakkan pelajar suka kerana saiz skrinnya tidak terlalu besar. Cabaran dan halangan penggunaan a. Cabaran dan halangan dari pihak guru 1. Beban tugas yang banyak disekolah telah menyebabkan guru kurang menggunakan internet di sekolah. 2. Penggunaan internet di sekolah agak sukar bagi guru kerana wifi di sekolah agak perlahan dan guru terpaksa menggunakan kredit sendiri untuk melayari internet melalui telefon bimbit. 3. Terdapat juga guru yang menyatakan bahawa penggunaan internet melalui telefon bimbit agak sukar sedikit kerana skrin paparannya agak kecil.
 • 7. b. Cabaran dan halangan dari pihak pelajar 1. Pelajar tidak dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah kerana mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Ini menyukarkan murid untuk berhubung dengan ibubapa mereka. 2. Pelajar banyak menggunakan internet di rumah sahaja dengan menggunakan telefon bimbit. Kebanyakkannya mereka selalu melayari facebook, Cadangan Dengan ini dapat dinyatakan bahawa pelajar boleh memiliki telefon mudah alih tetapi sebaiknya tidak dibenarkan untuk membawanya ke sekolah kerana disekolahlah tempat untuk mereka menimba ilmu dan bukan untuk tunjuk-menunjuk telefon bimbit masing-masing. Telefon bimbit jika digunakan dengan sebaik mungkin boleh memudahkan kehidupan dan bukan disebaliknya. Tambahan pula kemajuan yang pesat dalam perisian telefon mudah alih juga boleh menyebabkan penyalahgunaan terhadap kemudahan yang diperolehi. Terutamanya pelajar sekolah perlu dipantau oleh ibubapa mereka terhadap penggunaan telefon mudah alih. Ini kerana dengan menggunakan telefon banyak berlakunya penyebaran unsur-unsur lucah seperti gambar dan video amat mudah dengan adanya telefon. Kebolehan telefon mudah alih untuk memuat turun gambar/video dan juga fungsi bluetooth telah memudahkan penyebaran unsur-unsur lucah ini. Ianya telah memberi impak yang tidak baik kepada para remaja khususnya kerana sikap mereka yang ingin tahu perkara-perkara yang baru kepada mereka, ini merupakan salah satu punca akan kenaikan kadar kes tidak bermoral di sekolah. Selain daripada itu, pengunaan telefon juga boleh menyebabkan berlakunya pembaziran wang apabila penggunaan sms, mms, panggilan dan GPRS yang terlampau banyak dan melebihi kemampuan. Sekiranya telefon digunakan oleh pelajar, ibu bapa terpaksa menanggung kos tersebut. Para remaja khususnya begitu mudah terpengaruh dengan
 • 8. iklan-iklan yang dipaparkan seperti memuat turun lagu dan aplikasi yang sesetengahnya dikenakan bayaran. Keadaan ini merupakan salah satu pembaziran yang tanpa kita sedari telah memberi keuntungan berganda kepada pembekal servis talian. Oleh yang demikian pemantauan daripada ibubapa amat perlu diketatkan untuk mengelak daripada berlaku sesuatu yang tidak diingini. Yang akhir sekali ialah dikhuatiri pelajar meniru melalui SMS bersama kawan-kawan di dalam dewan peperiksaan. Kemudahan teknologi yang membantu dalam kehidupan tetap boleh membantu oraang untuk membuat kejahatan, seperti mendorong sesetengah pelajar unruk menipu. Kesimpulan Secara kesimpulannya, permintaan yang tinggi terhadap telefon mudah alih ini menjadikan harganya semakin murah dan mampu juga dimiliki oleh pelajar. Berdasarkan statistik sruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, pelanggan telefon mudah alih telah mencecah sebanyak 30.144 juta pada tahun 2009 manakala pelanggannya telah meningkat kepada 31.456 juta pada suku tahun kedua 2010. Senario ini jelas menunjukkan peningkatan yang amat tinggi terhadap penggunaan telefon mudah alih. Telefon mudah alih dipercayai sangat berguna untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Malah terdapat perdebatan mengenai baik dan buruk peralatan ini sehingga kajian dan projek mengenai penggunaan telefon mudah alih dalam pembelajaran turut meningkat’ ini jelas menunukkan masyarakat telah mula menerima pandangan tenteng penggunaan telefon mudah alih daalam kepentingan pendidikan. Terdapat beberapa sekolah yang telahpun mula menggunakan telefon mudah alih secara formal dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian rintis juga telah dilakukan terhadap pelaksanaanya melalui kajian “Belajar Secara Maya Guna iPhone” Utusan 2009. Ini secara tidak langsung menunjukkan kebanyakkan rakyat Malaysia mempunyai telefon mudah alih
 • 9. yang membolehkan maklumat diperolehi secara tanpa wayar yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan. Untuk malahirkan generasi Malaysia yang mampu berdaya saing di peringkat global merupakan tugas yang mencabar. Namun kita mesti yakin bahawa kita mampu untuk mancapai tingkat tersebut. Peranan guru amat penting untuk membangunkan generasi yang mempunyai skil pemikiran yang tinggi. Pembelajaran aktif dan pendekatan kendiri hendaklah diterapkan kepada pelajar-pelajar supaya generasi baru Malaysia akan menjadi insan yang lebih agresif dan bijak dalam mencari dan menggunakan ilmu. .
 • 10. Rujukan Ally, M. (2004). Foundations of Educational Theory for Online Learning Noraini binti Ismail (2006) Integrasi Internet Dalam pengajaran dan Pembelajaran Fizik : Perspektif Konstruktivisme, Bangi UKM. Raslan Ahmad (2005), E-Malaysia : dasar dan wawasan, bengkel membudayakan masyarakat jaringan : cabaran dan batasan, Bangi UKM. Webopedia (atas talian) http:www.webopedia.com/TERM/I/Internet.html