O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

FA - I/O Devices

31.985 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

FA - I/O Devices

  1. 1. Τεχνολογίεσ Πληροφορίασ και Επικοινωνιών ςτο Δημοτικό ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥΕνότητα: Γνωρίηω και χειρίηομαι τον υπολογιςτιΤάξη: Ε΄ - ΣΤ΄ΘεωρίαΜία Συσκευή Εισόδου είναι οποιαδιποτε περιφερειακι μονάδα μζςω τθσ οποίασδεδομζνα και προγράμματα ειςάγονται από τον ζξω κόςμο ςτον Η/Υ.Με τον όρο Συσκευή Εξόδου ςτουσ Η/Υ εννοοφμε τισ διάφορεσ μονάδεσ, τα τμιματατου υλικοφ εξοπλιςμοφ του υπολογιςτι, των οποίων ο ςκοπόσ είναι να εξάγουνπλθροφορία (δεδομζνα) από τον υπολογιςτι ςτον ζξω κόςμο.ΠεριγραφήΓράψτε ΕΙΣΟΔΟΣ ι ΕΞΟΔΟΣ, ςτο κενό δίπλα ςε κάκε εξάρτθμα του υπολογιςτι. 1. Οκόνθ ________________________________________ 2. Πλθκτρολόγιο ________________________________________ 3. Σαρωτισ ________________________________________ 4. Ιχνόςφαιρα ________________________________________ 5. Ηχεία ________________________________________ 6. Σχεδιογράφοσ ________________________________________ 7. Ποντίκι ________________________________________ 8. Μικρόφωνο ________________________________________ 9. Εκτυπωτισ Lazer ________________________________________ 10. Ψθφιακι κάμερα _________________________________________Νίκοσ Π. Μιχαθλίδθσ - http://blogs.sch.gr/nikmichailidis Σελίδα 1

×