Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_

Neus Lorenzo
Neus LorenzoInspector of Education at Generalitat de Catalunya em Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya
Pràctiques Educatives
Basades en Evidències
Programa formatiu
Sessió 3
“L’escola com a garant de la inclusió social:
Dret a l’error i dret a l’èxit!”
1 de juny de 2022
@PBETools @TransformationSociey
#EIPSIproject #EvidenceEducation #ErasmusPlus
Neus Lorenzo
Begonya Folch
Francesca Burriel
http://surfrepublic.ie/wp-content/uploads/2012/01/3.jpg http://fiji-diving.com/wp-content/uploads/2014/06/Scuba-Diver-swims-through-trop.jpg
Aprenentatges sobre un mateix i sobre el món
Pràctiques Educatives...
(les activitats superficials i les reflexions immersives)
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e8/51/d4/e851d43ff22642dcb4fcc21a3cbbf8f8.jpg
...basades en evidències .”
(L’aprenentatge profund i la reflexió ètica)
Contingut:
Evidències d’èxit i fracàs en l’inclusió social
•Reflexió prèvia
– Neus Lorenzo
•Acció conjunta
– Begonya Folch
•Cloenda: més preguntes que certeses
– Francesca Burriel
La responsabilitat compartida
Cultures, polítiques i pràctiques inclusives
https://fitisafeministissue.com/2020/10/13/happy-international-failure-day-dayforfailure/
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoriental3/wp-
content/uploads/usu768/2020/05/escola-inclusiva.pdf
El dret reconegut de l’alumnat: el procés educatiu
L’escola com a garant de la inclusió social:
Dret a l’error i dret a l’èxit!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde3JlXwI13z9o2_
MShu9aXJupo57P9K2H52JdSvFfE7euibA/viewform
https://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/intercultural/activitatsformatives/Ambit-II_Exit-
Educatiu-Una-accio-de-corresponsabilitat.pdf
https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/deic/modul_6/index
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/27153_447486221997587_330860312_n.jpg
Quina és l’evidència
de l’èxit educatiu?
Per a que cadascú aprengui
a volar amb les seves ales.
• L’acceptació de la diversitat
• Les dades comparables
• Les opinions consensuades
• La fidelització de l’alumnat
• La felicitate per aprendre…?
Reflexió transformadora:
Quan construïm significats, fem ciència
Quina diferència hi ha?
- Evidencia i avaluació
- Evidència i indicador
Informació i avaluació en educació
En el context educatiu,
l’avaluació formativa i
l’avaluació formadora és
un procés complex
que s'utilitza per a obtenir
informació útil amb la finalitat de
formular judicis de progrés i al
mateix temps servir de guia per tal
de prendre decisions vers la
millora dels aprenentatges.
alumnat
professorat
tendència
regulació
Qui
Per a què
Com
evidències
recerca
Cercar una societat més justa
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/375135_411913185573606_546033355_n.jpg
Cal cercar els fets
invisibles que expliquen
la realitat visible.
Les llengües minoritàries són un impediment?
▪ Catalunya és l’única comunitat amb dues o més llengües oficials
que, havent participat en un mínim de quatre onades de l’estudi
#PISA, no mostra diferències significatives entre l’alumnat
castellanoparlant i el que parla una altra llengua oficial.
https://www.researchgate.net/publication/359427442_Politica_linguistica_a_Catalunya_i_a_les_comunitats_autono
mes_Evidencies_sobre_les_desigualtats_educatives_per_rao_de_llengua
L’escola com a garant de la inclusió social...
Què cal esperar del professorat?
Les relacions humanes, la clau de l’èxit!
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b0/69/7c/b0697cf633a6a383fbebf0c20d1e71f1.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6f/0b/49/6f0b499082acb4b910b62013f19708a3.jpg https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/73/6c/7a/736c7a6199877f733b4212e8ba389a10.jpg
Jo o Nosaltres? https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg
Un video danès que ens recorda cóm és fàcil d’encasellar les persones!
https://www.oecd.org/publications/talis-2018-results-volume-
ii-19cf08df-en.htm
Padlet (Marc Mental)
El Gall i el seu context
https://padlet.com/mfolch1/z9mgf7yu698cm1li
Jamboard "Personalització - Diferenciació - Personalització“
PER CONSTRUIR CONCEPTES
https://jamboard.google.com/d/1_p-J1I1HH8BVi-
tNB65WyHU54d4hK62hB8eYb4Nt_so/edit?usp=sharing
Quina diferència hi ha entre:
Personalització - Diferenciació – Individualització
Fem grups de 4 i ordenem els conceptes d’aquests quadres:
https://i0.wp.com/kathleenmcclaskey.com/wp-content/uploads/2018/01/PDI-Chart-V3.10x12.png?w=960&ssl=1
GRUP 1:
https://jamboard.google.com/d/1nBRkJo0CFKSeh9Q-WzO6IUb-1LXKHMo-R41ujujJ2a4/edit?usp=sharing
GRUP 2:
https://jamboard.google.com/d/16ll9m-tBgFsjMcjB5z-NxMD2cGCt4fypO2_HRBvzTeo/edit?usp=sharing
GRUP 3:
https://jamboard.google.com/d/1SIFijF0NNV4z61C6aEnsd0coke8uqMjAHvkHvpsfFNo/edit?usp=sharing
GRUP 4:
https://jamboard.google.com/d/1vOYRNuaarTzgI953Zlmk4AP-fnakLUaIcNbwo6K0zM0/edit?usp=sharing
GRUP 5:
https://jamboard.google.com/d/18jp0xxHDyJaTe_hrCNQKciEOlrFsuQTIe2LZQpFw0Xc/edit?usp=sharing
Síntesi de l’activitat (segons el grup de 01/06/2022)
• Canviar el punt de vista, de recursos
• Triangular i fer amb els altres
• Experimentar, sentir curiositat
• Dubtar de les nostres creences
• Fer les coses de forma different
• Trencar els habits i costums consolidats
• Observar les alters i valorar la feina dels alters
• Trencar estereotips I crear nous vincles
Quadre resum
per tots els grups
https://i0.wp.com/kathleenmcclaskey.com/wp-content/uploads/2018/01/PDI-Chart-V3.10x12.png?w=960&ssl=1
https://i0.wp.com/kathleenmcclaskey.c
om/wp-content/uploads/2018/01/PDI-
Chart-V3.10x12.png?w=960&ssl=1
Bases Teòriques: connectivisme metodològic
Kilpatrick
Projectes
Nunan
Tasques
J. Piaget
Evolució Cognitiva
Kohlberg
Dilemes Morals
Kieran Egan
Oralitat
Vygotsky
Zona
d’Aprenentatge
Pròxim
Wilkins
Bastides
Ferrer Guardia
Ausubel
Paolo Freire
Aprenentatge Significatiu
Jerome Bruner
Decroly
Freinet
Centres d’Interès
Racons
Howard Gardner
George Siemens
Sthepen Downes
Espais alternatius
Xarxes Digitals
Internet
Montessori
J. Dewey
Asher (TPR)…
Aprenentatge Actiu
Construir consensos:
D’acord o en desacord?
▪ Segons Joaquim Ruyra:
“L’escola tradicional és reproductora de
desigualtats i és necessari introduir als centres
educatius estratègies que han demostrat
trencar aquestes dinàmiques.” (2017)
http://revistainnovamos.com/2017/06/21/innovacion-de-la-mejor-escuela-de-cataluna/
On és l’evidència?
On són les evidències d’inclusió? Ordeneu:
La mitat de l’alumnat de 4t d’ESO del
l’institut ha incrementat un 100% la
petició de libres a la biblioteca.
1
L’AFA/AMPA del centre ofereix cursos
per pares i mares estrangeres, cada
dissabte.
3
Un centre ha programat un Pla de
lectura anual per l’alumant de NEE
6
Totes les noies de 6è de primaria del centre
tenen resultats de CCBB tan bons en
matemàtiques com els nois, i superior a la
mitjana de Catalunya
5
Els tutors de tots els nivells col·laboren
amb el professorat especialista de
l’etapa, en fer orientacions per la
personalització de tasques.
2
Tot l’alumnat del centre acepta fer de
“mentors” dels més petits en arribar a
4t d’ESO.
7
Cada alumne nou és atès pel tutor de
l’Aula d’Acollida, que valora si ha de
quedar-se o no a l’aula.
4
Tot el professorat coneix els
resultats de les CCBB
de l’alumnat al seu càrrec.
8
Mancances tecnològiques durant la pandèmia:
Més a l’escola pública o privada?
Què ens diuen les evidències?
Mancances tecnològiques durant la pandèmia:
A l’escola pública o privada?
Mitjana EU
Espanya
Millor que la mitjana EU
TALIS: https://www.oecd.org/publications/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm
https://www.slideshare.net/OECDEDU/mending-the-education-divide-getting-strong-teachers-to-the-schools-that-need-them-most-251360965
El professorat utilitza les TIC més regularment:
A l’escola pública o a l’escola privada?
Què ens diuen les evidències?
El professorat utilitza les TIC més regularment:
A l’escola pública o a l’escola privada?
Mitjana EU
Espanya
Millor que la mitjana EU
TALIS: https://www.oecd.org/publications/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm
https://www.slideshare.net/OECDEDU/mending-the-education-divide-getting-strong-teachers-to-the-schools-that-need-them-most-251360965
Necessitem més formació docent per atendre
l’alumnat NEE…
A l’escola public o l’escola privada?
Què ens diuen les evidències?
Necessitem més formació docent per atendre
l’alumnat NEE…
A l’escola publica o l’escola privada?
Mitjana EU
Espanya
Millor que la mitjana EU
TALIS: https://www.oecd.org/publications/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm
https://www.slideshare.net/OECDEDU/mending-the-education-divide-getting-strong-teachers-to-the-schools-that-need-them-most-251360965
Un “examen” sobre la mirada inclusiva?
Què ha passat aquí?... Comparteix una hipòtesi
Canvi de
mirada?
La direcció de lectura és diferent en
diferents llengües
Què ha passat aquí
si canviem la dirección?
Tenim un biax
cultural!
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/72163_10200294999035852_581201366_n.jpg
Moltes gràcies
per participar-hi!
Fins la propera sessió!
@PBETools @GrupoEDO
#EIPSIproject #EvidenceEducation #ErasmusPlus
Recordeu que ens retrobem presencialment el proper dilluns
11 de juliol de 2022 de 9 a 13 hores a la FFCC Educació de la UAB
Pràctiques Educatives
Basades en Evidències
Programa formatiu
Sessió 3
“L’escola com a garant de la inclusió social:
Dret a l’error i dret a l’èxit!”
1 de juny de 2022
@PBETools @TransformationSociey
#EIPSIproject #EvidenceEducation #ErasmusPlus
Neus Lorenzo
Begonya Folch
Francesca Burriel
1 de 31

Recomendados

2-Habilitats de gestió per la participació por
2-Habilitats de gestió per la participació2-Habilitats de gestió per la participació
2-Habilitats de gestió per la participacióNeus Lorenzo
791 visualizações57 slides
DecalegCECV por
DecalegCECVDecalegCECV
DecalegCECVNeus Lorenzo
853 visualizações29 slides
ODS. Aprendre el què realment importa por
ODS. Aprendre el què realment importaODS. Aprendre el què realment importa
ODS. Aprendre el què realment importaNeus Lorenzo
788 visualizações46 slides
Sessió 1- Formació de directotrs GEP-I por
Sessió 1- Formació de directotrs GEP-ISessió 1- Formació de directotrs GEP-I
Sessió 1- Formació de directotrs GEP-INeus Lorenzo
1.5K visualizações78 slides
La Innovació educativa a Catalunya: sostenible, ética i transferible por
La Innovació educativa a Catalunya: sostenible, ética i transferibleLa Innovació educativa a Catalunya: sostenible, ética i transferible
La Innovació educativa a Catalunya: sostenible, ética i transferibleNeus Lorenzo
102 visualizações12 slides
KBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviant por
KBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviantKBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviant
KBIP: Reptes i Oportunitats de l'educació en un món tecnològic canviantNeus Lorenzo
170 visualizações42 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_

El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri por
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteriEl poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteriNeus Lorenzo
204 visualizações64 slides
La dimensió europea, espai de creixement competencial por
La dimensió europea, espai de creixement competencialLa dimensió europea, espai de creixement competencial
La dimensió europea, espai de creixement competencialNeus Lorenzo
1K visualizações71 slides
Educació al llarg de la vida: Transformació educativa por
Educació al llarg de la vida: Transformació educativaEducació al llarg de la vida: Transformació educativa
Educació al llarg de la vida: Transformació educativaNeus Lorenzo
1.1K visualizações56 slides
Innovació educativa: què és, com es reconeix... i quin valor afegit pot apor... por
Innovació educativa: què és, com es reconeix... i quin valor afegit pot apor...Innovació educativa: què és, com es reconeix... i quin valor afegit pot apor...
Innovació educativa: què és, com es reconeix... i quin valor afegit pot apor...Neus Lorenzo
2.1K visualizações70 slides
Estic en camí, estem en camí por
Estic en camí, estem en camíEstic en camí, estem en camí
Estic en camí, estem en camíPep Hernández
976 visualizações73 slides
Claus per fer bons Projectes Europeus - Cita Project 2016 por
Claus per fer bons Projectes Europeus - Cita Project 2016Claus per fer bons Projectes Europeus - Cita Project 2016
Claus per fer bons Projectes Europeus - Cita Project 2016Neus Lorenzo
777 visualizações43 slides

Similar a Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_(20)

El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri por Neus Lorenzo
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteriEl poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri
El poder de la xarxa. Crear coneixement, comunitat i criteri
Neus Lorenzo204 visualizações
La dimensió europea, espai de creixement competencial por Neus Lorenzo
La dimensió europea, espai de creixement competencialLa dimensió europea, espai de creixement competencial
La dimensió europea, espai de creixement competencial
Neus Lorenzo1K visualizações
Educació al llarg de la vida: Transformació educativa por Neus Lorenzo
Educació al llarg de la vida: Transformació educativaEducació al llarg de la vida: Transformació educativa
Educació al llarg de la vida: Transformació educativa
Neus Lorenzo1.1K visualizações
Innovació educativa: què és, com es reconeix... i quin valor afegit pot apor... por Neus Lorenzo
Innovació educativa: què és, com es reconeix... i quin valor afegit pot apor...Innovació educativa: què és, com es reconeix... i quin valor afegit pot apor...
Innovació educativa: què és, com es reconeix... i quin valor afegit pot apor...
Neus Lorenzo2.1K visualizações
Estic en camí, estem en camí por Pep Hernández
Estic en camí, estem en camíEstic en camí, estem en camí
Estic en camí, estem en camí
Pep Hernández976 visualizações
Claus per fer bons Projectes Europeus - Cita Project 2016 por Neus Lorenzo
Claus per fer bons Projectes Europeus - Cita Project 2016Claus per fer bons Projectes Europeus - Cita Project 2016
Claus per fer bons Projectes Europeus - Cita Project 2016
Neus Lorenzo777 visualizações
APLICA_SOLUCIONS_2023_projecte (SCP).pdf por Neus Lorenzo
APLICA_SOLUCIONS_2023_projecte (SCP).pdfAPLICA_SOLUCIONS_2023_projecte (SCP).pdf
APLICA_SOLUCIONS_2023_projecte (SCP).pdf
Neus Lorenzo152 visualizações
3-Gestió institucional por Neus Lorenzo
3-Gestió institucional3-Gestió institucional
3-Gestió institucional
Neus Lorenzo761 visualizações
Tendències e-learning por Juan Miguel Muñoz
Tendències e-learningTendències e-learning
Tendències e-learning
Juan Miguel Muñoz1.5K visualizações
Seminari PILE Sessió 4 Baix Llobregat por aliciaaguilarsanz
Seminari PILE Sessió 4 Baix LlobregatSeminari PILE Sessió 4 Baix Llobregat
Seminari PILE Sessió 4 Baix Llobregat
aliciaaguilarsanz427 visualizações
Modul0v7 por guestcb1ece
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
guestcb1ece181 visualizações
Modul0v7 por Baix
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
Baix216 visualizações
Modul0v7 por guestcb1ece
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
guestcb1ece151 visualizações
Modul0v7 por Baix
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
Baix451 visualizações
Modul0v7 por guestcb1ece
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
guestcb1ece2 visualizações
Innovar? A caminar s'aprèn caminant! por Neus Lorenzo
Innovar? A caminar s'aprèn caminant!Innovar? A caminar s'aprèn caminant!
Innovar? A caminar s'aprèn caminant!
Neus Lorenzo1.7K visualizações
Seminari de Cultura democràtica 1 por Neus Lorenzo
Seminari de Cultura democràtica 1Seminari de Cultura democràtica 1
Seminari de Cultura democràtica 1
Neus Lorenzo475 visualizações
Ús de les TIC por ximochust
Ús de les TICÚs de les TIC
Ús de les TIC
ximochust1.4K visualizações
Ara és Demà por Neus Lorenzo
Ara és DemàAra és Demà
Ara és Demà
Neus Lorenzo830 visualizações

Mais de Neus Lorenzo

Usos i abusos de la Intel·ligència Artificial por
Usos i abusos de la Intel·ligència ArtificialUsos i abusos de la Intel·ligència Artificial
Usos i abusos de la Intel·ligència ArtificialNeus Lorenzo
67 visualizações33 slides
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos ... por
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALSAplicacions del CHAT GPT als diversos ...APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALSAplicacions del CHAT GPT als diversos ...
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos ...Neus Lorenzo
24 visualizações26 slides
Una mirada calidoscòpica a la IA por
Una mirada calidoscòpica a la IAUna mirada calidoscòpica a la IA
Una mirada calidoscòpica a la IANeus Lorenzo
98 visualizações26 slides
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning por
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based LearningCreativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based LearningNeus Lorenzo
40 visualizações44 slides
El desgast terminològic en l’àmbit educatiu por
El desgast terminològic en l’àmbit educatiuEl desgast terminològic en l’àmbit educatiu
El desgast terminològic en l’àmbit educatiuNeus Lorenzo
71 visualizações26 slides
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers... por
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...Neus Lorenzo
33 visualizações34 slides

Mais de Neus Lorenzo(20)

Usos i abusos de la Intel·ligència Artificial por Neus Lorenzo
Usos i abusos de la Intel·ligència ArtificialUsos i abusos de la Intel·ligència Artificial
Usos i abusos de la Intel·ligència Artificial
Neus Lorenzo67 visualizações
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos ... por Neus Lorenzo
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALSAplicacions del CHAT GPT als diversos ...APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALSAplicacions del CHAT GPT als diversos ...
APLICA IA: NOUS INSTRUMENTS DIGITALS Aplicacions del CHAT GPT als diversos ...
Neus Lorenzo24 visualizações
Una mirada calidoscòpica a la IA por Neus Lorenzo
Una mirada calidoscòpica a la IAUna mirada calidoscòpica a la IA
Una mirada calidoscòpica a la IA
Neus Lorenzo98 visualizações
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning por Neus Lorenzo
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based LearningCreativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning
Creativity: Core Skill for inclusive AI-based Learning
Neus Lorenzo40 visualizações
El desgast terminològic en l’àmbit educatiu por Neus Lorenzo
El desgast terminològic en l’àmbit educatiuEl desgast terminològic en l’àmbit educatiu
El desgast terminològic en l’àmbit educatiu
Neus Lorenzo71 visualizações
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers... por Neus Lorenzo
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...
UDL as a Non-linear Unifying Field for Learning - Bridging Diversity and Pers...
Neus Lorenzo33 visualizações
Aprenentatge Profund por Neus Lorenzo
Aprenentatge ProfundAprenentatge Profund
Aprenentatge Profund
Neus Lorenzo71 visualizações
Integrating Education Technology and SDGs por Neus Lorenzo
Integrating Education Technology and SDGsIntegrating Education Technology and SDGs
Integrating Education Technology and SDGs
Neus Lorenzo19 visualizações
EIPSI-Evidence-Informed Practice: using evidence to design, implement and imp... por Neus Lorenzo
EIPSI-Evidence-Informed Practice: using evidence to design, implement and imp...EIPSI-Evidence-Informed Practice: using evidence to design, implement and imp...
EIPSI-Evidence-Informed Practice: using evidence to design, implement and imp...
Neus Lorenzo23 visualizações
Smart Classrooms. Los sistemas inteligentes: retos, oportunidades y riesgos ... por Neus Lorenzo
Smart Classrooms. Los sistemas inteligentes: retos, oportunidades y riesgos ...Smart Classrooms. Los sistemas inteligentes: retos, oportunidades y riesgos ...
Smart Classrooms. Los sistemas inteligentes: retos, oportunidades y riesgos ...
Neus Lorenzo173 visualizações
Los ODS en los centros educativos por Neus Lorenzo
Los ODS en los centros educativosLos ODS en los centros educativos
Los ODS en los centros educativos
Neus Lorenzo87 visualizações
L’escola com a garant de la inclusió social por Neus Lorenzo
L’escola com a garant de la inclusió socialL’escola com a garant de la inclusió social
L’escola com a garant de la inclusió social
Neus Lorenzo131 visualizações
Entornos digitales inclusivos: orientación institucional por Neus Lorenzo
Entornos digitales inclusivos: orientación institucionalEntornos digitales inclusivos: orientación institucional
Entornos digitales inclusivos: orientación institucional
Neus Lorenzo665 visualizações
EIPSI-UAB_FORMACIO DIFUSIO SGIE-NLG-FBM.pdf por Neus Lorenzo
EIPSI-UAB_FORMACIO DIFUSIO SGIE-NLG-FBM.pdfEIPSI-UAB_FORMACIO DIFUSIO SGIE-NLG-FBM.pdf
EIPSI-UAB_FORMACIO DIFUSIO SGIE-NLG-FBM.pdf
Neus Lorenzo225 visualizações
Transformative evaluation Criteria. Evaluation Tools for Changing Processes por Neus Lorenzo
Transformative evaluation Criteria. Evaluation Tools for Changing ProcessesTransformative evaluation Criteria. Evaluation Tools for Changing Processes
Transformative evaluation Criteria. Evaluation Tools for Changing Processes
Neus Lorenzo525 visualizações
Pluriculturalism. Enhancing Concepts and Meanings, Changing Mindsets por Neus Lorenzo
Pluriculturalism. Enhancing Concepts and Meanings, Changing MindsetsPluriculturalism. Enhancing Concepts and Meanings, Changing Mindsets
Pluriculturalism. Enhancing Concepts and Meanings, Changing Mindsets
Neus Lorenzo320 visualizações
Conferència en el marc de la formació del KBIP por Neus Lorenzo
Conferència en el marc de la formació del KBIPConferència en el marc de la formació del KBIP
Conferència en el marc de la formació del KBIP
Neus Lorenzo831 visualizações
Human Machine Interaction por Neus Lorenzo
Human Machine InteractionHuman Machine Interaction
Human Machine Interaction
Neus Lorenzo122 visualizações
Reptes compartits, horitzons comuns por Neus Lorenzo
Reptes compartits, horitzons comunsReptes compartits, horitzons comuns
Reptes compartits, horitzons comuns
Neus Lorenzo271 visualizações
Que roman quan tot canvia? 17 ODS per transformar el nostre mon por Neus Lorenzo
Que roman quan tot canvia? 17 ODS per transformar el nostre monQue roman quan tot canvia? 17 ODS per transformar el nostre mon
Que roman quan tot canvia? 17 ODS per transformar el nostre mon
Neus Lorenzo269 visualizações

Último

Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 visualizações4 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 visualizações98 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
6 visualizações48 slides

Último(9)

Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256113 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 9 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin919 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA129 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações

Formació_Proejcet_EIPSI_Centres_Sessió 3_

 • 1. Pràctiques Educatives Basades en Evidències Programa formatiu Sessió 3 “L’escola com a garant de la inclusió social: Dret a l’error i dret a l’èxit!” 1 de juny de 2022 @PBETools @TransformationSociey #EIPSIproject #EvidenceEducation #ErasmusPlus Neus Lorenzo Begonya Folch Francesca Burriel
 • 2. http://surfrepublic.ie/wp-content/uploads/2012/01/3.jpg http://fiji-diving.com/wp-content/uploads/2014/06/Scuba-Diver-swims-through-trop.jpg Aprenentatges sobre un mateix i sobre el món Pràctiques Educatives... (les activitats superficials i les reflexions immersives)
 • 4. Contingut: Evidències d’èxit i fracàs en l’inclusió social •Reflexió prèvia – Neus Lorenzo •Acció conjunta – Begonya Folch •Cloenda: més preguntes que certeses – Francesca Burriel
 • 5. La responsabilitat compartida Cultures, polítiques i pràctiques inclusives https://fitisafeministissue.com/2020/10/13/happy-international-failure-day-dayforfailure/ https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoriental3/wp- content/uploads/usu768/2020/05/escola-inclusiva.pdf
 • 6. El dret reconegut de l’alumnat: el procés educatiu L’escola com a garant de la inclusió social: Dret a l’error i dret a l’èxit! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde3JlXwI13z9o2_ MShu9aXJupo57P9K2H52JdSvFfE7euibA/viewform https://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/intercultural/activitatsformatives/Ambit-II_Exit- Educatiu-Una-accio-de-corresponsabilitat.pdf https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/deic/modul_6/index
 • 7. https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/27153_447486221997587_330860312_n.jpg Quina és l’evidència de l’èxit educatiu? Per a que cadascú aprengui a volar amb les seves ales. • L’acceptació de la diversitat • Les dades comparables • Les opinions consensuades • La fidelització de l’alumnat • La felicitate per aprendre…?
 • 8. Reflexió transformadora: Quan construïm significats, fem ciència Quina diferència hi ha? - Evidencia i avaluació - Evidència i indicador
 • 9. Informació i avaluació en educació En el context educatiu, l’avaluació formativa i l’avaluació formadora és un procés complex que s'utilitza per a obtenir informació útil amb la finalitat de formular judicis de progrés i al mateix temps servir de guia per tal de prendre decisions vers la millora dels aprenentatges. alumnat professorat tendència regulació Qui Per a què Com evidències recerca
 • 10. Cercar una societat més justa https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/375135_411913185573606_546033355_n.jpg Cal cercar els fets invisibles que expliquen la realitat visible.
 • 11. Les llengües minoritàries són un impediment? ▪ Catalunya és l’única comunitat amb dues o més llengües oficials que, havent participat en un mínim de quatre onades de l’estudi #PISA, no mostra diferències significatives entre l’alumnat castellanoparlant i el que parla una altra llengua oficial. https://www.researchgate.net/publication/359427442_Politica_linguistica_a_Catalunya_i_a_les_comunitats_autono mes_Evidencies_sobre_les_desigualtats_educatives_per_rao_de_llengua L’escola com a garant de la inclusió social... Què cal esperar del professorat?
 • 12. Les relacions humanes, la clau de l’èxit! https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b0/69/7c/b0697cf633a6a383fbebf0c20d1e71f1.jpg https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6f/0b/49/6f0b499082acb4b910b62013f19708a3.jpg https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/73/6c/7a/736c7a6199877f733b4212e8ba389a10.jpg
 • 13. Jo o Nosaltres? https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg Un video danès que ens recorda cóm és fàcil d’encasellar les persones! https://www.oecd.org/publications/talis-2018-results-volume- ii-19cf08df-en.htm
 • 14. Padlet (Marc Mental) El Gall i el seu context https://padlet.com/mfolch1/z9mgf7yu698cm1li Jamboard "Personalització - Diferenciació - Personalització“ PER CONSTRUIR CONCEPTES https://jamboard.google.com/d/1_p-J1I1HH8BVi- tNB65WyHU54d4hK62hB8eYb4Nt_so/edit?usp=sharing
 • 15. Quina diferència hi ha entre: Personalització - Diferenciació – Individualització Fem grups de 4 i ordenem els conceptes d’aquests quadres: https://i0.wp.com/kathleenmcclaskey.com/wp-content/uploads/2018/01/PDI-Chart-V3.10x12.png?w=960&ssl=1 GRUP 1: https://jamboard.google.com/d/1nBRkJo0CFKSeh9Q-WzO6IUb-1LXKHMo-R41ujujJ2a4/edit?usp=sharing GRUP 2: https://jamboard.google.com/d/16ll9m-tBgFsjMcjB5z-NxMD2cGCt4fypO2_HRBvzTeo/edit?usp=sharing GRUP 3: https://jamboard.google.com/d/1SIFijF0NNV4z61C6aEnsd0coke8uqMjAHvkHvpsfFNo/edit?usp=sharing GRUP 4: https://jamboard.google.com/d/1vOYRNuaarTzgI953Zlmk4AP-fnakLUaIcNbwo6K0zM0/edit?usp=sharing GRUP 5: https://jamboard.google.com/d/18jp0xxHDyJaTe_hrCNQKciEOlrFsuQTIe2LZQpFw0Xc/edit?usp=sharing
 • 16. Síntesi de l’activitat (segons el grup de 01/06/2022) • Canviar el punt de vista, de recursos • Triangular i fer amb els altres • Experimentar, sentir curiositat • Dubtar de les nostres creences • Fer les coses de forma different • Trencar els habits i costums consolidats • Observar les alters i valorar la feina dels alters • Trencar estereotips I crear nous vincles
 • 17. Quadre resum per tots els grups https://i0.wp.com/kathleenmcclaskey.com/wp-content/uploads/2018/01/PDI-Chart-V3.10x12.png?w=960&ssl=1 https://i0.wp.com/kathleenmcclaskey.c om/wp-content/uploads/2018/01/PDI- Chart-V3.10x12.png?w=960&ssl=1
 • 18. Bases Teòriques: connectivisme metodològic Kilpatrick Projectes Nunan Tasques J. Piaget Evolució Cognitiva Kohlberg Dilemes Morals Kieran Egan Oralitat Vygotsky Zona d’Aprenentatge Pròxim Wilkins Bastides Ferrer Guardia Ausubel Paolo Freire Aprenentatge Significatiu Jerome Bruner Decroly Freinet Centres d’Interès Racons Howard Gardner George Siemens Sthepen Downes Espais alternatius Xarxes Digitals Internet Montessori J. Dewey Asher (TPR)… Aprenentatge Actiu
 • 19. Construir consensos: D’acord o en desacord? ▪ Segons Joaquim Ruyra: “L’escola tradicional és reproductora de desigualtats i és necessari introduir als centres educatius estratègies que han demostrat trencar aquestes dinàmiques.” (2017) http://revistainnovamos.com/2017/06/21/innovacion-de-la-mejor-escuela-de-cataluna/ On és l’evidència?
 • 20. On són les evidències d’inclusió? Ordeneu: La mitat de l’alumnat de 4t d’ESO del l’institut ha incrementat un 100% la petició de libres a la biblioteca. 1 L’AFA/AMPA del centre ofereix cursos per pares i mares estrangeres, cada dissabte. 3 Un centre ha programat un Pla de lectura anual per l’alumant de NEE 6 Totes les noies de 6è de primaria del centre tenen resultats de CCBB tan bons en matemàtiques com els nois, i superior a la mitjana de Catalunya 5 Els tutors de tots els nivells col·laboren amb el professorat especialista de l’etapa, en fer orientacions per la personalització de tasques. 2 Tot l’alumnat del centre acepta fer de “mentors” dels més petits en arribar a 4t d’ESO. 7 Cada alumne nou és atès pel tutor de l’Aula d’Acollida, que valora si ha de quedar-se o no a l’aula. 4 Tot el professorat coneix els resultats de les CCBB de l’alumnat al seu càrrec. 8
 • 21. Mancances tecnològiques durant la pandèmia: Més a l’escola pública o privada? Què ens diuen les evidències?
 • 22. Mancances tecnològiques durant la pandèmia: A l’escola pública o privada? Mitjana EU Espanya Millor que la mitjana EU TALIS: https://www.oecd.org/publications/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm https://www.slideshare.net/OECDEDU/mending-the-education-divide-getting-strong-teachers-to-the-schools-that-need-them-most-251360965
 • 23. El professorat utilitza les TIC més regularment: A l’escola pública o a l’escola privada? Què ens diuen les evidències?
 • 24. El professorat utilitza les TIC més regularment: A l’escola pública o a l’escola privada? Mitjana EU Espanya Millor que la mitjana EU TALIS: https://www.oecd.org/publications/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm https://www.slideshare.net/OECDEDU/mending-the-education-divide-getting-strong-teachers-to-the-schools-that-need-them-most-251360965
 • 25. Necessitem més formació docent per atendre l’alumnat NEE… A l’escola public o l’escola privada? Què ens diuen les evidències?
 • 26. Necessitem més formació docent per atendre l’alumnat NEE… A l’escola publica o l’escola privada? Mitjana EU Espanya Millor que la mitjana EU TALIS: https://www.oecd.org/publications/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm https://www.slideshare.net/OECDEDU/mending-the-education-divide-getting-strong-teachers-to-the-schools-that-need-them-most-251360965
 • 27. Un “examen” sobre la mirada inclusiva? Què ha passat aquí?... Comparteix una hipòtesi Canvi de mirada?
 • 28. La direcció de lectura és diferent en diferents llengües Què ha passat aquí si canviem la dirección? Tenim un biax cultural!
 • 30. Fins la propera sessió! @PBETools @GrupoEDO #EIPSIproject #EvidenceEducation #ErasmusPlus Recordeu que ens retrobem presencialment el proper dilluns 11 de juliol de 2022 de 9 a 13 hores a la FFCC Educació de la UAB
 • 31. Pràctiques Educatives Basades en Evidències Programa formatiu Sessió 3 “L’escola com a garant de la inclusió social: Dret a l’error i dret a l’èxit!” 1 de juny de 2022 @PBETools @TransformationSociey #EIPSIproject #EvidenceEducation #ErasmusPlus Neus Lorenzo Begonya Folch Francesca Burriel