O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentatie Afstudeeronderzoek

2.910 visualizações

Publicada em

Dit is een presentatie van mijn afstudeeronderzoek welke ik heb uitgevoerd ter afronding van mijn studie aan de TU EIndhoven

 • Entre para ver os comentários

Presentatie Afstudeeronderzoek

 1. 1. De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Een onderzoek naar de woningmarkt voor 55-plussers RALPH HERMANS NICK VLEUGELS
 2. 2. Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding, doelstelling, probleemstelling Kwantitatieve opgave Karakteristieken vergrijzingsgolf, beleid van de overheid, omvang opgave Kwalitatieve opgave Diversiteit onder ouderen, doelgroepsegmentering, de doelgroepen Het bedienen van de markt Koppeling opdrachtgevers en doelgroepen Vertaling van de vraag naar woonconcepten Afstemming vraag en aanbod, vier woonconcepten Conclusies en aanbevelingen Aanbevelingen aan partijen
 3. 3. Inleiding De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Aanleiding onderzoek Vergrijzing en daling beroepsbevolking Resulteert in verschuivingen op vastgoedmarkt: minder behoefte aan kwantiteit, meer behoefte aan kwaliteit Woningmarkt biedt kansen voor nieuwbouw: groeiende vraag naar voor ouderen geschikte woningen Tot op heden weinig duidelijkheid over mogelijke rol vastgoedpartijen
 4. 4. Inleiding Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Doelstelling & probleemstelling Probleemstelling: Welke rol kunnen de diverse vastgoedontwikkelaars spelen om bij te dragen aan het realiseren van geschikte woningen voor 55-plussers? Doelstelling: De omvang en aard van de behoefte aan voor ouderen geschikte woningen in kaart brengen en het inzicht in de gedifferentieerde woonbehoefte vertalen naar concrete woonconcepten. Aan de hand hiervan aanbevelingen doen richting vastgoedontwikkelaars om duidelijk te maken welke rol zij kunnen spelen in het bedienen van woningmarkt voor 55-plussers. De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans
 5. 5. Kwantitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Omvang van de vergrijzing Oorzaak: afname aantal geboorten, toename gemiddelde levensverwachting De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans
 6. 6. Kwantitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Omvang van de vergrijzing Oorzaak: afname aantal geboorten, toename gemiddelde levensverwachting 2010: 2,5 miljoen 65-plussers De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans 15% 2010
 7. 7. Kwantitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Omvang van de vergrijzing Oorzaak: afname aantal geboorten, toename gemiddelde levensverwachting 2010: 2,5 miljoen 65-plussers 2040: 4,2 miljoen 65-plussers De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans 25% 2040
 8. 8. Kwantitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies <ul><li>Karakteristieken van de vergrijzingsgolf </li></ul><ul><li>Karakteristieken huidige en toekomstige ouderen beduidend anders dan voorheen: </li></ul><ul><li>Verkeren langer in goede gezondheid </li></ul><ul><li>Zijn gemiddeld hoger opgeleid </li></ul><ul><li>Beschikken in toenemende mate over een goed inkomen </li></ul><ul><li>Bewonen vaker een koopwoning </li></ul><ul><li>Hebben de voorkeur zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen </li></ul>De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans
 9. 9. Kwantitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Het beleid van de overheid Scheiden van wonen en zorg door extramuralisering en veranderingen in wet- en regelgeving Voorheen sprake van aanbodmodel met weinig keuzemogelijkheden: woontussenvoorziening, verpleegtehuis, verzorgingshuis. Vanaf jaren ‘80 beleid van overheid erop gericht om aanbod beter af te stemmen op wensen en behoeften van ouderen Doel: “55-plussers moeten kunnen beschikken over adequate woonvoorzieningen, afgestemd op hun individuele behoeften ondersteund door zorgvoorzieningen op maat”. De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans
 10. 10. Kwantitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Omvang van de opgave Deze ontwikkelingen resulteren in groeiende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen op reguliere woningmarkt: 406.000 woningen voor de periode 2006-2015 Wat betreft de invulling van de opgave verwacht de overheid het meeste van nieuwbouw. Dit betekent echter niet dat er speciaal voor ouderen gebouwd moet worden! Uitdaging om deze woonconsument te verleiden door een kwalitatief aanbod dat aansluit op de individuele wensen en behoeften. De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans
 11. 11. Kwalitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Diversiteit onder ouderen </li></ul><ul><li>55-plussers vormen een brede doelgroep met verschillende karakteristieken. </li></ul><ul><li>Waar komt de diversiteit onder ouderen uit voort? </li></ul><ul><li>Ouderen maken deel uit van verschillende generaties: </li></ul><ul><ul><li>Vooroorlogse generatie (80+) </li></ul></ul><ul><li>Laag opgeleid, lage sociale klasse, sobere levensstijl </li></ul><ul><ul><li>Stille generatie (65-80 jaar) </li></ul></ul><ul><li>Traditioneel ingesteld, ambitieuzer, hechten meer waarde aan sociale status </li></ul><ul><ul><li>Babyboomgeneratie (55-65 jaar) </li></ul></ul><ul><li>Sterk betrokken bij de samenleving, onafhankelijk ingesteld, kritisch </li></ul>
 12. 12. Kwalitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans Doelgroepensegmentering Waarom segmenteren? Dé oudere bestaat niet. Dé woning voor de ouderen bestaat dus ook niet! Er is behoefte aan een gevarieerder woningaanbod dat beter aansluit op de wensen en behoeften van ouderen. Doelgroepsegmentatie biedt meer inzicht in specifieke woonvoorkeuren van verschillende ouderen.
 13. 13. Financiële positie Vitaliteit Benedenmodaal & vitaal Bovenmodaal & vitaal Benedenmodaal & niet-vitaal Bovenmodaal & niet-vitaal Kwalitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Doelgroepensegmentering Segmentatie op basis van traditionele kenmerken…………... De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans
 14. 14. Kwalitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans Doelgroepensegmentering ………… ...en leefstijlen. Leefstijlsegmentatie gaat over de normen en waarden die men aanhangt. Leefstijlen kunnen traditionele kenmerken niet vervangen maar vormen wel een aanvulling. Leefstijlsegmentatie van SmartAgent Company sluit aan op de dimensies vitaliteit en financiële positie.
 15. 15. Kwalitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Het segmentatiemodel De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans BENEDENMODAAL VITAAL BOVENMODAAL VITAAL BENEDENMODAAL NIET-VITAAL BOVENMODAAL NIET-VITAAL DYN. IND. STILLE LUXE TERUGTREDERS VERANKERDEN
 16. 16. Kwalitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Het segmentatiemodel De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans BENEDENMODAAL VITAAL BOVENMODAAL VITAAL BENEDENMODAAL NIET-VITAAL BOVENMODAAL NIET-VITAAL DYN. IND. STILLE LUXE TERUGTREDERS VERANKERDEN Woonmotieven Karakteristieken Trekt zich graag terug Basiskwaliteit Anonimiteit Privacy Vaak afhankelijk Teruggetrokken Niet mondig Vaak niet vitaal Beneden modaal inkomen Terugtreders
 17. 17. Kwalitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Het segmentatiemodel De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans BENEDENMODAAL VITAAL BOVENMODAAL VITAAL BENEDENMODAAL NIET-VITAAL BOVENMODAAL NIET-VITAAL DYN. IND. STILLE LUXE TERUGTREDERS VERANKERDEN Woonmotieven Karakteristieken Gezellige buurt Sociale contacten Knus wonen Huiselijkheid Actief Zeer sociaal Weinig uitgesproken (Minder) vitaal (Beneden-)modaal inkomen Verankerden
 18. 18. Kwalitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Het segmentatiemodel De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans BENEDENMODAAL VITAAL BOVENMODAAL VITAAL BENEDENMODAAL NIET-VITAAL BOVENMODAAL NIET-VITAAL DYN. IND. STILLE LUXE TERUGTREDERS VERANKERDEN Woonmotieven Karakteristieken Buurt met goede contacten Ingetogen luxe Huiselijk Vrij en ruim wonen Actief Sociaal Mondig Vaak vitaal (Boven-)modaal inkomen Stille Luxe
 19. 19. Kwalitatieve opgave Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Het segmentatiemodel De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans BENEDENMODAAL VITAAL BOVENMODAAL VITAAL BENEDENMODAAL NIET-VITAAL BOVENMODAAL NIET-VITAAL DYN. IND. STILLE LUXE TERUGTREDERS VERANKERDEN Woonmotieven Karakteristieken Op stand wonen Luxe en exclusiviteit Privacy Vrij en ruim wonen Gedreven Individualistisch Zeer mondig Vaak vitaal Bovenmodaal inkomen Dynamische Individualist
 20. 20. Het bedienen van de markt Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies <ul><li>Koppeling opdrachtgevers en doelgroepen </li></ul><ul><li>In het vorige onderdeel zijn vier doelgroepen onder ouderen gevormd met verschillen in opleidings- en inkomensniveau, mondigheid, mate van vitaliteit en gewenste inspraak op het ontwikkelingsproces </li></ul><ul><li>Met dit inzicht is het mogelijk een koppeling te leggen tussen opdrachtgever en doelgroep </li></ul><ul><li>Dit maakt het voor de diverse opdrachtgevers in de toekomst mogelijk : </li></ul><ul><li>beter in te spelen op de specifieke wensen van hun potentiële cliënten; </li></ul><ul><li>zorg te dragen voor de gewenste verbreding, verbetering en diversificatie van het aanbod. </li></ul>De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans
 21. 21. Het bedienen van de markt Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Koppeling opdrachtgevers en doelgroepen Onderscheidende competenties en doelstelling van de partijen inzichtelijk maken Samenwerking tussen diverse partijen moet gestimuleerd worden De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans Woningcorporatie Projectontwikkelaar CPO Onderneming Non-profit Profit Ontwikkelen tegen kostprijs Motivering Maatschappelijke overtuiging Financieel rendement Eigen belang opdrachtgever Kennis Kennis sociale woningmarkt Kennis duurdere woningmarkt Onervaren opdrachtgever Commitment In staat zorg- en diensten te garanderen Moeilijker in staat zorg en diensten te garanderen Moeilijker in staat zorg en diensten te garanderen Werkwijze Vraaggericht werken Vraaggericht werken Vraaggestuurd werken Figuur: Belangrijkste onderscheidende competenties vastgoedontwikkelaars Bron: De auteurs
 22. 22. Het bedienen van de markt Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Koppeling opdrachtgevers en doelgroepen Met dit inzicht en de kennis van de vier segmenten ouderen is het mogelijk de volgende koppeling te leggen tussen opdrachtgever en doelgroep: Voor elke opdrachtgever zijn er potentiële doelgroepen onder ouderen te herkennen De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans
 23. 23. Woonconcepten Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Afstemming vraag en aanbod De vraagzijde van de markt, in de vorm van de woonvoorkeuren van de doelgroepen, is als uitgangspunt genomen. De aanbodzijde, in de vorm van de prestaties van de woonsituatie, bestaat uit de woning, de woonvorm en de woonomgeving. Op basis van de karakteristieken en woonvoorkeuren van de vier doelgroepen ouderen zijn de vier woonconcepten gevormd. De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans Expressie Residentie Existentie Woonconcept Woonomgeving Woning Woonvorm
 24. 24. Woonconcepten Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Concept De Terugtreder: De woning als veilige thuishaven De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Woning: </li></ul><ul><li>Grootte: min. 75 m2 </li></ul><ul><li>Twee slaapkamers </li></ul><ul><li>Woonkamer met veel lichtinval </li></ul><ul><li>Ruime buitenruimte van minimaal 10 m2 </li></ul><ul><li>met zon en vrij uitzicht </li></ul><ul><li>Ruime badkamer, waarvan de afmetingen </li></ul><ul><li>en sanitairopstellingen afgestemd zijn op </li></ul><ul><li>eventuele afnemende vitaliteit </li></ul><ul><li>Brede deurposten </li></ul><ul><li>Volledig drempelloos </li></ul><ul><li>Eigen berging </li></ul><ul><li>Veiligheidsvoorzieningen </li></ul><ul><li>Seniorenvoorzieningen eenvoudig aan te </li></ul><ul><li>brengen </li></ul>
 25. 25. Woonconcepten Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Concept De Terugtreder: De woning als veilige thuishaven De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Woonvorm: </li></ul><ul><li>Gelijkvloerse meergezinswoning </li></ul><ul><li>Kleinschalig en overzichtelijk woongebouw </li></ul><ul><li>Huurwoning in de sociale huursector </li></ul><ul><li>Woonomgeving en locatie: </li></ul><ul><li>Levendig </li></ul><ul><li>Veilig </li></ul><ul><li>Voldoende privacy </li></ul><ul><li>Centrumlocatie </li></ul><ul><li>Nabij voorzieningen </li></ul>
 26. 26. Woonconcepten Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Concept de Verankerden: De woning als sociaal middelpunt De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Woning: </li></ul><ul><li>Grootte: min. 90 m2 </li></ul><ul><li>Minimaal 2 slaapkamers </li></ul><ul><li>Ruime woonkamer met veel lichtinval </li></ul><ul><li>Ruime keuken </li></ul><ul><li>Badkamer, afmetingen en sanitairopstelling </li></ul><ul><li>berekend op afnemende vitaliteit </li></ul><ul><li>Apart gastentoilet </li></ul><ul><li>Ruime buitenruimte van minimaal 10 m2 </li></ul><ul><li>met zon en vrij uitzicht of tuin die grenst </li></ul><ul><li>aan buren </li></ul><ul><li>Eigen berging en parkeergelegenheid </li></ul>
 27. 27. Woonconcepten Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Concept de Verankerden: De woning als sociaal middelpunt De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Woonvorm: </li></ul><ul><li>Gelijkvloerse meergezinswoning </li></ul><ul><li>Eengezinswoning met slaap- en badkamer </li></ul><ul><li>op begane grond </li></ul><ul><li>Geen duidelijke voorkeur voor huur of koop, </li></ul><ul><li>prijsklasse tot € 250.000,- of tot € 800,- huur </li></ul><ul><li>Woonomgeving en locatie: </li></ul><ul><li>Kleinschalig </li></ul><ul><li>Gezellig </li></ul><ul><li>Ontmoetingsplekken </li></ul><ul><li>Locatie in buitenwijk van kleinere gemeente </li></ul><ul><li>Gezellige buurt met gelijkgestemden </li></ul>
 28. 28. Woonconcepten Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Concept de Stille Luxe: De woning als nieuw nest De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Woning: </li></ul><ul><li>Grootte: woonoppervlak min. 110 m2 </li></ul><ul><li>Minimaal 2 slaapkamers, waarvan 1 riante </li></ul><ul><li>hoofdslaapkamer </li></ul><ul><li>Extra hobby-/studie-/logeerkamer </li></ul><ul><li>Royale woonkamer van +/- 35 m2, veel </li></ul><ul><li>lichtinval en direct contact met de tuin </li></ul><ul><li>doormiddel van openslaande deuren of </li></ul><ul><li>schuifpui </li></ul><ul><li>Ruime keuken </li></ul><ul><li>Ruime badkamer met douche en ligbad </li></ul><ul><li>Apart gastentoilet </li></ul><ul><li>Hoog afwerkingsniveau </li></ul><ul><li>Ruime patio van minimaal 64 m2 </li></ul><ul><li>Externe berging of garage </li></ul><ul><li>Parkeergelegenheid op eigen terrein </li></ul>
 29. 29. Woonconcepten Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Concept de Stille Luxe: De woning als nieuw nest De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Woonvorm: </li></ul><ul><li>Eengezinswoning met slaap- en badkamer op </li></ul><ul><li>begane grond </li></ul><ul><li>Veel interesse in patiowoning </li></ul><ul><li>Bij voorkeur koopwoning in prijsklasse </li></ul><ul><li>tussen €250.000, - en € 350.000, - </li></ul><ul><li>Woonomgeving en locatie: </li></ul><ul><li>Ruim opgezet </li></ul><ul><li>Veel groen </li></ul><ul><li>Locatie in nette buitenwijk van middelgrote </li></ul><ul><li>plaats op dorp </li></ul><ul><li>Gezellige buurt </li></ul>
 30. 30. Woonconcepten Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Concept de Dynamische Individualisten: De woning als statusattribuut De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Woning: </li></ul><ul><li>Grootte: woonoppervlak min. 110 m2 </li></ul><ul><li>Minimaal 3 slaapkamers, waarvan 1 riante </li></ul><ul><li>hoofdslaapkamer </li></ul><ul><li>Royale woonkamer van +/- 35 m2; met veel </li></ul><ul><li>lichtinval en directe relatie met tuin of </li></ul><ul><li>balkon door grote schuifpui </li></ul><ul><li>Ruimte buitenruimte </li></ul><ul><li>Aparte badkamer voor gasten </li></ul><ul><li>Luxe uitrusting </li></ul><ul><li>Exclusieve uitstraling </li></ul><ul><li>Hoog afwerkingsniveau </li></ul><ul><li>Externe berging of garage </li></ul><ul><li>Eigen parkeergelegenheid </li></ul>
 31. 31. Woonconcepten Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies Concept de Dynamische Individualisten: De woning als statusattribuut De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Woonvorm: </li></ul><ul><li>Ruime eengezinswoning, met slaap- en badkamer </li></ul><ul><li>op begane grond, indien woonachtig in buitenwijk </li></ul><ul><li>Gelijkvloerse en ruime meergezinswoning, indien </li></ul><ul><li>woonachtig in stedelijk gebied </li></ul><ul><li>Bij voorkeur koopwoning in prijsklasse € 350.000,- </li></ul><ul><li>en hoger </li></ul><ul><li>Woonomgeving en locatie: </li></ul><ul><li>Ruim opgezet </li></ul><ul><li>Veel privacy </li></ul><ul><li>Exclusieve uitstraling </li></ul><ul><li>Locatie in nette, ruime buitenwijk van </li></ul><ul><li>middelgrote plaats op dorp </li></ul><ul><li>Buurt met bewoners van gelijke sociale status </li></ul>
 32. 32. Conclusies en aanbevelingen Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies 55-plussers belangrijke doelgroep voor toekomstige nieuwbouwopgave Nieuwbouwplannen voor 55-plussers vooral toespitsen op meer woonkwaliteit Meer vraaggericht ontwikkelen: aanbieders moeten meer oog hebben voor de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Het bedienen van deze markt vereist een omslag in het denken van vastgoedpartijen, zowel in de markt- als klantbenadering De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans
 33. 33. Conclusies en aanbevelingen Inleiding Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave Bedienen van de markt Woonconcepten Conclusies De ouderen van morgen zijn niet van gisteren Nick Vleugels - Ralph Hermans <ul><li>Dé oudere bestaat niet: toekomstige ouderen vormen heterogene doelgroep met gedifferentieerde woonvraag </li></ul><ul><li>Vier doelgroepen onder ouderen te herkennen: </li></ul><ul><li>Terugtreders </li></ul><ul><li>Verankerden </li></ul><ul><li>Stille Luxe </li></ul><ul><li>Dynamische Individualisten </li></ul><ul><li>Voor zowel de woningcorporatie, de projectontwikkelaar als CPO zijn er potentiële doelgroepen onder ouderen te herkennen </li></ul>
 34. 34. Bedankt voor uw aandacht Vragen ?

×