347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี

niralai
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง สมบัติของผู้ดี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
วิมล งามสงวน
โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์
เจริญ
(ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาด
เล็กในตำาบลวังนำ้าคู้)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
•นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี
และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
สมบัติของผู้ดี 10 ข้อ
1. ผู้ดี ย่อมรักษาความ
เรียบร้อย
2. ผู้ดี ย่อมไม่ทำาอุจาดลามก
3. ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคาราวะ
4. ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
5. ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า
6. ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี
7. ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี
8. ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวถ่าย
เดียว
9. ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริต
ซื่อตรง
10. ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว
ผู้ดี ย่อมรักษาความเรียบร้อย
ผู้ดี หมายถึงบุคคลผู้มีความประพฤติดี
ทั้งทางกาย
ทางวาจา และทางความคิด คือทำาดี พูด
ดี คิดดี
1. กายจริยา หมายถึง ทำาดี เช่น เดิน
ดี ยืนดี นั่งดี นอนดี
2. วจีจริยา หมายถึง การพูดจาให้
เรียบร้อย
3. มโนจริยา หมายถึง การคิดนึกใน
ทางที่ดี
ผู้ดี ย่อมไม่ทำาอุจาดลามก
1. กายจริยา หมายถึง การแสดงอาการ
ที่กระทำาด้วยกาย
ในทางที่เสียหาย ซึ่งผู้ดีไม่ควรทำาไม่
ว่าในที่ใด ๆ ทั้งสิ้น
2. วจีจริยา หมายถึง ไม่พูดคำาลามก
หรือพูดถึงสิ่งอันลามก
ในที่ชุมชนหรือในขณะกำาลังรับ
ประทานอาหาร
3. มโนจริยา หมายถึง คิดเห็นแต่ใน
1. กายจริยา หมายถึงการแสดงสัมมา
คาราวะทางกาย
2. วจีจริยา หมายถึงการแสดงสัมมา
คาราวะทางวาจา
3. มโนจริยา หมายถึงการแสดง
ความมีนำ้าใจอันดีงาม
เป็นสัมมาคาราวะ
ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคาราวะ
ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
1. กายจริยา หมายถึงการแสดงออก
ทางกาย เช่น การยืน เดิน นั่งนอน
หรือพูดจาปราศรัย หรือการแสดง
นำ้าใจต้องแสดงในที่ส่อให้เห็นว่าน่า
รักน่าเคารพ น่านับถือบูชา จึง
เป็นการสมควร
2. วจีจริยา หมายถึงการกล่าวถ้อยคำา
อันเป็นที่ตั้งแห่ง
สมบัติของผู้ดีมี
อะไรบ้าง
<Keyboard will appear here
based on shape and location
of this rectangle.>
<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
1 de 10

Recomendados

หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดี por
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีNunnaphat Chadajit
508 visualizações1 slide
การเป็นพิธีการมืออาชีพ por
การเป็นพิธีการมืออาชีพการเป็นพิธีการมืออาชีพ
การเป็นพิธีการมืออาชีพYaowaluck Promdee
28.3K visualizações18 slides
คู่มือโฆษกเสียงทอง por
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองniralai
58K visualizações20 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1 por
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1niralai
5.6K visualizações7 slides
13 life por
13 life13 life
13 lifeetcenterrbru
2.7K visualizações27 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a 347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี

Presentation คริสตมาส ฟอร์ ชิวเดรน 2005 ของจริง por
Presentation คริสตมาส ฟอร์  ชิวเดรน 2005 ของจริงPresentation คริสตมาส ฟอร์  ชิวเดรน 2005 ของจริง
Presentation คริสตมาส ฟอร์ ชิวเดรน 2005 ของจริงart2015
177 visualizações86 slides
ภาค ก ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูผู้ช่วย2562อัพเดทแล้ว por
ภาค ก ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูผู้ช่วย2562อัพเดทแล้วภาค ก ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูผู้ช่วย2562อัพเดทแล้ว
ภาค ก ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูผู้ช่วย2562อัพเดทแล้วชีวิตนี้ จงอดทนในการเผชิญกับบททดสอบ
122 visualizações47 slides
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน por
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนputjohn
27.1K visualizações13 slides
ฟรอยด์ por
ฟรอยด์ฟรอยด์
ฟรอยด์shedah6381
8.4K visualizações34 slides
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข por
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขโครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขN'Pop Intrara
7.6K visualizações26 slides
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข por
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขโครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขN'Pop Intrara
69.6K visualizações26 slides

Similar a 347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี(20)

Presentation คริสตมาส ฟอร์ ชิวเดรน 2005 ของจริง por art2015
Presentation คริสตมาส ฟอร์  ชิวเดรน 2005 ของจริงPresentation คริสตมาส ฟอร์  ชิวเดรน 2005 ของจริง
Presentation คริสตมาส ฟอร์ ชิวเดรน 2005 ของจริง
art2015177 visualizações
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน por putjohn
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
putjohn27.1K visualizações
ฟรอยด์ por shedah6381
ฟรอยด์ฟรอยด์
ฟรอยด์
shedah63818.4K visualizações
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข por N'Pop Intrara
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขโครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
N'Pop Intrara7.6K visualizações
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข por N'Pop Intrara
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขโครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
โครงงานคุณธรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข
N'Pop Intrara69.6K visualizações
เธŠเธธเธ”เธ—เธตเนˆ 2 เธชเธฒเธฃเธฐเธชเธณเธ„เธฑเธเธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธฅเธนเธเน... por Veerahan Rattanaveerapong
เธŠเธธเธ”เธ—เธตเนˆ 2 เธชเธฒเธฃเธฐเธชเธณเธ„เธฑเธเธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธฅเธนเธเน...เธŠเธธเธ”เธ—เธตเนˆ 2 เธชเธฒเธฃเธฐเธชเธณเธ„เธฑเธเธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธฅเธนเธเน...
เธŠเธธเธ”เธ—เธตเนˆ 2 เธชเธฒเธฃเธฐเธชเธณเธ„เธฑเธเธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธฅเธนเธเน...
Veerahan Rattanaveerapong751 visualizações
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice) por yana54
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)
yana5418K visualizações
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1 por KruKaiNui
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1
KruKaiNui10.8K visualizações
02 พัฒนาการ por rorsed
02 พัฒนาการ02 พัฒนาการ
02 พัฒนาการ
rorsed1.3K visualizações
ประวัติ ป.1 por krukung08
ประวัติ ป.1ประวัติ ป.1
ประวัติ ป.1
krukung082.1K visualizações
นำเสนอคุณธรรมจริยธรรม por ssuser34255a
นำเสนอคุณธรรมจริยธรรมนำเสนอคุณธรรมจริยธรรม
นำเสนอคุณธรรมจริยธรรม
ssuser34255a38 visualizações
คุณลักษณะของครูที่ดี ตอนที่ 1 por khanidthakpt
คุณลักษณะของครูที่ดี ตอนที่ 1คุณลักษณะของครูที่ดี ตอนที่ 1
คุณลักษณะของครูที่ดี ตอนที่ 1
khanidthakpt272 visualizações
คุณลักษณะครู por Saksiri Namthip
คุณลักษณะครูคุณลักษณะครู
คุณลักษณะครู
Saksiri Namthip1.2K visualizações
นำเสนอคุณธรรมจริยธรรม por ssuser34255a
นำเสนอคุณธรรมจริยธรรมนำเสนอคุณธรรมจริยธรรม
นำเสนอคุณธรรมจริยธรรม
ssuser34255a384 visualizações
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc por krupornpana55
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 docหลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
krupornpana55289 visualizações
มาตรฐานตัวชี้วัด 1 20 por Alongkorn WP
มาตรฐานตัวชี้วัด 1 20มาตรฐานตัวชี้วัด 1 20
มาตรฐานตัวชี้วัด 1 20
Alongkorn WP382 visualizações

Mais de niralai

334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides
336เบญจศีล por
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 visualizações59 slides

Mais de niralai(20)

334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações
097คุณค่าของชีวิต por niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K visualizações

347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี