O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pisanje naučnih radova u APA formatu

Bazični vodič za formatiranje i pisanje radova u APA formatu. Za detaljna uputstva za formatiranje pogledajte Purdue APA Formatting and Style Guide https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 • Entre para ver os comentários

Pisanje naučnih radova u APA formatu

 1. 1. PISANJE U APA FORMATU Metodologija naučno istraživačkog rada mr Nikolina Ljepava
 2. 2. PISANJE U APA FORMATU ŠTA JE APA?  Stil pisanja i citiranja Američke psihološke asocijacije  Standard za pisanje u psihologiji i još nekim društvenim naukama APA STIL ODREĐUJE:  Formatiranje dokumenta  Citiranje u dokumentu  Listu referenci
 3. 3. PISANJE U APA FORMATU STIL PISANJA Pisanje u APA formatu je: Jednostavno Stilski čisto Terminološki precizno
 4. 4. PISANJE U APA FORMATU GENERALNO FORMATIRANJE Times New Roman, 12 Dupli prored 1 inch margine Postoji header na svakoj stranici (naslov dokumenta) Broj stranice je u gornjem desnom uglu svake stranice
 5. 5. PISANJE U APA FORMATU DELOVI RADA Svaki rad pisan u APA stilu mora da ima četiri dela: 1. Naslovnu stranicu 2. Abstrakt 3. Glavni deo rada 4. Reference
 6. 6. PISANJE U APA FORMATU DELOVI RADA Naslovna stranica
 7. 7. PISANJE U APA FORMATU DELOVI RADA Abstrakt
 8. 8. PISANJE U APA FORMATU DELOVI RADA Glavni deo rada  Centrirati naslov  Dupli prored  Bez poravnanja
 9. 9. PISANJE U APA FORMATU DELOVI RADA Struktura glavnog dela rada: Uvod Pregled literature (obavezno citiranje izvora) Metodologija Rezultati Diskusija i zaključak U slučaju kada imamo rad sa praktičnim istraživanjem.
 10. 10. CITIRANJE IZVORA  Pregled literature koji je obavezan deo rada podrazumeva citiranje izvora (pogledati dokument Plagijarizam)  Izvori se citiraju tako što ih parafrazirate (prepričate), povežete informacije dobijene iz nekoliko različitih izvora i radite sintezu tako dobijenih informacija (izvlačite sopstvene zaključke iz literature koju ste pročitali).  Svaki izvor koji se navodi u tekstu MORA imati citat
 11. 11. CITIRANJE IZVORA  APA format NEMA fusnote, citiranje se vrši u tekstu.  Format citiranja u tekstu je (Prezime, godina) ukoliko navodite na kraju rečenice izvor ili posle navedene informacije.  Možete i započeti rečenicu navođenjem izvora i onda to izgleda ovako: Prezime (godina) je istraživao tu temu i zaključio da....  Ukoliko rad ima više autora navodite prezimena do 3 autora, ako ih je više pišete: Prezime prvog autora et all. (Godina) je rekao...
 12. 12. CITIRANJE IZVORA PRIMERI Uprkos relativno kratkom periodu upotrebe Interneta kao medija za marketinška istraživanja veliki broj autora smatra da su Internet bazirane metodologije i tehnike istraživanja u velikoj meri već postale rutina kako u akademskom radu tako i u praksi u najvećem broju istraživačkih oblasti (Farel & Petersen, 2010; Behr et al., 2012; Bredl, Hunniger,& Jensen, 2012; Denissen, Neumann & van Zalk,, 2010).
 13. 13. CITIRANJE IZVORA PRIMERI Na primer Bennet i Nair (2010) navode da je dobijanje reprezentativnog uzorka putem korišćenja CATI tehnologija telefonskog intervjuisanja, koja je još uvek jedna od najpopularnijih metoda kvantitativnog marketinškog istraživanja, u poslednjih nekoliko godina znatno otežano.
 14. 14. PISANJE U APA FORMATU DELOVI RADA Reference  Naslov (Reference) Bold, centriran  Dupli prored  Izvući prvi red svake reference a ostale uvući (hanging indentation)  Alfabetski sortirati po prezimenu
 15. 15. PISANJE U APA FORMATU PRIMER REFERENCE U APA FORMATU Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

×