O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Računarstvo i internet

954 visualizações

Publicada em

delovi računara

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Računarstvo i internet

 1. 1. RAĈUNARSTVO I INTERNET UKRATKO
 2. 2. INTERNETИнтернет је светски систем умреженихрачунарских мрежа који јетрансформисао начин на којифункционишу комуникациони системи.Почеци Интернета се вежу за стварањеАРПАНЕТ-а, 1969. године, мрежерачунара под контролом Министарстваодбране САД. Данас, интернет повезујемилијарде рачунара широм света наједан нехијерархијски начин. OVAKO SU POVEZANI SVI RAČUNARI
 3. 3. WEB BROWSERIИнтернет претраживач представљаинтернет сервис, чија је сврха тражењеинформација на Интернету, и то углавномзадавањем кључних речи, а много ређеодабиром понуђених ставки. Исходпретраге се најчешће приказује као списаквеб сајтова који садрже траженуинформацију, уз могућност да се понуђенивеб сајтови посете са страна претраживача.Један од најпознатијих светскихпретраживача је Гугл. -web browseri-
 4. 4. OPERATIVNI SISTEM (OS)U računarstvu, operativni sistem (OS) jeskup programa i rutina odgovoran zakontrolu i upravljanje uređajima iračunarskim komponentama kao i zaobavljanje osnovnih sistemskih radnji.Operativni sistem objedinjuje u celinuraznorodne delove računara i sakriva odkrajnjeg korisnika detalje funkcionisanjaovih delova. Operativni sistem stvara zakorisnika radno okruženje koje rukujeprocesima i datotekama, umesto bitovima,bajtovima i blokovima.
 5. 5. DELOVI RAĈUNARA
 6. 6. OSNOVNI SPOLJAŠNJIDELOVI RAĈUNARA
 7. 7. MONITORМонитор је електрични излазни уређајкоји служи за приказивање сликепослате са другог уређаја, обичнографичке карте у склопу рачунара.
 8. 8. RAČUNARRačunar,[1] kompjuter,[2]računalo,[3] složeni je uređaj kojisluži za izvršavanje matematičkihoperacija ili kontrolnih operacija kojese mogu izraziti u numeričkom ililogičkom obliku. Računari susastavljeni od komponenata kojeobavljaju jednostavnije, jasnoodređene funkcije. Kompleksnainterakcija tih komponenata rezultirasposobnošću računara da obrađujeinformacije.
 9. 9. TASTATURATastatura je ulazni uređaj pomoćukojeg upravljamo računarom, teunosimo znakove i tekst.Iako današnje tastature sadrže 104tipke, one mogu izvesti mnogo višeznakova i funkcija kombiniranjempostojećih da bi se dobio neki znak iliostvarila neka naredba. Neke tipkeuopće i ne proizvode neki znak, negosluže kao tipke pomoću kojihdobijamo druge znakove i operacije(npr. Ctrl ili Alt)
 10. 10. UNUTRAŠNJI DELOVIRAĈUNARA
 11. 11. MATIĈNA PLOĈAMatična ploča je glavna printana poluprovodnička ploča kojaomogućava komunikaciju između ostalih hardverskih dijelova uračunaru.Praktično, matična ploča je dom za ostale komponente. Onadirektno utiče na performanse računara shodno mogućnostimanjenog čipseta, socketa i kvaliteti ostalih dijelova na ploči.Matične ploče su mnogo uznapredovale, tako da je danas sasvimuobičajeno da matična ploča ima već ugrađen zvučni čip, grafičkičip, mrežni čip, USB priključke, pa čak i procesor, dok su floppykontroleri već odavno uobičajeni, iako su prije i oni bili odvojeni.
 12. 12. HARD DISK Тврди или чврсти диск (енгл. hard disk - хард диск) је врста секундарне меморије. Подаци се снимају магнетним путем, у концентричним круговима (цилиндрима) на површини тврдих округлих плоча (дискова). Прве тврде дискове је направио IBM 1955. године (IBM 350 Disk File за свој рачунар IBM 305), а изумео их је Рејнолд Џонсон (Reynold Johnson). Састојао се од 50 дискова пречника 61 cm, а укупни капацитет им је био 5 милиона карактера. Имао је једну једину главу (уместо једну по површини) па је време-GLAVA HARD DISKA- приступа било јако дуго.
 13. 13. NAPAJANJE Јединица напајања заснива се на технологили названој прекидачки мод (енгл. switching mode). Она je такође позната као „DC / DC“ конвертор. Постоје две основне врсте напојних јединца: линеарна и прекидача. На сликама 1 и 2 можемо да видимо блок дијаграме променљивих напојних јединица са повратном спрегом коришћеном самом напајању. На слици 1. видимо блок дијаграм напојне јединице без кола повратне спреге, које се користи на јефтинијим напојним јединицама. На слици 2 имамо и коло повратне спреге, које се користи у скупљим напојним јединицама. Може се примети разлика у напајањима са и без кола повратне спреге. У колима са повратном спегом немају 110/220 V и немају удвостручивач напона.
 14. 14. OPTIČKI DRAJVOptički disk je sredstvo za pohranu podataka, pri čemu sekoristi neki optički zapis. Optički diskovi se po svojemobliku i građi razlikuju prema vrsti korištenog optičkogzapisa.Prvi rašireni optički diskovi bili su laserski diskovi, kojizapravo nisu nikad dosegli masovnost. U srži su koristilianalogni zapis za pohranu slike, dok je zvuk mogao biti i udigitalnom obliku. Laserski disk je u sredini imao tanaksloj aluminija prekriven prozirnim plastičnim materijalom.Optički zapis je rađen tako da je taj tanki aluminijski slojimao niz malih neravnina na inače glatkoj površini. Zapisse je čitao fokusiranom zrakom svjetla, tako da je mjerenajakost odbljeska. Tamo gdje je aluminijska površina bilaravna, odbljesak je bio jak. Tamo gdje je bila udubljenaodnosno izbočena, svjetlo bi se raspršilo pa je odbljesakbio slab.
 15. 15. MEMORIJAПримарна меморија је меморија која једиректно доступна процесору рачунарапреко његових главних магистрала(адресних и за податке), без потребе заалтернативним улазно-излазним и честозначајно споријим начинимакомуникације.Примарна меморија се користи засмештај података и инструкција којерачунар у том тренутку извршава,односно као радна меморија рачунара(сем у случају када се у њен садржај неможе мењати - разне ROM меморије).
 16. 16. KULERVodeno hlađenje računara je proces uklanjanja toplote izkomponenata i industrijske opreme. Vodeno hlađenje koristivodu kao sredstvo hlađenja. Obično se koristi za hlađenjebloka motora sa unutrasnjim sagorijevanjem u automobilima,kao i u industrijskim postrojenjima. U skorije vrijeme sekoristi za hlađenje glavnih komponenti unutar vrhunskihpersonalnih računara. Problem s kojim ćemo se pokušatisuočiti u ovom tekstu je zasigurno poznat svima kojiposjeduju procesor klase P2 ili brži. Radi se o tome da seprocesori zagrijavaju te je potrebno koristiti neki od načinaza njihovo aktivno hlađenje. Uobičajeni način rješavanjaovog problema je pomoću nekog od mnogobrojnihprocesorskih kulera koji se sastoje od pasivnog hladnjaka iventilatora. Za većinu će ova metoda biti dovoljna i nećerazmišljati o alternativnim naćinima hlađenja. Međutimukoliko nas muče neki od problema kao što su buka iefikasnost hlađenja najčešći izbor je vodeno hlađenje.
 17. 17. ZVUČNA KARTAЗвучна картица претвара аналогне звучне таласе удигитални сигнал (нуле и јединице). Део којиобавља тај задатак се зове CODEC у који суинтегрисана два главна дела која обављају тајпосао, ADC (енгл. Analog Digital Converter) i DAC(енгл. Digital Analog Converter) претварач. Осимтога, постоји и DSP (енгл. Digital Sound Processor),звучни процесор који ослобађа CPU одпроцесирања звучних сигнала (ако га звучна картанема, онда то ради CPU), такође звучна картицаима своју меморију. Комуникација са рачунаром сеодвија преко PCI интерфејса, док се комуникацијаса звучницима и микрофоном остварује прекоулазних и излазних конектора.
 18. 18. PROCESORProcesor (mikroprocesor, µP ili uP) je elektroniĉkakomponenta napravljena od minijaturnih tranzistora najednom ĉipu (poluprovodniĉkom integralnom sklopu).Centralni procesor (engl. Central Processing Unit ili samoCPU) je srce svakog raĉunara, iako centralni procesornije jedini procesor, njega imaju grafiĉka kartica (GPU),zvuĉna kartica i mnogi drugi dijelovi, ali pod imenomprocesor najĉešće se misli na centralni procesor (CPU).Svaki procesor izvana izgleda veoma jednostavno, no onje u svojoj unutrašnjosti jako kompleksan, jer se radi ostotinama miliona tranzistora koji su smješteni u jednomĉipu. Prvi put takvo nešto je uspjelo 1971. kada jenapravljen prvi procesor Intel 4004, koji doduše mogaosamo sabirati i oduzimati, ali su nauĉnici prvi put uspjelida u jedan ĉip smjeste silna integrisana kola i tranzistore,što je dalo poticaj za daljnji razvoj procesora koji su timnapretkom poĉeli da troše mnogo manje el. energije.
 19. 19. GRAFIČKA KARTAGrafička kartica, Grafički adapter, VGA kartica ilivideo kartica (engl. graphics card, video card,vga card, graphics adapter) daje i obrađuje dvo-dimenzionalnu ili tro-dimenzionalnu sliku.Grafički procesor (GPU) je glavni dio na kartici, anjegova uloga je prevođenje binarnog koda uvidljivu sliku na nekom grafičkom izlaznomuređaju. Princip je jednostavan, CPU u saradnjisa nekim softverom, kao što je 3D računarskaigra, šalje informacije grafičkom procesoru kojipotom obrađuje dobivene informacije i šalje ihna monitor. Grafička kartica se ugrađuje umatičnu ploču, obično u AGP ili PCI Express utor.
 20. 20. HVALA ŠTO STE GLEDALI NIKOLA KRSTIĆ

×