Mobile leaning nik amanatidis.τπε

Nikos Amanatidis
Nikos AmanatidisEducational Coordinator in Northern Greece, Analyst-Consultant and Researcher em http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/3pekes
Νίκος Αμανατίδης 
nickaman4@gmail.com 
1 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε 
Νίκος Αμανατίδης 
25-Νοε-14
 Είμαι δάσκαλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτής ενηλίκων καθώς και εκπαιδευτικών στις Νέες 
Τεχνολογίες από το 2000 μέχρι και σήμερα. Έχω 20 χρόνια 
εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, των ΤΠΕ και των 
πολυμέσων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
 Είμαι ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Επιμορφωτών Β 
επιπέδου: http://sep-tpe.gr και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Επιστημόνων Πληροφορικής: http://www.epy.gr. καθώς και 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Έρευνα στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας http://www.ict-net.eu. 
nickaman4@gmail.com 
2 
Νίκος Αμανατίδης 
25-Νοε-14
3 
Νίκος Αμανατίδης 
25-Νοε-14 
 Τι ακριβώς είναι η 
φορητή ή κινητή 
μάθηση; 
 Τι ακριβώς δεν αφορά 
η κινητή μάθηση; 
 Χαρακτηριστικά της 
Φορητής Μάθησης 
 Σκέψεις και 
συλλογισμοί σχετικά με 
το Mobile Learning 
 Περιορισμοί του 
Mobile Learning 
 Μοντέλα Παιδαγωγικής 
 Εργαλεία για την 
Ανάπτυξη του Mobile 
Learning 
 Πηγές Mobile Learning 
 Αξιολόγηση του Mobile 
Learning 
 Ένα πλαίσιο τριών 
επιπέδων για την 
αξιολόγηση για το 
mobile learning 
 Εκπαιδευτικά Σενάρια 
 Η Ηθική του Mobile 
Learning 
 Αποτελέσματα 
 Συμπεράσματα
4
 Η έλευση και ταχύτατη ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών έφερε 
νέα δεδομένα σε πολλούς τομείς της ζωής μας όπως και στον 
εκπαιδευτικό τομέα 
 Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών διδασκαλίας και μάθησης 
(learning technologies) – που αξιοποιούν την αντίστοιχη εξέλιξη 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), π.χ. 
Διαδραστικός πίνακας, laptop, φορητές συσκευές, προσφέρει μια 
σειρά από νέες δυνατότητες για την κάλυψη των παραπάνω 
αναγκών: ομαδοσυνεργατική μάθηση, συνεχής εκπαίδευση, 
κριτική σκέψη. 
5
 Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη, παρουσίαση και 
εξέταση της έννοιας της μάθησης με τη χρήση φορητών 
συσκευών, handheld devices, mobile devices, portable 
technologies, με άμεση χρηστικότητα και λειτουργικότητα 
από τους εκπαιδευτικούς για μια απροβλημάτιστη και 
παραγωγική σύγχρονη διδασκαλία. 
6
 Ο όρος φορητή μάθηση αφορά μάθηση διαφόρων γνωστικών 
αντικειμένων του σχολικού προγράμματος με τη χρήση και 
αξιοποίηση συγκεκριμένων μοντέλων φορητών συσκευών που 
υποστηρίζουν δυνατότητες ανάπτυξης μάθησης σε σχολικό 
περιβάλλον και όχι μόνο. 
 Κατά τους Roschelle, 2003; Trifonova and Roncheti, 2004; Liang et 
al. 2005: Με τον όρο κινητή μάθηση αναφέρουμε τη διαμοίραση 
μαθητικού περιεχομένου με κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα ή 
ηλεκτρονικές ταμπλέτες. Γενικότερα κινητή μάθηση αποτελεί κάθε 
μορφή μάθησης μέσω μικρών αυτόνομων συσκευών που μπορούν 
να συνοδεύουν τους χρήστες παντού και πάντα. 
7
 Με τον όρο φορητή τεχνολογία εννοούμε τις συσκευές αυτές όπως 
κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς, Smartphones, καθώς και τις 
ψηφιακές ατζέντες, PDAs , ταμπλέτες iPads που έχουν 
δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ χρηστών μέσω BLUETOOTH, 5G, 
Wifi αλλά και ανταλλαγής αρχείων κειμένου, εικόνων, βίντεο, 
χαρτών, λογιστικών φύλλων καθώς και φύλλων παρουσίασης. 
8
 Οι Roschelle & Pea χρησιμοποιούν τον όρο WILDs (Wireless 
Internet Learning Devices – Ασύρματες Δικτυακές Συσκευές 
Μάθησης) για να περιγράψουν τις υπάρχουσες και μελλοντικές 
εφαρμογές της κινητής μάθησης, και αναφέρουν χαρακτηριστικά, 
(Roschelle & Pea, 2002): 
 επαύξηση του φυσικού χώρου με ψηφιακές πληροφορίες 
 δυνατότητα αναπαράστασης τόσο του φυσικού όσο και του 
σημειολογικού χώρου 
 σύνθεση και οργάνωση των ατομικών και ομαδικών συνεισφορών 
των μαθητών 
 αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου του δασκάλου 
 η εκπαιδευτική δραστηριότητα γίνεται αντικείμενο μελέτης 
9
 Δεν αφορά τόσο την πλατφόρμα και τις λειτουργίες όσο το 
διαφοροποιημένο πλαίσιο εργασίας, επικοινωνίας και 
συνεργασίας. 
 Και λέγοντας διαφοροποιημένο εννοούμε τις πολλές εφαρμογές- 
σενάρια της κινητής μάθησης όπως το να περιδιαβούμε σε μια 
γειτονιά μελετώντας τον χάρτη και τα σημεία ενδιαφέροντος μέχρι 
το να ελέγχουμε τα συστατικά ενός προϊόντος στο σούπερ μάρκετ 
μέσω των barcodes, να βρίσκουμε πληροφορίες για ένα 
μουσειακό έκθεμα μέσω των QR Codes καθώς και να διαβάζουμε 
άρθρα ή να παίζουμε παιχνίδια. 
10
 Ο όρος κινητή οδεύει πλέον προς κατάργηση αφού πλέον η 
μάθηση είναι συνεχής και σε διαφορετικές φόρμες και μέσα. Ο 
σχεδιασμός λοιπόν των εκπαιδευτικών δράσεων λαμβάνει υπόψη 
όλες αυτές τις παραμέτρους 
 Θα πρέπει να καθορίσουμε την διδασκαλία βάση των επιλογών 
και όχι της ικανότητας σύνδεσης-γιατί πλέον όλα θα είναι 
συνδεδεμένα μεταξύ τους.. 
Helge Tennø (2009) 
11
12
 Τηλέφωνο 
 Υπολογιστής 
 Δικτυακή σύνδεση 
 Ήχος/Βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής και εγγραφής 
 Σύστημα Θεσιθεσίας μέσω χαρτών (GPS) 
 Προβολή ζωντανής τηλεόρασης και ραδιοφώνου από όλον τον 
κόσμο 
 Παιχνίδια 
 Πολυαισθητήρες π.χ. ήχου, ταχύτητας 
Όταν σκεφτόμαστε για την μάθηση μέσω κινητών συσκευών 
σκεφτόμαστε τη μάθηση μέσω αυτών των δυνατοτήτων 
13
 Κάθε δραστηριότητα που επιτρέπει στα άτομα να είναι πιο 
παραγωγικά όταν καταναλώνουν, αλληλεπιδρούν με τη 
δημιουργία πληροφοριών, με τη μεσολάβηση μιας ψηφιακής 
φορητής συσκευής που ο χρήστης φέρει σε τακτική βάση, έχει 
αξιόπιστη συνδεσιμότητα, και χωράει στην τσέπη ή την τσάντα, 
(eLearning Guild ) 
 Ένα νομαδικό μαθησιακό περιβάλλον Don Passey, (2010) 
14
 Υπάρχουν πολλοί ορισμοί ανά χώρα και μελέτη. Σήμερα η 
κινητή μάθηση ορίζεται ως «μάθηση σε πολλαπλά πλαίσια, 
μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την ανταλλαγή 
περιεχομένου με τη χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών 
συσκευών" (Crompton, 2013 σ.. 4) 
 Με άλλα λόγια, με τη χρήση κινητών συσκευών, οι μαθητές 
μπορούν να μάθουν οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. 
15
 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες των κινητών 
συσκευών για την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων; 
 Ποια από αυτές τις δυνατότητες θα με ενδιέφερε τους μαθητές; 
 Ποιος τρόπος σύνδεσης θα επιτρέψει την καλύτερη εκμάθηση; 
 Ποια οδηγία μέθοδοι και στρατηγικές υποστήριξης θα βοηθήσουν 
τους μαθητές να είναι πιο παραγωγικοί; 
 Ποιο περιεχόμενο / υλικό είναι ήδη έτοιμο και σε χρήση, που θα 
μπορούσε να κάνει ευκολότερη την πρόσβαση μέσω κινητών 
συσκευών; 
 Χρειαζόμαστε να ψηφιοποιήσουμε / μετασχηματίσουμε / και 
προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικού περιεχόμενο; 
16
 Ποιο δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για τη διανομή; θα πρέπει να 
παρακολουθούνται ή να καταγράφονται οι δράσεις, συναντήσεις ή 
δραστηριότητες; 
 Στην κινητή μάθηση χρειάζεται να ενσωματωθούν τα άλλα 
εκπαιδευτικά συστήματα / λειτουργίες, μοντέλα; 
 Ποιοι θα συμμετάσχουν; Εκπαιδευτικοί-Μαθητές 
 Είναι κατάλληλο για την Ειδική Εκπαίδευση; 
 Υπάρχει ή χρειάζεται κατάρτιση για την αποτελεσματική αξιοποίηση 
των μέσων αυτών; 
 Ποιος θα χειριστεί οποιαδήποτε υποστήριξη του χρήστη; 
 Τι είδους αξιολόγηση είναι κατάλληλη; 
 Πώς αναγνωρίζουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα, πώς θα 
εκτιμήσουμε τη μάθηση; 
17
 Οι οθόνες είναι πολύ μικρές 
 Χρειάζονται ειδικές εφαρμογές για τους μαθητές με ειδικές 
ανάγκες 
 Υπάρχουν περιορισμοί στο περιεχόμενο και την εφαρμογή 
λογισμικού, όπως η έλλειψη ενσωματωμένων λειτουργιών, η 
δυσκολία στην προσθήκη των εφαρμογών 
 Το κόστος της μεταφέρεται διαδικτυακά 
 Υπάρχουν προκλήσεις σχετικά με την εκμάθηση με μια κινητή 
συσκευή, και διαφορές μεταξύ των εφαρμογών και τις συνθήκες 
χρήσης 
 Η Ταχύτητα του δικτύου και η αξιοπιστία 
18
 Φυσικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως τα προβλήματα με τη 
χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους, υπερβολική 
φωτεινότητα της οθόνης, οι ανησυχίες για την προσωπική 
ασφάλεια 
 Η έκθεση σε ακτινοβολία από τις συσκευές που χρησιμοποιούν 
ραδιοσυχνότητες, η ανάγκη για προστασία από τη βροχή και τις 
υγρές συνθήκες 
 Η έλλειψη των κατάλληλων εφαρμογών / υποδομή 
 Θέματα υπερβολικό κόστους 
 Κυριότητα της πληροφορίας 
 Καθοδήγηση, διδασκαλία και αξιολόγηση 
19
 Να εξετάσουμε το ρόλο των συσκευών αυτών και ποιες 
συγκεκριμένες δραστηριότητες υποστηρίζονται σε σχέση με τις 
υπόλοιπες εκπαιδευτικές συσκευές όπως οι υπολογιστές. 
 Θα πρέπει επίσης να αναλογιστούμε τις νέες προοπτικές και 
δυνατότητες που μας προσφέρονται μέσω του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού εργαλείου αλλά και τους περιορισμούς που 
επιβάλλει συχνά η χρήση του καθώς και τα προβλήματα που 
τυχόν θα παρουσιαστούν. 
20
 Ένα επιτυχημένο μοντέλο παιδαγωγικής στην εφαρμογή της 
κινητής μάθησης αποτελεί το μοντέλο ταξινόμησης του Bloom 
21
22
 Η ταξινόμηση κατά τον Bloom, αναγνωρίζει 5 επίπεδα μάθησης όπως στο 
Σχήμα. Ξεκινώντας από τη βάση και την ‘επιφανειακή μάθηση’ (surface 
learning) και προχωρώντας προς την κορυφή και τη βαθειά μάθηση, 
(deep learning). 
 Με την εφαρμογή της κινητής μάθησης ο μαθητής ξεκινά από τα χαμηλά 
προσπαθώντας να αποκτήσει τη γνώση και σιγά σιγά ανεβαίνει προς την 
κορυφή κατακτώντας τη γνώση μέσα από τα διαφορετικά επίπεδα 
μάθησης. 
 Με τη χρήση της κινητής μάθησης, ο μαθητής παρακινείται ενεργά, του 
κεντρίζεται το ενδιαφέρον και συμμετέχει στην διαδικασία δημιουργίας, 
αναθεώρησης, ανάλυσης και κριτικής του θέματος με το οποίο 
ασχολείται. 
 Σαν αποτέλεσμα εμπλέκεται συμμετοχικά και δημιουργικά σε μια 
διαδικασία καρποφόρα που θα τον οδηγήσει σε βαθιά γνώση του 
αντικειμένου μέσα από μια δυναμική μάθηση, ‘dynamic learning’. 
23
 Αναγνώριση των εκθεμάτων ενός μουσείου, την εύρεση και 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των συσκευών αλλά και του 
διαδικτύου για τα συγκεκριμένα εκθέματα, 
 Την κριτική πάνω στην προέλευση των πηγών πληροφορίας αλλά 
και της παρουσιαζόμενης ιστορίας του εκθέματος μέσα από τις 
διάφορες πηγές, 
 Τη συζήτηση και συνεργασία με τους συμμαθητές και το δάσκαλο 
αλλά και την προώθηση συμπερασμάτων και κριτικής πάνω στο 
έκθεμα, καθώς και την τελική παρουσίαση της πληροφορίας και 
της όλης εργασίας. 
24
 http://www.funeducationalapps.com/best-summer-learning- 
apps-for-kids// 
 https://www.zoho.com/ 
 http://www.missiontolearn.com/2011/11/lifelong-learning- 
technology-tools/ 
 http://www.classtools.net/QR/index.php 
 https://itunes.apple.com/gb/app/huntzz-treasure-hunts/ 
id442168071?mt=8 
 http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html 
 http://www.teachthought.com/apps-2/32-useful-mobile- 
learning-apps/ 
 https://sites.google.com/a/aps.edu/aps-ipad-apps/ 
bloom-s-taxonomy-m-learning 
 http://www.bbc.co.uk/bitesize/ 
 http://education.mit.edu/pda/games.htm 
25
Η μάθηση θεωρείται ότι 
διευκολύνεται μέσω της ενίσχυσης 
της σύνδεσης μεταξύ ενός 
συγκεκριμένου ερεθίσματος και 
αντίδρασης (εξάσκηση και 
ανατροφοδότηση). 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Κινητά τηλέφωνα για την εκμάθηση 
γλωσσών 
Οι μαθητές λαμβάνουν συχνά μηνύματα με 
το λεξιλόγιο και το υλικό αναθεώρησης 
μέσω κινητών τηλεφώνων που 
χρησιμοποιούν μηνύματα κειμένου SMS. 
Τα κινητά τηλέφωνα με τις online 
υπηρεσίες επιτρέπουν στους μαθητές να 
έχουν πρόσβαση σε ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής και απαντήσεις, καθώς και 
πρακτικές ασκήσεις. 
Η χρήση κινητών συσκευών παρουσιάζει 
διδακτικό υλικό / περιεχόμενο με 
συγκεκριμένες ερωτήσεις (ερέθισμα), με 
σκοπό να λάβει απαντήσεις από τους 
εκπαιδευόμενους (απάντηση), και να 
παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση 
(ενίσχυση) - παρέχουν δραστηριότητες 
«εξάσκηση και ανατροφοδότηση», 
Οι Κινητές συσκευές επιτρέπουν στους 
μαθητές να επανεξετάσουν, να ακούσουν και 
να ασκηθούν στην ομιλία, και την παροχή 
υπηρεσιών, όπως η μετάφραση, το κουίζ και 
ζωντανή συζήτηση (Stanford Learning Lab). 
Yuen, S.C.Y., & Wang, S. Υ. (2004). M-learning: 
Κινητικότητα στη μάθηση. Πρακτικά elearn 
2004,. 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ 
26
27 
Εποικοδομητική μάθηση είναι μια ενεργητική 
διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές 
κατασκευάζουν νέες ιδέες ή έννοιες με βάση 
τις τρέχουσες και προηγούμενες γνώσεις τους 
(Bruner, 1966). Μέσα σε ένα πλαίσιο οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
μαθητές να ανακαλύψουν τις αρχές για τον 
εαυτό τους. Για να μετατραπούν οι μαθητές 
από παθητικοί δέκτες των πληροφοριών σε 
ενεργοί κατασκευαστές της γνώσης πρέπει να 
τους δοθεί ένα περιβάλλον στο οποίο να 
συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης, με 
τα κατάλληλα εργαλεία. 
Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια 
μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να 
ενσωματωθούν σε ένα ρεαλιστικό 
πλαίσιο, την ίδια στιγμή που έχουν 
πρόσβαση σε εργαλεία υποστήριξης. 
Κάθε μαθητής φέρει μια συσκευή 
δικτύου που του επιτρέπει να γίνει 
μέρος του δυναμικού συστήματος 
μάθησης. 
ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
Η (Lave et al., 1991) υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν είναι απλώς η απόκτηση 
γνώσεων από τους μαθητές , αλλά αντ 'αυτού μια διαδικασία κοινωνικής 
συμμετοχής. Οι Brown et al (1989) τονίζουν επίσης την ιδέα της γνωστικής 
μαθητείας όπου οι εκπαιδευτικοί (οι ειδικοί) λειτουργούν παράλληλα με 
τους μαθητές(οι μαθητευόμενοι) για να δημιουργήσουν καταστάσεις όπου οι 
μαθητές μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται για τα προβλήματα, ακόμη και 
πριν να τα κατανοήσουν πλήρως. 
Η εμπλαισιωμένη μάθηση 
απαιτεί γνώσεις που πρέπει 
να παρουσιάζονται σε 
αυθεντικά περιβάλλοντα που 
οι μαθητές θα συμμετάσχουν 
σε μια κοινότητα πρακτικής 
και μάθησης 
Κινητές συσκευές για την 
εκμάθηση των φυσικών 
επιστημών: χρησιμοποιούμε PDA 
για να υποστηρίξουμε μελέτες 
πεδίου, π.χ. λαμβάνοντας 
σημειώσεις με παρατηρήσεις, 
λήψη φωτογραφιών, ρωτώντας σε 
δικτυωμένη βάση δεδομένων, 
συγκρίνετε δεδομένα, κλπ. 
28 
ΕΜΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ 
ΜΑΘΗΣΗ
29 
Problem-based learning (PBL) (Koschmann et al 
1996) στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
κριτικής σκέψης των μαθητών, δίνοντάς τους ένα 
ασαφή πρόβλημα που είναι αντιπροσωπευτικό 
του τι θα αντιμετωπίσουν ως εν ενεργεία 
επαγγελματίες. 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
Καθ 'όλη τη διαδικασία της εξερεύνησης ενός προβλήματος, οι μαθητές 
ενθαρρύνονται να εντοπίσουν τους τομείς της γνώσης που θα χρειαστούν 
για να κατανοήσουν το πρόβλημα. Η ομάδα συλλέγει αυτά τα ζητήματα 
γνώσης, μαζί με τα στοιχεία, παραδοχές και τα σχέδια για το μέλλον της 
έρευνας με οργανωμένη μέθοδο, η οποία μπορεί να διευκολυνθεί με 
κοινόχρηστες πηγές πληροφόρησης (π.χ. φυσικό ή ηλεκτρονικό πίνακα), 
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για να αναπτύξει ένα 
σχέδιο για την μελέτη και επίλυση του προβλήματος, την ιδεοθύελλα. 
τον προβληματισμό, την επίγνωση και την αναθεώρηση.
Ευαισθητοποίηση πλαισίου σημαίνει συλλογή πληροφοριών από το 
περιβάλλον για να παρέχει μία μέτρηση του τι συμβαίνει ανάμεσα 
στον χρήστη και τη συσκευή. Δραστηριότητες και περιεχόμενο που 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε αυτό το περιβάλλον μπορεί στη 
συνέχεια να διατεθούν προς μελέτη και χρήση. 
Οι κινητές συσκευές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες με την χρήση εφαρμογών με 
περιβαλλοντική επίγνωση, γιατί μἐσω αυτών μπορεί ο μαθητής να βασιστεί στην 
αναγνώριση και επίγνωση αυτών των καταστάσεων για την ενίσχυση της μαθησιακής 
δραστηριότητας. Οι κινητές συσκευές, με τις εφαρμογές αυτές μπορούν να 
υποστηρίξουν τους μαθητές επιτρέποντας τους να διατηρήσουν την προσοχή τους 
προσφέροντας την κατάλληλη βοήθεια όταν απαιτείται. 
Μελέτες Περίπτωσης: μουσείο και γκαλερί Πολυμέσα: παρέχουν πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τα εκθέματα με βάση τη θέση του επισκέπτη στο εσωτερικό 
τους. Podcasts Νέα/ θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο, σχόλια βιβλία / 
περιοδικά / ταινίες, επεξήγηση των βασικών εννοιών / ορολογίες, βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα, συνδέσμους για να κάνουν ευρύτερα κατανοητά τα 
ερωτήματα οι μαθητές. (University of Leicester, University of Gloucestershire & 
Πανεπιστημίου κίνστον, Πανεπιστήμιο Duke, του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον Mary, 
Πανεπιστήμιο Charles Sturt) MOBIlearn 
30 
ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία της μάθησης θεωρεί ότι η μάθηση 
λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο (Rogers, 2002), και η 
διαμόρφωση και την αναδιαμὀρφωση των εννοιών, δεν χρειάζεται κατ 
'ανάγκη να λάβει χώρα μόνο στο επίπεδο του ατόμου, αλλά ότι είναι 
συλλογική εργασία της ομάδας που μοιράζονται με συνομηλίκους μπορεί 
να είναι ένας ισχυρός τρόπος αντιμετώπισης των λαθεμένων αντιλήψεων 
ενός ατόμου (προκαταλήψεις), συμβάλλοντας στην ανάγκη 
αναδιάρθρωσης των γνωστικών σχημάτων του. Έτσι, η εκμάθηση γίνεται 
αντιληπτή ως επικοινωνία, δεδομένου ότι είναι σχετική με το 
περιεχόμενο. Φυσικά, η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ 
συμμαθητών . Μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, ειδικούς, 
έμπειρους συναδέλφους, φίλους κ.α. 
Το κινητό περιβάλλον μάθησης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη 
διαδικασία αυτή. Με τη διευκόλυνση της ταχείας πρόσβασης σε άλλους 
χρήστες οποιαδήποτε στιγμή / οπουδήποτε, με την ανταλλαγή 
περιεχομένου, τη γνώση, την εμπειρία και τα σχόλια, οι μαθητές μπορούν 
να αναπτύξουν «κοινότητες πρακτικής» (Wenger, McDermott και Snyder, 
2002), καθώς και άτυπες ομάδες συζήτησης, όπως και όταν που 
απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της μάθησης. 
31
Τόσο οι δυνατότητες των κινητών συσκευών όσο και το ευρύ 
πλαίσιο χρήσης τους συμβάλλουν στην τάση να ενισχυθεί η 
συνεργασία. Οι κινητές συσκευές μπορούν εύκολα να 
επικοινωνούν με άλλες συσκευές του ίδιου ή παρόμοιου τύπου, 
που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τα 
δεδομένα, τα αρχεία και τα μηνύματα. Μπορούν επίσης να 
συνδεθούν με ένα κοινόχρηστο δίκτυο δεδομένων, ενισχύοντας 
περαιτέρω τις δυνατότητες για επικοινωνία. Οι συσκευές αυτές 
επίσης χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια ομάδα εργασίας, και 
έτσι οι αλληλεπιδράσεις και η συνεργασία τείνει να λάβει χώρα 
όχι μόνο μέσω των συσκευών, αλλά και μεταξύ αυτών. 
32 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ
Conversation 
Θεωρία συνομιλίας (Pask, 1976) 
περιγράφει τη μάθηση μέσα από 
τις συνομιλίες μεταξύ των 
διαφόρων συστημάτων γνώσης. 
Η μάθηση είναι μια συνεχής 
συνομιλία με τον εξωτερικό 
κόσμο και προϊόντα αυτής, 
καθώς επίσης και με άλλους 
μαθητές και καθηγητές. Η πιο 
επιτυχημένη μάθηση συντελείται 
όταν ο μαθητής έχει τον έλεγχο 
της δραστηριότητας, είναι σε 
θέση να δοκιμάσει τις ιδέες μέσα 
από την εκτέλεση πειραμάτων, 
να κάνει ερωτήσεις, να 
συνεργαστεί με άλλους 
ανθρώπους, να αναζητήσει νέες 
γνώσεις, και να σχεδιάσει νέες 
δράσεις. 
Conversation 
Τα πιο συναρπαστικό 
παραδείγματα επικοινωνιακής 
μάθησης συμβαίνουν όταν η κινητή 
τεχνολογία χρησιμοποιείται για να 
παρέχει έναν κοινόχρηστο χώρο 
συνομιλίας. Η Αποτελεσματική 
μάθηση λαμβάνει χώρα όταν οι 
άνθρωποι μπορούν να συνομιλούν 
μεταξύ τους, με την υποβολή 
ερωτημάτων και την ανταλλαγή 
των περιγραφών τους για τον 
κόσμο. 
Μια συσκευή κινητής μάθησης 
μπορεί να βοηθήσει την 
επικοινωνιακή μάθηση με την 
ενσωμάτωση της περιγραφικής 
μάθησης σε διάφορες περιοχές, 
όπως για παράδειγμα με την 
πραγματοποίηση των γνωστικών 
συνδέσεων μεταξύ των εκθεμάτων 
σε ένα μουσείο, αλλά και 
διατηρώντας τα αποτελέσματα 
της μελέτης για μεταγενέστερη 
ανάκτηση και προβληματισμό. 
33 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ
Η θεωρία δραστηριότητας βασίζεται στο έργο του Vygotsky (1978, 1987) και 
είναι ένας τρόπος μάθησης που χρησιμοποιεί τρία χαρακτηριστικά - 
περιλαμβάνει ένα υποκείμενο (ο μαθητής), ένα αντικείμενο (το έργο ή 
δραστηριότητα) και τα εργαλεία ή τους διαμεσολαβητές αποτελεσμάτων και 
εργασιών. Κεντρικό δόγμα της είναι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά βρίσκεται 
μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που επηρεάζει τις δράσεις. Οι έννοιες των 
ενεργειών καθορίζονται από τους κανόνες της κοινότητάς ενώ ο 
καταμερισμός της εργασίας εντός της κοινότητας επηρεάζει τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να συμπεριφερόμαστε. 
Η έμφαση που δίνει η Θεωρία Δραστηριότητας για τα εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων υπολογιστή που βασίζονται κυρίως 
στον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων είναι πολύ χρήσιμη. Αυτό 
μετατοπίζει την προσοχή μας από απλά την αλληλεπίδραση μεταξύ 
υπολογιστή στην κυρίως δραστηριότητα ως γνωστικό σύνολο. Η Θεωρία 
δραστηριότητα ς είναι ένας παραγωγικός τρόπος για να αξιολογήσει ο 
μαθητής και ο δάσκαλος μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι πλούσια σε 
τεχνολογία όπως οι κινητές συσκευές και οι δυνατότητες που παρέχουν. 
34 
ΘΕΩΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ένα πιο ολιστικό πλαίσιο για την κινητή μάθηση έρχεται με το 
μοντέλο Πλαισιοποίησης του Koole. 
Αυτό αποτελείται από ένα διάγραμμα του Venn τριών κύκλων όπου 
ορίζει την φορητή μάθηση στη σύζευξη των ακόλουθων 
περιβαλλόντων: 
1. Χρηστικότητα συσκευής 
2. Κοινωνική Διάσταση 
3. Διάδραση 
4. Συμμετοχική Τεχνολογία 
35 
Χρηστικότητα 
Διάδραση 
Συμμετοχική 
Τεχνολογία 
Mobile 
Learning 
Κοινωνική 
Διάσταση
36
 Αυτές τις μέρες, τα τηλέφωνα είναι πολύπλοκα, και μερικά έρχονται με 
λειτουργικά συστήματα που επιτρέπουν την εγκατάσταση και την 
αφαίρεση των εφαρμογών στη συσκευής. 
 Οι κινητές συσκευές στο παρελθόν είχαν σταθερά χαρακτηριστικά που 
δεν μπορούσαν να μεταβληθούν, και ο χρήστης έπρεπε να εργαστεί με 
τις δυνατότητες που παραλάμβανε μαζί με τη συσκευή. 
 Στο μέλλον, όλα τα τηλέφωνα πλέον θα έχουν εξελιγμένα λειτουργικά 
συστήματα, αισθητήρες, και συνδεσιμότητα. 
 Η ανάπτυξη εφαρμογών πλέον θα είναι πιο εύκολη και για απλούς 
χρήστες και η μάθηση θα είναι διαφορετική από το τυπικό e-learning, 
όπως φαίνεται στους επιτραπέζιους υπολογιστές. 
 Ίσως να είναι πιο ενδιαφέρουσα, συνεργατική, κριτική και ίσως πιο 
διασκεδαστική. 
 IPhone, Microsoft, Blackberry, Sony Ericsson, Samsung , Alcatel, HTC, ZTE, 
Huawei 
37
 Εργαλεία για ανάπτυξη 
διαδικτυακών εφαρμογών: 
 iui 
 jQTouch 
 iWebkit 
 Εργαλεία για Games: 
 EDGELIB 
 Unity3D 
 JGame 
 Here 
 Εργαλεία για τη δημιουργία 
περιβαλλόντων επαυξημένης 
πραγματικότητας: 
 Layar 
 Unifey 
 Εργαλεία για την ανάπτυξη 
εφαρμογών για κινητές συσκευές 
 MIT App Inventor 
 Microsoft Dreamspark 
 IOS Developer Xcode 
 KO-SU 
 iBuildApp 
 AppMakr 
 Appery 
 Mobincube 
 Mobileroadie 
 Appmachine 
 Appypie 
 Appsbar 
38
1. Apple Education 
2. Mobile Learning Transforming the Delivery of Education and Training 
3. Marc Prensky Blog 
4. M-Learning Org 
5. Mobile Learning thinking: Get on your skateboard to keep up! 
6. The Revolution No One Noticed: Mobile Phones and Multimobile 
Services in Higher Education 
7. Will at Work Learning 
8. Futures of Learning 
9. Cell Phones in Learning 
10. Mlearning World 
11. Mlearning Bibliography 
12. Kapp Notes 
13. Ulearning Blog 
14. Mlearning Blog 
15. Mlearning Africa 
16. MLearning is Good 
17. The Mobile Learning Engine (MLE) for Moodle 
18. 3D Animation for Mobile 
19. Upside Learning Blog 
20. Derek Bruff’s Blog 
39
1. Mlearnopedia 
2. Learning2Go 
3. eLearning Roadtrip 
4. Are You Ready for Mobile Learning? 
5. Mobilearner 
6. Ignatia Web 
7. M-Learning: Emergent Pedagogical and Campus Issues in the Mobile 
Learning Environment 
8. Using Mobile Technology to Enhance Students’ Educational Experiences 
9. Location-Aware Computing 
10. Voice: The Killer Application of Mobile Learning 
11. Mobile technologies and Learning 
12. Mobile Learning Technologies and the Move towards ‘User-Led Education’ 
13. Squidoo Cellphone Learning 
14. The Mobile Learner 
15. Mobile Services Taxonomy 
16. The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 
2009 
17. M-Learning 
18. Five Types of Mobile Learning 
19. Disruptive Mobile Learning (presentation) 
20. Mobile Phones as a Challenge for Learning 
40
1. mLearning Wikipedia 
2. 2014 Horizon Report 
3. Pockets of Potential 
4. Mobile Learning Institute 
5. Enabling Mobile Learning 
6. 7 Things You Should Know About Augmented 
Reality 
7. Duke University: Mobile Devices in Education 
8. Learning Light E-learning Center 
9. 7 Things You Should Know About Location- 
Aware Applications 
10. Mob Learn 
41
 “Ένα σημαντικό καθήκον της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
είναι να εντοπίσει και να αναλύσει τη μάθηση εντός και 
μεταξύ των μαθησιακών περιβαλλόντων. 
 Για την κινητή μάθηση, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο για το 
πώς συντελείται η μάθηση μέσα σε μια σειρά από 
ρυθμιστικά γνωστικά περιβάλλοντα, αλλά και το πώς οι 
άνθρωποι να δημιουργήσουν αυτά τα νέα περιβάλλοντα 
μάθησης μέσω των αλληλεπιδράσεών τους και πώς θα 
προοδεύσουν μαθαίνοντας ανάμεσα σε αυτά τα μαθησιακά 
περιβάλλοντα.” VAVOULA & SHARPLES (2009) 
42
Προκλήσεις 
 Καταγράψετε και αναλύστε τη μάθηση στο μαθησιακό 
περιβάλλον, με τη διατήρηση της ιδιωτικότητας του μαθητή. 
 Αξιολογήστε τη χρησιμότητα της τεχνολογίας και πώς αυτή 
επηρεάζει την εμπειρία εκμάθησης 
 Κοιτάξτε πέρα από μετρήσιμα οφέλη με γνώσεις στη διαδικασία 
της μάθησης και την πρακτική και ανάπτυξη δεξιοτήτων 
 Εξετάστε οργανωτικά ζητήματα στην υιοθέτηση διδακτικών 
πρακτικών με την κινητή μάθηση και την ολοκλήρωση των 
υφιστάμενων πρακτικών στην κατανόηση του πώς αυτές 
επηρεάζουν μαθησιακά προφίλ και περιβάλλοντα μάθησης 
 Επεκτείνετε και μελετήστε στο σύνολό του τον κύκλο της κινητής 
μάθησης, από τη σύλληψη έως την πλήρη ανάπτυξη και 
καταγραφή και αξιολόγηση της γνώσης. 
43
 Μικρο-επίπεδο, εξετάζει τις επιμέρους 
δραστηριότητες των χρηστών της τεχνολογίας και 
αξιολογεί την χρηστικότητα και τη χρησιμότητα του 
συστήματος εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 
 Π.χ. οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν: συλλογή αντικειμένων μέσω των 
κωδικών, σημειώσεις, επαφή με τους ανθρώπους 
είχαν συλλέξει ένα συγκεκριμένο στοιχείο, εγγραφή 
ήχου και λήψη φωτογραφιών. 
44
 Μεσο-επίπεδο, εξετάζει την μαθησιακή εμπειρία στο σύνολό 
της, για την αναγνώριση της μάθησης μέσω ανακαλύψεων 
και ταξινομήσεων. 
 Εξετάζεται επίσης το πόσο καλά η μαθησιακή εμπειρία 
ενσωματώνεται με άλλες συναφείς δραστηριότητες και 
εμπειρίες. Π.χ. Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο 
περιλαμβάνει αν υπάρχει επιτυχημένη σχέση μεταξύ 
μάθησης στο νέο χώρο-θέση και στην τάξη, καθώς και τον 
προσδιορισμό των σημαντικών μαθησιακών καταστάσεων 
στο νέο χώρο-θέση που αποκαλύπτουν νέα σχέδια και 
μορφές της μάθησης ή όπου η δραστηριότητα μάθησης 
πιθανόν να εμποδίζεται. 
45
 Μακρο-επίπεδο, όπου εξετάζεται η επίδραση της νέας 
τεχνολογίας στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές και 
την εκμάθηση θεσμών. Π.χ. αυτό θα μπορούσε να αφορά την 
οργάνωση μιας αίθουσας σε σχολείο μουσείο (ή 
οποιοδήποτε άλλο μέρος του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος) 
όπως οι εκπαιδευτικές επισκέψεις. 
 Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο εξετάζει την αποδοχή και 
εποικοδομητική χρήση των νέων τεχνολογιών από τους 
εκπαιδευτικούς, η ανάδειξη νέων πρακτικών εκθεσιακού 
χώρου με την υποστήριξη επισκέψεων σχολείων, και το πώς 
αυτά σχετίζονται με τα αρχικά οράματα του έργου. 
Vavoula, Sharples, (2009) 
46
 Ο Scriven, (2007) προτείνει τον όρο της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης για την περιγραφή 
μιας αξιολόγησης ενός προγράμματος κατά την 
πρόοδό του με στόχο τη βελτίωση. 
 Η αθροιστική αξιολόγηση εξετάζει προς τα πίσω και 
εξετάζει τις παρελθούσες δραστηριότητες ενώ η 
διαμορφωτική αξιολόγηση εξετάζει προς τα εμπρός 
και επηρεάζει νέες δραστηριότητες και τα νέα 
προγράμματα κατάρτισης, (Rogers, 2003). 
47
 Όσον αφορά τα γνωστικά αποτελέσματα θα μπορούσε να 
εξεταστεί η συμμετοχικότητα των μαθητών, οι 
πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της συνεργατικής 
αναζήτησης, η δυνατότητα εποικοδομητικής επικοινωνίας 
μεταξύ τους αλλά και οι τρόποι αποτελεσματικής και 
δυναμικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας 
τους στην τάξη, τους συμμαθητές και το δάσκαλο. 
 Επίσης η ορθότητα του αποτελέσματος, οι μέθοδοι 
αναζήτησης, η διόρθωση των προηγούμενων ίσως 
λανθασμένων και παγιωμένων αντιλήψεων καθώς και ο 
τρόπος-τρόποι άντλησης των πληροφοριών και 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 
48
α) Χρήση ακουστικών ηχογραφήσεων με σκοπό τη μάθηση. Ηχογραφήσεις 
και οι ακροάσεις τους μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του 
ενδιαφέροντος και κινήτρου ενασχόλησης του μαθητή με το γνωστικό 
αντικείμενο, αλλά και την επίτευξη μαθησιακών και συμμετοχικών στόχων 
στη διδασκαλία. Recordium 
β) Χρήση Βίντεο. Το βίντεο μπορεί να προσφέρει πλούσιες και σημαντικές 
ευκαιρίες εκμάθησης για τους σπουδαστές όλων των ηλικιών και των 
δυνατοτήτων. Ενώ είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τους οπτικούς μαθητές, το 
βίντεο μπορεί επίσης να υποστηρίξει εκείνους που προτιμούν να 
συμμετέχουν ενεργά στην μάθηση. MoviePro 
γ) Χρήση Κειμενογράφου: Οι επεξεργαστές κειμένου στις κινητές συσκευές 
προσφέρουν πολλές πιθανές χρήσεις - από τις πηγές κειμένων στην 
επεξεργασία και δημιουργική γραφή προτύπων. Quickoffice 
49
δ) Χρήση Λογιστικού Φύλλου: Οι υπολογισμοί με λογιστικό φύλλο 
(spreadsheet) στις κινητές συσκευές μπορούν να επιτρέψουν την αποδοτική 
και αποτελεσματική συλλογή και το χειρισμό δεδομένων 
ε) Χρήση Text / SMS: Η χρήση SMS έχει καθιερωθεί στις ζωές των 
σπουδαστών αλλά έχει ακόμα έναν ουσιαστικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση. 
στ) Χρήση Mobile Internet-GPS 
ζ) Μελέτη του Περιβάλλοντος κόσμου: Αναγνώριση των ειδών φυτών και 
δέντρων μέσω της εφαρμογής Leafsnap 
Στ) Γλωσσολογικές ασκήσεις και εκμάθηση γλωσσών: Χρήση της 
εφαρμογής Duolingo 
Ζ) Επίλυση εξισώσεων στα Μαθηματικά: PhotoMath 
50
 Ενδιαφέρον, κινητοποίηση (motivational stimulus) 
 Ευκολία αποθήκευσης και πλήρη φορητότητα σε κάθε τόπο (ease of 
storage and portability) 
 Ευκολία επεξεργασίας, άμεση λήψη ανατροφοδότησης και βελτίωση 
εργασιών (improved and easier written work) 
 Αύξηση γνώσης για τους υπολογιστές και τη χρήση τους (increased 
knowledge of computers) 
 Εύρος και μεγάλη γκάμα χρήσεων (offered a range of useful functions) 
 Διασκέδαση και εργασία μέσω παιχνιδιού (fun) 
 Απροσπέλαστη χρήση και ευελιξία (flexibility and use outside the 
classroom) 
 Ανεξάρτητη και διαπροσωπική εργασία με ειδικές εργασίες για κάθε 
μαθησιακό επίπεδο (independent working with tailor made exercises) 
 Καλύτερη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών, ανατροφοδοτήσεις και 
συμβουλές (greater info, feedback and advice access) 
51
 Προσιτότητα 
 Ένταξη 
 Ασφάλεια 
 Μυστικότητα 
 Προσωπικός Χώρος 
 Πολιτιστική Αλλαγή 
 Επαγγελματικά πρότυπα 
 Υποστήριξη 
 Παρακολούθηση 
 Συμπεριφορική Αλλαγή 
 Κανόνες 
52
 Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών αποτελεί πλέον ένα πολύ 
σημαντικό και διαρκώς εξελισσόμενο τομέα έρευνας και 
ανάπτυξης άλλα και εκπαίδευσης, γνώσης και δια βίου 
μάθησης. 
 Έχει τη δυνατότητα, μέσω των διαρκώς αναπτυσσόμενων 
νέων τεχνολογιών να προσφέρει καινοτόμες μορφές 
μάθησης, συνεργατικότητας, κριτικής ανάλυσης, 
επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, άμεσης αναζήτησης και 
χρήσης της πληροφορίας που δεν ήταν εφικτές πριν από 
μερικά χρόνια. 
 Η πλήρης αξιοποίηση των κινητών τεχνολογιών στη μάθηση 
προβλέπεται ότι θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για 
να επιτευχτεί. Ο λόγος είναι ότι τα θεωρητικά και διδακτικά 
μοντέλα πάνω στην οποία θα στηριχθεί αυτή η ανάπτυξη 
αναμένεται να χρειαστούν κάποιο χρόνο για την ωρίμανση 
τους. 
53
 Η χρήση των κινητών τηλεφώνων ως εναλλακτική πηγή 
μάθησης και πληροφόρησης κερδίζει γρήγορα έδαφος στο 
μαθησιακό γίγνεσθαι. Το γεγονός ενισχύεται από το ότι ένας 
μεγάλος αριθμός οργανώσεων και ιδρυμάτων επιλέγουν 
νέους τρόπους μάθησης, ως μέρος της κατάρτισης και της 
ανάπτυξης τους. 
 Το Mobile Learning κάπως αργά αρχικά ξεκινώντας σήμερα 
σαφώς αναδεικνύεται πλέον ως το «μέλλον» της μάθησης. 
 Πριν την ένταξή μας σε αυτή την πλημμύρα των χρηστών της 
κινητής μάθησης, είναι επιτακτική ανάγκη να προβούμε σε 
ενδελεχή ανάλυση των αναγκών μας, να σχεδιάσουμε ένα 
σαφή εκπαιδευτικό πλαίσιο και στη συνέχεια να 
εφαρμόσουμε τη νέα στρατηγική. 
54
 Χρειάζεται ένα όραμα, για να οργανώσουμε επιτυχή 
εκπαιδευτικά μοντέλα, να προσαρμόσουμε τα εργαλεία στις 
ανάγκες μας και να στοχεύσουμε στις στρατηγικές και 
τρόπους διδασκαλίας που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό 
μας πλαίσιο και τους μαθητές. Είναι πλέον απαραίτητο οι 
μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, για να μπορέσουν 
να παραμείνουν ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με τις 
προκλήσεις και τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν 
καθημερινά στον κόσμο της κινητής μάθησης. 
 Αν κάνετε αυτό σωστά, οι πιθανότητες είναι οι στρατηγικές 
μάθησης να είναι αποτελεσματικές και οι μαθητές να δουν 
σημαντικά οφέλη. Η χρήση των κινητών συσκευών ως μια 
εναλλακτική πηγή μάθησης και πληροφορίας κερδίζει 
γρήγορα σημαντικό κομμάτι στον εκπαιδευτικό χώρο. 
55
Νίκος Αμανατίδης 
http://nikamanatidis.weebly.com 
nikosaman@gmail.com 
56
57
1 de 57

Recomendados

διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω! por
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!zetabokola
743 visualizações10 slides
πιθανά θέματα ενδιάμεσης por
πιθανά θέματα ενδιάμεσηςπιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσηςnatasa08
194 visualizações22 slides
ερωτήσεις εξέτασης por
ερωτήσεις εξέτασηςερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασηςAnnaa77
200 visualizações36 slides
m-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών por
m-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευώνm-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών
m-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευώνfotaras7
217 visualizações54 slides
Mobile learning, η μάθηση μέσω κινητών συσκευών por
Mobile learning, η μάθηση μέσω κινητών συσκευώνMobile learning, η μάθηση μέσω κινητών συσκευών
Mobile learning, η μάθηση μέσω κινητών συσκευώνNikos Amanatidis
3.8K visualizações21 slides
από τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελία por
από τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελίααπό τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελία
από τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή ΕυαγγελίαEuaggelia Kantartzi
796 visualizações38 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών por
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώνΜάχη Χούλη
167 visualizações19 slides
Vicky Georganta M-LEARN por
Vicky Georganta M-LEARNVicky Georganta M-LEARN
Vicky Georganta M-LEARNGeorge Diamandis
179 visualizações70 slides
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΚΡΙΝΩ - ΣΥΝΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ por
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΚΡΙΝΩ - ΣΥΝΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΚΡΙΝΩ - ΣΥΝΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΚΡΙΝΩ - ΣΥΝΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΜαριάννα Γκιώνη
191 visualizações20 slides
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο por
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοGeorgios Dimakopoulos
367 visualizações8 slides
Ο άνθρωπος και τα μέσα μεταφοράς por
Ο άνθρωπος και τα μέσα μεταφοράςΟ άνθρωπος και τα μέσα μεταφοράς
Ο άνθρωπος και τα μέσα μεταφοράςΣπύρος Κυριαζίδης
4.9K visualizações11 slides
E-learning por
E-learningE-learning
E-learningDespina Kamilali
343 visualizações17 slides

Mais procurados(20)

αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών por Μάχη Χούλη
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
Μάχη Χούλη167 visualizações
Vicky Georganta M-LEARN por George Diamandis
Vicky Georganta M-LEARNVicky Georganta M-LEARN
Vicky Georganta M-LEARN
George Diamandis179 visualizações
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΚΡΙΝΩ - ΣΥΝΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ por Μαριάννα Γκιώνη
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΚΡΙΝΩ - ΣΥΝΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΚΡΙΝΩ - ΣΥΝΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΚΡΙΝΩ - ΣΥΝΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Μαριάννα Γκιώνη191 visualizações
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο por Georgios Dimakopoulos
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
Georgios Dimakopoulos367 visualizações
E-learning por Despina Kamilali
E-learningE-learning
E-learning
Despina Kamilali343 visualizações
Μέσα μεταφοράς por Georgia Palapela
Μέσα μεταφοράςΜέσα μεταφοράς
Μέσα μεταφοράς
Georgia Palapela2.5K visualizações
mobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthi por Chrissie Skoula
mobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthimobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthi
mobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthi
Chrissie Skoula915 visualizações
Ex apostaseos didaskalia.. por gvlachos
Ex apostaseos didaskalia..Ex apostaseos didaskalia..
Ex apostaseos didaskalia..
gvlachos520 visualizações
απαντήσεις υπολογιστών por natasa08
απαντήσεις υπολογιστώναπαντήσεις υπολογιστών
απαντήσεις υπολογιστών
natasa08171 visualizações
απαντήσεις στις ερωτήσεις por mariakarousiou
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
mariakarousiou157 visualizações
απαντήσεις στις ερωτήσεις por mariakarousiou
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
mariakarousiou140 visualizações
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι por Georgiadou Agathi
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
Georgiadou Agathi636 visualizações
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και Κοινωνία της Γνώσης por Nikos Papastamatiou
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και Κοινωνία της ΓνώσηςΤΠΕ στην Εκπαίδευση και Κοινωνία της Γνώσης
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και Κοινωνία της Γνώσης
Nikos Papastamatiou4.1K visualizações
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας. por sophieklim
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.
sophieklim2.4K visualizações
Μοντέλα Εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση por Nikos Papastamatiou
Μοντέλα Εισαγωγής ΤΠΕ στην ΕκπαίδευσηΜοντέλα Εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Μοντέλα Εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Nikos Papastamatiou5.7K visualizações
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011) por Giorgos Basmatzidis
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Giorgos Basmatzidis1.6K visualizações
Interactice Whiteboard 22.10.14 por Giorgos Basmatzidis
Interactice Whiteboard 22.10.14Interactice Whiteboard 22.10.14
Interactice Whiteboard 22.10.14
Giorgos Basmatzidis1.6K visualizações
TPE por leonsuba
TPETPE
TPE
leonsuba935 visualizações

Destaque

m-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών por
m-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευώνm-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών
m-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευώνfotaras7
2.1K visualizações54 slides
The potential use of theos satellite image for land use survey por
The potential use of theos satellite image for land use surveyThe potential use of theos satellite image for land use survey
The potential use of theos satellite image for land use surveyInstitute of Space Knowledge Development
1.1K visualizações18 slides
Mobile learning por
Mobile learningMobile learning
Mobile learningAnna Mavroudi
1.2K visualizações39 slides
M-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών por
M-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευώνM-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών
M-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευώνfotaras7
1.2K visualizações55 slides
E-learning, Δεξιότητες - Γνώσεις- Δραστηριότητες por
E-learning, Δεξιότητες - Γνώσεις- ΔραστηριότητεςE-learning, Δεξιότητες - Γνώσεις- Δραστηριότητες
E-learning, Δεξιότητες - Γνώσεις- ΔραστηριότητεςVasilis Palilis
89.7K visualizações44 slides
Real Learning in Virtual Environments: 5+1 Best Practices with 3D Virtual Wor... por
Real Learning in Virtual Environments: 5+1 Best Practices with 3D Virtual Wor...Real Learning in Virtual Environments: 5+1 Best Practices with 3D Virtual Wor...
Real Learning in Virtual Environments: 5+1 Best Practices with 3D Virtual Wor...Dr Stylianos Mystakidis
1.3K visualizações58 slides

Destaque(6)

m-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών por fotaras7
m-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευώνm-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών
m-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών
fotaras72.1K visualizações
Mobile learning por Anna Mavroudi
Mobile learningMobile learning
Mobile learning
Anna Mavroudi1.2K visualizações
M-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών por fotaras7
M-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευώνM-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών
M-Learning: Εκπαίδευση με τη χρήση φορητών συσκευών
fotaras71.2K visualizações
E-learning, Δεξιότητες - Γνώσεις- Δραστηριότητες por Vasilis Palilis
E-learning, Δεξιότητες - Γνώσεις- ΔραστηριότητεςE-learning, Δεξιότητες - Γνώσεις- Δραστηριότητες
E-learning, Δεξιότητες - Γνώσεις- Δραστηριότητες
Vasilis Palilis89.7K visualizações
Real Learning in Virtual Environments: 5+1 Best Practices with 3D Virtual Wor... por Dr Stylianos Mystakidis
Real Learning in Virtual Environments: 5+1 Best Practices with 3D Virtual Wor...Real Learning in Virtual Environments: 5+1 Best Practices with 3D Virtual Wor...
Real Learning in Virtual Environments: 5+1 Best Practices with 3D Virtual Wor...
Dr Stylianos Mystakidis1.3K visualizações

Similar a Mobile leaning nik amanatidis.τπε

IDEYE Newsletter 1 GR por
IDEYE Newsletter 1 GRIDEYE Newsletter 1 GR
IDEYE Newsletter 1 GRccsdigitaleducation
148 visualizações2 slides
Πληροφορική στο σχολείο por
Πληροφορική στο σχολείοΠληροφορική στο σχολείο
Πληροφορική στο σχολείοsokaniak
505 visualizações7 slides
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11 por
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11Constantina Athanasiou
416 visualizações54 slides
Presentation 11 por
Presentation 11Presentation 11
Presentation 11mariakarousiou
64 visualizações54 slides
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης por
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςσχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςmirallis
570 visualizações21 slides
New technologies in education por
New technologies in educationNew technologies in education
New technologies in educationSofia Rallatou
1.1K visualizações6 slides

Similar a Mobile leaning nik amanatidis.τπε(20)

IDEYE Newsletter 1 GR por ccsdigitaleducation
IDEYE Newsletter 1 GRIDEYE Newsletter 1 GR
IDEYE Newsletter 1 GR
ccsdigitaleducation148 visualizações
Πληροφορική στο σχολείο por sokaniak
Πληροφορική στο σχολείοΠληροφορική στο σχολείο
Πληροφορική στο σχολείο
sokaniak505 visualizações
Presentation 11 por mariakarousiou
Presentation 11Presentation 11
Presentation 11
mariakarousiou64 visualizações
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης por mirallis
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςσχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
mirallis570 visualizações
New technologies in education por Sofia Rallatou
New technologies in educationNew technologies in education
New technologies in education
Sofia Rallatou1.1K visualizações
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ) por Logotherapy-esslepe
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
Logotherapy-esslepe2.3K visualizações
Digital Turn: How to make your school more digital por Fryni Maravelaki
Digital Turn: How to make your school more digitalDigital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digital
Fryni Maravelaki133 visualizações
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών por Μάχη Χούλη
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
Μάχη Χούλη362 visualizações
εκπαιδευτικές δράσεις por Vasilis Sotiroudas
εκπαιδευτικές δράσειςεκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
Vasilis Sotiroudas1.7K visualizações
Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ... por Vasilis Drimtzias
Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...
Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...
Vasilis Drimtzias531 visualizações
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία por EvagorouAnnaMaria
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαΜελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
EvagorouAnnaMaria143 visualizações
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία por EvagorouAnnaMaria
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαΜελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
EvagorouAnnaMaria86 visualizações
ΤΠΕ και Εποικοδομιστική Μάθηση por yi n
ΤΠΕ και Εποικοδομιστική ΜάθησηΤΠΕ και Εποικοδομιστική Μάθηση
ΤΠΕ και Εποικοδομιστική Μάθηση
yi n1.2K visualizações
Nees texnologies por polianthi
Nees texnologiesNees texnologies
Nees texnologies
polianthi192 visualizações
Building the school of the future por Vivi Gkoritsa
Building the school of the futureBuilding the school of the future
Building the school of the future
Vivi Gkoritsa78 visualizações
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία por EvagorouAnnaMaria
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαΜελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
EvagorouAnnaMaria93 visualizações
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1 por KONSTANTINOS KALEMIS
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
KONSTANTINOS KALEMIS485 visualizações
Lionarakis methodos por Vasso Servou
Lionarakis methodosLionarakis methodos
Lionarakis methodos
Vasso Servou16.6K visualizações

Mais de Nikos Amanatidis

Οι Μαθητές της Φύσης. Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο για την Πλατφόρμα Αίσωπος por
Οι Μαθητές της Φύσης. Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο για την Πλατφόρμα Αίσωπος Οι Μαθητές της Φύσης. Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο για την Πλατφόρμα Αίσωπος
Οι Μαθητές της Φύσης. Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο για την Πλατφόρμα Αίσωπος Nikos Amanatidis
631 visualizações14 slides
Erasmus+ Οδηγός Συμμετοχής για Σχολεία και Εκπαιδευτικούς por
Erasmus+ Οδηγός Συμμετοχής για Σχολεία και ΕκπαιδευτικούςErasmus+ Οδηγός Συμμετοχής για Σχολεία και Εκπαιδευτικούς
Erasmus+ Οδηγός Συμμετοχής για Σχολεία και ΕκπαιδευτικούςNikos Amanatidis
293 visualizações41 slides
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό... por
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...Nikos Amanatidis
118 visualizações20 slides
TED-Ed Clubs. Παιδαγωγική Χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας TED. 9ο Πανελλή... por
TED-Ed Clubs. Παιδαγωγική Χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας TED. 9ο Πανελλή...TED-Ed Clubs. Παιδαγωγική Χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας TED. 9ο Πανελλή...
TED-Ed Clubs. Παιδαγωγική Χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας TED. 9ο Πανελλή...Nikos Amanatidis
602 visualizações19 slides
Drones στην εκπαίδευση por
Drones στην εκπαίδευσηDrones στην εκπαίδευση
Drones στην εκπαίδευσηNikos Amanatidis
861 visualizações22 slides
Aνακύκλωση Μαζί μπορούμε! por
Aνακύκλωση Μαζί μπορούμε!Aνακύκλωση Μαζί μπορούμε!
Aνακύκλωση Μαζί μπορούμε!Nikos Amanatidis
2.1K visualizações12 slides

Mais de Nikos Amanatidis(20)

Οι Μαθητές της Φύσης. Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο για την Πλατφόρμα Αίσωπος por Nikos Amanatidis
Οι Μαθητές της Φύσης. Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο για την Πλατφόρμα Αίσωπος Οι Μαθητές της Φύσης. Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο για την Πλατφόρμα Αίσωπος
Οι Μαθητές της Φύσης. Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο για την Πλατφόρμα Αίσωπος
Nikos Amanatidis631 visualizações
Erasmus+ Οδηγός Συμμετοχής για Σχολεία και Εκπαιδευτικούς por Nikos Amanatidis
Erasmus+ Οδηγός Συμμετοχής για Σχολεία και ΕκπαιδευτικούςErasmus+ Οδηγός Συμμετοχής για Σχολεία και Εκπαιδευτικούς
Erasmus+ Οδηγός Συμμετοχής για Σχολεία και Εκπαιδευτικούς
Nikos Amanatidis293 visualizações
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό... por Nikos Amanatidis
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...
Nikos Amanatidis118 visualizações
TED-Ed Clubs. Παιδαγωγική Χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας TED. 9ο Πανελλή... por Nikos Amanatidis
TED-Ed Clubs. Παιδαγωγική Χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας TED. 9ο Πανελλή...TED-Ed Clubs. Παιδαγωγική Χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας TED. 9ο Πανελλή...
TED-Ed Clubs. Παιδαγωγική Χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας TED. 9ο Πανελλή...
Nikos Amanatidis602 visualizações
Drones στην εκπαίδευση por Nikos Amanatidis
Drones στην εκπαίδευσηDrones στην εκπαίδευση
Drones στην εκπαίδευση
Nikos Amanatidis861 visualizações
Aνακύκλωση Μαζί μπορούμε! por Nikos Amanatidis
Aνακύκλωση Μαζί μπορούμε!Aνακύκλωση Μαζί μπορούμε!
Aνακύκλωση Μαζί μπορούμε!
Nikos Amanatidis2.1K visualizações
Aειφόρος Tεχνολογία por Nikos Amanatidis
Aειφόρος TεχνολογίαAειφόρος Tεχνολογία
Aειφόρος Tεχνολογία
Nikos Amanatidis809 visualizações
Aπόκριες por Nikos Amanatidis
AπόκριεςAπόκριες
Aπόκριες
Nikos Amanatidis656 visualizações
Eλλαδα.Ιαπωνία.Ναυτιλία por Nikos Amanatidis
Eλλαδα.Ιαπωνία.ΝαυτιλίαEλλαδα.Ιαπωνία.Ναυτιλία
Eλλαδα.Ιαπωνία.Ναυτιλία
Nikos Amanatidis389 visualizações
εργοστάσιο σοκολάτας por Nikos Amanatidis
εργοστάσιο σοκολάταςεργοστάσιο σοκολάτας
εργοστάσιο σοκολάτας
Nikos Amanatidis432 visualizações
Oλα τα παιδιά έχουν συναισθήματα por Nikos Amanatidis
Oλα τα παιδιά έχουν συναισθήματαOλα τα παιδιά έχουν συναισθήματα
Oλα τα παιδιά έχουν συναισθήματα
Nikos Amanatidis722 visualizações
τα λιμάνια της ευρώπης por Nikos Amanatidis
τα λιμάνια της ευρώπηςτα λιμάνια της ευρώπης
τα λιμάνια της ευρώπης
Nikos Amanatidis959 visualizações
My fantastic park por Nikos Amanatidis
My fantastic parkMy fantastic park
My fantastic park
Nikos Amanatidis473 visualizações
το αγαπημενα μασ ηλεκτρονικα παιχνιδια por Nikos Amanatidis
το αγαπημενα μασ ηλεκτρονικα παιχνιδιατο αγαπημενα μασ ηλεκτρονικα παιχνιδια
το αγαπημενα μασ ηλεκτρονικα παιχνιδια
Nikos Amanatidis2.4K visualizações
Nikos amanatidis.six.thinking.hats por Nikos Amanatidis
Nikos amanatidis.six.thinking.hatsNikos amanatidis.six.thinking.hats
Nikos amanatidis.six.thinking.hats
Nikos Amanatidis314 visualizações
αποκριες por Nikos Amanatidis
αποκριεςαποκριες
αποκριες
Nikos Amanatidis817 visualizações
το νερό και η ιστορία του por Nikos Amanatidis
το νερό και η ιστορία τουτο νερό και η ιστορία του
το νερό και η ιστορία του
Nikos Amanatidis1.3K visualizações
τα λουλούδια και η ιστορία τους por Nikos Amanatidis
τα λουλούδια και η ιστορία τουςτα λουλούδια και η ιστορία τους
τα λουλούδια και η ιστορία τους
Nikos Amanatidis313 visualizações
εριετα por Nikos Amanatidis
εριεταεριετα
εριετα
Nikos Amanatidis339 visualizações

Último

Η Ασπρούδα por
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
10 visualizações19 slides
ATT00004.pdf por
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
101 visualizações3 slides
τεχ22 23.pptx por
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptxIlias Pappas
16 visualizações30 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
7 visualizações25 slides
Η δική μου Παναγιά por
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
23 visualizações14 slides
17 Νοέμβρη 2023 por
17 Νοέμβρη 202317 Νοέμβρη 2023
17 Νοέμβρη 2023Λυκειο Κολυμβαρίου
7 visualizações36 slides

Último(20)

Η Ασπρούδα por Dimitra Mylonaki
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki10 visualizações
ATT00004.pdf por 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd101 visualizações
τεχ22 23.pptx por Ilias Pappas
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas16 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 visualizações
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 visualizações
amea.pptx por ssuserf0f53a
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a56 visualizações
Αιολική Γη por Dimitra Mylonaki
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki29 visualizações
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por ssuser43d27b
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38
ssuser43d27b16 visualizações
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf por Tassos Karampinis
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
Tassos Karampinis5 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 visualizações
Έγκυρη ενημέρωση por ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 visualizações
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx por sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria17 visualizações
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212516 visualizações
Σχολικός εκφοβισμός por ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 visualizações
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou9 visualizações
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 visualizações
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες por Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 visualizações

Mobile leaning nik amanatidis.τπε

 • 1. Νίκος Αμανατίδης nickaman4@gmail.com 1 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε Νίκος Αμανατίδης 25-Νοε-14
 • 2.  Είμαι δάσκαλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτής ενηλίκων καθώς και εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες από το 2000 μέχρι και σήμερα. Έχω 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, των ΤΠΕ και των πολυμέσων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Είμαι ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Επιμορφωτών Β επιπέδου: http://sep-tpe.gr και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής: http://www.epy.gr. καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Έρευνα στην Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.ict-net.eu. nickaman4@gmail.com 2 Νίκος Αμανατίδης 25-Νοε-14
 • 3. 3 Νίκος Αμανατίδης 25-Νοε-14  Τι ακριβώς είναι η φορητή ή κινητή μάθηση;  Τι ακριβώς δεν αφορά η κινητή μάθηση;  Χαρακτηριστικά της Φορητής Μάθησης  Σκέψεις και συλλογισμοί σχετικά με το Mobile Learning  Περιορισμοί του Mobile Learning  Μοντέλα Παιδαγωγικής  Εργαλεία για την Ανάπτυξη του Mobile Learning  Πηγές Mobile Learning  Αξιολόγηση του Mobile Learning  Ένα πλαίσιο τριών επιπέδων για την αξιολόγηση για το mobile learning  Εκπαιδευτικά Σενάρια  Η Ηθική του Mobile Learning  Αποτελέσματα  Συμπεράσματα
 • 4. 4
 • 5.  Η έλευση και ταχύτατη ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών έφερε νέα δεδομένα σε πολλούς τομείς της ζωής μας όπως και στον εκπαιδευτικό τομέα  Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών διδασκαλίας και μάθησης (learning technologies) – που αξιοποιούν την αντίστοιχη εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), π.χ. Διαδραστικός πίνακας, laptop, φορητές συσκευές, προσφέρει μια σειρά από νέες δυνατότητες για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών: ομαδοσυνεργατική μάθηση, συνεχής εκπαίδευση, κριτική σκέψη. 5
 • 6.  Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη, παρουσίαση και εξέταση της έννοιας της μάθησης με τη χρήση φορητών συσκευών, handheld devices, mobile devices, portable technologies, με άμεση χρηστικότητα και λειτουργικότητα από τους εκπαιδευτικούς για μια απροβλημάτιστη και παραγωγική σύγχρονη διδασκαλία. 6
 • 7.  Ο όρος φορητή μάθηση αφορά μάθηση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος με τη χρήση και αξιοποίηση συγκεκριμένων μοντέλων φορητών συσκευών που υποστηρίζουν δυνατότητες ανάπτυξης μάθησης σε σχολικό περιβάλλον και όχι μόνο.  Κατά τους Roschelle, 2003; Trifonova and Roncheti, 2004; Liang et al. 2005: Με τον όρο κινητή μάθηση αναφέρουμε τη διαμοίραση μαθητικού περιεχομένου με κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές ταμπλέτες. Γενικότερα κινητή μάθηση αποτελεί κάθε μορφή μάθησης μέσω μικρών αυτόνομων συσκευών που μπορούν να συνοδεύουν τους χρήστες παντού και πάντα. 7
 • 8.  Με τον όρο φορητή τεχνολογία εννοούμε τις συσκευές αυτές όπως κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς, Smartphones, καθώς και τις ψηφιακές ατζέντες, PDAs , ταμπλέτες iPads που έχουν δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ χρηστών μέσω BLUETOOTH, 5G, Wifi αλλά και ανταλλαγής αρχείων κειμένου, εικόνων, βίντεο, χαρτών, λογιστικών φύλλων καθώς και φύλλων παρουσίασης. 8
 • 9.  Οι Roschelle & Pea χρησιμοποιούν τον όρο WILDs (Wireless Internet Learning Devices – Ασύρματες Δικτυακές Συσκευές Μάθησης) για να περιγράψουν τις υπάρχουσες και μελλοντικές εφαρμογές της κινητής μάθησης, και αναφέρουν χαρακτηριστικά, (Roschelle & Pea, 2002):  επαύξηση του φυσικού χώρου με ψηφιακές πληροφορίες  δυνατότητα αναπαράστασης τόσο του φυσικού όσο και του σημειολογικού χώρου  σύνθεση και οργάνωση των ατομικών και ομαδικών συνεισφορών των μαθητών  αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου του δασκάλου  η εκπαιδευτική δραστηριότητα γίνεται αντικείμενο μελέτης 9
 • 10.  Δεν αφορά τόσο την πλατφόρμα και τις λειτουργίες όσο το διαφοροποιημένο πλαίσιο εργασίας, επικοινωνίας και συνεργασίας.  Και λέγοντας διαφοροποιημένο εννοούμε τις πολλές εφαρμογές- σενάρια της κινητής μάθησης όπως το να περιδιαβούμε σε μια γειτονιά μελετώντας τον χάρτη και τα σημεία ενδιαφέροντος μέχρι το να ελέγχουμε τα συστατικά ενός προϊόντος στο σούπερ μάρκετ μέσω των barcodes, να βρίσκουμε πληροφορίες για ένα μουσειακό έκθεμα μέσω των QR Codes καθώς και να διαβάζουμε άρθρα ή να παίζουμε παιχνίδια. 10
 • 11.  Ο όρος κινητή οδεύει πλέον προς κατάργηση αφού πλέον η μάθηση είναι συνεχής και σε διαφορετικές φόρμες και μέσα. Ο σχεδιασμός λοιπόν των εκπαιδευτικών δράσεων λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους  Θα πρέπει να καθορίσουμε την διδασκαλία βάση των επιλογών και όχι της ικανότητας σύνδεσης-γιατί πλέον όλα θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.. Helge Tennø (2009) 11
 • 12. 12
 • 13.  Τηλέφωνο  Υπολογιστής  Δικτυακή σύνδεση  Ήχος/Βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής και εγγραφής  Σύστημα Θεσιθεσίας μέσω χαρτών (GPS)  Προβολή ζωντανής τηλεόρασης και ραδιοφώνου από όλον τον κόσμο  Παιχνίδια  Πολυαισθητήρες π.χ. ήχου, ταχύτητας Όταν σκεφτόμαστε για την μάθηση μέσω κινητών συσκευών σκεφτόμαστε τη μάθηση μέσω αυτών των δυνατοτήτων 13
 • 14.  Κάθε δραστηριότητα που επιτρέπει στα άτομα να είναι πιο παραγωγικά όταν καταναλώνουν, αλληλεπιδρούν με τη δημιουργία πληροφοριών, με τη μεσολάβηση μιας ψηφιακής φορητής συσκευής που ο χρήστης φέρει σε τακτική βάση, έχει αξιόπιστη συνδεσιμότητα, και χωράει στην τσέπη ή την τσάντα, (eLearning Guild )  Ένα νομαδικό μαθησιακό περιβάλλον Don Passey, (2010) 14
 • 15.  Υπάρχουν πολλοί ορισμοί ανά χώρα και μελέτη. Σήμερα η κινητή μάθηση ορίζεται ως «μάθηση σε πολλαπλά πλαίσια, μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την ανταλλαγή περιεχομένου με τη χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών" (Crompton, 2013 σ.. 4)  Με άλλα λόγια, με τη χρήση κινητών συσκευών, οι μαθητές μπορούν να μάθουν οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. 15
 • 16.  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες των κινητών συσκευών για την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων;  Ποια από αυτές τις δυνατότητες θα με ενδιέφερε τους μαθητές;  Ποιος τρόπος σύνδεσης θα επιτρέψει την καλύτερη εκμάθηση;  Ποια οδηγία μέθοδοι και στρατηγικές υποστήριξης θα βοηθήσουν τους μαθητές να είναι πιο παραγωγικοί;  Ποιο περιεχόμενο / υλικό είναι ήδη έτοιμο και σε χρήση, που θα μπορούσε να κάνει ευκολότερη την πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών;  Χρειαζόμαστε να ψηφιοποιήσουμε / μετασχηματίσουμε / και προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικού περιεχόμενο; 16
 • 17.  Ποιο δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για τη διανομή; θα πρέπει να παρακολουθούνται ή να καταγράφονται οι δράσεις, συναντήσεις ή δραστηριότητες;  Στην κινητή μάθηση χρειάζεται να ενσωματωθούν τα άλλα εκπαιδευτικά συστήματα / λειτουργίες, μοντέλα;  Ποιοι θα συμμετάσχουν; Εκπαιδευτικοί-Μαθητές  Είναι κατάλληλο για την Ειδική Εκπαίδευση;  Υπάρχει ή χρειάζεται κατάρτιση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων αυτών;  Ποιος θα χειριστεί οποιαδήποτε υποστήριξη του χρήστη;  Τι είδους αξιολόγηση είναι κατάλληλη;  Πώς αναγνωρίζουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα, πώς θα εκτιμήσουμε τη μάθηση; 17
 • 18.  Οι οθόνες είναι πολύ μικρές  Χρειάζονται ειδικές εφαρμογές για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες  Υπάρχουν περιορισμοί στο περιεχόμενο και την εφαρμογή λογισμικού, όπως η έλλειψη ενσωματωμένων λειτουργιών, η δυσκολία στην προσθήκη των εφαρμογών  Το κόστος της μεταφέρεται διαδικτυακά  Υπάρχουν προκλήσεις σχετικά με την εκμάθηση με μια κινητή συσκευή, και διαφορές μεταξύ των εφαρμογών και τις συνθήκες χρήσης  Η Ταχύτητα του δικτύου και η αξιοπιστία 18
 • 19.  Φυσικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως τα προβλήματα με τη χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους, υπερβολική φωτεινότητα της οθόνης, οι ανησυχίες για την προσωπική ασφάλεια  Η έκθεση σε ακτινοβολία από τις συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, η ανάγκη για προστασία από τη βροχή και τις υγρές συνθήκες  Η έλλειψη των κατάλληλων εφαρμογών / υποδομή  Θέματα υπερβολικό κόστους  Κυριότητα της πληροφορίας  Καθοδήγηση, διδασκαλία και αξιολόγηση 19
 • 20.  Να εξετάσουμε το ρόλο των συσκευών αυτών και ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες υποστηρίζονται σε σχέση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές συσκευές όπως οι υπολογιστές.  Θα πρέπει επίσης να αναλογιστούμε τις νέες προοπτικές και δυνατότητες που μας προσφέρονται μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού εργαλείου αλλά και τους περιορισμούς που επιβάλλει συχνά η χρήση του καθώς και τα προβλήματα που τυχόν θα παρουσιαστούν. 20
 • 21.  Ένα επιτυχημένο μοντέλο παιδαγωγικής στην εφαρμογή της κινητής μάθησης αποτελεί το μοντέλο ταξινόμησης του Bloom 21
 • 22. 22
 • 23.  Η ταξινόμηση κατά τον Bloom, αναγνωρίζει 5 επίπεδα μάθησης όπως στο Σχήμα. Ξεκινώντας από τη βάση και την ‘επιφανειακή μάθηση’ (surface learning) και προχωρώντας προς την κορυφή και τη βαθειά μάθηση, (deep learning).  Με την εφαρμογή της κινητής μάθησης ο μαθητής ξεκινά από τα χαμηλά προσπαθώντας να αποκτήσει τη γνώση και σιγά σιγά ανεβαίνει προς την κορυφή κατακτώντας τη γνώση μέσα από τα διαφορετικά επίπεδα μάθησης.  Με τη χρήση της κινητής μάθησης, ο μαθητής παρακινείται ενεργά, του κεντρίζεται το ενδιαφέρον και συμμετέχει στην διαδικασία δημιουργίας, αναθεώρησης, ανάλυσης και κριτικής του θέματος με το οποίο ασχολείται.  Σαν αποτέλεσμα εμπλέκεται συμμετοχικά και δημιουργικά σε μια διαδικασία καρποφόρα που θα τον οδηγήσει σε βαθιά γνώση του αντικειμένου μέσα από μια δυναμική μάθηση, ‘dynamic learning’. 23
 • 24.  Αναγνώριση των εκθεμάτων ενός μουσείου, την εύρεση και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των συσκευών αλλά και του διαδικτύου για τα συγκεκριμένα εκθέματα,  Την κριτική πάνω στην προέλευση των πηγών πληροφορίας αλλά και της παρουσιαζόμενης ιστορίας του εκθέματος μέσα από τις διάφορες πηγές,  Τη συζήτηση και συνεργασία με τους συμμαθητές και το δάσκαλο αλλά και την προώθηση συμπερασμάτων και κριτικής πάνω στο έκθεμα, καθώς και την τελική παρουσίαση της πληροφορίας και της όλης εργασίας. 24
 • 25.  http://www.funeducationalapps.com/best-summer-learning- apps-for-kids//  https://www.zoho.com/  http://www.missiontolearn.com/2011/11/lifelong-learning- technology-tools/  http://www.classtools.net/QR/index.php  https://itunes.apple.com/gb/app/huntzz-treasure-hunts/ id442168071?mt=8  http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html  http://www.teachthought.com/apps-2/32-useful-mobile- learning-apps/  https://sites.google.com/a/aps.edu/aps-ipad-apps/ bloom-s-taxonomy-m-learning  http://www.bbc.co.uk/bitesize/  http://education.mit.edu/pda/games.htm 25
 • 26. Η μάθηση θεωρείται ότι διευκολύνεται μέσω της ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος και αντίδρασης (εξάσκηση και ανατροφοδότηση). ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Κινητά τηλέφωνα για την εκμάθηση γλωσσών Οι μαθητές λαμβάνουν συχνά μηνύματα με το λεξιλόγιο και το υλικό αναθεώρησης μέσω κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούν μηνύματα κειμένου SMS. Τα κινητά τηλέφωνα με τις online υπηρεσίες επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και απαντήσεις, καθώς και πρακτικές ασκήσεις. Η χρήση κινητών συσκευών παρουσιάζει διδακτικό υλικό / περιεχόμενο με συγκεκριμένες ερωτήσεις (ερέθισμα), με σκοπό να λάβει απαντήσεις από τους εκπαιδευόμενους (απάντηση), και να παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση (ενίσχυση) - παρέχουν δραστηριότητες «εξάσκηση και ανατροφοδότηση», Οι Κινητές συσκευές επιτρέπουν στους μαθητές να επανεξετάσουν, να ακούσουν και να ασκηθούν στην ομιλία, και την παροχή υπηρεσιών, όπως η μετάφραση, το κουίζ και ζωντανή συζήτηση (Stanford Learning Lab). Yuen, S.C.Y., & Wang, S. Υ. (2004). M-learning: Κινητικότητα στη μάθηση. Πρακτικά elearn 2004,. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ 26
 • 27. 27 Εποικοδομητική μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές κατασκευάζουν νέες ιδέες ή έννοιες με βάση τις τρέχουσες και προηγούμενες γνώσεις τους (Bruner, 1966). Μέσα σε ένα πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να ανακαλύψουν τις αρχές για τον εαυτό τους. Για να μετατραπούν οι μαθητές από παθητικοί δέκτες των πληροφοριών σε ενεργοί κατασκευαστές της γνώσης πρέπει να τους δοθεί ένα περιβάλλον στο οποίο να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης, με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να ενσωματωθούν σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, την ίδια στιγμή που έχουν πρόσβαση σε εργαλεία υποστήριξης. Κάθε μαθητής φέρει μια συσκευή δικτύου που του επιτρέπει να γίνει μέρος του δυναμικού συστήματος μάθησης. ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
 • 28. Η (Lave et al., 1991) υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν είναι απλώς η απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές , αλλά αντ 'αυτού μια διαδικασία κοινωνικής συμμετοχής. Οι Brown et al (1989) τονίζουν επίσης την ιδέα της γνωστικής μαθητείας όπου οι εκπαιδευτικοί (οι ειδικοί) λειτουργούν παράλληλα με τους μαθητές(οι μαθητευόμενοι) για να δημιουργήσουν καταστάσεις όπου οι μαθητές μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται για τα προβλήματα, ακόμη και πριν να τα κατανοήσουν πλήρως. Η εμπλαισιωμένη μάθηση απαιτεί γνώσεις που πρέπει να παρουσιάζονται σε αυθεντικά περιβάλλοντα που οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης Κινητές συσκευές για την εκμάθηση των φυσικών επιστημών: χρησιμοποιούμε PDA για να υποστηρίξουμε μελέτες πεδίου, π.χ. λαμβάνοντας σημειώσεις με παρατηρήσεις, λήψη φωτογραφιών, ρωτώντας σε δικτυωμένη βάση δεδομένων, συγκρίνετε δεδομένα, κλπ. 28 ΕΜΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ
 • 29. 29 Problem-based learning (PBL) (Koschmann et al 1996) στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ κριτικής σκέψης των μαθητών, δίνοντάς τους ένα ασαφή πρόβλημα που είναι αντιπροσωπευτικό του τι θα αντιμετωπίσουν ως εν ενεργεία επαγγελματίες. ΕΠΙΛΥΣΗΣ Καθ 'όλη τη διαδικασία της εξερεύνησης ενός προβλήματος, οι μαθητές ενθαρρύνονται να εντοπίσουν τους τομείς της γνώσης που θα χρειαστούν για να κατανοήσουν το πρόβλημα. Η ομάδα συλλέγει αυτά τα ζητήματα γνώσης, μαζί με τα στοιχεία, παραδοχές και τα σχέδια για το μέλλον της έρευνας με οργανωμένη μέθοδο, η οποία μπορεί να διευκολυνθεί με κοινόχρηστες πηγές πληροφόρησης (π.χ. φυσικό ή ηλεκτρονικό πίνακα), χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για να αναπτύξει ένα σχέδιο για την μελέτη και επίλυση του προβλήματος, την ιδεοθύελλα. τον προβληματισμό, την επίγνωση και την αναθεώρηση.
 • 30. Ευαισθητοποίηση πλαισίου σημαίνει συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον για να παρέχει μία μέτρηση του τι συμβαίνει ανάμεσα στον χρήστη και τη συσκευή. Δραστηριότητες και περιεχόμενο που είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε αυτό το περιβάλλον μπορεί στη συνέχεια να διατεθούν προς μελέτη και χρήση. Οι κινητές συσκευές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες με την χρήση εφαρμογών με περιβαλλοντική επίγνωση, γιατί μἐσω αυτών μπορεί ο μαθητής να βασιστεί στην αναγνώριση και επίγνωση αυτών των καταστάσεων για την ενίσχυση της μαθησιακής δραστηριότητας. Οι κινητές συσκευές, με τις εφαρμογές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές επιτρέποντας τους να διατηρήσουν την προσοχή τους προσφέροντας την κατάλληλη βοήθεια όταν απαιτείται. Μελέτες Περίπτωσης: μουσείο και γκαλερί Πολυμέσα: παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εκθέματα με βάση τη θέση του επισκέπτη στο εσωτερικό τους. Podcasts Νέα/ θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο, σχόλια βιβλία / περιοδικά / ταινίες, επεξήγηση των βασικών εννοιών / ορολογίες, βασικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα, συνδέσμους για να κάνουν ευρύτερα κατανοητά τα ερωτήματα οι μαθητές. (University of Leicester, University of Gloucestershire & Πανεπιστημίου κίνστον, Πανεπιστήμιο Duke, του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον Mary, Πανεπιστήμιο Charles Sturt) MOBIlearn 30 ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • 31. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία της μάθησης θεωρεί ότι η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο (Rogers, 2002), και η διαμόρφωση και την αναδιαμὀρφωση των εννοιών, δεν χρειάζεται κατ 'ανάγκη να λάβει χώρα μόνο στο επίπεδο του ατόμου, αλλά ότι είναι συλλογική εργασία της ομάδας που μοιράζονται με συνομηλίκους μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος αντιμετώπισης των λαθεμένων αντιλήψεων ενός ατόμου (προκαταλήψεις), συμβάλλοντας στην ανάγκη αναδιάρθρωσης των γνωστικών σχημάτων του. Έτσι, η εκμάθηση γίνεται αντιληπτή ως επικοινωνία, δεδομένου ότι είναι σχετική με το περιεχόμενο. Φυσικά, η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ συμμαθητών . Μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, ειδικούς, έμπειρους συναδέλφους, φίλους κ.α. Το κινητό περιβάλλον μάθησης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία αυτή. Με τη διευκόλυνση της ταχείας πρόσβασης σε άλλους χρήστες οποιαδήποτε στιγμή / οπουδήποτε, με την ανταλλαγή περιεχομένου, τη γνώση, την εμπειρία και τα σχόλια, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν «κοινότητες πρακτικής» (Wenger, McDermott και Snyder, 2002), καθώς και άτυπες ομάδες συζήτησης, όπως και όταν που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της μάθησης. 31
 • 32. Τόσο οι δυνατότητες των κινητών συσκευών όσο και το ευρύ πλαίσιο χρήσης τους συμβάλλουν στην τάση να ενισχυθεί η συνεργασία. Οι κινητές συσκευές μπορούν εύκολα να επικοινωνούν με άλλες συσκευές του ίδιου ή παρόμοιου τύπου, που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τα δεδομένα, τα αρχεία και τα μηνύματα. Μπορούν επίσης να συνδεθούν με ένα κοινόχρηστο δίκτυο δεδομένων, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες για επικοινωνία. Οι συσκευές αυτές επίσης χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια ομάδα εργασίας, και έτσι οι αλληλεπιδράσεις και η συνεργασία τείνει να λάβει χώρα όχι μόνο μέσω των συσκευών, αλλά και μεταξύ αυτών. 32 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 • 33. Conversation Θεωρία συνομιλίας (Pask, 1976) περιγράφει τη μάθηση μέσα από τις συνομιλίες μεταξύ των διαφόρων συστημάτων γνώσης. Η μάθηση είναι μια συνεχής συνομιλία με τον εξωτερικό κόσμο και προϊόντα αυτής, καθώς επίσης και με άλλους μαθητές και καθηγητές. Η πιο επιτυχημένη μάθηση συντελείται όταν ο μαθητής έχει τον έλεγχο της δραστηριότητας, είναι σε θέση να δοκιμάσει τις ιδέες μέσα από την εκτέλεση πειραμάτων, να κάνει ερωτήσεις, να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους, να αναζητήσει νέες γνώσεις, και να σχεδιάσει νέες δράσεις. Conversation Τα πιο συναρπαστικό παραδείγματα επικοινωνιακής μάθησης συμβαίνουν όταν η κινητή τεχνολογία χρησιμοποιείται για να παρέχει έναν κοινόχρηστο χώρο συνομιλίας. Η Αποτελεσματική μάθηση λαμβάνει χώρα όταν οι άνθρωποι μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους, με την υποβολή ερωτημάτων και την ανταλλαγή των περιγραφών τους για τον κόσμο. Μια συσκευή κινητής μάθησης μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνιακή μάθηση με την ενσωμάτωση της περιγραφικής μάθησης σε διάφορες περιοχές, όπως για παράδειγμα με την πραγματοποίηση των γνωστικών συνδέσεων μεταξύ των εκθεμάτων σε ένα μουσείο, αλλά και διατηρώντας τα αποτελέσματα της μελέτης για μεταγενέστερη ανάκτηση και προβληματισμό. 33 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 • 34. Η θεωρία δραστηριότητας βασίζεται στο έργο του Vygotsky (1978, 1987) και είναι ένας τρόπος μάθησης που χρησιμοποιεί τρία χαρακτηριστικά - περιλαμβάνει ένα υποκείμενο (ο μαθητής), ένα αντικείμενο (το έργο ή δραστηριότητα) και τα εργαλεία ή τους διαμεσολαβητές αποτελεσμάτων και εργασιών. Κεντρικό δόγμα της είναι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά βρίσκεται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που επηρεάζει τις δράσεις. Οι έννοιες των ενεργειών καθορίζονται από τους κανόνες της κοινότητάς ενώ ο καταμερισμός της εργασίας εντός της κοινότητας επηρεάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμπεριφερόμαστε. Η έμφαση που δίνει η Θεωρία Δραστηριότητας για τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων υπολογιστή που βασίζονται κυρίως στον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων είναι πολύ χρήσιμη. Αυτό μετατοπίζει την προσοχή μας από απλά την αλληλεπίδραση μεταξύ υπολογιστή στην κυρίως δραστηριότητα ως γνωστικό σύνολο. Η Θεωρία δραστηριότητα ς είναι ένας παραγωγικός τρόπος για να αξιολογήσει ο μαθητής και ο δάσκαλος μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι πλούσια σε τεχνολογία όπως οι κινητές συσκευές και οι δυνατότητες που παρέχουν. 34 ΘΕΩΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 • 35. Ένα πιο ολιστικό πλαίσιο για την κινητή μάθηση έρχεται με το μοντέλο Πλαισιοποίησης του Koole. Αυτό αποτελείται από ένα διάγραμμα του Venn τριών κύκλων όπου ορίζει την φορητή μάθηση στη σύζευξη των ακόλουθων περιβαλλόντων: 1. Χρηστικότητα συσκευής 2. Κοινωνική Διάσταση 3. Διάδραση 4. Συμμετοχική Τεχνολογία 35 Χρηστικότητα Διάδραση Συμμετοχική Τεχνολογία Mobile Learning Κοινωνική Διάσταση
 • 36. 36
 • 37.  Αυτές τις μέρες, τα τηλέφωνα είναι πολύπλοκα, και μερικά έρχονται με λειτουργικά συστήματα που επιτρέπουν την εγκατάσταση και την αφαίρεση των εφαρμογών στη συσκευής.  Οι κινητές συσκευές στο παρελθόν είχαν σταθερά χαρακτηριστικά που δεν μπορούσαν να μεταβληθούν, και ο χρήστης έπρεπε να εργαστεί με τις δυνατότητες που παραλάμβανε μαζί με τη συσκευή.  Στο μέλλον, όλα τα τηλέφωνα πλέον θα έχουν εξελιγμένα λειτουργικά συστήματα, αισθητήρες, και συνδεσιμότητα.  Η ανάπτυξη εφαρμογών πλέον θα είναι πιο εύκολη και για απλούς χρήστες και η μάθηση θα είναι διαφορετική από το τυπικό e-learning, όπως φαίνεται στους επιτραπέζιους υπολογιστές.  Ίσως να είναι πιο ενδιαφέρουσα, συνεργατική, κριτική και ίσως πιο διασκεδαστική.  IPhone, Microsoft, Blackberry, Sony Ericsson, Samsung , Alcatel, HTC, ZTE, Huawei 37
 • 38.  Εργαλεία για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών:  iui  jQTouch  iWebkit  Εργαλεία για Games:  EDGELIB  Unity3D  JGame  Here  Εργαλεία για τη δημιουργία περιβαλλόντων επαυξημένης πραγματικότητας:  Layar  Unifey  Εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές  MIT App Inventor  Microsoft Dreamspark  IOS Developer Xcode  KO-SU  iBuildApp  AppMakr  Appery  Mobincube  Mobileroadie  Appmachine  Appypie  Appsbar 38
 • 39. 1. Apple Education 2. Mobile Learning Transforming the Delivery of Education and Training 3. Marc Prensky Blog 4. M-Learning Org 5. Mobile Learning thinking: Get on your skateboard to keep up! 6. The Revolution No One Noticed: Mobile Phones and Multimobile Services in Higher Education 7. Will at Work Learning 8. Futures of Learning 9. Cell Phones in Learning 10. Mlearning World 11. Mlearning Bibliography 12. Kapp Notes 13. Ulearning Blog 14. Mlearning Blog 15. Mlearning Africa 16. MLearning is Good 17. The Mobile Learning Engine (MLE) for Moodle 18. 3D Animation for Mobile 19. Upside Learning Blog 20. Derek Bruff’s Blog 39
 • 40. 1. Mlearnopedia 2. Learning2Go 3. eLearning Roadtrip 4. Are You Ready for Mobile Learning? 5. Mobilearner 6. Ignatia Web 7. M-Learning: Emergent Pedagogical and Campus Issues in the Mobile Learning Environment 8. Using Mobile Technology to Enhance Students’ Educational Experiences 9. Location-Aware Computing 10. Voice: The Killer Application of Mobile Learning 11. Mobile technologies and Learning 12. Mobile Learning Technologies and the Move towards ‘User-Led Education’ 13. Squidoo Cellphone Learning 14. The Mobile Learner 15. Mobile Services Taxonomy 16. The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2009 17. M-Learning 18. Five Types of Mobile Learning 19. Disruptive Mobile Learning (presentation) 20. Mobile Phones as a Challenge for Learning 40
 • 41. 1. mLearning Wikipedia 2. 2014 Horizon Report 3. Pockets of Potential 4. Mobile Learning Institute 5. Enabling Mobile Learning 6. 7 Things You Should Know About Augmented Reality 7. Duke University: Mobile Devices in Education 8. Learning Light E-learning Center 9. 7 Things You Should Know About Location- Aware Applications 10. Mob Learn 41
 • 42.  “Ένα σημαντικό καθήκον της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι να εντοπίσει και να αναλύσει τη μάθηση εντός και μεταξύ των μαθησιακών περιβαλλόντων.  Για την κινητή μάθηση, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο για το πώς συντελείται η μάθηση μέσα σε μια σειρά από ρυθμιστικά γνωστικά περιβάλλοντα, αλλά και το πώς οι άνθρωποι να δημιουργήσουν αυτά τα νέα περιβάλλοντα μάθησης μέσω των αλληλεπιδράσεών τους και πώς θα προοδεύσουν μαθαίνοντας ανάμεσα σε αυτά τα μαθησιακά περιβάλλοντα.” VAVOULA & SHARPLES (2009) 42
 • 43. Προκλήσεις  Καταγράψετε και αναλύστε τη μάθηση στο μαθησιακό περιβάλλον, με τη διατήρηση της ιδιωτικότητας του μαθητή.  Αξιολογήστε τη χρησιμότητα της τεχνολογίας και πώς αυτή επηρεάζει την εμπειρία εκμάθησης  Κοιτάξτε πέρα από μετρήσιμα οφέλη με γνώσεις στη διαδικασία της μάθησης και την πρακτική και ανάπτυξη δεξιοτήτων  Εξετάστε οργανωτικά ζητήματα στην υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών με την κινητή μάθηση και την ολοκλήρωση των υφιστάμενων πρακτικών στην κατανόηση του πώς αυτές επηρεάζουν μαθησιακά προφίλ και περιβάλλοντα μάθησης  Επεκτείνετε και μελετήστε στο σύνολό του τον κύκλο της κινητής μάθησης, από τη σύλληψη έως την πλήρη ανάπτυξη και καταγραφή και αξιολόγηση της γνώσης. 43
 • 44.  Μικρο-επίπεδο, εξετάζει τις επιμέρους δραστηριότητες των χρηστών της τεχνολογίας και αξιολογεί την χρηστικότητα και τη χρησιμότητα του συστήματος εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  Π.χ. οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: συλλογή αντικειμένων μέσω των κωδικών, σημειώσεις, επαφή με τους ανθρώπους είχαν συλλέξει ένα συγκεκριμένο στοιχείο, εγγραφή ήχου και λήψη φωτογραφιών. 44
 • 45.  Μεσο-επίπεδο, εξετάζει την μαθησιακή εμπειρία στο σύνολό της, για την αναγνώριση της μάθησης μέσω ανακαλύψεων και ταξινομήσεων.  Εξετάζεται επίσης το πόσο καλά η μαθησιακή εμπειρία ενσωματώνεται με άλλες συναφείς δραστηριότητες και εμπειρίες. Π.χ. Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει αν υπάρχει επιτυχημένη σχέση μεταξύ μάθησης στο νέο χώρο-θέση και στην τάξη, καθώς και τον προσδιορισμό των σημαντικών μαθησιακών καταστάσεων στο νέο χώρο-θέση που αποκαλύπτουν νέα σχέδια και μορφές της μάθησης ή όπου η δραστηριότητα μάθησης πιθανόν να εμποδίζεται. 45
 • 46.  Μακρο-επίπεδο, όπου εξετάζεται η επίδραση της νέας τεχνολογίας στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές και την εκμάθηση θεσμών. Π.χ. αυτό θα μπορούσε να αφορά την οργάνωση μιας αίθουσας σε σχολείο μουσείο (ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος) όπως οι εκπαιδευτικές επισκέψεις.  Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο εξετάζει την αποδοχή και εποικοδομητική χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς, η ανάδειξη νέων πρακτικών εκθεσιακού χώρου με την υποστήριξη επισκέψεων σχολείων, και το πώς αυτά σχετίζονται με τα αρχικά οράματα του έργου. Vavoula, Sharples, (2009) 46
 • 47.  Ο Scriven, (2007) προτείνει τον όρο της διαμορφωτικής αξιολόγησης για την περιγραφή μιας αξιολόγησης ενός προγράμματος κατά την πρόοδό του με στόχο τη βελτίωση.  Η αθροιστική αξιολόγηση εξετάζει προς τα πίσω και εξετάζει τις παρελθούσες δραστηριότητες ενώ η διαμορφωτική αξιολόγηση εξετάζει προς τα εμπρός και επηρεάζει νέες δραστηριότητες και τα νέα προγράμματα κατάρτισης, (Rogers, 2003). 47
 • 48.  Όσον αφορά τα γνωστικά αποτελέσματα θα μπορούσε να εξεταστεί η συμμετοχικότητα των μαθητών, οι πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της συνεργατικής αναζήτησης, η δυνατότητα εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ τους αλλά και οι τρόποι αποτελεσματικής και δυναμικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους στην τάξη, τους συμμαθητές και το δάσκαλο.  Επίσης η ορθότητα του αποτελέσματος, οι μέθοδοι αναζήτησης, η διόρθωση των προηγούμενων ίσως λανθασμένων και παγιωμένων αντιλήψεων καθώς και ο τρόπος-τρόποι άντλησης των πληροφοριών και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 48
 • 49. α) Χρήση ακουστικών ηχογραφήσεων με σκοπό τη μάθηση. Ηχογραφήσεις και οι ακροάσεις τους μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος και κινήτρου ενασχόλησης του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο, αλλά και την επίτευξη μαθησιακών και συμμετοχικών στόχων στη διδασκαλία. Recordium β) Χρήση Βίντεο. Το βίντεο μπορεί να προσφέρει πλούσιες και σημαντικές ευκαιρίες εκμάθησης για τους σπουδαστές όλων των ηλικιών και των δυνατοτήτων. Ενώ είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τους οπτικούς μαθητές, το βίντεο μπορεί επίσης να υποστηρίξει εκείνους που προτιμούν να συμμετέχουν ενεργά στην μάθηση. MoviePro γ) Χρήση Κειμενογράφου: Οι επεξεργαστές κειμένου στις κινητές συσκευές προσφέρουν πολλές πιθανές χρήσεις - από τις πηγές κειμένων στην επεξεργασία και δημιουργική γραφή προτύπων. Quickoffice 49
 • 50. δ) Χρήση Λογιστικού Φύλλου: Οι υπολογισμοί με λογιστικό φύλλο (spreadsheet) στις κινητές συσκευές μπορούν να επιτρέψουν την αποδοτική και αποτελεσματική συλλογή και το χειρισμό δεδομένων ε) Χρήση Text / SMS: Η χρήση SMS έχει καθιερωθεί στις ζωές των σπουδαστών αλλά έχει ακόμα έναν ουσιαστικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση. στ) Χρήση Mobile Internet-GPS ζ) Μελέτη του Περιβάλλοντος κόσμου: Αναγνώριση των ειδών φυτών και δέντρων μέσω της εφαρμογής Leafsnap Στ) Γλωσσολογικές ασκήσεις και εκμάθηση γλωσσών: Χρήση της εφαρμογής Duolingo Ζ) Επίλυση εξισώσεων στα Μαθηματικά: PhotoMath 50
 • 51.  Ενδιαφέρον, κινητοποίηση (motivational stimulus)  Ευκολία αποθήκευσης και πλήρη φορητότητα σε κάθε τόπο (ease of storage and portability)  Ευκολία επεξεργασίας, άμεση λήψη ανατροφοδότησης και βελτίωση εργασιών (improved and easier written work)  Αύξηση γνώσης για τους υπολογιστές και τη χρήση τους (increased knowledge of computers)  Εύρος και μεγάλη γκάμα χρήσεων (offered a range of useful functions)  Διασκέδαση και εργασία μέσω παιχνιδιού (fun)  Απροσπέλαστη χρήση και ευελιξία (flexibility and use outside the classroom)  Ανεξάρτητη και διαπροσωπική εργασία με ειδικές εργασίες για κάθε μαθησιακό επίπεδο (independent working with tailor made exercises)  Καλύτερη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών, ανατροφοδοτήσεις και συμβουλές (greater info, feedback and advice access) 51
 • 52.  Προσιτότητα  Ένταξη  Ασφάλεια  Μυστικότητα  Προσωπικός Χώρος  Πολιτιστική Αλλαγή  Επαγγελματικά πρότυπα  Υποστήριξη  Παρακολούθηση  Συμπεριφορική Αλλαγή  Κανόνες 52
 • 53.  Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό και διαρκώς εξελισσόμενο τομέα έρευνας και ανάπτυξης άλλα και εκπαίδευσης, γνώσης και δια βίου μάθησης.  Έχει τη δυνατότητα, μέσω των διαρκώς αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών να προσφέρει καινοτόμες μορφές μάθησης, συνεργατικότητας, κριτικής ανάλυσης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, άμεσης αναζήτησης και χρήσης της πληροφορίας που δεν ήταν εφικτές πριν από μερικά χρόνια.  Η πλήρης αξιοποίηση των κινητών τεχνολογιών στη μάθηση προβλέπεται ότι θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να επιτευχτεί. Ο λόγος είναι ότι τα θεωρητικά και διδακτικά μοντέλα πάνω στην οποία θα στηριχθεί αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να χρειαστούν κάποιο χρόνο για την ωρίμανση τους. 53
 • 54.  Η χρήση των κινητών τηλεφώνων ως εναλλακτική πηγή μάθησης και πληροφόρησης κερδίζει γρήγορα έδαφος στο μαθησιακό γίγνεσθαι. Το γεγονός ενισχύεται από το ότι ένας μεγάλος αριθμός οργανώσεων και ιδρυμάτων επιλέγουν νέους τρόπους μάθησης, ως μέρος της κατάρτισης και της ανάπτυξης τους.  Το Mobile Learning κάπως αργά αρχικά ξεκινώντας σήμερα σαφώς αναδεικνύεται πλέον ως το «μέλλον» της μάθησης.  Πριν την ένταξή μας σε αυτή την πλημμύρα των χρηστών της κινητής μάθησης, είναι επιτακτική ανάγκη να προβούμε σε ενδελεχή ανάλυση των αναγκών μας, να σχεδιάσουμε ένα σαφή εκπαιδευτικό πλαίσιο και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε τη νέα στρατηγική. 54
 • 55.  Χρειάζεται ένα όραμα, για να οργανώσουμε επιτυχή εκπαιδευτικά μοντέλα, να προσαρμόσουμε τα εργαλεία στις ανάγκες μας και να στοχεύσουμε στις στρατηγικές και τρόπους διδασκαλίας που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό μας πλαίσιο και τους μαθητές. Είναι πλέον απαραίτητο οι μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, για να μπορέσουν να παραμείνουν ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με τις προκλήσεις και τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν καθημερινά στον κόσμο της κινητής μάθησης.  Αν κάνετε αυτό σωστά, οι πιθανότητες είναι οι στρατηγικές μάθησης να είναι αποτελεσματικές και οι μαθητές να δουν σημαντικά οφέλη. Η χρήση των κινητών συσκευών ως μια εναλλακτική πηγή μάθησης και πληροφορίας κερδίζει γρήγορα σημαντικό κομμάτι στον εκπαιδευτικό χώρο. 55
 • 57. 57