O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Lê Nhất Tâm – UIH- IBF
Email: tamnhatle@yahoo.com
PHƯƠNG PHÁP PHỔ UV-VIS
Các nội dung chính
+ Vùng phổ UV-Vis và nguồn gốc của sự hấp thụ
+ Phổ UV-Vis
+ Sự chuyển dịch điện...
• Vùng phổ UV-Vis là vùng nằm ở cận UV cho đến cận IR.
Được xác định từ khoảng 180-1100nm.
• Đây là vùng phổ đã được nghiê...
PHỔ UV-VIS VÀ NGUỒN GỐC CỦA SỰ
HẤP THỤ
• Vùng phổ này thường được chia làm 3 vùng chủ yếu: cận UV
(185–400 nm), khả kiến (...
PHỔ UV-VIS VÀ NGUỒN GỐC CỦA SỰ
HẤP THỤ
PHỔ UV-VIS
• Sự hấp thụ năng lượng điện tử trong vùng sóng ánh
sáng tử ngoại gần (190-400nm) và khả kiến (400-
780nm) của ...
• Các quang phổ kế UV-Vis đo độ truyền quang T hay
độ hấp thụ A của bức xạ khi truyền qua mẫu lỏng
• Độ truyền quang T đượ...
• Tùy vào trạng thái của mẫu đo mà phổ thu được có những
đường nét khác nhau:
PHỔ UV-VIS
SỰ CHUYỂN DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HỢP
CHẤT HỬU CƠ
• Phần lớn các hợp chất hửu
cơ được nghiên cứu trong
vùng phổ UV-Vis.
• Quá...
CHUYỂN MỨC σ →σ*
• Sự chuyển vị của e trong liên kết σ của các hợp chất hửu
cơ từ orbital liên kết σ lên phản liên kết σ*....
CHUYỂN MỨC n → σ*
• Sự chuyển vị của các điện tử từ obital n lên các orbital
σ* trong các nguyên tử như O, N, S .
• Xãy ra...
CHUYỂN MỨC n→ π*
• Đây là quá trình thường xãy ra trong phân tử có một
nguyên tử chứa điện tử không liên kết như ở những
p...
CHUYỂN MỨC π→π*
• Các hợp chất đồng phân với etylen chứa liên kết đôi
trong phân tử có khả năng hấp thu mạnh trong khoảng
...
TÓM TẮC CÁC BƯỚC CHUYỂN
SỰ CHUYỂN DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HỢP
CHẤT HỬU CƠ
CHUYỂN MỨC d d
• Sự chuyển mức xãy ra ở các orbital d, nhất là ở các
kim loại vùng chuyển tiếp
• Các phối tử có cặp điện t...
CÁC NHÓM CHỨC
• Nhóm chức là những nhóm nhỏ được tạo thành từ
nhiều nguyên tử, quyết định tính chất của hợp chất
hửu cơ.
•...
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ
CHUYỂN MỨC
• Ảnh hưởng của dung môi
• Ảnh hưởng của sự liên hợp
• Ảnh hưởng của pH
ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI
• Bước sóng hấp thu và cường độ hấp thu của các hợp
chất chịu ảnh hưởng của dung môi.
• Sự tác động...
CHUYỂN DỊCH XANH
• Là hiện tượng hấp thu bức xạ của các hợp chất hửu cơ
có bước sóng ngắn hơn trong những dung môi có tính...
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ
CHUYỂN MỨC
CHUYỂN DỊCH ĐỎ
• Là hiện tượng các hợp chất hửu cơ có xu hướng hấp thu
những bức xạ có bước sóng dài hơn trong những dung
...
CHUYỂN DỊCH ĐỎ
• Nguyên nhân của hiện tượng này là:
+ Do khi mạch C càng dài thì hiệu ứng liên hợp càng tăng,
dẫn tới độ l...
CHUYỂN DỊCH ĐỎ
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ
CHUYỂN MỨC
TÓM TẮC CHUYỂN DỊCH XANH VÀ
CHUYỂN DỊCH ĐỎ
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ
CHUYỂN MỨC
ẢNH HƯỞNG CỦA pH
• Ảnh hưởng độ bền của phức
• Ảnh hưởng đến sự tạo phức
• Ảnh hưởng dạng tồn tại
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG T...
Ảnh hưởng của sự liên
hợp
Sự liên hợp p-π hay π- π
đều làm cho trạng thái kích
thích của điện tử π* bền hơn
có năng lượng ...
THIẾT BỊ QUANG PHỔ HẤP THU UV-VIS
Nguồn sáng có nhiệm vụ cung cấp bức xạ tương thích với
quá trình đo. Bức xạ được cung cấp bởi nguồn sáng
thường là chùm bứ...
+ Đèn Tungsten Halogen , là một nguồn sáng phổ biến
dùng trong máy quang phổ. Đèn này chứa một sợi dây
mảnh tungsteng được...
Đèn hydrogen or deuterium cung cấp bức xạ trong vùng
Ultraviolet tương ứng với dãi bức xạ từ 200 đến 450
nm.
Trong hai đèn...
Hydrogen / Deuterium Lamps
• Thu nhận chùm bức xạ đa sắc phát ra từ đèn, và cho
bức xạ đơn sắc đi ra..
• Có hai loại thiết bị phổ biến gồm lăng kính ...
Lăng kính (Prism)
+ Những bức xạ có bức sóng khác
nhau sẽ bị bẻ gảy những
góc khác nhau khi đi ra khỏi lăng .
+ Lăng kính ...
+ Cách tử được cấu tạo với vô
số những khe rất nhỏ trên
một diện tích bề mặt
khoảng 200 khe trên một độ
rộng 1cm
+ Tùy thu...
CÁCH TỬ (GRATINGS)
Phân loại cách tử:
+ Cách tử truyền suốt: Được làm bằng thủy tinh
+ Cách tử phản xạ : Làm bằng nhôm
THI...
Quan sát phổ qua cách tử
THIẾT BỊ TẠO BỨC XẠ ĐƠN SẮC
+ Khoang hấp thu là vùng tối nằm vị trí cuối cùng của
đường truyền.
+ Tia bức xạ đơn sắc sau đi được tách ra sẽ đi đến đó....
+ Có tác dụng cảm nhận bức xạ điện từ sau khi bị hấp thụ và
chuyển lượng bức xạ này thành dòng điện.
+ Cường độ dòng điện ...
 Ống nhân quang điện có chức năng tổ hợp các tín hiệu
chuyển đổi qua vài giai đoạn khuyếch đại trong thân của
ống. Bản ch...
THIẾT BỊ NHẬN BIẾT(DETECTORS)
Tế bào quang điện
CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ
+ Máy quang phổ chùm tia đơn là được phát minh ra đầu
tiên, và toàn bộ ánh sáng đi qua mẫu.
+ Loại ...
Ưu điểm của máy một chùm tia : Giá thành thấp, thông lượng
bức xạ đi qua cao và như vậy độ nhạy cao.
Nhược điểm: là có kho...
MÁY QUANG PHỔ DIODE ARRAY
CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ
+ Thiết bị đo hai chùm tia nhằm mục đích khắc phục độ trôi
xãy ra trong quá trình đo. Nguyên nhân gây ra độ trôi là cường
...
Double beam
CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ
• Ưu điểm của thiết bị hai chùm tia
Cho độ chính xác cao vì mẫu đo và mậu đối chứng được đo
cùng một lúc.
• Nhược điểm là ...
ỨNG DỤNG PHỔ UV-VIS TRONG
THỰC PHẨM
• Phân tích protein
• Phân tích Carbonhydrat
• Phân tích hàm lượng kim loại trong thực...
Định luật Lambert- Beer
Định luật Lambert- Beer
Định luật Lambert- Beer
Một số sách ký hiệu K’ là Ɛ
HIỆU CHỈNH
SAI LỆCH TRONG ĐL LAMBERT - BEER
• Định luật chỉ đúng với những dung dịch có nồng độ
là thấp
• Do nguồn sáng không thật là...
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Phổ uv vis
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
May quang pho
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

47

Compartilhar

Baixar para ler offline

Phổ uv vis

Baixar para ler offline

Phổ uv vis

 1. 1. Lê Nhất Tâm – UIH- IBF Email: tamnhatle@yahoo.com
 2. 2. PHƯƠNG PHÁP PHỔ UV-VIS Các nội dung chính + Vùng phổ UV-Vis và nguồn gốc của sự hấp thụ + Phổ UV-Vis + Sự chuyển dịch điện tử của các hợp chất hửu cơ + Nhóm chức + Các yếu tố ảnh hưởng đến bước sóng hấp thụ + Hệ thống thiết bị quang phổ UV-Vis + Các loại máy quang phổ + Ứng dụng phổ UV-Vis trong phân tích thực phẩm
 3. 3. • Vùng phổ UV-Vis là vùng nằm ở cận UV cho đến cận IR. Được xác định từ khoảng 180-1100nm. • Đây là vùng phổ đã được nghiên cứu nhiều và được áp dụng nhiều về mặt định lượng. • Quá trình định lượng được tiến hành bằng cách đo ở một vài bước sóng hấp thu của hợp chất, sau đó áp dụng định luật Lambert-Beer để tính toán. • Nhiều thế hệ thiết bị ra đời dựa trên phương pháp này, và ngày càng tối ưu hóa quá trình. • Pháp phổ UV-Vis còn được áp dụng cùng với các phương pháp khác như Phương Pháp Sắc ký trong quá trình nghiên cứu. PHƯƠNG PHÁP PHỔ UV-VIS
 4. 4. PHỔ UV-VIS VÀ NGUỒN GỐC CỦA SỰ HẤP THỤ • Vùng phổ này thường được chia làm 3 vùng chủ yếu: cận UV (185–400 nm), khả kiến (400–700 nm) và cận hồng ngoại (700–1100 nm). • Nguồn gốc của sự hấp thụ trong vùng này chủ yếu là sự tương tác của các photon của bức xạ với các ion hay phân tử của mẫu. • Sự hấp thụ chỉ xãy ra khi có sự tương ứng giửa năng lượng photon và năng lượng các điện tử ngoài cùng (của ion hay phân tử) hấp thụ. • Kết quả của sự hấp thụ là có sự biến đổi năng lượng điện tử của phân tử. Chính vì vập phổ UV-Vis được gọi là phổ điện tử
 5. 5. PHỔ UV-VIS VÀ NGUỒN GỐC CỦA SỰ HẤP THỤ
 6. 6. PHỔ UV-VIS • Sự hấp thụ năng lượng điện tử trong vùng sóng ánh sáng tử ngoại gần (190-400nm) và khả kiến (400- 780nm) của các chất gây ra sự chuyển dịch của các điện tử từ trạng thái cơ bản sang trạng thái kích thích. • Biểu đồ biển diễn sự tương quan giữa cường độ hấp thu theo bước sóng của một chất được gọi là phổ UV-Vis của chất ấy trong điều kiện xác định
 7. 7. • Các quang phổ kế UV-Vis đo độ truyền quang T hay độ hấp thụ A của bức xạ khi truyền qua mẫu lỏng • Độ truyền quang T được tính: Hay : • Độ hấp thụ A được xác định : PHỔ UV-VIS
 8. 8. • Tùy vào trạng thái của mẫu đo mà phổ thu được có những đường nét khác nhau: PHỔ UV-VIS
 9. 9. SỰ CHUYỂN DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỬU CƠ • Phần lớn các hợp chất hửu cơ được nghiên cứu trong vùng phổ UV-Vis. • Quá trình chuyển tiếp bao gồm các điện tử π , σ or hay điện tử n nằm trên các orbital của các nguyê tử nhẹ như H, C, N, O
 10. 10. CHUYỂN MỨC σ →σ* • Sự chuyển vị của e trong liên kết σ của các hợp chất hửu cơ từ orbital liên kết σ lên phản liên kết σ*. • Sự chuyển vị này đòi hỏi một năng lượng khá lớn, vì vậy quá trình chuyển vị nằm trong vùng tử ngoại xa ( UV). SỰ CHUYỂN DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỬU CƠ
 11. 11. CHUYỂN MỨC n → σ* • Sự chuyển vị của các điện tử từ obital n lên các orbital σ* trong các nguyên tử như O, N, S . • Xãy ra ở vùng phổ tử ngoại gần có cường độ không lớn. Sự dịch chuyển này dao động ở 180nm cho alcol, dẫn xuất halogen của nó là 190nm. Đối với các amin là 220nm Ví dụ : Ete có λmax= 190nm ( ε =2000) Metanol có λmax= 183nm ( ε =50) Etylamin có λmax= 210 nm ( ε =800) SỰ CHUYỂN DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỬU CƠ
 12. 12. CHUYỂN MỨC n→ π* • Đây là quá trình thường xãy ra trong phân tử có một nguyên tử chứa điện tử không liên kết như ở những phân tử chứa nhóm chức cacbonyl (C=O) và bước sóng hấp thu tử 270nm- 295nm. Có cường độ hấp thu thấp • Bản chất của các dung môi có ảnh hưởng đến bước sóng hấp thu vì nó tác động đến liên kết trong phân tử. SỰ CHUYỂN DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỬU CƠ
 13. 13. CHUYỂN MỨC π→π* • Các hợp chất đồng phân với etylen chứa liên kết đôi trong phân tử có khả năng hấp thu mạnh trong khoảng bước sóng 170nm • Vị trí hấp thu phụ thuộc vào sự hiện diện của nhóm thế ví dụ etylen có λmax= 165nm (ε =16000) • Những hợp chất không màu thường có phổ hấp thu trong vùng cận tử ngoại. Khi chúng hấp thu bức xạ thì chúng sẽ chuyển từ orbital cho điện tử sẽ chuyển lên orbital nhận điện tử có mức năng lượng cao hơn. SỰ CHUYỂN DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỬU CƠ
 14. 14. TÓM TẮC CÁC BƯỚC CHUYỂN SỰ CHUYỂN DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỬU CƠ
 15. 15. CHUYỂN MỨC d d • Sự chuyển mức xãy ra ở các orbital d, nhất là ở các kim loại vùng chuyển tiếp • Các phối tử có cặp điện tử tự do tham gia lai hóa với những orbital này chuyển điện tử vào các orbital này gây ra sự chuyển mức. • Màu tạo ra của các phức làm cho phức có khả năng hấp thu những bước sóng ở vùng khả kiến SỰ CHUYỂN DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỬU CƠ
 16. 16. CÁC NHÓM CHỨC • Nhóm chức là những nhóm nhỏ được tạo thành từ nhiều nguyên tử, quyết định tính chất của hợp chất hửu cơ. • Tại vị trí các nhóm chức trong phân tử các dịch chuyển điện tử xãy ra, nên phổ đồ của phân tử hửu cơ liên quan tới các nhóm chức trong phân tử. • Người ta đã tìm được các bước sóng hấp thu cực đại cho từng nhóm chức.Từ đó có thể dự đoán sự tồn tại của các nhóm chức thông qua độ hấp thu của nó.
 17. 17. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC • Ảnh hưởng của dung môi • Ảnh hưởng của sự liên hợp • Ảnh hưởng của pH
 18. 18. ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI • Bước sóng hấp thu và cường độ hấp thu của các hợp chất chịu ảnh hưởng của dung môi. • Sự tác động của những dung môi khác nhau lên các phân tử làm thay đổi mức năng lượng giửa các trạng thái kích thích và cơ bản. • Sự tác động của dung môi lên phân tử làm sinh ra :chuyển dịch xanh và chuyển dịch đỏ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC
 19. 19. CHUYỂN DỊCH XANH • Là hiện tượng hấp thu bức xạ của các hợp chất hửu cơ có bước sóng ngắn hơn trong những dung môi có tính phân cực cao • Hiện tượng tìm thấy ở quá trình chuyển dịch n→ π* của nhóm cacbonyl. • Nguyên nhân là do sự làm bền trạng thái n của dung môi. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC
 20. 20. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC
 21. 21. CHUYỂN DỊCH ĐỎ • Là hiện tượng các hợp chất hửu cơ có xu hướng hấp thu những bức xạ có bước sóng dài hơn trong những dung môi có độ phân cực cao hơn • Hiện tượng được tìm thấy ở các phân tử hửu cơ mà trong cấu trúc phân tử của nó có sự liên hợp. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC
 22. 22. CHUYỂN DỊCH ĐỎ • Nguyên nhân của hiện tượng này là: + Do khi mạch C càng dài thì hiệu ứng liên hợp càng tăng, dẫn tới độ lệch năng lượng giữa hai trạng thái giảm. + Trong phân tử hửu cơ có hiệu ứng liên hợp càng dài thì bước sóng hấp thu càng lớn NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC
 23. 23. CHUYỂN DỊCH ĐỎ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC
 24. 24. TÓM TẮC CHUYỂN DỊCH XANH VÀ CHUYỂN DỊCH ĐỎ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC
 25. 25. ẢNH HƯỞNG CỦA pH • Ảnh hưởng độ bền của phức • Ảnh hưởng đến sự tạo phức • Ảnh hưởng dạng tồn tại NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC
 26. 26. Ảnh hưởng của sự liên hợp Sự liên hợp p-π hay π- π đều làm cho trạng thái kích thích của điện tử π* bền hơn có năng lượng thấp hơn đều này dẫn tới bước sóng hấp thu dài hơn NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CHUYỂN MỨC
 27. 27. THIẾT BỊ QUANG PHỔ HẤP THU UV-VIS
 28. 28. Nguồn sáng có nhiệm vụ cung cấp bức xạ tương thích với quá trình đo. Bức xạ được cung cấp bởi nguồn sáng thường là chùm bức xạ đa sắc, nó bao trùm một khoảng rộng của phổ. NGUỒN SÁNG
 29. 29. + Đèn Tungsten Halogen , là một nguồn sáng phổ biến dùng trong máy quang phổ. Đèn này chứa một sợi dây mảnh tungsteng được đặt trong thủy tinh. Khoảng bức xạ mà đèn cung cấp là từ 330 đến 900 nm, được dùng trong vùng visible. +Thời gian sử dụng đèn này khoảng 1200h. + Với U= 6v và cường độ rất lớn dây tungten bị nung đỏ đưa bầu khi trơ ( neon, Argon)lên trạng thái kích thích và phát bức xạ TUNGSTEN LAMP
 30. 30. Đèn hydrogen or deuterium cung cấp bức xạ trong vùng Ultraviolet tương ứng với dãi bức xạ từ 200 đến 450 nm. Trong hai đèn thì đèn Deuterium ổn định hơn và có thời gian sử dụng khoảng 500h. Đây là đèn cho phổ liên tục Hydrogen / Deuterium Lamps
 31. 31. Hydrogen / Deuterium Lamps
 32. 32. • Thu nhận chùm bức xạ đa sắc phát ra từ đèn, và cho bức xạ đơn sắc đi ra.. • Có hai loại thiết bị phổ biến gồm lăng kính cà cách tử THIẾT BỊ TẠO BỨC XẠ ĐƠN SẮC
 33. 33. Lăng kính (Prism) + Những bức xạ có bức sóng khác nhau sẽ bị bẻ gảy những góc khác nhau khi đi ra khỏi lăng . + Lăng kính có thể được làm từ thủy tinh hay thạch anh. + Tùy thuộc vào vật liệu làm lăng lính mà nó có thể tách những bức xạ trong vùng nào (Lăng kinh thủy tinh phù hợp với các bức xạ trong vùng visible nhưng lăng kính thạch anh thì bao phủ ở cả hai vùng Ultraviolet và Visible) . THIẾT BỊ TẠO BỨC XẠ ĐƠN SẮC
 34. 34. + Cách tử được cấu tạo với vô số những khe rất nhỏ trên một diện tích bề mặt khoảng 200 khe trên một độ rộng 1cm + Tùy thuộc vào góc tới của chùm ánh sáng và bề mặt cách tử mà hướng truyền của chùm bức xạ khi phản xạ trên bề mặt cách tử theo những hướng khác nhau.. CÁCH TỬ (GRATINGS) THIẾT BỊ TẠO BỨC XẠ ĐƠN SẮC
 35. 35. CÁCH TỬ (GRATINGS) Phân loại cách tử: + Cách tử truyền suốt: Được làm bằng thủy tinh + Cách tử phản xạ : Làm bằng nhôm THIẾT BỊ TẠO BỨC XẠ ĐƠN SẮC
 36. 36. Quan sát phổ qua cách tử THIẾT BỊ TẠO BỨC XẠ ĐƠN SẮC
 37. 37. + Khoang hấp thu là vùng tối nằm vị trí cuối cùng của đường truyền. + Tia bức xạ đơn sắc sau đi được tách ra sẽ đi đến đó. Thường được thiết kế là một ống nhỏ gọi là Cuvettes. + Cuvettes được làm bằng nhựa, thủy tinh hay thạch anh để chứa mẫu đo. BỘ PHẬN CHỨA MẪU(CUVETTES)
 38. 38. + Có tác dụng cảm nhận bức xạ điện từ sau khi bị hấp thụ và chuyển lượng bức xạ này thành dòng điện. + Cường độ dòng điện thu được là tỷ lệ thuận với cường độ bức xạ đập vào bề mặt catot. + Tế bào quang điện hay Ống nhân quang điện là những thiết bị hửu dụng trong việc đo xác định THIẾT BỊ NHẬN BIẾT(DETECTORS)
 39. 39.  Ống nhân quang điện có chức năng tổ hợp các tín hiệu chuyển đổi qua vài giai đoạn khuyếch đại trong thân của ống. Bản chất của nguyên liệu làm cathode là xác định độ nhạy của phổ. ỐNG NHÂN QUANG ĐIỆN THIẾT BỊ NHẬN BIẾT(DETECTORS)
 40. 40. THIẾT BỊ NHẬN BIẾT(DETECTORS) Tế bào quang điện
 41. 41. CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ + Máy quang phổ chùm tia đơn là được phát minh ra đầu tiên, và toàn bộ ánh sáng đi qua mẫu. + Loại này là rẻ hơn vì nó được thiết kế khá đơn giản Có hai loại : Máy một chùm tia và hai chùm tia Máy một chùm tia
 42. 42. Ưu điểm của máy một chùm tia : Giá thành thấp, thông lượng bức xạ đi qua cao và như vậy độ nhạy cao. Nhược điểm: là có khoảng lệch thời gian khi tiến hành đo giữa các chuẩn cũng như mẩu xác định, vì vậy có thể có vấn đề với độ trôi. Điều này đã xãy ra với những thiết bị củ, những thiết bị hiện đại với những tính năng cao và ổn định đã khắc phục nhược điểm này. Vì vậy máy quang phổ một chùm tia vẫn có những ứng dụng cao trong các phòng thí Máy một chùm tia CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ
 43. 43. MÁY QUANG PHỔ DIODE ARRAY CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ
 44. 44. + Thiết bị đo hai chùm tia nhằm mục đích khắc phục độ trôi xãy ra trong quá trình đo. Nguyên nhân gây ra độ trôi là cường độ ánh sáng bị mất đi trên đường truyền, do thay đổi đường đi, do phản xạ, do sự chuyển hóa thành dòng điện khi tương tác với detector. Sự mất đi này không đồng nhất khi đo mẫu blank và mẫu đo riêng biệt. + Trong thiết bị hai chùm tia có hai vị trí đo, tương ứng với mẫu và mẫu đối chứng. Chùm tia sáng tới được phân tách thành hai chùm có cường độ bằng nhau, một chùm đi qua mẫu đo và một chùm đi qua mẫu đối chứng.. Như vậy I0 và I được đo cùng một lúc. Double beam CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ
 45. 45. Double beam CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ
 46. 46. • Ưu điểm của thiết bị hai chùm tia Cho độ chính xác cao vì mẫu đo và mậu đối chứng được đo cùng một lúc. • Nhược điểm là giá thành cao, độ nhạy thấp do cấu trúc quang học phức tạp hơn, độ tin cậy thấp hơn. Double beam CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ
 47. 47. ỨNG DỤNG PHỔ UV-VIS TRONG THỰC PHẨM • Phân tích protein • Phân tích Carbonhydrat • Phân tích hàm lượng kim loại trong thực phẩm • Phân tích một số chỉ tiêu nước
 48. 48. Định luật Lambert- Beer
 49. 49. Định luật Lambert- Beer
 50. 50. Định luật Lambert- Beer Một số sách ký hiệu K’ là Ɛ
 51. 51. HIỆU CHỈNH
 52. 52. SAI LỆCH TRONG ĐL LAMBERT - BEER • Định luật chỉ đúng với những dung dịch có nồng độ là thấp • Do nguồn sáng không thật là đơn sắc nên có lẫn những bức xạ có bước sóng lân cận nhiểm vào. Dẫn tới A= lg I/I0 không đúng
 • nhMos

  Apr. 13, 2021
 • NguynNguyn568

  Dec. 5, 2020
 • ThuNguyn241

  Sep. 22, 2020
 • lhoaibao92

  Sep. 17, 2020
 • Nguynoan7

  Aug. 3, 2020
 • NhvHope

  Jul. 26, 2020
 • LeTrongHoai

  Jul. 14, 2020
 • nhHunh40

  Jun. 27, 2020
 • datnguyen693

  May. 15, 2020
 • Maivi9

  Oct. 11, 2019
 • HngH117

  Sep. 24, 2019
 • phmtunthin

  Jun. 13, 2019
 • PhngThoBui

  Feb. 27, 2019
 • HongDng86

  Dec. 25, 2018
 • LoanMuntl

  Nov. 20, 2018
 • hdgodau

  Nov. 7, 2018
 • HoiBo8

  Oct. 18, 2018
 • BerthaNguyen

  Oct. 16, 2018
 • thuypham2728

  May. 9, 2018
 • nganngan54390876

  Apr. 17, 2018

Vistos

Vistos totais

108.426

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

127

Ações

Baixados

1.516

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

47

×