Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

N
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2022 р. № 193-р
ПЕРЕЛІК
фізичних осіб Російської Федерації, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
1. Путін Володимир Володимирович
(російською мовою — Путин Владимир
Владимирович, латинськими літерами —
Putin Vladimir Vladimirovich) народився
7 жовтня 1952 р. у м. Санкт-Петербурзі,
Російська Федерація, громадянин
Російської Федерації, Президент
Російської Федерації
як Президент Російської Федерації несе
безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення
Російської Федерації на територію України,
вчинення масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та
порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території, експропріації
чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
Продовження додатка
2
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
Продовження додатка
3
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
Продовження додатка
4
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
2. Пєсков Дмитро Сергійович (російською
мовою — Песков Дмитрий Сергеевич,
латинськими літерами —
Peskov Dmitry Sergeyevich) народився
17 жовтня 1967 р. у м. Москві, Російська
Федерація, громадянин Російської
Федерації, прес-секретар Президента
Російської Федерації
як прес-секретар Президента Російської Федерації
несе безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення Російської
Федерації на територію України, вчинення
масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та порушують
права і свободи людини і громадянина, інтереси
суспільства та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного розвитку,
повноцінного здійснення громадянами України
належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
Продовження додатка
5
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
Продовження додатка
6
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
7
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
3. Мішустін Михайло Володимирович
(російською мовою — Мишустин Михаил
Владимирович, латинськими літерами —
Mishustin Mikhail Vladimirovich) народився
3 березня
1966 р. у м. Лобні, Московська область,
Російська Федерація, громадянин
Російської Федерації, Голова Уряду
Російської Федерації
як Голова Уряду Російської Федерації несе
безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення Російської
Федерації на територію України, вчинення
масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та порушують
права і свободи людини і громадянина, інтереси
суспільства та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного розвитку,
повноцінного здійснення громадянами України
належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
8
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
9
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
10
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
4. Бєлоусов Андрій Ремович (російською
мовою — Белоусов Андрей Рэмович,
латинськими літерами — Belousov Andrei
Removich) народився 17 березня
1959 р. у м. Москві, Російська Федерація,
громадянин Російської Федерації, перший
заступник Голови Уряду Російської
Федерації
як перший заступник Голови Уряду Російської
Федерації несе безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення Російської
Федерації на територію України, вчинення
масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та порушують
права і свободи людини і громадянина, інтереси
суспільства та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного розвитку,
повноцінного здійснення громадянами України
належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
11
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
12
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
13
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
5. Григоренко Дмитро Юрійович
(російської мовою — Григоренко Дмитрий
Юрьевич, латинськими літерами —
Grigorenko Dmitriy Yuryevich) народився
14 липня 1978 р.
у м. Нижньовартовську, Тюменська
область, Російська Федерація, громадянин
Російської Федерації, заступник Голови
Уряду Російської Федерації — керівник
апарату Уряду Російської Федерації
як заступник Голови Уряду Російської Федерації
— керівник апарату Уряду Російської Федерації
несе безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення
Російської Федерації на територію України,
вчинення масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та
порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території, експропріації
чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
14
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
15
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення;
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
16
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
6. Хуснуллін Марат Шакірзянович
(російською мовою — Хуснуллин Марат
Шакирзянович, латинськими літерами —
Khusnullin Marat Shakirzianovich)
народився 9 серпня 1966 р. у м. Казані,
Російська Федерація, громадянин
Російської Федерації, заступник Голови
Уряду Російської Федерації
як заступник Голови Уряду Російської Федерації
несе безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення
Російської Федерації на територію України,
вчинення масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та
порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території, експропріації
чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
17
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
18
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
19
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
7. Чернишенко Дмитро Миколайович
(російською мовою — Чернышенко
Дмитрий Николаевич, латинськими
літерами — Chernyshenko Dmitry
Nikolaevich) народився 20 вересня
1968 р. у м. Саратові, Російська Федерація,
громадянин Російської Федерації,
заступник Голови Уряду Російської
Федерації
як заступник Голови Уряду Російської Федерації
несе безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення Російської
Федерації на територію України, вчинення
масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та
порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території, експропріації
чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
20
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
21
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
22
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
8. Борисов Юрій Іванович (російською
мовою — Борисов Юрий Иванович,
латинськими літерами — Borisov Yury
Ivanovich) народився 31 грудня
1956 р. у м. Вишній Волочок, Тверська
область, Російська Федерація, громадянин
Російської Федерації, заступник Голови
Уряду Російської Федерації
як заступник Голови Уряду Російської Федерації
несе безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення
Російської Федерації на територію України,
вчинення масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та
порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території, експропріації
чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
23
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
24
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
25
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
9. Абрамченко Вікторія Валеріївна
(російською мовою — Абрамченко
Виктория Валериевна, латинськими
літерами — Abramchenko Victoria
Valeryevna) народилася 22 травня
1975 р. у м. Чорногорську, Республіка
Хакасія, Російська Федерація, громадянка
Російської Федерації, заступник Голови
Уряду Російської Федерації
як заступник Голови Уряду Російської Федерації
несе безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення Російської
Федерації на територію України, вчинення
масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та порушують
права і свободи людини і громадянина, інтереси
суспільства та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного розвитку,
повноцінного здійснення громадянами України
належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
26
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
27
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
28
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
10. Голікова Тетяна Олексіївна
(російською мовою — Голикова Татьяна
Алексеевна, латинськими літерами —
Golikova Tatyana Alekseyevna) народилася
9 лютого 1966 р. у м. Митищах,
Московська область, Російська Федерація,
громадянка Російської Федерації,
заступник
Голови Уряду Російської Федерації
як заступник Голови Уряду Російської Федерації
несе безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення
Російської Федерації на територію України,
вчинення масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та
порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території, експропріації
чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
29
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
30
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
31
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
11. Трутнєв Юрій Петрович (російською
мовою — Трутнев Юрий Петрович,
латинськими літерами — Trutnev Yuri
Petrovich) народився 1 березня 1956 р.
у м. Пермі, Російська Федерація,
громадянин Російської Федерації,
заступник голови Уряду Російської
Федерації — повноважний представник
Президента Російської Федерації в
Далекосхідному федеральному окрузі
як заступник голови Уряду Російської
Федерації — повноважний представник
Президента Російської Федерації в
Далекосхідному федеральному окрузі несе
безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення
Російської Федерації на територію України,
вчинення масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та
порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території, експропріації
чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
32
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
33
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
34
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
12. Колокольцев Володимир
Олександрович (російською мовою —
Колокольцев Владимир Александрович,
латинськими літерами — Kolokoltsev
Vladimir Aleksandrovich) народився
11 травня 1961 р. у Пензенській області,
Російська Федерація, громадянин
Російської Федерації, міністр внутрішніх
справ Російської Федерації
як міністр внутрішніх справ Російської
Федерації, член Уряду Російської Федерації
несе безпосередню відповідальність за
повномасштабне військове вторгнення
Російської Федерації на територію України,
вчинення масових воєнних злочинів Російською
Федерацією на території України — дії іноземної
фізичної особи, які створюють реальні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності України,
сприяють терористичній діяльності та
порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території, експропріації
чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Продовження додатка
35
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
припинення надання електронних
комунікаційних послуг і використання
електронних комунікаційних мереж
заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель товарів, робіт і
послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у
інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції
згідно із законом
заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових
кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного
простору України або здійснення
посадки на території України
повна заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є
особи, до яких застосовано санкції
згідно із законом
Продовження додатка
36
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
заборона збільшення розміру
статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є
нерезидент або іноземна держава,
володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її
діяльність
припинення дії торговельних угод,
спільних проектів та промислових
програм у певних сферах, зокрема у
сфері безпеки та оборони
заборона передання технологій, прав на
об’єкти права інтелектуальної власності
відмова в наданні та скасування віз
резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на
територію України
позбавлення державних нагород
України, інших форм відзначення
заборона на набуття у власність
земельних ділянок
Продовження додатка
37
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні
дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Підстава для застосування обмежувальних
заходів (санкцій)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
13. Шойгу Сергій Кужугетович
(російською мовою — Шойгу Сергей
Кужугетович, латинськими літерами —
Shoigu Sergey Kuzhugetovich) народився 21
травня 1955 р. у м. Чадані,
Дзун-Хемчицький кожуун (район),
Республіка Тува, Російська Федерація,
громадянин Російської Федерації, міністр
оборони Російської Федерації
як міністр оборони Російської Федерації, член
Уряду Російської Федерації несе безпосередню
відповідальність за повномасштабне військове
вторгнення Російської Федерації на територію
України, вчинення масових воєнних злочинів
Російською Федерацією на території України —
дії іноземної фізичної особи, які створюють
реальні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси
суспільства та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного розвитку,
повноцінного здійснення громадянами України
належних їм прав і свобод
блокування активів — тимчасове
обмеження права особи користуватися
та розпоряджатися належним їй майном
обмеження торговельних операцій у
частині заборони експортно-імпортних
операцій, операцій із переробки
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
запобігання виведенню капіталів за
межі України
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
анулювання або зупинення ліцензій та
інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання
чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано
контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах
заборона користування радіочастотним
ресурсом України
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
1 de 105

Recomendados

6104 політвязні por
6104 політвязні6104 політвязні
6104 політвязніssusere15f981
518 visualizações27 slides
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи por
Додаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K visualizações169 slides
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкції por
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкціїФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкції
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкціїИнфоРезист
2.2K visualizações135 slides
Додаток 1 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи por
Додаток 1  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 1  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 1 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K visualizações123 slides
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции por
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции ИнфоРезист
2.2K visualizações62 slides
Додаток 2 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи por
Додаток 2  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 2  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 2 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.5K visualizações54 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sanctions terrorists and criminals 1-245 por
Sanctions terrorists and criminals 1-245Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245redactor_news_pn
21.8K visualizações245 slides
Sanctions terrorists and criminals 676-945 por
Sanctions terrorists and criminals 676-945Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945redactor_news_pn
37K visualizações270 slides
Sanctions TV & Companies por
Sanctions TV & CompaniesSanctions TV & Companies
Sanctions TV & Companiesredactor_news_pn
13.5K visualizações247 slides
Sanctions terrorists and criminals 246-470 por
Sanctions terrorists and criminals 246-470Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470redactor_news_pn
19.9K visualizações225 slides
Проект Постанови про припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацією por
Проект Постанови про припинення дипломатичних відносин з Російською ФедерацієюПроект Постанови про припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацією
Проект Постанови про припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацієюtsnua
43.1K visualizações2 slides
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572 por
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 16334205723552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572ssuser7bc673
3.9K visualizações96 slides

Mais procurados(8)

Sanctions terrorists and criminals 1-245 por redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 1-245Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245
redactor_news_pn21.8K visualizações
Sanctions terrorists and criminals 676-945 por redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 676-945Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945
redactor_news_pn37K visualizações
Sanctions TV & Companies por redactor_news_pn
Sanctions TV & CompaniesSanctions TV & Companies
Sanctions TV & Companies
redactor_news_pn13.5K visualizações
Sanctions terrorists and criminals 246-470 por redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 246-470Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470
redactor_news_pn19.9K visualizações
Проект Постанови про припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацією por tsnua
Проект Постанови про припинення дипломатичних відносин з Російською ФедерацієюПроект Постанови про припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацією
Проект Постанови про припинення дипломатичних відносин з Російською Федерацією
tsnua43.1K visualizações
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572 por ssuser7bc673
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 16334205723552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
ssuser7bc6733.9K visualizações
санкции компании por ssusere15f981
санкции компаниисанкции компании
санкции компании
ssusere15f981268 visualizações
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056 por Michael Yudkovich
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 145934605656e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
Michael Yudkovich4.4K visualizações

Similar a Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1.doc por
1.doc1.doc
1.docIndianaCornell
34.5K visualizações230 slides
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf por
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfssuser7bc673
715 visualizações30 slides
санкції.docx por
санкції.docxсанкції.docx
санкції.docxssuser60496c1
1.2K visualizações235 slides
санкції.doc por
санкції.docсанкції.doc
санкції.docssuser60496c1
771 visualizações12 slides
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf por
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdfIndianaCornell
6K visualizações191 slides
санкції2.pdf por
санкції2.pdfсанкції2.pdf
санкції2.pdfssuser60496c1
449 visualizações191 slides

Similar a Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)(20)

1.doc por IndianaCornell
1.doc1.doc
1.doc
IndianaCornell34.5K visualizações
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf por ssuser7bc673
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ssuser7bc673715 visualizações
санкції.docx por ssuser60496c1
санкції.docxсанкції.docx
санкції.docx
ssuser60496c11.2K visualizações
санкції.doc por ssuser60496c1
санкції.docсанкції.doc
санкції.doc
ssuser60496c1771 visualizações
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf por IndianaCornell
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
IndianaCornell6K visualizações
санкції2.pdf por ssuser60496c1
санкції2.pdfсанкції2.pdf
санкції2.pdf
ssuser60496c1449 visualizações
Санкції проти атомної галузі РФ.pdf por IvanNosalskyi
Санкції проти атомної галузі РФ.pdfСанкції проти атомної галузі РФ.pdf
Санкції проти атомної галузі РФ.pdf
IvanNosalskyi3.7K visualizações
Санкції.doc por IvanNosalskyi
Санкції.docСанкції.doc
Санкції.doc
IvanNosalskyi24.4K visualizações
санкції.pdf por ssuser7066e2
санкції.pdfсанкції.pdf
санкції.pdf
ssuser7066e2842 visualizações
Список Савченко por АСН Украина
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
АСН Украина232 visualizações
Полный список Савченко - Сенцова por Stranaua
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - Сенцова
Stranaua858 visualizações
Санкционный "список Савченко" por ukranewscom
Санкционный "список Савченко"Санкционный "список Савченко"
Санкционный "список Савченко"
ukranewscom1.4K visualizações
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка por UkraineUnderAttack
Санкційний список Савченко-Сенцова-КольченкаСанкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
UkraineUnderAttack183 visualizações
Украина ввела санкции по «списку Савченко» por ИнфоРезист
Украина ввела санкции по «списку Савченко»Украина ввела санкции по «списку Савченко»
Украина ввела санкции по «списку Савченко»
ИнфоРезист 3.1K visualizações
Список Савченко por tsnua
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
tsnua6K visualizações
a9fde76510d2efcbac1ab5b82b157409_1676824603.pdf por ssuser741b31
a9fde76510d2efcbac1ab5b82b157409_1676824603.pdfa9fde76510d2efcbac1ab5b82b157409_1676824603.pdf
a9fde76510d2efcbac1ab5b82b157409_1676824603.pdf
ssuser741b312.3K visualizações
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) por Stas Sokolov
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
Stas Sokolov3K visualizações
Санкці - юридичні особи por Andrew Vodianyi
Санкці - юридичні особиСанкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Andrew Vodianyi14K visualizações

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

 • 1. Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 193-р ПЕРЕЛІК фізичних осіб Російської Федерації, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 1. Путін Володимир Володимирович (російською мовою — Путин Владимир Владимирович, латинськими літерами — Putin Vladimir Vladimirovich) народився 7 жовтня 1952 р. у м. Санкт-Петербурзі, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, Президент Російської Федерації як Президент Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
 • 2. Продовження додатка 2 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та
 • 3. Продовження додатка 3 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
 • 4. Продовження додатка 4 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок 2. Пєсков Дмитро Сергійович (російською мовою — Песков Дмитрий Сергеевич, латинськими літерами — Peskov Dmitry Sergeyevich) народився 17 жовтня 1967 р. у м. Москві, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, прес-секретар Президента Російської Федерації як прес-секретар Президента Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано
 • 5. Продовження додатка 5 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів
 • 6. Продовження додатка 6 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 7. Продовження додатка 7 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 3. Мішустін Михайло Володимирович (російською мовою — Мишустин Михаил Владимирович, латинськими літерами — Mishustin Mikhail Vladimirovich) народився 3 березня 1966 р. у м. Лобні, Московська область, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, Голова Уряду Російської Федерації як Голова Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 8. Продовження додатка 8 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 9. Продовження додатка 9 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 10. Продовження додатка 10 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 4. Бєлоусов Андрій Ремович (російською мовою — Белоусов Андрей Рэмович, латинськими літерами — Belousov Andrei Removich) народився 17 березня 1959 р. у м. Москві, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, перший заступник Голови Уряду Російської Федерації як перший заступник Голови Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 11. Продовження додатка 11 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 12. Продовження додатка 12 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 13. Продовження додатка 13 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 5. Григоренко Дмитро Юрійович (російської мовою — Григоренко Дмитрий Юрьевич, латинськими літерами — Grigorenko Dmitriy Yuryevich) народився 14 липня 1978 р. у м. Нижньовартовську, Тюменська область, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, заступник Голови Уряду Російської Федерації — керівник апарату Уряду Російської Федерації як заступник Голови Уряду Російської Федерації — керівник апарату Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 14. Продовження додатка 14 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 15. Продовження додатка 15 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 16. Продовження додатка 16 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 6. Хуснуллін Марат Шакірзянович (російською мовою — Хуснуллин Марат Шакирзянович, латинськими літерами — Khusnullin Marat Shakirzianovich) народився 9 серпня 1966 р. у м. Казані, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, заступник Голови Уряду Російської Федерації як заступник Голови Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 17. Продовження додатка 17 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 18. Продовження додатка 18 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 19. Продовження додатка 19 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 7. Чернишенко Дмитро Миколайович (російською мовою — Чернышенко Дмитрий Николаевич, латинськими літерами — Chernyshenko Dmitry Nikolaevich) народився 20 вересня 1968 р. у м. Саратові, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, заступник Голови Уряду Російської Федерації як заступник Голови Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 20. Продовження додатка 20 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 21. Продовження додатка 21 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 22. Продовження додатка 22 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 8. Борисов Юрій Іванович (російською мовою — Борисов Юрий Иванович, латинськими літерами — Borisov Yury Ivanovich) народився 31 грудня 1956 р. у м. Вишній Волочок, Тверська область, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, заступник Голови Уряду Російської Федерації як заступник Голови Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 23. Продовження додатка 23 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 24. Продовження додатка 24 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 25. Продовження додатка 25 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 9. Абрамченко Вікторія Валеріївна (російською мовою — Абрамченко Виктория Валериевна, латинськими літерами — Abramchenko Victoria Valeryevna) народилася 22 травня 1975 р. у м. Чорногорську, Республіка Хакасія, Російська Федерація, громадянка Російської Федерації, заступник Голови Уряду Російської Федерації як заступник Голови Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 26. Продовження додатка 26 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 27. Продовження додатка 27 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 28. Продовження додатка 28 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 10. Голікова Тетяна Олексіївна (російською мовою — Голикова Татьяна Алексеевна, латинськими літерами — Golikova Tatyana Alekseyevna) народилася 9 лютого 1966 р. у м. Митищах, Московська область, Російська Федерація, громадянка Російської Федерації, заступник Голови Уряду Російської Федерації як заступник Голови Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 29. Продовження додатка 29 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 30. Продовження додатка 30 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 31. Продовження додатка 31 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 11. Трутнєв Юрій Петрович (російською мовою — Трутнев Юрий Петрович, латинськими літерами — Trutnev Yuri Petrovich) народився 1 березня 1956 р. у м. Пермі, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, заступник голови Уряду Російської Федерації — повноважний представник Президента Російської Федерації в Далекосхідному федеральному окрузі як заступник голови Уряду Російської Федерації — повноважний представник Президента Російської Федерації в Далекосхідному федеральному окрузі несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 32. Продовження додатка 32 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 33. Продовження додатка 33 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 34. Продовження додатка 34 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 12. Колокольцев Володимир Олександрович (російською мовою — Колокольцев Владимир Александрович, латинськими літерами — Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich) народився 11 травня 1961 р. у Пензенській області, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, міністр внутрішніх справ Російської Федерації як міністр внутрішніх справ Російської Федерації, член Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України
 • 35. Продовження додатка 35 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом
 • 36. Продовження додатка 36 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона на набуття у власність земельних ділянок
 • 37. Продовження додатка 37 Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Підстава для застосування обмежувальних заходів (санкцій) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”) 13. Шойгу Сергій Кужугетович (російською мовою — Шойгу Сергей Кужугетович, латинськими літерами — Shoigu Sergey Kuzhugetovich) народився 21 травня 1955 р. у м. Чадані, Дзун-Хемчицький кожуун (район), Республіка Тува, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, міністр оборони Російської Федерації як міністр оборони Російської Федерації, член Уряду Російської Федерації несе безпосередню відповідальність за повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вчинення масових воєнних злочинів Російською Федерацією на території України — дії іноземної фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України запобігання виведенню капіталів за межі України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона користування радіочастотним ресурсом України