Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a NetHR Retail - Wpływ kultury organizacyjnej na motywowanie pracowników(20)

Anúncio
Anúncio

NetHR Retail - Wpływ kultury organizacyjnej na motywowanie pracowników

  1. Wpływ kultury organizacyjnej na motywowanie pracowników
  2.  
  3. Teoria potrzeb Maslowa Potrzeba samorealizacji Potrzeba uznania i szacunku Potrzeba przynależności i miłości Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne
  4. Teoria zadowolenia i niezadowolenia z pracy Herzberga Czynnik higieny Odpowiednie warunki pracy, organizacja pracy, polityki firmy, stosunki z przełożonymi, płace Czynnik satysfakcji (motywatory) Możliwość kreowania własnej pracy, potrzeba samorealizacji i zadowolenia z pracy, rodzaj wykonywanej pracy, jej złożoność, odpowiedzialność i różnorodność
  5. Teoria oczekiwań Vrooma Indywidualny wysiłek Indywidualny wynik Firmowa nagroda Osobiste cele Relacja między wysiłkiem a wynikiem Relacja między wynikiem a nagrodą Relacja między nagrodą a osobistym celem Teoria oczekiwań Vi ctor a Vroom’ a opiera się na argumencie że pracownik będzie zmotywowany do określonego wysiłku (działania) jeżeli pracownik ten uzna że to działanie jest możliwe do wykonania z dobrym skutkiem, że dobry skutek zostanie odpowiednio nagrodzony (obowiązującą w firmie premią, nagrodą, podwyżką wynagrodzenia, awansem) i że ta nagroda będzie dla pracownika satysfakcjonująca z punktu widzenia jego osobistych korzyści, celów. Teoria zatem skupia się na trzech rodzajach relacji:
  6. Co więc motywuje pracowników? Grupa motywatorów Teoria odnosząca się do motywatorów Główne motywatory Wynagrodzenie i warunki pracy Teoria potrzeb (Maslow) – potrzeba bezpieczeństwa Wynagrodzenie, atmosfera w pracy, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo zatrudnienia, elastyczny czas pracy, firmowa administracja, plan emerytalny, polityki firmowe, sposób zarządzania, rodzaj wykonywanej pracy Relacje interpersonalne Teoria dwóch czynników (Herzberg) Teoria ERG (Alderfer) Teoria X & Y (McGregor) Relacje z innymi pracownikami, relacje z przełożonym, relacje z podwładnymi, relacje z klientami, relacje z dostawcami Kultura organizacyjna Teoria sprawiedliwości (Adams) Sposób rekrutacji i selekcji, styl zarządzania, etyka w businessie, przepływ informacji, zasady płacowe Szacunek Teoria potrzeb (Maslow) – potrzeba uznania i szacunki Stanowisko w pracy, pochwały i nagrody, osiągnięcia i prestiż, odpowiedzialność za zadania, zadania przynoszące społeczny szacunek, zasady oceny wyników pracy, postrzeganie rezultatów pracy, sposób traktowania pracownika Własne kompetencje Teoria potrzeb (Maslow) – potrzeba samorealizacji Wiedza, doświadczenie, umiejętności i kompetencje Samorealizacja Teoria potrzeb (Maslow) – potrzeba samorealizacji Teoria potrzeb (McClelland) – potrzeba władzy i osiągnięć Realizacja zadań, potrzeba innowacji, potrzeba zarządzania i kierowania, potrzeba podejmowania decyzji, potrzeba własnego rozwoju osobistego Wspieranie innych Teoria potrzeb (McClelland) – potrzeba afiliacji Potrzeba troski o potrzeby innych, potrzeba pomagania innym Życie osobiste Teoria potrzeb (Maslow) Sytuacja finansowa, rodzinna, nastawienie do życia
  7. Wyniki przeprowadzonych badań
  8. Wyniki przeprowadzonych badań 2
  9. Wyniki przeprowadzonych badań
  10.  
Anúncio