O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ ПО ГЕОГРАФИЈА / ПРВА ГОДИНА
1. Што e литосфера? / површинската обвивка на Земјата
2. Колку с...
42. Колку степени распон има Рихтеровата скала за мерење јачината на земјотресните бранови? / 1-9
43. Кој континент е најг...
81. До кој степен северна и јужна географска широчина се простира екваторот? / 90°
82. Какви можат да бидат орогените движ...
121. Која година Кристифор Колумбо го реализирал своето прво историско патување преку Атланскиот
Океан? / 1492 година
122....
162. Кој сообраќај е најевтин? / железничкиот сообрајќај
163. Каков вид на енергетски извор е хидроенергијата? / обновлив
...
162. Кој сообраќај е најевтин? / железничкиот сообрајќај
163. Каков вид на енергетски извор е хидроенергијата? / обновлив
...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

прашања за екстерно тестирање прва година географија со одговори

5.918 visualizações

Publicada em

г

Publicada em: Internet
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

прашања за екстерно тестирање прва година географија со одговори

 1. 1. ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ ПО ГЕОГРАФИЈА / ПРВА ГОДИНА 1. Што e литосфера? / површинската обвивка на Земјата 2. Колку сфери се издвојуваат кај Сонцето? / Кај Цонцето се издвојуваат 4 сфери 3. Која е најстара геолошка ера? / Архајска 4. Која е најблиска планета до Сонцето? / Меркур 5. За да заврти еднаш окoлу својата замислена оска на Месечината и се потребни колку денови? / 28 6. Колку траe една месечева фаза? / 7 дена, 9 часа и 11 минути 7. Која сфера се наоѓа под литосферата? / Обвивката на Земјиното јадро 8. Колку меридијани има на Земјата? / 360 9. Кој од континентите има најмалку население? / Австралија 10. Во кој геолошки период се создале младите верижни планини? / терциер 11. Како се вика процесот на доселување на населението? / имиграција 12. Во која геолошка ера се појавиле првите водоземци и влекачи на Земјата? / палеозојската ера 13. Колку океани има на Земјата? / 4 океани 14. Која планета има гасовит прстен? / Сатурн 15. Во кој годишен период настанува сланата? / Зима 16. Во што се мери географската должина? / напоредников степен од 0 до 180 западно и источно 17. Каде е застапена уралско-алтајската група јазици? / Централна и Североисточна Азија 18. Кој е вториот слој во атмосферата? / Стратосфера 19. Која планета е шеста по ред во Сончевиот систем? / Сатурн 20. Која од наведените планетите е најоддалечена од Сонцето? / Плутон–Нептун–Уран–Сатурн-Јупитер 21. Кога велиме дека просторот има висок природен прираст? / над 15‰ 22. Кој е најголем производител на пченка во светот? / САД 23. Како се викаат пределите пониски од нивото на морето? / депресии 24. Од која руда се добива бакарот? / халкопирит 25. Kоја од државите има најголемо производство на шеќер во светот? / Индија 26. Изразено во проценти во која држава најмногу се добива хидроенергија? / Бразил 93% 27. Колку милиони километри е долга еклиптиката или Земјината патека? / 940 милиони км 28. Која година и каде се формирани Обединетите нации? / 1945 година во Сан Франциско 29. Како се вика разорувањето на релјефните облици? / ерозија 30. Колку километри е оддалечена Месечината од Земјата? / 384 000 км 31. Кои од наброените ветрови не се постојани? / постојани (пасати,антипасати,западни и поларни) 32. До кој степен на север и југ се простира жешкиот климатски појас: / 23°27' СГШ и 23°27' ЈГШ 33. Во кој временски интервал пловела Магелановата експедиција? / од 1519 до 1522 година 34. Кој е највисокиот врв на Земјата? / Монт Еверест 8848 м. 35. Каде се простира суптропскиот климатски тип? / од 23°27' до 40° северна и јужна геог. ширина 36. Во која држава се простира пустината Гоби? / Северна Кина и Јужна Монголија 37. На колку островски групи е поделена Океанија? / три (меланезија, микронезија и полинезија) 38. Какво вселенско тело е метеорот? / темно, студено и цврсто небесно тело 39. Колку независни држави има денес во светот? / 192 држави 40. Во која геолошка ера на Земјата се појавиле првите цицачи? / мезозојска 41. Кој прв морепловец го пронашол морскиот пат до Индија? / Васко де Гама
 2. 2. 42. Колку степени распон има Рихтеровата скала за мерење јачината на земјотресните бранови? / 1-9 43. Кој континент е најгусто населен? / Европа 44. Кој е најпознат ледник на Алпите? / Алеч 45. Кој јаглен има најмала калорична вредност? / Тресетот 46. Колку природни сателити има планетата Марс? / 2 47. Каква карпа е мермерот? / метаморфна карпа 48. Колу километри е природната големина ако размерот е 1 : 550 000? / 5,5 км 49. Кој е најголем град во светот по број на жители? / Мексико Сити 50. Која од планетите има најмногу природни сателити? / Сатурн 51. Каков вид на енергетски извор е термоенергијата? / јаглен, нафта, мазут - необновлив 52. Кој сообраќај е најбрз? / телекомуникацискиот сообрајќај 53. Која индустрија не е дел од машинската идустрија? / машинска индустрија: делови за машини, земјоделски машини, сообрајќајни средства, машини за градежништво и рударство 54. Во која држава се наоѓа градот Марсеј? / Франција 55. Со кој размер се изработуваат топографските карти? / мал размер 1:25 000 до 1: 50 000 56. Каде е основано здружението ЕФТА? / 1959 година во Женева 57. Колку милиони жители има континентот Австралија? / 20 милиони жители 58. Кој континент е најголем производител на тутун во светот? / Азија 59. Каква географска должина има Р. Македонија? / источно географска должина - ИГД 60. До колку километри длабочина се простира обвивката на Земјиното јадро? / 2 900 до 6300 км. 61. Која обвивка на Земјата уште се нарекува сиал зона? / Литосферата – Земјина кора 62. Каква карпа е гранитот? / магматска карпа 63. Кои движења во внатрешноста на Земјата се бавни и постојани? / Епирогените движења 64. Која држава има најголемо производство на јаглен во светот? / Русија 65. Во која држава е седиштето на Советот за безбедност на ООН? / САД - Њујорк 66. Која е трета држава по број на жители во светот? / САД 67. Во која држава започнал развојот на железничкиот сообраќај? / 1925 година – Велика Британија 68. После Русија во која држава има најголеми резерви на земен гас? / САД 69. Кој период е дел од палеозојската ера? / камбриј-ордовик-силур-девон-карбон-перм 70. Кој појас на Земјата не е трусно подрачје? / огнениот пацифички појас/ источноатланскиот/ источноафриканскиот и средоземноморскиот појас 71. На кој датум Земјата е најблиску до Сонцето? / 22 декември 72. Колку изнесува просечната густина на населението во светот? / 40 жители 73. Кој слој од атмоферата има најредок воздух? / Егзосфера 74. При појава на која фаза од Месечината таа ноќе не се забележува од Земјата? / Прва четвртина 75. На кој степен географска широчина се наоѓаат поларните кругови? / 66°33 до 90°ˊ 76. Која држава е најретко населена? / Монголија 77. Каде сончевите зраци паѓаат под прав агол на 23 септември? / на ЕКВАТОРОТ 78. Кој метод не се користи за претставување на географските елементи? / метод на бои-метод на изохипси-метод на сенчење и метод на цртици 79. На која река се наоѓа хидроцентралата Хувер? / Колорадо 80. Во која година Европската Унија го воведе еврото како парична валута? / 2002 година
 3. 3. 81. До кој степен северна и јужна географска широчина се простира екваторот? / 90° 82. Какви можат да бидат орогените движења? / брзи и интензивни 83. Колку километри е обемот на Земјата по екваторот? / 40 076 км 84. На кој континент се среќава кучето динго? / Австралија 85. Во која геолошка ера се појавиле алгите и габите? / Архајска 86. Во која држава се наоѓа зимскиот туристички центар Шамони? / Франција 87. Хиндуизмот како религија е најраширена во: / Индија 88. Која држава е најголем увозник на јаглен во светот? / Јапонија 89.Кога се случиле најголемите миграции на населението во светот?/крајот на XIX и почетокот на XXвек 90. Од која година почнал да се развива воздушниот сообраќај? / 1903 година 91. Во која држава се наоѓа градот Аделаида? / Австралија 92. На кој јазик се зборува во Куба? / Шпански 93. Која држава има најголемо производство на олово и цинк во светот? / Русија 94. Кој е првиот период од кенозојската ера ? / терциер 95. Во кое море се наоѓаат Липарските Острови, познати по вулканот Стромболи? / Тиренско Море 96. Кога на северната полутопка има долгодневница? / 22 јуни 97. Колку милиони км2 изнесува површината на континентот Европа? / 10 милиони км² 98. Каков ветер е бурата? / локален 99. Што значи зборот графиен? / опишување 100. Во која геолошка ера живееле диносаурусите? / Мезозојска ера 101. Пред колку милијарди години започнала геолошката еволуција на Земјата? / 2 милјарди години 102. Што е природен прираст на населението? / основен фактор за зголемување на вкупниот број на населението 103. Со колку километри во секунда се врти Земјата окoлу Сонцето? / 30 км/с 104. На кој континент живее најголем број од населението? / Азија 105. Колку степени распон има Меркалиевата скала? / 1-12 106. Која точка од Земјата останува неподвижна при ротацијата? / половите 90° 107. Колку илјади степени изнесува температурата на површината на Сонцето? / 6000°C 108. Каква е формата на Земјата? / елипсоидна форма 109. Колку месечеви мени се забележуваат во еден месечев циклус? / 4 110. Кои се најважни климатски елементи? / температурата на воздухот, врнежите, ветровите, облачноста 111. Што e атмосфера? / Воздушната обвивка на Земјата 112. Во која држава се одгледуваат најмногу: биберот, ванилата и циметот? / Индонезија, Индија 113. Кои од наведените ветрови се постојани? / пасати, антипасати, западни и поларни 114. Која од планетите припаѓа на групата внатрешни планети? / Меркур, Венера, Земја и Марс 115. Во кој слој од атмоферата се наоѓа озонот? / Стратосфера 116. Каде сончевите зраци паѓаат под прав агол на 22 декември? / Севернаполутопка 117. Која планета е втора по ред во Сончевиот систем? / Венера 118. Колку континенти има Земјата? / 7 119. Колкав е процентот на неписмено население во неразвиените земји? / 40% 120. Која од планетите е најголема? / Јупитер
 4. 4. 121. Која година Кристифор Колумбо го реализирал своето прво историско патување преку Атланскиот Океан? / 1492 година 122. Како се вика воздушната обвивка на Земјата? / Атмосфера 123. Кога Европската Унија ја воведе единствената заедничка парична валута еврото? / 2002 година 124. Колку километри е оддалечена Земјата од Сонцето? / 150 милиони км 125. Какво вселенско тело е Сонцето? / Ѕвезда 126. Во кој топлински појас се издвојуваат четири годишни времиња? / Умерениот 127. На која температурата на воздухот најчесто настанува и паѓа снегот? / 0° 128. Кои просторни делови на Земјата се најгусто населени? / умерените 129. Која држава е на прво место во светот, специјализирана за градба на супертанкери за превоз на нафта? / Јапонија 130. Кои карти имаат најкрупен размер? / Планови 131. Кога започнува употребата на современите енергетски извори? / во втората половина на XIX век 132. Што е екумена? / населен простор 133. Кој поим не е тип на почва? / делувијални, алувијални, смолници, црвеници, кафеави, солени 134. Кои се најзначајни климатски фактори? / географска широчина, релјеф, близина и оддалеченост на морињата и растителната покривка 135. Што е ветер? / Хоризонталното движење на воздухот се вика ветар 136. Колку трае една Земјина ротација? / 24 часа 137. Од кои облаци кога ќе се издигнат на 6 км височина врне градот? / кумулонимбуси 138. Земјина револуција претставува движењето на Земјата околу: / Сонцето 139. Кој филозоф се смета за татко на географијата? / Ератостен 140. Кој прв ја обиколил Земјата по воден пат? / Фернандо Магелан 141. Во која геолошка ера се појавил човекот на Земјата? / Кенозојска 142. Кои држави излегуваат на Средоземното Море? / Франција, Шпанија, Италија, Грција, Турција 143. Што значи кратенката ЕФТА? / Европско здружение за слободна трговија 144. Kоја држава има најголеми разерви на камен јаглен? / Русија 145. Која е најголема планета во Сончевиот систем? / Јупитер 146. Кој јаглен е со најголема калорична вредност? / Антрацитот 147. Кој континент има најдолга железничка мрежа? / Северна Америка 148. Кој е најретко населен континент на Земјата? / Австралија 149. Во која држава е седиштето на Европската Унија? / Брисел - Белгија 150. Која држава има најголемо производство на вино во светот? / Франција 151. Со што се мери интензитетот и брзината на трусните бранови? / степени 152. Кои карпи настанале покрај реките? / седиментните 153. Во која Земјина сфера се наоѓа магмата? / Обвивката на Земјиното јадро 154. На колку сфери е поделена внатрешноста на Земјата? / 3 155. Колку замислени меридијани има на Земјата? / 360 156. Во која држава има највисоки просечни приноси на пченица по хектар? / Холандија 157. Зошто првите луѓе се појавиле во Југоисточна Африка и Југоисточна Азија? / поради тропските области 158. Каде и кога е формирана Европската Унија? / Рим – 1958 година 159. Кој поим не е картографска проекција? / азимутна-цилиндрична- конусна-условна 160. Во која држава се наоѓа градот Александрија? / Египет 161. Како е поделена металургијата? / црна и обоена
 5. 5. 162. Кој сообраќај е најевтин? / железничкиот сообрајќај 163. Каков вид на енергетски извор е хидроенергијата? / обновлив 164. Која од планетите најбрзо се врти околу Сонцето? / Меркур 165. Кои се најчестите причини за појава на миграции на населението? / економски, политички, природни катастрофи и епидемии 166. Со колкав процент се застапени гасовите во атмосферата? / Азот 78%, кислородот 21%, и останати 167. На кој топлински појас сончевите зраци паѓаат под прав агол? / Екватор 168. Како се поделени миграциите според правецот - местото на движење? / внатрешни и надворешни 169. Кога и каде се појавиле првите луѓе? / пред 2 милјони години во Југоистична Азија и Африка 170. Каде и кога е формирана Европската Унија? / Рим – 1958 година 171. Која држава има најголемо производство на бакар во светот? / САД 172. Во која држава се наоѓа градот Нант? / Франција 173. Од кои степен северна и јужна географска широчина се простраат умерените топлински појаси? / 23°27' до 66°33' 174. Кој сообраќај е најбрз? / телекомуникациски 175. Кои се најчестите причини за појава на мигрирање на населението? / економски 176. Која група на држави се најголеми извозници на пченка? / САД 177. Кои карпи не се од групата седиментни? / метаморфни и магматски ( базалт, андензит, гранит, дијабаз, гнајс, кристалести шкрилци, мекашисти, кварцити, мермер ) 178. Каква е формата на Земјата? / елипсоидна 179. Која планета во Сончевиот систем има гасовит прстен? / Сатурн 180. Што значи зборот хидросфера? / Водена обвивка на Земјата 181. Која религија е најраширена во светот? / Христијанството 182. Која држава има најголемо производство на волнено предиво? / Велика Британија 183. Во која геолошка ера се појавил човекот на Земјата? / Квартер 184. Каде се просрираат љаносите и кампосите? / околу реката Ориноко (Северна Америка) 185. Кои карти имаат најситен размер? / географски карти 186. Кои просторни делови на Земјата се најретко населени? / поларните области, пустините 187. Каде сончевите зраци паѓаат под прав агол на 21 март? / - 188. Колку дена треба да поминат од појавата од една до друга полна Месечина? / 29 дена, 12 часа, 44 минути 189. Што значи кратенката ЕФТА? / Европско здружение за слободна трговија 190. Во која држава хидроенергијата е најмногу искористена во однос на другите енергетски извори? / Бразил 191. До колку години се смета лицето за младо население според старосната структура? / 18 години 192. Која од планетите е најмала? / плутон 193. Која планета е четврта по ред во Сончевиот систем? / Марс 194. Кој слој од атмоферата ги одбива радиобрановите? / јоносферата 195. На кој датум Земјата е најодалечена од Сонцето? / 22 Јуни 196. Колку типови на земјотерси има според причините што ги предизвикуваат? 3 197. Кој период не е дел од мезозојската ера? / тријас- јура – креда ( мезозојска ера ) 198. Колку основни движења има Месечината? / 3 199. Како се нарекува надворешниот дел на Сончевата атмосфера? / Корона 200. Во Велика Британија најмногу се произведува:
 6. 6. 162. Кој сообраќај е најевтин? / железничкиот сообрајќај 163. Каков вид на енергетски извор е хидроенергијата? / обновлив 164. Која од планетите најбрзо се врти околу Сонцето? / Меркур 165. Кои се најчестите причини за појава на миграции на населението? / економски, политички, природни катастрофи и епидемии 166. Со колкав процент се застапени гасовите во атмосферата? / Азот 78%, кислородот 21%, и останати 167. На кој топлински појас сончевите зраци паѓаат под прав агол? / Екватор 168. Како се поделени миграциите според правецот - местото на движење? / внатрешни и надворешни 169. Кога и каде се појавиле првите луѓе? / пред 2 милјони години во Југоистична Азија и Африка 170. Каде и кога е формирана Европската Унија? / Рим – 1958 година 171. Која држава има најголемо производство на бакар во светот? / САД 172. Во која држава се наоѓа градот Нант? / Франција 173. Од кои степен северна и јужна географска широчина се простраат умерените топлински појаси? / 23°27' до 66°33' 174. Кој сообраќај е најбрз? / телекомуникациски 175. Кои се најчестите причини за појава на мигрирање на населението? / економски 176. Која група на држави се најголеми извозници на пченка? / САД 177. Кои карпи не се од групата седиментни? / метаморфни и магматски ( базалт, андензит, гранит, дијабаз, гнајс, кристалести шкрилци, мекашисти, кварцити, мермер ) 178. Каква е формата на Земјата? / елипсоидна 179. Која планета во Сончевиот систем има гасовит прстен? / Сатурн 180. Што значи зборот хидросфера? / Водена обвивка на Земјата 181. Која религија е најраширена во светот? / Христијанството 182. Која држава има најголемо производство на волнено предиво? / Велика Британија 183. Во која геолошка ера се појавил човекот на Земјата? / Квартер 184. Каде се просрираат љаносите и кампосите? / околу реката Ориноко (Северна Америка) 185. Кои карти имаат најситен размер? / географски карти 186. Кои просторни делови на Земјата се најретко населени? / поларните области, пустините 187. Каде сончевите зраци паѓаат под прав агол на 21 март? / - 188. Колку дена треба да поминат од појавата од една до друга полна Месечина? / 29 дена, 12 часа, 44 минути 189. Што значи кратенката ЕФТА? / Европско здружение за слободна трговија 190. Во која држава хидроенергијата е најмногу искористена во однос на другите енергетски извори? / Бразил 191. До колку години се смета лицето за младо население според старосната структура? / 18 години 192. Која од планетите е најмала? / плутон 193. Која планета е четврта по ред во Сончевиот систем? / Марс 194. Кој слој од атмоферата ги одбива радиобрановите? / јоносферата 195. На кој датум Земјата е најодалечена од Сонцето? / 22 Јуни 196. Колку типови на земјотерси има според причините што ги предизвикуваат? 3 197. Кој период не е дел од мезозојската ера? / тријас- јура – креда ( мезозојска ера ) 198. Колку основни движења има Месечината? / 3 199. Како се нарекува надворешниот дел на Сончевата атмосфера? / Корона 200. Во Велика Британија најмногу се произведува:

×