O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentatie Marco Hennekam Accountantsdag 2015

636 visualizações

Publicada em

Vanaf 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor elke werkgever verplicht. De praktijk leert dat bij de uitvoering van deze nieuwe regeling veel MKB bedrijven steun zoeken bij hun externe accountant.

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

Presentatie Marco Hennekam Accountantsdag 2015

 1. 1. Hoe word je (klant) WKR? Kennissessle 'De werkkostenregellng voor de accountant In het MKB'
 2. 2. n Kleine test: waar boekt u deze kosten in de WKR? - Deelnamekosten van deze dag? - Parkeerkosten van deze dag? - Sinterklaasfeest en de cadeaus? v Vakbondscontributie (ñscaal voordelig uitruilen voor de werknemer)? o Bonnetjes voor eten (uit de kassa betaald)? - Factuur van de bloemist? - Tablet?
 3. 3. /I` ? x ų w; 4 ` a 1/ . .lv łlfkł. J u! 4. T* 'v-boioncu : nu mur-e' 171'. .n :
 4. 4. _ Waar gaan we het over hebben? - WKR basisregels o Interrnediaire kosten - Gerichte vrijstellingen - Nihilwaarderingen - Praktijkvragen - Ervaringen met de WKR ~ Adviesmogelijkheden ~ Vragen uit de zaal? 5 Ãã? ? A more human vasourvæ.
 5. 5. _ De WKR = een simpele rebus WERKKOSTENREGELING 2015 Xí`íä%ïa>1.2"/ oñ'e=80% 15 6 1559 A more human resnurte
 6. 6. A-Lzr? A mors human resource.
 7. 7. å . Vrijgesteld loon s 6 m å An, n Wet LB 1 Aanwijzen als eindheffingsloon -/ - Gerichte vrijstellingen 1 -/ - Nihilwaarderingen 12575” 800/ l à o Bij overschrijding vrije ruimte Eindheffing
 8. 8. _ Vrije ruimte & gebruikelijkheidstoets (per 2016) Ta riefarbitrage! Toets de volgende factoren bij vergoeding of verstrekking: - Wat is de aard? - Wat is de omvang? - Hoe werd het vóór de WKR behandeld? o Krijgen collega's de vergoeding of verstrekking ook? o Krijgen vergelijkbare werknemers bij een andere werkgever de vergoeding of verstrekking ook? NB: Wat is gebruikelijk? > 'Safe haven' bij ê 2.400 per werknemer/ jaar! 9 Ããå? A more human resource.
 9. 9. , . . , 1 -, . - . _ _ i. _ . ' _ Xauz' h: .-r: :y~: .v : “'.3ii"'”-i~ = i "' 's'n 9 '-`~ --` : i -' 'r-_Kï ~' 1,, _ 'C`, '*_'1 K". .. ,*`. `.' “fm 'V : bq ' . `Â`, `M al” s': , u' A mon beman Monroe. "
 10. 10. _ Samenwerken
 11. 11. Zijn cše volgende afdelingen al WKR? F V Q " 71340914; A A more human resnmte
 12. 12. _ Wat is uw informatiebron in de WKR? De ñnanciële administratie? (FA) OF De salarisadministratie? (SA) ' Eindhefñng wordt berekend op basis van de opgegeven data via de betreffende salarisverwerker. ' Alle vergoedingen en verstrekkingen dienen vastgelegd te worden in de SA. (Ook personeelsfeest, declaraties, betaling van facturen via FA. ) ' Dubbele vastlegging (zowel FA als SA) A more human resource.
 13. 13. m Voorbeeld van aanwijzen : as 0 m. .. u- ur unau- wa: u: aur uoremnvu o. .. m: FF"- """" """' "' ' g. . t-. . 7 . uraan-uu maí: íuv api-a. ana-mu *' Qwa-vun- 'on nou 6 Methodiek Is afhankelijk van . ., _ ___ _____, ______ _ _a of u de WKR vastiegt ln de - "- . ... .T. .-. ... ).. ... ... ... ... ... : 3 m. Flmnclële Administratie of de j 1 Salaris Administratie w. .., . .. ... om waarvan C yñaær-WM om . custom a ' "" f: “Bam” m "uw å Geef per onbelaste looncomponent m , næum E aan of die ten lasta van de Vrije 407 m g; è komt uu m Ell D ur E ': A more human resource
 14. 14. Welke keuzes maal<t(e) uw klant?
 15. 15. WKR lvuríųc-i N`LIIII lnulrl| i^~. l,llt| ux lmli _ nuljlwil-nłwnul Hoeveel geld laat ú Iiggen?
 16. 16. Bruteren. .. of 'toch in cåe vrije ruimte? Voorbeeld: loonkosten bij netto vergoeding van ê 200,- Vergoeding 2oo, oo vergoeding 200.00 l Bruteren (az/ sa) 144.83 Eindheffing soes 150.00 | Wn-verz (11,2SS'. '.) 38,79 zvw (5,9s%) 23,95 (loon 40.000 Pl) = === .-. .-. == === = 1 Totaal 4o7,5s Totaal 360.00 f A more human resource
 17. 17. Balans opmaken bij ox/ erschrljcęmg vrije ruimte Het voordeel belaston bij: werknemer werkgever (Loonstrool) (Vrije ruimte / 801:. eintlhlelfixtgg) A more human resource
 18. 18. verantwoording aan de Belastingdienst
 19. 19. m Administratie - Geen wettelijke verplichting om grootboek geheel in te richten naar WKR-richtlijnen - Splitsing in intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen is dus niet verplicht - Zo'n splitsing geeft wel méér en sneller inzicht. .. - Vastlegging: zo veel mogelijk aan de bron - Dit vereist dus WKR-kennis aan de bron! A more human resource.
 20. 20. m De Belastingdienst kan niet alles makkelijker maken. .. Vraag: “Ik wil de kerstpakketten als eindheflingsloon onderbrengen in mijn vrije ruimte. Dat moet inclusief BTW. Maar in het grootboek boeken wij exclusief BTW. Hoe ga ik hiermee om? ” Reactie Belastingdienst: "Hier kunnen Wij u geen richtlijnen voor geven. U bepaalt zelf hoe u uw administratie inricht. " A more human resource.
 21. 21. Toelichting 2015 van de Belastingdienst 1/2 Pas uw administratie . aan om de werkkostenregeling goed te kunnen toepassen. Bijvoorbeeld: - U moet het cumulatieve bedrag van de vergoedingen en verstrekkingen die u als eindhefñngsloon hebt aangewezen, weten om te beoordelen of u binnen uw vrije ruimte blijft. Dit moet u uit uw ñnanciële administratie kunnen halen. Staat in de tinanciële administratie geen BTW bij de boekingen van de vergoedingen en verstrekkingen, dan moet u de BTW alsnog toevoegen. - U moet het cumulatieve bedrag in uw finansiële administratie kunnen koppelen aan het ñscale loon in uw loonadministratie om te toetsen of u binnen uw vrije ruimte blijft. A more human resource
 22. 22. _ Toelichting 2015 van de Belastingdienst 2/2 - Weet u niet precies hoe u uw administratie moet aanpassen? Raadpleeg dan een intermediair. l En dat bent ú! A more human resource,
 23. 23. m Wat is uw informatiebron voor de Werkkostenregeling? - De ñnanciele administratie (FA) OF - De salarisadministratie? (SA) - De eindhefñng wordt berekend op basis van de opgegeven data via de betreffende salarisverwerker. - Alle vergoedingen en verstrekkingen dienen vastgelegd te worden in de SA. (Ook het personeelsfeest, declaraties, betaling van facturen via Finance. ..) - Dubbele vastlegging (zowel FA als SA) r AE? A more human resource.
 24. 24. _ Jaarlijks afrekenen - Speciaal voor u ingesteld: - Nog maar 1x per jaar toetsen aan de vrije ruimte (ipv 12x) - Bij overschrijding van de vrije ruimte draagt u de belasting uiterlijk af in de eerste aangifte van het nieuwe jaar - Eerder mag ook - Aangifte - december via een correctie in januari. - of via loonaangifte van januari. A more human resource.
 25. 25. _ x , ` -w . _ -` -). ~x, ~_i, ' 'l -'. , 'I'D I. . "-(`*`-r , ~` ` Juf. ': x"`v` : De-Aag unie (cajoj, *žårïjllłïxžk ÊU1VI_| _|: ~JÉiš_JÉ-J'_ll_ *jgj ; i3ij_('_w,5ę_u_n_l A mon hunan Monroe. "
 26. 26. 1,2%m. / Concernregeling j m (Omemreãenng - Gehele kalenderjaar 95% aandelenbelang - Keuze op laatste afrekenmoment: 'all or nothing' 1 - Afrekening' inhoudingsplichtige hoogste loonsom ' o ę - Concemonderdelen hoofdelijk aansprakelijk ~ Až? A more human resource,
 27. 27. Bekende Vragen uit de praktijlt
 28. 28. Uw dagelijkse praktijk Parkeren ` Maaltijden v Q Personeelsfeest 2137* w : J Noodzakelijkheidscriterium łwųsýrl-t n Cafetariaregelingen A more human rosnųrff- ,1
 29. 29. _ Parkeren - Auto van de zaak / privé auto - Parkeervergunning - Parkeergarage/ plaats (werkplek of elders) - Parkeerbonnen A more human resource,
 30. 30. _ Maaltijden - Wat is een maaltijd? - Maaltijdvrijstelling: meer dan bijkomstig zakelijk karakter (bijv. overvverk) - Kantinemaaltijden forfait ê 3,20 - Aantal kantinemaaltijden en eigen bijdragen bijhouden - exteme cateraar - gezamenlijke bedrijfskantine - prijsstelling A more human resource.
 31. 31. m Personeelsfeesten - Op de werkplek óf buiten de werkplek v Kosten partners - Kosten derden - Jubileumfeest - Concernfeest - Zelfde LH-nummer - Ander LH-nummer r AE? A more human resource. 34
 32. 32. m Personeelsfeest Karakter bedrijfsuitje Gerichte vrijstellingen van toepassing Overwegend zakelijk la, reis-, verblijf- en studiekosten Overwegend consumptief Maa (naar keuze eindhefñng) Sociaal en maatschappelijk Ja, reis-, verblijf- en studiekosten Splitsbaar bedrijfsuitje Zakelijk deel: ia, reis-, verblijf- en studiekosten Consumptief deel: noa (naar keuze eindhefñng) » Aar: A more human resource. ” 35
 33. 33. _ Noodzakelijkheidscriterium 1/2 - Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur - Noodzakelijk behoorlijke vervulling dienstbetrekking Werkgever: - Bepaal! in redel/ jkheid wat noodzakelijk is; - Betaal! de gereedschappen etc: - Wentelt kosten niet af op werknemer (cafetariarege/ lng): - verplicht werknemer tot teruggave (wijziglng omstandigheden). Tegenbewijs mogelijk voor inspecteur r Až? 36 A more human resource
 34. 34. v'oocšzalzelijkheidscriteritrm 2/2 Bestuurder en commissaris: omkering bewijslast Privėvoordeel werknemer blijft onbelast 37 jý Qx k. a)1_. J a A more human resource
 35. 35. i'd een m : u '1'“_. -. - - -. _. . m- Fiets l Wiebes: 'Fiets van de baas' verdwijnt niet nu autumn/ rua I! l Datlscadvoołdalørłløuvmdabaadvørúvølhłøüøtzoaæk naansoaøtamčncwbbøsvanfhaødúmłøaudønønvænøoxaszmoøtbtj dalouxavoørhøtbolasdnøvøordøølwølooøvęumænmøtłmlønłpałtkøtoł Vłiebes zen dat afgelopen vrydag In reach: op een noodkreet van organismes als oe BOX/ AG de F-ctsersbuæa en Natuur a Miles) Dit vrezen om de ñscale voordeien van V` de fiets nhatwmri-werkverkeer " verúwųnen ' Wiebessteldatdeapæteregef “SP” voornetaanschañen vaneenl müWøęïrmMsmhn de werkgever welswmr verda g” vnnaüm M nuadativetbelastirsgvoovdecqb'*mų. ,mh M steeds kan wordenbehaald j b! "Tt%. h worametdelromstvmde “ t. , “C allian. - . _ . ,. JJ. A more human resource
 36. 36. Dubbel nadeel onder de WKR: Cafeta ria regel in g Loonsom wordt verlaagd en vergoedingen nemen toe Loon 1,296 vrije ruimte Loon Vrije ruimte r Iii? ? A more human resource.
 37. 37. í Kleine test: waar boekt u deze kosten in de WKR? - Deelnamekosten van deze dag? - Parkeerkosten van deze dag? - Sinterklaasfeest en de cadeaus? v Vakbondscontributie (ñscaal voordelig uitruilen voor de werknemer)? o Bonnetjes voor eten (uit de kassa betaald)? - Factuur van de bloemist? - Tablet?
 38. 38. Samenvattend Waar zitten de grote verschillen voor uw dagelijkse werk? ~ (Nog) meer kennis van loonadministratie is vereist. - (Nog) meer overleg met uw klanten. ~ Bewaken van de vrije ruimte van de klanten. - Adviseren in mogelijke keuzes: - Hoe de vrije ruimte te besteden of juist niet ten laste van de vrije ruimte laten gaan. - Min of meer verplicht in de vrije ruimte: - Geschenken Personeelsfeest Fiets van de zaak Vakbondscontnbuhe - Postactieve werknemers de vergoed: ngen/ verstrekkingen - dre u oek aan uw vrerknemers geeft, zoais een kerstpakket - producten uit uw eigen bedryf 41 4.! A more human resourcø
 39. 39. m Uw Vragen? « m A more human resource?
 40. 40. Bedankt voor . u . .aandaçt

×