O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
เนื้อหาอะไรไม่ควรเผยแพร่สู่สาธารณะ
ในเว็บและ Social Media หน่วยงาน:
ข้อเสนอต่อคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์คณะฯ
ของ รพ.รามาธิบดี ...
กลุ่มเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
 มีข้อมูลผู้ป่วยที่ปรากฏ Identifiers (ชื่อ, HN, 13 หลัก, ใบหน้า,
คําใบ้, e-mail address...
กลุ่มเนื้อหาที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร
 ผิดกฎหมาย, ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี,
ดูหมิ่น ให้ร้ายผู้อ...
กลุ่มเนื้อหาที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังของ Admin
 เรื่องส่วนตัว แต่โพสต์ในเว็บ/Page หน่วยงาน
 หน่วยงานควรใช้ Facebook Pa...
ตัวอย่าง #1: เหตุการณ์ระเบิด ภาคใต้ จนท. เสียชีวิต
หมายเหตุ: กรณีนี้ผู้ปรากฏในภาพชี้แจงว่าต้องการให้กําลังใจบุคลากรทางการแ...
ตัวอย่าง #2: ญาตินักการเมืองเป็นผู้รับบริการของสายการบิน
ตัวอย่าง #3: ไม่แยก Account ส่วนตัวกับหน่วยงาน
ตัวอย่าง #4: ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (ไทยรัฐ)
Source: Facebook Page โหดสัส V2 อ้างอิงภาพจากหน้า 7 นสพ.ไทยรัฐ วันที...
MU Social Network Policy
http://intranet.mahidol/op/orla/law/index.php/anno
uncement/146-2556/770-social-network
MU Social Network Policy
MU Social Network Policy
MU Social Network Policy
MU Social Network Policy
MU Social Network Policy
MU Social Network Policy
Ramathibodi Social Network Policy
Ramathibodi Social Network Policy
Ramathibodi Social Network Policy
Ramathibodi Social Network Policy
Ramathibodi Social Network Policy
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

เนื้อหาอะไรไม่ควรเผยแพร่สู่สาธารณะในเว็บและ Social Media หน่วยงาน: ข้อเสนอต่อคณะทำงานพัฒนาเว็บไ

1.094 visualizações

Publicada em

Publicada em: Mídias sociais

เนื้อหาอะไรไม่ควรเผยแพร่สู่สาธารณะในเว็บและ Social Media หน่วยงาน: ข้อเสนอต่อคณะทำงานพัฒนาเว็บไ

 1. 1. เนื้อหาอะไรไม่ควรเผยแพร่สู่สาธารณะ ในเว็บและ Social Media หน่วยงาน: ข้อเสนอต่อคณะทํางานพัฒนาเว็บไซต์คณะฯ ของ รพ.รามาธิบดี และศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน รองผู้อํานวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3 มิถุนายน 2557
 2. 2. กลุ่มเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  มีข้อมูลผู้ป่วยที่ปรากฏ Identifiers (ชื่อ, HN, 13 หลัก, ใบหน้า, คําใบ้, e-mail address, ทะเบียนรถ ฯลฯ) โดยไม่ได้ขออนุญาต  การให้ข้อมูลผู้บาดเจ็บกับสื่อมวลชน ไม่ควรระบุชื่อ ยกเว้นผู้ป่วย หรือญาติอนุญาต, เป็นข้อมูลสาธารณะอยู่ก่อนแล้ว, ให้ข้อมูลกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย (เช่น ประกาศตามหาญาติ)  ภาพหรือเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ นํามาลงโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ให้ credit เจ้าของ
 3. 3. กลุ่มเนื้อหาที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร  ผิดกฎหมาย, ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี, ดูหมิ่น ให้ร้ายผู้อื่น  ชวนทะเลาะ, สร้างความแตกแยก, ประเด็น sensitive  วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมผู้รับบริการ (แม้ไม่ระบุชื่อ)  ความลับ/เรื่องภายในคณะฯ ที่ไม่มีประโยชน์กับบุคคลภายนอก  เนื้อหา/ภาพ ที่สื่อถึงองค์กรในทางลบ หรืออาจถูกมองในแง่ลบ  โฆษณาสินค้า หรือหาประโยชน์ส่วนตัว
 4. 4. กลุ่มเนื้อหาที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังของ Admin  เรื่องส่วนตัว แต่โพสต์ในเว็บ/Page หน่วยงาน  หน่วยงานควรใช้ Facebook Page ไม่ใช่ Facebook Account บุคคล  ควรแยก Page หน่วยงาน และ Account ส่วนตัว ออกจากกัน  การแชร์/กด Like ไม่คิด ใน account หน่วยงาน (เนื้อหาไม่เกี่ยวกับหน่วยงาน แต่ตัวเองชอบ )  ข่าว/ความรู้ทางการแพทย์ ที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง/เป็นเท็จ  ใช้ชื่อหรือ Logo คณะฯ แต่เป็นความเห็นส่วนตัว  Spam/ภาพลามก ที่มีผู้โพสต์ผ่าน Webboard/Social Media แล้วไม่ monitor เป็นประจํา
 5. 5. ตัวอย่าง #1: เหตุการณ์ระเบิด ภาคใต้ จนท. เสียชีวิต หมายเหตุ: กรณีนี้ผู้ปรากฏในภาพชี้แจงว่าต้องการให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ความรุนแรง แต่ไม่ระวังว่าอาจถูกมองในแง่ลบ ผู้อื่นอาจเข้าใจเจตนาผิด
 6. 6. ตัวอย่าง #2: ญาตินักการเมืองเป็นผู้รับบริการของสายการบิน
 7. 7. ตัวอย่าง #3: ไม่แยก Account ส่วนตัวกับหน่วยงาน
 8. 8. ตัวอย่าง #4: ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (ไทยรัฐ) Source: Facebook Page โหดสัส V2 อ้างอิงภาพจากหน้า 7 นสพ.ไทยรัฐ วันที่ 6 พ.ค. 2557 และ http://www.reuters.com/article/2013/10/16/us-philippines-quake-idUSBRE99E01R20131016
 9. 9. MU Social Network Policy http://intranet.mahidol/op/orla/law/index.php/anno uncement/146-2556/770-social-network
 10. 10. MU Social Network Policy
 11. 11. MU Social Network Policy
 12. 12. MU Social Network Policy
 13. 13. MU Social Network Policy
 14. 14. MU Social Network Policy
 15. 15. MU Social Network Policy
 16. 16. Ramathibodi Social Network Policy
 17. 17. Ramathibodi Social Network Policy
 18. 18. Ramathibodi Social Network Policy
 19. 19. Ramathibodi Social Network Policy
 20. 20. Ramathibodi Social Network Policy

×