O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни

30.188 visualizações

Publicada em

Урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів

Publicada em: Educação

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни

 1. 1. Які ж види палива існують в наш час, яке місце посідають в енергетиці країни і чому? Головні екологічні проблеми, зумовлені видобуванням і використанням вуглеводневоїсировини та способи захисту від продуктів її переробки .
 2. 2. Тема уроку. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
 3. 3. Епіграф уроку:Не досить оволодіти премудрістю.Потрібно також вміти користуватися нею.
 4. 4. • П а л и в о – це природні або синтетичні речовини, спалювання яких супроводжується виділенням великої кількості теплової енергії.• Людина з давніх часів використовувала різні види природного палива для приготування їжі та обігріву житла, а згодом і для виготовлення предметів побуту, зброї тощо.
 5. 5. Загальна класифікація паливаЗа агрегатним За походженням палива станом Природного Штучне походження Бензин, керосин, дизельне пальне, мазут, спирт, бензол, смоли Рідке Нафта (кам’яновугільна, торфяна, сланцева) тощо Генераторний, коксовий, Природній та супутній Газоподібне полукоксовий, доменний нафтовий гази нафтопереробних заводів, тощо Кам’яновугільний кокс та Вугілля , горючі сланці, Тверде напівкокс ,брикетоване пальне, торф , дрова деревне вугілля, тощо
 6. 6. • Вуглеводні у природі зустрічаються переважно у вигляді природного газу, нафти та кам’яного вугілля..
 7. 7. Склад природного газу
 8. 8. Склад супутнього нафтового газу 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Метан Этан Пропан Бутан Пентан разл. Газы
 9. 9. Найважливіші продукти, одержувані з природного і супутнього нафтового газів Поліетилен Этиловий спирт Розчинники Природні Водень АміакСинтетичний каучук горючі Пластмаси гази Солі амонія Азотна кислота Синтез - газ Карбамід Сірководень Кисневмісні речовини Гелій сіра Сірчана кислота
 10. 10. Склад: Склад: Фізичні ФізичніСкладна суміш Складна суміш властивості: властивості: вуглеводнів вуглеводнів 1. Масляниста горюча 1. Масляниста горюча (150)– алканів, (150)– алканів, рідина. рідина. циклоалканів, циклоалканів, 2. Темний колір. 2. Темний колір.аренів лінійної іі 3. Легша за воду. 3. Легша за воду. аренів лінійної розгалудженої розгалудженої Нафта Нафта 4. Специфічний 4. Специфічний запах. будови. будови. запах. 5. Не розчиняється у 5. Не розчиняється у воді. воді. 6. Не має певної 6. Не має певної температури Способи Способи температури кипіння. кипіння. переробки переробки Фізичні Фізичні Хімічні Хімічні Алкілірування Алкілірування Ректифікація Ректифікація Крекінг Крекінг Ароматизація Ароматизація 10
 11. 11. Схема трубчастої установки для безперервної перегонки нафти1 – Трубчаста піч.2 – рефтифікаційна колона3 -Холодильник
 12. 12. Важнейшие продукты, получаемые при переработке нефти Синтетический Азотные аммиак удобренияИскусственное созревание Разные непредельные Ароматические углеводороды плодов углеводороды Винный спирт Синтетический Сахарин каучук РастворителиРастворители Взрывчатые Взрывчатые вещества Пластмассы вещества Красители
 13. 13. Кам’яне вугілля Склад СкладПоходження Походження Коксування Коксування Складна суміш Складна суміш Гірська порода Гірська порода (піроліз) – ВМС- С, Н 2, (піроліз) – ВМС- С, Н 2, осадкового осадкового розклад речовин розклад речовин походження без доступу кисню N 2,O 22S N 2,O ,S , походження без доступу кисню(кам’яновугільний при високій при високій (кам’яновугільний період) температурі. температурі. період) Аміачна вода Аміачна вода Коксовий газ Коксовий газ Продукти Продукти NH4OH, NH4OH,СН4, N2,,CO2,,CO,СН4, N2 CO2 CO, C6H5OH, H2S C H OH, H S 6 5 2 Н2,,NН3 Н2 NН3 Камяновугільна смола Камяновугільна смола Кокс Кокс C6H6 і іїї гомологи C6H6 її гомологи Чисте Чисте C6H5OH, гетероциклічні C H OH, гетероциклічні вугілля вугілля 6 5 С С 14
 14. 14. Схема коксової печі Труби для виходу Завантажува летких продуктів льні отвори Газозбірник Продукти конденсату Камери для Кам’яне коксування вугілля вугілляt= 900 – Регенератори для Сировина1050 ۫ , без C нагрівання газу ідоступу повітряповітря
 15. 15. Продукти переробки кам’яного вугілля Кокс Кам’яне вугілля Світильний газ Толуол Камяно Нафталін Трінітронафталін ТротилАміак вугільна смола Красителі Пек Фенол Бензол Пластмаси Сахарин Пікринова Саліцилові кислота Красителі Анілін Фенацетин Красителі препарати
 16. 16. • Автомобіль Audi на Автомобіль Honda• дизельному паливі на бензині
 17. 17. Для заправки літаків використовуєтьсяавіаційний бензин – більшої якості, ніж автомобільний. Авіаційний бензин Заправка літака
 18. 18. • Сільськогосподарська техніка в основному теж працює на дизельному паливі, яке одержують із нафтопродуктів:
 19. 19. • Нафтопродукти широко використовуються також як паливо в котельнях для обігріву житлових будинків, промислових підприємств, громадських установ та інших приміщень.
 20. 20. Рейтинг видів палива в Україні
 21. 21. • Газоподібне паливо є найбільш привабливим у використанні завдяки наступним властивостям: 1) висока теплотвірна здатність (питома теплота згоряння метану – 35,9 МДж/м3, етану – 64,5 МДж/м3, пропану – 93,4 МДж/м3, бутану – 123 МДж/м3); 2) відсутність золи при згоранні; 3) незначний вміст шкідливих домішок, які не забруднюють оточуюче середовище; 4) відсутність диму і кіптяви при згоранні; 5) зручність у використанні, транспортуванні, зберіганні; 6) можливість автоматизації процесів горіння.
 22. 22. ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ПОВСЯКДЕННО ПОВ’ЯЗАНЕ ЗІ СПАЛЮВАННЯМГОРЮЧИХ РЕЧОВИН У ПОБУТІ, НА ТРАНСПОРТІ, У ПРОМИСЛОВОСТІ. КРІМ КОРИСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ, ВУГІЛЛЯ І ПРИРОДНОГОГАЗУ СТВОРЮЄ РЯД ПРОБЛЕМ, НЕГАТИВНИХ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ЗАГАЛОМ ДЛЯ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА.
 23. 23. Забруднення повітря • Ще не так давно ми раділи новим здобуткам індустріалізації. Густий чорний дим над заводськими трубами або повалені бульдозером дерева під новий будівельний майданчик сприймалися як символи технічного прогресу, а перші хімічні та металургійні промислові гіганти викликали ейфорію. Прозріння наступило в останні 25-30 років. І тепер фабричний дим - це вже забруднювач атмосфери, шкідливі токсичні викиди продукції хімічної промисловості становлять глобальну проблему, яка потребує негайного вирішення.
 24. 24. • Розглянемо основні шкідливі газові викиди з погляду їх впливу на навколишнє середовище.• Вуглекислий газ СО2 утворюється в результаті спалювання викопних видів палива, таких як вугілля, нафта, природний газ, штучне та синтетичне паливо і біомаса (деревина). Це основа компонента (з триатомних газів), який спричиняє утворення «парникового ефекту». У результаті неповного згорання виділяється також монооксид вуглецю СО – токсичний газ, що шкідливо впливає на серцево-судинну систему людини.
 25. 25. • Діоксид сірки, або сірчистий ангідрид SО2 – один із найтоксичніших газоподібних викидів енергоустановок, становить приблизно 90 % викидів сірчистих сполук із димовими газами котлоагрегатів (решта – SO3). Найбільшу кількість сірки містять вугілля і важкі види нафтопродуктів; легкі нафтопродукти містять меншу кількість сірки, і, нарешті, бензин і природний газ практично не мають її у своєму складі.• Діоксид сірки шкідливо впливає на здоров’я людини.• За наявності кисню SO2 переходить у SO3 і, завдяки взаємодії з водою Н2О, утворює сірчану кислоту.• Напишіть рівняння реакцій.
 26. 26. Оксиди азоту утворюються під час спалювання будь-якого з викопнихвидів палива, що містять азотні сполуки. Азот утворює із киснем рядсполук (N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 і N2O5.Оксиди азоту шкідливо впливають на здоров’я людини, зумовлюютьутворення «парникового ефекту» і руйнацію озонового шару. Крім того,оксиди азоту спричиняють «вимирання лісів», «кислотні дощі» тощо.Озон О3 утворюється на великих висотах (приблизно 30 км) від взаємодіїкисню О2 і ультрафіолетового випромінювання сонця, а також на низькихвисотах – у результаті фотохімічних реакцій (зокрема, взаємодії оксидівазоту і гідрокарбонатів). Озон спричиняє «парниковий ефект»,«вимирання лісів», негативно впливає на здоров’я людини.Метан СН4 утворюється в результаті розкладання органічних речовин,наприклад, у сільському господарстві, у процесі вуглевидобутку, нафто- ігазовидобутку, газорозподілу і спалювання біомаси. Метан також єпричиною виникнення «парникового ефекту».
 27. 27. ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ ПОГЛИНАННЯ І ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ ДІОКСИДОМ КАРБОНУ ТАІНШИМИ РЕЧОВИНАМИ СПРИЧИНЮЄ ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ. ОТЖЕ, МОЖНА СКАЗАТИ, ЩО МИ ЖИВЕМО В УМОВАХ ПАРНИКОВОГО ЕФЕКТУ, І ЦЕВІДПОВІДАЄ НОРМАЛЬНОМУ СТАНОВІ АТМОСФЕРИ, КОМФОРТУ ДЛЯ НАС.ПРОТЕ ПОСИЛЕННЯ ЦЬОГО ЕФЕКТУ МОЖЕ МАТИ ЗГУБНІ НАСЛІДКИ, А САМЕ – ГЛОБАЛЬНЕ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ Й У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ – ЗМІНУ КЛІМАТУ.
 28. 28. ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 100 РОКІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ТЕХНОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІЛЮДИНИ ВМІСТ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ В АТМОСФЕРІ НЕВПИННО ЗРОСТАЄ.КРІМ ПАРНИКОВОГО ЕФЕКТУ В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ГОРЮЧИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН АТМОСФЕРА ЗАБРУДНЮЄТЬСЯ ШКІДЛИВИМИ РЕЧОВИНАМИ. УСІ ЦІ РЕЧОВИНИ СПРИЧИНЮЮТЬ ФОТОХІМІЧНИХ СМОГ, КИСЛОТНІ ДОЩІ ТОЩО.
 29. 29. Фотохімічний смог утворюється в результаті реакцій, що відбуваються під впливом сонячного світла (фотохімічні реакції). При цьому додатково утворюється діоксид нітрогену та озон. Останній реагує з вуглеводнями, що виділяються в повітря від неповногозгоряння пального. У результаті утворюються сполуки, небезпечні для здоров’я людей і шкідливі для довкілля.
 30. 30. ФОТОХІМІЧНИЙ СМОГ ВПЕРШЕ СПОСТЕРІГАВСЯ В ЛОС- АНДЖЕЛЕСІ, ДЕ БАГАТО СОНЦЯ ТА АВТОМОБІЛІВ. Крім цього, під час згоряння пального утворюється дим, в якому містяться дрібні частинки вуглецю і твердих вуглеводнів, що не згоріли, а також сполуки Кадмію, Плюмбуму, Меркурію та інших елементів, надзвичайно шкідливих для здоров’я.
 31. 31. Основними забруднювачами атмосфери є промислові підприємства.
 32. 32. • Локальне забруднення ґрунтів можливе коли забруднювачами є нафта, нафтопродукти, газові викиди. Істотне джерело забруднення ґрунтів — хімічні засоби захисту рослин, меліоранти і мінеральні добрива, що містять важкі метали та інші токсичні речовини. Найнебезпечнішими для ґрунтового покриву є стічні води хімічної промисловості, що містять цинк, хром, ртутні сполуки, свинець, фтор, формальдегіди, метанол, бутан, меланін та інші речовини. Стоки коксохімічних заводів містять феноли, роданіди, різні масла.
 33. 33. Забруднення грунту
 34. 34. Загибель ікри, Поява потворних Поява потворних Загибель ікри, мальків, нежиттєздатних нежиттєздатних мальків, молодої риби особин особин молодої риби Загибель Загибель водоплавних водоплавних птахів птахів Екологічні наслідки Екологічні наслідки нафтового нафтового забруднення забрудненняНакопичення Накопичення Порушення Порушенняканцерогенів по канцерогенів по обміну в системі обміну в системіланцюгам ланцюгам Порушення океан-атмосфера океан-атмосфера Порушенняживлення живлення фотосинтезу- фотосинтезу- зменшення зменшення первинної первинної біопродукції на 10% біопродукції на 10% 35
 35. 35. Це повинен знати кожний• 1. При загруженні шахти і видачі 1 т вугілля викидається 0,75кг пилу, 0,55кг сірководню, 0,07кг аміаку, 0,0004кг цианідів, 0,13кг фенолу, 0,16кг аренів.• Нафта – найстійкіший забруднювач океанічних вод. Кожного року в моря і океани потрапляє 6-10 млн. тонн нафти.• Одна тонна нафти, розтікаючись, утворює на поверхні пляму, площею 12 км2. 36
 36. 36. 1. МОЖНА ОЩАДЛИВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦІ ПРОДУКТИ, ТИМ САМИМ ЗМЕНШУЮЧИ КІЛЬКІСТЬ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ.2. МОЖНА ВИЛУЧАТИ З ПАЛИВА СІРКУ ЩЕ ДО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.3. СТВОРЮВАТИ ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОВНОГО ЗГОРЯННЯ ВУГІЛЛЯ В КОТЕЛЬНЯХ, НА ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ ТА БЕНЗИНУ У ДВИГУНАХ АВТОМОБІЛІВ.4. МОЖНА УЛОВЛЮВАТИ ВІДХОДИ ПІСЛЯ ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЛЬТРІВ.5. МОЖНА ЗАМІНИТИ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ЗАМІСТЬ ЕНЕРГІЇ ПАЛИВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕНЕРГІЮ СОНЦЯ, ВІТРУ, ВОДИ, ЯДЕРНУ ТА ГЕОТЕРМАЛЬНУ ЕНЕРГІЮ.
 37. 37. • До альтернативних, нетрадиційних джерел енергії сьогодні відносять:• сонячне випромінювання,• енергію вітру,• біомасу,• гідроенергію малих річок,• теплову енергію довкілля,• енергію морських хвиль,• термальних вод,• а також теплові скиди промисловості, які є досить перспективними для ефективного використання на території України.
 38. 38. Домашнє завдання• Прочитати параграфи 9-10; виконати завдання для самоконтролю 1 - 4, 6*( підготувати повідомлення*).• ......Люди, задумайтесь!.mp4

×