O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Balkansko poluostrvo Zoran Ivković Aleksinačka gimnazija prof. Vukosava Cvetković Geografija
Ime Balkanskog poluostrva  Balkansko poluostrvo je menjalo više puta svoj  naziv, češce nego ma koja od evropskih  g...
Mapa Balkanskog poluostrva
Položaj Balkanskog poluostrva  Balkansko poluostrvo se nalazi na jugo-istoku  Evrope.Ima izuzetno važan položaj jer se...
Veličina Balkanskog poluostrva          Balkansko poluostrvo sa          svim svojim ostrvima      ...
Granice Balkanskog poluostrva  Balkansko poluostrvo graniči se:    Sa severa- linijom koja ide od ušća reke Soče pa...
Reljef Balkanskog poluostrva  Balkan se odlikuje  razdrobljenošću reljefa.  Poluostrvo presecaju veliki  planinski...
Klima Balkanskog poluostrva  Balkansko poluostrvo se nalazi između oblasti kontinentalne  klime centralne Evrope, obla...
Hidrografija Balkanskog poluostrva           Balkansko poluostrvo odlikuju           razuđene obale, m...
Politička podela Balkanskog        poluostrva  Slovenija 27%          Na Balkanu se nalazi 11  Hrvatsk...
Raspad SFRJ  Novi svetski poredak posle 1990. godine, zahtevao je  promene društveno-političkog uređenja i prelazak iz...
Država par godina pre raspada
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

L196 - Geografija - Balkansko poluostrvo - Zoran Ivković - Vukosava Cvetković

10.249 visualizações

Publicada em

L196 - Geografija - Balkansko poluostrvo - Zoran Ivković - Vukosava Cvetković

Publicada em: Educação
 • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • I can definitely recommend a website that really helped me with my essay. I found out it was due the day before I had to submit it. Went into full-on panic mode. Worst experience of my senior year by far. It’s called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. The quality of the writing is passable but the completion rate is super quick. You get to pick your own writer to do your stuff and that’s also a big bonus.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

L196 - Geografija - Balkansko poluostrvo - Zoran Ivković - Vukosava Cvetković

 1. 1. Balkansko poluostrvo Zoran Ivković Aleksinačka gimnazija prof. Vukosava Cvetković Geografija
 2. 2. Ime Balkanskog poluostrva Balkansko poluostrvo je menjalo više puta svoj naziv, češce nego ma koja od evropskih geografskih celina. Ova su imena pozajmljivana bilo od civilizacija koje su se na njemu razvijale ili od imena velikih carstava koja su se na njemu smenjivala.Geograf A.Zeine daje poluostrvu 1808. godine ime Balkansko poluostrvo. Sama reč Balkan na turskom znaci planina.
 3. 3. Mapa Balkanskog poluostrva
 4. 4. Položaj Balkanskog poluostrva Balkansko poluostrvo se nalazi na jugo-istoku Evrope.Ima izuzetno važan položaj jer se nalazi na raskršću puteva između zapadne Evrope i Bliskog Istoka, kao i na raskršću vodenih puteva između Evrope i Afrike. Ono se pruža između 36 05’ (rt Matapan) i 45 30’(grad Trst) severne širine i između 13 05’ (najzapadniji rt Istre) I 29 05’ (ušće Dunavskog kraka Ikilije) istočne geografske dužine.
 5. 5. Veličina Balkanskog poluostrva  Balkansko poluostrvo sa svim svojim ostrvima zahvata prostor od 550 000 km2,a to je 6 % od celokupne Evropske površine.Među poluostrvima u Evropi ono po veličini stoji samo iza Skandinavskog i Pirinejskog.
 6. 6. Granice Balkanskog poluostrva Balkansko poluostrvo graniči se: Sa severa- linijom koja ide od ušća reke Soče pa ovom rekom do ušća u nju reke Idrije, zatim rekom Idrijom i njenom pritokom rekom Idrijicom do njenog izvornog dela, odatle preko Ljubljanskog polja do Ljubljane, a zatim rekom Savom do njenog ušća u Dunav kod Beograda i dalje Dunavom do njegovog ušća u Crno more. Sa istoka I jugoistoka-Crnim,Mramornim I Belim ili Egejskim morem. Sa juga-Sredozemnim morem. Sa zapada-Jonskim I Jadranskim morem.
 7. 7. Reljef Balkanskog poluostrva Balkan se odlikuje razdrobljenošću reljefa. Poluostrvo presecaju veliki planinski sistemi sa severa prema jugu I jugo-istoku, koji teže da se od Alpa, preko Egejskih ostrva spoje sa planinskim sistemom Male Azije.To su Dinarsko- Š arsko-Pindski , Karpatsko-Balkanski I Rodopski sistemi , sa planinskim visovima do 3000 m. Između planina formirane su manje ili vece široke ravnice od kojih je najveća Panonska nizija u slivu Dunava, Save, Drave, Tise I Morave. Ostale nizije cine 29 procenata površine Balkanskog poluostrva
 8. 8. Klima Balkanskog poluostrva Balkansko poluostrvo se nalazi između oblasti kontinentalne klime centralne Evrope, oblasti stepske klime na istoku i oblasti mediteranske klime na jugu i zapadu.Ovi klimatski tipovi produžuju se iz susednih oblasti na Balkansko poluostrvo.Njihovo rasprostranjenje je manje određeno geografskom širinom, vise morfološkim osobinama koje pomazu ili sprečavaju rasprostranjenje klimatskih faktora.Pored toga veliki planinski masivi, naročito zapadni, odlikuju se nekolikim klimatskim osobinama, koje podsećaju na Alpe.Najzastupljenije klime su kontinentalna, mediteranska, planinska, umereno kontinentalna i župska.
 9. 9. Hidrografija Balkanskog poluostrva  Balkansko poluostrvo odlikuju razuđene obale, mnoge reke, jezera, ravnice, doline I prevoji koji su pružali dobre uslove za rano naseljavanje ovih prostora.Rečna mreža Balkana je izuzetno razvijena, a najveće reke su:Dunav, Sava, Južna I Zapadna Morava, koje grade Veliku Moravu, Drim, Ibar, Timok, Neretva, Bojana, Vardar, Bistrica, Struma, Marica, Iskar, Tundža, Jantra, Pinej itd.Ima i dosta jezera, a na mestima gde izviru termomineralne vode, napravljene su banje.
 10. 10. Politička podela Balkanskog poluostrva Slovenija 27%  Na Balkanu se nalazi 11 Hrvatska 49% Bosna I Hercegovina 100% zemalja, neke od njih su Srbija 73% celom svojom teritorijom Crna Gora 100% na Balkanu, a neke samo Republika Makedonija 100% jednim delom. Bugarska 100% Rumunija 9% Albanija 100% Grčka 100% Turska 5%
 11. 11. Raspad SFRJ Novi svetski poredak posle 1990. godine, zahtevao je promene društveno-političkog uređenja i prelazak iz socijalizma u kapitalizam.To je dovelo do procesa raspada Jugoslavije.Slovenija se prva odcepila 1991.Hrvatska je iste godine počela napade na kasarne JNA, a srpsko stanovništvo je progonjeno iz Hrvatske 1995.Makedonija je proglasila nezavisnost 1992, a iste godine je počeo rat u BiH između Srba, Hrvata i Bošnjaka.Rat je završen mirom u Dejtonu 1995.Srbija i Crna Gora su se ujedinile u Saveznu republiku Jugoslaviju, a 2003 je ime promenjeno u SCG.2006. godine ova zajednica se raspala.
 12. 12. Država par godina pre raspada

×