O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Електромагнетни таласи    Прва нишка гимназија “Стеван Сремац”          Софија Томић 3/4
Електомагнетни таласиЗашто су важни?Захваљујући уређајима који користе електромагнетне таласе:остварује се и вербална и в...
Електомагнетни таласиВелика имена великих људи који су заслужни заразвој електромагнетизма:ЕрстедАмперФарадејМаксвел   ...
Електомагнетни таласи Постојање електромагнетних таласа предвидео је шкотски физичар Максвел, на основу своје теорије шезд...
Електомагнетни таласиФундаментално откриће:Када се магнетно поље мења у току времена, оно узрокује постојање електричног п...
Електомагнетни таласиМаксвелова теоријаОко променљивог магнетног поља постоји вртложно електрично поље.Линије силе овако с...
Електомагнетни таласиМаксвелова теоријаНа питање да ли је могућ и обрнут процес, одговор је  потврдан.У свим случајевима,...
Електомагнетни таласиЕлектромагнетно пољеПосле открића узајамне везе између временски променљивог електричног и временски...
Електомагнетни таласиУзајамно индуковање временски и просторно променљивих електричних и магнетних поља је ланчани процес...
Електомагнетни таласиПоремећај код електромагнетних таласа су промене  електричног или магнетног поља. Код механичког тал...
Електомагнетни таласиЕлектромагнетни таласи су трансверзални: вектори Е и В узајамно су нормални на  вектор брзине прости...
Електомагнетни таласиИзвори електромагнетних таласаСвако електрично и магнетно поље потиче непосредно од  наелектрисаних ...
Електомагнетни таласиЗатворено осцилаторно колоЕлектромагнетне осциласије и одговарајући електромагнетни таласи могу се д...
Електомагнетни таласиОтворено осцилаторно колоЗа добијање таласа већег домета користи се отворено осцилаторно коло.Оно се ...
1 / ε 0 µ0                 Електомагнетни таласи       Брзина електромагнетних таласа       ...
Електомагнетни таласиБрзина електромагнетних таласаФормула која повезује брзину простирања таласа, његову таласну дужину ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević

8.201 visualizações

Publicada em

Takmičenje na portalu www.nasaskola.net
"biramo najbolju lekciju"
februar 2012. godine,
Elektromagnetni talasi,
Fizika,
Sofija Tomić, III-4,
Vladimir Milićević,
Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"

Publicada em: Educação
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević

 1. 1. Електромагнетни таласи Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” Софија Томић 3/4
 2. 2. Електомагнетни таласиЗашто су важни?Захваљујући уређајима који користе електромагнетне таласе:остварује се и вербална и визуелна комуникација са људимапрате догађаји у светупосматра се и изучава васионанапредују технике у медицинии још много тога....
 3. 3. Електомагнетни таласиВелика имена великих људи који су заслужни заразвој електромагнетизма:ЕрстедАмперФарадејМаксвел Максвел Херц ТеслаХерцТеслаПупин Ампер Фарадеј
 4. 4. Електомагнетни таласи Постојање електромагнетних таласа предвидео је шкотски физичар Максвел, на основу своје теорије шездесетих година 19. века. Т је једна од ретких теорија науке која и данас важи.Максвелова теорија: обједињује сва сазнања о електричним и магнетним појавама до тада излаже идеје које су утицале на даљи развој физике отвара врата за примену резултата у техници
 5. 5. Електомагнетни таласиФундаментално откриће:Када се магнетно поље мења у току времена, оно узрокује постојање електричног поља.При томе није неопходно да се у променљивом магнетном пољу налази проводник.Проводник само омогућава манифестацију тог поља.
 6. 6. Електомагнетни таласиМаксвелова теоријаОко променљивог магнетног поља постоји вртложно електрично поље.Линије силе овако створеног електричног поља не почињу и не завршавају се на наелектрисаним телима као што је случај са електростатичким пољем.Оне су затворене линије, без почетка и краја, слично линијама силе магнетног поља проводника са струјом.Овакво поље назива се вртложно поље.
 7. 7. Електомагнетни таласиМаксвелова теоријаНа питање да ли је могућ и обрнут процес, одговор је потврдан.У свим случајевима, када се електрично поље мења у току времена, оно изазива настајање променљивог магнетног поља.Променљиво електрично поље индукује promenljivo магнетно поље.
 8. 8. Електомагнетни таласиЕлектромагнетно пољеПосле открића узајамне везе између временски променљивог електричног и временски променљивог магнетног поља, јасно је да не постоје независно једно од другог.Eлектрично поље без магнетног или магнетно без електричног поља могу да постоје само у односу на одређени систем референце.Око наелектрисаних тела у стању релативног мировања постоји само електрично поље (али овде је наелектрисано тело у стању мировања само у односу на одређен систем референце). Аналогно овоме може се говорити о магнету и његовом пољу.Електрично и магнетно поље испољавају се као јединствена целина у облику електромагнетног поља.У зависности од тога у ком систему референце се посматрају електромагнетни процеси, може се догодити да се испољава само једна или друга страна јединствене целине.
 9. 9. Електомагнетни таласиУзајамно индуковање временски и просторно променљивих електричних и магнетних поља је ланчани процес који се одвија у свим правцима.То значи да временски променљиво магнетно поље у једној области простора ”производи” временски променљиво магнетно поље, а оно “производи” у околном простору променљиво електрично поље и тако даље...Променљива вртложна електрична и магнетна поља са спрегнутим узајамним индуковањем која се простиру у простору представљају ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАС.
 10. 10. Електомагнетни таласиПоремећај код електромагнетних таласа су промене електричног или магнетног поља. Код механичког таласа осцилују честице средине, а код електромагнетних таласа “осцилују “ електрично и магнетно поље.У свакој тачки простора кроз коју пролази електромагнетни талас, постоји истовремено и електрично (вртложно) и магнетно поље,чији су вектори intenziteta Е и В узајамно нормални и оба су нормална на правац кретања електромагнетног таласа.Из претходног јасно произлази да су електромагнетни таласи трансверзални.
 11. 11. Електомагнетни таласиЕлектромагнетни таласи су трансверзални: вектори Е и В узајамно су нормални на вектор брзине простирања таласа.Ови вектори увек у истој тачки простора осцилују у истој фази, истовремено достижу максимум, истовремено имају нулту вредност (види слику).Промене електричног и магнетног поља у тачкама на различитим растојањима од извора нису у фази. Што је растојање тачке веће од наелектрисане честице то касније долази до побуђивања оба поља, тако да на разним растојањима постоји фазна разлика у осциловању вектора јачине електричног поља и магнетне индукције.
 12. 12. Електомагнетни таласиИзвори електромагнетних таласаСвако електрично и магнетно поље потиче непосредно од наелектрисаних тела (честица). Када се наелектрисана честица креће сталном брзином она има и електрично и магнетно поље.У случају да се наелектрисана честица креће променљивом брзином, онда постоји електромагнетно поље.Извор електромагнетних таласа је сноп наелектрисаних честица (или једне честице) који се креће променљивом брзином у проводнику или изван њега.Ако наелектрисане честице непрестано осцилују, настаје непрекидни електромагнетни талас.
 13. 13. Електомагнетни таласиЗатворено осцилаторно колоЕлектромагнетне осциласије и одговарајући електромагнетни таласи могу се добити помоћу затвореног осцилаторног кола.Код затвореног осцилаторног кола (види слику) скоро целокупно електрично поље концентрисано је међу плочама кондензатора, а магнетно поље унутар соленоида, а тиме и њихове одговарајуће енергије. Добијени електромагнетни таласи су сувише кратког домета да би се могли користити у практичне сврхе.
 14. 14. Електомагнетни таласиОтворено осцилаторно колоЗа добијање таласа већег домета користи се отворено осцилаторно коло.Оно се добија постепеним отварањем плоча кондензатора и исправљањем завојнице (види слику).Хајнрих Херц је користио посебан уређај за добијање е-м таласа назван Херцов осцилатор.То је у ствари једно отворено осцилаторно коло, које се састоји од две металне шипке са металним куглицама на варничном растојању.Херцови огледи били су полазиште у заснивању принципа рада и конструкције радио и телевизијских пријемника.
 15. 15. 1 / ε 0 µ0 Електомагнетни таласи Брзина електромагнетних таласа Брзина електромагнетних таласа зависи од електричних и магнетних својстава средине кроз коју се шире. Формула брзине у вакууму има облик: c0 = 1 / ε 0 µ 0 εo =8,854 * 10 -12C²m-2N-1 - диелектрична константа за вакуум ε µ μo =4π10 TmA - магнетна пермабилностµза вакуум -7 -11/ 0 0 1/ ε 0 0 Заменом ових вредности добија се вредност брзине светлости у вакууму: co = 10м m/s Вредност ове брзине подудара се се са раније измереном вредношћу брзине светлости у вакууму. То подударање Максвел је узео као главни аргумент да је светлост заправо једна врста електромагнетних таласа. Херц је то експериментално потврдио 1888. године. У супстанцијалној средини брзина е-м таласа је мања и зависи од својстава средине.
 16. 16. Електомагнетни таласиБрзина електромагнетних таласаФормула која повезује брзину простирања таласа, његову таласну дужину и фреквенцу, има (формално) исти облик који се користи и за механичке таласе; c= λ ∙ νБрзина електромагнетних таласа једнака је производу његове таласне дужине и фреквенце.

×