O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Հղումները գիտական հրապարակումներում

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 46 Anúncio

Հղումները գիտական հրապարակումներում

Baixar para ler offline

2014 թ. մարտի 15, Ծաղկաձոր: Դասընթացի թեմա՝ «Հղումներ կատարելու կարգը»: «Ինչպե՞ս կատարել գիտահետազոտական աշխատանք» թեմայով գիտապրակտիկ սեմինար-դասընթաց: ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերություն

2014 թ. մարտի 15, Ծաղկաձոր: Դասընթացի թեմա՝ «Հղումներ կատարելու կարգը»: «Ինչպե՞ս կատարել գիտահետազոտական աշխատանք» թեմայով գիտապրակտիկ սեմինար-դասընթաց: ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերություն

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de nareksgalstyan (7)

Anúncio

Հղումները գիտական հրապարակումներում

 1. 1. ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ ԳԻՏԱԿԱՆՀՂՈՒՄՆԵՐԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ .Նարեկ Ս Գալստյան.Նարեկ Ս Գալստյան ,Քաղաքական գիտությունների թեկնածու ԵՊՀ Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ
 2. 2. ՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ • Հղումների նշանակությունը • Գրագողություն • Ե՞րբ է անհրաժեշտ հղում կատարել • Ե՞րբ անհրաժեշտ չէ հղում կատարել • Աղբյուրների տեսակները • Հղում կատարելու ձևերն ու կարգերը
 3. 3. Թեմատիկ աղբյուրներԹեմատիկ աղբյուրներ • Neville, C., 2010, “The complete guide to referencing and avoiding plagiarism”, 2nd Edition, Open University Press, NY • Reference styles. Referencing Style Guides, University of Kent [av. 11.03.2014] https://www.kent.ac.uk/ai/styleguides.html • Style Manual for Political Science. Revised 2001. American Political Science Association. Committee on Publications • Types of referencing style. Oxford LibGuides [av. 11.03.2014] http://ox.libguides.com/content.php?pid=294548&sid=2418799
 4. 4. ԻՆՉՈՒ՞ ՀՂՈՒՄ ԱՆԵԼԻՆՉՈՒ՞ ՀՂՈՒՄ ԱՆԵԼ
 5. 5. Հղումների նշանակությունըՀղումների նշանակությունը • Ակադեմիական էթիկա • Գրագողության բացառում • Հարգանք այլ հեղինակների կատարած աշխատանքի հանդեպ • ,Օգտագործված մտքերի գաղափարների ճշգրտության ստուգելիություն
 6. 6. ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
 7. 7. ԳրագողությունԳրագողություն ,Այլ հեղինակների մտքերի գաղափարների յուրացումը՝ դրանք ներկայացնելով որպես , :սեփական մտահղացում համարվում է գրագողություն Գրագողությունը կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով՝ դիտավորյալ խաբեությունից :մինչև աղբյուրից պատճենումն առանց համապատասխան գիտական մշակման ,Ամեն անգամ երբ ձեր աշխատանքում օգտագործում եք այլ հեղինակի մտքերը կամ , :գաղափարները դուք պարտավոր եք նշել դրանց աղբյուրը
 8. 8. Գրագողության տարածված տեսակներըԳրագողության տարածված տեսակները • Դիտավորյալ խաբեություն • / /Արտատպում արտագրություն պատճենում • Այլ մարդու միտքը սեփական բառերով վերձևակերպելու անկարողություն • Այլ մարդկանց աշխատանքներին չափից շատ հղում կատարելը • Ոչ ճշգրիտ մեջբերում • Գրագողություն ինքն իրենից
 9. 9. Դիտավորյալ խաբեությունԴիտավորյալ խաբեություն Երբ դուք ամբողջությամբ կամ մասամբ այլ մարդկանց կողմից կազմված աշխատանքը :ներկայացնում եք՝ որպես ձեր սեփականը Օրինակ՝ • ,Վճարում եք այլ մարդու՝ պատրաստելու գիտական աշխատանք ապա այդ աշխատանքը :ներկայացնում եք՝ որպես ձեր սեփականը •Ձ :եր աշխատանքը տրամադրում եք մեկ ուրիշին՝ այն արտատպելու համար • :Ինքներդ եք պատճենում այլ անձի պատրաստած աշխատանքը • :Լրամշակում եք այլ անձի պատրաստած աշխատանքը
 10. 10. / /Արտատպում արտագրություն/ /Արտատպում արտագրություն պատճենումպատճենում • Բնօրինակի տեքստը նույնությամբ արտատպելն՝ առանց աղբյուրին համապատասխան :հղում կատարելու և մեջբերումը չակերտների մեջ առնելու • ,Այլ անձի մտքերը գաղափարները ձեր շարադրանքում ներառելն՝ առանց աղբյուրին :հղում կատարելու
 11. 11. Ուրիշի միտքը սեփական բառերովՈւրիշի միտքը սեփական բառերով վերաձևակերպելու անկարողությունվերաձևակերպելու անկարողություն • ,Ուրիշի բառերը նույնությամբ օգտագործելը՝ աղբյուրին հղում կատարելով սակայն :առանց չակերտների • ,Բնօրինակի տեքստի մի քանի բառ փոփոխելը սակայն մտքի կառուցվածքը պահպանելը :կամ բնօրինակի միտքը զարգացնելն՝ առանց աղբյուրին հղում կատարելու
 12. 12. Ուրիշի աշխատանքին չափից շատ հղումՈւրիշի աշխատանքին չափից շատ հղում կատարելըկատարելը • Երկարաշունչ մեջբերումները՝ անգամ աղբյուրին հղում կատարելով և չակերտներ :օգտագործելով • ,Ուրիշի մտքերի բառերի կիառմամբ սեփական գաղափարները ձևակերպելը՝ առանց :աղբյուրին հղում կատարելու • Տարբեր մեջբերումներն ու ձևակերպումներն իրար կցելն՝ առանց աղբյուրին հղում :կատարելու
 13. 13. Ոչ ճշգրիտ մեջբերումՈչ ճշգրիտ մեջբերում • , ,Հղում կատարելն այն աղբյուրին որն անձամբ չեք կարդացել այլ հանդիպել եք մեկ :այլ հեղինակի աշխատանքում • , ,Կազմելով գրականության ցուցակ որում ներառված են աղբյուրներ որոնք ինքներդ չեք :կարդացել և դրանց հղում չեք կատարել աշխատանքում
 14. 14. Գրագողություն ինքն իրենիցԳրագողություն ինքն իրենից • ,Մասամբ կամ ամբողջությամբ կրկնօրինակելով ձեր այն աշխատանքը որը դուք արդեն :ներկայացրել եք մեկ այլ դասընթացի համար • Առանց համապատասխան հղումների՝ մասամբ կամ ամբողջությամբ օգտագործելով ձեր , :այն աշխատանքը որն արդեն ներկայացրել եք գնահատման կամ քննության համար
 15. 15. ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
 16. 16. Աղբյուրների տեսակներըԱղբյուրների տեսակները 1.1. ՏպագիրՏպագիր 2.2. -Տեսա և ձայնային-Տեսա և ձայնային 3.3. /Էլեկտրոնային թվային/Էլեկտրոնային թվային 4.4. ՆՆկարներ և ֆոտոպատկերներկարներ և ֆոտոպատկերներ
 17. 17. Աղբյուրների տիպերըԱղբյուրների տիպերը 1.1. ,Գիրք գրքույկ և հոդվածների ժողովածու,Գիրք գրքույկ և հոդվածների ժողովածու 2.2. ԱմսագիրԱմսագիր ((ամսագրային հոդվածամսագրային հոդված)) 3.3. ԹերթԹերթ ((թերթային հոդվածթերթային հոդված)) 4.4. ԱնհատականԱնհատական//մասնավոր հաղորդակցությունմասնավոր հաղորդակցություն (( ,հարցազրույց նամակ,հարցազրույց նամակ)) 5.5. Իրավական ակտԻրավական ակտ (( , ,օրենք որոշում պայմանագիր, ,օրենք որոշում պայմանագիր)) 6.6. ՎիճակագրությունՎիճակագրություն 7.7. Չհրատարակված նյութՉհրատարակված նյութ (( , ,թեզիս ձեռագիր հոդված, ,թեզիս ձեռագիր հոդված)) 8.8. -Ռադիո և հեռուստահեռարձակումներ-Ռադիո և հեռուստահեռարձակումներ
 18. 18. ՀՂՈՒՄՆԵՐՀՂՈՒՄՆԵՐ
 19. 19. Ի՞նչ է հղումըԻ՞նչ է հղումը ՍահմանումՍահմանում - ,հղումն օգտագործվող տեղեկության տվյալի աղբյուրի հիշատակումն է (արտաքին հղում) կամ աշխատանքի տարբեր մասերը ( , , ,գլուխ ենթագլուխ նկար ,աղյուսակ հավելված և այլն) միմյանց կապող գրառումը (ներքին հղում): Արտաքին հղումը պահանջում է օգտագործվող աղբյուրի մատենագիտական տվյալների :ճշգրիտ ներկայացում ,Օգտագործվող տվյալի տեղեկության աղբյուրը չհիշատակելը համարվում է հեղինակային իրավունքների խախտում (գրագողություն), իսկ աղբյուրի մատենագիտական տվյալները :թերի ներկայացնելոը՝ կոպիտ սխալ
 20. 20. Ե՞րբ է անհրաժեշտ հղում կատարելԵ՞րբ է անհրաժեշտ հղում կատարել ,Երբ դուք օգտագործում եք մտքեր գաղափարներ հետևյալ աղբյուրներից •Գ ,րքեր գրքույկներ և հոդվածներ; •Թերթեր և ամսագրեր; •Տ ,եսաֆիլմեր հեռուստահաղորդումներ •Հ ;ամացանցային կայքեր և էլեկտրոնային պաշարներ •(Էլեկտրոնային) , ;նամակներ օնլայն քննարկումների ֆորումներ •Հարցազրույցներ; •Դ (ասախոսություններ եթե ձեր դասախոսը դա անհրաժեշտ է համարում); •Ս , , :խեմաներ աղյուսակներ պատկերներ կամ նկարներ
 21. 21. Ե՞րբ անհրաժեշտ չէ հղում կատարելԵ՞րբ անհրաժեշտ չէ հղում կատարել • Երբ գրում եք ձեր դիտարկման կամ փորձարկման արդյունքների մասին (օրինակ՝ դաշտային հետազոտության զեկույց); • Ե ;րբ գրում եք ձեր փորձի և տպավորությունների մասին • Ե , ;րբ գրում եք ձեր սեփական մտքերը մեկնաբանություններն ու եզրակացությունները • ;Երբ գնահատական եք տալիս կամ առաջարկում ձեր սեփական վերլուծությունը • Ե « » (րբ օգտագործում եք հանրահայտ տեղեկություններ ,փաստեր որոնք կարելի է գտնել բազմաթիվ տեղերում և հայտնի են բազմաթիվ մարդկանց) ;կամ ժողովրդական բանահյուսություն • Երբ օգտագործում եք համընդհանուր ճանաչում գտած փաստեր կամ տեղեկություններ (անհրաժեշտ է խորհրդակցել գիտական ղեկավարի հետ):
 22. 22. Հղման քանակական և որակականՀղման քանակական և որակական բնութագրերըբնութագրերը Աշխատանքում մատենագիտական հղումների քանակը, ,որպես կանոն խոսում է քննվող :հարցի տեսական մշակվածության մասշտաբների մասին Սակայն սեփական աշխատանքը զանազան աղբյուրներին հղումներով ու մեջբերումներով ,հարստացնելուն զուգահեռ անհրաժեշտ է հիշել որ քննարկվող հարցին դուք պարտավոր եք տալ նաև ձեր սեփական գնահատականը: Հղում հարկ է կատարել միայն հեղինակավոր ու թեմատիկ աղբյուրներին՝ ,հնարավորինս խուսափելով դասագրքերին և տեղեկատվական նյութերին հանրամատչելի :աղբյուրների օգտագործումից
 23. 23. ՀՂՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸՀՂՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ
 24. 24. Հղումների հիմնական ձևերըՀղումների հիմնական ձևերը 1.1. ՆերտեքստայինՆերտեքստային – աղբյուրի մատենագիտական տվյալները նշվում են բուն :տեքստում 2.2. ՏողատակայինՏողատակային – :աղբյուրի մատենագիտական տվյալները նշվում են տողատակում 3.3. ԱրտատեքստայինԱրտատեքստային - աղբյուրի մատենագիտական տվյալները նշվում են բուն :տեքստից հետո
 25. 25. Ներտեքստային հղումՆերտեքստային հղում ,Աղբյուրին հղումը կատարվում է բուն տեքստում՝ փակագծերի մեջ որոնցում նշվում է աղբյուրի հեղինակի ազգանունը և հրատարակման տարեթիվը (Name-Date style): :Աշխատանքի վերջում այբբենական կարգով տրվում է օգտագործված աղբյուրների ցուցակ Օրինակ՝ Որոշ հեղինակներ այդ տեսության հիմնադիր համարում են Բրաունին (Gibbs 1981, էջ 89): կամ՝ հեղինակի ազգանունը կիրառելով տեքստում Գիբսը (1981, էջ 89) , :պնդում է որ այդ տեսության հիմնադիրը Բրաունն է
 26. 26. Տողատակային հղումՏողատակային հղում Աղբյուրի համապատասխան հատվածն աշխատանքի բուն տեքստում օգտագործելուց հետո ,դրվում է տողատակային համարակալված հղում ապա տողատակում նշվում են աղբյուրի մատենագիտական տվյալները (Numbered Footnote): Օրինակ՝ . « »Ջ Նայն առաջ քաշեց փափուկ ուժի բնորոշման մի շարք ¹:հիմնասկզբունքներ ----------------- 1. ´Տե ս Nye J. 2004, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, Public Affairs Group, New York, p. 31:
 27. 27. Արտատեքստային հղումԱրտատեքստային հղում Բուն տեքստում նշվում է գրականության ցանկում աղբյուրի հերթական համարը և ,օգտագործվող հատվածի էջը իսկ նրա մատենագիտական տվյալները նշվում են բուն :տեքստից հետո՝ գրականության ցանկում Գրականության ցանկում աղբյուրները նշվում :են բուն տեքստում օգտագործման հաջորդականությամբ Օրինակ՝ . « »Ջ Նայն առաջ քաշեց փափուկ ուժի բնորոշման մի շարք հիմնասկզբունքներ [8, 31էջ ]: Գրականության ցանկ 8. Nye J. 2004, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, Public Affairs Group, New York
 28. 28. ՀՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՀՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳ
 29. 29. ,Գիրք գրքույկ,Գիրք գրքույկ • ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը • Հրատարակման տարեթիվը • Աշխատության վերնագիրը • Հրատարակչությունը • Հրատարակման վայրը Karskens, G. 1997, The Rocks: life in early Sydney, Melbourne University Press, Carlton
 30. 30. Հոդված ժողովածուիցՀոդված ժողովածուից • ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը • Հրատարակման տարեթիվը • Հոդվածի ( ,գլխի ենթագլխի) վերնագիրը • / ,Ժողովածուի խմբագրի ների անվան առաջին տառը ազգանունը • Ժողովածուի վերնագիրը • Հրատարակչությունը • Հրատարակման վայրը • Օգտագործված հատվածի էջը Curthoys, A. 1997, “History and identity”, in W Hudson 7 G Bolton (eds), Creating Australia: changing Australian history, Allen & Unwin, Sydney, pp. 23-38
 31. 31. Հոդված ամսագրիցՀոդված ամսագրից • ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը • Հրատարակման տարեթիվը • Հոդվածի վերնագիրը • .Ամսագրի հերթ համարը • Օգտագործված հատվածի էջը Kozulin, A. 1993, “Literature as a psychological tool”, Educational Psychologist, vol. 28, no. 3, pp. 253-265
 32. 32. Հոդված թերթիցՀոդված թերթից Անհեղինակ հոդված “UNSW gains top ranking from quality team”, Sydney Morning Herald, 30 February, 1994, p. 21 Հեղինակային հոդված Donaghy, B 1994, “National meeting set to review tertiary admissions”, Campus News, 3-9 March, p. 3
 33. 33. Մասնավոր հաղորդակցությունՄասնավոր հաղորդակցություն .Մ 201Սողոմոնյան 4, .մասն զրույց./հարցազրույց, 6 փետրվար Ուշադրություն /Մինչ մասնավոր զրույցի հարցազրույցի տվյալներն օգտագործելը՝ ձեր զրուցակցից ճշտեք՝ կարելի՞ է արդյոք այն հրապարակայնացնել
 34. 34. Իրավական ակտԻրավական ակտ / /Որոշում հրաման օրենք •Ա ,կտի անվանումը • ,Արխիվային համարը • ,Տեսակը • - ,Ամսա և տարեթիվը •Վայրը Օրինակ՝ ՀՀ դիվանագիտական աստիճաններ շնորհելու մասին, -31-ՆՀ Ա, , 2014 .ՀՀ Նախագահի հրամանագիր թ 3,մարտի Երևան
 35. 35. Իրավական ակտԻրավական ակտ Պայմանագիր • ,Անվանումը • /Կնքման ուժի մեջ մտնելու ա - ,մսա և տարեթիվը •Վայրը Օրինակ՝ The North Atlantic Treaty, Washington D.C. - 4 April 1949
 36. 36. Իրավական ակտԻրավական ակտ Ուշադրություն Իրավական ակտի կոնկրետ հոդվածին հղում կատարելիս՝ բուն տեքստում ուղղակի կամ :փակագծերում նշեք տվյալ հոդվածը
 37. 37. ՎիճակագրությունՎիճակագրություն • /Գործակալության կազմակերպության անվանումը • Հրատարակման տարեթիվը • Հրապարակման վերնագիրը • Հրատարակման համարը • Հրատարակչությունը • Հրատարակման վայրը Էլեկտրոնային տարբերակի դեպքում նաև • Դ -իտման ամսա և տարեթիվը • Էլեկտրոնային հասցեն (URL) Օրինակ՝ Australian Bureau of Statistics 2007, Internet Activity, Australia, Sep 2006, Cat. no. 8153.0, Australian Bureau of Statistics, Canberra, accessed 11 April 2007, < http://www.abs.gov.au>.
 38. 38. Չհրատարակված նյութՉհրատարակված նյութ • ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը • Տարեթիվը • Վերնագիրը • Նյութի տեսակը • Ներկայացման վայրը Օրինակ՝ Ballard, BA 2003, “The seeing machine: photography and the visualisation of culture in Australia, 1890-1930”, PhD thesis, University of Melbourne կամ Fitzsimmons, D 2005, “Who chooses who belongs: tactics and strategies and migrant literature”. Paper presented at the AULLA & FILLM conference, James Cook University, Cairns, 15-19th July
 39. 39. -ՏԵՍԱ ԵՎ ՁԱՅՆԱՅԻՆ-ՏԵՍԱ ԵՎ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
 40. 40. -Ռադիո և հեռուստահեռարձակում-Ռադիո և հեռուստահեռարձակում ՖիլմՖիլմ • ,Վերնագիրը սերիալի դեպքում՝ սկզբում սերիան •Ձայնագրման տարեթիվը •Ձևաչափը •Ձայնագրման ստուդիան •Ձայնագրման վայրը My Brilliant Career, 1979, motion picture, New South Wales Film Corporation, distributed by Australian Video, Australia. Going backwards: Four Corners 2001, television program, Australian Broadcasting Corporation, Sydney, 9 July
 41. 41. ՏեսաֆիլմՏեսաֆիլմ • ,Վերնագիրը սերիալի դեպքում՝ սկզբում սերիան • Ձայնագրման տարեթիվը • Ձևաչափը • Ձայնագրման ստուդիան • Ձայնագրման վայրը My Brilliant Career, 1979, motion picture, New South Wales Film Corporation, distributed by Australian Video, Australia. Առցանց տարբերակի դեպքում The Overlander 2007, Overlander.tv: Aboriginal tent embassy, Canberra, online video, accessed 31 July 2007, <http ://www.youtube.com/watch?v=abMlHjO2nh4>
 42. 42. -Տեսա կամ ձայներիզ-Տեսա կամ ձայներիզ • ,Վերնագիրը սերիալի դեպքում՝ սկզբում սերիան • Ձայնագրման տարեթիվը • Ձևաչափը • Ձայնագրման ստուդիան • Ձայնագրման վայրը Australia through time 1994, CD-ROM, Random ROM in assoc. with the ABC, Sydney.
 43. 43. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
 44. 44. ԱռանձնահատկությունըԱռանձնահատկությունը ,Համացանցային աղբյուրներին հղում կատարելու կարգը նույն է ինչ դրանց տեքստային :տպագիր տարբերակներին հղում կատարելու դեպքում Սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ է աղբյուրի մատենագիտական տվյալների մեջ ներառել նաև աղբյուրի էլեկտրոնային ամբողջականամբողջական հասցեն և դրան մուտք գործելու ժամանակը: « »Էլեկտրոնային շատ երկար հասցեները կարելի է կոտրել ՝ մյուս մասը :շարունակելով հաջորդ տողում Օրինակ՝ Brugier, C., Popescu, N. 2014, “Ukraine: the view from China”, Alerts - No 17 - 14 March 2014, European Union Institute for Security Studies [հասանելի էր 15.03.2014] http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_17_Ukraine_ China.pdf
 45. 45. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
 46. 46. .Նարեկ Ս Գալստյան nsgalstyan@gmail.com NarekSGalstyan Narek S. Galstyan Կոնտակտային տվյալներԿոնտակտային տվյալներ

×