Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

KEIBUBAPAAN.pptx

 1. KEIBUBAPAAN
 2. Isi perbincangan • Kenali anak • Keperluan • Tanggungjawab ibubapa • Cabaran Persekitaran
 3. Keibubapaan Cara mendidik anak-anak yang merangkumi aspek tanggungjawab, pengisian keperluan asas, kawalan, komunikasi, gerak balas ibu bapa terhadap tingkah-laku anak-anak, pelbagai rangsangan dari ibu bapa dan perkara yang berkaitan ganjaran dan hukuman.
 4. 3 GAYA KEIBUBAPAAN • GAYA KUKU BESI • GAYA BEBAS • GAYA BERUNDING
 5. GAYA KUKU BESI • Tunjuk kuasa • Anak tiada peluang bersuara • Kurang kasih sayang
 6. Gaya Bebas • Anak bebas • Anak kurang perhatian • Tiada kawalan • Anak bermasalah
 7. Gaya berunding • Perinsip pertengahan • Pemantauan disiplin • Ruang bersuara
 8. Kenali Anak • Peringkat bayi • Peringkat kanak-kanak • Peringkat remaja • Peringkat dewasa
 9. Bayi • Rangsangan sel otak
 10. Kanak-Kanak • explorer
 11. Remaja • Perkembangan kompleks
 12. Memahami keremajaan • Perubahan biologi & psikologi>> sosiologi • Perbezaan emosi yang tidak difahami ibubapa • Ibubapa perlu jadikan anak remaja>>sahabat • Pengaruh sahabat mengatasi ibubapa • Awasi tarikan terhadap rakan lain jantina
 13. dewasa • Fasa matang
 14. keperluan
 15. Keperluan asas • Makan • minum • Pakaian • Tempat tinggal • Udara bersih
 16. Rasa Selamat • Tenang • Kasih sayang • Perhatian • Penghargaan
 17. Keperluan Pendidikan • Bimbingan • Contoh tauladan
 18. Keperluan sosial • Rakan sebaya • Pergaulan sihat
 19. Pengisian jiwa • Agama • Moral • Penghayatan diri
 20. Tanggungjawab ibu bapa
 21. mengasuh • Anak ibarat kain putih
 22. Mendidik • Ilmu • Kemahiran • Keagamaan • Kemasyarakatan
Anúncio