O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Plató resum

  • Entre para ver os comentários

Plató resum

  1. 1. PLATÓ 1 NOTA BIOGRÀFICA: • Plató va néixer l'any 427 aC a Atenes. • La seva família era aristocràtica; va viure la guerra del peloponès. • Era deixeble de SÒCRATES – la seva condemna a mort marca molt el pensament de Plató. • Platço abandona Atenes. Torna l'any 387 aC - influït per l'escola pitagòrica. • Forma l'Academia (primera universitat europea): centre de formació política i intel·lectual de joves grecs. 2 L'OBRA DE PLATÓ • És el primer en fer filosofia escrita. - La seva obra es divideix en quatre períodes: • Període de joventut (393-389 aC) : Influït per Sòcrates, temes relacionats amb conceptes de la cultura grega. • Període del primer viatge a Sicília i de la fundació de l'Acadèmia (388- 385aC): Inquietuds polítiques. • Període de maduresa (385-370 aC) : Concreta la teoria de les idees i de l'amor. • Últims anys (385-347 aC) : Discuteix la teoria de les idees i s'interessa per la lògica, medicina i ciències naturals.
  2. 2. 3 PLATÓ I ELS FILÒSOFS ANTERIORS • Heràclit: tota la realitat està sotmesa a un canvi enteressant; però aquesta realitat és tan sols una aparença. • Pitàgores: el cos és una presó per l'ànima, que anteriorment havia viscut fora del cos. L'ànima a aquest món superior es purifica. • Paramènides: Via d'Opinió(doxa) com via d'accés al món sensible. Via de veritat(episterme) com a via d'accés al món intal·ligible. • Anaxàgores: Demiürg platònic- semidéu que està entre les idees del món real. Fa còpies inperfectes(que és tot allò que coneixem) de un ideal. • Sòcrates: L'autor més rellevant per al seu pensament. Rebuig als sofistes, orientació en l'educació(policial i actitut sensista), subjectivista i relativista. Mètode de diàleg (ironia i maièulica). 4 LA TEORIA DE LES IDEES • L'origen de la teoria de les idees: les idees ens provenen de la cultura grega: l'esplendor artística(cànon) i la matemàtica grega(idea de perfecció- les formes geomètriques són idees) • Les idees platòniques: Davant d'un món sensible ha d'existir un univers ideal. Les idees són fonament i model del món real; i constitueixen el dons dels valors ètics i conceptes estètics. Hi ha dos móns: el sensible i aparent sotmès a l'esdevenir, no és real perquè és una ombra del món intel·ligible. • La idea del bé: el món de les idees està jerarquitzat. La base: idees dels objectes i éssers del món sensible; més amunt: objectes matemàtics;
  3. 3. encara més amunt: idees ètiques i estètiques; finalment: la idea del Bé en si (fonament de tot ésser) 5 L'ÀNIMA SEGONS PLATÓ Concepte: ànima (psique) significa “vida”, vida com a moviment, i té a veure amb “respirar” ja que aquest és el moviment que manifesta en l’ésser humà el procés de viure. Característiques - A partir de la determinació i diferenciació del verb “respirar” i del substantiu “vida”, Plató va iniciar la descripció del que més tard seria la psicologia. - L’ ànima és... · ...el principi de la vida del cos. · ...l’ element oposat a la corporeïtat. · ...immortal, intel·ligible, uniforme, indissoluble. · ...transmigrant d’un cos a l’altre (reencarnació). Només es pot escapar de la cadena de reencarnacions alliberant-se de l’esclavitud del cos i dedicant-se a la filosofia. - El cos pertany al món sensible i és mortal, multiforme i irracional. - Plató creu que l’ànima predomina sobre el cos, que l’ànima és anterior al cos, i la seva unió és accidental i temporal, ja que és separable. - Descriure la naturalesa de l’ànima no és a l’abast de la ment humana, per això Plató recorre al mite del carro alat. Les tres forces de l’ànima
  4. 4. Segons Plató l’ànima consta de tres parts que tenen diferents funcions i es troben a llocs específics del cos: - La part racional: ens diferencia dels animals. Es troba al cervell i la seva missió és conduir les altres dues parts. Les seves virtuts són la saviesa i la prudència. - La part irascible: es troba al pit i és una font de passions nobles com la valentia. La seva virtut és la fortalesa. - La part concupiscible: té a veure amb les tendències o desitjos. Origina baixes passions com l’apetit sexual, el desig de menjar i beure...la seva virtut és la temperància davant els excessos. Quan l’ànima racional guia i controla les altres dues, es produeix l’harmonia en l’individu. El mite de la caverna: El mite de les caverna es podria definir a partir de dos estadis: • Primer estadi(ignorància): un grup de presoners, els quals només poden veure el que succeeix al seu voltant per mitjà de les ombres que una foguera progecta a la paret que tenen davant. No veuen més enllà de les ombres. • Segon estadi(descobriment de la veritat): un dia, un dels presoners és alliverat, i descobreix la realitat que per a ell era impossible. • Tercer estadi(sentiment de compartir): El presoner alliverat torna a buscar els seus companys per explicarli's el seu nou descobriment; aquests el prenen per boig. Tot i que aquest els va a explicar el que ha vist a els seus companys avans que qualsevol altre cosa. De manera que queda clara la visió de Plató sobre el saber (el saber no és saber si no es comunica), és molt important aquest sentiment de solidaritat.
  5. 5. El mite platònic marca un camí des de les tenebres fins a la llum/ el veritable filòsof s'allibera de les ombres a trabés de la dialèctica i recorrent el difícil camí fins la saviesa. Els soistes ja van emprendre tasques educatives, però és plató qui ens ha deixat una idea elavorada de l'educació o “paidéia”. 6 ARETÉ DE L'INDIVIDU areté: la virtut, “d'exel·lència”, “de mèrit”, “de bo”, “de positiu” per a qui ho poseeix. Significat platónic d'areté: Coneixer-se a un mateix. Plató concep la virtut com a harmonia de les tres parts de l'ànima: 1. part racional: prudent 2. part irascible: valerosa 3. part concupiscible: temperada *una altre virtut fonamental era la sabiesa; la pràctica en forma de prudència, justícia i bé. Es pot aprendre l'areté? Preguntar si l'areté es pot aprendre és com preguntar si es pot aprendre la naturalesa humana. La veritat ni es dóna per naturalesa ni s'aprèn. Però al mateix temps l'areté no és una simple opinió, ja que tots el reconeixem (quan algú fa un acte valerós tothom el reconeix). *Plató afirma a Menó que l'areté és un do diví i opinió verdadera. 7 LA TEORIA POLÍTICA DE PLATÓ La justícia, ideal de la comunitat *Plató pretén construir un model d’organització ciutadana (“República” i “Lleis”). Requisits: • Clara idea de justícia. • Superar la concepció tirànica imposada per la força o per l’engany. • Educar als ciutadans i als polítics.
  6. 6. • Portar al poder els més intel·ligents i generosos. • L’estat=reflex del ciutadà. Si cada ciutadà executa la seva tasca es produeix l’harmonia social. Els nivells d’organització de l’Estat • Nivell superior: correspon al lógos, a la racionalitat i a la reflexió. Hi trobem els governants (archontes) que basen la superioritat en el saber (sophia). Forma d’intel·ligència que implica generositat, altruisme i <<idealisme>>. Als governents se’ls hi associa l’ànima intel·ligible, l’ànima immortal. • Els guardians (phylakes) à defensar l’estat. Plató no permet que tinguin béns materials i dóna la mateixa educació als homes que a les dones. Els guardian estan relacionats amb l’ànima irascible, la mortal. • Camperols, comerciants i artesans = són els fonament econòmic de la polis i se’ls lliga amb l’ànima concupiscible, també ànima immortal. Règims polítics Plató vol aconseguir construir una ciutat justa i feliç en la realitat (“República”). • Aristocràcia: És el règim més perfecte. És la intel·ligència la que domina l’Estat. No està basat en el llinatge de sang sinó en la capacitat. • Timocràcia: l’element passional domina sobre el racional. Predomina la classe militar i s’oprimeixen les classes inferiors. • Oligarquia: “govern on manen els rics sense que els pobres tinguin accés al poder”. S’oblida l’únic tresor polític: l’educació i la solidaritat. • Democràcia: “neix, crec jo, quan vencen els pobres”. El poble prepara un règim violent ja que els oligarques els hi ha negat l’educació. • Tirania: El poble accepta que el tirà estableixi un ordre, encara que sigui fals. 8 INFLUÈNCIES POSTERIORS
  7. 7. Aristòtil va estudiar a l’acadèmia platònica i en va ser el deixeble més important. Per a ell les essències es troben dins dels éssers sensibles. Neoplatonisme: • Plotí heretarà una visió mística del platonisme. • Una altra doctrina neoplatònica serà l’emanatisme, definit també per Sant Agustí. Sant Agustí: • Concep el mal, no com una realitat positiva, sinó com una privació o allunyament de Bé. • Per Plató el coneixement venia del record, per Sant Agustí es revela per il·luminació divina. Racionalisme: • L’idealime platònic influeix en el racionalisme cartesià, ja que l’idealisme de la filosofia moderna a partir de Descartes parteix de la desconfiança respecte als continguts empírics i fomenta el coneixement en les idees innates i no en les coses que es perceben. Filosofia contemporània: • Nietzsche considera que del platonisme sorgeix l’error de la metafísica dogmàtica en crear l’esperit pur i el Bé en si. • Trobem també un rastre platònic en la fenomenologia de Husserl i d’Scheler. • També s’ha assenyalat influència platònica en el Món (les veritats objectives i les lleis científiques) de Popper.

×