O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

NAP2020 progress un tālākie izaicinājumi

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Vraa girts pule
Vraa girts pule
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 21 Anúncio

NAP2020 progress un tālākie izaicinājumi

Baixar para ler offline

Informācija par pašreizējo progresu NAP2020 uzraudzības nodrošināšanā, no valsts budžeta atvēlētajiem līdzekļiem NAP2020 mērķu sasniegšnai 2014.-2016. gadam, turpmāku ciešāku valdības darba sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem, esošos izaicinājumus NAP2020 īstenošanā un turpmāko rīcību - NAP2020 novērtējuma laika grafiku un aktuālos secinājumus NAP2020 īstenošanā.

Informācija par pašreizējo progresu NAP2020 uzraudzības nodrošināšanā, no valsts budžeta atvēlētajiem līdzekļiem NAP2020 mērķu sasniegšnai 2014.-2016. gadam, turpmāku ciešāku valdības darba sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem, esošos izaicinājumus NAP2020 īstenošanā un turpmāko rīcību - NAP2020 novērtējuma laika grafiku un aktuālos secinājumus NAP2020 īstenošanā.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a NAP2020 progress un tālākie izaicinājumi (19)

Anúncio

Mais de Pārresoru kordinācijas centrs (PKC) (18)

NAP2020 progress un tālākie izaicinājumi

 1. 1. Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centra vadītājs www.pkc.gov.lv pkc@pkc.mk.gov.lv 2014.05.13.
 2. 2. Pārresoru koordinācijas centrs 2 1. Ievads 2. NAP2020 uzraudzība 3. 2014.-2016. valsts budžets NAP2020 mērķu īstenošanai 4. JPI un cita nepieciešamā rīcība 2014.05.13.
 3. 3. 3 2014.05.13.Pārresoru koordinācijas centrs
 4. 4. Sasaiste ar budžetu Pārresoru koordinācijas centrs 4 2014.05.13.
 5. 5. Pārresoru koordinācijas centrs 5 Saeimā 2014.gada 9.maijā iesniegti grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (Nr: 1146/Lp11): • iestrādāts princips Valdības deklarācijas sasaistei ar hierarhiski augstākajiem ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī ar nacionālās drošības politikas plānošanas dokumentiem, nodrošinot valsts ilgtermiņa attīstības pēctecību valdības maiņas gadījumā. 2014.05.13.
 6. 6. 6 • PKC vērtē rīcībpolitikas dokumentu atbilstību NAP2020 • FM un PKC seko ES fondu atbilstībai NAP2020 • FM un PKC vērtē Jauno politikas iniciatīvu (JPI) atbilstību NAP2020 • PKC piedāvā Saeimas NAP apakškomisijai un Nacionālajai attīstības padomei informāciju par nepieciešamo rīcību NAP2020 mērķu sasniegšanai 2014.05.13.Pārresoru koordinācijas centrs
 7. 7. Pārresoru koordinācijas centrs 7 Šobrīd: 1.Valsts budžets 2.Fiskālā ietekme no nodokļu izmaiņām Gada beigās: 1.Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2.ES fondi 2014.05.13.
 8. 8. EKONOMIKAS IZRĀVIENS IKP uz 1 iedzīvotāju EUR pēc pirktspējas paritātes Summārais ienākumu nevienlīdzības koeficients Iedzīvotāju dabiskais pieaugums NAP 2020 īstenošana Mērķtiecība Pārresoru koordinācijas centrs 8 2014.05.13.
 9. 9. 503,2 214,1 428,3 896,8 2419,8 2228,0 0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0 CILVĒKA DROŠUMSPĒJA IZAUGSMI ATBALSTOŠAS TERITORIJAS TAUTAS SAIMNIECĪBAS IZAUGSME Valsts budžeta finansējums jaunās politikas iniciatīvām 2014-2016 ES fondu plānotais finansējums 2014-2020 Pārresoru koordinācijas centrs 9 2014.05.13.
 10. 10. Valsts budžeta izdevumi stratēģisko mērķu sasniegšanai Summa, MEUR 2014.–2016. (trīs gadiem) Nodokļu sloga pārnešana no darbaspēka uz patēriņu un pakāpeniska IIN samazināšana 175,5 Elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonds 147,3 Ēnu ekonomikas apkarošanai 38,7 UIN atlaižu ieviešana vai atcelšana 25,8* Ēku energoefektivitāte 6,31 OECD iestāšanās process 4,92 Vēstniecību atvēršana 2,9 Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības 2,41* Radošās industrijas 1,49 Vienots tiesību aktu portāls 0,87 Diasporas biznesa sadarbība 0,21 * no 2015.gada Tautsaimniecības izaugsme AVOTS: Pārresoru koordinācijas centrs 2014.05.13.
 11. 11. Valsts budžeta izdevumi stratēģisko mērķu sasniegšanai Summa, MEUR 2014.–2016. (trīs gadiem) Autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam 143,25 Digitālā satura un citu produktu veidošana un e-pakalpojumu attīstība (t.sk. 112 sistēma) 24,3 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transports un depo 18,76 Resursu ilgtspējīga izmantošana un bioloģiskā daudzveidība 11,3 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas līmeņa paaugstināšanai 7,11* Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 4,51* Integrēti tūrisma, kultūras un dabas kapitāla pakalpojumi 2,5 Kultūras iestāžu darbība reģionos 2,13 * Tikai 2014.gadam Izaugsmi atbalstošas teritorijas AVOTS: Pārresoru koordinācijas centrs, 2014. 2014.05.13.
 12. 12. Valsts budžeta izdevumi stratēģisko mērķu sasniegšanai Summa, MEUR 2014.–2016. (trīs gadiem) Sabiedriskā sektora minimālās algas un algas izlīdzināšana -policisti, pedagogi, ārstniecības un ieslodzījumu vietu personāls 132,84 Neapliekamā minimuma palielināšana 55,2 Valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti 35,3 Dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām 14,08 Invalīdu asistenta pakalpojumi 4,9 Resocializācija ieslodzītajiem un kriminālsodu izcietušajiem 0,56 Cilvēka drošumspēja Avots: Pārresoru koordinācijas centrs 12 2014.05.13.
 13. 13. Valsts budžeta izdevumi stratēģisko mērķu sasniegšanai Summa, MEUR 2014.–2016. (trīs gadiem) Atvieglojums par apgādībā esošu personu palielināšana no 113,82 euro (80 latiem) līdz 165,00 euro 104,01 Fiskālā ietekme Pabalstu sistēmas pilnveidošana 70,18 Brīvpusdienas 1.-3. klasei 17,4 Uzturlīdzekļu izmaksas 11,9 Cilvēka drošumspēja Avots: Pārresoru koordinācijas centrs 13 2014.05.13.
 14. 14. Uzsākamās darbības NAP2020 īstenošanai NAP2020 darbība Ministrijas, NAP2020 sākotnējā summa MEUR (septiņiem gadiem) Maršrutu un reisu pārskatīšana un vienota tīkla izveidošana SM / 34,9 MEUR (7 g.) Klātienes klientu apkalpošanas centru (attīstības aģentūru) tīkla izveide VARAM / 14,3 MEUR (7 g.) Atkarību izraisošo procesu un vielu ierobežošana IeM,TM,VM /11,5 MEUR (7 g.) Izglītojošs un psiholoģisks atbalsts audžuģimenēm, viesģimenēm, aizbildņiem un vecākiem, kas adoptējuši bērnus LM / 3,0 MEUR (7 g.) Vardarbības rehabilitācija, psiholoģiskā palīdzība krīzes situācijās LM un VM / 18,6 MEUR (7 g.) Grantu konkurss veselīga un aktīva dzīvesveida paradumu nostiprināšanai SIF (VM, IZM) / 18,5 MEUR (7 g.) Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2015. un 2020.g. IZM / 8,53 MEUR (7 g.) Bērnu noziedzības novēršana un bērnu aizsardzība pret noziedzīgiem nodarījumiem IeM, citi/ 0,981 MEUR (7 g.)
 15. 15. Pārresoru koordinācijas centrs 15 •Rīcībpolitikas dokumenti •ES fondos programmēšanā / sarunu rezultātā neiekļautie pasākumi •Pieejamā fiskālā telpa un pakāpenisks izdevumu sadalījums līdz 2020.g •Politiskā dienaskārtība 2014.05.13.
 16. 16. • «Rail Baltica» projekta mērķtiecīga īstenošana sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju, SM (VRP 99.) • Starptautiskās lidostas «Rīga» attīstība, jauna pasažieru termināla celtniecība un lidostas tieša sasaiste «Rail Baltica» projekta ietvaros, SM (VRP 100) • Pasākumi augstākajā izglītībā konkurētspējas un konsolidācijas virzienā, IZM (VRP 1.3) • Valsts zinātnisko institūtu turpmākās darbības izvērtēšana un attīstība, IZM (VRP 1.4) • Ilgtspējīga finansēšanas modeli ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (Energoefektivitātes fonds) ieviešana, EM (VRP 8.3) • Savienojamība ar ES enerģētikas tīkliem un energoresursu piegādes diversifikācija, EM (VRP 9.3) • Valodu tehnoloģiju attīstības projekta īstenošana, KM • Vienotas valsts tēla popularizēšanas sistēmas izveide, ĀM, LI un EM • Kapitālsabiedrību pārvaldības reformas īstenošana, EM (VRP 70.1) • Nacionāla mēroga kultūras un sporta infrastruktūras izveide, (VRP 133.3.) 16 2014.05.13.Pārresoru koordinācijas centrs
 17. 17. Cienīgs darbs • Īstenoti nodokļu priekšlikumi ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, FM (VRP 49.3) • Iekļauti nabadzības riskam pakļauto nodarbināto īpatsvara mazināšanas pasākumi Nodarbinātības un iekļaujošas izaugsmes pamatnostādnēs, LM • Apstiprināts MK resocializācijas plāns ES fondu programmēšanai, TM • Sagatavots preventīvs un kompensējošs pasākumu plāns priekšlaicīgas mācību pamešanas mazināšanai līdz 2015.g.vidum (ES fondu ex ante) Stabili pamati tautas ataudzei • Efektīvāko demogrāfijas pasākumu plānošana atbilstoši NAP2020 plānoto finansējumu 53 MEUR apmērā, LM (VRP 4.1) • Vardarbības rehabilitācija, psiholoģiskās palīdzība krīzes situācijās, konsultācijas bērniem ar uzvedības traucējumiem, u.c. pasākumi atbilstoši NAP2020 [273] uzdevuma darbībām (LM, VM) Veselība • Savlaicīgāki medicīniskās rehabilitācijas pasākumi darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai (VM, LM) Cilvēku sadarbība • Latvijas NVO fonda izveide, KM (VRP 101.4) 17 2014.05.13.
 18. 18. Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos • Sinerģija starp ES fondu aktivitātēm infrastruktūras pilnveidošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos, EM, VARAM, ZM. • Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošana, VARAM (VRP 8.2.). • Vienoties par plānošanas reģionu lomu un funkcijām, to fokusējot, piemēram, uz uzņēmējdarbības veicināšanu, VARAM (VRP 102.1.). Pakalpojumu pieejamība • Stiprināt IKT pārvaldību, lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu publisko līdzekļu izlietojumu, VARAM (VRP 127.5.). • Īstenot ūdenssaimniecības ES fondu aktivitātes – EK šaubās par finansējuma pietiekamību mērķu sasniegšanai (faktisko pieslēgumu nodrošināšanai). Pārresoru koordinācijas centrs 18 2014.05.13.
 19. 19. Pārresoru koordinācijas centrs 19 Ministru prezidenta ikgadējais ziņojums Saeimai: • NAP2020 rezultātu novērtējums 2015.un 2019.gadā, lai pārbaudītu rezultātu sasniegšanas apmēru un identificētu jomas, kurās nepieciešama padziļināta izpēte / politikas korekcijas. • Vidējā termiņa novērtējums 2017. gadā, lai veiktu izmaiņas NAP2020 rīcības virzienos 2018.–2020.g. un sagatavotu sākotnējos priekšlikumus NAP2027, kā arī izvirzītu pamatojumu un iespējamās nacionālās intereses nākamajam ES fondu plānošanas periodam. • NAP2020 noslēguma novērtējums 2021. gadā, kad ir dati par 2020. gadā sasniegtiem rādītājiem. 2014.05.13.
 20. 20. Pārresoru koordinācijas centrs 20 • Paredzēts liels valsts atbalsts 2014.-2016.gadam ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, demogrāfijas stāvokļa uzlabošanai un konkrētu pasākumi IKP palielināšanai • Koriģēta nodokļu politika un palielināta minimālā alga, lai sasniegtu rezultātus trīs makro mērķu īstenošanai • Uzsāktas ~85% no NAP darbībām, kam paredzēts finansējums no valsts budžeta • Programmēti ES fondi atbilstoši NAP2020; sarunu rezultātā korekcijas finanšu avotos un apjomā • Atbalstītas JPI, kas efektīvāk sasniedz makro-mērķus (pabalsti I un II grupas invalīdiem ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, asistentu pakalpojumi) • Identificētas vēl nefinansētās darbības un nepieciešamā rīcība NAP»GAP» procesā • Jāplāno un jāvērtē JPI, ņemot vērā NAP»GAP» rezultātus un NAP2020 mērķus 2014.05.13.
 21. 21. Vairāk par NAP2020 www.pkc.gov.lv Pārresoru koordinācijas centrs Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520 Tālr.nr.: +371 67082811 E-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv

×