O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Paper

1.370 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Paper

 1. 1. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies.‫גבריות‬ ‫למושג‬ ‫ביחס‬ ,‫גבולות‬ ‫עבודת‬‫כי‬ .‫טוב‬ ‫לי‬ ‫עשה‬ ‫לקורס‬ ‫לבוא‬ ..‫וזה‬ ..‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫איך‬ ‫יודע‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫הרגשתי‬ ...‫זה‬ .. ‫"תראי‬‫התחברתי‬ ‫פשוט‬ .‫להתנהגות‬ ‫כללים‬ .‫לכיוון‬ ‫לי‬ ‫נתן‬ ‫זה‬ ‫וגם‬ ...‫הזה‬ ‫ידיעה‬ ‫החוסר‬ ‫עם‬ ‫לבד‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫..ראיתי‬‫בן‬ ,‫)עודד‬ "‫נשים‬ ‫הכרתי‬ ,‫עזר‬ ‫בהחלט‬ ...‫כן‬ ..‫לי‬ ‫עזר‬ ‫וזה‬ .‫ביטוי‬ ‫לה‬ ‫לתת‬ ‫כדי‬ ..‫שלי‬ ‫לגבריות‬28(‫מנת‬ ‫על‬ ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫לחברת‬ ‫הצטרף‬ ‫הוא‬ ‫שבשלה‬ ‫והרשמית‬ ‫הגלויה‬ ‫הסיבה‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫צעיר‬ ‫גבר‬ ‫של‬ ‫מפיו‬ ‫זה‬ ‫ציטוט‬‫מגדיר‬ ‫ומה‬ ‫להכיר‬ ‫זה‬ ‫המה‬ ‫סוגיה‬ ‫על‬ .‫עימן‬ ‫ולהצליח‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫שיוכל‬ ‫בכדי‬ ,‫הפיתוי‬ ‫אומנות‬ ‫רזי‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬‫להכיר‬ ‫לו‬ ‫עזר‬ ‫הקורס‬ ,‫עודד‬ ‫של‬ ‫שיטתו‬ ‫של‬ ‫מבטו‬ ‫מנקודת‬ ,‫אולם‬ .‫בהמשך‬ ,‫ביקורתי‬ ‫באופן‬ ‫אעמוד‬ ‫עוד‬ ,‫הצלחה‬.‫לשלו‬ ‫דומה‬ ‫במצב‬ ‫שנמצאים‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫קהילה‬ -‫לקבוצה‬ ‫שייכות‬ ‫תחוש‬ ‫לו‬ ‫ונתן‬‫קהילה‬ ‫המטפחת‬ ‫תפיסה‬ ‫על‬ ‫המתבססות‬ ,‫אלפים‬ ‫עוד‬ ‫כולו‬ ‫ובעולם‬ ‫חברות‬ ‫כעשר‬ ‫יש‬ ‫בישראל‬ .‫היחיד‬ ‫אינו‬ ‫עודד‬‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ ‫להם‬ ‫בצר‬ ‫הפונים‬ ,‫אלה‬ ‫גברים‬ .‫לנשים‬ ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫לבצע‬ ‫כיצד‬ ‫הלומדים‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬‫הנסבה‬ ‫ממשית‬ ‫וחלקה‬ ,‫ממשים‬ ‫גבולות‬ ‫וחוצה‬ ‫מדומיינת‬ ‫חלקה‬ -‫תומכת‬ ‫לקהילה‬ ‫להשתייך‬ ‫צורך‬ ‫חולקים‬ ,‫נשים‬‫לחוות‬ ‫כדי‬ ,‫כזו‬ ‫לקהילה‬ ‫נמשכים‬ ‫שהם‬ ‫אפשר‬ .‫ייחודית‬ ‫פיקאפ‬ ‫תפיסת‬ ‫סביב‬ ‫או‬ ,‫כלשהי‬ ‫פיתוי‬ ‫חברת‬ ‫סביב‬) ‫גבריות‬ ‫החוקרת‬ ‫ספרות‬ ‫הרווחת‬ ‫הטענה‬ ‫לאור‬ ‫במיוחד‬ ‫תומכת‬ ‫שייכות‬Masculinities‫העבודה‬ ‫שבשל‬ () ‫במשבר‬ ‫הגבריות‬ ‫נמצאת‬ ,‫למשל‬ ‫הפמיניזם‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫התעדכנה‬ ‫טרם‬ ,‫הגברית‬ ‫שהאידיאולוגיה‬Kimmel,2010‫האידיאולוגיה‬ ‫את‬ ‫לתקף‬ ‫דרך‬ ‫למעשה‬ ‫מחפשים‬ ,‫דייטינג‬ ‫לקהילות‬ ‫הפונים‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ,‫אלה‬ ‫וצעירים‬ .(.‫גבם‬ ‫על‬ ‫לשאת‬ ‫צריכים‬ ‫שהם‬ ‫מאמינים‬ ‫שהם‬ ‫הגברית‬‫דימוי‬ ‫)להלן‬ ‫מדומיינת‬ ‫הגמונית‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫ערך‬ ‫בעלת‬ ‫זהות‬ ‫לתקף‬ ‫בניסיונם‬ ‫אלה‬ ‫שגברים‬ ,‫אטען‬ ‫זו‬ ‫בהרצאה‬‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫אותם‬ ‫המזמינה‬ ,‫חדשים‬ ‫תכנים‬ ‫בעלת‬ ‫סדנה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫מגוונת‬ ‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫עושים‬ (‫גבר‬ ‫הגבר‬,) ‫ומגוונים‬ ‫שונים‬ ‫גברויות‬ ‫סוגי‬ ‫שיש‬ ‫באפשרויות‬ ‫ולהכיר‬ ,‫מסורתית‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫פירוק‬ ‫תהליך‬Connell, 19932009) ‫כה‬ ‫עד‬ ‫להאמין‬ ‫שהתרגלו‬ ‫כמו‬ ,‫להשיגו‬ ‫לשאוף‬ ‫שיש‬ ,‫וראוי‬ ‫נכון‬ ‫אחד‬ ‫דימוי‬ ‫במקום‬ (;Gilmore,1990.(‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫מגוונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ,‫מדבריהם‬ ‫ציטוטים‬ ‫בעזרת‬ ‫ידגים‬ ,‫להלן‬ ‫שאשרטט‬ ‫התהליך‬‫בתפיסה‬ ‫בתכנים‬ ‫שינוי‬ ‫דרך‬ ,‫כה‬ ‫עד‬ ‫והכירו‬ ‫שחשבו‬ ‫מזה‬ ‫שונה‬ ‫באופן‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ההצעה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫הנעשות‬‫חברת‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫במסגרת‬ ‫התקיימה‬ (‫התהליך‬ ‫)להלן‬ ‫זו‬ ‫חדשה‬ ‫סדנה‬ ."‫ראויה‬ ‫"גבריות‬ ‫אודות‬ ‫ובאמונות‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 2. 2. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫עורו‬ ‫את‬ ‫והפך‬ ,‫פיתוי‬ ‫טכניקות‬ ‫ואימון‬ ‫בלימוד‬ ‫כמאסטר‬ ‫נתפס‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫שבמשך‬ ,‫סגין‬ ‫סטס‬ ‫בבעלות‬ ‫מייסוד‬.‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ‫וכוחנית‬ ‫מסוכנת‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫משהבין‬-‫להמשיך‬ ‫נוכל‬ ‫בטרם‬ ‫לבאר‬ ‫יש‬ ‫מושגים‬ ‫שלושה‬-‫גבולות‬ ‫עבודת‬,‫ביצירה‬ ‫וחברתיים‬ ‫סימבוליים‬ ‫משאבים‬ ‫של‬ ‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫הבוחנת‬ ‫תיאורטית‬ ‫מסגרת‬ ‫הינה‬ ‫גבולות‬ ‫עבודה‬‫למונט‬ .‫ראויה‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫הגדרות‬ ‫שלנו‬ ‫במקרה‬ -‫ממוסדות‬ ‫חברתיות‬ ‫הבחנות‬ ‫של‬ ‫פירוק‬ ‫ואפילו‬ ‫ערעור‬ ,‫תחזוק‬) ‫וווימר‬Lamont,2002;Wiemmer,2008, a,b‫מגוונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫של‬ ‫כוחן‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫להבהיר‬ ‫מצליחים‬ (‫בעזרת‬ -‫ממשיות‬ ‫או‬ ‫–מדומיינות‬ ‫שונות‬ ‫קהילות‬ ‫בין‬ ‫להבחין‬ ‫או‬ ‫לייצר‬ ‫המאפשרת‬ ‫כדרך‬ ‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬‫הגברים‬ ‫שמנהלים‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫שתהליכים‬ ‫כך‬ .‫חברתיים‬ ‫ואו‬ ‫סימבוליים‬ ‫בגבולות‬ ‫שנוצרות‬ ‫האבחנות‬‫על‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫לאיים‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬ ,‫מתייג‬ ‫כמבנה‬ ‫ידם‬ ‫על‬ ‫נחווים‬ ‫הם‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫משקפים‬ ,‫חדשים‬ ‫התכנים‬ ‫מול‬ ‫אל‬.‫גבריותם‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫הערך‬ ‫תחושת‬– ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫סביב‬ ‫דייטינג‬ ‫קהילת‬,‫מקוצר‬ ‫מילון‬ ‫–להלן‬ ‫מושגים‬ ‫של‬ ‫שלם‬ ‫מערך‬ ‫לתוך‬ ‫ולדחוס‬ ,‫חיזור‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫לקצר‬ ‫מתיימר‬ ‫אפ‬ -‫הפיק‬ ‫עיקרון‬-‫כ‬ ‫מוגדר‬ ‫זה‬ ‫מערך‬ .‫שונות‬ ‫פיתוי‬ ‫תפיסות‬ ‫של‬Game-‫תפאורה‬ ,‫התנהגות‬ ‫כללי‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫מדרמטורגיה‬ ‫שמורכב‬‫שמדובר‬ ‫התחושה‬ ‫את‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫שמקהה‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫שמגלמות‬ ‫התנהלות‬ ‫ופרקטיקות‬ ,‫רלוונטיים‬ ‫פיתוי‬ ‫מרחבי‬‫חלקיות‬ ‫תפיסות‬ ‫על‬ ‫נשענים‬ ‫הפיקאפ‬ ‫תפיסת‬ ‫של‬ ‫המסרים‬ .‫לגיטימי‬ ‫ולא‬ ‫מקומם‬ ‫החפצה‬ ‫תהליך‬ ‫בחיזוק‬ ‫למעשה‬‫דיכוטומית‬ ‫חלוקה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומשמשים‬ .‫האבולוציונית‬ ‫הפסיכולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ‫מחקרים‬ ‫של‬ ‫ופרגמנטים‬‫האישה‬ ‫מול‬ ‫והפעיל‬ ‫הדומיננטי‬ ‫הגבר‬ ‫של‬ ‫מהותניים‬ ‫תפקידים‬ ‫חלוקת‬ ‫עם‬ ‫ללכת‬ ‫לגיטימציה‬ ‫להענקת‬ ‫ושטוחה‬.‫האישה‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫הרצון‬ ‫לשלילת‬ ‫עד‬ ‫אף‬ ‫לעיתים‬ ,‫והפאסיבית‬ ‫הסבילה‬-‫יום‬ ‫היום‬ ‫פרקטיקות‬ ‫את‬ ‫ומעצב‬ ‫כנוכח‬ ‫גבר‬ ‫גבר‬ ‫דימוי‬‫לעצמנו‬ ‫להוכיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בחיינו‬ ‫דברים‬ ‫המון‬ ‫עושים‬ ‫ואנו‬ ‫אז‬ ‫עשינו‬ ,"‫"גבר‬ ‫של‬ ‫אלו‬ ‫דימויים‬ ‫להשיג‬ ‫"...כדי‬‫עם‬ ‫כנים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫שכחנו‬ ‫הזמן‬ ‫ועם‬ ...‫הזה‬ ‫הנחשק‬ ‫לדימוי‬ ‫קרובים‬ ‫הכי‬ ‫שאנו‬ ‫לסביבה‬ ‫וכמובן‬‫היוצרים‬ ,‫פרסומות‬ ,‫)סרטים‬ ‫המדיה‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫מהשפעות‬ ‫כתוצאה‬ ‫שנעלם‬ ‫וכמעט‬ ‫התמסמס‬ ‫זה‬ .‫עצמינו‬‫בן‬ ,‫)רונן‬ ."(‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫לגבר‬ ‫נחשקים‬ ‫דימויים‬22(dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 3. 3. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫גבריות‬ ‫תרבות‬ ‫בכל‬ ‫אך‬ ,‫לצרכיה‬ ‫בהתאם‬ ‫שבה‬ ‫הגבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫מעצבת‬ ,‫גילמור‬ ‫דויד‬ ‫טוען‬ ,‫תרבות‬) ‫כהישג‬ ‫מעוצבת‬Gilmore,1990) ‫מנדלסון‬ .(2006‫כיצד‬ ,‫חנונית‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫ייצוגי‬ ‫הבוחנת‬ ‫בתזה‬ ‫מתאר‬ (‫ותהליכי‬ .‫לוחם‬ ‫של‬ ‫דימוי‬ ‫סביב‬ ‫אותה‬ ‫המעצבת‬ ‫הגמונית‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫עדיין‬ ‫הנוכחת‬ ‫התרבות‬ ,‫בישראל‬,‫)שוורץ‬ ‫שוורץ‬ ‫ירון‬ .‫זה‬ ‫על‬ ‫דימוי‬ ‫שמחזקים‬ ‫מבנים‬ ‫בתוך‬ ‫הנעשה‬ ‫גבריות‬ ‫כינון‬2013‫של‬ ‫בהנחיות‬ ‫נעזר‬ (‫הפרקטיקות‬ ‫את‬ ‫להמשיג‬ ‫היום‬ ‫לנו‬ ‫העוזר‬ ,‫הגבריות‬ ‫לערכי‬ ‫מקוצר‬ ‫מילון‬ ‫מעין‬ ‫כתבו‬ ‫אשר‬ ‫שונים‬ ‫הוגים‬-‫לבצע‬ ‫צריך‬ ,‫זה‬ ‫לוחם‬ ‫גבר‬ ‫גבר‬ ‫של‬ ‫על‬ ‫שדימוי‬1..‫כנשי‬ ‫אותך‬ ‫שיחשיד‬ ‫משהו‬ ‫תבצע‬ ‫ואל‬ ‫נקבה‬ ‫כמו‬ ‫תתנהג‬ ‫אל‬ ‫לעולם‬2..‫הגבר‬ ‫את‬ ‫העושים‬ ‫הם‬ ,‫סטאטוס‬ ,‫חוזק‬ ,‫עושר‬ -‫גדול‬ ‫היה‬3..‫משברים‬ ‫בפני‬ ‫חסין‬ ‫היה‬4."‫סיכונים‬ ‫קח‬ "-‫הקצה‬ ‫על‬ " ‫לחיות‬ ‫ונסה‬ ‫תעז‬ ‫תמיד‬) ‫גילמור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שעוצבה‬ ‫כפי‬ ,‫הגמונית‬ ‫גבריות‬Gilmore,1990‫כפרס‬ ‫שניתנת‬ ,‫הישגית‬ ‫כאחידה‬ ‫עדיין‬ ‫נתפסת‬ (‫לתמורות‬ ‫בהתאם‬ ‫נזילות‬ ‫גבריות‬ ‫זהויות‬ ‫כיום‬ ‫לאתר‬ ‫שניתן‬ ‫שלמרות‬ ,‫כך‬ .‫בכישלון‬ ‫להילקח‬ ‫ויכולה‬ ,‫הישג‬ ‫על‬) ‫אלטרנטיבי‬ ‫גבריות‬ ‫ביטויי‬ ‫להנכיח‬ ‫זכאות‬ ‫ברות‬ ‫במציאות‬ ‫שחלו‬Connell, 1993‫הגבר‬ ‫של‬ ‫הדפנה‬ ‫זר‬ ‫שאת‬ ‫הרי‬ (‫מכיוון‬ ‫ובעיקר‬ .‫ככזה‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫והוכיח‬ ‫מבחנים‬ ‫של‬ ‫סדרה‬ ‫שעבר‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫ראשו‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫להניח‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫גבר‬‫משלילת‬ ‫להימנע‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ,‫אכזרי‬ ‫הכשרה‬ ‫מסלול‬ ‫לעשות‬ ‫מוכנים‬ ‫גברים‬ ‫שבשבילו‬ ‫כתגמול‬ ‫נתפסת‬ ‫גבריות‬ ,‫שעדיין‬) ‫קשה‬ ‫חברתית‬ ‫כסנקציה‬ ‫שנחווית‬ ‫הגבר‬ ‫זהות‬Gilmore,1990‫מתקשה‬ ‫גבר‬ ‫כאשר‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫לכן‬ .(‫ימשיך‬ ‫שהוא‬ ‫להניח‬ ‫יש‬ ,‫האלטרנטיבית‬ ‫גבריותו‬ ‫את‬ ‫ולבטא‬ ‫לנסות‬ ‫במקום‬ ,‫ההגמוני‬ ‫למודל‬ ‫עצמו‬ ‫להתאים‬) ‫כוחניות‬ ‫בדרכים‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫יעדיף‬ ‫אף‬ ‫ולעיתים‬ ,‫מיעוט‬ ‫לקבוצות‬ ‫קשור‬ ‫שאיננו‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫להוכיח‬ ‫לנסות‬Kimmel, 2010‫אימון‬ ‫שדרך‬ ‫בהאמינם‬ .‫אפ‬ ‫הפיק‬ ‫לתעשיית‬ ‫גברים‬ ‫נמשכים‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫מפתיע‬ ‫לא‬ ,‫ולכן‬ .(‫כיצד‬ ,‫להבין‬ ‫קל‬ ,‫ולכן‬ .‫המיוחלת‬ ‫לגבריות‬ ‫בדרכם‬ ‫העומדים‬ ‫הקשים‬ ‫החניכה‬ ‫טקסי‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫לעבור‬ ,‫יוכלו‬‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫ואינם‬ ,‫בוטים‬ ‫שמסריהם‬ ‫למרות‬ ,‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫הדייטינג‬ ‫קהילות‬ ‫ומשגשגות‬ ‫פורחות‬.‫שוויון‬ ‫ומעודד‬ ‫המשתנה‬ ‫השיח‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 4. 4. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies?‫לאפיינה‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ -‫הפונים‬ ‫אוכלוסיית‬‫לא‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬ ,‫שתוי‬ ‫בעיקר‬ ‫כשהייתי‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫לי‬ ‫שהיה‬ ‫מיני‬ ‫מגע‬ ‫כל‬ .‫אתי‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫שמישהי‬ ‫האמנתי‬ ‫"לא‬,‫)דני‬ "‫מושך‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ‫שאני‬ ‫הרגשתי‬ ...‫יזמתי‬ ‫אני‬24(‫של‬ ‫ותמיכה‬ ‫כלים‬ ‫לקבל‬ ‫מסורתי‬ ‫באופן‬ ‫הפונה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫ייחודיים‬ ‫חברתיים‬ ‫מרכיבים‬ ‫לשרטט‬ ‫בניסיון‬‫שלפונים‬ ‫לזהות‬ ‫נקל‬ ,‫הגברים‬ ‫למרבית‬ ‫אופיינית‬ ‫בחוויה‬ ‫שמדובר‬ ‫שלמרות‬ ‫לראות‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ,‫פיתוי‬ ‫מיומנויות‬,‫הגברית‬ ‫זהותם‬ ‫את‬ ‫הזמן‬ ‫ברבות‬ ‫שצילקו‬ ‫זהותיים‬ ‫מיקומים‬ ‫של‬ ‫הצטלבות‬ ‫בדמות‬ .‫בולט‬ ‫ייחוד‬ ‫יש‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬‫כיסודות‬ ,‫מעמד‬ ,‫לאום‬ ,‫אתניות‬ ,‫גיאוגרפי‬ ‫למיקום‬ ‫קשורים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫אלה‬ ‫מיקומים‬ .‫במיוחד‬ ‫אותה‬ ‫וערערו‬,‫)שוורץ‬ ‫הגבריות‬ ‫ממשטרת‬ ‫שנפגע‬ ‫מי‬ ‫של‬ ,‫ספר‬ ‫מבית‬ ‫ילדות‬ ‫חוויות‬ ‫מצטרפות‬ ‫שאליהם‬ ,‫ראשונים‬2013(,‫הדחייה‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫עומקה‬ ‫את‬ ‫המדגישים‬ ‫ציטוטים‬ ‫שני‬ ‫הנה‬ .‫צבא‬ ‫ואף‬ ‫תיכון‬ ‫יסודי‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫במסדרונות‬- ‫לקשר‬ ‫משמעותי‬ ‫חסם‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ ,‫גברית‬ ‫ראיות‬ ‫אי‬ ‫תחושת‬ ‫עם‬ ‫מתלכדת‬ ‫היא‬ ‫שכאשר‬‫בי‬ ‫שפגע‬ ‫מה‬ , ‫נגעלת‬ ‫שהיא‬ ‫אמרה‬ ‫והיא‬ ‫אותה‬ ‫לנשק‬ ‫רציתי‬ ‫כי‬ ‫ממנה‬ ‫ונפרדתי‬ ‫שנתיים‬ ‫חברה‬ ‫לי‬ ‫"הייתה‬,‫)רונן‬ "‫קדימה‬ ‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫שלקחתי‬ ‫מה‬ ‫ומגעיל‬ ‫דוחה‬ ‫הרגשתי‬ ‫כי‬ ‫עמוקות‬23(‫מתודולוגיה‬)‫מהמפגשים‬ ‫חומרים‬ ‫אספתי‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬7) ‫מסודרים‬ ‫ראיונות‬ ,(‫ספור‬ ‫רשמיות)אין‬ ‫הלא‬ ‫השיחות‬ (‫רשמיים‬5) ‫המיקוד‬ ‫וקבוצות‬ (‫במספר‬4‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הייתה‬ ‫שמטרתם‬ ‫מפגשים‬ .‫סגין‬ ‫סטס‬ ‫של‬ ‫ועובדים‬ ‫חברים‬ ‫של‬ (‫במספר‬‫ולשוחח‬ ‫להכיר‬ ‫לשמוע‬ ,‫מסורתי‬ ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫בקורס‬ ‫נכחו‬ ‫שבעבר‬ ‫הקהילה‬ ‫וחברי‬ ,‫מיסוד‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫היענותם‬ ‫מידת‬) ‫המשובים‬ ‫מתוך‬ ‫חומרים‬ ‫נאספו‬ ‫לצידם‬ .‫החדשים‬ ‫והתכנים‬ ‫התפיסות‬ ‫על‬110‫את‬ ‫שעברו‬ ‫מחמישה‬ ‫ציטטתי‬ -,‫הסדנה‬ ‫שהונחה‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫נמסרו‬ ‫אלה‬ ‫משובים‬ .(‫החברה‬ ‫של‬ ‫המכירות‬ ‫מאנשי‬ ‫חלק‬ ‫בהיותם‬ ,‫התהליך‬.‫ועשיר‬ ‫רב‬ ‫חומר‬ ‫מהווים‬ ‫יחד‬ ‫אלה‬ ‫וכל‬ -‫סטס‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רק‬.‫סטס‬ ‫עם‬ ‫ולדיאלוג‬ ,‫איתי‬ ‫לדיאלוג‬ ‫הגיבו‬ ‫מהגברים‬ ‫חלק‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫בין‬ ‫פער‬ ‫שיש‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לציין‬ ‫ברצוני‬‫מודים‬ ‫הגברים‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ,‫במשובים‬ ‫ולכן‬ ."‫בתשובה‬ ‫ו"חזר‬ ,‫אפ‬ ‫הפיק‬ ‫מעולם‬ ‫שבא‬ ‫גבר‬ ‫שהוא‬ ‫מכיוון‬ ‫דווקא‬.‫ומשמעותי‬ ‫חזק‬ ‫מרשים‬ ‫תהליך‬ ‫שעברו‬-"‫ה"תהליך‬ ‫תכני‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 5. 5. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies) ‫ריל‬ ‫טרנס‬1997.‫ממנה‬ ‫ונובעת‬ ‫הגברית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫את‬ ‫המעצבת‬ ‫מתפתחת‬ ‫כמחלה‬ ‫הגברי‬ ‫הדיכאון‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ () ‫מספיק‬ ‫מהר‬ ‫מתעדכנת‬ ‫לא‬ ‫הגברית‬ ‫שהאידיאולוגיה‬ ‫מכיוון‬ ‫בעיקר‬Kimmel,2010‫נקשר‬ ‫הגבריות‬ ‫ומשבר‬ (‫לפורמט‬,‫אמפתיה‬ ‫כאשר‬ .‫וחולשה‬ ‫פגיעות‬ ‫הסתרת‬ ‫שמחייב‬ ‫מה‬ -‫לייצר‬ ‫זכאים‬ ‫שגברים‬ ‫אישי‬ ‫ביטוי‬ ‫של‬ ‫צר‬‫גבריים,נמצא‬ ‫כפחות‬ ‫גברים‬ ‫להחשיד‬ ‫עלולים‬ ‫בהיותם‬ ,‫הלגיטימי‬ ‫הרגשי‬ ‫מהמנעד‬ ‫חלק‬ ‫אינם‬ ‫ושיתוף‬ ‫הזדהות‬) ‫ערך‬ ‫הפחתת‬ ‫תהליכי‬ ‫ומקדמת‬ ,‫ראוי‬ ‫כלא‬ ‫מסמנת‬ ,"‫חברתית‬ ‫"מבישה‬ ‫רגשית‬ ‫שחשיפה‬Kendall, 1999.(‫את‬ ‫להעיר‬ ‫כדי‬ ,‫ביחד‬ ‫במעגל‬ ‫יושבים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫לתהליך‬ ‫גברים‬ ‫לחשוף‬ ‫מנסה‬ ,‫האלטרנטיבי‬ ‫המרוכז‬ ‫הקורס‬‫חזק‬ ‫כה‬ ‫הנוכח‬ .‫והמדומיין‬ ‫האידיאלי‬ ‫גבר‬ ‫הגבר‬ ‫דימוי‬ ‫את‬ ‫הפסק‬ ‫ללא‬ ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫לאופן‬ ‫ליבם‬ ‫תשומת‬‫באופן‬ ‫בוחנים‬ ‫הם‬ ‫חדש‬ ‫וידע‬ ‫המשגה‬ ‫עם‬ ‫והיכרות‬ ‫שיתוף‬ ‫בעזרת‬ .‫לרצותו‬ ‫נואל‬ ‫בניסיון‬ ,‫מסביב‬ ‫ובשיח‬ ‫בתקשורת‬,‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫האפקט‬ ‫עם‬ ‫ומתמודדים‬ ,‫בהשלכותיו‬ ‫מכירים‬ ,‫אותו‬ ‫מפרקים‬ -‫הדימוי‬ ‫את‬ ‫ביקורתי‬.‫והכופה‬ ‫העריץ‬ ‫ממבטו‬ ‫מעט‬ ‫להשתחרר‬ ‫בניסיון‬‫יותר‬ ‫של‬ ‫בהיררכיה‬ ‫שבויה‬ ‫שלא‬ ‫אלטרנטיבית‬ ‫גבריות‬ ‫לייצר‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫מזמינים‬ ‫החדשים‬ ‫המסרים‬) ‫ראוי‬ ‫כפחות‬ ‫המבויש‬ ‫את‬ ‫המסמנת‬ ‫חברתית‬ ‫בושה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫כדי‬ ‫ותוך‬ .‫פחות‬ ‫או‬Sedgwick, 1993‫חלה‬ (‫מתוך‬ ‫לצאת‬ ‫האפשרות‬ ‫מתוך‬ ‫וגם‬ ,‫פגיעות‬ ‫מצבי‬ ‫להנכיח‬ ‫הלגיטימציה‬ ‫בשל‬ ‫גם‬ .‫חברתי‬ ‫ריפוי‬ ‫של‬ ‫התחלה‬.‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫יצירת‬ ‫בתוך‬ ,‫ולנוח‬ ‫המתמדת‬ ‫התחרות‬-‫ממצאים‬‫בהתאם‬ ‫יוצגו‬ ‫והם‬ ,‫לפירוק‬ ‫שימור‬ ‫בין‬ ‫רצף‬ ‫על‬ ‫הנעה‬ ‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫פרספקטיבה‬ ‫בתוך‬ ‫פוענחו‬ ‫הממצאים‬‫מדגימים‬ ‫הממצאים‬ .‫חדשים‬ ‫תכנים‬ ‫להכיר‬ ‫ההזמנה‬ ‫למול‬ ‫הגברים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשה‬ ,‫נעתר‬ ‫עד‬ ‫הודף‬ ‫ומתן‬ ‫למשא‬‫על‬ ‫התבוננות‬ ‫שמזמינים‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫התכנים‬ ‫הדיפת‬ ‫תוך‬ ‫נעשה‬ ,‫הגמונית‬ ‫גבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫וחיזוק‬ ‫שימור‬ ‫כיצד‬‫תוך‬ ‫נעשה‬ ,‫החדשים‬ ‫לתכנים‬ ‫וקשוב‬ ‫נעתר‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לייצר‬ ‫האפשרות‬ ‫כיצד‬ ‫ומנגד‬ .‫אלטרנטיביות‬ ‫גבריויות‬‫ההיעתרות‬ ‫מידת‬ .‫המוכרת‬ ‫להיררכיה‬ ‫להיכנע‬ ‫לא‬ ‫המנסה‬ ‫אלטרנטיבית‬ ‫גבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫למסד‬ ‫דרך‬ ‫למצוא‬ ‫ניסיון‬.‫והסמויות‬ ‫המוצהרות‬ ‫ולמטרות‬ ‫ראשוני‬ ‫למיקום‬ ‫וקשורה‬ ,‫מגוונת‬ ,‫החדשים‬ ‫מסריו‬ ‫על‬ "‫ל"תהליך‬ ‫גברים‬ ‫של‬.(‫נרמזים‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ,‫להעמיק‬ ‫המתיר‬ ‫וההיקף‬ ‫הזמן‬ ‫חוסר‬ ‫מפאת‬ ‫כאן‬ ‫יפותחו‬ ‫לא‬ ‫)אלה‬.‫הגברית‬ ‫זהותם‬ ‫על‬ ‫כמאיימים‬ ‫אותם‬ ‫חווים‬ ‫אלה‬ ‫צעירים‬ ‫כיצד‬ -‫התכנים‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫סוג‬ ‫חושף‬ ,‫למעשה‬.‫גבר‬ ‫הגבר‬ ‫של‬ ‫הדימוי‬ ‫פירוק‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫חווה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫כיצד‬ ,‫הגבולות‬ ‫עבודת‬ ‫מאסטרטגית‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫וכך‬‫או‬ ,‫ערך‬ ‫פחות‬ ‫עצמו‬ ‫לחוש‬ ‫לו‬ ‫הגורם‬ ‫מתייג‬ ‫מבנה‬ ‫כעוד‬ ‫נחווה‬ ‫התהליך‬ ‫ולכן‬ ,‫גבריותו‬ ‫על‬ ‫באיום‬ ‫מדובר‬ ‫והאם‬.‫המסורתי‬ ‫הכובל‬ ‫להקשר‬ ‫מחוץ‬ ,‫ערכו‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ‫לו‬ ‫עוזר‬ ‫שדווקא‬ ,‫משחרר‬ ‫כתהליך‬ ‫נחווה‬ ‫שהוא‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 6. 6. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫מסורתית‬ ‫גבריות‬ ‫וחיזוק‬ -‫הדיפה‬‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בעזרת‬ -‫מסורתית‬ ‫גבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫וחיזוק‬ ‫שימור‬ ‫התכנים-תוך‬ ‫הדיפת‬‫קהילה‬ ‫מרחיבה‬‫דנא‬ ‫מקדמה‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫ככה‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫אין‬ .‫גבר‬ ‫להיות‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫את‬ ‫אישה‬ ‫את‬ ..‫אותי‬ ‫מבינה‬ ‫לא‬ ‫את‬ "‫אומר‬ ‫זה‬ ‫אז‬ .‫הדומיננטיים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫ושאנחנו‬ ,‫שלו‬ ‫הטבע‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫ולגבר‬ ‫שלה‬ ‫הטבע‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫לאישה‬‫להתחבר‬ ,‫יותר‬ ‫טוב‬ ...‫ולהתאמן‬ ‫ללמוד‬ ‫צריך‬ ‫אני‬ ‫אז‬ .‫לקחת‬ ‫להתחיל‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫ואם‬ .‫לוקחים‬ ‫שאנחנו‬‫לגורו‬ ‫שהפך‬ ,‫מסורס‬ -‫הלא‬ ‫לגבר‬ ‫מדריך‬ -‫דיידה‬ ‫)דויד‬ ?‫דיידה‬ ‫את‬ ‫קראת‬ ,‫יותר..תגידי‬ ‫טובים‬ ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫לאומני‬‫בן‬ ,‫)רפי‬ !‫תקראי‬ ‫אז‬ (‫הארכיטיפית‬ ‫הגבריות‬ ‫של‬22(‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ ‫בתום‬ ,‫ראיון‬ -‫פרקטיקות‬ ,‫משותפת‬ ‫שפה‬ ‫בעזרת‬ ‫ממשית‬ ‫ואו‬ ‫מדומיינת‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫סימבוליים‬ ‫גבולות‬ ‫לשרטט‬ ‫האפשרות‬‫וחיזוק‬ ‫החדש‬ ‫הדיפת‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בתוך‬ ‫שמיש‬ ‫לכלי‬ ‫הופכת‬ ,‫ומסד‬ ‫בסיס‬ ‫שמהווים‬ ‫טקסטים‬ ,‫אופייניות‬‫למול‬ .‫גבריותם‬ ‫על‬ ‫כמאיימים‬ ‫נשיותי‬ ‫את‬ ‫אף‬ ‫ואולי‬ ‫דבריי‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫חווים‬ ,‫אלה‬ ‫צעירים‬ ‫גברים‬ ‫שני‬ .‫הישן‬,‫כן‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ .‫הדיפה‬ ‫לבצע‬ ‫נאלצים‬ ‫הם‬ ,‫גבריותם‬ ‫ואת‬ ‫תפיסתם‬ ‫את‬ ‫מאתגר‬ ‫אשר‬ ,‫עימי‬ ‫מביאה‬ ‫שאני‬ ‫המסר‬‫כאישור‬ ‫כרגע‬ ‫נתפסת‬ ,‫דברי‬ ‫עם‬ ‫להסכים‬ ‫האפשרות‬ .‫יותר‬ ‫אף‬ ‫השברירית‬ ‫בגבריותם‬ ‫ומעורערים‬ ‫מצולקים‬ ‫יחושו‬‫גבולות‬ ‫חוצת‬ ‫גדולה‬ ‫לקהילה‬ ‫פנייה‬ -‫הרחבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חיזוק‬ ‫לקבל‬ ‫להם‬ ‫בצר‬ ‫פונים‬ ‫והם‬ .‫לגבריותם‬ ‫ערך‬ ‫מפחית‬.‫ואיכותי‬ ‫קטן‬ ‫מקומי‬ ‫מאוד‬ ‫למשהו‬ ‫הקהילה‬ ‫כיווץ‬ ‫דרך‬ ‫או‬ ,‫ושפה‬‫עבודת‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בעזרת‬ -‫המסורתית‬ ‫הגבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫ושימור‬ ‫חיזור‬ ‫תוך‬ -‫התכנים‬ ‫הדיפת‬‫קהילה‬ ‫מכווצת‬ ‫גבולות‬"‫חלק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫תביני‬ ‫לא‬ . ‫הזמן‬ ‫כל‬ ,‫מחפש‬ ‫שאני‬ ‫לי‬ ‫להזכיר‬ ‫זה‬ ...‫מ‬ ‫חלק‬ ‫זה‬ ,‫לק‬ ‫שמרחתי‬ ‫רואה‬ ‫את‬‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שאני‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬ ,‫ממני‬ ‫חלק‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫עד‬ ‫זה‬ ‫שחור‬ ‫לק‬ ‫מסמן...לשים‬ ..‫אצלנו‬ ‫זה‬ .‫שלך‬ ‫מהעולם‬..‫המטרה‬ ‫על‬ ‫מתאמן‬ .‫בחיפוש‬‫שמעתי‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫הזו‬ ‫הטכניקה‬ ‫על‬‫בן‬ ,‫)בן‬ "‫מאוד‬ ‫ייחודי‬ ‫חזק...זה..זה‬ ‫לזה‬ ‫שנכנסים‬ ‫אלה‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ..‫עושים‬ ‫הרבה‬ ‫לא‬ ‫זה‬21‫של‬ ‫פגישה‬ ‫לפני‬ ,(‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬‫על‬ ‫שנשענת‬ ‫השמרנית‬ ‫שתפיסה‬ ‫מסתבר‬ ‫שכן‬ .‫ייחודי‬ ‫כה‬ ‫אינו‬ ‫למעשה‬ ,‫ייחודיותו‬ ‫את‬ ‫לסמן‬ ‫השואף‬ ‫זה‬ ‫צעיר‬) ‫פופולארית‬ ‫עדיין‬ ‫היא‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫כוחם‬Lingard & Douglas, 1999‫בכל‬ ,‫אותה‬ ‫המחזקים‬ ‫במסרים‬ ‫ונתמכת‬ (dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 7. 7. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫קהילה‬ ‫של‬ ‫ואיכותי‬ ‫ייחודי‬ ‫גבול‬ ‫חיזוק‬ ‫דרך‬ ‫תוקף‬ ‫מקבלת‬ ,‫החדשים‬ ‫התכנים‬ ‫את‬ ‫להדוף‬ ‫היכולת‬ .‫המדיה‬ ‫ביטויי‬.‫משלה‬ ‫וכללים‬ ‫התנהגות‬ ‫צופן‬ ‫בעלת‬ ‫מחויבת‬) ‫ווימר‬ ‫טוען‬ ,‫כיווץ‬ ‫או‬ ‫הרחבה‬ ‫בעזרת‬Wiemmer, 2008 a‫לגיטימציה‬ ,‫כוח‬ ‫להשיג‬ ‫הקהילה‬ ‫לחברי‬ ‫מתאפשר‬ (‫שאני‬ ‫המסרים‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫להדוף‬ ‫הקהילה‬ ‫לחברי‬ ‫ניתן‬ ‫הרחבה‬ ‫בעזרת‬ .‫לעמדות‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫ונגישות‬ ,‫חברתית‬‫לקבוצה‬ ‫בשייכות‬ ‫שמגולמים‬ .‫ויוקרה‬ ‫כוח‬ ,‫למשאבים‬ ‫התחברות‬ ‫דרך‬ ‫שלי‬ ‫והסמכות‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫עימי‬ ‫מביאה‬.‫משותפים‬ ‫מאפיינים‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫אוניברסאלית‬ ‫עולמית‬ ‫כלל‬ ‫למסגרת‬ ‫או‬ ‫גדולה‬‫משליטת‬ ‫אפשרי‬ ‫שחרור‬ -‫בהם‬ ‫הגלומה‬ ‫ההצעה‬ ‫ואת‬ ‫התכנים‬ ‫את‬ ‫להדוף‬ ‫וניסיון‬ ‫גבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫שימור‬ ‫לצד‬‫אסטרטגיות‬ ‫שתי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫הגברים‬ ‫של‬ ‫בהתנהלותם‬ ‫רגע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫הדומיננטי‬ ‫הגברי‬ ‫הדימוי‬ ‫של‬ ‫מוחלטת‬‫עולם‬ ‫של‬ ‫ומחדש‬ ‫מיצוב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הגמוני‬ ‫הגברי‬ ‫הדימוי‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ ‫מנסות‬ ‫אלה‬ .‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫נוספות‬"‫ש‬ ‫וקבעו‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫השחורים‬ ‫שעשו‬ ‫לתהליך‬ ‫בדומה‬ .‫הקיימת‬ ‫ההיררכיה‬ ‫אתגור‬ ‫ובעזרת‬ ,‫הערכים‬Blackis butiful‫מאוימת‬ ‫פחות‬ ‫שזהותם‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ,‫גבולות‬ ‫וחציית‬ ‫ערעור‬ ‫של‬ ‫ומתנים‬ ‫משאים‬ ‫לזהות‬ ‫ניתן‬ ‫פה‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ,".‫החדשים‬ ‫מהתכנים‬‫ערכים‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫מיצוב‬ ‫לייצר‬ ‫בניסיון‬ ‫הגבריות‬ ‫מושג‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ ‫לצורך‬ ‫שנעתר‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬-‫בולטים‬‫דרך‬ ‫שאין‬ ‫מבין‬ ‫אני‬ .‫והספרים‬ ‫הפיקאפ‬ ‫בקורסי‬ ‫המנצחת‬ "‫ה"נוסחה‬ ‫אחרי‬ ‫בעבר‬ ‫ארוך‬ ‫מרדף‬ ‫..."אחרי‬...‫ובדרכו‬ ‫בעצמו‬ ‫אותה‬ ‫מוצא‬ ‫בתהליך‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫שאפשר‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫...זה‬ ,‫נכונה‬ ‫אחת‬‫שיש‬ ‫..גיליתי‬,‫המושלם‬ ‫לדבר‬ ‫אותן‬ ‫הופכים‬ ,‫מיוחד‬ ‫משהו‬ ‫כאל‬ ‫אליהן‬ ‫להתייחס‬ ,‫לבחורות‬ ‫מיוחד‬ ‫יחס‬ ‫לתת‬ ‫נטייה‬ ‫לנו‬‫שלמדתי‬ ‫להגיד‬ ‫אפשר‬ ...‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫מקום‬ ‫באותו‬ ‫עצמם‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫ומשאירים‬ ‫מאוד‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫להן‬ ‫מעלים‬‫ככה‬ ‫שלך‬ ‫לחברים‬ ‫מתייחס‬ ‫שאתה‬ ‫כמו‬ ‫אלא‬ ‫שלי‬ ‫לחברים‬ ‫נותן‬ ‫שאני‬ ‫מזה‬ ‫שונה‬ ‫יחס‬ ‫לבחורות‬ ‫לתת‬ ‫לא‬ ,‫עכשיו‬‫מה‬ (‫מיוחד‬ ‫טיפול‬ ‫שצריכות‬ ‫תינוקות‬ ‫כמו‬ ‫)ולא‬ ‫לידך‬ ‫בנוח‬ ‫להרגיש‬ ‫לבחורות‬ ‫גורם‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ,‫לנשים‬ ‫תתייחס‬,‫)דן‬ " ..‫נשים‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫משפר‬ ‫שמאוד‬25.(‫קורס‬ ‫לאחר‬ ‫משוב‬ -‫מכירות‬ ‫איש‬ ,‫מצוי‬ ‫שהוא‬ ‫ניכר‬ .‫מהמלכוד‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ ‫שמנסה‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫עימם‬ ‫ומנהל‬ -‫מהמסרים‬ ‫לחלק‬ ‫נעתר‬ ‫זה‬ ‫צעיר‬,‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫דרך‬ ‫למצוא‬ ‫מנסה‬ ‫שעדיין‬ ‫בקונספציה‬ ‫שבוי‬ ‫עוד‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ .‫שונים‬ ‫שיחים‬ ‫שני‬ ‫בין‬.‫שונה‬ ‫ויחס‬ ‫שוויון‬ ,‫להדדיות‬ ‫לחתור‬ ‫מקום‬ ‫ויש‬ ,‫נכונה‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫הישנה‬ ‫שהדרך‬ ‫מבין‬ ‫הוא‬ ‫שני‬ ‫מצד‬-‫הישנה‬ ‫הגבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫מאתגר‬ ‫ובכך‬ ,‫לו‬ ‫עזרה‬ ‫ולשתף‬ ‫לחשוף‬ ‫הלגיטימציה‬ ‫עצם‬ ‫כיצד‬ ‫מתאר‬ ‫זה‬ ‫צעיר‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 8. 8. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫היו‬ ‫יום‬ ‫אותו‬ ‫שעד‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫ושמע‬ ‫יד‬ ‫והושיט‬ ‫שבא‬ ‫קרוב‬ ‫חבר‬ ‫כמו‬ ‫בשבילי‬ ‫שהתהליך‬ ‫מרגיש‬ ‫"אני‬‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫אותם‬ ‫וריפאנו‬ ‫בהם‬ ‫טיפלנו‬ ‫הקורס‬ ‫ולאורך‬ ‫שהגלידו‬ ‫הפצעים‬ ‫את‬ ‫פתחנו‬ .‫בלב‬ ‫במרתפי‬ ‫מוחבאים‬,‫)ליאוניד‬ "‫בהחלמה‬ ‫וממשיכים‬ ‫התרפאו‬ ‫פצעים‬ ‫אותם‬ ‫הקורס‬ ‫אורך‬ ‫ולכל‬ ‫ורוך‬ ‫בעדינות‬24(‫מיקוד‬ ‫פגישת‬ ,. ‫שונה‬ ‫ערך‬ ‫עתה‬ ‫מקבל‬ ,‫גבריות‬ ‫כמפחית‬ ‫ונתפס‬ ‫הודחק‬ ‫שהוסתר‬ ‫מה‬ ‫וכל‬ ,‫לערך‬ ‫הופך‬ ‫השיתוף‬-‫שה‬ ‫"הבנתי‬male box,‫בציבור‬ ‫מגוחך‬ ‫להיראות‬ ‫פחד‬ ‫זה‬ ‫שלי‬ (‫ביוטיוב‬ ‫מוצגת‬ -‫פורטר‬ ‫טוני‬ ‫של‬ ‫טד‬ ‫)הרצאת‬‫ומאמץ‬ ‫הזמן‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫להשקיע‬ ‫חייב‬ ‫שאני‬ ,‫אחרים‬ ‫בעיני‬ ‫שלי‬ ‫החברתי‬ ‫הסטאטוס‬ ‫שירד‬ ,‫צחוק‬ ‫ממני‬ ‫שיעשו‬‫הזמן....בגלל‬ ‫כל‬ ‫וסקס‬ ‫חברה‬ ‫לי‬ ‫להיות‬ ‫שאמורה‬ ;‫לימודים‬ /‫בעבודה‬make box:‫הזדמנויות‬ ‫הרבה‬ ‫הפסדתי‬,‫מאחרים")חאלד‬ "‫טוב‬ ‫"פחות‬ ‫להיראות‬ ‫פחדתי‬ -‫התחרותיות‬ ‫בגלל‬24(‫ראיון‬ -‫מייצר‬ ‫ולכן‬ .‫נכונה‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫לציווי‬ ‫הופך‬ ‫הוא‬ ‫עתה‬ ‫נכון‬ ‫יותר‬ ,‫אפשרית‬ ‫מגבריות‬ ‫כחלק‬ ‫עתה‬ ‫נתפס‬ ‫השיתוף‬ ‫ערך‬.‫והשיחים‬ ‫הערכים‬ ‫בין‬ ‫מורכב‬ ‫דיאלוג‬ ‫של‬ ‫תחשה‬) ‫גבריות‬ ‫חוקרי‬ ‫של‬ ‫במאמר‬ ‫גם‬ ‫עולים‬ ‫חולשה‬ ‫להפגין‬ ‫והזכאות‬ ‫השיתוף‬Farell, Svoboda & Sterba, 2008,(‫שיוחסו‬ ‫וההתנהגויות‬ ‫רגשות‬ ‫לגברים‬ ‫לאפשר‬ ‫ברצון‬ ‫המתמקדת‬ ‫לגבריות‬ ‫אפשרות‬ ‫משורטטת‬ ‫כיצד‬ ‫המתארים‬‫הגבריות‬ ‫להם‬ ‫שמאפשרת‬ ‫הפריבילגיות‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫שיאלצו‬ ‫מבלי‬ ‫זאת‬ , ,‫אולם‬ .‫לנשים‬ ‫מסורתי‬ ‫באופן‬ ‫כה‬ ‫עד‬.‫ההגמונית‬- ‫שונה‬ ‫ויחס‬ ‫קשר‬ ‫מאפשר‬ ,‫זמנית‬ ‫ובו‬ ‫כמשחרר‬ ‫נתפס‬ ‫השיתוף‬‫מאמין‬ ‫לא‬ ‫פוחד...ואני‬ ‫אני‬ ‫ממה‬ ..‫לי‬ ‫פשוט‬ ‫לא‬ ‫כמה‬ ..‫לי‬ ‫קשה‬ ‫כמה‬ ‫להם‬ ‫סיפרתי‬ .‫חברים‬ ‫לשתף‬ ‫"התחלתי‬‫החברות‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬ ,‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫הבנה‬ ‫ואי‬ ‫ניכור‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫יצר‬ ‫רק‬ ‫זה‬ !‫הזה‬ ‫זמן‬ ‫כל‬ ‫איתם‬ ‫סודי‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שהייתי‬‫מולם‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫שצעד‬ ‫לי‬ ‫התברר‬ ‫ומיד‬ ...‫הסוף‬ ‫עד‬ ‫אמיתית‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫לפניי‬ ‫בינינו‬ ‫שהייתה‬‫דברים‬ ‫לי‬ ‫לספר‬ ‫להם‬ ‫גם‬ ‫שגרם‬ ,‫מטורף‬ ‫רגשי‬ ‫חיבור‬ ‫יצר‬ ‫זה‬ ‫כן‬ ‫...כמו‬ . ! ‫הזה‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שחשבתי‬ ‫ממה‬ ‫)ההיפך‬‫בן‬ ,‫)יגאל‬ "‫מפיהם‬ ‫אותם‬ ‫שאשמע‬ ‫האמנתי‬ ‫ולא‬ ,‫עליהם‬ ‫חשבתי‬ ‫לא‬ ‫שבחיים‬29(‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ,‫לא‬ ‫ופשוט‬ ‫ועברתי‬ ‫לי‬ ‫שקרו‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫תיק‬ ‫סחבתי‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ....‫ששותק‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫שגבר‬ ‫"...חשבתי‬‫בכיתה‬ ‫שם‬ ‫שישבנו‬ ‫הקורס‬ ‫במהלך‬ (‫קטנות‬ ‫תקלות‬ ‫אלא‬ ‫בעיות‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫פאסון‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫צריך‬ ‫גבר‬ ‫)כי‬ ‫דיברתי‬‫ואז‬ ‫משקולת‬ ‫ממנו‬ ‫ומוציא‬ ‫כובד‬ ‫מרוב‬ ‫להיעצר‬ ‫לי‬ ‫שגרם‬ ‫הזה‬ ‫התיק‬ ‫את‬ ‫לוקח‬ ‫שאני‬ ‫איך‬ ‫הרגשתי‬ ‫לדבר‬ ‫והתחלנו‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 9. 9. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies...‫הלאה‬ ‫לרוץ‬ ‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫הרגשתי‬ ‫חופשי‬ ,‫קל‬ ‫להרגיש‬ ‫התחלתי‬ ‫שלב‬ ‫שבאיזשהו‬ ‫עד‬ ‫משקולת‬ ‫עוד‬"‫בן‬ ,‫)חנן‬24(‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ‫לאחר‬ ‫ראיון‬ ,‫במקום‬ .‫ערך‬ ‫ומעלה‬ ,‫מקרב‬ ‫לתהליך‬ ‫להוביל‬ ‫מסתבר‬ ‫יכולה‬ ‫פגיעות‬ ‫ולהנכיח‬ ‫ולשתף‬ ‫לחשוף‬ ‫חברתית‬ ‫הרשאה‬‫קרבה‬ ‫יחסי‬ ‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫מבהירה‬ ‫והיא‬ .‫הגבריות‬ ‫מערך‬ ‫מפחיתה‬ ‫ולכן‬ ‫בנשיות‬ ‫שמחשידה‬ ‫תחושת‬ ‫לחזק‬.‫והדדיות‬) ‫וימר‬wimmer,2008 b‫או‬ .‫ההיררכי‬ ‫הסדר‬ ‫היפוך‬ ‫או‬ ‫שינוי‬ ‫דרך‬ ‫להתקיים‬ ‫יכול‬ ‫ההיררכיה‬ ‫אתגור‬ ‫כי‬ ‫מסביר‬ (.‫הנורמטיביות‬ ‫הגדרות‬ ‫של‬ ‫היפוך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫להוגנות‬ ‫פנייה‬ ‫דרך‬ ‫או‬ ,‫לשוויון‬ ‫דרישה‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫שתהליך‬ ‫כלומר‬‫אידיאולוגיות‬ ,‫תפיסות‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬ .‫כנה‬ ‫על‬ ‫מההיררכיה‬ ‫חלק‬ ‫השאיר‬ ,‫האתגור‬‫של‬ ‫האפשרות‬ ‫לצד‬ ,‫חברתי‬ ‫ומצב‬.‫מגוונות‬ ‫גבריויות‬ ‫שמקדמות‬ ‫פרקטיקות‬ ‫לגבש‬ ‫לשחרר‬ ‫עליהם‬ ,‫וחולשתם‬ ‫פגיעותם‬ ‫את‬ ‫ולחשוף‬ ‫לשתף‬ ‫גברים‬‫לבטא‬ ‫שעוזרת‬ ‫פרקטיקות‬ ‫גיבוש‬ ‫תוך‬ ,‫מסורתי‬ ‫גברי‬ ‫לדימוי‬ ‫מכבילה‬ ‫שחרור‬ ‫לקרא‬ ‫לתכנים‬ ‫היעתרות‬.‫הדימוי‬ ‫גבולות‬ ‫חציית‬ -‫שהודחקו‬ ‫אלמנטים‬‫כל‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לארגן‬ ‫מאפשרת‬ ‫אלא‬ ,‫גבריות‬ ‫של‬ ‫ישנות‬ ‫מתפיסות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫משחררת‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫לתכנים‬ ‫היעתרות‬,‫היררכיה‬ ‫אתגור‬ .‫הגבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫מתוך‬ ‫ומעוצבים‬ ‫שמוגדרים‬ ‫התנהלות‬ ‫ופרקטיקות‬ ‫ערכים‬ ‫האמונות‬ ‫עולם‬‫כלל‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫מקדם‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ .‫נשים‬ ‫עם‬ ‫לקשר‬ ‫ביחס‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫זהותיים‬ ‫גבולות‬ ‫חציית‬ ‫מאפשר‬.‫הגברית‬ ‫זו‬ ‫לצד‬ ,‫הפרט‬ ‫זהות‬ ‫את‬ ‫שמרכיבים‬ ‫הערכים‬‫לעשן‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫מלשבת‬ ‫חוץ‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫עושה‬ ‫שלא‬ ‫ישראלי‬ ‫כגבר‬ ‫חי‬ ‫הייתי‬ ‫הקורס‬ ‫את‬ ‫שעברתי‬ ‫עד‬ "...‫להגשים‬ ‫ואפשר‬ .‫חיים‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬ ‫גיליתי‬ ,‫חדשות‬ ‫בנות‬ ‫להכיר‬ ‫יוצאים‬ ‫בפעם‬ ‫פעם‬ ‫ומדי‬ ‫בסוני‬ ‫לשחק‬ ,‫נרגילה‬‫ובפשטות‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫מרגישים‬ ‫אחרים‬ ‫עצמך‬ ‫עם‬ ‫לך‬ ‫שטוב‬ ‫הרי‬ ‫כי‬ !‫הכוס‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממש‬ ‫שלנו‬ ‫התחביבים‬ ‫את‬‫אני‬ ‫שמזמן‬ ‫מגע‬ ‫קרב‬ ‫לחוג‬ ‫ונרשמתי‬ ‫הלכתי‬ ‫הקורס‬ ‫אחרי‬ ‫יום‬ ‫למשל‬ ."‫מיוחם‬ ‫"כלב‬ ‫כמו‬ ‫מסתובב‬ ‫לא‬ ‫אתה‬‫שהחיים‬ ‫מכיוון‬ ‫שאין‬ ‫בזמן‬ ‫גם‬ ‫חברה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫אחד‬ ‫כמו‬ ‫מסופק‬ ‫להרגיש‬ ‫המון‬ ‫עוזר‬ ‫גם‬ ‫הדבר‬ ...‫ודוחה‬ ‫דוחה‬‫בן‬ ,‫)רונן‬ "‫תוכן‬ ‫מלאי‬26(‫רשמית‬ ‫לא‬ ‫פגישה‬ ,‫כזה‬ .‫שונה‬ ‫ערכים‬ ‫עולם‬ ‫מחדש‬ ‫לעצמו‬ ‫מגדיר‬ ,‫החדשה‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫שעבר‬ ‫צעיר‬ ‫שבו‬ ‫תהליך‬ ‫מציג‬ ‫זה‬ ‫ציטוט‬‫את‬ ‫להבנתו‬ ‫ביחס‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫אלטרנטיבה‬ ‫לו‬ ‫מציב‬ ‫אלא‬ ,"‫הישראלי‬ ‫"הגבר‬ ‫של‬ ‫עולמו‬ ‫את‬ ‫מעתה‬ ‫מבטא‬ ‫שפחות‬‫את‬ ‫למלא‬ ‫לו‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ .‫חייו‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫חוויה‬ ‫השפעת‬ ‫מידת‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫לנשים‬ ‫ביחס‬ ‫הפגומה‬ ‫גבריותו‬‫הגברית‬ ‫לצד‬ ,‫נוספת‬ ‫זהות‬ ‫ומתקף‬ ‫ערך‬ ‫תחושת‬ ‫לו‬ ‫שמעניק‬ ‫נוסף‬ ‫בתוכן‬ ‫חייו‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 10. 10. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫אתה‬ ‫כמה‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ,‫נשים‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫גבר‬ ,‫ברורים‬ ‫מאוד‬ ‫בגבולות‬ ‫גבר‬ ‫מהו‬ ‫אותנו‬ ‫לימדה‬ ‫..."החברה‬‫מביא‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫חכם‬ ,‫עשיר‬78‫אך‬ ‫דברים‬ ‫המון‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫שונות‬ ‫בחורות‬‫בשביל‬ ‫מטורף‬ ‫נשים‬ ‫צייד‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫שלו‬ ‫בדרכו‬ ‫גבר‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫למדנו‬ ‫בתהליך‬ ...‫לא‬ ‫אתה‬ ‫גבר‬‫הכתבות‬ ‫שום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫שלך‬ ‫בדרך‬ ‫גבר‬ ‫ולהקראות‬ ‫עצמך‬ ‫אתה‬ ‫פשוט‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫אלא‬ ‫גבר‬ ‫להיחשב‬‫בן‬ ,‫)דני‬ "‫לנו‬ ‫מציבה‬ ‫שלנו‬ ‫שהחברה‬28(‫רשמי‬ ‫לא‬ ‫למידה‬ ‫במפגש‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ –‫למה‬ ‫חדשה‬ ‫ומשמעות‬ ‫ערך‬ ‫נתינת‬ ‫תוך‬ ,‫הקיים‬ ‫ההיררכי‬ ‫מהסדר‬ ‫להתעלם‬ ‫הצעיר‬ ‫מתכוון‬ "‫הכתבות‬ ‫"ללא‬ ‫במושג‬‫תוך‬ ‫מחודשת‬ ‫הערכה‬ ‫מבטאת‬ ‫למעשה‬ ‫היא‬ ‫אולם‬ .‫כחתרנית‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫נראית‬ .‫ההגמוני‬ ‫בשיח‬ ‫כנחות‬ ‫שנתפס‬) ‫דימר‬ ‫מתיו‬ .‫ביקורתי‬ ‫באופן‬ ‫ערכים‬ ‫בחירה‬Diemer,2009‫במיוחד‬ ,‫פנימית‬ ‫הגדרה‬ ‫לעצמי‬ ‫ליצור‬ ‫שהיכולת‬ ‫טוען‬ (‫בידע‬ ‫שימוש‬ ‫דרך‬ ‫שמתממש‬ ‫תהליך‬ .‫משחרר‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬ ,‫רב‬ ‫זמן‬ ‫הזולת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מתויג‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫חווה‬ ‫פרט‬ ‫אם‬.‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫בדרך‬ ‫מבחוץ‬ ‫ההגדרות‬ ‫עם‬ ‫מתמודד‬ ‫הוא‬ ‫כיצד‬ ‫מתאר‬ ,‫זה‬ ‫צעיר‬ .‫ביקורתי‬ ‫פוליטי‬ -‫סוציו‬.‫ובכלל‬ ‫הגברית‬ ‫זהותו‬ ‫גבולות‬ ‫את‬ ‫ולשרטט‬-‫הדומיננטיות‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫שלושת‬ ‫לסיכום‬‫את‬ ‫ומחייב‬ ,‫הקיים‬ ‫השדה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫מערער‬ ,‫שונות‬ ‫בפרקטיקות‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫בהכרה‬ ‫לזכות‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫הניסיון‬‫מתגלם‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫זה‬ ‫ניסיון‬ .‫עצמי‬ ‫וערך‬ ‫זהות‬ ‫כוח‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫שונות‬ ‫הבחנות‬ ‫ולייצר‬ ‫להמשיך‬ ‫כולם‬‫רפרטואר‬ ‫באיזה‬ ‫ולבחון‬ ,‫בשדה‬ ‫הכוח‬ ‫על‬ ‫המאבק‬ ‫את‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫לראות‬ ‫מאפשר‬ ,‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫בתהליכי‬) ‫אלה‬ ‫הבחנות‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫הפרטים‬ ‫משתמשים‬ ,‫תרבותי‬Lamont,2002.(‫בטכניקות‬ ‫אימון‬ ‫בעזרת‬ ,‫ערך‬ ‫פחות‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫שחווה‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫גבריותו‬ ‫חיזוק‬ ‫שמטרתו‬ ‫מוכר‬ ‫מרחב‬ ‫מול‬ ‫ואל‬ ‫בתוך‬‫מהצעירים‬ ‫חלק‬ ‫עבור‬ ,‫האחרים‬ ‫תכניו‬ ‫על‬ ‫החדש‬ ‫הסדנאי‬ ‫התהליך‬ ‫נחווה‬ -‫נשים‬ ‫פיתוי‬‫ולכן‬ ‫מתייג‬ ‫מבנה‬ ‫כעוד‬‫לכיוון‬ ‫פוסעים‬ ,‫הסדנא‬ ‫לאחר‬ ‫נמצאו‬ ‫אף‬ ‫חלקם‬ .‫גבריותם‬ ‫את‬ ‫ולחזק‬ ‫לשמר‬ ‫נוסף‬ ‫בניסיון‬ ,‫ידם‬ ‫על‬ ‫נהדף‬‫עם‬ ‫מזיהוי‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫להתרחק‬ ‫כדי‬ .‫גבריות‬ ‫כמסמנת‬ ,‫יתר‬ ‫בכוחניות‬ ‫בהיאחזם‬ -‫יותר‬ ‫תוקפנית‬ ‫התנהלות‬.‫פגיעותם‬ ‫את‬ ‫שחושפים‬ ‫גברים‬ -‫המיעוט‬ ‫קבוצת‬‫לנהל‬ ‫להם‬ ‫שאפשרו‬ ‫בכך‬ .‫כמהפך‬ ‫נתפסו‬ ‫הסדנאי‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫התכנים‬ ‫הצעירים‬ ‫רוב‬ ‫שעבור‬ ,‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫למולם‬‫שנובעים‬ ‫והכאב‬ ‫הפגיעות‬ ‫את‬ ‫להנכיח‬ ‫ההסכמה‬ .‫להפציע‬ ‫אחרת‬ ‫להבנה‬ ‫דרך‬ ‫פינו‬ ‫הם‬ ,‫מרתק‬ ‫פנימי‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬‫חוויות‬ ‫ולחלוק‬ ,‫לשתף‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫אפשרו‬ ,‫חזק‬ ‫גבר‬ ‫להיות‬ -‫הלוחץ‬ ‫לדימוי‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫הצורך‬ ‫מתוך‬‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫מתביישים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ .‫כגברים‬ ‫ערכם‬ ‫להפחתת‬ ‫חשש‬ ‫כל‬ ‫בכך‬ ‫שאין‬ ‫להבין‬ ‫כך‬ ‫ומתוך‬ ,‫דומות‬.‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫וליכולת‬ ‫הזוגי‬ ‫לשטח‬ ‫קשור‬ ‫בהכרח‬ ‫אינו‬ ,‫מהקשיים‬ ‫ניכר‬ ‫שחלק‬ ‫מתברר‬ ‫וכך‬ .‫קשייהם‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 11. 11. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫מתחילים‬ ‫הם‬ ,‫ראוי‬ ‫לא‬ ‫ועיקרון‬ ‫עולם‬ ‫בתפיסת‬ ‫אלא‬ ,‫במין‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫שלא‬ ‫להבין‬ ‫מצליחים‬ ‫אלה‬ ‫גברים‬ ‫כאשר‬‫של‬ ‫יותר‬ ‫עצמית‬ ‫להגדרה‬ ‫במסע‬ ‫להתחיל‬ ‫ידם‬ ‫לאל‬ ‫יש‬ ‫ואז‬ .‫ספק‬ ‫ומטיל‬ ‫שואל‬ ,‫מתנגד‬ ‫ביקורתי‬ ‫מבט‬ ‫מולו‬ ‫לפתח‬‫לקדם‬ ‫שיוכלו‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫ואולי‬ .‫גבריותם‬‫והמבני‬ ‫החברתי‬ ‫השוויון‬ ‫בחוסר‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ ,‫ובטוחה‬ ‫שוויונית‬ ‫חברה‬) ‫הצדדים‬ ‫בין‬Flood, 2011(dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554

×