Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Covenant of Mayors

My Chersonissos
My ChersonissosMunicipality of Chersonissos
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)
Στα πλαίσια των δράσεων για το «Σύμφωνο των Δημάρχων»

  SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP)
       www.hersonisos.gr
       www.eumayors.eu
Ο Δήμος Χερσονήσου
          ως Διοικητική Δομή

Ο Δήμος Χερσονήσου, προέκυψε από τη συνένωση των πρώην
Καποδιστριακών Δήμων Επισκοπής, Γουβών, Χερσονήσου και
Μαλίων με την εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του
Καλλικράτη, Ν. 3852/2010. Βρίσκεται σε κεντροβαρή θέση στο βόρειο
τμήμα της Κρήτης, συνορεύει δυτικά με τους Δήμους Ηρακλείου και
Αρχανών-Αστερουσίων, ανατολικά με το Δ. Αγίου Νικολάου και νότια
με τους Δ. Οροπεδίου Λασιθίου και Μινώα Πεδιάδος. Ο νεοσύστατος
Δήμος καλύπτει μία έκταση 271,580 τετραγωνικών χιλιομέτρων και
διαθέτει ακτογραμμή μήκους 38 χιλιομέτρων.
Ο Δήμος Χερσονήσου
          σε αριθμούς

            Πληθυσμός

Ο Δήμος Χερσονήσου αριθμεί 27.080 κατοίκους σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011.     Σε αυτούς
προστίθενται 25.257 προσωρινά διαμένοντες κατά την τουριστική
περίοδο, οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή του Δήμου για λόγους
εποχιακής εργασίας.


      Δυναμική αύξηση πληθυσμού

Η δυναμική αύξηση του πληθυσμού για τη δεκαετία 1991-2001 ήταν
28,4%, ενώ για τη δεκαετία 2001-2011 ήταν 8,3%.
Τουριστική δραστηριότητα στο
        Δήμο Χερσονήσου


Η τουριστική δραστηριότητα στο Δήμο Χερσονήσου είναι
κυρίαρχη. Στοιχεία του 2009 δείχνουν ότι ο Δήμος φιλοξένησε
5.370.715 διανυκτερεύσεις.

Στο Δήμο Χερσονήσου βρίσκονται :

•6,5% των τουριστικών κλινών της Ελλάδας
•31,3% των κλινών της Κρήτης
•24,7% των ξενοδοχείων της Κρήτης.
•72,8% των ξενοδοχείων του Ν. Ηρακλείου.
•34% των διανυκτερεύσεων της Κρήτης.
•36% των αφίξεων του αεροδρομίου του Ηρακλείου.
Τουριστική δραστηριότητα στο
   Δήμο Χερσονήσου
Τουριστική δραστηριότητα στο
   Δήμο Χερσονήσου
Το όραμα του Δήμου Χερσονήσου


•Το όραμα του Δήμου Χερσονήσου, όπως αυτό καταγράφεται στο
Επιχειρησιακό του Σχέδιο για το 2011-2014, είναι :

   «η Ανάδειξη του Δήμου Χερσονήσου σε Οικονομικό, Τουριστικό
και
   Πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις

   βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης».

Μέσα στο παρόν πλαίσιο έλλειψης πόρων - τόσο από το κεντρικό
κράτος όσο και λόγω δραστικής μείωσης των δημοτικών εσόδων -
είναι δύσκολο για μια Δημοτική Αρχή να οραματιστεί και ακόμα
πιο δύσκολο να υλοποιήσει δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και να
πραγματοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει.
Πώς θα επιτύχει η Δημοτική Αρχή τους στόχους
       βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στο παρόν ασταθές
         οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον?


•Έχοντας ξεκάθαρο όραμα και σαφείς στόχους για το που θέλουμε
να φτάσουμε
•Κάνοντας προγραμματισμό, έχοντας οργάνωση και διενεργώντας
συνεχείς αξιολογήσεις συγκεκριμένων δράσεων
•Θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της
κλιματικής αλλαγής σαν πρωταρχικό μας μέλημα
•Εντάσσοντας το Δήμο σε δίκτυα με άλλες Ελληνικές και
Ευρωπαϊκές πόλεις με τις οποίες έχουμε παρόμοια προβλήματα
αλλά έχουμε θέσει και παρόμοιους στόχους, ώστε να είμαστε
σύμφωνοι με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και στόχους.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων και
περιφερειών που έχουν κοινό στόχο τον αγώνα κατά της κλιματικής
αλλαγής. Στο δίκτυο αυτό έχουν προσχωρήσει μέχρι στιγμής (Μάιος 2012)
3.956 πόλεις και περιφέρειες οι οποίες αντιπροσωπεύουν 162.061.753
Ευρωπαίους πολίτες.   Η εθελοντική προσχώρηση στο δίκτυο αυτό,
εμπεριέχει δεσμεύσεις εκ μέρους των Δημοτικών Αρχών που υπογράφουν
το έγγραφο προσχώρησης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» οι οποίες
αποτελούν εργαλείο για την επίτευξη του στόχου 20-20-20:
Στόχος 20-20-20
3. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 20%.
4. Μείωση του εκπεμπόμενων αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου κατά
  20%.
5. Εισαγωγή τουλάχιστον 20% Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

  και όλα τα παραπάνω με έτος βάσης το 1990 ή το πλησιέστερο
  έτος σε αυτό με επαρκή δεδομένα και έτος στόχου το 2020.
Στόχος 20-20-20


Για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 οι συμμετέχοντες Δήμοι στο Σύμφωνο
  των Δημάρχων, πρέπει:

4. Να συντάξουν «Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια»,
  δηλαδή να εκπονήσουν Στρατηγικό Σχεδιασμό για τον τομέα της
  ενέργειας με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις έως το 2020.
5. Να υποβάλλουν ανά διετία έκθεση πεπραγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Να οργανώνουν «Ημέρες Ενέργειας» με σκοπό την ενημέρωση των
  πολιτών
7. Να πραγματοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για την
  κλιματική αλλαγή και την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.
Οφέλη που αποκομίζει ο Δήμος
         Χερσονήσου με την ένταξη του στο
          «Σύμφωνο των Δημάρχων»

2. Ο Δήμος επιδεικνύει την ενεργή του συμμετοχή στον αγώνα κατά της
  κλιματικής αλλαγής
3. Προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ορθολογική διαχείριση
  των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων
4. Θέτει σαφείς και μετρήσιμους στόχους και ενέργειες έως το 2020 σε
  σχέση με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5. Η Δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθά το Δήμο Χερσονήσου να
  κατανοήσει από διαφορετική οπτική γωνία την ενεργειακή του πολιτική
6. Ο Δήμος Χερσονήσου ωφελείται από την οικονομία κλίμακας που
  δημιουργείται από την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας.
Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο
       (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΑΕ)Για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσεων γι α την Αειφόρο
(Βιώσιμη) Ενέργεια και την επίτευξη των στόχων 20-20-20 έγιναν οι
ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου:

3.Δημιουργία Διοικητικών Δομών Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο
Ενέργεια.
4.Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έτος βάσης το
2010
5.Σχεδιάσθηκαν συγκεκριμένες και μετρήσιμες δράσεις έως το 2020
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 20-20-20.
1. Δημιουργία Διοικητικών Δομών
       Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο
       Ενέργεια (α)
Οι Διοικητικές Δομές που δημιουργούνται για να συντονίσουν,
οργανώσουν και υλοποιήσουν τη σύνταξη και τη μετέπειτα εφαρμογή του
ΣΔΑΕ είναι οι εξής:
Κατευθυντήρια Επιτροπή Δήμου Χερσονήσου. Αποτελείται από το
Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Πρασίνου, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων,
Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας και τον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων & Διαχείρισης Περιουσίας. Η
Κατευθυντήρια Επιτροπή εκφράζει την πολιτική βούληση του Δήμου για
την υλοποίηση των δράσεων, μεριμνά για την επίτευξη των στόχων ,
διασφαλίζει την συμμετοχή της κοινωνίας και την προάσπιση των
τοπικών συμφερόντων.
3.Ομάδα Εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων». Η ομάδα εργασίας
για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελείται από στελέχη του Δήμου
που έχουν διατεθεί μερικώς για το σκοπό αυτό και είναι υπεύθυνα για
την εκπόνηση του ΣΔΑΕ, την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης για
1. Δημιουργία Διοικητικών Δομών
        Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο
        Ενέργεια (β)

 δράσεις σχετιζόμενες με την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης,
 επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους πολίτες και τους
 συνεργαζόμενους φορείς.
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία είναι υπεύθυνη για την
εκπόνηση μελετών, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικών έργων.
3.Διεύθυνση Περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου και του
Ενεργειακού Γραφείου , που μεριμνά για τη εφαρμογή των μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας και την χρήση ήπιων μορφών ενέργειας.
4.Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης Άρδευσης Χερσονήσου & Φορέας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων . Οι δύο φορείς μεριμνούν για την μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης τους και την εισαγωγή ΑΠΕ στις εγκαταστάσεις
 τους.
1. Δημιουργία Διοικητικών Δομών
           Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο
           Ενέργεια (γ)

5.Συνεργαζόμενοι φορείς, Σχολεία, Σύλλογοι, Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά
Ινστιτούτα, Εθελοντές, Εθελοντές Πολίτες, Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης,
Ομάδα Νεολαίας κ.α. Στα πλαίσια συνεργασίας με εθελοντές, έχει δημιουργηθεί
φόρουμ στην ιστοσελίδα του Δ. Χερσονήσου. Στα πλαίσια της εμπλοκής σχολείων
και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ο Δήμος Χερσονήσου συνεργάζεται με το
Γενικό Λύκειο Γουρνών στην εκπόνηση του ερευνητικού project Α’ Λυκείου με
τεχνική υποστήριξη στο project «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Junior σε Δράση». Η
υποστήριξη του Δήμου θα διευρυνθεί και στα υπόλοιπα Λύκεια που θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Στο σχολικό project
συμβάλλουν ενεργά εθελοντές επαγγελματίες του ενεργειακού τομέα. Το
Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση του
Δήμου Χερσονήσου, καθώς και στην επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη των
υπαλλήλων που ανήκουν στην Ομάδα Εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων».
1. Δημιουργία Διοικητικών Δομών
         Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο
         Ενέργεια (δ)

6.Ιδιωτικός Τριτογενής Τομέας (Παροχής Υπηρεσιών, Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα
Διαμερίσματα κ.α.). Στα πλαίσια κινητοποίησης του Ιδιωτικού Τομέα στις
δράσεις του «Συμφώνου των Δημάρχων», ο Δήμος Χερσονήσου έχει
επικοινωνήσει ήδη τους προγραμματιζόμενους στόχους του στους κοινωνικούς
εταίρους. Επιπλέον, έχει ετοιμάσει Σύμφωνο Συνεργασίας με μεγάλες
ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες θα εμπλακούν ενεργά στην προσπάθεια
μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων.
7. Εθελοντές Εξειδικευμένοι Επαγγελματίες. Η ομάδα αυτά, αποτελείται από
άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις σε ενεργειακά θέματα που παρέχουν
εθελοντική υποστηρικτική εργασία στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».
2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του
        άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (α).
 Για την απογραφή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ορίσθηκε ως έτος
βάσης το 2010, καθώς δεν υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία για όλες τις δημοτικές
ενότητες από προηγούμενα έτη. Για τον προσδιορισμό του ύψους εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα συνελέγησαν στοιχεία από τους εξής τομείς-εστίες
ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου:
2.Δημοτικά κτήρια, Σχολικά κτήρια, Δημοτικός φωτισμός, Δημοτικός στόλος. Η
απογραφή των ρύπων έγινε ανά παροχή, βάση των λογαριασμών της ΔΕΗ,
τιμολογίων αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, τιμολογίων αγοράς καυσίμων και
χιλιομέτρων ανά δημοτικό όχημα για το έτος αναφοράς 2010.
3.Οι καταναλώσεις του οικιστικού τομέα υπολογίσθηκαν με βάση το αρχείο της
ΔΕΗ, που διαθέτει ο Δήμος για την είσπραξη των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού σε συνδυασμό με τους μέσους όρους κατανάλωσης ηλεκτρικής
/θερμικής ενέργειας.
4.Οι καταναλώσεις του τριτογενή τομέα, (ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα
καταστήματα εστίασης, τουριστικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα) γίνεται
όμοια, βάση του αρχείου καταναλωτών ΔΕΗ που διαθέτει ο Δήμος.
2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του
      άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (β).

Για τη μετατροπή της ενεργειακής κατανάλωσης σε εκπομπές CO2,
χρησιμοποιήθηκαν οι πρότυποι παράμετροι (Standard emission
factors - IPCC) που προτείνονται στον οδηγό ‘How to develop a
Sustainable Energy Action Plan Guidebook’ 2010.


                      Πόλη


            Οικιστικός τομέας      Τριτογενής Τομέας    Κτιριακός τομέας   Δημοτικός Φωτισμός            Δημοτικός στόλος
                          Εγκαταστάσεις
                                     οχημάτων
                          ΦΟΔΣΑ/ΔΕΥΑΧ
  Δημοτικά κτίρια        Σχολεία
2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του
     άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (γ).


Κατανομή Ενεργειακής Κατανάλωσης ανά Τομέα
    Τομέας      Ηλεκτρική  Κατανάλωση   Ενεργειακή  Ενεργειακή
            κατανάλωση  Βενζίνης Mwh  κατανάλωση   κατανάλωσ
              Mwh           (πετρέλαιο)  η (υγραέριο)
                            Mwh      Mwh

 Δημοτικός κτιριακός   881      -       662       -
    τομέας
 Δημοτικός στόλος     -     181Mwh     2.826       -
   οχημάτων
Δημοτικός φωτισμός    2.976     -       -        -
 Εγκαταστάσεις      8.772     -       -        -
ύδρευσης/άρδευσης
 Οικιστικός τομέας    40.292     -     150.492      -
 Τριτογενής τομέας    172.200     -     18.875    39.627
   Μεταφορές        -     25.190     3.992       -
2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του
 άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (δ).
2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του
      άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (ε).


Κατανομή Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα ανά Τομέα
          Τομέας        tco2/ έτος

     Δημοτικός κτιριακός τομέας    1.197

     Δημοτικός στόλος οχημάτων     800

       Δημοτικός φωτισμός      3.419

    Εγκαταστάσεις ύδρευσης/άρδευσης  10.079       Οικιστικός τομέας      88.283

       Τριτογενής τομέας     212.119

         Μεταφορές         7.338
2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του
 άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (στ).
3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων
        δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του
        στόχου 20-20-20 (α).
         Διοικητικά Μέτρα (μη μετρήσιμα αποτελέσματα)
2. Προώθηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Χρήσεων Γής
3.Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και
ταυτόχρονη μείωση μετακινήσεων (e-banking, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, κατάργηση
Ταμείων και εξυπηρέτηση πολιτών από Τράπεζες κ.α.)
4.Επεξεργασία και αναβάθμιση αρχείου καταναλωτών και παροχών ανά τμ. της ΔΕΗ
5.Ψηφιοποίηση φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος του Δ. Χερσονήσου και
ανάπτυξη ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προορισμού.
6.Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης που περιλαμβάνει πληροφορική σήμανση με
υλικά και ηλεκτρονικά μέσα και οικίσκους πληροφόρησης (info kiosks) στην
ενδοχώρα.
7.Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων δημοτικών κτηρίων με υψηλές ενεργειακές
καταναλώσεις
8.Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Μιχελεκάκη Εμμανουήλ με θέμα
«Νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδοτήσεις και συνέργειες Δημόσιων και Ιδιωτικών
οργανισμών για την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής (Στόχος 20-20-20
στην Ελλάδα)»
3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων
       δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του
       στόχου 20-20-20 (β).
        Δημοτικός Κτηριακός Τομέας – Επιδεικτικά Έργα

•Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Πολιτιστικού Κέντρου Βοριτσίου
(Προϋπολογισμός 80.000 ευρώ)
•Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Ιδρύματος Έλλης Αλεξίου στο Κράσι
(Προϋπολογισμός 100.000 ευρώ)
•Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου παλαιού δημοτικού σχολείου στην Κερά
(προϋπολογισμός 100.000 ευρώ)
•Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Λαϊκής Αρχιτεκτονικής στο Σκοτεινό
(προϋπολογισμός 100.000 ευρώ)
3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων
        δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του
        στόχου 20-20-20 (γ).
          Δημοτικός Κτηριακός Τομέας – Επεμβατικά Έργα
Α       ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ         ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ   ΕΤΟΣ     ΧΡΗΜ/ΣΗ     ΑΝ/ΝΟ  ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΊΩΣΗ
 /                           ΚΑΤ/ΗΣ            ΑΠΟΤΕΛΕΣ    t/year
Α                                            ΜΑ
1  Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου του   53.700€    2012   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.12  53,92%          5,10
                                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
   Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής                 ΑΕΙΦΟΡΟΣ
                                  ΑΝΑΠΤΥΞΗ2  Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων    400.000€         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.13
                            2012-2015  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
                                          25%          26,00
   σχολικών συγκροτημάτων Μαλίων.                ΑΕΙΦΟΡΟΣ
                                  ΑΝΑΠΤΥΞΗ3  Επεμβάσεις στο συγκρότημα      200.000€         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                            2013-2014  ΚΑΠΕ-102
                                          40%          92,00
   Δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου-
   σχολικό συγκρότημα Λυκείου
   Γυμνασίου Λιμ. Χερσονήσου.


4  Μόνωση οροφής και εξωτερικών     100.000€    2013   Ίδιοι πόροι   50%          38,00
   τοίχων Δημαρχείου

5  Αντικατάσταση εξοπλισμού       250.000€    2013   Ίδιοι πόροι   18%          72,18
   φωτισμού σχολικών μονάδων.

6  Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων    80.000€   2013-2014  ΕΛΛΑΔΑ-     30%          15,00
   2ο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων.                  ΚΥΠΡΟΣ
7  Αντικατάσταση εξοπλισμού        5000€    2013   Ίδιοι πόροι   18%          18,00
   φωτισμού Κλειστού Γυμναστηρίου.

8  Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου    100.000€    2013   Ίδιοι πόροι   25%          18,72
   Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων.

9  Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος   9.000.000€   2018   Ίδιοι πόροι   100%          39,00
   Γουβών zero building

                                           ΣΥΝΟΛΟ 324
3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων
        δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του
        στόχου 20-20-20 (δ).
           Δημοτικός Φωτισμός Επιδεικτικά Έργα

3.Εκπόνηση μελέτης κατάστασης δημοτικού φωτισμού και κατηγοριοποίηση δρόμων
ανά κλάση φωτισμού γεωμετρικών φωτοτεχνικών μεγεθών δρόμων. (Προϋπολογισμός
100.000 €, 2013).
4.Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολείου στο Χαρασό (Προϋπολογισμός
100.000 , 2012).
5.Εγκατάσταση 19 φωτιστικών τύπου LED με φωτοβολταϊκό σύστημα
(Προϋπολογισμός, 44.000 ευρώ, 2011).

           Δημοτικός Φωτισμός Επεμβατικά Έργα

9.Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό. (Προϋπολογισμός
1.000.000 ευρώ, 2012-2014, Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 673,001 και τα
υπόλοιπα σε συνεργασία με ESCOs ή και διαδημοτική συνεργασία).
3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων
          δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του
          στόχου 20-20-20 (ε).
                    Δημοτικός στόλος οχημάτων


Α          ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ            ΠΡΟΫΠ/Σ  ΕΤΟΣ   ΧΡΗΜ/ΣΗ    ΑΠΟΛΥΤΗ
/                           ΜΟΣ                ΜΕΊΩΣΗ
Α                                            tCO2/ year

1  Απόσυρση οχημάτων                  -   2012      -      6
2  Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων σε οχήματα   8.000€  2012   Ίδιοι Πόροι    6
  LPG
3  Αγορά υβριδικών αυτοκινήτων           100.000€  2015   Ίδιοι Πόροι    10
4  Κατασκευή 3 αυτοκινούμενων σταθμών        660.000€  2012     ΕΤΠΑ     110
  μεταφόρτωσης απορριμμάτων                     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
                                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
                                     ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ
                                    ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
                                     2007-2013

5  Εκπαίδευση οδηγών σε eco-driving και πρακτικές  10.000€  2013   Ίδιοι Πόροι    15
  τακτικής συντήρησης οχημάτων
6  Σύστημα διαχείρισης στόλου και δρομολογίων με  50.000€  2014   Ίδιοι Πόροι    15
  χρήση GPS
                                       ΣΥΝΟΛΟ    162
3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων
       δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του
       στόχου 20-20-20 (στ).
              Ιδιωτικές Μεταφορές

3.Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης σε όλη την περιοχή του Δήμου
4.Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Σήμανσης σε όλο το οδικό δίκτυο
5.Αύξηση των κυβολιθοστρωμένων δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, Άνω Χερσονήσου -
Πισκοπιανού- Κουτουλουφαρίου
6.Επέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εκτός από Αγ. Παρασκευής και επί της
οδού 25ης Μαρτίου.
7.Αύξηση του μήκους του δικτύου ποδηλατόδρομων, επί της συνδετήριας οδού
Ανισσαρά - Ανάληψης.
8.Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού Ελ. Βενιζέλου και μονοδρόμηση αυτών, η οποία
θα επιφέρει μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων και εξάλειψη κορεσμού της ΠΕΟ.
9.Δημιουργία δημοτικού υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία Πετράκη και δημιουργία
σταθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων.
10.Δημιουργία δημοτικού σταθμού ποδηλάτων στο ιστορικό κέντρο του οικισμού
Μαλίων.
11.Διοργάνωση σεμιναρίων eco-driving και δημοτική πιστοποίηση συμμετοχής στο
εθελοντικό πρόγραμμα οικολογικές μεταφορές.
3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και
   μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την
     επίτευξη του στόχου 20-20-20 (ζ).
Εικ 17. Σχέδιο ποδηλατοδρόμου οδού Ποσειδώνος Ανισσαρά – Ανάληψης
Πηγή: Κυκλοφοριακή μελέτη Λιμ. Χερσονήσου 2008.
3.Σχεδιασμός   συγκεκριμένων  και
        μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την
        επίτευξη του στόχου 20-20-20 (η).
             Δημοτικός Φωτισμός

Διοικητικά Μέτρα: Καταγραφή υπάρχοντος δικτύου παροχών, Χαρτογράφηση
δικτύου ιστών με εφαρμογές GIS και δυνατότητα για ηλεκτρονική ενημέρωση
βλαβών και αντικαταστάσεων, εκπόνηση μελέτης υπάρχουσας κατάστασης
δημοτικού φωτισμού.
3.Σχεδιασμός   συγκεκριμένων   και
             μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για
             την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (θ).
                   Δημοτικός Φωτισμός

             Επιδεικτικά Έργα Δημοτικού Φωτισμού

α/α             ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ             ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ   ΠΡΟΤ/ΤΑ  ΕΤΟΣ
1   Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολείου στον οικισμό  100.000,00 €   Β   2012
   Χαρασό τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής
   απόδοσης *

2   Εγκατάσταση 19 φωτιστικών τύπου LED με φωτοβολταϊκό     44.000€     -   2011
   σύστημα σε 1 χλμ στον Ανισσαρά Χερσονήσου.
3.Σχεδιασμός   συγκεκριμένων   και
                 μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για
                 την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (θ).
                      Δημοτικός Φωτισμός

                 Επεμβατικά Έργα Δημοτικού Φωτισμού
Α     ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ        ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  ΠΡΟΤ/ΤΑ   ΕΤΟΣ     ΧΡΗΜ/ΣΗ     ΑΝ/ΝΟ    ΑΠΟΛΥΤΗ
/                             ΚΑΤ/ΗΣ            ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ    ΜΕΊΩΣΗ
Α                                            ΕΠΙ ΤΟΥ     t/year
                                            ΣΥΝΟΛΟΥ
1  Επεμβάσεις εξοικονόμησης    650.000€   Α    2012   Πράσινο Ταμείο  8,7%       298
  ενέργειας με αντικατάσταση                    «Αστική
  φωτιστικών/λαμπτήρων.                      Αναζωογόνηση
                                   2012-2014»
2  Άρση της αλληλεπικάλυψης     0€     Α    2012   -        10%       342
  δικτύων.
3  Επεμβάσεις εξοικονόμησης           Α   2014-2016  Ευρωπαϊκά    53,0%      1772
  ενέργειας με αντικατάσταση                    /Εθνικά
  φωτιστικών/λαμπτήρων.                      Προγράμματα-
                                   Ίδιοι Πόροι
4  Εφαρμογή dimming μείωσης    150.000€   Β   2013-2014  Ίδιοι Πόροι   1,1%       39
  ισχύος
5  Αντικατάσταση φωτιστικών    400.000€   Β   2016-2020  Ευρωπαϊκά    1,3%       44
  με αυτόνομα φωτοβολταϊκά.                    /Εθνικά
                                   Προγράμματα-
                                   Ίδιοι Πόροι
                                               ΣΥΝΟΛΟ  2.495
Δημοτικός Φωτισμός

Ηλιακός Δημοτικός Φωτισμός
   στον Ανισσαρά
3.Σχεδιασμός   συγκεκριμένων   και
               μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για
               την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (ι).
                       ΔΕΥΑΧ

    Επεμβατικά Έργα στον τομέα εγκαταστάσεων ύδρευσης / άρδευσης

Α    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ      ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  ΠΡΟΤ/ΤΑ  ΕΤΟΣ   ΧΡΗΜ/ΣΗ    ΑΝΑΜΕΝΟΜ   ΑΠΟΛΥΤΗ
/                                       ΕΝΟ    ΜΕΊΩΣΗ
Α                                      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ  tCO2/ year
                                        Α


1  Σύστημα άεργου ισχύος   200.000€    Α   2012-20  Ίδιοι Πόροι   15%     1512
  εγκαταστάσεων                   13
  άρδευσης/ύδρευσης2  Συντήρηση γεωτρήσεων /  400.000€    Α   2012   Ίδιοι Πόροι   10%     1008
  δικτύου ύδρευσης
  -εξοικονόμηση
  αντλούμενου νερού                                        Σύνολο   2520
3.Σχεδιασμός   συγκεκριμένων   και
                μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για
                την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (κ).
                   Οικιστικός Τομέας / Τριτογενής
                      Επεμβατικά Έργα
Α         ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ           ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ    ΠΡΟΤ/ΤΑ   ΕΤΟΣ    ΧΡΗΜ/ΣΗ   ΑΠΟΛΥΤΗ
/                                      ΚΑΤ/ΗΣ          ΜΕΊΩΣΗ
Α                                                    t/year
1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕξΟΙΚΟνομώ κατ΄ οίκον»       Επιλέξιμη     -    2013   Εθνικό     2.500
                        δαπάνη 15.000€/             πρόγραμμα
                        ανά οφελούμενο

2  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων        -       -   2019-2020  Εθνικό     17.258
  στις στέγες σπιτιών.*                                πρόγραμμα

3  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                     -       -   2017-2018  Εθνικό     17.500
  «Χτίζοντας το μέλλον» για τον τριτογενή                       πρόγραμμα
  τομέα.
4  Δημοτικό Ενεργειακό Βραβείο για          -       Α    2013   Ίδιοι Πόροι  4.000
  επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα –
  Ξενοδοχεία- Επιπλωμένα Διαμερίσματα.

5  Θέσπιση ειδικής κατηγορίας Δημοτικών        -       Β   2014-2015  Έσοδα     11.800
  Τελών Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                       Τελών
  για ενεργειακά αναβαθμιζόμενο σπίτι,
  έκπτωση 60% επί των τελών για 10 χρόνια.
6  Θέσπιση ειδικής κατηγορίας Δημοτικών        -       Β   2014-2016  Έσοδα     15.000
  Τελών Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                       Τελών
  για ενεργειακά αναβαθμιζόμενο κτίριο
  τριτογενούς τομέα (ξενοδοχείο) με έκπτωση
  10% επί των τελών ΔΤ για 4 χρόνια.


ΣΥΝΟΛΟ                                                 68.058
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


                Η συνολική προβλεπόμενη
                ονομαστική ισχύς των
                εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών
                συστημάτων στο Δήμο
                Χερσονήσου είναι 4.926KW. Με
                δεδομένο την παραγωγή 1500Kwh/
                kwp/year, (
                http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis)
                προκύπτει θεωρητική παραγωγή
                ενέργειας από ΑΠΕ 7.389.345KWh
                ή 7.389MWh 8.490tCO2/year.
Απόσπασμα γεωπληροφοριακού χάρτη ΡΑΕ
φωτοβολταϊκών συστημάτων
www.rae.gr/geo:
4. Δράσεις Διάχυσης Πληροφορίας,
         Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
         (α)
•  Προώθηση οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου εξοικονόμησης
  ενέργειας, ως γραφείου help-desk, όπου θα προάγει την ενημέρωση
  των δημοτών σε ενεργειακά θέματα
•  Λειτουργία forum στην ιστοσελίδα του Δήμου
•  Διοργάνωση Ενεργειακών Ημερών (Energy Days events)
•  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης
•  Τακτική Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενεργειακών
  καταναλώσεων παροχών δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων,
  δημοτικού φωτισμού. Συνεργασίες με τριτογενή τομέα για δημοσίευση
  ενεργειακών καταναλώσεων επιχειρήσεων και καλών πρακτικών
•  Χρήση εφαρμογών π.χ. GIS που ευνοούν την εικονική απεικόνιση
  μετρήσεων, αποτελεσμάτων, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στην
  πληροφορία.
•  Επιλογή ομάδας στόχου- οικισμού για πρόγραμμα εκπαίδευσης σε
  καλές πρακτικές     ενεργειακής εξοικονόμησης, οικολογικών
  μετακινήσεων, ανακύκλωσης με μετρήσιμα αποτελέσματα σε
  καθημερινή βάση και ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
4. Δράσεις Διάχυσης Πληροφορίας,
      Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
      (β)


    Παράδειγμα Καλής Πρακτικής (good practice)

Ο Δήμος Χερσονήσου και συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας για το
«Σύμφωνο των Δημάρχων», συνεργάστηκε με το Ενιαίο Λύκειο
Γουβών, υποστηρίζοντας τη διασύνδεση του θέματος της νέας
διδακτικής ενότητας του Λυκείου «Ερευνητική Εργασία» με τοπικά
ζητήματα.

Το Β’ εξάμηνο του 2012 υλοποιήθηκε η εργασία με τίτλο:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
4. Δράσεις Διάχυσης Πληροφορίας,
        Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
        (γ)

Οι νέες γνώσεις που έμαθαν οι μαθητές που συμμετείχαν
στην εργασία ήταν:
•Επεξεργασία δεδομένων καταναλώσεων και παρουσίαση τους με
χρήση διαγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή
•Διερεύνηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων
•Γνωριμία με νέες τεχνολογίες (π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα)
•Επαφή με νέα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία δράσης (π.χ.
ενεργειακή επιθεώρηση, ενεργειακός επιθεωρητής)
•Εισαγωγή σε όρους Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (οδηγίες Ε.Ε.
και ΚΕΝΑΚ)
•Ομαδική εργασία
•Βίωση εθελοντικής εργασίας των επαγγελματιών στον ενεργειακό
τομέα.
•Ενεργή συμμετοχή της Νέας Γενιάς στην εξοικονόμηση ενέργειας
•Σύνδεση των εννοιών οικονομίας και οικολογίας
ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ
                         ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ


            Εκπομπές     Απόλυτη Μείωση    Ποσοστό %
             t CO2       t CO2

Δημοτικός Κτιριακός      1.197         316   26,41%
   Τομέας

 Εγκαταστάσεις        10.079         2.520  25,00%
Ύδρευσης/Άρδευσης


 Δημοτικός Στόλος         800         162   20,25%
Δημοτικός Φωτισμός       3.419         2.495  72,97%


 Οικιστικός Τομέας      88.283       68.058    22,65%


Τριτογενής Τομέας      212.119


  Μεταφορές         7.338         1.468  20,00%
   ΣΥΝΟΛΟ         323.235       75.019    23,21%
    ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΠΕ          8.490
      Συνολική Μείωση         83.509      22,90 %
1 de 41

Recomendados

Apologismos final por
Apologismos finalApologismos final
Apologismos finalEuripides Georgantzos
55.6K visualizações12 slides
Programma κoinotarxi lympion por
Programma κoinotarxi lympionProgramma κoinotarxi lympion
Programma κoinotarxi lympionakelympiwn
175 visualizações12 slides
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...PolisConference
456 visualizações4 slides
Teyxos3 por
Teyxos3Teyxos3
Teyxos3dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Fyladio8selido por
Fyladio8selidoFyladio8selido
Fyladio8selido24news
278 visualizações5 slides
Teyxos2 por
Teyxos2Teyxos2
Teyxos2dimossikionion
2.9K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Teyxos4 por
Teyxos4Teyxos4
Teyxos4dimossikionion
3K visualizações16 slides
Apologismos por
ApologismosApologismos
ApologismosΕλάχιστος Εαυτός
328 visualizações46 slides
Λαγουδάκη por
ΛαγουδάκηΛαγουδάκη
ΛαγουδάκηLeonidion
293 visualizações20 slides
Apologismos por
ApologismosApologismos
ApologismosΕλάχιστος Εαυτός
149 visualizações46 slides
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014 por
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014Theodora Zacharia
197 visualizações56 slides
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για... por
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...PolisConference
615 visualizações23 slides

Mais procurados(20)

Teyxos4 por dimossikionion
Teyxos4Teyxos4
Teyxos4
dimossikionion3K visualizações
Λαγουδάκη por Leonidion
ΛαγουδάκηΛαγουδάκη
Λαγουδάκη
Leonidion293 visualizações
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014 por Theodora Zacharia
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014
Theodora Zacharia197 visualizações
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για... por PolisConference
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...
PolisConference615 visualizações
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014 por Leonidion
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Leonidion463 visualizações
1i tropopooihsi apofasis entaxis orizones por Agrosimvoulos
1i tropopooihsi apofasis entaxis orizones1i tropopooihsi apofasis entaxis orizones
1i tropopooihsi apofasis entaxis orizones
Agrosimvoulos37 visualizações
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη por OTS SA
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη ΦουσκοκολάκηΧρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη
OTS SA69 visualizações
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη por samostimes
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
samostimes2.2K visualizações
23 φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν δεσμεύσεις από τα κόμματα για... por Voula Zisopoulou
23 φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν δεσμεύσεις από τα κόμματα για...23 φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν δεσμεύσεις από τα κόμματα για...
23 φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν δεσμεύσεις από τα κόμματα για...
Voula Zisopoulou31 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por lylafyow
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
lylafyow1.3K visualizações
αντίγραφο από Programma Krhths Tsigganoi por ATHANASIOS KAVVADAS
αντίγραφο από Programma Krhths Tsigganoiαντίγραφο από Programma Krhths Tsigganoi
αντίγραφο από Programma Krhths Tsigganoi
ATHANASIOS KAVVADAS254 visualizações
Δημόσια Πρόσκληση για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη... por Win to Win - Business Consultants
Δημόσια Πρόσκληση για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη...Δημόσια Πρόσκληση για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη...
Δημόσια Πρόσκληση για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη...
Win to Win - Business Consultants365 visualizações
Syriza4years2 por NickMariolis2
Syriza4years2Syriza4years2
Syriza4years2
NickMariolis2152 visualizações
Syriza4years por NickMariolis1
Syriza4yearsSyriza4years
Syriza4years
NickMariolis148 visualizações
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές por Παππάς Θανάσης
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και ΠροοπτικέςΘεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές
Παππάς Θανάσης187 visualizações

Destaque

122912 public notification (obama & pay pal attacks) - czech por
122912  public notification (obama & pay pal attacks) - czech122912  public notification (obama & pay pal attacks) - czech
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - czechVogelDenise
109 visualizações4 slides
100112 obama reality check (update)-haitian creole por
100112 obama  reality check (update)-haitian creole100112 obama  reality check (update)-haitian creole
100112 obama reality check (update)-haitian creoleVogelDenise
153 visualizações19 slides
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - croatian por
122912  public notification (obama & pay pal attacks) - croatian122912  public notification (obama & pay pal attacks) - croatian
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - croatianVogelDenise
95 visualizações3 slides
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - albanian por
122912  public notification (obama & pay pal attacks) - albanian122912  public notification (obama & pay pal attacks) - albanian
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - albanianVogelDenise
106 visualizações4 slides
Nuremberg principle ukrainian por
Nuremberg principle  ukrainianNuremberg principle  ukrainian
Nuremberg principle ukrainianVogelDenise
145 visualizações11 slides
Nuremberg principle maltese por
Nuremberg principle  malteseNuremberg principle  maltese
Nuremberg principle malteseVogelDenise
119 visualizações10 slides

Destaque(20)

122912 public notification (obama & pay pal attacks) - czech por VogelDenise
122912  public notification (obama & pay pal attacks) - czech122912  public notification (obama & pay pal attacks) - czech
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - czech
VogelDenise109 visualizações
100112 obama reality check (update)-haitian creole por VogelDenise
100112 obama  reality check (update)-haitian creole100112 obama  reality check (update)-haitian creole
100112 obama reality check (update)-haitian creole
VogelDenise153 visualizações
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - croatian por VogelDenise
122912  public notification (obama & pay pal attacks) - croatian122912  public notification (obama & pay pal attacks) - croatian
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - croatian
VogelDenise95 visualizações
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - albanian por VogelDenise
122912  public notification (obama & pay pal attacks) - albanian122912  public notification (obama & pay pal attacks) - albanian
122912 public notification (obama & pay pal attacks) - albanian
VogelDenise106 visualizações
Nuremberg principle ukrainian por VogelDenise
Nuremberg principle  ukrainianNuremberg principle  ukrainian
Nuremberg principle ukrainian
VogelDenise145 visualizações
Nuremberg principle maltese por VogelDenise
Nuremberg principle  malteseNuremberg principle  maltese
Nuremberg principle maltese
VogelDenise119 visualizações
Offshore Company Registration - The Procedure and the Benefits por noseyjake
Offshore Company Registration - The Procedure and the BenefitsOffshore Company Registration - The Procedure and the Benefits
Offshore Company Registration - The Procedure and the Benefits
noseyjake465 visualizações
US Multifamily Report - Summer 2012 por bradytcomb
US Multifamily Report - Summer 2012US Multifamily Report - Summer 2012
US Multifamily Report - Summer 2012
bradytcomb271 visualizações
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Russian) por VogelDenise
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Russian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Russian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Russian)
VogelDenise77 visualizações
032115 - NOTICE OF APPEAL-PETITION TO EEOC OFFICE OF FEDERAL OPERATIONS por VogelDenise
032115 - NOTICE OF APPEAL-PETITION TO EEOC OFFICE OF FEDERAL OPERATIONS032115 - NOTICE OF APPEAL-PETITION TO EEOC OFFICE OF FEDERAL OPERATIONS
032115 - NOTICE OF APPEAL-PETITION TO EEOC OFFICE OF FEDERAL OPERATIONS
VogelDenise190 visualizações
Malcolm x building bridges (getting the devil off your back)-swedish por VogelDenise
Malcolm x  building bridges (getting the devil off your back)-swedishMalcolm x  building bridges (getting the devil off your back)-swedish
Malcolm x building bridges (getting the devil off your back)-swedish
VogelDenise62 visualizações
071310 obama email (slovenian) por VogelDenise
071310  obama email (slovenian)071310  obama email (slovenian)
071310 obama email (slovenian)
VogelDenise202 visualizações
11/06/13 - REBUTTAL MOTION (MMS) - Dutch por VogelDenise
11/06/13 - REBUTTAL MOTION (MMS) - Dutch11/06/13 - REBUTTAL MOTION (MMS) - Dutch
11/06/13 - REBUTTAL MOTION (MMS) - Dutch
VogelDenise235 visualizações
WHAT DIFFERENCE DOES IT MAKE - Gender & Jury Selection por VogelDenise
WHAT DIFFERENCE DOES IT MAKE - Gender & Jury SelectionWHAT DIFFERENCE DOES IT MAKE - Gender & Jury Selection
WHAT DIFFERENCE DOES IT MAKE - Gender & Jury Selection
VogelDenise410 visualizações
04/14/13 PUBLIC NOTICE (03/11/13 FAX TO BARACK OBAMA) - hindi por VogelDenise
04/14/13 PUBLIC NOTICE (03/11/13 FAX TO BARACK OBAMA) - hindi04/14/13 PUBLIC NOTICE (03/11/13 FAX TO BARACK OBAMA) - hindi
04/14/13 PUBLIC NOTICE (03/11/13 FAX TO BARACK OBAMA) - hindi
VogelDenise114 visualizações
Nuremberg principle slovenian por VogelDenise
Nuremberg principle  slovenianNuremberg principle  slovenian
Nuremberg principle slovenian
VogelDenise130 visualizações
Hoja de vida yoli por Sulay Torres
Hoja de vida yoliHoja de vida yoli
Hoja de vida yoli
Sulay Torres608 visualizações
01/28/13 US Supreme Court Response (catalan) por VogelDenise
01/28/13 US Supreme Court Response (catalan)01/28/13 US Supreme Court Response (catalan)
01/28/13 US Supreme Court Response (catalan)
VogelDenise108 visualizações
GEORGE ZIMMERMAN & EBOLA CRISIS (Chinese) por VogelDenise
GEORGE ZIMMERMAN & EBOLA CRISIS (Chinese)GEORGE ZIMMERMAN & EBOLA CRISIS (Chinese)
GEORGE ZIMMERMAN & EBOLA CRISIS (Chinese)
VogelDenise295 visualizações
MALCOLM X (Building Bridges – Getting The DEVIL OFF YOUR BACK)-macedonian por VogelDenise
MALCOLM X (Building Bridges – Getting The DEVIL OFF YOUR BACK)-macedonianMALCOLM X (Building Bridges – Getting The DEVIL OFF YOUR BACK)-macedonian
MALCOLM X (Building Bridges – Getting The DEVIL OFF YOUR BACK)-macedonian
VogelDenise72 visualizações

Similar a Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Covenant of Mayors

Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx por
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxΕυρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxManina5
132 visualizações19 slides
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά por
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλάssuser9e6212
93 visualizações90 slides
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι... por
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...OTS SA
737 visualizações90 slides
απολογισμος έργων 2011-2012 por
απολογισμος έργων 2011-2012 απολογισμος έργων 2011-2012
απολογισμος έργων 2011-2012 dimossikionion
1.5K visualizações16 slides
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2014 por
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2014ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2014
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2014Δήμος Κω Γραφείο Τύπου
464 visualizações9 slides
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταPolisConference
437 visualizações16 slides

Similar a Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Covenant of Mayors(20)

Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx por Manina5
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxΕυρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Manina5132 visualizações
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά por ssuser9e6212
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
ssuser9e621293 visualizações
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι... por OTS SA
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS SA737 visualizações
απολογισμος έργων 2011-2012 por dimossikionion
απολογισμος έργων 2011-2012 απολογισμος έργων 2011-2012
απολογισμος έργων 2011-2012
dimossikionion1.5K visualizações
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por PolisConference
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
PolisConference437 visualizações
Nea Apxh programme por Konstantin Tsimas
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programme
Konstantin Tsimas299 visualizações
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por ioannouyian
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
ioannouyian188 visualizações
Ιωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑ por PolisConference
Ιωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑΙωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑ
Ιωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑ
PolisConference8.7K visualizações
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010 por Koukas George
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Koukas George102 visualizações
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ por Gavriil Kouris
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Gavriil Kouris371 visualizações
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2 por Antonios Valtsis
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2
Antonios Valtsis861 visualizações
Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS por OTS SA
Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS
Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS
OTS SA302 visualizações
Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται.. por KonstantinosKitsopan
Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται..Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται..
Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται..
KonstantinosKitsopan65 visualizações
Δ.Μπίρμπας por Leonidion
Δ.ΜπίρμπαςΔ.Μπίρμπας
Δ.Μπίρμπας
Leonidion645 visualizações
Σ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης por OTS SA
Σ. Λιαπης Οικονομολογος ΛογιστηςΣ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
Σ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
OTS SA614 visualizações
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη220 visualizações
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη274 visualizações

Mais de My Chersonissos

Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete por
Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality CreteArchaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete
Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality CreteMy Chersonissos
598 visualizações31 slides
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P... por
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...My Chersonissos
1.1K visualizações18 slides
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete por
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality CreteTravel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality CreteMy Chersonissos
2K visualizações17 slides
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence por
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR ConfrenceΔήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR ConfrenceMy Chersonissos
731 visualizações28 slides
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results por
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign ResultsHersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign ResultsMy Chersonissos
2.4K visualizações16 slides
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου por
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία ΤύπουΑπολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία ΤύπουMy Chersonissos
599 visualizações198 slides

Mais de My Chersonissos(20)

Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete por My Chersonissos
Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality CreteArchaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete
Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete
My Chersonissos598 visualizações
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P... por My Chersonissos
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...
My Chersonissos1.1K visualizações
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete por My Chersonissos
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality CreteTravel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete
My Chersonissos2K visualizações
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence por My Chersonissos
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR ConfrenceΔήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence
My Chersonissos731 visualizações
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results por My Chersonissos
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign ResultsHersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results
My Chersonissos2.4K visualizações
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου por My Chersonissos
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία ΤύπουΑπολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου
My Chersonissos599 visualizações
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014 por My Chersonissos
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
My Chersonissos1.2K visualizações
Points of interest Hersonissos Municipality in Crete Greece por My Chersonissos
Points of interest Hersonissos Municipality in Crete GreecePoints of interest Hersonissos Municipality in Crete Greece
Points of interest Hersonissos Municipality in Crete Greece
My Chersonissos3.3K visualizações
Σημεία Ενδιαφέροντος στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης por My Chersonissos
Σημεία Ενδιαφέροντος στο Δήμο Χερσονήσου ΚρήτηςΣημεία Ενδιαφέροντος στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης
Σημεία Ενδιαφέροντος στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης
My Chersonissos1.9K visualizações
Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Κρητης και οι Υπόλοιπες Περιφέρειες - Δρ Μαρία Μ... por My Chersonissos
Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Κρητης και οι Υπόλοιπες Περιφέρειες - Δρ Μαρία Μ...Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Κρητης και οι Υπόλοιπες Περιφέρειες - Δρ Μαρία Μ...
Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Κρητης και οι Υπόλοιπες Περιφέρειες - Δρ Μαρία Μ...
My Chersonissos659 visualizações
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρητης - Ανδρέας Μ... por My Chersonissos
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρητης - Ανδρέας Μ...Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρητης - Ανδρέας Μ...
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρητης - Ανδρέας Μ...
My Chersonissos560 visualizações
Τελική φάση συμπερασμάτων της έρευνας για την τουριστική κατανάλωση στον δήμο... por My Chersonissos
Τελική φάση συμπερασμάτων της έρευνας για την τουριστική κατανάλωση στον δήμο...Τελική φάση συμπερασμάτων της έρευνας για την τουριστική κατανάλωση στον δήμο...
Τελική φάση συμπερασμάτων της έρευνας για την τουριστική κατανάλωση στον δήμο...
My Chersonissos849 visualizações
Destination Profile - Hersonissos Municipality in Crete por My Chersonissos
Destination Profile - Hersonissos Municipality in CreteDestination Profile - Hersonissos Municipality in Crete
Destination Profile - Hersonissos Municipality in Crete
My Chersonissos1.8K visualizações
Συμπεράσματα για την αγορά και την επιχειρησιακή λειτουργία των τουριστικών ε... por My Chersonissos
Συμπεράσματα για την αγορά και την επιχειρησιακή λειτουργία των τουριστικών ε...Συμπεράσματα για την αγορά και την επιχειρησιακή λειτουργία των τουριστικών ε...
Συμπεράσματα για την αγορά και την επιχειρησιακή λειτουργία των τουριστικών ε...
My Chersonissos680 visualizações
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού - Ιωάννης Ζα... por My Chersonissos
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού - Ιωάννης Ζα...Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού - Ιωάννης Ζα...
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού - Ιωάννης Ζα...
My Chersonissos640 visualizações
Pay as you Throw - Νηστικάκη por My Chersonissos
Pay as you Throw - ΝηστικάκηPay as you Throw - Νηστικάκη
Pay as you Throw - Νηστικάκη
My Chersonissos479 visualizações
ΔΑΜΑΛ - Παρουσίαση Παραλιών Δήμου Χερσονήσου por My Chersonissos
ΔΑΜΑΛ - Παρουσίαση Παραλιών Δήμου ΧερσονήσουΔΑΜΑΛ - Παρουσίαση Παραλιών Δήμου Χερσονήσου
ΔΑΜΑΛ - Παρουσίαση Παραλιών Δήμου Χερσονήσου
My Chersonissos567 visualizações
Pay as you Throw - Παπαδάκης por My Chersonissos
Pay as you Throw - ΠαπαδάκηςPay as you Throw - Παπαδάκης
Pay as you Throw - Παπαδάκης
My Chersonissos436 visualizações
Διαγωνισμός για την Τουριστική Ελληνική Αγορά - Δήμος Χερσονήσου, ekdromi.gr por My Chersonissos
Διαγωνισμός για την Τουριστική Ελληνική Αγορά - Δήμος Χερσονήσου, ekdromi.grΔιαγωνισμός για την Τουριστική Ελληνική Αγορά - Δήμος Χερσονήσου, ekdromi.gr
Διαγωνισμός για την Τουριστική Ελληνική Αγορά - Δήμος Χερσονήσου, ekdromi.gr
My Chersonissos693 visualizações
Gouves Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination Pro... por My Chersonissos
Gouves Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination Pro...Gouves Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination Pro...
Gouves Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination Pro...
My Chersonissos2.1K visualizações

Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Covenant of Mayors

 • 1. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Στα πλαίσια των δράσεων για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP) www.hersonisos.gr www.eumayors.eu
 • 2. Ο Δήμος Χερσονήσου ως Διοικητική Δομή Ο Δήμος Χερσονήσου, προέκυψε από τη συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Επισκοπής, Γουβών, Χερσονήσου και Μαλίων με την εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, Ν. 3852/2010. Βρίσκεται σε κεντροβαρή θέση στο βόρειο τμήμα της Κρήτης, συνορεύει δυτικά με τους Δήμους Ηρακλείου και Αρχανών-Αστερουσίων, ανατολικά με το Δ. Αγίου Νικολάου και νότια με τους Δ. Οροπεδίου Λασιθίου και Μινώα Πεδιάδος. Ο νεοσύστατος Δήμος καλύπτει μία έκταση 271,580 τετραγωνικών χιλιομέτρων και διαθέτει ακτογραμμή μήκους 38 χιλιομέτρων.
 • 3. Ο Δήμος Χερσονήσου σε αριθμούς Πληθυσμός Ο Δήμος Χερσονήσου αριθμεί 27.080 κατοίκους σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011. Σε αυτούς προστίθενται 25.257 προσωρινά διαμένοντες κατά την τουριστική περίοδο, οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή του Δήμου για λόγους εποχιακής εργασίας. Δυναμική αύξηση πληθυσμού Η δυναμική αύξηση του πληθυσμού για τη δεκαετία 1991-2001 ήταν 28,4%, ενώ για τη δεκαετία 2001-2011 ήταν 8,3%.
 • 4. Τουριστική δραστηριότητα στο Δήμο Χερσονήσου Η τουριστική δραστηριότητα στο Δήμο Χερσονήσου είναι κυρίαρχη. Στοιχεία του 2009 δείχνουν ότι ο Δήμος φιλοξένησε 5.370.715 διανυκτερεύσεις. Στο Δήμο Χερσονήσου βρίσκονται : •6,5% των τουριστικών κλινών της Ελλάδας •31,3% των κλινών της Κρήτης •24,7% των ξενοδοχείων της Κρήτης. •72,8% των ξενοδοχείων του Ν. Ηρακλείου. •34% των διανυκτερεύσεων της Κρήτης. •36% των αφίξεων του αεροδρομίου του Ηρακλείου.
 • 7. Το όραμα του Δήμου Χερσονήσου •Το όραμα του Δήμου Χερσονήσου, όπως αυτό καταγράφεται στο Επιχειρησιακό του Σχέδιο για το 2011-2014, είναι : «η Ανάδειξη του Δήμου Χερσονήσου σε Οικονομικό, Τουριστικό και Πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης». Μέσα στο παρόν πλαίσιο έλλειψης πόρων - τόσο από το κεντρικό κράτος όσο και λόγω δραστικής μείωσης των δημοτικών εσόδων - είναι δύσκολο για μια Δημοτική Αρχή να οραματιστεί και ακόμα πιο δύσκολο να υλοποιήσει δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και να πραγματοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει.
 • 8. Πώς θα επιτύχει η Δημοτική Αρχή τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στο παρόν ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον? •Έχοντας ξεκάθαρο όραμα και σαφείς στόχους για το που θέλουμε να φτάσουμε •Κάνοντας προγραμματισμό, έχοντας οργάνωση και διενεργώντας συνεχείς αξιολογήσεις συγκεκριμένων δράσεων •Θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής σαν πρωταρχικό μας μέλημα •Εντάσσοντας το Δήμο σε δίκτυα με άλλες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές πόλεις με τις οποίες έχουμε παρόμοια προβλήματα αλλά έχουμε θέσει και παρόμοιους στόχους, ώστε να είμαστε σύμφωνοι με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και στόχους.
 • 9. Το Σύμφωνο των Δημάρχων Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων και περιφερειών που έχουν κοινό στόχο τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Στο δίκτυο αυτό έχουν προσχωρήσει μέχρι στιγμής (Μάιος 2012) 3.956 πόλεις και περιφέρειες οι οποίες αντιπροσωπεύουν 162.061.753 Ευρωπαίους πολίτες. Η εθελοντική προσχώρηση στο δίκτυο αυτό, εμπεριέχει δεσμεύσεις εκ μέρους των Δημοτικών Αρχών που υπογράφουν το έγγραφο προσχώρησης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» οι οποίες αποτελούν εργαλείο για την επίτευξη του στόχου 20-20-20:
 • 10. Στόχος 20-20-20 3. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 20%. 4. Μείωση του εκπεμπόμενων αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου κατά 20%. 5. Εισαγωγή τουλάχιστον 20% Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. και όλα τα παραπάνω με έτος βάσης το 1990 ή το πλησιέστερο έτος σε αυτό με επαρκή δεδομένα και έτος στόχου το 2020.
 • 11. Στόχος 20-20-20 Για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 οι συμμετέχοντες Δήμοι στο Σύμφωνο των Δημάρχων, πρέπει: 4. Να συντάξουν «Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια», δηλαδή να εκπονήσουν Στρατηγικό Σχεδιασμό για τον τομέα της ενέργειας με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις έως το 2020. 5. Να υποβάλλουν ανά διετία έκθεση πεπραγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6. Να οργανώνουν «Ημέρες Ενέργειας» με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών 7. Να πραγματοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.
 • 12. Οφέλη που αποκομίζει ο Δήμος Χερσονήσου με την ένταξη του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» 2. Ο Δήμος επιδεικνύει την ενεργή του συμμετοχή στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής 3. Προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων 4. Θέτει σαφείς και μετρήσιμους στόχους και ενέργειες έως το 2020 σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5. Η Δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθά το Δήμο Χερσονήσου να κατανοήσει από διαφορετική οπτική γωνία την ενεργειακή του πολιτική 6. Ο Δήμος Χερσονήσου ωφελείται από την οικονομία κλίμακας που δημιουργείται από την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας.
 • 13. Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΑΕ) Για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσεων γι α την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια και την επίτευξη των στόχων 20-20-20 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου: 3.Δημιουργία Διοικητικών Δομών Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια. 4.Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έτος βάσης το 2010 5.Σχεδιάσθηκαν συγκεκριμένες και μετρήσιμες δράσεις έως το 2020 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 20-20-20.
 • 14. 1. Δημιουργία Διοικητικών Δομών Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια (α) Οι Διοικητικές Δομές που δημιουργούνται για να συντονίσουν, οργανώσουν και υλοποιήσουν τη σύνταξη και τη μετέπειτα εφαρμογή του ΣΔΑΕ είναι οι εξής: Κατευθυντήρια Επιτροπή Δήμου Χερσονήσου. Αποτελείται από το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων & Διαχείρισης Περιουσίας. Η Κατευθυντήρια Επιτροπή εκφράζει την πολιτική βούληση του Δήμου για την υλοποίηση των δράσεων, μεριμνά για την επίτευξη των στόχων , διασφαλίζει την συμμετοχή της κοινωνίας και την προάσπιση των τοπικών συμφερόντων. 3.Ομάδα Εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων». Η ομάδα εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελείται από στελέχη του Δήμου που έχουν διατεθεί μερικώς για το σκοπό αυτό και είναι υπεύθυνα για την εκπόνηση του ΣΔΑΕ, την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης για
 • 15. 1. Δημιουργία Διοικητικών Δομών Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια (β) δράσεις σχετιζόμενες με την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους πολίτες και τους συνεργαζόμενους φορείς. 2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικών έργων. 3.Διεύθυνση Περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου και του Ενεργειακού Γραφείου , που μεριμνά για τη εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και την χρήση ήπιων μορφών ενέργειας. 4.Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης Άρδευσης Χερσονήσου & Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων . Οι δύο φορείς μεριμνούν για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και την εισαγωγή ΑΠΕ στις εγκαταστάσεις τους.
 • 16. 1. Δημιουργία Διοικητικών Δομών Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια (γ) 5.Συνεργαζόμενοι φορείς, Σχολεία, Σύλλογοι, Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εθελοντές, Εθελοντές Πολίτες, Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, Ομάδα Νεολαίας κ.α. Στα πλαίσια συνεργασίας με εθελοντές, έχει δημιουργηθεί φόρουμ στην ιστοσελίδα του Δ. Χερσονήσου. Στα πλαίσια της εμπλοκής σχολείων και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ο Δήμος Χερσονήσου συνεργάζεται με το Γενικό Λύκειο Γουρνών στην εκπόνηση του ερευνητικού project Α’ Λυκείου με τεχνική υποστήριξη στο project «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Junior σε Δράση». Η υποστήριξη του Δήμου θα διευρυνθεί και στα υπόλοιπα Λύκεια που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Στο σχολικό project συμβάλλουν ενεργά εθελοντές επαγγελματίες του ενεργειακού τομέα. Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και στην επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη των υπαλλήλων που ανήκουν στην Ομάδα Εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων».
 • 17. 1. Δημιουργία Διοικητικών Δομών Σχεδίου Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια (δ) 6.Ιδιωτικός Τριτογενής Τομέας (Παροχής Υπηρεσιών, Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα κ.α.). Στα πλαίσια κινητοποίησης του Ιδιωτικού Τομέα στις δράσεις του «Συμφώνου των Δημάρχων», ο Δήμος Χερσονήσου έχει επικοινωνήσει ήδη τους προγραμματιζόμενους στόχους του στους κοινωνικούς εταίρους. Επιπλέον, έχει ετοιμάσει Σύμφωνο Συνεργασίας με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες θα εμπλακούν ενεργά στην προσπάθεια μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων. 7. Εθελοντές Εξειδικευμένοι Επαγγελματίες. Η ομάδα αυτά, αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις σε ενεργειακά θέματα που παρέχουν εθελοντική υποστηρικτική εργασία στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».
 • 18. 2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (α). Για την απογραφή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ορίσθηκε ως έτος βάσης το 2010, καθώς δεν υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία για όλες τις δημοτικές ενότητες από προηγούμενα έτη. Για τον προσδιορισμό του ύψους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συνελέγησαν στοιχεία από τους εξής τομείς-εστίες ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου: 2.Δημοτικά κτήρια, Σχολικά κτήρια, Δημοτικός φωτισμός, Δημοτικός στόλος. Η απογραφή των ρύπων έγινε ανά παροχή, βάση των λογαριασμών της ΔΕΗ, τιμολογίων αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, τιμολογίων αγοράς καυσίμων και χιλιομέτρων ανά δημοτικό όχημα για το έτος αναφοράς 2010. 3.Οι καταναλώσεις του οικιστικού τομέα υπολογίσθηκαν με βάση το αρχείο της ΔΕΗ, που διαθέτει ο Δήμος για την είσπραξη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε συνδυασμό με τους μέσους όρους κατανάλωσης ηλεκτρικής /θερμικής ενέργειας. 4.Οι καταναλώσεις του τριτογενή τομέα, (ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα καταστήματα εστίασης, τουριστικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα) γίνεται όμοια, βάση του αρχείου καταναλωτών ΔΕΗ που διαθέτει ο Δήμος.
 • 19. 2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (β). Για τη μετατροπή της ενεργειακής κατανάλωσης σε εκπομπές CO2, χρησιμοποιήθηκαν οι πρότυποι παράμετροι (Standard emission factors - IPCC) που προτείνονται στον οδηγό ‘How to develop a Sustainable Energy Action Plan Guidebook’ 2010. Πόλη Οικιστικός τομέας Τριτογενής Τομέας Κτιριακός τομέας Δημοτικός Φωτισμός Δημοτικός στόλος Εγκαταστάσεις οχημάτων ΦΟΔΣΑ/ΔΕΥΑΧ Δημοτικά κτίρια Σχολεία
 • 20. 2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (γ). Κατανομή Ενεργειακής Κατανάλωσης ανά Τομέα Τομέας Ηλεκτρική Κατανάλωση Ενεργειακή Ενεργειακή κατανάλωση Βενζίνης Mwh κατανάλωση κατανάλωσ Mwh (πετρέλαιο) η (υγραέριο) Mwh Mwh Δημοτικός κτιριακός 881 - 662 - τομέας Δημοτικός στόλος - 181Mwh 2.826 - οχημάτων Δημοτικός φωτισμός 2.976 - - - Εγκαταστάσεις 8.772 - - - ύδρευσης/άρδευσης Οικιστικός τομέας 40.292 - 150.492 - Τριτογενής τομέας 172.200 - 18.875 39.627 Μεταφορές - 25.190 3.992 -
 • 21. 2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (δ).
 • 22. 2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (ε). Κατανομή Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα ανά Τομέα Τομέας tco2/ έτος Δημοτικός κτιριακός τομέας 1.197 Δημοτικός στόλος οχημάτων 800 Δημοτικός φωτισμός 3.419 Εγκαταστάσεις ύδρευσης/άρδευσης 10.079 Οικιστικός τομέας 88.283 Τριτογενής τομέας 212.119 Μεταφορές 7.338
 • 23. 2. Απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έτος βάσης το 2010 (στ).
 • 24. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (α). Διοικητικά Μέτρα (μη μετρήσιμα αποτελέσματα) 2. Προώθηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Χρήσεων Γής 3.Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και ταυτόχρονη μείωση μετακινήσεων (e-banking, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, κατάργηση Ταμείων και εξυπηρέτηση πολιτών από Τράπεζες κ.α.) 4.Επεξεργασία και αναβάθμιση αρχείου καταναλωτών και παροχών ανά τμ. της ΔΕΗ 5.Ψηφιοποίηση φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος του Δ. Χερσονήσου και ανάπτυξη ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προορισμού. 6.Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης που περιλαμβάνει πληροφορική σήμανση με υλικά και ηλεκτρονικά μέσα και οικίσκους πληροφόρησης (info kiosks) στην ενδοχώρα. 7.Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων δημοτικών κτηρίων με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις 8.Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Μιχελεκάκη Εμμανουήλ με θέμα «Νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδοτήσεις και συνέργειες Δημόσιων και Ιδιωτικών οργανισμών για την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής (Στόχος 20-20-20 στην Ελλάδα)»
 • 25. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (β). Δημοτικός Κτηριακός Τομέας – Επιδεικτικά Έργα •Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Πολιτιστικού Κέντρου Βοριτσίου (Προϋπολογισμός 80.000 ευρώ) •Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Ιδρύματος Έλλης Αλεξίου στο Κράσι (Προϋπολογισμός 100.000 ευρώ) •Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου παλαιού δημοτικού σχολείου στην Κερά (προϋπολογισμός 100.000 ευρώ) •Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Λαϊκής Αρχιτεκτονικής στο Σκοτεινό (προϋπολογισμός 100.000 ευρώ)
 • 26. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (γ). Δημοτικός Κτηριακός Τομέας – Επεμβατικά Έργα Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΝ/ΝΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΊΩΣΗ / ΚΑΤ/ΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣ t/year Α ΜΑ 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου του 53.700€ 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.12 53,92% 5,10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 400.000€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.13 2012-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 25% 26,00 σχολικών συγκροτημάτων Μαλίων. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 Επεμβάσεις στο συγκρότημα 200.000€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2013-2014 ΚΑΠΕ-102 40% 92,00 Δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου- σχολικό συγκρότημα Λυκείου Γυμνασίου Λιμ. Χερσονήσου. 4 Μόνωση οροφής και εξωτερικών 100.000€ 2013 Ίδιοι πόροι 50% 38,00 τοίχων Δημαρχείου 5 Αντικατάσταση εξοπλισμού 250.000€ 2013 Ίδιοι πόροι 18% 72,18 φωτισμού σχολικών μονάδων. 6 Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων 80.000€ 2013-2014 ΕΛΛΑΔΑ- 30% 15,00 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων. ΚΥΠΡΟΣ 7 Αντικατάσταση εξοπλισμού 5000€ 2013 Ίδιοι πόροι 18% 18,00 φωτισμού Κλειστού Γυμναστηρίου. 8 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 100.000€ 2013 Ίδιοι πόροι 25% 18,72 Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων. 9 Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 9.000.000€ 2018 Ίδιοι πόροι 100% 39,00 Γουβών zero building ΣΥΝΟΛΟ 324
 • 27. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (δ). Δημοτικός Φωτισμός Επιδεικτικά Έργα 3.Εκπόνηση μελέτης κατάστασης δημοτικού φωτισμού και κατηγοριοποίηση δρόμων ανά κλάση φωτισμού γεωμετρικών φωτοτεχνικών μεγεθών δρόμων. (Προϋπολογισμός 100.000 €, 2013). 4.Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολείου στο Χαρασό (Προϋπολογισμός 100.000 , 2012). 5.Εγκατάσταση 19 φωτιστικών τύπου LED με φωτοβολταϊκό σύστημα (Προϋπολογισμός, 44.000 ευρώ, 2011). Δημοτικός Φωτισμός Επεμβατικά Έργα 9.Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό. (Προϋπολογισμός 1.000.000 ευρώ, 2012-2014, Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 673,001 και τα υπόλοιπα σε συνεργασία με ESCOs ή και διαδημοτική συνεργασία).
 • 28. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (ε). Δημοτικός στόλος οχημάτων Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠ/Σ ΕΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗ / ΜΟΣ ΜΕΊΩΣΗ Α tCO2/ year 1 Απόσυρση οχημάτων - 2012 - 6 2 Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων σε οχήματα 8.000€ 2012 Ίδιοι Πόροι 6 LPG 3 Αγορά υβριδικών αυτοκινήτων 100.000€ 2015 Ίδιοι Πόροι 10 4 Κατασκευή 3 αυτοκινούμενων σταθμών 660.000€ 2012 ΕΤΠΑ 110 μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 5 Εκπαίδευση οδηγών σε eco-driving και πρακτικές 10.000€ 2013 Ίδιοι Πόροι 15 τακτικής συντήρησης οχημάτων 6 Σύστημα διαχείρισης στόλου και δρομολογίων με 50.000€ 2014 Ίδιοι Πόροι 15 χρήση GPS ΣΥΝΟΛΟ 162
 • 29. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (στ). Ιδιωτικές Μεταφορές 3.Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης σε όλη την περιοχή του Δήμου 4.Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Σήμανσης σε όλο το οδικό δίκτυο 5.Αύξηση των κυβολιθοστρωμένων δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, Άνω Χερσονήσου - Πισκοπιανού- Κουτουλουφαρίου 6.Επέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εκτός από Αγ. Παρασκευής και επί της οδού 25ης Μαρτίου. 7.Αύξηση του μήκους του δικτύου ποδηλατόδρομων, επί της συνδετήριας οδού Ανισσαρά - Ανάληψης. 8.Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού Ελ. Βενιζέλου και μονοδρόμηση αυτών, η οποία θα επιφέρει μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων και εξάλειψη κορεσμού της ΠΕΟ. 9.Δημιουργία δημοτικού υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία Πετράκη και δημιουργία σταθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων. 10.Δημιουργία δημοτικού σταθμού ποδηλάτων στο ιστορικό κέντρο του οικισμού Μαλίων. 11.Διοργάνωση σεμιναρίων eco-driving και δημοτική πιστοποίηση συμμετοχής στο εθελοντικό πρόγραμμα οικολογικές μεταφορές.
 • 30. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (ζ). Εικ 17. Σχέδιο ποδηλατοδρόμου οδού Ποσειδώνος Ανισσαρά – Ανάληψης Πηγή: Κυκλοφοριακή μελέτη Λιμ. Χερσονήσου 2008.
 • 31. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (η). Δημοτικός Φωτισμός Διοικητικά Μέτρα: Καταγραφή υπάρχοντος δικτύου παροχών, Χαρτογράφηση δικτύου ιστών με εφαρμογές GIS και δυνατότητα για ηλεκτρονική ενημέρωση βλαβών και αντικαταστάσεων, εκπόνηση μελέτης υπάρχουσας κατάστασης δημοτικού φωτισμού.
 • 32. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (θ). Δημοτικός Φωτισμός Επιδεικτικά Έργα Δημοτικού Φωτισμού α/α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑ ΕΤΟΣ 1 Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολείου στον οικισμό 100.000,00 € Β 2012 Χαρασό τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης * 2 Εγκατάσταση 19 φωτιστικών τύπου LED με φωτοβολταϊκό 44.000€ - 2011 σύστημα σε 1 χλμ στον Ανισσαρά Χερσονήσου.
 • 33. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (θ). Δημοτικός Φωτισμός Επεμβατικά Έργα Δημοτικού Φωτισμού Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑ ΕΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΝ/ΝΟ ΑΠΟΛΥΤΗ / ΚΑΤ/ΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΊΩΣΗ Α ΕΠΙ ΤΟΥ t/year ΣΥΝΟΛΟΥ 1 Επεμβάσεις εξοικονόμησης 650.000€ Α 2012 Πράσινο Ταμείο 8,7% 298 ενέργειας με αντικατάσταση «Αστική φωτιστικών/λαμπτήρων. Αναζωογόνηση 2012-2014» 2 Άρση της αλληλεπικάλυψης 0€ Α 2012 - 10% 342 δικτύων. 3 Επεμβάσεις εξοικονόμησης Α 2014-2016 Ευρωπαϊκά 53,0% 1772 ενέργειας με αντικατάσταση /Εθνικά φωτιστικών/λαμπτήρων. Προγράμματα- Ίδιοι Πόροι 4 Εφαρμογή dimming μείωσης 150.000€ Β 2013-2014 Ίδιοι Πόροι 1,1% 39 ισχύος 5 Αντικατάσταση φωτιστικών 400.000€ Β 2016-2020 Ευρωπαϊκά 1,3% 44 με αυτόνομα φωτοβολταϊκά. /Εθνικά Προγράμματα- Ίδιοι Πόροι ΣΥΝΟΛΟ 2.495
 • 34. Δημοτικός Φωτισμός Ηλιακός Δημοτικός Φωτισμός στον Ανισσαρά
 • 35. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (ι). ΔΕΥΑΧ Επεμβατικά Έργα στον τομέα εγκαταστάσεων ύδρευσης / άρδευσης Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑ ΕΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜ ΑΠΟΛΥΤΗ / ΕΝΟ ΜΕΊΩΣΗ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ tCO2/ year Α 1 Σύστημα άεργου ισχύος 200.000€ Α 2012-20 Ίδιοι Πόροι 15% 1512 εγκαταστάσεων 13 άρδευσης/ύδρευσης 2 Συντήρηση γεωτρήσεων / 400.000€ Α 2012 Ίδιοι Πόροι 10% 1008 δικτύου ύδρευσης -εξοικονόμηση αντλούμενου νερού Σύνολο 2520
 • 36. 3.Σχεδιασμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων έως το 2020 για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (κ). Οικιστικός Τομέας / Τριτογενής Επεμβατικά Έργα Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑ ΕΤΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗ / ΚΑΤ/ΗΣ ΜΕΊΩΣΗ Α t/year 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕξΟΙΚΟνομώ κατ΄ οίκον» Επιλέξιμη - 2013 Εθνικό 2.500 δαπάνη 15.000€/ πρόγραμμα ανά οφελούμενο 2 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων - - 2019-2020 Εθνικό 17.258 στις στέγες σπιτιών.* πρόγραμμα 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - - 2017-2018 Εθνικό 17.500 «Χτίζοντας το μέλλον» για τον τριτογενή πρόγραμμα τομέα. 4 Δημοτικό Ενεργειακό Βραβείο για - Α 2013 Ίδιοι Πόροι 4.000 επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα – Ξενοδοχεία- Επιπλωμένα Διαμερίσματα. 5 Θέσπιση ειδικής κατηγορίας Δημοτικών - Β 2014-2015 Έσοδα 11.800 Τελών Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τελών για ενεργειακά αναβαθμιζόμενο σπίτι, έκπτωση 60% επί των τελών για 10 χρόνια. 6 Θέσπιση ειδικής κατηγορίας Δημοτικών - Β 2014-2016 Έσοδα 15.000 Τελών Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τελών για ενεργειακά αναβαθμιζόμενο κτίριο τριτογενούς τομέα (ξενοδοχείο) με έκπτωση 10% επί των τελών ΔΤ για 4 χρόνια. ΣΥΝΟΛΟ 68.058
 • 37. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Η συνολική προβλεπόμενη ονομαστική ισχύς των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Δήμο Χερσονήσου είναι 4.926KW. Με δεδομένο την παραγωγή 1500Kwh/ kwp/year, ( http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis) προκύπτει θεωρητική παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 7.389.345KWh ή 7.389MWh 8.490tCO2/year. Απόσπασμα γεωπληροφοριακού χάρτη ΡΑΕ φωτοβολταϊκών συστημάτων www.rae.gr/geo:
 • 38. 4. Δράσεις Διάχυσης Πληροφορίας, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (α) • Προώθηση οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου εξοικονόμησης ενέργειας, ως γραφείου help-desk, όπου θα προάγει την ενημέρωση των δημοτών σε ενεργειακά θέματα • Λειτουργία forum στην ιστοσελίδα του Δήμου • Διοργάνωση Ενεργειακών Ημερών (Energy Days events) • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης • Τακτική Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενεργειακών καταναλώσεων παροχών δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων, δημοτικού φωτισμού. Συνεργασίες με τριτογενή τομέα για δημοσίευση ενεργειακών καταναλώσεων επιχειρήσεων και καλών πρακτικών • Χρήση εφαρμογών π.χ. GIS που ευνοούν την εικονική απεικόνιση μετρήσεων, αποτελεσμάτων, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στην πληροφορία. • Επιλογή ομάδας στόχου- οικισμού για πρόγραμμα εκπαίδευσης σε καλές πρακτικές ενεργειακής εξοικονόμησης, οικολογικών μετακινήσεων, ανακύκλωσης με μετρήσιμα αποτελέσματα σε καθημερινή βάση και ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
 • 39. 4. Δράσεις Διάχυσης Πληροφορίας, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (β) Παράδειγμα Καλής Πρακτικής (good practice) Ο Δήμος Χερσονήσου και συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων», συνεργάστηκε με το Ενιαίο Λύκειο Γουβών, υποστηρίζοντας τη διασύνδεση του θέματος της νέας διδακτικής ενότητας του Λυκείου «Ερευνητική Εργασία» με τοπικά ζητήματα. Το Β’ εξάμηνο του 2012 υλοποιήθηκε η εργασία με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
 • 40. 4. Δράσεις Διάχυσης Πληροφορίας, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (γ) Οι νέες γνώσεις που έμαθαν οι μαθητές που συμμετείχαν στην εργασία ήταν: •Επεξεργασία δεδομένων καταναλώσεων και παρουσίαση τους με χρήση διαγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή •Διερεύνηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων •Γνωριμία με νέες τεχνολογίες (π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα) •Επαφή με νέα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία δράσης (π.χ. ενεργειακή επιθεώρηση, ενεργειακός επιθεωρητής) •Εισαγωγή σε όρους Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (οδηγίες Ε.Ε. και ΚΕΝΑΚ) •Ομαδική εργασία •Βίωση εθελοντικής εργασίας των επαγγελματιών στον ενεργειακό τομέα. •Ενεργή συμμετοχή της Νέας Γενιάς στην εξοικονόμηση ενέργειας •Σύνδεση των εννοιών οικονομίας και οικολογίας
 • 41. ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Εκπομπές Απόλυτη Μείωση Ποσοστό % t CO2 t CO2 Δημοτικός Κτιριακός 1.197 316 26,41% Τομέας Εγκαταστάσεις 10.079 2.520 25,00% Ύδρευσης/Άρδευσης Δημοτικός Στόλος 800 162 20,25% Δημοτικός Φωτισμός 3.419 2.495 72,97% Οικιστικός Τομέας 88.283 68.058 22,65% Τριτογενής Τομέας 212.119 Μεταφορές 7.338 1.468 20,00% ΣΥΝΟΛΟ 323.235 75.019 23,21% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΠΕ 8.490 Συνολική Μείωση 83.509 22,90 %