Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014

My Chersonissos
My ChersonissosMunicipality of Chersonissos

Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014/Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης

Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ
ΠΕΤΑΩ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
DESTINATION
PROFILES
XΑΡΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ
ΠΕΤΑΩ
ΧΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Ζαχαρίας Δοξαστάκης
Βιογραφικό σημείωμα
Γεννήθηκε στη Χερσόνησο Ηρακλείου το 1959, είναι πα-
ντρεμένος με την καθηγήτρια Καλλιόπη Καρβουνάκη και
έχουν τρία παιδιά.
Πτυχιούχος της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επι-
στημών (ΠΑΣΠΕ) Αθηνών.
Πτυχιούχος της ΑΣΣΕ, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Τελειόφοιτος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τμήμα Νομικό.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινότητας Λιμένος Χερσο-
νήσου από το 1986 έως το 1998 και Δήμαρχος του Δήμου
Χερσονήσου από το 1999 μέχρι το 2002. Επικεφαλής της
παράταξης «Δημοτική Συνεργασία» και Δημοτικός Σύμβου-
λος του Δήμου Χερσονήσου από το 2003 έως το 2010. Το
2010 εξελέγη Δήμαρχος του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου
Χερσονήσου (πρώην Δήμοι Γουβών, Επισκοπής, Μαλίων
και Χερσονήσου) για τη δημοτική περίοδο 2011-2014.
Συντονιστής Λειτουργιών της Οργανωτικής Επιτροπής
Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπιακή πόλη του Ηρα-
κλείου τα έτη 2003 - 2004.
Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης από
το 2005 έως και το 2010.
Έχει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα σε θέματα Οργά-
νωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας, Διοικητικής
Δικονομίας - Διοικητικής Διαδικασίας - Πολεοδομικής Νο-
μοθεσίας, Νέου Κοινοτικού και Δημοτικού Κώδικα, Θέματα
θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων για το διάστημα από 1995 έως 2006. Πρό-
εδρος της μόνιμης Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΚΕ από το
1995 έως το 2006 και εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ ως μέλος
στην τριμελή Επιτροπή Τουρισμού του Υπουργείου Τουρι-
στικής Ανάπτυξης από το 2004 έως το 2006.
Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Τοπικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ν. Ηρακλείου από το 1991 έως το 2006 και
Αντιπρόεδρος της Ένωσης.
Εκπρόσωπος των Δήμων της Κρήτης στο Δ.Σ. του Οργανι-
σμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Ανώνυμη Εταιρεία.
Πλούσια αυτοδιοικητική δράση ως μέλος Διοικητικών Συμ-
βουλίων φορέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
5ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
6 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
2 / Εισαγωγή
σελ. 16
3 / Διοικητική
Μεταρρύθμιση
σελ. 19
4 / Οικονομικό
Νοικοκύρεμα &
Εξορθολογισμός
σελ. 23
5 / Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση
σελ. 27
1 / Χαιρετισμός
Δημάρχου
σελ. 13
7ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
6 / Χωροταξικός
& Πολεοδομικός
Σχεδιασμός
σελ. 31
7 / Πρωτογενής
Τομέας
σελ. 41
9 / Περιβάλλον
& Πράσινες
Πολιτικές
σελ. 65
10 / Τουριστικός
Προορισμός
σελ. 93
12 / Παράρτημα
σελ. 133
11 / Υποδομές &
Κυκλοφοριακή
Αναβάθμιση
σελ. 119
8 / Κοινωνικές
πολιτικές
σελ. 49
8 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δήμαρχος
Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης
Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος: Γεώργιος Δανελάκης
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Ανυφαντάκης
Γραμματέας: Μαρία Λουράκη - Ψοφογιαννάκη
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αργυράκης Νικόλαος
Ασσαριώτη Ειρήνη
Βασιλάκης Μιχάλης
Βουράκης Ιωάννης
Διαμαντάκης Εμμανουήλ
Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
Ζερβάκη Ιωάννα
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ
Κατσαμποξάκης Σπυρίδων
Λουλουδάκης Απόστολος
(18/02/2011 - 31/08/2014)
Χατζάκης Εμμανουήλ
(01/01/2011 - 17/02/2011)
Μακράκης Γεώργιος
Μαστοράκης Ιωάννης
Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος
Μουντράκης Ιωάννης
Κασαπάκης Ιωάννης
(19/07/2013 - 31/08/2014)
Μπαγουράκης Γεώργιος
(01/01/2011 - 18/07/2013)
Μπελιβάνης Νικόλαος
Πλευράκης Εμμανουήλ
Σέγκος Ιωάννης
Σταυρουλάκης Νικόλαος
Φανουράκης Ζαχαρίας
Φιλιππάκης Κωνσταντίνος
Χατζάκης Ευάγγελος
Χατζηπαναγιώτης Αντώνης
Χειρακάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχοι
Χρονική Περίοδος 2011-2012
Σπυρίδων Κατσαμποξάκης
Γεώργιος Μακράκης
Ιωάννης Μαστοράκης
Κωνσταντίνος Φιλιππάκης
Γεώργιος Χειρακάκης
Χρονική Περίοδος 2013-2014
Εμμανουήλ Διαμαντάκης
Σπυρίδων Κατσαμποξάκης
Γεώργιος Μακράκης (2014)
Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης (2013)
Ιωάννης Μαστοράκης
Νικόλαος Σταυρουλάκης
Πρόεδροι Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Μαστοράκης (2011-2012)
Εμμανουήλ Διαμαντάκης (2013-2014)
Πρόεδροι Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κωνσταντίνος Φιλιππάκης (2011-2012)
Ιωάννης Μαστοράκης (2013-2014)
Συμπαραστάτης του Δημότη
και της Επιχείρησης
Ευαγγελία Χατζάκη, Δικηγόρος (2011-2014)
Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου
Νικόλας Βαϊλάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Νατάσσα Νηστικάκη, Χημικός Μηχανικός
Ειρήνη Περδικογιάννη, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιτροπή Τουριστικής Προβολής
Ιωάννης Ζαχαριουδάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
Μηνάς Λιαπάκης, ειδικός σύμβουλος Δημάρχου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Ειρήνη Μαστοράκη
Σοφία Τζεδάκη
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014
Στοιχεία Δημοτικής Αρχής
9ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Πληθυσμός
53.553κάτοικοι
Έκταση
271.580τετραγωνικά χλμ.
Έδρα
Γούρνες
Δημοτικές Ενότητες
Δημοτική Ενότητα Γουβών
Δημοτική Ενότητα Επισκοπής
Δημοτική Ενότητα Μαλίων
Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου
10 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
A Pretty Map
designed by
11ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
12 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ12 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
13ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
Φίλες και Φίλοι,
Ολοκληρώνεται, σε λίγο, η τρέχουσα δημοτική περίοδος 2011-2014, η
οποία συνέπεσε με τη νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε στο χώρο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010),
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”».
Η προσπάθειά μας και το έργο που παρουσιάσαμε στον Δήμο Χερσονή-
σου τα προηγούμενα τριάμισι (3,5) χρόνια, πραγματοποιήθηκε κάτω από
πολύ δύσκολες συνθήκες, σε μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυ-
ρία, εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που
έχει γνωρίσει η πατρίδα μας μεταπολεμικά.
Σε αυτό το δυσμενές, αβέβαιο και πρωτόγνωρο περιβάλλον, εμείς ως
Δήμος και ως τοπική κοινωνία καταφέραμε πολλά. Ολοκληρώσαμε
ένα σπουδαίο έργο, που πραγματοποιήθηκε από μια νέα Διοίκηση, σε
ένα νέο, ενοποιημένο Δήμο. Τον Δήμο με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση
τουριστικών επιχειρήσεων κάθε μορφής και τον κατεξοχήν ανοιχτό και
εξωστρεφή Δήμο της χώρας.
Είναι το έργο μιας νέας Διοίκησης που κλήθηκε μέσα σε τριάμισι (3,5)
χρόνια να καταφέρει την ομαλή συνένωση τεσσάρων διαφορετικών
Δήμων, με διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές προτεραιότητες, διαφο-
ρετικά μοντέλα διοίκησης. Σε μια νέα, ενιαία, αυτοδιοικητική οντότητα,
σύμφωνα με τις επιταγές του «Καλλικράτη».
Και θέλω ειλικρινά να πιστέψετε, πως το εγχείρημα αυτό δεν ήταν κα-
θόλου εύκολο. Όσοι το έζησαν από μέσα, δημοτικοί σύμβουλοι και προ-
σωπικό του Δήμου, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δεν ομιλώ, βέβαια, για τον
εαυτό μου και τους στενούς μου συνεργάτες (ειδικούς συμβούλους) με
τους οποίους από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το τιμόνι του Δή-
μου, σε καθημερινή βάση, βιώναμε τη νέα πραγματικότητα και την αδή-
ριτη ανάγκη να ξεπερνούμε, άμεσα και αποτελεσματικά, σειρά προβλη-
μάτων για να προχωρήσει το έργο μας. Και γι΄ αυτή τους τη συνδρομή
και στήριξη τούς ευχαριστώ από καρδιάς.
Το εγχείρημα ήταν σύνθετο, γιατί έγινε χωρίς ουσιαστική βοήθεια και
καθοδήγηση από την πολιτεία, μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια,
χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στήριζε τις νέες δομές,
χωρίς επαρκή προετοιμασία των ανθρώπων που στελέχωναν τις δη-
μοτικές υπηρεσίες. Κυρίως όμως, χωρίς τη σύνταξη και εφαρμογή ενός
Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΟΕΠ).
Εμείς, όμως, τα καταφέραμε. Έγινε ομαλά η μετάβαση στο νέο αυτο-
διοικητικό σχήμα, «χωρίς κραδασμούς», αλλά το κυριότερο χωρίς εκ-
πτώσεις και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των δημοτικών
υπηρεσιών. Χωρίς να επιβαρυνθεί η καθημερινότητα των συμπολιτών
μας. Χωρίς να μείνει ο Δήμος δίχως έργα. Χωρίς να υπάρξει αρνητική
επίπτωση στις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες μας. Βέβαια, η ομαλή
μετάβαση στο νέο αυτοδιοικητικό σχήμα έγινε σε ένα πολύ δυσμενές
για τον Δήμο μας, αλλά και τη χώρα γενικότερα, οικονομικό περιβάλ-
λον, εξαιτίας των δραστικών περικοπών που επέφεραν τα μνημόνια και
η πολιτική της αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμό-
σθηκε, η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων και σημαντικές περικοπές στη
χρηματοδότηση και το προσωπικό της Αυτοδιοίκησης.
Θα έλεγα ότι η Αυτοδιοίκηση πλήρωσε παραπάνω από ότι της αναλο-
γούσε στο λογαριασμό της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας,
χωρίς να είναι οι Δήμοι οι φορείς εκείνοι που δημιούργησαν το δημόσιο
χρέος.
Παρόλα αυτά τα καταφέραμε γιατί:
• Διαθέτουμε την εμπειρία και τη γνώση των τοπικών υποθέσεων.
• Εφαρμόσαμε ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης.
• Είχαμε την ομόθυμη στήριξη των εργαζομένων μας. Χωρίς τη
δική τους υποστήριξη στο νέο εγχείρημα, χωρίς τη συνεργασία
τους, δε θα ήταν εύκολη η προσαρμογή στο νέο μοντέλο οργάνω-
σης και λειτουργίας του Δήμου μας.
• Διαχειριστήκαμε με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτι-
κότητα τους οικονομικούς πόρους του Δήμου μας.
• Διεκδικήσαμε αποτελεσματικά μέσω διάφορων χρηματοδοτι-
κών προγραμμάτων, πάνω από πενήντα (50) εκατομμύρια ευρώ.
Χρήματα τα οποία αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη
ανάπτυξη του Δήμου μας. Με τα χρήματα αυτά, αλλά και με τη ση-
μαντική εξοικονόμηση πόρων που πετύχαμε από το νοικοκύρεμα
του Δήμου, αποδείξαμε στην πράξη ότι είμαστε μια Διοίκηση που
μπορεί να κάνει έργο ακόμη και σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης
και δημοσιονομικής λιτότητας.
• Αποδείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, ακό-
μη και με λιγότερους πόρους, ακόμη και με λιγότερο προσωπικό.
Χαιρετισμός
Δημάρχου
1/
14 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Και κάναμε τη διαφορά, γιατί δουλέψαμε για τον Δήμο και τους συμπο-
λίτες μας, μεθοδικά, με όραμα και σχέδιο, αναζητώντας ευκαιρίες και όχι
δικαιολογίες.
Δεν πέσαμε στην παγίδα του λαϊκισμού και των εύκολων και ανέξοδων
καταγγελιών, δεν ψάξαμε να βρούμε δικαιολογίες που θα μας επέτρε-
παν να μην δουλεύουμε. Δεν επιλέξαμε να γκρινιάζουμε και να διαμαρ-
τυρόμαστε, επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο της προσπάθειας, του έργου,
της ευθύνης και της συνέπειας και σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι
για την επιλογή μας.
Οφείλω, λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή της καταγραφής και της δημοσιο-
ποίησης του απολογισμού των πεπραγμένων, να απευθύνω πρώτα από
όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου, τους αντι-
δημάρχους, τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους, τους δημοτι-
κούς και τοπικούς συμβούλους μας, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου
όλων των παρατάξεων, τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου,
των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτού, τους εθελοντές, τους δεκάδες συμπολίτες
μας, που με τη δουλειά τους, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, συνέβαλαν
καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου αυτού.
Ενός έργου που τονίζω ότι δεν είναι έργο ενός, αλλά είναι αποτέλεσμα
ομαδικής δουλειάς και προσπάθειας.
Αγαπητές και Aγαπητοί Συμπολίτες,
Όλα όσα έγιναν ή σχεδιάστηκαν να γίνουν στον Δήμο την περίοδο 2011-
2014, στηρίζονται στις ισχυρές οικονομικές βάσεις που δημιουργήσαμε
και στη νοικοκυρεμένη και διαφανή διαχείριση των δημοτικών πόρων,
για την οποία είμαστε περήφανοι. Και είμαστε περήφανοι, γιατί παρά τη
σημαντική περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης, στο διάστημα 2011-
2014, ο ενιαίος Δήμος Χερσονήσου κατάφερε και αύξησε την περιουσία
του, μείωσε τις υποχρεώσεις του και βελτίωσε όλους τους οικονομικούς
δείκτες παρουσιάζοντας πλεόνασμα στον ισολογισμό του.
Ήταν επιλογή μας τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα να τα
μετατρέψουμε σε κοινωνικό πλεόνασμα έργων και υπηρεσιών,
που προσφέραμε στους συμπολίτες μας.
Αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών μας ήταν το
γεγονός ότι:
• ενώ μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση προς τον Δήμο, κυρίως των
ΚΑΠ, κατά 50%,
• ενώ μειώθηκαν τα καθαρά έσοδα του ενιαίου Δήμου, λόγω της υπο-
βάθμισης του βασικού τέλους παρεπιδημούντων και εκδιδομένων
λογαριασμών, με νομοθετική ρύθμιση, εμείς διασφαλίσαμε την ομαλή
λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του και καταφέραμε να δια-
θέτουμε επαρκή ρευστότητα, ώστε να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια
στις υποχρεώσεις μας.
15ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
Όμως η μεγαλύτερη επιτυχία της Διοίκησής μας είναι ότι καταφέραμε να
διεκδικήσουμε και να μας εγκριθούν πάνω από πενήντα (50) εκατομμύ-
ρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και διάφορα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.
Τα έργα που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν με τα πενήντα (50)
εκατομμύρια ευρώ:
• ενισχύουν τις υποδομές του Δήμου,
• αυξάνουν την περιουσία του Δήμου,
• βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας,
• ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας,
• διασφαλίζουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον και, το κυριότερο,
• είναι έργα μηδενικού κόστους και ανεκτίμητης σπουδαιότητας για
τους συμπολίτες μας.
Φίλες και Φίλοι,
Οφείλω να είμαι ειλικρινής με τους πολίτες μας, οι οποίοι δικαιούνται
να γνωρίζουν, πλήρως, όλα τα δεδομένα της συγκυρίας που βρεθήκα-
με, της διαδρομής που διανύσαμε και του πλαισίου που λειτουργήσαμε.
Κληρονομήσαμε μεγάλα οικονομικά προβλήματα, χρέη και μη εκκαθα-
ρισμένες και νόμιμες δαπάνες από τους συνενωθέντες οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με αυτά τα πραγματικά δεδομένα, κινηθήκαμε με προσήλωση και επι-
μονή σε δύο άξονες. Αφενός δώσαμε ως δημοτική αρχή, συλλογικά
και σε καθημερινή βάση μια δύσκολη μάχη να στήσουμε το νέο δήμο
σε υγιή θεμέλια και να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του. Αφετέρου
αναλάβαμε ταυτόχρονα μεγάλες και σοβαρές πρωτοβουλίες και θέσα-
με σημαντικούς αναπτυξιακούς στόχους από την πρώτη στιγμή ανάλη-
ψης των καθηκόντων μας. Οικοδομήσαμε και οργανώσαμε τον Δήμο
Χερσονήσου, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη στις απαιτήσεις ενός
στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Μόνο με αυτές τις επιλογές
μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά και να αποδώσουν τα ισχυρά συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και να κερδίσουμε το στοίχη-
μα της ψηφιακής εποχής και της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης
με υποδομές και ποιότητα ζωής που θα αποτελούν πόλο έλξης.
Τέλος, εκφράζω τις ολόψυχες ευχαριστίες μου προς τους δημότες μας,
που πάντα στη μακρά μου διαδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτέ-
λεσαν το στήριγμα και το σημείο αναφοράς όλων των αποφάσεών μου,
που στόχο είχαν την αποτελεσματική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας.
Ζαχαρίας Δοξαστάκης
Δήμαρχος Χερσονήσου
16 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Η Δημοτική Αρχή που προέκυψε από τις δη-
μοτικές εκλογές την 7η Νοεμβρίου 2010 βρέ-
θηκε από την πρώτη ημέρα αντιμέτωπη με
τη «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
“Καλλικράτης”».
Η μεταρρύθμιση αυτή δημιούργησε για τις
τοπικές κοινωνίες νέες αυξημένες απαιτήσεις
και, ταυτόχρονα, αύξησε την ανάγκη διασφάλι-
σης της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στή-
ριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
και την ανησυχία σχετικά με την ολοκληρωμέ-
νη, ισόρροπη και ισομερή ανάπτυξη του νέου
Δήμου Χερσονήσου.
Πέραν από αυτές τις συνθήκες της αφετηρίας
που δημιούργησε η διοικητική μεταρρύθμιση
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με το Ν. 3852/2010,
το περιβάλλον λειτουργίας των νέου τύπου
Δήμων διαμορφώθηκε και επηρεάστηκε από
την πρωτοφανή κρίση που έπληξε την ελληνι-
κή οικονομία. Έγιναν μεγάλες δομικές αλλαγές
και, ταυτόχρονα, ανετράπησαν βεβαιότητες και
δεδομένα δεκαετιών. Συγκεκριμένα, η χρημα-
τοδότηση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό υπέστη δραστική μείωση.
Από την αρχή της θητείας μας ακολουθήσαμε
πολιτικές εξορθολογισμού και νοικοκυρέμα-
τος των οικονομικών του Δήμου που είχαν
εκτροχιασθεί από την κακοδιαχείριση των
προηγούμενων ετών.
Η πολιτική πρότασή μας, η οποία επικυρώθη-
κε στις εκλογές του 2010 από το λαό, θεώρησε
την Τοπική Αυτοδιοίκηση θεσμό πολιτικό, θε-
σμό συμμετοχής και έκφρασης των πολιτών
και διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων.
Κινηθήκαμε στην καθημερινή μας λειτουργία
και δράση με στρατηγική, όραμα και σχεδια-
σμό. Στηριχθήκαμε σε συγκεκριμένες αρχές
και προϋποθέσεις αποτελεσματικής διαχείρι-
σης, όπως:
• στην πληροφόρηση του πολίτη,
• στη συλλογικότητα, όσον αφορά στη διοί-
κηση των τοπικών υποθέσεων,
• στην πρωτοβουλία των πολιτών, στην κα-
θιέρωση μορφών άμεσης συμμετοχής, και
• στην ανάπτυξη ποικίλων μορφών διαλό-
γου με τους πολίτες, τους κοινωνικούς φο-
ρείς και τις παραγωγικές τάξεις.
Κυρίαρχη προτεραιότητά μας αποτέλεσε ο
αγώνας για ουσιαστική διοικητική μεταρρύθ-
μιση, που καθιστά τους δήμους ρυθμιστές των
τοπικών πραγμάτων, παρέχοντας αναβαθμι-
σμένες υπηρεσίες διασφαλισμένης ποιότητας,
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής και εξασφάλιση της
συμμετοχής των πολιτών σε όλες τις αποφά-
σεις που αφορούν στο μέλλον της πόλης μέσα
από διαδικασίες διαφανείς, συμμετοχικές,
προσβάσιμες σε όλους. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση εργαστήκαμε με συνεχείς προτάσεις,
με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και
των λοιπών πόρων του Δήμου, εξασφαλίζο-
ντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Καλλικρά-
τη», μιας διοικητικής μεταρρύθμισης δύσκο-
λης, αλλά συνάμα αναγκαίας για τη χώρα μας,
κληθήκαμε να χτίσουμε το νέο Δήμο από την
αρχή. Στην προσπάθειά μας αυτή επιδιώξαμε
την ανασυγκρότηση και τον εξορθολογισμό
των υπηρεσιών μας.
Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα έγινε άμε-
σα και χρειάστηκε σκληρή δουλειά, τόσο από
τους αιρετούς, όσο και από τους υπαλλήλους
των υπηρεσιών μας, οι οποίοι έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό και αισθάνομαι την ανά-
γκη να τους ευχαριστήσω δημόσια. Ο οδικός
χάρτης ενεργειών και δράσεων που είχε σχε-
διαστεί από το νόμο και το Υπουργείο Εσωτερι-
κών για τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα
υλοποιήθηκε σε σύντομο χρόνο αλλά, κυρίως,
εφαρμόστηκε με ασφαλή και αποτελεσματικό
τρόπο. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάστηκαν και
διατέθηκαν ατελείωτες ώρες απασχόλησης
του δημάρχου και των ειδικών συμβούλων
του. Διαβήκαμε δύσκολα μονοπάτια, αλλά η
επιμονή, ο σχεδιασμός και η συνειδητοποίηση
του ρόλου μας, μας οδήγησαν στο ξέφωτο, με
ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις για την ποιότητα
ζωής των δημοτών μας.
Η συνολική δράση της δημοτικής αρχής, όπως
αυτή εκφράστηκε με τα θεσμοθετημένα όρ-
Εισαγωγή
2/
17ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
γανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επι-
τροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.ά.), προσ-
διόρισε με σαφήνεια τη δυναμική σχέση των
πολιτών με τη δημοτική αρχή.
Η πολιτική αυτή αποτυπώθηκε και εκδηλώθη-
κε από τη δημοτική αρχή με πρωτοβουλίες και
δράσεις που επεδίωξαν για τους πολίτες του
Δήμου, την κατοχύρωση και ικανοποίηση βα-
σικών δικαιωμάτων, όπως:
• Την υγεία, τη στέγαση και τη διασφάλιση
ενός υγιεινού, χωρίς ρύπανση περιβάλλο-
ντος.
• Τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον ελεύ-
θερο χρόνο και την πολυπολιτισμική ολο-
κλήρωση.
• Την εξασφάλιση ενός αρχιτεκτονικού και
φυσικού περιβάλλοντος ποιότητας.
• Την αρμονική συνύπαρξη των λειτουρ-
γιών της καθημερινής ζωής.
• Την απασχόληση και τη συμμετοχή στην
οικονομική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
• Την αειφόρο (βιώσιμη), διαρκή ανάπτυξη
και τη διατήρηση των φυσικών πόρων και
του φυσικού πλούτου.
• Τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων
των δημοτών, για τις υποθέσεις που τους
αφορούν.
• Τη διασφάλιση της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών.
• Την ανάπτυξη της προσωπικότητας των
πολιτών με τη δημιουργία οικιστικού περι-
βάλλοντος που ευνοεί την κοινωνική, οικο-
νομική, πολιτιστική και πνευματική ανάπτυ-
ξη του ανθρώπου.
• Την ασφαλή διαβίωση και την προστασία
της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων.
• Την αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα
πολίτη και πόλης.
• Την ισότητα της απόλαυσης όλων των δι-
καιωμάτων και υπηρεσιών από τους πολί-
τες, χωρίς διακρίσεις.
Ο απολογισμός πεπραγμένων που έχετε στα
χέρια σας, συντάχθηκε όχι μόνο γιατί προ-
βλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά γιατί
αποτελεί πεποίθηση για τη Δημοτική Αρχή, ότι
η λογοδοσία και η δημόσια εξήγηση των πε-
πραγμένων ενώπιον των πολιτών, αποτελούν
ουσιαστικό στοιχείο λειτουργίας της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και προώθησης των τοπικών
υποθέσεων των πολιτών.
Αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η σύνο-
ψη μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξουμε
τον Δήμο μας, να τον κάνουμε βιώσιμο, φι-
λικό προς τον άνθρωπο, ανοιχτό σε ιδέες με
μέλλον και προοπτικές. Η προσπάθεια αυτή
έγινε μέσα σε αντίξοες συνθήκες, αλλά για
να ολοκληρωθεί απαιτείται ακόμα χρόνος και
δουλειά.
→ Διασφαλίσαμε την
κοινωνική συνοχή
με τη στήριξη των
ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού
→ Επιδιώξαμε την
ολοκληρωμένη και
ισομερή ανάπτυξη
του Δήμου
→ Βελτιώσαμε την
ποιότητα ζωής και
εξασφαλίσαμε τη
συμμετοχή των
πολιτών στη λήψη
των αποφάσεων που
τους αφορούν
→ Προσπαθήσαμε να
κάνουμε τον Δήμο
βιώσιμο, φιλικό προς
τον άνθρωπο και
ανοιχτό σε ιδέες για
να αποκτήσει μέλλον
& προοπτική
18 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ18 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
19ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
Το «σχέδιο Καλλικράτης» υπήρξε μια διοικητική μεταρρύθμιση δύσκολη,
αλλά συνάμα και αναγκαία για τη χώρα μας. Ο «Καλλικράτης» επιχεί-
ρησε να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό το απέραντο Ελληνικό Δημόσιο
και το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,
οι οποίες χαρακτηρίζονταν από κακοδιαχείριση, διαφθορά και σπατάλη.
Όλο αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Η αναδιορ-
γάνωση του νέου Δήμου, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», αλλά και ως
δομική αναγκαιότητα, αποτέλεσε τεράστιο οργανωτικό εγχείρημα, το
οποίο είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία εσωτερική διαδικασία διοικη-
τικού-τεχνικού χαρακτήρα. Είναι μια διαδικασία εξαιρετικά σημαντική
για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, την
παροχή ουσιαστικότερης εξυπηρέτησης και ποιοτικότερων υπηρεσιών
στους δημότες.
Τους άξονες της λειτουργίας της Διοίκησης καθόρισαν οι βασικές αρχές
για ισότιμη, δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των πολιτών, μακριά από
κομματικά στεγανά και πολιτικές εξαρτήσεις και διαχείριση όλων των
θεμάτων του Δήμου με πλήρη διαφάνεια.
Όλες οι διοικητικές παρεμβάσεις κινήθηκαν πάνω σε στέρεες βάσεις και
άξονες όπως:
• Την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του ρόλου των θεσμών και
των υπηρεσιών του δήμου.
• Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας που πα-
ρέχουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορείς της αυτοδι-
οίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Την εισαγωγή στον Δήμο του προγραμματισμού και του σχεδια-
σμού.
• Την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και διαδι-
κασιών εσωτερικού ελέγχου.
• Τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό του Δήμου.
• Την επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα σύγχρονα ζητήματα.
• Τη διεύρυνση των αρμοδιότητων των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου.
• Την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ).
Η συγκρότηση του Δήμου Χερσονήσου έγινε με επιτυχία σε σύντομο
χρονικό διάστημα, αφού ολοκληρώθηκαν επιτυχώς:
• Η διοικητική συγκρότηση και αποτελεσματική λειτουργία των νέων
συλλογικών οργάνων που προβλέπει η νομοθεσία.
• Η αντιμετώπιση με υπευθυνότητα, διοικητική πληρότητα και προσή-
λωση στη νομιμότητα και διαφάνεια, των τοπικών υποθέσεων.
• Η λύση - κατάργηση - συγχώνευση πρώην νομικών προσώπων και
επιχειρήσεων και η δημιουργία των νέων νομικών προσώπων και επι-
χειρήσεων που πρόβλεψε ο «Καλλικράτης».
• Η συγχώνευση των δύο ΔΕΥΑ σε μία και η επέκταση του αντικειμένου
της σε όλη την επικράτεια του νέου Δήμου.
• Η δημιουργία των δύο σχολικών επιτροπών.
• Η ηλεκτρονική απογραφή του προσωπικού.
• Η εφαρμογή ηλεκτρονικού παρουσιολογίου.
• Η κατάρτιση και εφαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(ΟΕΥ) από το πρώτο εξάμηνο του 2011 με ενσωμάτωση όλων των συ-
ντελούμενων στο χώρο της Αυτοδιοίκησης αλλαγών, με στόχευση να
λειτουργήσει ο Δήμος με ευελιξία, ορθολογική αξιοποίηση του προσω-
πικού και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στην καθημερινή εξυπηρέτη-
ση όλων των δημοτών.
• Η διαφάνεια και αξιοκρατία σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες.
• Η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων.
• Η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του Δήμου.
• Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 2011-2014,
αποκλειστικά από το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και τους ειδικούς
συμβούλους του Δημάρχου, όπου αποτυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα
του Δήμου και οι προτεραιότητες-άξονες για την υλοποίησή του.
• Η κατάρτιση του ειδικού προγράμματος για τον τουρισμό. Συντάχθηκε
και εφαρμόστηκε από τον Δήμο το πρόγραμμα ΒΙΤΑ (Βιώσιμης Τουρι-
στικής Ανάπτυξης).
Τα περισσότερα από τα παραπάνω έγιναν με τις δυνάμεις του Δήμου
από το προσωπικό των υπηρεσιών, χωρίς να δαπανηθούν χρήματα σε
εξωτερικούς συνεργάτες.
Βρεθήκαμε ως Δημοτική Αρχή αυτή την τρέχουσα περίοδο (2011-2014)
αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα στη διοικητική λειτουργία όπως: η
απαγόρευση των προσλήψεων, οι διαθεσιμότητες, η κατάργηση της Δη-
μοτικής Αστυνομίας, ο περιορισμός των συμβάσεων.
Διοικητική
Μεταρρύθμιση
3/
20 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Παρόλα αυτά κρατήσαμε τον Δήμο όρθιο και ζω-
ντανό και στηρίξαμε τους δημότες μας που δοκι-
μάζονται σκληρά από την οικονομική κρίση.
Πρώτη προτεραιότητά μας αποτέλεσε η ουσια-
στική αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου,
του κυρίαρχου θεσμικού συλλογικού οργάνου
του Δήμου, το οποίο εκφράζει τις αρχές της λαϊ-
κής κυριαρχίας και της δημοκρατικής εκπροσώ-
πησης.
Η επιλογή μας αυτή πήρε σάρκα και οστά, απέ-
κτησε ουσιαστικό περιεχόμενο και όλες οι απο-
φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των
δύο άλλων συλλογικών οργάνων, της Οικονο-
μικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, λαμβάνονταν με γνώμονα το συμφέρον
του Δήμου και των πολιτών.
Στη λήψη των αποφάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου υπήρξε σύνθεση, συναίνεση και τις πε-
ρισσότερες φορές ομοφωνία. Ελήφθησαν πολλές
και σημαντικές αποφάσεις, αλλά αυτό που έχει
σημασία είναι ότι υλοποιήθηκαν. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται:
• Η σύσταση διαρκούς συντονιστικής επιτροπής
με τίτλο «Κομβικό σημείο επαφής (ΚΟΣΕ) για
το κτηματολόγιο».
• Η σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργά-
νου (ΣΤΟ) για την πολιτική προστασία.
• Η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβού-
λευσης και η κατάρτιση κανονισμού λειτουργί-
ας.
• Η κατάρτιση Κανονισμού Πληροφόρησης Πο-
λιτών.
• Η συγκρότηση και λειτουργία Τοπικού Συμ-
βουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
• Η έγκριση Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρε-
ώσεων δημοτών και κατοίκων (95/11).
• Η κατάρτιση και ψήφιση κανονισμών λειτουρ-
γίας Εκτελεστικής Επιτροπής, Οικονομικής
Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δημο-
τικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων.
• Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Φι-
λικού Διακανονισμού, του άρθρου 11 του ν.
2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄), όπως τροποποιήθη-
κε με το ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α΄ 152), για την
εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε
προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις
καταναλωτών (123/11).
• Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, αμέσως με την έναρξη της δημο-
τικής περιόδου (2011). (67/11).
• Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο «Σύμ-
φωνο των Δημάρχων» (“Covenant of Mayors”)
για την τοπική βιώσιμη ενέργεια. (154/11).
• Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του Δημοτικού Συμβουλίου (161/11).
• Κατάρτιση βιώσιμης πρότασης για την ανά-
πτυξη της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρ-
νών. ΠΑΒΓ (169/11).
• Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας
(225/11).
• Η ανάληψη της εποπτείας, λειτουργίας και
διαχείρισης των κρατικών παιδικών κατασκη-
νώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι.
(232/11).
• Η έγκριση του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΧ (269/11)
• Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του
Δήμου με το ΥΠΕΚΑ για τη μελέτη και εκτέλεση
δημόσιων δασοτεχνικών έργων και εργασιών
(354/11).
• Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Μετα-
ναστών και η ψήφιση κανονισμού λειτουργίας
του. (422/11).
• Υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την
Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες»
(449/11).
• Η συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο
Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
2007-2013 με την πρόταση «Μέτρηση και αξι-
ολόγηση σε πραγματικό χρόνο της περιβαλλο-
ντικής επιβάρυνσης σε τουριστικές περιοχές
και ανάπτυξη σχεδίου πρόληψης και αντιμετώ-
πισης των δυσμενών επιπτώσεων». (506/11).
• Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυ-
Θέσαμε
τέλος στην
κακοδιαχείριση,
διαφθορά και
σπατάλη
Στηριχθήκαμε
στις δυνάμεις
του Δήμου και το
Προσωπικό του,
για τη διοικητική
μεταρρύθμιση
21ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
ξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου
Χερσονήσου και χρηματοδότησή του από το
ΕΣΠΑ 2007-2013. (512/11).
• Πρόταση συνεργασίας του Δήμου Χερσονή-
σου με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΕ για την εφαρμογή στον Δήμο συλλογικού
συστήματος ανταποδοτικής εναλλακτικής δι-
αχείρισης συσκευασιών.
• Η υλοποίηση της υπηρεσίας «παροχή υπη-
ρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσπο-
των σκύλων».
• Υπογραφή Σύμβασης με το ΕΛΚΕΘΕ για την
εκπόνηση της μελέτης «Στρατηγικός Σχεδια-
σμός και προστασία της παράκτιας ζώνης του
Δήμου Χερσονήσου» (581/11).
• Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής του Δήμου (30/2012).
• Διατύπωση πρότασης για τη δημιουργία
«Φορέα Διαχείρισης Έργων Ύδρευσης Ηρα-
κλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα
Αποσελέμη.» (128/12).
• Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ) στον Δήμο Χερσονήσου.
(255/12)
• Υποβολή ολοκληρωμένου σχεδίου για την
αστυνόμευση και την ασφάλεια της περιοχής
του Δήμου Χερσονήσου.
• Υλοποίηση Προγράμματος Τηλεϊατρικής
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας για
τους δημότες Χερσονήσου.
• Δημιουργία «Πιλοτικού - Πειραματικού
Αμπελώνα» στην τοπική ενότητα Επισκοπής
του Δήμου Χερσονήσου.
Ποιότητα ζωής και ασφάλεια
των πολιτών.
Βασική συνιστώσα και δομικό στοιχείο της
πολιτικής της Δημοτικής Αρχής υπήρξε η
προστασία του πολίτη, η διασφάλιση βασικών
έννομων αγαθών της κοινωνίας και η κατοχύ-
ρωση της έκφρασης της προσωπικότητας. Το
περιβάλλον είναι ζωτικός χώρος μέσα στον
οποίο αναπτύσσεται η προσωπικότητα του αν-
θρώπου και η χρήση του δεν πρέπει να προ-
σβάλλει το δικαίωμα χρήσης του άλλου.
Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του
νέου Δήμου, η πολιτική ηγεσία του διαπί-
στωσε, ότι οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν σοβαρά
προβλήματα που συνδέονται με την ποιότητα
ζωής τους, την ασφάλεια και την προσωπι-
κότητά τους. Για παράδειγμα, τα τρίτροχα και
τετράτροχα οχήματα άνευ οδηγού που κυκλο-
φορούσαν στον Δήμο και, κυρίως, στη Δημοτι-
κή Ενότητα Μαλίων δημιουργούσαν τεράστια
προβλήματα, με συνέπεια τα έντονα παράπονα
και τις καταγγελίες των δημοτών, των κατοί-
κων και των παραθεριστών, οι οποίοι εκδήλω-
ναν με κάθε τρόπο διαρκώς την αγανάκτησή
τους και αγωνία για τη ζωή τους, την προστα-
σία της περιουσίας τους και την ασφαλή κυ-
κλοφορία πεζών και οχημάτων.
Η χαώδης αυτή κατάσταση, που ήταν πλέον
ανεξέλεγκτη, δεν προέκυψε τυχαία, αλλά ήταν
αποτέλεσμα των πράξεων και των παραλεί-
ψεων των προηγούμενων δημοτικών αρχών.
Κοινή διαπίστωση ήταν, ότι αυτή η πολύχρονη
και προβληματική κατάσταση για να αντιμετω-
πιστεί απαιτούσε από τη δημοτική αρχή και τις
άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες τη λήψη δρα-
στικών μέτρων.
Με υπευθυνότητα, πολιτική βούληση, συ-
στηματική μελέτη και προσπάθεια, αλλά
κυρίως με σωστή αξιοποίηση του υπάρ-
χοντος θεσμικού πλαισίου, η Δημοτική
Αρχή επί δύο χρόνια ασχολήθηκε ακατά-
παυστα με το πρόβλημα και στο τέλος κα-
τάφερε, ξεπερνώντας πολλά προβλήματα
και αντιστάσεις να εκδώσει σύγχρονες και
αποτελεσματικές κανονιστικές αποφάσεις
(τοπικούς νόμους) που αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα.
Δείξαμε
υπευθυνότητα και
πολιτική βούληση
για τη διασφάλιση
βασικών έννομων
αγαθών της
κοινωνίας
22 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Συγκεκριμένα με βάση το πλαίσιο και τις ρυθ-
μίσεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 (Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων), που επιτρέπει την έκ-
δοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων για την
προστασία βασικών αγαθών και δικαιωμάτων
των πολιτών, η δημοτική αρχή προχώρησε με
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην έκ-
δοση των εξής κανονιστικών αποφάσεων:
• Κανονιστική απόφαση για τα τρίτροχα και
τετράτροχα οχήματα.
• Κανονιστική απόφαση για τη μουσική.
• Κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινό-
χρηστων χώρων.
• Κανονιστική απόφαση για την καθαριότητα.
Η ποιότητα και η αποτελεσματική ρύθμιση έν-
νομων σχέσεων των παραπάνω κανονιστικών
αποφάσεων αναγνωρίστηκε από την κεντρική
διοίκηση (Κυβέρνηση), η οποία ενέταξε στα νο-
μοσχέδια που έφερε στη Βουλή μεγάλο μέρος
των διατάξεων που εμπεριέχονται στις τοπικές
κανονιστικές πράξεις που ψήφισε το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Θεσμικές Παρεμβάσεις για
την Αυτοδιοίκηση.
Το νέο, σύγχρονο, αποτελεσματικό και κομματικά
ακηδεμόνευτο μοντέλο διακυβέρνησης προσπα-
θήσαμε να μεταφέρουμε και στο κορυφαίο συλ-
λογικό όργανο της Αυτοδιοίκησης, την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με προτάσεις και
παρεμβάσεις που έκανε κατά καιρούς ο Δήμαρ-
χος, ως μέλος της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
Προτάσεις που ακουμπούσαν τον πυρήνα της
Τ.Α., δηλαδή την διοικητική αυτοτέλεια και την
οικονομική αυτοδυναμία των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Καταθέσαμε συγκε-
κριμένες θέσεις για την κατοχύρωση του status
της Τ.Α. και βελτίωσης του μοντέλου της διοικητι-
κής μεταρρύθμισης που διαμόρφωσε το «Σχέδιο
Καλλικράτης».
Μερικές από αυτές τις προτάσεις, θέσεις και
πρωτοβουλίες παρατίθενται παρακάτω:
1. Ίδρυση Δημοτικών Ταμιευτηρίων για τη
χρηματοδότηση της Τοπικής Ανάπτυξης, λόγω
υποβάθμισης των θεσμοθετημένων πόρων
της Τ.Α. και της ανεπάρκειας των ίδιων πόρων
των Δήμων.
2. Ολοκληρωμένη πρόταση για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της Κρήτης.
3. Θέσεις και απόψεις για το Ρυθμιστικό Σχέ-
διο Ηρακλείου (ΡΣΗ) και την αναθεώρηση του
ΠΠΧΣΑΑ.
4. Πρόταση για ένα ευέλικτο και αποτελεσμα-
τικό σύστημα πρόσληψης προσωπικού στους
ΟΤΑ.
5. Διασφάλιση των εσόδων της Τ.Α. από τη
διαχείριση και εκμετάλλευση τμημάτων αιγι-
αλού και παραλίας.
6. Συνολικό πλαίσιο δράσης και πρωτοβουλι-
ών για την αυτοδιοίκηση.
Καταθέσαμε
συγκεκριμένες
θέσεις για την
κατοχύρωση του
status της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
και τη βελτίωση
του μοντέλου
της διοικητικής
μεταρρύθμισης
23ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
Με το που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου
Χερσονήσου (1/1/2011), κληθήκαμε να αντιμε-
τωπίσουμε μια οικονομική κρίση με πολλαπλές
συνέπειες στα δημοσιονομικά του Δήμου και
στην τοπική κοινωνία.
Σαφώς διαθέταμε λιγότερα έσοδα από τα θεσμο-
θετημένα, λόγω παρακράτησής τους από την πο-
λιτεία. Υπερβολικά χρέη και ανείσπρακτα δημοτι-
κά τέλη, εισφορές και δικαιώματα. Αντιδράσαμε
άμεσα και δραστικά, κάτω από την ασφυκτική
πίεση της επαπειλούμενης οικονομικής κατάρ-
ρευσης του Δήμου.
Στοχεύσαμε στην αναζήτηση και εξεύρεση εναλ-
λακτικών πηγών χρηματοδότησης και στη μεί-
ωση της σπατάλης προς όφελος των πολιτών
και τα καταφέραμε. Εξασφαλίσαμε από το ΕΣΠΑ
και τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα
σημαντικά ποσά τα οποία αγγίζουν τα πενήντα
(50) εκατ. ευρώ. Εισπράξαμε μεγάλο μέρος των
τελών που δικαιούται ο Δήμος και μάλιστα από
εκείνους που όφειλαν τεράστια ποσά και είχαν
και τη δυνατότητα πληρωμής. Όλοι αυτοί δεν
ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους, γιατί
δεν τους πίεζε κανείς, εφαρμόζοντας τον Κώδι-
κα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και
παίρνοντας μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
Οι αγωγές, τα εξώδικα και οι διαταγές πληρωμής
κατέφθαναν στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου
από τους δανειστές μας με αμείωτο ρυθμό. Με
κάθε τρόπο προσπαθούσαμε να αποτρέψουμε
αναγκαστικές κατασχέσεις εις βάρος της περιου-
σίας του Δήμου και της μισθοδοσίας των υπαλ-
λήλων. Ζήσαμε και το παράδοξο για χρέη και
οφειλές του Δήμου, η πολιτεία και η αρμόδια ΔΟΥ
να προχωρήσει στη δέσμευση του ΑΦΜ του κ.
Δημάρχου.
Στο δημαρχείο καθημερινά εξελίσσονταν σκηνές
αλλοφροσύνης και επιθέσεων των αγανακτι-
σμένων πολιτών, προμηθευτών και εργολάβων
εκτέλεσης δημοτικών έργων εις βάρος του Δη-
μάρχου, των Αντιδημάρχων και των υπαλλήλων,
επειδή είτε δεν υπήρχαν χρήματα να πληρωθούν,
είτε οι δαπάνες που είχαν γίνει δεν ήταν νόμιμες
και επομένως δεν μπορούσαν να εκκαθαριστούν.
Με πολλή δουλειά, τη θεσμοθέτηση και τήρηση
διαδικασιών διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και
ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης καταφέ-
ραμε και αποπληρώσαμε την πλειονότητα των
οφειλετών και διασφαλίσαμε τη συνέχιση της
λειτουργίας του Δήμου για την ικανοποίηση των
αναγκών των πολιτών.
Στην τιτάνια αυτή προσπάθεια μεγάλη συμβολή
είχε και η νομική υπηρεσία του Δήμου με τους
νομικούς της συμβούλους, οι οποίοι με εργατικό-
τητα, σωστό σχεδιασμό και επιστημονική επάρκεια
διασφάλισαν τα συμφέροντα του Δήμου. Μερίδιο
συμμετοχής σε αυτό το εγχείρημα έχουν όλες οι
υπηρεσίες του Δήμου και οι υπάλληλοί του.
Σήμερα, στο τέλος της δημοτικής περιόδου (2011-
2014) τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το
τοπίο έχει αλλάξει και η οικονομική κατάσταση του
Δήμου Χερσονήσου είναι σταθερή και αξιοζήλευτη.
Η διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου επιτεύχθηκε
και διασφαλίστηκε ο εξορθολογισμός των οικονομι-
κών του. Η κατάσταση αυτή επιτρέπει πλέον στη νέα
Δημοτική Αρχή να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και
να υλοποιήσει με ρεαλισμό και ασφάλεια.
→ Αξιοποιήσαμε
τις εναλλακτικές
πηγές
χρηματοδότησης
για τη μείωση
της σπατάλης
→ Αξιοποιήσαμε
με τον καλύτερο
τρόπο τους
πόρους του ΕΣΠΑ
→ Αποπληρώσαμε
όλους τους
οφειλέτες του
Δήμου και
διασφαλίσαμε
τη συνέχιση
της λειτουργίας
του Δήμου
Οικονομικό Νοικοκύρεμα
& Εξορθολογισμός
4/
24 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ24 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
25ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
Η θετική πορεία των οικονομικών πραγμάτων του Δήμου Χερσονήσου
επιβεβαιώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο στην έκθεση του Οικονομι-
κού Παρατηρητηρίου για την εξέλιξη του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2014 και την πραγμάτωση - επίτευξη των προβλεπόμενων δει-
κτών.
Δημοτική Περιουσία
Οι Δήμοι, σύμφωνα με το ν. 3463/06 (ΚΔΚ), οφείλουν να καταρτίσουν
και να τηρούν κτηματολόγιο των ακινήτων τους. Ο Δήμος Χερσονήσου
δεν περιορίστηκε σε αυτή την ελάχιστη υποχρέωσή του, αλλά οργάνω-
σε - έντυπα και ηλεκτρονικά - το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του, με στόχο
τη δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας και προσέγγισης για τη βέλτιστη
αξιοποίησή του.
Το τμήμα δημοτικής περιουσίας και η νομική υπηρεσία του Δήμου προ-
χώρησαν σε ένα σοβαρό εγχείρημα, αυτό της νομικής και τεχνικής ταυ-
τοποίησης των ακινήτων του Δήμου. Επιπλέον, δια της δικαστικής οδού
προστάτευσαν την περιουσία από κάθε είδους διεκδικήσεις ή καταπατή-
σεις. Κατόρθωσαν να διεκπεραιώσουν το χρονίζον θέμα της εγγραφής
στο δημοτικό κτηματολόγιο εβδομήντα (70) ακινήτων που ανήκαν σε
καταργημένες σχολικές μονάδες και σήμερα να αποτελούν κομμάτι της
δημοτικής περιουσίας.
Αυξήσαμε και
διασφαλίσαμε την
περιουσία του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ 121.524,34 49.983,74 700.597,62 0,00 872.105,70
ΙΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
3.710,56 410,59 9.755,12 0,00 13.876,27
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
1.103.616,74 529.201,77 145.143,84 1.601,01 1.779.563,36
ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ 698,89 0,00 0,00 14.573,31 15.272,20
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
0,00 0,00 0,00 48.732,46 48.732,46
ΣΥΝΟΛΑ 1.229.550,53 579.596,10 855.496,58 64.906,78 2.729.549,99
Διαχειριστήκαμε τη δημοτική περιουσία (την οποία αυξήσαμε και
με νέες αγορές) στηριζόμενοι στη φιλοσοφία που υπηρετεί τους
παρακάτω σκοπούς και λειτουργίες:
• Τη διάθεση των κτιρίων για δημόσια χρήση (δημοτική διοί-
κηση, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ).
• Διάθεση γης για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των ΟΤΑ.
• Τη βελτίωση των οικονομικών του Δήμου προς όφελος των
δημοτών.
Απολογιστικοί Πίνακες
Ακολουθεί στη συνέχεια, υπό μορφή πινάκων, η παράθεση οικο-
νομικών απολογιστικών στοιχείων που συνθέτουν και αποτυπώ-
νουν την οικονομική κατάσταση του Δήμου.
26 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 1/1/2011
Οι απαιτήσεις του Δήμου υπολογίστηκαν με βάση τις βεβαιωμένες και ανείσπρακτες οφειλές έως την 01.01.2011. Για την προσαρμογή των απαιτήσεων στην τρέχουσα
ρευστοποιήσιμη αξία υπολογίστηκαν προβλέψεις επισφάλειας για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανείσπρακτες για περίοδο πέραν των 12 μηνών.
Οι απαιτήσεις του Δήμου ανά συνενωμένη δημοτική ενότητα αναλύονται ως εξής:
Χερσονήσου Γουβών Μαλίων Επισκοπής Σύνολο
Απαιτήσεις από οφειλέτες 9.725.097,82 3.468.956,14 2.372.733,73 347.007,54 15.913.795,23 €
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 5.414.158,29 1.470.000,00 1.427.835,96 66.616,89 8.378.611,14 €
Σύνολο 4.310.939,53 1.998.956,14 944.897,77 280.390,65 7.535.184,09 €
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΝ 1/1/2011 σύμφωνα με τον ισολογισμό έναρξης 1/1/2011
Αναλυτική κατάσταση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και πιστωτές αναφέρεται σε επισυναπτόμενη κατάσταση στο παράρτημα, ανά δημοτική ενότητα αναλύ-
ονται ως εξής:
Χερσονήσου Γουβών Μαλίων Επισκοπής Σύνολο
Προμηθευτές 1.909.222,15 2.239.421,64 1.312.658,35 1.036.079,96 6.497.382,10
Δ.Ε.Η. 0,00 0,00 0,00 112.159,51 112.159,51
Σύνολο 1.909.222,15 2.239.421,64 1.312.658,35 1.148.239,47 6.609.541,61
Οι υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Η. προκύπτουν από τις καταστάσεις εκκαθάρισης που αποστέλλει η ΔΕΗ μηνιαίως στις πρώην δημοτικές ενότητες και αναφέρονται σε
υπόλοιπα του τελευταίου τριμήνου του 2010.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
2011 61.283.199,26 33.229.244,99 54,22% 17.344.125,50 28,30% 52,20%
2012 67.250.633,54 32.351.217,39 48,11% 16.745.430,36 24,90% 51,76%
2013 41.483.453,69 40.435.495,42 97,47% 19.517.724,41 47,05% 48,27%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΤΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
2012 2010 1.214.357,51 3.115.555,41
2011 1.901.197,90
2013 οφειλές πριν το 2013 3.520.671,04 3.520.671,04
2014 οφειλές πριν το 2013 488.261,90 μέχρι τέλους του α’ 3μηνου 2014 488.261,90
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.124.488,35
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/3/2014
ΕΤΟΣ 2011: 	 182.461,83€
ΕΤΟΣ 2012: 	 62.084,03€
ΕΤΟΣ 2013: 	 170.585,86€
ΕΤΟΣ 2014: 	 34.280,85€
ΣΥΝΟΛΟ: 	 449.412,57€
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:
3.597.000,00 € περίπου (εκ των οποίων ποσό 2.046.182,95 €
αφορά σε προσφυγές του Δήμου Χερσονήσου κατά αποφάσεων
Κτηματικής Υπηρεσίας, για το αντάλλαγμα 20% για την παραχώ-
ρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πρώην
Δήμων Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου).
27ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η ουσι-
αστική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγω-
γικότητάς του, με βασικά οφέλη, την εξοικονόμηση δαπανών, τη βελτίω-
ση των εσόδων του, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας. Ταυτόχρο-
να οδηγεί σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες, που
έχει ως συνέπεια την εξοικονόμηση χρόνου για αυτούς και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιδιώκει την πραγμάτωση δύο βασικών
στόχων:
1. τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και
2. την εξοικονόμηση δαπανών
Για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης είναι κρίσιμος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το
στοιχείο της αποκεντρωμένης υλοποίησης μιας στρατηγικής για τις ΤΠΕ
και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι εγγενώς συνυφασμένο με την
τοπική αυτοδιοίκηση α΄και β΄βαθμού (δήμοι και περιφέρειες). Εξάλλου
μία από τις βασικές επιδιώξεις του ν. 3852/10 «Σχέδιο Καλλικράτης» εί-
ναι η ενδυνάμωση των περιφερειακών διοικητικών δομών και γενικό-
τερα η ενίσχυση της αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να στοχεύει:
1. Στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες και τις τοπικές
επιχειρήσεις.
2. Στην αύξηση της αποδοτικότητας της εσωτερικής λειτουργίας
των ΟΤΑ.
3. Στην ενίσχυση της διαφάνειας, της διαβούλευσης με τον δημότη
και της συμμετοχής του στα δημοτικά πράγματα.
4. Στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.
5. Στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων, των περιφε-
ρειών και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την αποδοτικότερη
και αποτελεσματικότερη επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Ηλεκτρονικός Δήμος		
Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών
του, καθώς επίσης και η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
σε τοπικό επίπεδο, αποτέλεσαν εξαρχής τον τέταρτο (4ο) στρατηγικό
άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος. Η ανάπτυξη
δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, της
παροχής προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της
εξυπηρέτησης του πολίτη, της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη συμμετοχή των
πολιτών σε διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων που οδηγούν στη λήψη
ουσιαστικών αποφάσεων ήταν το στοίχημα και η κατεύθυνση δράσης
της δημοτικής αρχής.
Με την έναρξη λειτουργίας, από 1/1/2011 του νέου Δήμου Χερσονή-
σου, ο οποίος αποτέλεσε τον καθολικό διάδοχο τεσσάρων δήμων (από
τη συνένωση των οποίων προέκυψε) είχε να αντιμετωπίσει την ύπαρξη
διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Υπήρχε ανομοιογενές επί-
πεδο χρήσης αυτών, καθώς επίσης, εσωτερικές μετακινήσεις και ενο-
ποιήσεις υπηρεσιών - διευθύνσεων. Συγχρόνως, ο εκσυγχρονισμός και
η λειτουργία των συστημάτων ήταν επιτακτική ανάγκη, γιατί αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά του συστήματος καθορίζοντας την εύρυθμη λειτουργία
του συνόλου των υπηρεσιών. Το έργο ήταν τεράστιο και αντιστρόφως
ανάλογο των μέσων που υπήρχαν στη διάθεση του νέου Δήμου. Παρό-
λα αυτά κατά την χρονική περίοδο 2011-2014 ολοκληρώθηκαν σημαντι-
κά έργα, όπως:
• Αναβάθμιση Ευρυζωνικών δικτύων για το σύνολο του Νέου «Καλ-
λικρατικού» Δήμου: Η ηλεκτρονική επικοινωνία των υπηρεσιών του
Δήμου που λειτουργούν σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα, καθώς και
των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων, πραγματοποιείται μέσω
του Σύζευξις και δικτύων ευρυζωνικών υποδομών που έχουν αναπτυ-
χθεί από τον Δήμο. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των παραπά-
νω, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες αναβαθμίσεις ταχυτήτων
επικοινωνίας, ανανέωσης εξοπλισμού και επέκτασης δικτύου σύμφωνα
με τις νέες ανάγκες που προέκυψαν από τις αλλαγές που δημιούργησε
η ενοποίηση των Δήμων και των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
5/
Με τη χρήση των τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών
βελτιώσαμε τις υπηρεσίες προς
τους πολίτες και εξοικονομήσαμε
πόρους
28 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
τους. Η Δικτύωση έγινε με εγκατάσταση και χρήση δικτύων οπτικών
ινών για την σύνδεση των κεντρικών σημείων των δημοτικών ενοτήτων.
• Ενοποίηση τεσσάρων διαφορετικών τηλεφωνικών κέντρων: Ολο-
κληρώθηκε με επιτυχία η ενοποίηση των τηλεφωνικών κέντρων καθώς
επίσης και η αναβάθμιση, επέκταση των υφιστάμενων υποδομών τηλε-
φωνίας μέσω Σύζευξις, με στόχο την ενιαία διαχείριση των κλήσεων. Τα
τηλεφωνικά κέντρα των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων ενοποιήθηκαν
για το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου και τα αποκεντρωμένα σημεία
του και καθιερώθηκε η χρήση των τριψήφιων εσωτερικών αριθμών,
καθώς επίσης και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη.
• Κεντρικό σύστημα διαχείρισης παρουσίας προσωπικού: To
ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο (κάρτα εργασίας), εγκαταστάθηκε στους
χώρους εργασίας όλου του Δήμου και χρησιμοποιείται από την αρχή
της δημοτικής περιόδου, πολύ πριν γίνει απαίτηση για εφαρμογή από
την Κεντρική διοίκηση. Δίνει τη δυνατότητα καταγραφής προσέλευσης,
χρόνου εργασίας και αποχώρησης των εργαζομένων σε όλα τα δημο-
τικά κτήρια.
• Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων: Σε όλους τους πρώην Δή-
μους και τα Δημοτικά Καταστήματα και των τεσσάρων Δημοτικών Ενο-
τήτων, έγινε ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων διευκολύνοντας το
έργο των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:
• Δικτυακή ενοποίηση κτιρίων και υπηρεσιών μέσω Σύζευξις.
• Λειτουργία Κεντρικού Πρωτοκόλλου, με πρόσβαση από όλα τα Δημοτικά
καταστήματα.
• Ενοποίηση δεδομένων οικονομικής διαχείρισης, περιφερειακών εφαρ-
μογών και λογιστικής. Μεταφορά ανεξόφλητων υπόλοιπων συναλλασσο-
μένων.
• Ενοποίηση δεδομένων μισθοδοσίας - διαχείρισης προσωπικού.
• Ενοποίηση τεχνικών μελετών. Ιστορικό όλων των μελετών των 4 Δήμων.
• Δημοτική Πύλη (Portal). Δημιουργία νέας εμφάνισης του portal
για τον «Καλλικρατικό» Δήμο Χερσονήσου και εμπλουτισμός με
e-υπηρεσίες και νέες πληροφορίες:
Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι απαιτήσεις και οι προ-
διαγραφές του νόμου περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επέβαλαν την
ανάγκη του ανασχεδιασμού των δημοτικών portal και τη μετεξέλιξή
τους σε εργαλεία για τις υπηρεσίες και κόμβο γρήγορης και ολοκληρω-
μένης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης για τους δημότες και επισκέ-
πτες. Βασική επιλογή ήταν η ανάπτυξη και ενεργοποίηση σύγχρονων
μορφών επικοινωνίας του Δήμου με τους δημότες, καθώς και η εύκολη
και γρήγορη πληροφόρησή τους για θέματα που τους αφορούν. Για το
λόγο αυτό ενεργοποιηθήκαν δυνατότητες στο δημοτικό portal, όπως
forum, ατζέντα εκδηλώσεων, RSS, σύστημα προβολής και εύχρηστης
αναζήτησης αποφάσεων συλλογικών οργάνων, διαχείριση πιστοποιημέ-
νων χρηστών, newsletters, δημοσκοπήσεις, φόρμες επικοινωνίας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στην υπηρεσία που θέλει ο πο-
λίτης κ.τ.λ. με στόχο την εύκολη πρόσβαση των δημοτών σε χρήσιμες
πληροφορίες και υπηρεσίες.
• Εφαρμογή Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ: Εφαρμογή υποστήρι-
ξης πληρωμών μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ. Εκδίδεται Κω-
δικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής (Κ.Η.Π) για κάθε συναλλαγή και γίνεται
μαζική πίστωση όλων των πληρωμών ανεξάρτητα από την τράπεζα και
το κανάλι συναλλαγών (κατάστημα, internet banking, phone banking).
Όλα τα ειδοποιητήρια πληρωμής που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του
Δήμου έχουν Κ.Η.Π. Δημότες και επιχειρήσεις εξοφλούν μέσω ΔΙΑΣ
(κατάστημα, internet banking, phone banking), χωρίς να επισκέπτονται
τον Δήμο, και χωρίς να μετακινούνται από το χώρο τους.
• Ηλεκτρονικές πληρωμές: Εξυπηρετούν εκτός από τους πολίτες
και τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου να εισπράξουν τις οφειλές.
Με την e-δήλωση των τελών οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότη-
τα ηλεκτρονικής καταχώρησης και αποστολής της «Δήλωσης Τελών
Διαμονής Παρεπιδημούντων & Εκδιδόμενων Λογαριασμών» επιχει-
ρήσεων προς τον Δήμο και πληρωμής μέσω ΔΙΑΣ. Κάθε μήνα χρη-
σιμοποιούν την εφαρμογή πάνω από εκατό (100) επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον Δήμο.
• Λειτουργία εφαρμογής αιτημάτων και ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων: Όλα τα έγγραφα, τα αιτήματα και τα αρχεία, που πρωτοκολ-
λούνται, ακολουθούν διαδικασία σάρωσης και στη συνέχεια διακινού-
νται ηλεκτρονικά. Προϊστάμενοι και υπάλληλοι βλέπουν στην οθόνη τους
τις εργασίες που έχουν χρεωθεί, με αποτέλεσμα τη γρήγορη, οργανω-
μένη και αποτελεσματική εργασία. Η διαδικασία αυτή αναβαθμίζει και
εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών.
• «eποδείξεις». Αίτημα - δήλωση με ένα κλικ σε χάρτη. Μια πρω-
τοπόρα εφαρμογή: Σκοπός της εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός λει-
τουργικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο διασφαλί-
ζει την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την οργάνωση του Δήμου, αλλά
και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών μέσα από ένα φιλικό περι-
βάλλον. Δίνει τη δυνατότητα στον δημότη να υποδείξει, στις υπηρεσίες,
σημεία σε εποπτικό μέσο - χάρτη του δήμου, εστιάζοντας στην ακριβή
τοποθεσία στην οποία υπάρχει βλάβη, φθορά ή ατέλεια στις κατηγορίες
που περιγράφονται παρακάτω:
1. Οδικό Δίκτυο: φθορές υφιστάμενου οδικού δικτύου, καταπτώσεις, το-
ποθέτηση και συντήρηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της
κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
2. Ηλεκτρολογικό Δίκτυο: συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύ-
ου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικότερα των υπαίθριων χώρων
του Δήμου.
3. Πράσινο: συντήρηση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου (σπα-
σμένα κλαδιά - κορμοί δέντρων, κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα
και τη διέλευση πεζών και οχημάτων και επαφές με καλώδια δικτύου
ηλεκτροφωτισμού).
4. Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση (ΔΕΥΑΧ): φθορές, βλάβες και συντή-
ρηση υφιστάμενων δικτύων.
5. Καθαριότητα: αποκομιδή απορριμμάτων, τοποθέτηση και συντήρηση
κάδων και απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης απορριμμάτων, καθα-
29ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
μεία, γηροκομεία κλπ. Επιστήμονες από το
Εργαστήριο σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου, μελέ-
τησαν και κατέγραψαν τα σημαντικότερα
σημεία ενδιαφέροντος στα οποία εγκατα-
στάθηκε στη συνέχεια ο απαραίτητος εξο-
πλισμός. Τα σημεία που επιλέχθηκαν είναι
το Νηπιαγωγείο Γουρνών και δύο κεντρικά
σημεία του Λιμένα Χερσονήσου και των
Μαλίων. Η διαφάνεια και η εγκυρότητα των
στοιχείων διασφαλίζεται από το έμπειρο
επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου
Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και από
την άμεση και αυτοματοποιημένη δημοσί-
ευση των μετρηθέντων τιμών ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας.
ριότητα κοινόχρηστων χώρων, οδοκαθαρι-
σμός, παρεμφερείς εργασίες καθαριότητας,
όπως περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων.
• e-υπηρεσίες στο Portal του Δήμου: Πα-
ροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτη-
σης του πολίτη υψηλού επιπέδου με πιστο-
ποιημένους ή μη χρήστες, με στόχο αιτήματα
και απόκριση των υπηρεσιών του Δήμου σε
αυτά, να γίνονται από τον Η/Υ του πολίτη. Με
τις e-υπηρεσίες παρέχεται η δυνατότητα πλη-
ροφόρησης για τις διαδικασίες, εκτυπώνονται
έντυπα που χρησιμοποιούνται, και πραγματο-
ποιείται ηλεκτρονικό αίτημα όπου δεν απαιτεί-
ται φυσική παρουσία.
• Παρατηρητήριο Μέτρησης Ηλεκτρομα-
γνητικής Ακτινοβολίας: Στόχος και επιδίωξη
είναι η συνεχής και απρόσκοπτη ενημέρωση
των δημοτών για τα επίπεδα ηλεκτρονικής
ακτινοβολίας σε περιοχές του Δήμου αυξημέ-
νης πληθυσμιακής συγκέντρωσης, σε συνερ-
γασία με το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοι-
νωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
συμμετέχει στο πρόγραμμα pedion24. 
Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη συνεχή κατα-
γραφή των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας. Τα δε αποτελέσματα των μετρήσεων δη-
μοσιεύονται καθημερινά στην ιστοσελίδα:
http://tinyurl.com/okclae5
Οι σταθμοί του pedion 24 καταγράφουν σε
24ωρη βάση το συνολικό ηλεκτρομαγνη-
τικό πεδίο που προκαλείται από διάφορες
πηγές, όπως η ραδιοφωνία, η τηλεόρα-
ση και η κινητή τηλεφωνία. Έτσι δίνεται
στο κοινό η δυνατότητα να ενημερώνεται
άμεσα και αξιόπιστα για τα επίπεδα ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας οποιαδήποτε
στιγμή. Τα στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα
και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων
ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να αναζη-
τήσει στοιχεία από το παρελθόν, οποιαδή-
ποτε στιγμή. Οι περιοχές στις οποίες εγκα-
θίστανται σταθμοί μέτρησης επιλέγονται με
βάση πολλαπλά κριτήρια, τα πιο σημαντικά
από τα οποία είναι η υψηλή πληθυσμιακή
συγκέντρωση και η παρουσία ευαίσθητων
χώρων, όπως παιδικοί σταθμοί, νοσοκο-
Αριθμός επισκεπτών
στο portal του Δήμου / Μήνα
8.000
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσο-
νται/αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη
Επιπέδου 1: Πληροφόρηση (Παρέχεται πλήρης κάλυ-
ψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με
τις υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών
δημοσιοποιημένων σε Διαδικτυακή Πύλη.)
Δημότες
1. Θέματα Αλλοδαπών
2. Πολεοδομικά Θέματα (12 είδη υπηρεσιών)
3. Δημοτολόγιο (19 είδη υπηρεσιών)
4. Μητρώο Αρρένων (7 είδη υπηρεσιών)
5. Πολιτικοί Γάμοι
6. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη υπηρεσιών)
Επιχειρήσεις
1. Άδειες Καταστημάτων (13 είδη υπηρεσιών)
2. Δήλωση Τελών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσο-
νται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη
Επιπέδου 2: Αλληλεπίδραση (Διατίθενται σε Διαδικτυ-
ακή Πύλη επίσημα έντυπα σε εκτυπώσιμη μορφή. Η
διαδικασία εξυπηρέτησης ξεκινά και ολοκληρώνεται
με μη ηλεκτρονικό τρόπο.)
Δημότες
1. Πολεοδομικά Θέματα (10 είδη υπηρεσιών)
2. Δημοτολόγιο (18 είδη υπηρεσιών)
3. Μητρώο Αρρένων (7 είδη υπηρεσιών)
4. Πολιτικοί Γάμοι
5. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη υπηρεσιών)
Επιχειρήσεις
1. Άδειες Καταστημάτων (13 είδη υπηρεσιών)
2. Δήλωση Τελών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσ-
σονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του
πολίτη Επιπέδου 3: Αμφίδρομη Διάδραση (Παρέχε-
ται πρόσβαση μέσω Διαδικτυακής Πύλης σε επίσημες
ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία
εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει
και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Η ολο-
κλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης γίνεται με μη
ηλεκτρονικό τρόπο.)
Δημότες
1. Δημοτολόγιο (ένα είδος υπηρεσίας)
2. Τεχνική Υπηρεσία (2 είδη υπηρεσιών)
Επιχειρήσεις
1. Δήλωση Τελών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσο-
νται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη
Επιπέδου 4: Συναλλαγή (Προσφέρεται στους χρήστες
ολοκληρωμένος και πλήρης ηλεκτρονικός χειρισμός
της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες
όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση
και πληρωμή. Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται
από τον χρήστη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτη-
σής του.)
1. eποδείξεις (Δημότες - Επιχειρήσεις)
2. Δήλωση Τελών (μόνο επιχειρήσεις)
30 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ30 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
1
4
5
2
3
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014

Recomendados

ενημερωτικό δελτίο 30.07.2014 por
ενημερωτικό δελτίο 30.07.2014ενημερωτικό δελτίο 30.07.2014
ενημερωτικό δελτίο 30.07.2014NTUA
231 visualizações8 slides
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011 por
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011taxalia
906 visualizações66 slides
Teyxos3 por
Teyxos3Teyxos3
Teyxos3dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
01 03 por
01 0301 03
01 03lylafyow
107 visualizações3 slides
Topiki Autodoihkish por
Topiki AutodoihkishTopiki Autodoihkish
Topiki Autodoihkisheretrianews
299 visualizações14 slides
Teyxos2 por
Teyxos2Teyxos2
Teyxos2dimossikionion
2.9K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

071310 obama email (lithuanian) por
071310  obama email (lithuanian)071310  obama email (lithuanian)
071310 obama email (lithuanian)VogelDenise
119 visualizações24 slides
092812 david addington article (swedish) por
092812  david addington article (swedish)092812  david addington article (swedish)
092812 david addington article (swedish)VogelDenise
127 visualizações8 slides
082512 us supreme court response (ESPERANTO) por
082512  us supreme court response (ESPERANTO)082512  us supreme court response (ESPERANTO)
082512 us supreme court response (ESPERANTO)VogelDenise
534 visualizações73 slides
092812 david addington article (esperanto) por
092812  david addington article (esperanto)092812  david addington article (esperanto)
092812 david addington article (esperanto)VogelDenise
134 visualizações7 slides
Houston United Way Promotes Literacy with Tiny Libraries por
Houston United Way Promotes Literacy with Tiny LibrariesHouston United Way Promotes Literacy with Tiny Libraries
Houston United Way Promotes Literacy with Tiny LibrariesPaul Katsus
241 visualizações3 slides
LITHUANIAN hillary clinton stingers por
LITHUANIAN  hillary clinton stingersLITHUANIAN  hillary clinton stingers
LITHUANIAN hillary clinton stingersVogelDenise
143 visualizações20 slides

Destaque(20)

071310 obama email (lithuanian) por VogelDenise
071310  obama email (lithuanian)071310  obama email (lithuanian)
071310 obama email (lithuanian)
VogelDenise119 visualizações
092812 david addington article (swedish) por VogelDenise
092812  david addington article (swedish)092812  david addington article (swedish)
092812 david addington article (swedish)
VogelDenise127 visualizações
082512 us supreme court response (ESPERANTO) por VogelDenise
082512  us supreme court response (ESPERANTO)082512  us supreme court response (ESPERANTO)
082512 us supreme court response (ESPERANTO)
VogelDenise534 visualizações
092812 david addington article (esperanto) por VogelDenise
092812  david addington article (esperanto)092812  david addington article (esperanto)
092812 david addington article (esperanto)
VogelDenise134 visualizações
Houston United Way Promotes Literacy with Tiny Libraries por Paul Katsus
Houston United Way Promotes Literacy with Tiny LibrariesHouston United Way Promotes Literacy with Tiny Libraries
Houston United Way Promotes Literacy with Tiny Libraries
Paul Katsus241 visualizações
LITHUANIAN hillary clinton stingers por VogelDenise
LITHUANIAN  hillary clinton stingersLITHUANIAN  hillary clinton stingers
LITHUANIAN hillary clinton stingers
VogelDenise143 visualizações
YIDDISH hillary clinton stingers por VogelDenise
YIDDISH  hillary clinton stingersYIDDISH  hillary clinton stingers
YIDDISH hillary clinton stingers
VogelDenise123 visualizações
Norwegian thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange) por VogelDenise
Norwegian  thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)Norwegian  thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)
Norwegian thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)
VogelDenise226 visualizações
Russian thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange) por VogelDenise
Russian  thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)Russian  thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)
Russian thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)
VogelDenise194 visualizações
071310 obama email (japanese) por VogelDenise
071310  obama email (japanese)071310  obama email (japanese)
071310 obama email (japanese)
VogelDenise185 visualizações
Latvian thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange) por VogelDenise
Latvian  thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)Latvian  thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)
Latvian thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)
VogelDenise215 visualizações
011817-PROJECT EXTENDING AFRICA (Portuguese) por VogelDenise
011817-PROJECT EXTENDING AFRICA (Portuguese)011817-PROJECT EXTENDING AFRICA (Portuguese)
011817-PROJECT EXTENDING AFRICA (Portuguese)
VogelDenise35 visualizações
071310 obama email (maltese) por VogelDenise
071310  obama email (maltese)071310  obama email (maltese)
071310 obama email (maltese)
VogelDenise253 visualizações
071310 obama email (esperanto) por VogelDenise
071310  obama email (esperanto)071310  obama email (esperanto)
071310 obama email (esperanto)
VogelDenise143 visualizações
071310 obama email (arabic) por VogelDenise
071310  obama email (arabic)071310  obama email (arabic)
071310 obama email (arabic)
VogelDenise253 visualizações
CHINESE (Simplified) hillary clinton stingers por VogelDenise
CHINESE (Simplified)  hillary clinton stingersCHINESE (Simplified)  hillary clinton stingers
CHINESE (Simplified) hillary clinton stingers
VogelDenise101 visualizações
092812 david addington article (persian) por VogelDenise
092812  david addington article (persian)092812  david addington article (persian)
092812 david addington article (persian)
VogelDenise353 visualizações
072712 usa ku klux klan runned government - hindi por VogelDenise
072712 usa ku klux klan runned government - hindi072712 usa ku klux klan runned government - hindi
072712 usa ku klux klan runned government - hindi
VogelDenise115 visualizações
Alan lowenthal wikipedia(highlighted) por VogelDenise
Alan lowenthal  wikipedia(highlighted)Alan lowenthal  wikipedia(highlighted)
Alan lowenthal wikipedia(highlighted)
VogelDenise31 visualizações
092909 EMAIL TO OLYMPIC COMMITTEE (LATVIAN) por VogelDenise
092909  EMAIL TO OLYMPIC COMMITTEE (LATVIAN)092909  EMAIL TO OLYMPIC COMMITTEE (LATVIAN)
092909 EMAIL TO OLYMPIC COMMITTEE (LATVIAN)
VogelDenise95 visualizações

Similar a Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014

Omilia εγκαίνια του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας και τον Απολογισμό Πε... por
Omilia εγκαίνια του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας και τον Απολογισμό Πε...Omilia εγκαίνια του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας και τον Απολογισμό Πε...
Omilia εγκαίνια του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας και τον Απολογισμό Πε...forkeratea
914 visualizações21 slides
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταPolisConference
437 visualizações16 slides
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ... por
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...NTUA
256 visualizações8 slides
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2014 por
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2014ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2014
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2014Δήμος Κω Γραφείο Τύπου
463 visualizações9 slides
01 - 03 por
01 - 0301 - 03
01 - 03lylafyow
188 visualizações3 slides
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου ioannouyian
186 visualizações20 slides

Similar a Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014(20)

Omilia εγκαίνια του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας και τον Απολογισμό Πε... por forkeratea
Omilia εγκαίνια του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας και τον Απολογισμό Πε...Omilia εγκαίνια του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας και τον Απολογισμό Πε...
Omilia εγκαίνια του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας και τον Απολογισμό Πε...
forkeratea914 visualizações
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por PolisConference
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
PolisConference437 visualizações
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ... por NTUA
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
NTUA256 visualizações
01 - 03 por lylafyow
01 - 0301 - 03
01 - 03
lylafyow188 visualizações
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por ioannouyian
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
ioannouyian186 visualizações
Nea Apxh programme por Konstantin Tsimas
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programme
Konstantin Tsimas299 visualizações
εισηγηση 2ου θεματοσ por kosalive
εισηγηση 2ου θεματοσεισηγηση 2ου θεματοσ
εισηγηση 2ου θεματοσ
kosalive365 visualizações
Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χρ... por NTUA
Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χρ...Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χρ...
Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χρ...
NTUA113 visualizações
THESSEUS Presentation - 2005 GR por Constantinos Parissis
THESSEUS Presentation - 2005 GRTHESSEUS Presentation - 2005 GR
THESSEUS Presentation - 2005 GR
Constantinos Parissis223 visualizações
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογι... por Voula Zisopoulou
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογι...ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογι...
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - Απολογι...
Voula Zisopoulou55 visualizações
εισηγηση 8ου θεματοσ por kosalive
εισηγηση 8ου θεματοσεισηγηση 8ου θεματοσ
εισηγηση 8ου θεματοσ
kosalive386 visualizações
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου por ialmopia.gr
Κεντρική Ομιλία ΠαρούτογλουΚεντρική Ομιλία Παρούτογλου
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου
ialmopia.gr 120 visualizações
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι... por OTS SA
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS ROADSHOW-ΑΘΗΝΑ: Δυνατότητες Χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τη Νέα Προγραμματι...
OTS SA737 visualizações
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης por forkeratea
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
forkeratea581 visualizações
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη por samostimes
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
samostimes2.2K visualizações
Σ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης por OTS SA
Σ. Λιαπης Οικονομολογος ΛογιστηςΣ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
Σ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
OTS SA614 visualizações
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co... por My Chersonissos
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
My Chersonissos732 visualizações
ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ por Voula Zisopoulou
ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ
Voula Zisopoulou58 visualizações

Mais de My Chersonissos

Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete por
Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality CreteArchaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete
Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality CreteMy Chersonissos
598 visualizações31 slides
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P... por
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...My Chersonissos
1.1K visualizações18 slides
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete por
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality CreteTravel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality CreteMy Chersonissos
2K visualizações17 slides
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence por
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR ConfrenceΔήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR ConfrenceMy Chersonissos
731 visualizações28 slides
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results por
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign ResultsHersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign ResultsMy Chersonissos
2.4K visualizações16 slides
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου por
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία ΤύπουΑπολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία ΤύπουMy Chersonissos
599 visualizações198 slides

Mais de My Chersonissos(20)

Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete por My Chersonissos
Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality CreteArchaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete
Archaeological sites, Museums & Τhematic Parks in Hersonissos Municipality Crete
My Chersonissos598 visualizações
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P... por My Chersonissos
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...
Episkopi Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination P...
My Chersonissos1.1K visualizações
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete por My Chersonissos
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality CreteTravel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete
Travel Companies for Alternative Tourism in Hersonissos Municipality Crete
My Chersonissos2K visualizações
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence por My Chersonissos
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR ConfrenceΔήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence
Δήμαρχος Χερσονήσου - Μαστοράκης Ιωάννης CPMR Confrence
My Chersonissos731 visualizações
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results por My Chersonissos
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign ResultsHersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results
Hersonissos Municipality & Greek Travel bloggers - Campaign Results
My Chersonissos2.4K visualizações
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου por My Chersonissos
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία ΤύπουΑπολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου
Απολογισμός Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, Δελτία Τύπου
My Chersonissos599 visualizações
Points of interest Hersonissos Municipality in Crete Greece por My Chersonissos
Points of interest Hersonissos Municipality in Crete GreecePoints of interest Hersonissos Municipality in Crete Greece
Points of interest Hersonissos Municipality in Crete Greece
My Chersonissos3.3K visualizações
Σημεία Ενδιαφέροντος στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης por My Chersonissos
Σημεία Ενδιαφέροντος στο Δήμο Χερσονήσου ΚρήτηςΣημεία Ενδιαφέροντος στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης
Σημεία Ενδιαφέροντος στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης
My Chersonissos1.9K visualizações
Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Κρητης και οι Υπόλοιπες Περιφέρειες - Δρ Μαρία Μ... por My Chersonissos
Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Κρητης και οι Υπόλοιπες Περιφέρειες - Δρ Μαρία Μ...Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Κρητης και οι Υπόλοιπες Περιφέρειες - Δρ Μαρία Μ...
Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Κρητης και οι Υπόλοιπες Περιφέρειες - Δρ Μαρία Μ...
My Chersonissos659 visualizações
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρητης - Ανδρέας Μ... por My Chersonissos
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρητης - Ανδρέας Μ...Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρητης - Ανδρέας Μ...
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρητης - Ανδρέας Μ...
My Chersonissos560 visualizações
Τελική φάση συμπερασμάτων της έρευνας για την τουριστική κατανάλωση στον δήμο... por My Chersonissos
Τελική φάση συμπερασμάτων της έρευνας για την τουριστική κατανάλωση στον δήμο...Τελική φάση συμπερασμάτων της έρευνας για την τουριστική κατανάλωση στον δήμο...
Τελική φάση συμπερασμάτων της έρευνας για την τουριστική κατανάλωση στον δήμο...
My Chersonissos848 visualizações
Destination Profile - Hersonissos Municipality in Crete por My Chersonissos
Destination Profile - Hersonissos Municipality in CreteDestination Profile - Hersonissos Municipality in Crete
Destination Profile - Hersonissos Municipality in Crete
My Chersonissos1.8K visualizações
Συμπεράσματα για την αγορά και την επιχειρησιακή λειτουργία των τουριστικών ε... por My Chersonissos
Συμπεράσματα για την αγορά και την επιχειρησιακή λειτουργία των τουριστικών ε...Συμπεράσματα για την αγορά και την επιχειρησιακή λειτουργία των τουριστικών ε...
Συμπεράσματα για την αγορά και την επιχειρησιακή λειτουργία των τουριστικών ε...
My Chersonissos680 visualizações
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού - Ιωάννης Ζα... por My Chersonissos
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού - Ιωάννης Ζα...Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού - Ιωάννης Ζα...
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού - Ιωάννης Ζα...
My Chersonissos640 visualizações
Pay as you Throw - Νηστικάκη por My Chersonissos
Pay as you Throw - ΝηστικάκηPay as you Throw - Νηστικάκη
Pay as you Throw - Νηστικάκη
My Chersonissos479 visualizações
ΔΑΜΑΛ - Παρουσίαση Παραλιών Δήμου Χερσονήσου por My Chersonissos
ΔΑΜΑΛ - Παρουσίαση Παραλιών Δήμου ΧερσονήσουΔΑΜΑΛ - Παρουσίαση Παραλιών Δήμου Χερσονήσου
ΔΑΜΑΛ - Παρουσίαση Παραλιών Δήμου Χερσονήσου
My Chersonissos567 visualizações
Pay as you Throw - Παπαδάκης por My Chersonissos
Pay as you Throw - ΠαπαδάκηςPay as you Throw - Παπαδάκης
Pay as you Throw - Παπαδάκης
My Chersonissos436 visualizações
Διαγωνισμός για την Τουριστική Ελληνική Αγορά - Δήμος Χερσονήσου, ekdromi.gr por My Chersonissos
Διαγωνισμός για την Τουριστική Ελληνική Αγορά - Δήμος Χερσονήσου, ekdromi.grΔιαγωνισμός για την Τουριστική Ελληνική Αγορά - Δήμος Χερσονήσου, ekdromi.gr
Διαγωνισμός για την Τουριστική Ελληνική Αγορά - Δήμος Χερσονήσου, ekdromi.gr
My Chersonissos693 visualizações
Gouves Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination Pro... por My Chersonissos
Gouves Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination Pro...Gouves Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination Pro...
Gouves Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destination Pro...
My Chersonissos2.1K visualizações
Hersonissos Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destinatio... por My Chersonissos
Hersonissos Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destinatio...Hersonissos Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destinatio...
Hersonissos Destination Tourism Profile - Hersonissos Municipality Destinatio...
My Chersonissos2.3K visualizações

Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014

 • 2. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ DESTINATION PROFILES XΑΡΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ ΧΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
 • 4. Ζαχαρίας Δοξαστάκης Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε στη Χερσόνησο Ηρακλείου το 1959, είναι πα- ντρεμένος με την καθηγήτρια Καλλιόπη Καρβουνάκη και έχουν τρία παιδιά. Πτυχιούχος της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επι- στημών (ΠΑΣΠΕ) Αθηνών. Πτυχιούχος της ΑΣΣΕ, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τελειόφοιτος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτι- κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τμήμα Νομικό. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινότητας Λιμένος Χερσο- νήσου από το 1986 έως το 1998 και Δήμαρχος του Δήμου Χερσονήσου από το 1999 μέχρι το 2002. Επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Συνεργασία» και Δημοτικός Σύμβου- λος του Δήμου Χερσονήσου από το 2003 έως το 2010. Το 2010 εξελέγη Δήμαρχος του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Χερσονήσου (πρώην Δήμοι Γουβών, Επισκοπής, Μαλίων και Χερσονήσου) για τη δημοτική περίοδο 2011-2014. Συντονιστής Λειτουργιών της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπιακή πόλη του Ηρα- κλείου τα έτη 2003 - 2004. Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης από το 2005 έως και το 2010. Έχει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα σε θέματα Οργά- νωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας, Διοικητικής Δικονομίας - Διοικητικής Διαδικασίας - Πολεοδομικής Νο- μοθεσίας, Νέου Κοινοτικού και Δημοτικού Κώδικα, Θέματα θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδι- οίκησης και Τουριστικής Ανάπτυξης. Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων για το διάστημα από 1995 έως 2006. Πρό- εδρος της μόνιμης Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΚΕ από το 1995 έως το 2006 και εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ ως μέλος στην τριμελή Επιτροπή Τουρισμού του Υπουργείου Τουρι- στικής Ανάπτυξης από το 2004 έως το 2006. Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ηρακλείου από το 1991 έως το 2006 και Αντιπρόεδρος της Ένωσης. Εκπρόσωπος των Δήμων της Κρήτης στο Δ.Σ. του Οργανι- σμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Ανώνυμη Εταιρεία. Πλούσια αυτοδιοικητική δράση ως μέλος Διοικητικών Συμ- βουλίων φορέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • 6. 6 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2 / Εισαγωγή σελ. 16 3 / Διοικητική Μεταρρύθμιση σελ. 19 4 / Οικονομικό Νοικοκύρεμα & Εξορθολογισμός σελ. 23 5 / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σελ. 27 1 / Χαιρετισμός Δημάρχου σελ. 13
 • 7. 7ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 6 / Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός σελ. 31 7 / Πρωτογενής Τομέας σελ. 41 9 / Περιβάλλον & Πράσινες Πολιτικές σελ. 65 10 / Τουριστικός Προορισμός σελ. 93 12 / Παράρτημα σελ. 133 11 / Υποδομές & Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση σελ. 119 8 / Κοινωνικές πολιτικές σελ. 49
 • 8. 8 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δήμαρχος Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Πρόεδρος: Γεώργιος Δανελάκης Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Ανυφαντάκης Γραμματέας: Μαρία Λουράκη - Ψοφογιαννάκη Δημοτικοί Σύμβουλοι Αργυράκης Νικόλαος Ασσαριώτη Ειρήνη Βασιλάκης Μιχάλης Βουράκης Ιωάννης Διαμαντάκης Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης Ζερβάκη Ιωάννα Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ Κατσαμποξάκης Σπυρίδων Λουλουδάκης Απόστολος (18/02/2011 - 31/08/2014) Χατζάκης Εμμανουήλ (01/01/2011 - 17/02/2011) Μακράκης Γεώργιος Μαστοράκης Ιωάννης Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος Μουντράκης Ιωάννης Κασαπάκης Ιωάννης (19/07/2013 - 31/08/2014) Μπαγουράκης Γεώργιος (01/01/2011 - 18/07/2013) Μπελιβάνης Νικόλαος Πλευράκης Εμμανουήλ Σέγκος Ιωάννης Σταυρουλάκης Νικόλαος Φανουράκης Ζαχαρίας Φιλιππάκης Κωνσταντίνος Χατζάκης Ευάγγελος Χατζηπαναγιώτης Αντώνης Χειρακάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχοι Χρονική Περίοδος 2011-2012 Σπυρίδων Κατσαμποξάκης Γεώργιος Μακράκης Ιωάννης Μαστοράκης Κωνσταντίνος Φιλιππάκης Γεώργιος Χειρακάκης Χρονική Περίοδος 2013-2014 Εμμανουήλ Διαμαντάκης Σπυρίδων Κατσαμποξάκης Γεώργιος Μακράκης (2014) Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης (2013) Ιωάννης Μαστοράκης Νικόλαος Σταυρουλάκης Πρόεδροι Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Μαστοράκης (2011-2012) Εμμανουήλ Διαμαντάκης (2013-2014) Πρόεδροι Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Κωνσταντίνος Φιλιππάκης (2011-2012) Ιωάννης Μαστοράκης (2013-2014) Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Ευαγγελία Χατζάκη, Δικηγόρος (2011-2014) Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου Νικόλας Βαϊλάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Νατάσσα Νηστικάκη, Χημικός Μηχανικός Ειρήνη Περδικογιάννη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Ιωάννης Ζαχαριουδάκης, εντεταλμένος σύμβουλος Μηνάς Λιαπάκης, ειδικός σύμβουλος Δημάρχου Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Ειρήνη Μαστοράκη Σοφία Τζεδάκη ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Στοιχεία Δημοτικής Αρχής
 • 9. 9ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πληθυσμός 53.553κάτοικοι Έκταση 271.580τετραγωνικά χλμ. Έδρα Γούρνες Δημοτικές Ενότητες Δημοτική Ενότητα Γουβών Δημοτική Ενότητα Επισκοπής Δημοτική Ενότητα Μαλίων Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου
 • 10. 10 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ A Pretty Map designed by
 • 12. 12 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ12 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • 13. 13ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 Φίλες και Φίλοι, Ολοκληρώνεται, σε λίγο, η τρέχουσα δημοτική περίοδος 2011-2014, η οποία συνέπεσε με τη νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”». Η προσπάθειά μας και το έργο που παρουσιάσαμε στον Δήμο Χερσονή- σου τα προηγούμενα τριάμισι (3,5) χρόνια, πραγματοποιήθηκε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, σε μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυ- ρία, εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που έχει γνωρίσει η πατρίδα μας μεταπολεμικά. Σε αυτό το δυσμενές, αβέβαιο και πρωτόγνωρο περιβάλλον, εμείς ως Δήμος και ως τοπική κοινωνία καταφέραμε πολλά. Ολοκληρώσαμε ένα σπουδαίο έργο, που πραγματοποιήθηκε από μια νέα Διοίκηση, σε ένα νέο, ενοποιημένο Δήμο. Τον Δήμο με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικών επιχειρήσεων κάθε μορφής και τον κατεξοχήν ανοιχτό και εξωστρεφή Δήμο της χώρας. Είναι το έργο μιας νέας Διοίκησης που κλήθηκε μέσα σε τριάμισι (3,5) χρόνια να καταφέρει την ομαλή συνένωση τεσσάρων διαφορετικών Δήμων, με διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές προτεραιότητες, διαφο- ρετικά μοντέλα διοίκησης. Σε μια νέα, ενιαία, αυτοδιοικητική οντότητα, σύμφωνα με τις επιταγές του «Καλλικράτη». Και θέλω ειλικρινά να πιστέψετε, πως το εγχείρημα αυτό δεν ήταν κα- θόλου εύκολο. Όσοι το έζησαν από μέσα, δημοτικοί σύμβουλοι και προ- σωπικό του Δήμου, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δεν ομιλώ, βέβαια, για τον εαυτό μου και τους στενούς μου συνεργάτες (ειδικούς συμβούλους) με τους οποίους από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το τιμόνι του Δή- μου, σε καθημερινή βάση, βιώναμε τη νέα πραγματικότητα και την αδή- ριτη ανάγκη να ξεπερνούμε, άμεσα και αποτελεσματικά, σειρά προβλη- μάτων για να προχωρήσει το έργο μας. Και γι΄ αυτή τους τη συνδρομή και στήριξη τούς ευχαριστώ από καρδιάς. Το εγχείρημα ήταν σύνθετο, γιατί έγινε χωρίς ουσιαστική βοήθεια και καθοδήγηση από την πολιτεία, μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στήριζε τις νέες δομές, χωρίς επαρκή προετοιμασία των ανθρώπων που στελέχωναν τις δη- μοτικές υπηρεσίες. Κυρίως όμως, χωρίς τη σύνταξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΟΕΠ). Εμείς, όμως, τα καταφέραμε. Έγινε ομαλά η μετάβαση στο νέο αυτο- διοικητικό σχήμα, «χωρίς κραδασμούς», αλλά το κυριότερο χωρίς εκ- πτώσεις και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών. Χωρίς να επιβαρυνθεί η καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Χωρίς να μείνει ο Δήμος δίχως έργα. Χωρίς να υπάρξει αρνητική επίπτωση στις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες μας. Βέβαια, η ομαλή μετάβαση στο νέο αυτοδιοικητικό σχήμα έγινε σε ένα πολύ δυσμενές για τον Δήμο μας, αλλά και τη χώρα γενικότερα, οικονομικό περιβάλ- λον, εξαιτίας των δραστικών περικοπών που επέφεραν τα μνημόνια και η πολιτική της αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμό- σθηκε, η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων και σημαντικές περικοπές στη χρηματοδότηση και το προσωπικό της Αυτοδιοίκησης. Θα έλεγα ότι η Αυτοδιοίκηση πλήρωσε παραπάνω από ότι της αναλο- γούσε στο λογαριασμό της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, χωρίς να είναι οι Δήμοι οι φορείς εκείνοι που δημιούργησαν το δημόσιο χρέος. Παρόλα αυτά τα καταφέραμε γιατί: • Διαθέτουμε την εμπειρία και τη γνώση των τοπικών υποθέσεων. • Εφαρμόσαμε ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης. • Είχαμε την ομόθυμη στήριξη των εργαζομένων μας. Χωρίς τη δική τους υποστήριξη στο νέο εγχείρημα, χωρίς τη συνεργασία τους, δε θα ήταν εύκολη η προσαρμογή στο νέο μοντέλο οργάνω- σης και λειτουργίας του Δήμου μας. • Διαχειριστήκαμε με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτι- κότητα τους οικονομικούς πόρους του Δήμου μας. • Διεκδικήσαμε αποτελεσματικά μέσω διάφορων χρηματοδοτι- κών προγραμμάτων, πάνω από πενήντα (50) εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα τα οποία αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου μας. Με τα χρήματα αυτά, αλλά και με τη ση- μαντική εξοικονόμηση πόρων που πετύχαμε από το νοικοκύρεμα του Δήμου, αποδείξαμε στην πράξη ότι είμαστε μια Διοίκηση που μπορεί να κάνει έργο ακόμη και σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής λιτότητας. • Αποδείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, ακό- μη και με λιγότερους πόρους, ακόμη και με λιγότερο προσωπικό. Χαιρετισμός Δημάρχου 1/
 • 14. 14 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Και κάναμε τη διαφορά, γιατί δουλέψαμε για τον Δήμο και τους συμπο- λίτες μας, μεθοδικά, με όραμα και σχέδιο, αναζητώντας ευκαιρίες και όχι δικαιολογίες. Δεν πέσαμε στην παγίδα του λαϊκισμού και των εύκολων και ανέξοδων καταγγελιών, δεν ψάξαμε να βρούμε δικαιολογίες που θα μας επέτρε- παν να μην δουλεύουμε. Δεν επιλέξαμε να γκρινιάζουμε και να διαμαρ- τυρόμαστε, επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο της προσπάθειας, του έργου, της ευθύνης και της συνέπειας και σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την επιλογή μας. Οφείλω, λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή της καταγραφής και της δημοσιο- ποίησης του απολογισμού των πεπραγμένων, να απευθύνω πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου, τους αντι- δημάρχους, τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους, τους δημοτι- κούς και τοπικούς συμβούλους μας, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου όλων των παρατάξεων, τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτού, τους εθελοντές, τους δεκάδες συμπολίτες μας, που με τη δουλειά τους, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου αυτού. Ενός έργου που τονίζω ότι δεν είναι έργο ενός, αλλά είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και προσπάθειας. Αγαπητές και Aγαπητοί Συμπολίτες, Όλα όσα έγιναν ή σχεδιάστηκαν να γίνουν στον Δήμο την περίοδο 2011- 2014, στηρίζονται στις ισχυρές οικονομικές βάσεις που δημιουργήσαμε και στη νοικοκυρεμένη και διαφανή διαχείριση των δημοτικών πόρων, για την οποία είμαστε περήφανοι. Και είμαστε περήφανοι, γιατί παρά τη σημαντική περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης, στο διάστημα 2011- 2014, ο ενιαίος Δήμος Χερσονήσου κατάφερε και αύξησε την περιουσία του, μείωσε τις υποχρεώσεις του και βελτίωσε όλους τους οικονομικούς δείκτες παρουσιάζοντας πλεόνασμα στον ισολογισμό του. Ήταν επιλογή μας τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα να τα μετατρέψουμε σε κοινωνικό πλεόνασμα έργων και υπηρεσιών, που προσφέραμε στους συμπολίτες μας. Αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών μας ήταν το γεγονός ότι: • ενώ μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση προς τον Δήμο, κυρίως των ΚΑΠ, κατά 50%, • ενώ μειώθηκαν τα καθαρά έσοδα του ενιαίου Δήμου, λόγω της υπο- βάθμισης του βασικού τέλους παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών, με νομοθετική ρύθμιση, εμείς διασφαλίσαμε την ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του και καταφέραμε να δια- θέτουμε επαρκή ρευστότητα, ώστε να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις υποχρεώσεις μας.
 • 15. 15ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 Όμως η μεγαλύτερη επιτυχία της Διοίκησής μας είναι ότι καταφέραμε να διεκδικήσουμε και να μας εγκριθούν πάνω από πενήντα (50) εκατομμύ- ρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και διάφορα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Τα έργα που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν με τα πενήντα (50) εκατομμύρια ευρώ: • ενισχύουν τις υποδομές του Δήμου, • αυξάνουν την περιουσία του Δήμου, • βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, • ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας, • διασφαλίζουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον και, το κυριότερο, • είναι έργα μηδενικού κόστους και ανεκτίμητης σπουδαιότητας για τους συμπολίτες μας. Φίλες και Φίλοι, Οφείλω να είμαι ειλικρινής με τους πολίτες μας, οι οποίοι δικαιούνται να γνωρίζουν, πλήρως, όλα τα δεδομένα της συγκυρίας που βρεθήκα- με, της διαδρομής που διανύσαμε και του πλαισίου που λειτουργήσαμε. Κληρονομήσαμε μεγάλα οικονομικά προβλήματα, χρέη και μη εκκαθα- ρισμένες και νόμιμες δαπάνες από τους συνενωθέντες οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με αυτά τα πραγματικά δεδομένα, κινηθήκαμε με προσήλωση και επι- μονή σε δύο άξονες. Αφενός δώσαμε ως δημοτική αρχή, συλλογικά και σε καθημερινή βάση μια δύσκολη μάχη να στήσουμε το νέο δήμο σε υγιή θεμέλια και να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του. Αφετέρου αναλάβαμε ταυτόχρονα μεγάλες και σοβαρές πρωτοβουλίες και θέσα- με σημαντικούς αναπτυξιακούς στόχους από την πρώτη στιγμή ανάλη- ψης των καθηκόντων μας. Οικοδομήσαμε και οργανώσαμε τον Δήμο Χερσονήσου, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη στις απαιτήσεις ενός στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Μόνο με αυτές τις επιλογές μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά και να αποδώσουν τα ισχυρά συ- γκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και να κερδίσουμε το στοίχη- μα της ψηφιακής εποχής και της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης με υποδομές και ποιότητα ζωής που θα αποτελούν πόλο έλξης. Τέλος, εκφράζω τις ολόψυχες ευχαριστίες μου προς τους δημότες μας, που πάντα στη μακρά μου διαδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτέ- λεσαν το στήριγμα και το σημείο αναφοράς όλων των αποφάσεών μου, που στόχο είχαν την αποτελεσματική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας. Ζαχαρίας Δοξαστάκης Δήμαρχος Χερσονήσου
 • 16. 16 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Η Δημοτική Αρχή που προέκυψε από τις δη- μοτικές εκλογές την 7η Νοεμβρίου 2010 βρέ- θηκε από την πρώτη ημέρα αντιμέτωπη με τη «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”». Η μεταρρύθμιση αυτή δημιούργησε για τις τοπικές κοινωνίες νέες αυξημένες απαιτήσεις και, ταυτόχρονα, αύξησε την ανάγκη διασφάλι- σης της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στή- ριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και την ανησυχία σχετικά με την ολοκληρωμέ- νη, ισόρροπη και ισομερή ανάπτυξη του νέου Δήμου Χερσονήσου. Πέραν από αυτές τις συνθήκες της αφετηρίας που δημιούργησε η διοικητική μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με το Ν. 3852/2010, το περιβάλλον λειτουργίας των νέου τύπου Δήμων διαμορφώθηκε και επηρεάστηκε από την πρωτοφανή κρίση που έπληξε την ελληνι- κή οικονομία. Έγιναν μεγάλες δομικές αλλαγές και, ταυτόχρονα, ανετράπησαν βεβαιότητες και δεδομένα δεκαετιών. Συγκεκριμένα, η χρημα- τοδότηση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπο- λογισμό υπέστη δραστική μείωση. Από την αρχή της θητείας μας ακολουθήσαμε πολιτικές εξορθολογισμού και νοικοκυρέμα- τος των οικονομικών του Δήμου που είχαν εκτροχιασθεί από την κακοδιαχείριση των προηγούμενων ετών. Η πολιτική πρότασή μας, η οποία επικυρώθη- κε στις εκλογές του 2010 από το λαό, θεώρησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση θεσμό πολιτικό, θε- σμό συμμετοχής και έκφρασης των πολιτών και διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων. Κινηθήκαμε στην καθημερινή μας λειτουργία και δράση με στρατηγική, όραμα και σχεδια- σμό. Στηριχθήκαμε σε συγκεκριμένες αρχές και προϋποθέσεις αποτελεσματικής διαχείρι- σης, όπως: • στην πληροφόρηση του πολίτη, • στη συλλογικότητα, όσον αφορά στη διοί- κηση των τοπικών υποθέσεων, • στην πρωτοβουλία των πολιτών, στην κα- θιέρωση μορφών άμεσης συμμετοχής, και • στην ανάπτυξη ποικίλων μορφών διαλό- γου με τους πολίτες, τους κοινωνικούς φο- ρείς και τις παραγωγικές τάξεις. Κυρίαρχη προτεραιότητά μας αποτέλεσε ο αγώνας για ουσιαστική διοικητική μεταρρύθ- μιση, που καθιστά τους δήμους ρυθμιστές των τοπικών πραγμάτων, παρέχοντας αναβαθμι- σμένες υπηρεσίες διασφαλισμένης ποιότητας, χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελ- τίωση της ποιότητας ζωής και εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών σε όλες τις αποφά- σεις που αφορούν στο μέλλον της πόλης μέσα από διαδικασίες διαφανείς, συμμετοχικές, προσβάσιμες σε όλους. Προς αυτή την κατεύ- θυνση εργαστήκαμε με συνεχείς προτάσεις, με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των λοιπών πόρων του Δήμου, εξασφαλίζο- ντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Καλλικρά- τη», μιας διοικητικής μεταρρύθμισης δύσκο- λης, αλλά συνάμα αναγκαίας για τη χώρα μας, κληθήκαμε να χτίσουμε το νέο Δήμο από την αρχή. Στην προσπάθειά μας αυτή επιδιώξαμε την ανασυγκρότηση και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών μας. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα έγινε άμε- σα και χρειάστηκε σκληρή δουλειά, τόσο από τους αιρετούς, όσο και από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών μας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και αισθάνομαι την ανά- γκη να τους ευχαριστήσω δημόσια. Ο οδικός χάρτης ενεργειών και δράσεων που είχε σχε- διαστεί από το νόμο και το Υπουργείο Εσωτερι- κών για τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα υλοποιήθηκε σε σύντομο χρόνο αλλά, κυρίως, εφαρμόστηκε με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάστηκαν και διατέθηκαν ατελείωτες ώρες απασχόλησης του δημάρχου και των ειδικών συμβούλων του. Διαβήκαμε δύσκολα μονοπάτια, αλλά η επιμονή, ο σχεδιασμός και η συνειδητοποίηση του ρόλου μας, μας οδήγησαν στο ξέφωτο, με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις για την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Η συνολική δράση της δημοτικής αρχής, όπως αυτή εκφράστηκε με τα θεσμοθετημένα όρ- Εισαγωγή 2/
 • 17. 17ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 γανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επι- τροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.ά.), προσ- διόρισε με σαφήνεια τη δυναμική σχέση των πολιτών με τη δημοτική αρχή. Η πολιτική αυτή αποτυπώθηκε και εκδηλώθη- κε από τη δημοτική αρχή με πρωτοβουλίες και δράσεις που επεδίωξαν για τους πολίτες του Δήμου, την κατοχύρωση και ικανοποίηση βα- σικών δικαιωμάτων, όπως: • Την υγεία, τη στέγαση και τη διασφάλιση ενός υγιεινού, χωρίς ρύπανση περιβάλλο- ντος. • Τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον ελεύ- θερο χρόνο και την πολυπολιτισμική ολο- κλήρωση. • Την εξασφάλιση ενός αρχιτεκτονικού και φυσικού περιβάλλοντος ποιότητας. • Την αρμονική συνύπαρξη των λειτουρ- γιών της καθημερινής ζωής. • Την απασχόληση και τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της τοπικής κοινωνίας. • Την αειφόρο (βιώσιμη), διαρκή ανάπτυξη και τη διατήρηση των φυσικών πόρων και του φυσικού πλούτου. • Τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων των δημοτών, για τις υποθέσεις που τους αφορούν. • Τη διασφάλιση της ποιότητας των παρε- χόμενων υπηρεσιών. • Την ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών με τη δημιουργία οικιστικού περι- βάλλοντος που ευνοεί την κοινωνική, οικο- νομική, πολιτιστική και πνευματική ανάπτυ- ξη του ανθρώπου. • Την ασφαλή διαβίωση και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. • Την αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα πολίτη και πόλης. • Την ισότητα της απόλαυσης όλων των δι- καιωμάτων και υπηρεσιών από τους πολί- τες, χωρίς διακρίσεις. Ο απολογισμός πεπραγμένων που έχετε στα χέρια σας, συντάχθηκε όχι μόνο γιατί προ- βλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά γιατί αποτελεί πεποίθηση για τη Δημοτική Αρχή, ότι η λογοδοσία και η δημόσια εξήγηση των πε- πραγμένων ενώπιον των πολιτών, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προώθησης των τοπικών υποθέσεων των πολιτών. Αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η σύνο- ψη μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξουμε τον Δήμο μας, να τον κάνουμε βιώσιμο, φι- λικό προς τον άνθρωπο, ανοιχτό σε ιδέες με μέλλον και προοπτικές. Η προσπάθεια αυτή έγινε μέσα σε αντίξοες συνθήκες, αλλά για να ολοκληρωθεί απαιτείται ακόμα χρόνος και δουλειά. → Διασφαλίσαμε την κοινωνική συνοχή με τη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού → Επιδιώξαμε την ολοκληρωμένη και ισομερή ανάπτυξη του Δήμου → Βελτιώσαμε την ποιότητα ζωής και εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν → Προσπαθήσαμε να κάνουμε τον Δήμο βιώσιμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και ανοιχτό σε ιδέες για να αποκτήσει μέλλον & προοπτική
 • 18. 18 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ18 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • 19. 19ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 Το «σχέδιο Καλλικράτης» υπήρξε μια διοικητική μεταρρύθμιση δύσκολη, αλλά συνάμα και αναγκαία για τη χώρα μας. Ο «Καλλικράτης» επιχεί- ρησε να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό το απέραντο Ελληνικό Δημόσιο και το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από κακοδιαχείριση, διαφθορά και σπατάλη. Όλο αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Η αναδιορ- γάνωση του νέου Δήμου, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», αλλά και ως δομική αναγκαιότητα, αποτέλεσε τεράστιο οργανωτικό εγχείρημα, το οποίο είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία εσωτερική διαδικασία διοικη- τικού-τεχνικού χαρακτήρα. Είναι μια διαδικασία εξαιρετικά σημαντική για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, την παροχή ουσιαστικότερης εξυπηρέτησης και ποιοτικότερων υπηρεσιών στους δημότες. Τους άξονες της λειτουργίας της Διοίκησης καθόρισαν οι βασικές αρχές για ισότιμη, δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των πολιτών, μακριά από κομματικά στεγανά και πολιτικές εξαρτήσεις και διαχείριση όλων των θεμάτων του Δήμου με πλήρη διαφάνεια. Όλες οι διοικητικές παρεμβάσεις κινήθηκαν πάνω σε στέρεες βάσεις και άξονες όπως: • Την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του ρόλου των θεσμών και των υπηρεσιών του δήμου. • Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας που πα- ρέχουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορείς της αυτοδι- οίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. • Την εισαγωγή στον Δήμο του προγραμματισμού και του σχεδια- σμού. • Την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και διαδι- κασιών εσωτερικού ελέγχου. • Τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό του Δήμου. • Την επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα σύγχρονα ζητήματα. • Τη διεύρυνση των αρμοδιότητων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου. • Την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω- νιών (ΤΠΕ). Η συγκρότηση του Δήμου Χερσονήσου έγινε με επιτυχία σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού ολοκληρώθηκαν επιτυχώς: • Η διοικητική συγκρότηση και αποτελεσματική λειτουργία των νέων συλλογικών οργάνων που προβλέπει η νομοθεσία. • Η αντιμετώπιση με υπευθυνότητα, διοικητική πληρότητα και προσή- λωση στη νομιμότητα και διαφάνεια, των τοπικών υποθέσεων. • Η λύση - κατάργηση - συγχώνευση πρώην νομικών προσώπων και επιχειρήσεων και η δημιουργία των νέων νομικών προσώπων και επι- χειρήσεων που πρόβλεψε ο «Καλλικράτης». • Η συγχώνευση των δύο ΔΕΥΑ σε μία και η επέκταση του αντικειμένου της σε όλη την επικράτεια του νέου Δήμου. • Η δημιουργία των δύο σχολικών επιτροπών. • Η ηλεκτρονική απογραφή του προσωπικού. • Η εφαρμογή ηλεκτρονικού παρουσιολογίου. • Η κατάρτιση και εφαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) από το πρώτο εξάμηνο του 2011 με ενσωμάτωση όλων των συ- ντελούμενων στο χώρο της Αυτοδιοίκησης αλλαγών, με στόχευση να λειτουργήσει ο Δήμος με ευελιξία, ορθολογική αξιοποίηση του προσω- πικού και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στην καθημερινή εξυπηρέτη- ση όλων των δημοτών. • Η διαφάνεια και αξιοκρατία σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες. • Η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων. • Η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του Δήμου. • Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 2011-2014, αποκλειστικά από το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και τους ειδικούς συμβούλους του Δημάρχου, όπου αποτυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου και οι προτεραιότητες-άξονες για την υλοποίησή του. • Η κατάρτιση του ειδικού προγράμματος για τον τουρισμό. Συντάχθηκε και εφαρμόστηκε από τον Δήμο το πρόγραμμα ΒΙΤΑ (Βιώσιμης Τουρι- στικής Ανάπτυξης). Τα περισσότερα από τα παραπάνω έγιναν με τις δυνάμεις του Δήμου από το προσωπικό των υπηρεσιών, χωρίς να δαπανηθούν χρήματα σε εξωτερικούς συνεργάτες. Βρεθήκαμε ως Δημοτική Αρχή αυτή την τρέχουσα περίοδο (2011-2014) αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα στη διοικητική λειτουργία όπως: η απαγόρευση των προσλήψεων, οι διαθεσιμότητες, η κατάργηση της Δη- μοτικής Αστυνομίας, ο περιορισμός των συμβάσεων. Διοικητική Μεταρρύθμιση 3/
 • 20. 20 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Παρόλα αυτά κρατήσαμε τον Δήμο όρθιο και ζω- ντανό και στηρίξαμε τους δημότες μας που δοκι- μάζονται σκληρά από την οικονομική κρίση. Πρώτη προτεραιότητά μας αποτέλεσε η ουσια- στική αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου, του κυρίαρχου θεσμικού συλλογικού οργάνου του Δήμου, το οποίο εκφράζει τις αρχές της λαϊ- κής κυριαρχίας και της δημοκρατικής εκπροσώ- πησης. Η επιλογή μας αυτή πήρε σάρκα και οστά, απέ- κτησε ουσιαστικό περιεχόμενο και όλες οι απο- φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των δύο άλλων συλλογικών οργάνων, της Οικονο- μικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λαμβάνονταν με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των πολιτών. Στη λήψη των αποφάσεων του Δημοτικού Συμ- βουλίου υπήρξε σύνθεση, συναίνεση και τις πε- ρισσότερες φορές ομοφωνία. Ελήφθησαν πολλές και σημαντικές αποφάσεις, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι υλοποιήθηκαν. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: • Η σύσταση διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικό σημείο επαφής (ΚΟΣΕ) για το κτηματολόγιο». • Η σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργά- νου (ΣΤΟ) για την πολιτική προστασία. • Η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβού- λευσης και η κατάρτιση κανονισμού λειτουργί- ας. • Η κατάρτιση Κανονισμού Πληροφόρησης Πο- λιτών. • Η συγκρότηση και λειτουργία Τοπικού Συμ- βουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας. • Η έγκριση Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρε- ώσεων δημοτών και κατοίκων (95/11). • Η κατάρτιση και ψήφιση κανονισμών λειτουρ- γίας Εκτελεστικής Επιτροπής, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δημο- τικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων. • Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Φι- λικού Διακανονισμού, του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄), όπως τροποποιήθη- κε με το ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α΄ 152), για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών (123/11). • Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, αμέσως με την έναρξη της δημο- τικής περιόδου (2011). (67/11). • Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο «Σύμ- φωνο των Δημάρχων» (“Covenant of Mayors”) για την τοπική βιώσιμη ενέργεια. (154/11). • Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουρ- γίας του Δημοτικού Συμβουλίου (161/11). • Κατάρτιση βιώσιμης πρότασης για την ανά- πτυξη της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρ- νών. ΠΑΒΓ (169/11). • Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτι- κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (225/11). • Η ανάληψη της εποπτείας, λειτουργίας και διαχείρισης των κρατικών παιδικών κατασκη- νώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι- κής Αλληλεγγύης στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι. (232/11). • Η έγκριση του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΧ (269/11) • Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με το ΥΠΕΚΑ για τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων και εργασιών (354/11). • Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Μετα- ναστών και η ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του. (422/11). • Υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» (449/11). • Η συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 με την πρόταση «Μέτρηση και αξι- ολόγηση σε πραγματικό χρόνο της περιβαλλο- ντικής επιβάρυνσης σε τουριστικές περιοχές και ανάπτυξη σχεδίου πρόληψης και αντιμετώ- πισης των δυσμενών επιπτώσεων». (506/11). • Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυ- Θέσαμε τέλος στην κακοδιαχείριση, διαφθορά και σπατάλη Στηριχθήκαμε στις δυνάμεις του Δήμου και το Προσωπικό του, για τη διοικητική μεταρρύθμιση
 • 21. 21ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 ξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Χερσονήσου και χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ 2007-2013. (512/11). • Πρόταση συνεργασίας του Δήμου Χερσονή- σου με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ για την εφαρμογή στον Δήμο συλλογικού συστήματος ανταποδοτικής εναλλακτικής δι- αχείρισης συσκευασιών. • Η υλοποίηση της υπηρεσίας «παροχή υπη- ρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσπο- των σκύλων». • Υπογραφή Σύμβασης με το ΕΛΚΕΘΕ για την εκπόνηση της μελέτης «Στρατηγικός Σχεδια- σμός και προστασία της παράκτιας ζώνης του Δήμου Χερσονήσου» (581/11). • Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανά- πτυξης και Προβολής του Δήμου (30/2012). • Διατύπωση πρότασης για τη δημιουργία «Φορέα Διαχείρισης Έργων Ύδρευσης Ηρα- κλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη.» (128/12). • Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στον Δήμο Χερσονήσου. (255/12) • Υποβολή ολοκληρωμένου σχεδίου για την αστυνόμευση και την ασφάλεια της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου. • Υλοποίηση Προγράμματος Τηλεϊατρικής υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας για τους δημότες Χερσονήσου. • Δημιουργία «Πιλοτικού - Πειραματικού Αμπελώνα» στην τοπική ενότητα Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου. Ποιότητα ζωής και ασφάλεια των πολιτών. Βασική συνιστώσα και δομικό στοιχείο της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής υπήρξε η προστασία του πολίτη, η διασφάλιση βασικών έννομων αγαθών της κοινωνίας και η κατοχύ- ρωση της έκφρασης της προσωπικότητας. Το περιβάλλον είναι ζωτικός χώρος μέσα στον οποίο αναπτύσσεται η προσωπικότητα του αν- θρώπου και η χρήση του δεν πρέπει να προ- σβάλλει το δικαίωμα χρήσης του άλλου. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του νέου Δήμου, η πολιτική ηγεσία του διαπί- στωσε, ότι οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την ποιότητα ζωής τους, την ασφάλεια και την προσωπι- κότητά τους. Για παράδειγμα, τα τρίτροχα και τετράτροχα οχήματα άνευ οδηγού που κυκλο- φορούσαν στον Δήμο και, κυρίως, στη Δημοτι- κή Ενότητα Μαλίων δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα, με συνέπεια τα έντονα παράπονα και τις καταγγελίες των δημοτών, των κατοί- κων και των παραθεριστών, οι οποίοι εκδήλω- ναν με κάθε τρόπο διαρκώς την αγανάκτησή τους και αγωνία για τη ζωή τους, την προστα- σία της περιουσίας τους και την ασφαλή κυ- κλοφορία πεζών και οχημάτων. Η χαώδης αυτή κατάσταση, που ήταν πλέον ανεξέλεγκτη, δεν προέκυψε τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα των πράξεων και των παραλεί- ψεων των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Κοινή διαπίστωση ήταν, ότι αυτή η πολύχρονη και προβληματική κατάσταση για να αντιμετω- πιστεί απαιτούσε από τη δημοτική αρχή και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες τη λήψη δρα- στικών μέτρων. Με υπευθυνότητα, πολιτική βούληση, συ- στηματική μελέτη και προσπάθεια, αλλά κυρίως με σωστή αξιοποίηση του υπάρ- χοντος θεσμικού πλαισίου, η Δημοτική Αρχή επί δύο χρόνια ασχολήθηκε ακατά- παυστα με το πρόβλημα και στο τέλος κα- τάφερε, ξεπερνώντας πολλά προβλήματα και αντιστάσεις να εκδώσει σύγχρονες και αποτελεσματικές κανονιστικές αποφάσεις (τοπικούς νόμους) που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Δείξαμε υπευθυνότητα και πολιτική βούληση για τη διασφάλιση βασικών έννομων αγαθών της κοινωνίας
 • 22. 22 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Συγκεκριμένα με βάση το πλαίσιο και τις ρυθ- μίσεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), που επιτρέπει την έκ- δοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων για την προστασία βασικών αγαθών και δικαιωμάτων των πολιτών, η δημοτική αρχή προχώρησε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην έκ- δοση των εξής κανονιστικών αποφάσεων: • Κανονιστική απόφαση για τα τρίτροχα και τετράτροχα οχήματα. • Κανονιστική απόφαση για τη μουσική. • Κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινό- χρηστων χώρων. • Κανονιστική απόφαση για την καθαριότητα. Η ποιότητα και η αποτελεσματική ρύθμιση έν- νομων σχέσεων των παραπάνω κανονιστικών αποφάσεων αναγνωρίστηκε από την κεντρική διοίκηση (Κυβέρνηση), η οποία ενέταξε στα νο- μοσχέδια που έφερε στη Βουλή μεγάλο μέρος των διατάξεων που εμπεριέχονται στις τοπικές κανονιστικές πράξεις που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεσμικές Παρεμβάσεις για την Αυτοδιοίκηση. Το νέο, σύγχρονο, αποτελεσματικό και κομματικά ακηδεμόνευτο μοντέλο διακυβέρνησης προσπα- θήσαμε να μεταφέρουμε και στο κορυφαίο συλ- λογικό όργανο της Αυτοδιοίκησης, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με προτάσεις και παρεμβάσεις που έκανε κατά καιρούς ο Δήμαρ- χος, ως μέλος της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. Προτάσεις που ακουμπούσαν τον πυρήνα της Τ.Α., δηλαδή την διοικητική αυτοτέλεια και την οικονομική αυτοδυναμία των Οργανισμών Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Καταθέσαμε συγκε- κριμένες θέσεις για την κατοχύρωση του status της Τ.Α. και βελτίωσης του μοντέλου της διοικητι- κής μεταρρύθμισης που διαμόρφωσε το «Σχέδιο Καλλικράτης». Μερικές από αυτές τις προτάσεις, θέσεις και πρωτοβουλίες παρατίθενται παρακάτω: 1. Ίδρυση Δημοτικών Ταμιευτηρίων για τη χρηματοδότηση της Τοπικής Ανάπτυξης, λόγω υποβάθμισης των θεσμοθετημένων πόρων της Τ.Α. και της ανεπάρκειας των ίδιων πόρων των Δήμων. 2. Ολοκληρωμένη πρόταση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης. 3. Θέσεις και απόψεις για το Ρυθμιστικό Σχέ- διο Ηρακλείου (ΡΣΗ) και την αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ. 4. Πρόταση για ένα ευέλικτο και αποτελεσμα- τικό σύστημα πρόσληψης προσωπικού στους ΟΤΑ. 5. Διασφάλιση των εσόδων της Τ.Α. από τη διαχείριση και εκμετάλλευση τμημάτων αιγι- αλού και παραλίας. 6. Συνολικό πλαίσιο δράσης και πρωτοβουλι- ών για την αυτοδιοίκηση. Καταθέσαμε συγκεκριμένες θέσεις για την κατοχύρωση του status της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση του μοντέλου της διοικητικής μεταρρύθμισης
 • 23. 23ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 Με το που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Χερσονήσου (1/1/2011), κληθήκαμε να αντιμε- τωπίσουμε μια οικονομική κρίση με πολλαπλές συνέπειες στα δημοσιονομικά του Δήμου και στην τοπική κοινωνία. Σαφώς διαθέταμε λιγότερα έσοδα από τα θεσμο- θετημένα, λόγω παρακράτησής τους από την πο- λιτεία. Υπερβολικά χρέη και ανείσπρακτα δημοτι- κά τέλη, εισφορές και δικαιώματα. Αντιδράσαμε άμεσα και δραστικά, κάτω από την ασφυκτική πίεση της επαπειλούμενης οικονομικής κατάρ- ρευσης του Δήμου. Στοχεύσαμε στην αναζήτηση και εξεύρεση εναλ- λακτικών πηγών χρηματοδότησης και στη μεί- ωση της σπατάλης προς όφελος των πολιτών και τα καταφέραμε. Εξασφαλίσαμε από το ΕΣΠΑ και τα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα σημαντικά ποσά τα οποία αγγίζουν τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ. Εισπράξαμε μεγάλο μέρος των τελών που δικαιούται ο Δήμος και μάλιστα από εκείνους που όφειλαν τεράστια ποσά και είχαν και τη δυνατότητα πληρωμής. Όλοι αυτοί δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους, γιατί δεν τους πίεζε κανείς, εφαρμόζοντας τον Κώδι- κα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και παίρνοντας μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Οι αγωγές, τα εξώδικα και οι διαταγές πληρωμής κατέφθαναν στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου από τους δανειστές μας με αμείωτο ρυθμό. Με κάθε τρόπο προσπαθούσαμε να αποτρέψουμε αναγκαστικές κατασχέσεις εις βάρος της περιου- σίας του Δήμου και της μισθοδοσίας των υπαλ- λήλων. Ζήσαμε και το παράδοξο για χρέη και οφειλές του Δήμου, η πολιτεία και η αρμόδια ΔΟΥ να προχωρήσει στη δέσμευση του ΑΦΜ του κ. Δημάρχου. Στο δημαρχείο καθημερινά εξελίσσονταν σκηνές αλλοφροσύνης και επιθέσεων των αγανακτι- σμένων πολιτών, προμηθευτών και εργολάβων εκτέλεσης δημοτικών έργων εις βάρος του Δη- μάρχου, των Αντιδημάρχων και των υπαλλήλων, επειδή είτε δεν υπήρχαν χρήματα να πληρωθούν, είτε οι δαπάνες που είχαν γίνει δεν ήταν νόμιμες και επομένως δεν μπορούσαν να εκκαθαριστούν. Με πολλή δουλειά, τη θεσμοθέτηση και τήρηση διαδικασιών διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης καταφέ- ραμε και αποπληρώσαμε την πλειονότητα των οφειλετών και διασφαλίσαμε τη συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Στην τιτάνια αυτή προσπάθεια μεγάλη συμβολή είχε και η νομική υπηρεσία του Δήμου με τους νομικούς της συμβούλους, οι οποίοι με εργατικό- τητα, σωστό σχεδιασμό και επιστημονική επάρκεια διασφάλισαν τα συμφέροντα του Δήμου. Μερίδιο συμμετοχής σε αυτό το εγχείρημα έχουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και οι υπάλληλοί του. Σήμερα, στο τέλος της δημοτικής περιόδου (2011- 2014) τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το τοπίο έχει αλλάξει και η οικονομική κατάσταση του Δήμου Χερσονήσου είναι σταθερή και αξιοζήλευτη. Η διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου επιτεύχθηκε και διασφαλίστηκε ο εξορθολογισμός των οικονομι- κών του. Η κατάσταση αυτή επιτρέπει πλέον στη νέα Δημοτική Αρχή να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει με ρεαλισμό και ασφάλεια. → Αξιοποιήσαμε τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη μείωση της σπατάλης → Αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους του ΕΣΠΑ → Αποπληρώσαμε όλους τους οφειλέτες του Δήμου και διασφαλίσαμε τη συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου Οικονομικό Νοικοκύρεμα & Εξορθολογισμός 4/
 • 24. 24 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ24 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • 25. 25ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 Η θετική πορεία των οικονομικών πραγμάτων του Δήμου Χερσονήσου επιβεβαιώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο στην έκθεση του Οικονομι- κού Παρατηρητηρίου για την εξέλιξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και την πραγμάτωση - επίτευξη των προβλεπόμενων δει- κτών. Δημοτική Περιουσία Οι Δήμοι, σύμφωνα με το ν. 3463/06 (ΚΔΚ), οφείλουν να καταρτίσουν και να τηρούν κτηματολόγιο των ακινήτων τους. Ο Δήμος Χερσονήσου δεν περιορίστηκε σε αυτή την ελάχιστη υποχρέωσή του, αλλά οργάνω- σε - έντυπα και ηλεκτρονικά - το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας και προσέγγισης για τη βέλτιστη αξιοποίησή του. Το τμήμα δημοτικής περιουσίας και η νομική υπηρεσία του Δήμου προ- χώρησαν σε ένα σοβαρό εγχείρημα, αυτό της νομικής και τεχνικής ταυ- τοποίησης των ακινήτων του Δήμου. Επιπλέον, δια της δικαστικής οδού προστάτευσαν την περιουσία από κάθε είδους διεκδικήσεις ή καταπατή- σεις. Κατόρθωσαν να διεκπεραιώσουν το χρονίζον θέμα της εγγραφής στο δημοτικό κτηματολόγιο εβδομήντα (70) ακινήτων που ανήκαν σε καταργημένες σχολικές μονάδες και σήμερα να αποτελούν κομμάτι της δημοτικής περιουσίας. Αυξήσαμε και διασφαλίσαμε την περιουσία του Δήμου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 121.524,34 49.983,74 700.597,62 0,00 872.105,70 ΙΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 3.710,56 410,59 9.755,12 0,00 13.876,27 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.103.616,74 529.201,77 145.143,84 1.601,01 1.779.563,36 ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ 698,89 0,00 0,00 14.573,31 15.272,20 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 48.732,46 48.732,46 ΣΥΝΟΛΑ 1.229.550,53 579.596,10 855.496,58 64.906,78 2.729.549,99 Διαχειριστήκαμε τη δημοτική περιουσία (την οποία αυξήσαμε και με νέες αγορές) στηριζόμενοι στη φιλοσοφία που υπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς και λειτουργίες: • Τη διάθεση των κτιρίων για δημόσια χρήση (δημοτική διοί- κηση, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ). • Διάθεση γης για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των ΟΤΑ. • Τη βελτίωση των οικονομικών του Δήμου προς όφελος των δημοτών. Απολογιστικοί Πίνακες Ακολουθεί στη συνέχεια, υπό μορφή πινάκων, η παράθεση οικο- νομικών απολογιστικών στοιχείων που συνθέτουν και αποτυπώ- νουν την οικονομική κατάσταση του Δήμου.
 • 26. 26 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 1/1/2011 Οι απαιτήσεις του Δήμου υπολογίστηκαν με βάση τις βεβαιωμένες και ανείσπρακτες οφειλές έως την 01.01.2011. Για την προσαρμογή των απαιτήσεων στην τρέχουσα ρευστοποιήσιμη αξία υπολογίστηκαν προβλέψεις επισφάλειας για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανείσπρακτες για περίοδο πέραν των 12 μηνών. Οι απαιτήσεις του Δήμου ανά συνενωμένη δημοτική ενότητα αναλύονται ως εξής: Χερσονήσου Γουβών Μαλίων Επισκοπής Σύνολο Απαιτήσεις από οφειλέτες 9.725.097,82 3.468.956,14 2.372.733,73 347.007,54 15.913.795,23 € Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 5.414.158,29 1.470.000,00 1.427.835,96 66.616,89 8.378.611,14 € Σύνολο 4.310.939,53 1.998.956,14 944.897,77 280.390,65 7.535.184,09 € ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΝ 1/1/2011 σύμφωνα με τον ισολογισμό έναρξης 1/1/2011 Αναλυτική κατάσταση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και πιστωτές αναφέρεται σε επισυναπτόμενη κατάσταση στο παράρτημα, ανά δημοτική ενότητα αναλύ- ονται ως εξής: Χερσονήσου Γουβών Μαλίων Επισκοπής Σύνολο Προμηθευτές 1.909.222,15 2.239.421,64 1.312.658,35 1.036.079,96 6.497.382,10 Δ.Ε.Η. 0,00 0,00 0,00 112.159,51 112.159,51 Σύνολο 1.909.222,15 2.239.421,64 1.312.658,35 1.148.239,47 6.609.541,61 Οι υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Η. προκύπτουν από τις καταστάσεις εκκαθάρισης που αποστέλλει η ΔΕΗ μηνιαίως στις πρώην δημοτικές ενότητες και αναφέρονται σε υπόλοιπα του τελευταίου τριμήνου του 2010. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 2011 61.283.199,26 33.229.244,99 54,22% 17.344.125,50 28,30% 52,20% 2012 67.250.633,54 32.351.217,39 48,11% 16.745.430,36 24,90% 51,76% 2013 41.483.453,69 40.435.495,42 97,47% 19.517.724,41 47,05% 48,27% ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2012 2010 1.214.357,51 3.115.555,41 2011 1.901.197,90 2013 οφειλές πριν το 2013 3.520.671,04 3.520.671,04 2014 οφειλές πριν το 2013 488.261,90 μέχρι τέλους του α’ 3μηνου 2014 488.261,90     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.124.488,35 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/3/2014 ΕΤΟΣ 2011: 182.461,83€ ΕΤΟΣ 2012: 62.084,03€ ΕΤΟΣ 2013: 170.585,86€ ΕΤΟΣ 2014: 34.280,85€ ΣΥΝΟΛΟ: 449.412,57€ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 3.597.000,00 € περίπου (εκ των οποίων ποσό 2.046.182,95 € αφορά σε προσφυγές του Δήμου Χερσονήσου κατά αποφάσεων Κτηματικής Υπηρεσίας, για το αντάλλαγμα 20% για την παραχώ- ρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πρώην Δήμων Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου).
 • 27. 27ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η ουσι- αστική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγω- γικότητάς του, με βασικά οφέλη, την εξοικονόμηση δαπανών, τη βελτίω- ση των εσόδων του, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας. Ταυτόχρο- να οδηγεί σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες, που έχει ως συνέπεια την εξοικονόμηση χρόνου για αυτούς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιδιώκει την πραγμάτωση δύο βασικών στόχων: 1. τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και 2. την εξοικονόμηση δαπανών Για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος ηλεκτρονικής διακυ- βέρνησης είναι κρίσιμος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το στοιχείο της αποκεντρωμένης υλοποίησης μιας στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι εγγενώς συνυφασμένο με την τοπική αυτοδιοίκηση α΄και β΄βαθμού (δήμοι και περιφέρειες). Εξάλλου μία από τις βασικές επιδιώξεις του ν. 3852/10 «Σχέδιο Καλλικράτης» εί- ναι η ενδυνάμωση των περιφερειακών διοικητικών δομών και γενικό- τερα η ενίσχυση της αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να στοχεύει: 1. Στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες και τις τοπικές επιχειρήσεις. 2. Στην αύξηση της αποδοτικότητας της εσωτερικής λειτουργίας των ΟΤΑ. 3. Στην ενίσχυση της διαφάνειας, της διαβούλευσης με τον δημότη και της συμμετοχής του στα δημοτικά πράγματα. 4. Στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. 5. Στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων, των περιφε- ρειών και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ηλεκτρονικός Δήμος Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών του, καθώς επίσης και η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, αποτέλεσαν εξαρχής τον τέταρτο (4ο) στρατηγικό άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος. Η ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, της παροχής προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της εξυπηρέτησης του πολίτη, της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων που οδηγούν στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων ήταν το στοίχημα και η κατεύθυνση δράσης της δημοτικής αρχής. Με την έναρξη λειτουργίας, από 1/1/2011 του νέου Δήμου Χερσονή- σου, ο οποίος αποτέλεσε τον καθολικό διάδοχο τεσσάρων δήμων (από τη συνένωση των οποίων προέκυψε) είχε να αντιμετωπίσει την ύπαρξη διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Υπήρχε ανομοιογενές επί- πεδο χρήσης αυτών, καθώς επίσης, εσωτερικές μετακινήσεις και ενο- ποιήσεις υπηρεσιών - διευθύνσεων. Συγχρόνως, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία των συστημάτων ήταν επιτακτική ανάγκη, γιατί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος καθορίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών. Το έργο ήταν τεράστιο και αντιστρόφως ανάλογο των μέσων που υπήρχαν στη διάθεση του νέου Δήμου. Παρό- λα αυτά κατά την χρονική περίοδο 2011-2014 ολοκληρώθηκαν σημαντι- κά έργα, όπως: • Αναβάθμιση Ευρυζωνικών δικτύων για το σύνολο του Νέου «Καλ- λικρατικού» Δήμου: Η ηλεκτρονική επικοινωνία των υπηρεσιών του Δήμου που λειτουργούν σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα, καθώς και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων, πραγματοποιείται μέσω του Σύζευξις και δικτύων ευρυζωνικών υποδομών που έχουν αναπτυ- χθεί από τον Δήμο. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των παραπά- νω, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες αναβαθμίσεις ταχυτήτων επικοινωνίας, ανανέωσης εξοπλισμού και επέκτασης δικτύου σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που προέκυψαν από τις αλλαγές που δημιούργησε η ενοποίηση των Δήμων και των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 5/ Με τη χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών βελτιώσαμε τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και εξοικονομήσαμε πόρους
 • 28. 28 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ τους. Η Δικτύωση έγινε με εγκατάσταση και χρήση δικτύων οπτικών ινών για την σύνδεση των κεντρικών σημείων των δημοτικών ενοτήτων. • Ενοποίηση τεσσάρων διαφορετικών τηλεφωνικών κέντρων: Ολο- κληρώθηκε με επιτυχία η ενοποίηση των τηλεφωνικών κέντρων καθώς επίσης και η αναβάθμιση, επέκταση των υφιστάμενων υποδομών τηλε- φωνίας μέσω Σύζευξις, με στόχο την ενιαία διαχείριση των κλήσεων. Τα τηλεφωνικά κέντρα των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων ενοποιήθηκαν για το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου και τα αποκεντρωμένα σημεία του και καθιερώθηκε η χρήση των τριψήφιων εσωτερικών αριθμών, καθώς επίσης και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη. • Κεντρικό σύστημα διαχείρισης παρουσίας προσωπικού: To ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο (κάρτα εργασίας), εγκαταστάθηκε στους χώρους εργασίας όλου του Δήμου και χρησιμοποιείται από την αρχή της δημοτικής περιόδου, πολύ πριν γίνει απαίτηση για εφαρμογή από την Κεντρική διοίκηση. Δίνει τη δυνατότητα καταγραφής προσέλευσης, χρόνου εργασίας και αποχώρησης των εργαζομένων σε όλα τα δημο- τικά κτήρια. • Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων: Σε όλους τους πρώην Δή- μους και τα Δημοτικά Καταστήματα και των τεσσάρων Δημοτικών Ενο- τήτων, έγινε ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων διευκολύνοντας το έργο των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν: • Δικτυακή ενοποίηση κτιρίων και υπηρεσιών μέσω Σύζευξις. • Λειτουργία Κεντρικού Πρωτοκόλλου, με πρόσβαση από όλα τα Δημοτικά καταστήματα. • Ενοποίηση δεδομένων οικονομικής διαχείρισης, περιφερειακών εφαρ- μογών και λογιστικής. Μεταφορά ανεξόφλητων υπόλοιπων συναλλασσο- μένων. • Ενοποίηση δεδομένων μισθοδοσίας - διαχείρισης προσωπικού. • Ενοποίηση τεχνικών μελετών. Ιστορικό όλων των μελετών των 4 Δήμων. • Δημοτική Πύλη (Portal). Δημιουργία νέας εμφάνισης του portal για τον «Καλλικρατικό» Δήμο Χερσονήσου και εμπλουτισμός με e-υπηρεσίες και νέες πληροφορίες: Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι απαιτήσεις και οι προ- διαγραφές του νόμου περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επέβαλαν την ανάγκη του ανασχεδιασμού των δημοτικών portal και τη μετεξέλιξή τους σε εργαλεία για τις υπηρεσίες και κόμβο γρήγορης και ολοκληρω- μένης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης για τους δημότες και επισκέ- πτες. Βασική επιλογή ήταν η ανάπτυξη και ενεργοποίηση σύγχρονων μορφών επικοινωνίας του Δήμου με τους δημότες, καθώς και η εύκολη και γρήγορη πληροφόρησή τους για θέματα που τους αφορούν. Για το λόγο αυτό ενεργοποιηθήκαν δυνατότητες στο δημοτικό portal, όπως forum, ατζέντα εκδηλώσεων, RSS, σύστημα προβολής και εύχρηστης αναζήτησης αποφάσεων συλλογικών οργάνων, διαχείριση πιστοποιημέ- νων χρηστών, newsletters, δημοσκοπήσεις, φόρμες επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στην υπηρεσία που θέλει ο πο- λίτης κ.τ.λ. με στόχο την εύκολη πρόσβαση των δημοτών σε χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες. • Εφαρμογή Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ: Εφαρμογή υποστήρι- ξης πληρωμών μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ. Εκδίδεται Κω- δικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής (Κ.Η.Π) για κάθε συναλλαγή και γίνεται μαζική πίστωση όλων των πληρωμών ανεξάρτητα από την τράπεζα και το κανάλι συναλλαγών (κατάστημα, internet banking, phone banking). Όλα τα ειδοποιητήρια πληρωμής που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου έχουν Κ.Η.Π. Δημότες και επιχειρήσεις εξοφλούν μέσω ΔΙΑΣ (κατάστημα, internet banking, phone banking), χωρίς να επισκέπτονται τον Δήμο, και χωρίς να μετακινούνται από το χώρο τους. • Ηλεκτρονικές πληρωμές: Εξυπηρετούν εκτός από τους πολίτες και τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου να εισπράξουν τις οφειλές. Με την e-δήλωση των τελών οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότη- τα ηλεκτρονικής καταχώρησης και αποστολής της «Δήλωσης Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων & Εκδιδόμενων Λογαριασμών» επιχει- ρήσεων προς τον Δήμο και πληρωμής μέσω ΔΙΑΣ. Κάθε μήνα χρη- σιμοποιούν την εφαρμογή πάνω από εκατό (100) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο. • Λειτουργία εφαρμογής αιτημάτων και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων: Όλα τα έγγραφα, τα αιτήματα και τα αρχεία, που πρωτοκολ- λούνται, ακολουθούν διαδικασία σάρωσης και στη συνέχεια διακινού- νται ηλεκτρονικά. Προϊστάμενοι και υπάλληλοι βλέπουν στην οθόνη τους τις εργασίες που έχουν χρεωθεί, με αποτέλεσμα τη γρήγορη, οργανω- μένη και αποτελεσματική εργασία. Η διαδικασία αυτή αναβαθμίζει και εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών. • «eποδείξεις». Αίτημα - δήλωση με ένα κλικ σε χάρτη. Μια πρω- τοπόρα εφαρμογή: Σκοπός της εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός λει- τουργικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο διασφαλί- ζει την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την οργάνωση του Δήμου, αλλά και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών μέσα από ένα φιλικό περι- βάλλον. Δίνει τη δυνατότητα στον δημότη να υποδείξει, στις υπηρεσίες, σημεία σε εποπτικό μέσο - χάρτη του δήμου, εστιάζοντας στην ακριβή τοποθεσία στην οποία υπάρχει βλάβη, φθορά ή ατέλεια στις κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω: 1. Οδικό Δίκτυο: φθορές υφιστάμενου οδικού δικτύου, καταπτώσεις, το- ποθέτηση και συντήρηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. 2. Ηλεκτρολογικό Δίκτυο: συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύ- ου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικότερα των υπαίθριων χώρων του Δήμου. 3. Πράσινο: συντήρηση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου (σπα- σμένα κλαδιά - κορμοί δέντρων, κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα και τη διέλευση πεζών και οχημάτων και επαφές με καλώδια δικτύου ηλεκτροφωτισμού). 4. Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση (ΔΕΥΑΧ): φθορές, βλάβες και συντή- ρηση υφιστάμενων δικτύων. 5. Καθαριότητα: αποκομιδή απορριμμάτων, τοποθέτηση και συντήρηση κάδων και απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης απορριμμάτων, καθα-
 • 29. 29ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 μεία, γηροκομεία κλπ. Επιστήμονες από το Εργαστήριο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου, μελέ- τησαν και κατέγραψαν τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος στα οποία εγκατα- στάθηκε στη συνέχεια ο απαραίτητος εξο- πλισμός. Τα σημεία που επιλέχθηκαν είναι το Νηπιαγωγείο Γουρνών και δύο κεντρικά σημεία του Λιμένα Χερσονήσου και των Μαλίων. Η διαφάνεια και η εγκυρότητα των στοιχείων διασφαλίζεται από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και από την άμεση και αυτοματοποιημένη δημοσί- ευση των μετρηθέντων τιμών ηλεκτρομα- γνητικής ακτινοβολίας. ριότητα κοινόχρηστων χώρων, οδοκαθαρι- σμός, παρεμφερείς εργασίες καθαριότητας, όπως περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων. • e-υπηρεσίες στο Portal του Δήμου: Πα- ροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτη- σης του πολίτη υψηλού επιπέδου με πιστο- ποιημένους ή μη χρήστες, με στόχο αιτήματα και απόκριση των υπηρεσιών του Δήμου σε αυτά, να γίνονται από τον Η/Υ του πολίτη. Με τις e-υπηρεσίες παρέχεται η δυνατότητα πλη- ροφόρησης για τις διαδικασίες, εκτυπώνονται έντυπα που χρησιμοποιούνται, και πραγματο- ποιείται ηλεκτρονικό αίτημα όπου δεν απαιτεί- ται φυσική παρουσία. • Παρατηρητήριο Μέτρησης Ηλεκτρομα- γνητικής Ακτινοβολίας: Στόχος και επιδίωξη είναι η συνεχής και απρόσκοπτη ενημέρωση των δημοτών για τα επίπεδα ηλεκτρονικής ακτινοβολίας σε περιοχές του Δήμου αυξημέ- νης πληθυσμιακής συγκέντρωσης, σε συνερ- γασία με το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοι- νωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συμμετέχει στο πρόγραμμα pedion24.  Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη συνεχή κατα- γραφή των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές της Ελλά- δας. Τα δε αποτελέσματα των μετρήσεων δη- μοσιεύονται καθημερινά στην ιστοσελίδα: http://tinyurl.com/okclae5 Οι σταθμοί του pedion 24 καταγράφουν σε 24ωρη βάση το συνολικό ηλεκτρομαγνη- τικό πεδίο που προκαλείται από διάφορες πηγές, όπως η ραδιοφωνία, η τηλεόρα- ση και η κινητή τηλεφωνία. Έτσι δίνεται στο κοινό η δυνατότητα να ενημερώνεται άμεσα και αξιόπιστα για τα επίπεδα ηλε- κτρομαγνητικής ακτινοβολίας οποιαδήποτε στιγμή. Τα στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να αναζη- τήσει στοιχεία από το παρελθόν, οποιαδή- ποτε στιγμή. Οι περιοχές στις οποίες εγκα- θίστανται σταθμοί μέτρησης επιλέγονται με βάση πολλαπλά κριτήρια, τα πιο σημαντικά από τα οποία είναι η υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και η παρουσία ευαίσθητων χώρων, όπως παιδικοί σταθμοί, νοσοκο- Αριθμός επισκεπτών στο portal του Δήμου / Μήνα 8.000 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσο- νται/αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 1: Πληροφόρηση (Παρέχεται πλήρης κάλυ- ψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων σε Διαδικτυακή Πύλη.) Δημότες 1. Θέματα Αλλοδαπών 2. Πολεοδομικά Θέματα (12 είδη υπηρεσιών) 3. Δημοτολόγιο (19 είδη υπηρεσιών) 4. Μητρώο Αρρένων (7 είδη υπηρεσιών) 5. Πολιτικοί Γάμοι 6. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη υπηρεσιών) Επιχειρήσεις 1. Άδειες Καταστημάτων (13 είδη υπηρεσιών) 2. Δήλωση Τελών Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσο- νται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 2: Αλληλεπίδραση (Διατίθενται σε Διαδικτυ- ακή Πύλη επίσημα έντυπα σε εκτυπώσιμη μορφή. Η διαδικασία εξυπηρέτησης ξεκινά και ολοκληρώνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.) Δημότες 1. Πολεοδομικά Θέματα (10 είδη υπηρεσιών) 2. Δημοτολόγιο (18 είδη υπηρεσιών) 3. Μητρώο Αρρένων (7 είδη υπηρεσιών) 4. Πολιτικοί Γάμοι 5. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη υπηρεσιών) Επιχειρήσεις 1. Άδειες Καταστημάτων (13 είδη υπηρεσιών) 2. Δήλωση Τελών Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσ- σονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 3: Αμφίδρομη Διάδραση (Παρέχε- ται πρόσβαση μέσω Διαδικτυακής Πύλης σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Η ολο- κλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.) Δημότες 1. Δημοτολόγιο (ένα είδος υπηρεσίας) 2. Τεχνική Υπηρεσία (2 είδη υπηρεσιών) Επιχειρήσεις 1. Δήλωση Τελών Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσο- νται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 4: Συναλλαγή (Προσφέρεται στους χρήστες ολοκληρωμένος και πλήρης ηλεκτρονικός χειρισμός της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση και πληρωμή. Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται από τον χρήστη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτη- σής του.) 1. eποδείξεις (Δημότες - Επιχειρήσεις) 2. Δήλωση Τελών (μόνο επιχειρήσεις)
 • 30. 30 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ30 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1 4 5 2 3