O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Strategia rozwoju edukacji w olsztynie

7.187 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Strategia rozwoju edukacji w olsztynie

  1. 1. Realizacja lata 2012-2014 Czas trwania 2013-2020
  2. 2. Kto stworzyłstrategię???Materiał przygotowanypodczas wyjazdowej „Burzymózgów” z udziałem 12dyrektorów placówekoświatowych miasta Olsztyn.Obecne były wszystkiepoziomy nauczania plusporadnia p-p.Spotkanie zorganizowaneprzez V-ce Prezydenta Miastai Dyrektora DepartamentuEdukacji.Moderator: Maciej Winiarek
  3. 3. CZŁOWIEK WYKSZTAŁCONY W OLSZTYNIE WYPOSAŻONY W UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W CIĄGLE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI Przedszkola Szkoła Podst. Gimnazjum Ponad – gimnaz. Dziecko Uczeń Uczeń Człowiek olsztyńskiego olsztyńskich szkół wyposażony w wykształcony w przedszkola podstawowych umiejętności Olsztynie wdrożony wyposażone w potrafi niezbędne do do uczenia się przez umiejętności wykorzystać kontynuowania całe życie i niezbędne samodzielnie samodzielnej wyposażony wdo samodzielnego i odpowiedzialnie aktywności umiejętności i aktywnego zdobyta wiedzę i edukacyjnej i niezbędne do funkcjonowania umiejętności oraz społecznej w podjęcia aktywności w szkole rozwijać się w ciągle zawodowej podstawowej i nawiązywania ciągle zmieniającej się i społecznej w ciągle relacji z zmieniającej się rzeczywistości zmieniającej się rówieśnikami i rzeczywistości rzeczywistości dorosłymi
  4. 4. CZŁOWIEK WYKSZTAŁCONY W OLSZTYNIE WYPOSAŻONY W UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W CIĄGLE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI Przedszkola Szkoła Podst. Gimnazjum Ponad – gimnaz. • jw. plus • jw. plus • jw. plus• Rozwój kontynuacja kontynuacjasamodzielności kontynuacja • świadomość • zarządzanie • samoregulacja w• Rozwój myślenialogicznego dziecka odnośnie emocjami uczeniu się stylów i preferencji • samoregulacja w • przedsiębiorczość,• Opis dziecka- uczenia się uczeniu się • doradztwoabsolwenta. • odpowiedzialność • odkrywanieMocne i słabe zawodowestrony • opis dziecka- preferencji • opis dziecka- absolwenta. zawodowych absolwenta. • opis dziecka- absolwenta.
  5. 5. Najważniejsza zagadnienia Uczeń w centrum przez cały okres edukacji Spójna polityka całego systemu w kierunku wyedukowania samodzielnego, pro- aktywnego absolwenta Współpraca poziomów (np.: przedszkola-szkoła podstawowa i dalej) – każde dziecko otrzymuje opis na koniec edukacji, przekazanie do następnego poziomu Koncentracja na nauce myślenia oraz odpowiedzialności za swoją edukację Od poziomu gimnazjalnego przygotowywanie do rynku pracy: pomoc w wyborze szkoły, doradztwo zawodowe, postawa przedsiębiorcza, współpraca z pracodawcami
  6. 6. SZKOLENIA Przedszkola Szkoła Podst. Gimnazjum Ponad – gimnaz. Wszystkie poziomy: Szkolenie dyrektorów z liderowania Kuferek Kuferek TOC – TOC – Tajemnic uniwersalne uniwersalne Tajemnic TOC – Zarządzanie Samoregulacja uniwersalne emocjami Przedsiębiorczość Profile Samoregulacja dominacji Style uczenia sięTOC, Emocje, Samoregulacja – szkolenia trenerskie dla lokalnych trenerów
  7. 7. CO DALEJ? Podczas spotkania opracowano również strategię dla każdego poziomu edukacyjnego – spójną ze strategią miasta Dyrektorzy wszystkich placówek zobowiązani będą do zrobienia wizji własnej placówki – spójna ze stretegią poziomu oraz strategią miasta Trenerzy do przeszkolenia będą się wywodzić z lokalnego ODN-u oraz najlepszych nauczycieli. Pracując 2-kami będą zobowiązani do przeszkolenia RP wszystkich placówek Projekt finansowany będzie z 1% szkoleniowego – część zapłaci miasto, część szkoły. Nie trzeba żadnych dodatkowych funduszy
  8. 8. www.tocwolsztynie.pl

×