O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Maja Vičić
Jan Božić
Uvod
 Nove dimenzije- prostor i vrijeme
 Frekvencija okvira 25-30 fps(ili kps)gibanje
 Pojedinačni kadrovi videa ili v...
Sustavi boja
 Svi modeli imaju zajedničku Y komponentu (svjetlost)
 Transformacijska matrica s težinskim faktorima
 Y=0...
YUV
 PAL standard za analogne tv sustave
 Temeljen na svjetlini
 U i V se odnose na razliku boje i referentne boje
jedn...
Y’CBCR
Vrste videa
Analogni video
 Tradicionalni oblik
 Kontinuirani analogni električni signal s
informacijama o osobinama slike
Standardi tv video signala
 Video signal modulira jačinu elektronskog topa
 Osvježenje slike barem 50 puta u sekundi
 P...
NTSC (National Television Systems
Committee)
 Sjeverna Amerika
 Preplitanje , 525 horizontalnih linija
 30 okvira u 1 s...
PAL(Phase Altemating
Line)
SECAM(Séquentiel Couleur
Avec Memoire)
 Europa
 Preplitanje
 625 horizontalnih linija
 25 f...
Digitalni video
 CCIR 601
 Y’CBCR
 Uzorkovanje
 MPEG i DV
 Video telefonija i konferencija, digitalna televizija i
fi...
Video na računalu
 Broj kadrova u sekundi
 Veličina prozora unutar kojeg se
prikazuje video
 Kvaliteta slike
 Trajanje...
Komprimiranje videa
 Algoritmi za kompresiju videa implementirani su kao
softverski i/ili hardverski kodek
 Kodek je ure...
Razlog komprimiranja
 Primjeri digitalnog videa: video konferencija, DTV,
film, multimedijska prezentacija
 Kodira se zb...
Vrste komprimiranja
 Prije komprimiranja – poduzorkovanje boja
 Komprimiranje sa gubicima (MPEG)
 Komprimiranje unutar ...
Komprimiranje među okvirima (1)
 Koristi vremensku redundaciju koja se pojavljuje
između susjednih kadrova u nizu kadrova...
Komprimiranje među okvirima (2)
 Tri vrste okvira:
 I-okvir koji je pojedinačno kodiran
 P-okvir koji je predikcijski k...
MPEG
 MPEG (Moving Picture Experts Group) je grupa koja
donosi standarde za komprimiranje, dekomprimiranje
, obradu i kod...
MPEG-1
 Nastao 1993.
 Prvi standard za video korišten za Video CD format za
pohranu filmova na CD
 Uključuje Layer 3 (M...
MPEG-2
 Nastao 1995.
 Koristi se za
 digitalnu televiziju
 Filmove na CD/DVD
 Profesionalnim studijima za .VOD
MPEG-4
 Nastao 1998.
 Podržava
 Video/audio objekte
 Interaktivnost
 3D sadržaj
 Niska protočnost
 Dijeli se na MPE...
MPEG-21
 Nastao 2000.
 Multimedijski framework
 Omogućuje dostavu i korištenje multimedijskih
aplikacija na raznim uređ...
Theora OGG
 Besplatan video format otvorena koda kojeg je razvila
organizacija Xiph
 Podržan je u Firefoxu, Chromu i Ope...
WEBM
 Projekt podržan od strane Mozzile, Googla, Opere
 Cilj – razviti otvoren, besplatan video format visoke
kvalitete
QuickTime
 Tehnologija razvijena 1991. od strane Apple
 Izvorno video format koji je proširen kao format za
spremanje sv...
Windows Media Fondation (ASF,
WMV, AVI)
 Multimedijska arhitektura za Windows platformu
 WMV
 format za korištenje na I...
Korištenje videa pri multimediji
 Snimanje videa i učitavanje u
računalo
 Pomoću digitalne kamere
 Hvatanje videa (capt...
Primjena na Webu
 Dve osnovne metode izvođenja videa na webu:
 Preuzimanje (download)
 Strujanje (streaming)
Download
 Download pomoću hiperveza
 Uključivanje videa pomoću HTML5
 <video src=„primjer.mp4” controls autoply></video...
Streaming
 Izvođenje videa „live” bez spremanja na računalo
 Formati: Windows Media, Real Media, Quicktime,
MPEG-4, Flash
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Video

236 visualizações

Publicada em

Publicada em: Software
 • Seja o primeiro a comentar

Video

 1. 1. Maja Vičić Jan Božić
 2. 2. Uvod  Nove dimenzije- prostor i vrijeme  Frekvencija okvira 25-30 fps(ili kps)gibanje  Pojedinačni kadrovi videa ili video sekvence
 3. 3. Sustavi boja  Svi modeli imaju zajedničku Y komponentu (svjetlost)  Transformacijska matrica s težinskim faktorima  Y=0,2125*R+0,7154*G+0,0721*B
 4. 4. YUV  PAL standard za analogne tv sustave  Temeljen na svjetlini  U i V se odnose na razliku boje i referentne boje jednakog osvjetljenja  Razlika plave ili crvene i osvjetljenja  YPBPR i Y’CBCR
 5. 5. Y’CBCR
 6. 6. Vrste videa
 7. 7. Analogni video  Tradicionalni oblik  Kontinuirani analogni električni signal s informacijama o osobinama slike
 8. 8. Standardi tv video signala  Video signal modulira jačinu elektronskog topa  Osvježenje slike barem 50 puta u sekundi  Preplitanje- CRT TV  Progresivan prikaz- LCD
 9. 9. NTSC (National Television Systems Committee)  Sjeverna Amerika  Preplitanje , 525 horizontalnih linija  30 okvira u 1 sekundi  4:3  YIQ
 10. 10. PAL(Phase Altemating Line) SECAM(Séquentiel Couleur Avec Memoire)  Europa  Preplitanje  625 horizontalnih linija  25 fps  4:3  YUV  Francuska  Preplitanje  625 horizontalnih linija  25 fps  4:3  Koristi nešto različitu shemu za kodiranje boja
 11. 11. Digitalni video  CCIR 601  Y’CBCR  Uzorkovanje  MPEG i DV  Video telefonija i konferencija, digitalna televizija i film  Video u multimedijskim i hipermedijskim prezentacijama
 12. 12. Video na računalu  Broj kadrova u sekundi  Veličina prozora unutar kojeg se prikazuje video  Kvaliteta slike  Trajanje videa  Prednosti: lakša pohrana te uređivanje, interaktivnost, niža cijena i umnožavanje bez utjecaja na kvalitetu
 13. 13. Komprimiranje videa  Algoritmi za kompresiju videa implementirani su kao softverski i/ili hardverski kodek  Kodek je uređaj koji kodira i dekodira, komprimira i dekomprimira video
 14. 14. Razlog komprimiranja  Primjeri digitalnog videa: video konferencija, DTV, film, multimedijska prezentacija  Kodira se zbog manjeg zauzeća memorije, brzine prijenosa, jednostavnosti, pojeftinjenja
 15. 15. Vrste komprimiranja  Prije komprimiranja – poduzorkovanje boja  Komprimiranje sa gubicima (MPEG)  Komprimiranje unutar kadra ili okvira
 16. 16. Komprimiranje među okvirima (1)  Koristi vremensku redundaciju koja se pojavljuje između susjednih kadrova u nizu kadrova  Koriste ga: Windows Media, Flash Video kodek, MPEG-4
 17. 17. Komprimiranje među okvirima (2)  Tri vrste okvira:  I-okvir koji je pojedinačno kodiran  P-okvir koji je predikcijski kodiran  B-okvir dvosmjerno predikcijski kodiran
 18. 18. MPEG  MPEG (Moving Picture Experts Group) je grupa koja donosi standarde za komprimiranje, dekomprimiranje , obradu i kodiranje zvuka i videa  Standardi: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7, MPEG-21
 19. 19. MPEG-1  Nastao 1993.  Prvi standard za video korišten za Video CD format za pohranu filmova na CD  Uključuje Layer 3 (MP3) standard
 20. 20. MPEG-2  Nastao 1995.  Koristi se za  digitalnu televiziju  Filmove na CD/DVD  Profesionalnim studijima za .VOD
 21. 21. MPEG-4  Nastao 1998.  Podržava  Video/audio objekte  Interaktivnost  3D sadržaj  Niska protočnost  Dijeli se na MPEG-4 part 2 i part 10  Koristi kodece poput: 3ivX, DivX, ffmpeg, Quicktime MPEG-4, Nero Digital, XviD
 22. 22. MPEG-21  Nastao 2000.  Multimedijski framework  Omogućuje dostavu i korištenje multimedijskih aplikacija na raznim uređajima i mreži
 23. 23. Theora OGG  Besplatan video format otvorena koda kojeg je razvila organizacija Xiph  Podržan je u Firefoxu, Chromu i Operi putem oznake <video>
 24. 24. WEBM  Projekt podržan od strane Mozzile, Googla, Opere  Cilj – razviti otvoren, besplatan video format visoke kvalitete
 25. 25. QuickTime  Tehnologija razvijena 1991. od strane Apple  Izvorno video format koji je proširen kao format za spremanje svih vrsta medija  Jako popularan od početka  QuickTime player  Korišteni kodeci: H.264/AVC, MPEG-4 Part2, Pixlet..
 26. 26. Windows Media Fondation (ASF, WMV, AVI)  Multimedijska arhitektura za Windows platformu  WMV  format za korištenje na Internetu  Loša kvaliteta  Mala količina podataka  ASF je kontejner format namijenjen za streaming videa  AVI – najkorišteniji video format danas, nastao 1992.
 27. 27. Korištenje videa pri multimediji  Snimanje videa i učitavanje u računalo  Pomoću digitalne kamere  Hvatanje videa (capturing)  Uređivanje filma i izrada završnoga proizvoda  Pomoću raznih alata za obradu  Izrezivanje, dodavanje, uređivanje, ubacivanje zvuka, itd.  Korištenje videa pri multimediji  Video poboljšava i podiže multimedijsku prezentaciju
 28. 28. Primjena na Webu  Dve osnovne metode izvođenja videa na webu:  Preuzimanje (download)  Strujanje (streaming)
 29. 29. Download  Download pomoću hiperveza  Uključivanje videa pomoću HTML5  <video src=„primjer.mp4” controls autoply></video>  Video uključen pomoću Flash-a
 30. 30. Streaming  Izvođenje videa „live” bez spremanja na računalo  Formati: Windows Media, Real Media, Quicktime, MPEG-4, Flash

×