O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Улаанбаатар Их Сургууль
Бизнесийн менежментийн тэнхим

Лекц :№11
Сэдвийн нэр: Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний ...
Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн
Марктингийн
шинжлэх
ухааны
уламжлалт
онолоор
бүтээгдэхүүн
гэдэг
нь
хэрэглэгчийн
хэрэгцээг ха...
Бүтээгдэхүүний онцлог
Үйлчилгээ:
Аялал
зохион
байгуулагчийн
үйл
ажиллагааны
төлөвлөлт, зохион байгуулалт, гүйцэтгэл
болон ...
1. Бүтээгдэхүүнийг
хадгалах
боломжгүй
худалдах
боломжоос
хожимдсон
тохиолдолд нөөц үйлдвэрлэл гэж байхгүй.
Жишээ нь Рестор...
3.

4.

Нийлүүлэлтийн бутархай байдал. аялал жуулчлалын
үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн нь хэд хэдэн ханган
нийлүүлэгчдийн хамт...
5.

6.

7.

Гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөлөлд өртөхдөө амархан
Бүс нутгийн эдийн засаг, улс төр, байгаль цаг агаарын
байдал ...
Бүтээгдэхүүнийг
бүрэлдүүлэгч
дан
бүтээгдэхүүнүүд
Аялал
жуулчлалын
үйлдвэрлэлийн
ханган
нийлүүлэгчдийн
хэд
хэдэн
салангид
б...
Àÿëàë
æóóë ëàëûí
á¿òýýãäýõ¿¿í

¯çìýð¿¿ä

Òýýâýð

Áàéð

Õîîë óíä

èãë¿¿ëýã

Үзмэрүүд
Жуулчдын сонирхолыг татаж буй бүхийл з...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Lecture 11

395 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Lecture 11

  1. 1. Улаанбаатар Их Сургууль Бизнесийн менежментийн тэнхим Лекц :№11 Сэдвийн нэр: Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний бодлого Хичээлийн кредит: 3 Хичээлийн индекс: ВА339 Судлах анги: АЖМ-4
  2. 2. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн Марктингийн шинжлэх ухааны уламжлалт онолоор бүтээгдэхүүн гэдэг нь хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах зорилгоор санал болгож байгааа дурын зүйл байна хэмээн тодорхойлсон байдаг.Аялал жуулчлалын салбарын хувьд бүтээгдэхүүн нь жуулчдад үзүүлэх үйлчилгээ болон тэдний хэрэглэж буй биет бүтээгдэхүүнүүдийн хосолмол хэлбэртэй байдаг.Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний хэрэглэгч (жуулчин ), үйлдвэрлэгч хоѐр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх явцад салшгүй оролцож байдаг онцлог талтай.Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг ерөнхийд нь аялал жуулчлалын байгууллагаас жуулчинд үзүүлж байгаа бүх төрлийн төлбөрт үйлчилгээг хэлж болно хэмээн тодорхойлсон байдаг.
  3. 3. Бүтээгдэхүүний онцлог Үйлчилгээ: Аялал зохион байгуулагчийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт, гүйцэтгэл болон менежментийн бодлого нь түүний үзүүлэх үйлчилгээ юм.үзүүлэх Биеэр бүх үйлчилгээний үйлдвэрлэл болон хэрэглээ нь хоорондоо давхцдаг.(үйлчлүүлэгч өөрийн биеэр ирж байж бүтээгдэхүүнийг эзэмшдэг.)
  4. 4. 1. Бүтээгдэхүүнийг хадгалах боломжгүй худалдах боломжоос хожимдсон тохиолдолд нөөц үйлдвэрлэл гэж байхгүй. Жишээ нь Ресторанд захиалсан хоолыг жуулчин ирж идээгүй тохиолдолд түүнийг дахин худалдах боломжгүй. 2. Үзэгдэхгүй баригдахгүй (биет бус зүйлийн худалдаа): Нэгэнт үзэгдэхгүй, баригдахгүй зүйлийг урьдаар шалгаж үзэх болон мэдрэх боломжгүй.Зөвхөн зар сурталчилгааны хэрэгслээс (жишээ нь: үзэсгэлэн, каталоги, брошур,) бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл авна.
  5. 5. 3. 4. Нийлүүлэлтийн бутархай байдал. аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн нь хэд хэдэн ханган нийлүүлэгчдийн хамтын оролцоотойгоор бий болдог учир бүтээгдэхүүнд чанарын хяналт тавихад бэрхшээлтэй. Салангид бүтээгдэхүүнүүд нь нэг нэгнийхээ чанарт шууд нөлөөлж байдаг.Жишээ нь жуулчны баазын үйлчилгээ муу байх нь зөвхөн тэдэнд хамаатай бус аялалын бүтээгдэхүүний эцсийн чанарт шууд нөлөөлж байдаг. Улирлаас хамааралтай байдал Аялал явагдах бүс нутгийн газар зүйн байрлал, уур амьсгалын онцлогийг мэдэрч жуулчид аялах газар, цаг хугацаа төлөвлөдөг.Жишээ нь:Монгол орны эрс тэс уур амьсгалаас шалтгаалан ирж байгаа жуулчдын 70 хувь нь зуны улиралд үлдсэн бага хувь нь бусад улиралд ирдэг нь уур амьсгалын хүчин зүйлтэй шууд холбоотой юм.Энэ нь аялалын бүтээгдэхүүний хувьд гүйлгээний боломжит багтаамжийг хязгаарладаг сөрөг талтай.
  6. 6. 5. 6. 7. Гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөлөлд өртөхдөө амархан Бүс нутгийн эдийн засаг, улс төр, байгаль цаг агаарын байдал нь аялал жуулчлалд шууд нөлөөлж байдагтай холбоотой.Жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсад 2000 онд гарсан терорист халдлагаас хамааран дэлхийн аялал жуулчлалд хамрагдагсдын тоо 2001 онд 693 сая болж өмнөх жилээс 0.6 хувиар буурч байжээ. Урьдчилан бэлтгэсэн хөтөлбөр Тур оператор нь жуулчдын эрэлт хүсэлт дээр үндэслэн бүтээгдэхүүнээ бий болгохоос өмнө бүтээгдэхүүний зарим хэсэг нь урьдчилан бэлтгэгдсэн байдаг.Бүтээгдэхүүнийг хйихдээ оролцогчдын тоо болон тэдний хүсэлт дээр үндэслэдэг. Багц үнэ: Бүтээгдэхүүнийг хэрэгглэгчидэд нийт үнээр нь санал болгодог.Үйлчлэгчид үйлчилгээ бүрийг тусад нь тайлбарлаж өгдөггүй.(зочид буудал,зоогийн газар, үзвэр тээвэр…) Нэгж хэсгүүдийн үнийг жуулчдад мэдэгддэггүй нь эргэлзээ үл итгэлцэлийг бий болгоно.
  7. 7. Бүтээгдэхүүнийг бүрэлдүүлэгч дан бүтээгдэхүүнүүд Аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлийн ханган нийлүүлэгчдийн хэд хэдэн салангид бие даасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг аялал зохион байгуулагч компани нэгтгэн багцалж өөрийн бүтээгдэхүүнийг бий болгон хэрэглэгчидэд худалдаалдаг.Эдгээр дан бүтээгдэхүүнүүд нь үндсэн таван хэсгээс бүрдэх бөгөөд тэдгээрийг дараах байдлаар ангилан ялгаж үзнэ.
  8. 8. Àÿëàë æóóë ëàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í ¯çìýð¿¿ä Òýýâýð Áàéð Õîîë óíä èãë¿¿ëýã Үзмэрүүд Жуулчдын сонирхолыг татаж буй бүхийл зүйлс үүнд хамрагдана.(Байгаль, түүх соѐлын, үйлчилгээ тоног төхөөрөмж ) Тээвэр Аялалд ашиглаж буй бүх тээврийн хэрэгслийн үйлѐилгээг багтааж үздэг.(агаарын, авто замын, усан замын, ердийн хөсгөөр) Байр Жуулчдын тав тух амрах хэрэгцээг хангахад зориулагдсан төрөл бүрийн байр сууцны үйлчилгээ орно. (зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газрууд гэх мэт) Хоол унд Жуулчдад үйлчилж байгаа бүх төрлийн хоол, ундааны үйлчилгээний газрууд хамрагдана.(ресторан,түргэн хооны газар гэх мэт) Чиглүүлэгч Жуулчдад үйлчилж байгаа хөтөч тайлбарлагч болон жолоочийг энэ хэсэгт хамруулан авч үзнэ.

×