O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Borang soal-selidik (2)

5.959 visualizações

Publicada em

contoh

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

Borang soal-selidik (2)

  1. 1. BORANG SOAL SELIDIK KUSZA FAKULTI PUNCA GEJALA PONTENG SEKOLAH DIKALANGAN PELAJAR TAHUN 4 LATAR BELAKANG Soal selidik yang dijalankan oleh pihak saya adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai satu soal selidik dan jalankan penilaian sumatif terhadap punca gejala ponteng sekolah dikalangan pelajar tahun 4 . Diharap kajian ini diharap dapat memberikan maklumat yang tepat mengenai faktor ponteng sekolah pelajar tahun empat. Maklumat yang diperoleh daripada kajian ini adalah sulit dan hasil kajian ini hanya digunakan untuk laporan kajian ini sahaja. Diharap kerjasama yang diberikan oleh pihak Pelajar/Murid dapat membantu saya mendapatkan maklumat yang tepat tentang faktor gejala ponteng sekolah A. MAKLUMAT DEMOGRAFI Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden. Arahan: Sila Tandakan () di dalam kotak yang berkenaan 1. Jantina ( ) Lelaki ( ) Perempuan 2. Bilangan ahli keluarga ( ) 2- 4 ( ) 5- 8 ( ) 9 keatas sulit
  2. 2. BORANG SOAL SELIDIK 3. Pendapatan Keluarga ( ) > RM 500 ( ) < RM 501-RM 1000> ( ) < RM 1001-RM 2000> ( ) < RM 2001... 4. Bilik bacaan/Meja kerja ( ) ada ( ) tiada 5. Latihan/ulang kaji/kelas tambahan ( ) ada ( ) tiada 6. Kekerapan Membaca seminggu (Jam) ( ) 1- 5 kali ( ) 6 – 10 Kali ( ) 10 keatas 7. Aktiviti masa lapang ( ) menonton TV ( ) Rekreasi ( ) membaca ( ) bermain Bola ( ) Lain- lain 8. Subjek yang diminati ( ) Bahasa Melayu ( ) Sains ( ) Pend Islam ( ) Bahasa Inggeris ( ) Matematik 9. Pandangan terhadap kehadiran kesekolah ( ) wajib ( ) biasa ( ) tidak mengapa 10. Hasrat Pelajar ( ) Menjadi pelajar berjaya ( ) Teknik pengajaran yang pelbagai ( ) mendapat no 1 ( ) perbanyakkan kemudahan sulit
  3. 3. BORANG SOAL SELIDIK B. PENILAIAN ITEM PERSOALAN KAJIAN( PELAJAR) Bahagian ini bertujuan untuk melihat Kesahan Persoalan Kajian Arahan: Tandakan () di dalam kotak yang berkenaan 1. Anda bosan dengan pengajaran dan pembelajaran ( ) Ya ( ) Tidak 2. Anda minat belajar ( ) Ya ( ) Tidak 3. Anda menghadapi masalah keluarga ( ) Ya ( ) Tidak 4. Anda menghadapi masalah dengan rakan sebaya ( ) Ya ( ) Tidak 5. Pengajaran guru kurang menarik ( ) Ya ( ) Tidak 6. Anda kurang memberikan tumpuan pengajaran ( ) Ya ( ) Tidak 7. Anda berasa bosan dirumah ( ) Ya ( ) Tidak 8. Anda kerap dibuli rakan sebaya ( ) Ya ( ) Tidak 9. Kurang kemudahan pengajaran disekolah ( ) Ya ( ) Tidak 10. Anda sering tertekan ( ) Ya ( ) Tidak sulit
  4. 4. BORANG SOAL SELIDIK C. PENILAIAN TAHAP KEBERKESANAN PROGRAM YANG DILAKSANAKAN Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap kebekesanan kehadiran selepas sesi program Guru Pendidikan Islam Arahan: Tandakan () di dalam kotak yang disediakan mengikut tahap kekerapan. Setiap angka mewakili tahap kekerapan; 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Kurang Setuju 2 = Tidak Setuju 1 = Amat Tidak Setuju BIL PERKARA TAHAP KEKERAPAN 1 2 3 4 5 1 Pelajar semakin seronok 2 Pelajar mudah didekati dan didampingi 3 Pelajar mudah diasuh dan diberikan nasihat 4 Pelajar menyatakan perasaan gembira 5 Pelajar menunjukan perubahan sikap yang baik 6 Pelajar menjadi kerap hadir kesekolah 7 Pelajar memberikan perhatian kepada pembelajaran 8 Pelajar kembali minat kepada pembelajaran “Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan kaji selidik ini. Salam penghargaan yang tidak terhingga daripada kami. Sekian.” sulit

×