Que é a materia?Que é a materia?
É todo aquilo que ten masa e volume, é dicir, todo
o que ocupa un lugar no espazo.
Que propiedades ten a materia?Que propiedades ten a materia?
A masa e o volume son as propiedades da materia
A masa é a ca...
Tipos de materiaTipos de materia
Temos dous tipos de materia: substancia pura
ou mestura.
A materia formada por varios com...
Tipos de mesturasTipos de mesturas
Hai dous tipos: homoxéneas e heteroxéneas.
-Nas mesturas homoxéneas non se distinguen a...
A materia pode atoparse en tres estados:A materia pode atoparse en tres estados:
sólidosólido,, líquidolíquido ee gasosoga...
Estado sólidoEstado sólido ten unha forma fixa. O volume éten unha forma fixa. O volume é
fixo, é dicir non varía o espazo...
Estado líquidoEstado líquido non ten unha forma fixa, é dicirnon ten unha forma fixa, é dicir
adáptase á forma do recipien...
Estado gasosoEstado gasoso non ten unha forma propia.non ten unha forma propia.
Non ten volume fixo, xa que tende a saír d...
A materia cambia.A materia cambia.
É cando a
composición da
materia non varía.
É cando a materia se
transforma, é dicir, a...
A materia pode encontrarse en estado sólido,
líquido e gasoso. Ao quentala e ao arrefriala, a
materia pode cambiar de esta...
coirocoiro
algodónalgodón granitogranito
lala madeiramadeira
cobrecobre
Material artificialMaterial artificial
obtéñense medianteobtéñense mediante
a transformación dea transformación de
materia...
Orixe animalOrixe animal dada
pel como opel como o coirocoiro,,
dos casulos comodos casulos como
aa sedaseda ou do peloou ...
O papelO papel resulta deresulta de
transformar a madeira.transformar a madeira.
PlásticoPlástico obtense aobtense a
parti...
Algunhas das propiedades máis importantes
son:
•Condución da calor.
•Impermeabilidade.
• Resistencia.
•Transparencia.
• El...
Condución da calorCondución da calor
Son os que impidenSon os que impiden
que a calor seque a calor se
transmita a travést...
ImpermeabilidadeImpermeabilidade
Son os que deixanSon os que deixan
pasar os líquidos apasar os líquidos a
través del, com...
ResistenciaResistencia
É fácil de que seÉ fácil de que se
rompa, como orompa, como o
cristal dun vasocristal dun vaso..
É ...
ElasticidadeElasticidade
É cando recupera a súa forma despois deÉ cando recupera a súa forma despois de
estiralo ou dobral...
TransparenciaTransparencia
É cando deixa pasar luz a través del,É cando deixa pasar luz a través del,
como ocomo o vidro d...
• Para construír edificios e estradas úsanse
materiais resistentes.
• Para confeccionar roupa e calzado búscanse
materiais...
• O formigón é unha mestura moi resistente de
cemento, area e rocas coa que se constrúen, por
exemplo, os edificios.
• A a...
• O madeira e o plástico son materiais illantes que
nos protexen da calor ou da electricidade. Úsanse
para fabricar mangos...
formigónformigón arxilaarxila vidrovidro
madeiramadeira
algodónalgodón
rocasrocas
asfaltoasfalto
aceiroaceiro
É unha fórmula que nos axuda a conservar oÉ unha fórmula que nos axuda a conservar o
medio: Reducir, Reutilizar e Reciclar...
A materia e os materiais tema 4
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

A materia e os materiais tema 4

1.129 visualizações

Publicada em

A materia e os materiais

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.129
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
469
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
17
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

A materia e os materiais tema 4

 1. 1. Que é a materia?Que é a materia? É todo aquilo que ten masa e volume, é dicir, todo o que ocupa un lugar no espazo.
 2. 2. Que propiedades ten a materia?Que propiedades ten a materia? A masa e o volume son as propiedades da materia A masa é a cantidade de materia que ten un corpo. Podemos medila con balanzas ou básculas (en g ou kg) O volume é o espazo que ocupa a materia que ten un corpo. Podemos usar para medilo recipientes como xerras ou vasos medidores ( en litros)
 3. 3. Tipos de materiaTipos de materia Temos dous tipos de materia: substancia pura ou mestura. A materia formada por varios compoñentes é unha mestura. A materia que está formada por un só compoñente é unha substancia pura. Ex: a auga, o ouro.
 4. 4. Tipos de mesturasTipos de mesturas Hai dous tipos: homoxéneas e heteroxéneas. -Nas mesturas homoxéneas non se distinguen a simple vista as substancias que as compoñen. Ex: un flan -Nas mesturas heteroxéneas vense claramente os elementos que as forman. Ex unha macedonia.
 5. 5. A materia pode atoparse en tres estados:A materia pode atoparse en tres estados: sólidosólido,, líquidolíquido ee gasosogasoso.. sólidosólido líquidolíquido gasosogasoso
 6. 6. Estado sólidoEstado sólido ten unha forma fixa. O volume éten unha forma fixa. O volume é fixo, é dicir non varía o espazo que ocupa.fixo, é dicir non varía o espazo que ocupa.
 7. 7. Estado líquidoEstado líquido non ten unha forma fixa, é dicirnon ten unha forma fixa, é dicir adáptase á forma do recipiente que o contén.adáptase á forma do recipiente que o contén. O volume é fixo.O volume é fixo.
 8. 8. Estado gasosoEstado gasoso non ten unha forma propia.non ten unha forma propia. Non ten volume fixo, xa que tende a saír doNon ten volume fixo, xa que tende a saír do recipiente que o contén e a ocupar todo orecipiente que o contén e a ocupar todo o espazo.espazo.
 9. 9. A materia cambia.A materia cambia. É cando a composición da materia non varía. É cando a materia se transforma, é dicir, a súa composición cambia e xorden substancias novas.
 10. 10. A materia pode encontrarse en estado sólido, líquido e gasoso. Ao quentala e ao arrefriala, a materia pode cambiar de estado.
 11. 11. coirocoiro algodónalgodón granitogranito lala madeiramadeira cobrecobre
 12. 12. Material artificialMaterial artificial obtéñense medianteobtéñense mediante a transformación dea transformación de materiais naturais.materiais naturais. Ex papelEx papel Material naturalMaterial natural procede directamenteprocede directamente da natureza. Ex:da natureza. Ex: algodón.algodón.
 13. 13. Orixe animalOrixe animal dada pel como opel como o coirocoiro,, dos casulos comodos casulos como aa sedaseda ou do peloou do pelo como acomo a lala.. Orixe vexetalOrixe vexetal podepode procede do troncoprocede do tronco como acomo a madeiramadeira ee aa cortizacortiza ou dunhaou dunha flor como oflor como o algodónalgodón.. Orixe mineralOrixe mineral como ocomo o granitogranito,, oo mármoremármore ou aou a arxilaarxila..
 14. 14. O papelO papel resulta deresulta de transformar a madeira.transformar a madeira. PlásticoPlástico obtense aobtense a partir do petróleo.partir do petróleo.
 15. 15. Algunhas das propiedades máis importantes son: •Condución da calor. •Impermeabilidade. • Resistencia. •Transparencia. • Elasticidade.
 16. 16. Condución da calorCondución da calor Son os que impidenSon os que impiden que a calor seque a calor se transmita a travéstransmita a través del, como o plásticodel, como o plástico dodo mango da tixolamango da tixola.. Son os queSon os que transmiten a calortransmiten a calor facilmente a travésfacilmente a través del, como o ferro oudel, como o ferro ou aceiro da tixolaaceiro da tixola..
 17. 17. ImpermeabilidadeImpermeabilidade Son os que deixanSon os que deixan pasar os líquidos apasar os líquidos a través del, como otravés del, como o filtro da cafeteirafiltro da cafeteira.. É o que non deixaÉ o que non deixa pasar os líquidos apasar os líquidos a través del, como otravés del, como o plástico da botella.plástico da botella.
 18. 18. ResistenciaResistencia É fácil de que seÉ fácil de que se rompa, como orompa, como o cristal dun vasocristal dun vaso.. É cando resultaÉ cando resulta difícil de romper,difícil de romper, como acomo a pedra dunpedra dun muro.muro.
 19. 19. ElasticidadeElasticidade É cando recupera a súa forma despois deÉ cando recupera a súa forma despois de estiralo ou dobralo, como aestiralo ou dobralo, como a goma dogoma do pelo.pelo.
 20. 20. TransparenciaTransparencia É cando deixa pasar luz a través del,É cando deixa pasar luz a través del, como ocomo o vidro da ventá.vidro da ventá.
 21. 21. • Para construír edificios e estradas úsanse materiais resistentes. • Para confeccionar roupa e calzado búscanse materiais resistentes, elásticos, lixeiros e suaves. • Para fabricar máquinas e ferramentas úsanse materiais resistentes, con partes ilantes da calor ou da electricidade.
 22. 22. • O formigón é unha mestura moi resistente de cemento, area e rocas coa que se constrúen, por exemplo, os edificios. • A arxila é impermeable e úsase para fabricar ladrillos e tellas. • O vidro é transparente, polo que se usa para os cristais das fiestras. • O algodón, o poliéster e a viscosa son materiais elásticos e lixeiros que serven para confeccionar roupa.
 23. 23. • O madeira e o plástico son materiais illantes que nos protexen da calor ou da electricidade. Úsanse para fabricar mangos de ferramentas. • A rocas son moi resistentes; por iso, se utilizan para construír muros. • O asfalto é unha mestura impermeable e resistente ao peso e á calor. Utilízase para facer estradas. • O aceiro é un material moi resistente que se utiliza para fabricar máquinas e ferramentas.
 24. 24. formigónformigón arxilaarxila vidrovidro madeiramadeira algodónalgodón rocasrocas asfaltoasfalto aceiroaceiro
 25. 25. É unha fórmula que nos axuda a conservar oÉ unha fórmula que nos axuda a conservar o medio: Reducir, Reutilizar e Reciclar.medio: Reducir, Reutilizar e Reciclar. • ReducirReducir é consumir menos materiais na nosaé consumir menos materiais na nosa vida diaria.vida diaria. • ReutilizarReutilizar é dar un segundo uso aosé dar un segundo uso aos materiais xa utilizados.materiais xa utilizados. • ReciclarReciclar é transformar os materias usadosé transformar os materias usados noutros para que se poidan volver utilizar.noutros para que se poidan volver utilizar.

×