Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Osobistist kerivnika dnz(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Osobistist kerivnika dnz

 1. Особистість керівника ДНЗ
 2. Завідувач ДНЗ - взірець для наслідування своїми підопічними, від мого ставлення до роботи залежить і ставлення співробітників дошкільного закладу до педагогічного і виховного процесу. Забезпечуючи системну освітню та адміністративно- господарську роботу ДНЗ, усвідомлюючи свою роль у колективі, я як завідувач дошкільного закладу маю бути професійно компетентною із різних питань діяльності закладу: - вміти вибирати інформацію та структурувати її; - вміти прогнозувати шляхи розвитку закладу; - мобільно реагувати на ситуацію, приймати відповідне рішення; - приймати нетрадиційні управлінські рішення; - прораховувати наслідки виконання ухвалених управлінських рішень.
 3. «Обличчя» дошкільного закладу визначає його педагогічний колектив. А створюють цей колектив, згуртовують, перетворюють на працездатну творчу силу - завідувач і вихователь методист. Завідувач і вихователь методист відповідають за організацію цілісного педагогічного процесу в установі. Саме тому манера поведінки керівника, наполегливість, цілеспрямованість і послідовність - найважливіша якість, яке необхідно для його професійної діяльності, в процесі якої виникають ділові відносини.
 4. Якості особистості керівника ДНЗ — найстійкіші характеристики, що мають вирішальний вплив на управлінську діяльність. У психологічному аспекті вони залежать від характеру, структури, спрямованості, досвіду, здібностей особистості, умов праці. Це складні, багатогранні феномени, конкретні вияви яких залежать від структури особистості і від дії різних чинників. Наприклад, дисциплінованість керівника може залежати від самоконтролю, внутрішньої організації, усвідомлення своєї соціальної ролі, а також від боязні несподіваного контролю вищих управлінських структур. Найчастіше виокремлюють такі обов'язкові для управлінця якості: 1. Компетентність (кожен керівник має знати, як виконувати свою роботу на високому професійному рівні). 2. Висока відповідальність, особиста гідність. 3. Відчуття нового та вміння йти на розумний ризик, творчо розв'язувати проблеми, сміливість у прийнятті рішень. 4. Гнучкість, розуміння ситуації, гостре сприйняття нових потреб, відчуття часу, подій. 5. Висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все якнайдосконаліше. 6. Комунікабельність, здатність установлювати контакти.
 5. Моральні якості керівника : 1. загальні моральні якості; 2. конкретні моральні якості; 3. специфічні моральні якості
 6. Загальні моральні якості: - Патріотизм - відданість Батьківщині , пріоритет суспільних інтересів , дотримання і розвиток кращих ¬ традицій свого народу ; - Гуманізм - шанобливе ставлення до кожної людини , - орієнтація на його особисту гідність , віра в його здатність до вдосконалення ; - Справедливість - об'єктивна оцінка особистісно -ділових якостей людей і їх діяльності , визнання їх індивідуальності , відкритість для критики , самокритичність . Конкретні моральні якості: - Громадянська совість - загострене почуття особистої відповідальності перед суспільством і людьми ; - Моральна воля - вміння домагатися мети , завойовувати повагу у людей , самоконтроль ; - Професійна чесність - ділова вимогливість , самовіддача в роботі , вміння говорити правду в очі ; - Колективізм - організованість , дисциплінованість , товариськість ; - Мужність - сміливість , вміння переносити особисті неприємності та службові невдачі ; - Принциповість - повага думки інших , підтримка тих , хто опинився в біді.
 7. Специфічні моральні якості: - Працьовитість - особистий приклад ставлення до служеб ¬ вим прав і обов'язків ; - Скромність - розумне використання влади , критичне ставлення до своїх заслуг і недоліків ; -Відповідальність - єдність слова і справи ; - Щедрість - безкорисливість, надання допомоги людям. - Оптимізм - віра в свій моральний вибір; - Великодушність - терпимість до недоліків людей, уміння прощати образи.
 8. Здібності керівника ДНЗ. Це психологічні особливості керівника, які є умовою досягнення ним високих результатів у співпраці з підлеглими та виконанні завдань організації. Здібності поділяють на загальні й специфічні. Згідно із спостереженнями американських дослідників найефективнішими виявилися ті керівники, котрі мають не надмірно високі показники інтелекту; не всі, хто відмінно навчається, стають умілими керівниками. Аналізуючи подібні особливості, Б. Теплов стверджував, що немає підстав вважати роботу практичного розуму більш простою й елементарною, ніж роботу теоретичного розуму. Специфічні здібності особистості керівника виявляються у його спеціальних знаннях, уміннях, компетентності, поінформованості під час конкретної діяльності.
 9. Особистісні риси керівника ДНЗ До них відносять стійкість до стресу, здатність домінувати, впевненість у собі, креативність, емоційну врівноваженість, відповідальність, надійність, незалежність, товариськість. Компетентність керівника ДНЗ — наявність у керівника спеціальної освіти, широкої загальної й спеціальної ерудиції, постійне підвищення ним своєї науково-професійної підготовки. Комунікабельність керівника ДНЗ - (лат. communico — з'єдную, повідомляю) — риса особистості, яка виявляється у здатності до встановлення контактів, спілкування, товариськості.
 10. Керівники ДНЗ з розвинутими комунікативними якостями мають значний запас стратегій спілкування, уміють взаємодіяти з представниками різних груп. Усе це вимагає знання особливостей груп, їхніх інтересів, цінностей, етнопсихологічних особливостей. Уміння спілкуватися залежить від природних можливостей, спрямованості активності, ділової чарівності, намагання домінувати чи співпрацювати у процесі спілкування, адаптивних якостей, поведінки в екстремальних ситуаціях (конфлікти, погрози тощо). До важливих особистісно-ділових, професійних якостей керівника ДНЗ за цією класифікацією зараховують: 1. Стійкість до стресу (здатність протистояти сильним негативним емоціогенним впливам, що викликають високу психічну напругу). 2. Морально-етичні якості (чесність, порядність, принциповість тощо). 3. Підприємницькі якості (уміння передбачати і швидко оцінювати ситуацію, активність, здатність до виваженого ризику тощо).
 11. Керівник ДНЗ - особистість, здатна впливати на колектив Глибоке знання педагогіки , вміння застосовувати ці знання на практиці - необхідна якість для керівника пед колективу . Бути хорошим педагогом , здатним впливати на колектив - це першорядне гідність керівника ДНЗ, і воно не може і не повинно підмінятися адміністративно -господарськими уміннями. Якщо завідуюча , занурившись з головою в господарські та адміністративні потреби , перестає бути педагогом , то і ввірене їй дитячий заклад поступово починає перетворюватися з виховного в установу нагляду за дітьми. У такому ДНЗ на перший погляд панує благополуччя і порядок , дотримується режим , діти виглядають доглянутими і спокійними. Але за цим зовнішнім благополуччям часто ховаються відсутність єдності у поглядах на виховання і, як наслідок цього , педагогічні помилки і промахи. «Бачити хороше в людині завжди важко , - писав видатний радянський педагог А.С. Макаренко. - У живих буденних рухах людей ... це хороше бачити майже неможливо , воно занадто прикрите ... повсякденному боротьбою , воно губиться в поточних конфліктах. Хороше в людині доводиться завжди проектувати , і педагог це зобов'язаний робити , він зобов'язаний підходити до людини з оптимістичною гіпотезою , нехай навіть з деяким ризиком помилитися ».
 12. Форми самоосвіти керівників ДНЗ Щоб не відстати від часу, керівник повинен постійно вдосконалювати свої знання, опановувати прогресивними педагогічними технологіями виховання і навчання і тим самим забезпечити можливість для свого розвитку. Система безперервного підвищення кваліфікації керівника ДНЗ передбачає різні форми: - Навчання на курсах (один раз на п'ять років); самоосвіта; -Участь у методичній роботі міста, району, дитячого садка. Підводячи підсумок, ще раз підкреслю, що форми самоосвіти різноманітні: - Робота в бібліотеках з книгами, періодичними виданнями; - Участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів; -Ведення власної картотеки з досліджуваної проблеми.
 13. Список використаних джерел: 1. Белая К.Ю. Справочник старшего воспитателя ДУ № 2/2007 стр. 37-39 2. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом АСТ, 1996. 3. Бондаренко А.К., Поздняк Л.В., Шкатулла В.И. Заведующий дошкольным учреждением Москва «Просвещение» 1984 4. Демурова Е.Ю., Островская Л.Ф. О руководстве детским садом Москва «Просвещение» 1973 5. Дик Н.Ф., Иванова Н.Б. Настольная книга руководителя дошкольного образовательного учреждения «Феникс», 2005 стр. 4-5; стр. 82-86 6. Иванцова И.А. Справочник старшего воспитателя ДУ № 2/2009 стр.24-31
Anúncio