O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Snaga na kondenzatoru c, snaga na zavojnici L

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Geny
Geny
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Snaga na kondenzatoru c, snaga na zavojnici L

 1. 1. Snaga na kondenzatoru C: Marko Šterpin
 2. 2. Snaga na kondenzatoru C: Kada bismo na izvor IZMJENIČNOG NAPONA u(t)=Umax · sinω t [V] priključili kondenzator C, kroz kondenzator će protjecati struja koja će prema izrazu i(t)=ωC · Umax ·sin (ωt+π/2) [A] fazno prethoditi naponu za 90°, tj i(t)=Imax · sin(ωt +90°) [A]. Fazni pomak izmjenične struje pred izmjeničnim naponom za ϕ=90°, tj ¼ periode.
 3. 3. Snaga na kondenzatoru C: S obzirom da trenutna snaga na kondenzatoru C oscilira dvostrukom (2ω) frekvencijom između maksimalne vrijednosti:  pmax= U·I I minimalne vrijednosti:  pmin= -U·I Slikom prikazujemo trenutnu vrijednost snage p(t) na kondenzatoru C:
 4. 4. Snaga na kondenzatoru C: • Odredimo li trenutnu snagu p(t) na kondenzatoru C, uvrštavajući fazni pomak (ϕ= 90°) u izraz: p(t)=U·I [cos (ϕ)-cos(2ωt –ϕ)] [W] p(t)=U·I [ cos (90°)-cos(2ωt – 90°)] [W] • Dobivamo: p(t)=U·I·sin(2ωt)
 5. 5. Snaga na kondenzatoru C: Površine ispod krivulje predstavljaju energiju izmjenične struje. Budući da površine imaju pozitivne i negativne predznake, objašnjava to da se energija unutar strujnoga kruga kreće.
 6. 6. Snaga na kondenzatoru C: • Za vrijeme trajanja pozitivne (+) poluperiode, kondenzator C će primati energiju od izvora; dok će za vrijeme trajanja negativne (-) poluperiode kondenzator C vraćati primljenu energiju kroz strujni krug- izvoru izmjeničnog napona. • Slijedi: Budući da su površine pozitivnih (+) i negativnih (-) poluperioda jednake, iznosi energije će u oba slučaja biti jednaki.
 7. 7. Snaga na kondenzatoru C: • Zaključak: Kod zaključivanja možemo reći da energija oscilira između izvora napona i kondenzatora, ali se pri tome niti jedan dio te energije ne može iskoristiti, bilo za obavljanje nekog rada ili pak za pretvorbu te energije u neki drugi oblik.
 8. 8. Snaga na zavojnici L:
 9. 9. Snaga na zavojnici L: Struja fazno kasni za naponom za 90°. Kada bismo na izvor IZMJENIČNOG NAPONA u(t)=Umax ·sinωt [V], priključili zavojnicu L, kroz zavojnicu bi protjecala struja  i(t)= Imax ·sin(ωt – 90°) [A], koja će fazno kasniti za naponom za 90°.
 10. 10. Snaga na zavojnici L: S obzirom da trenutna snaga na zavojnici oscilira dvostrukom (2ω) frekvencijom između minimalne vrijednosti: pmin= -U·I [W], I maksimalne vrijednosti: pmax=U ·I [W]. Slikom prikazujemo trenutnu vrijednost snage p(t) na zavojnici L:
 11. 11. Snaga na zavojnici L: • Odredimo li trenutnu snagu p(t) na zavojnici L, uvrštavajući fazni pomak (ϕ=90°)u izraz: p(t)=U·I [ cos(ϕ)-cos(2ωt –ϕ)] [W] • p(t)=U·I [cos(-90°)- cos(2ωt- (-90°)] [W] • p(t)=U·I [-cos(90°)- cos(2ωt + 90°)][W] • Dobivamo: p(t)= -U·I·sin(2ωt) [W]
 12. 12. Ako usporedimo trenutne vrijednosti snage na kondenzatoru C i snage na zavojnici L, uočiti ćemo razlike: Grafički prikaz snage kondenzatora C: Grafički prikaz snage zavojnice L:
 13. 13. Snaga na zavojnici L: Uočit ćemo da kondenzator C prvo mora primiti energiju od izvora, te je zatim vraća izvoru (vraćanje u trajanju negativne poluperiode); dok zavojnica L energiju pohranjuje u svom magnetskom polju, te uslijed vremenske promjene struje koja kroz zavojnicu protječe dolazi do pojave elektromagnetske indukcije. S obzirom na to, zavojnica L će prvo slati energiju kroz strujni izvor- u izvor napona, a zatim energiju od izvora napona primati na sebe.

×