O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kurs del 1

406 visualizações

Publicada em

Kurs Hordaland fylkeskommune 24.oktober 2012

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kurs del 1

 1. 1. Hvorfor er wikipedia viktig for arkiv, museum, kulturminnevern? Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com
 2. 2. VelkommenFortelle om WikipediaLære redigeringBilder og lisenser
 3. 3. Viktige prinsipp
 4. 4. Fem søylerWikipedia er en encyklopedi som behandler emner fragenerelle encyklopedier, spesialiserte encyklopedier,leksika og almanakker. Wikipedia er ikke en ordbok, enpropagandamaskin, en avis, en markedsplass, etannonsemarked, en bedriftskatalog, et eksperiment ianarki eller demokrati eller en samling lenker (hverkeninterne eller eksterne).
 5. 5. Fem søylerWikipedia har en nøytral synsvinkel, som innebærer atvi streber etter artikler som ikke forfekter ett enkeltstandpunkt. Dette krever av og til at man presenterermange synspunkter, og ikke presenterer noen av dissesom «sannhet». Dette betyr at man skal sitereverifiserbare autoritative kilder i størst mulig grad,spesielt på kontroversielle områder.
 6. 6. Fem søylerWikipedia er fritt tilgjengelig og redigerbart for alle.All tekst i Wikipedia er lisensiert underCreative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme v, og mye er også lisensiert underGNU fri dokumentasjonslisens (GFDL). Tekst fraWikipedia kan distribueres deretter.
 7. 7. Fem søylerWikipedia har regler for etikette: Respekterandre wikipedianere selv om du ikke er enigmed dem.
 8. 8. Fem søylerWikipedia har ikke permanente regler bortsettfra de fem prinsippene som belyses her.
 9. 9. Samarbeid med museum
 10. 10. Kulturinstitusjonenes oppgaver
 11. 11. Kulturinstitusjoner som galleri, bibliotek, arkivog museum skal ta vare på vår felleshukommelse i form av gjenstander, bøker,arkivmateriale bilder etc., men institusjonenskal også formidle denne kunnskapen viderebåde i vår tid og i fremtiden. Det er derforviktig at en finner frem til flere måter å formidlepå.
 12. 12. Bruke kulturarven til beste for befolkning,næringsliv, lokalsamfunn og regionerTa vare på kulturarvenUtvikle og spre kunnskap om kulturarven somressurs
 13. 13. Institusjonene ønsker å nå flest mulig, og enønsker at folk skal oppsøke demEn ønsker at kulturinstitusjoner skal være mersynligeEn ønsker at formidling av kunnskap ominstitusjonenes innhold skal være riktig ogkvalitetsikret
 14. 14. «Visjonen om den digitale allmenningen skaperogså forventning om og behov for at kultur- ogkunnskapskildene i arkiv, bibliotek og museer skalformidles. Det er et mål å formidle slik at det ertilpasset de forskjellige brukergruppenesforutsetninger og behov. Det er også viktig å leggesærlig vekt på utvikling av gode digitale tilbud forbruk i utdanningssektoren. » Framtidas museum
 15. 15. Kulturinstitusjonene og Wikipedia
 16. 16. I 2008 publiserte Henry Jenkins et arbeid med tittel:If it Doesnt Spread, Its DeadHver gang noen ser et bilde av gjenstander ellerleser om dem blir innholdet spredt til et viderepublikum.Å spre kunnskap om kulturgjenstander gjennombilde og tekst produserer også mening for publikumog gir dem redskaper til å forstå verden rundt seg.
 17. 17. En måte å spre kunnskap om detkulturinstitusjonene har er å skrive om det.2011 Nina Simon:Want To Get Your Content Out There? Put it on Wikip
 18. 18. Brooklyn Museum skrev i forbindelse med enutstilling i 2010 en rekke artikler på Wikipediasom var brukt i en Ipad applikasjon i forbindelseutstillingen.
 19. 19. Samarbeid mellomkulturinstitusjoner og Wikipedia
 20. 20. GLAM er forbokstavene i Galleries, Libaries,Archives, Museums og er brukt i detinternasjonale arbeidet for å samarbeide medinstitusjonene. Begrepet omfatter også arbeidmed andre typer institusjoner.
 21. 21. Den første Wikipedian in Residence var i enperiode ved British Museum i London. Ideen var åvære en brobygger mellom Wikipedia-samfunnetog museet. I løpet av perioden foregikk det myespennende. Wikipedianere ble invitert til å kommebak kulissene på museet for å bli nærmere kjentmed det og de ansatte ved museet fikk opplæring ihva wikipedia er og hvordan ting virker.
 22. 22. MålØnsket er at dere i løpet av denne dagen skal kunne redigere og skrive på Wikipedia, og kunne laste opp og bruke bilder.
 23. 23. HjelpesiderHjelp til redigeringHjelp til å logge innOpphavsrettRettningslinjer for billedbruk
 24. 24. Lykke til!

×