O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Aplicacions geoinformàtiques per a la reconstrucció de paisatges antics, per Hèctor Orengo

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 35 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a Aplicacions geoinformàtiques per a la reconstrucció de paisatges antics, per Hèctor Orengo (8)

Anúncio

Mais recentes (20)

Aplicacions geoinformàtiques per a la reconstrucció de paisatges antics, per Hèctor Orengo

 1. 1. Aplicacions geoinformàtiques per a la reconstrucció de paisatges antics <ul><li>Hèctor A. Orengo (GIAP-ICAC) </li></ul>
 2. 2. Objectius <ul><li>La arqueologia del paisatge pretén estudiar les relacions home – medi al llarg del temps i com aquestes es troben reflectides en la configuració dels paisatges històrics </li></ul><ul><li>Idea del “paisatge cultural” com a element patrimonial </li></ul>
 3. 3. Metodologies <ul><li>Per a poder obtenir una imatge fiable de les interaccions societat – medi al llarg del temps es necessària la conjunció de moltes tècniques diferents en un marc de treball transdisciplinar </li></ul><ul><li>El meu treball dins d’aquest equip es el desenvolupament d’eines de treball que ajudin a definir espacialment les activitats antròpiques de transformació del medi </li></ul><ul><li>Diferents eines geoinformàtiques han estat aplicades per aconseguir aquest objectiu </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Aplicacions </li></ul>
 5. 5. Anàlisi arqueomorfològica <ul><li>Es l’estudi de les formes del paisatge d’origen antròpic com, per exemple, les macroestructures viàries </li></ul><ul><li>Es pretén definir el seu origen i perduració temporal </li></ul><ul><li>El desenvolupament d’una bona base cartogràfica es essencial per a la consecució d’aquestes anàlisis </li></ul>
 6. 6. La base cartogràfica <ul><li>Introducció de tot la informació rellevant per a l’estudi de les traces deixades per l’ús que l’home ha fet del paisatge en l'antiguitat: </li></ul><ul><ul><li>Fotografies aèries </li></ul></ul><ul><ul><li>Cartografia històrica </li></ul></ul><ul><ul><li>etc. </li></ul></ul><ul><li>Base cartogràfica regressiva </li></ul><ul><li>Introducció de dades de molt diferents tipus amb informació locacional </li></ul>
 7. 7. Photointerpretation from the orthorectified 1956’s stereopairs Photointerpretation from the orthorectified 1956’s stereopairs Roman traces: Tarraco 1 Photointerpretation from the orthorectified 1956’s stereopairs Roman traces: Tarraco 2 Photointerpretation from the orthorectified 1956’s stereopairs Medieval traces Photointerpretation from ICC’s 1: 25.000 digital aerial photographs Methodology
 8. 8. Cartograhpic interpretation from 1914’s municipal maps. 1: 25.000 Methodology
 9. 9. Cartographic interpretation from IGN 1920s maps. 1: 50.000 Methodology
 10. 10. Cartographic interpretation from IGME 1950s maps. 1: 50.000 Methodology
 11. 13. <ul><li>Reconstrucció del traçat del Rec Comtal a partir de les metodologies exposades anteriorment </li></ul>Mina de Montcada Finalització del recorregut medieval
 12. 14. Fonts escrites medievals descrivint el traçat de l’aqüeducte romà Segle X “ ipsa Aquaria antiqua vel in via” Cartulari de Sant Cugat del Vallès (foli 344, doc. 981) s. XI s. XI s. X Segle X “ ...en el lugar llamado la Celada cerca delos arcos antiguos lindando con la via Francisca” LAntiq. I, 23, f. 11v
 13. 15. Intervencions arqueològiques
 14. 16. Traces no visibles <ul><li>Les fonts fotogràfiques i cartogràfiques aporta la primera i més important base per a l’anàlisi arqueomorfològica però, què fem de les traces no visibles? </li></ul>Anàlisi d’imatges multiespectrals <ul><li>Aporten infromació sobre les longituds d’ona no visibles de l’espectre electromagnètic </li></ul>
 15. 17. <ul><li>Band 5, Landsat 5 TM, 15-05-92 </li></ul><ul><ul><li>High Pass and Laplace filtering. Best resutls are obtained using a Laplacian edge filtering of 5x5 píxel filter size </li></ul></ul><ul><ul><li>Histogram stretch </li></ul></ul>Remote sensing from multispectral images: Treatment Methodology
 16. 18. Band 5: raw data Methodology
 17. 19. Band 5: Laplace filter 5 * 5 pixels Methodology
 18. 20. Band 5: histogram stretched Methodology
 19. 21. Band 5: comparison with data obtained from archaeomorphological research Methodology
 20. 22. Methodology
 21. 23. <ul><li>ASTER and Landsat images provided a first approach to those areas showing a higher ratio of moisture accumulation and deeper soils in the study area </li></ul>Results ASTER VNIR LB1 2007 (RGB 321)
 22. 24. Wide band aerial photography Results
 23. 25. Results
 24. 26. Anàlisi fotogramètrica <ul><li>Algunes aplicacions de la fotogrametria digital: </li></ul><ul><ul><li>A l’estudi de les topografies antigues </li></ul></ul><ul><ul><li>Detecció d’elements arqueomorfològics no visibles: construcció de microtopografies </li></ul></ul>
 25. 27. Development of digital terrain models from stereopairs and DGPS measured GCPs. Treatment to remove sinks created by the interpolation process and creation of depressionless DTM Methodology
 26. 28. Methodology
 27. 29. Microrelief analyses by means of aerial stereophotogrammetry Methodology
 28. 30. Methodology
 29. 31. Methodology Flow simulation and route modelling
 30. 32. Roman sites marking the edge of the flooding area Methodology
 31. 33. Traçat Rec Comtal Magdalenes 25 Coronel Monasterio Isotropic Cost Surface Anisotropic Cost Surface
 32. 35. Necessitat dels estudis transdisciplinars <ul><li>Integració de dades procedents de diverses disciplines com ara: </li></ul><ul><ul><li>Arqueologia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arqueomorfologia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prospecció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Excavació </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Documentació </li></ul></ul><ul><ul><li>Palinologia i altres proxies paleoambientals </li></ul></ul><ul><ul><li>Geomorofologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Geoarqueologia </li></ul></ul>

×