Obxectivos lingua galega e literatura 1º bach

836 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Obxectivos lingua galega e literatura 1º bach

 1. 1. LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º BACH OBXECTIVOS CONTIDOS AVALIACIÓN
 2. 2. OBXECTIVOS  REFLEXIONAR CRITICAMENTE SOBRE CALQUERA TEXTO PROPOSTO  COÑECER E REFLEXIONAR SOBRE OS MECANISMOS DA LINGUA  COÑECER A HISTORIA DA LINGUA GALEGA  COÑECER A HISTORIA DA LITERATURA GALEGA (IDADE MEDIA-S XIX)  EXPRESARSE CORRECTA E FLUIDAMENTE EN GALEGO
 3. 3. O TEXTO  RESUMO-TEMA-ESQUEMA DE IDEAS-TÍTULO  COMPRENSIÓN DE FRAGMENTOS DO TEXTO  SIGNIFICADO DE PALABRAS DO TEXTO  COMENTARIO CRÍTICO  MECANISMOS DE COHESIÓN TEXTUAL  BLOQUE I DAS PROBAS DE AVALIACIÓN (5 PUNTOS)
 4. 4. A LINGUA  REFLEXIÓN SOBRE MORFOLOXÍA  TRABALLANDO COA LINGUA  BLOQUE II DAS PROBAS DE AVALIACIÓN (2 PUNTOS)
 5. 5. HISTORIA DA LINGUA  ELABORACIÓN DE TEXTOS SOBRE OS DIFERENTES PERÍODOS DA HISTORIA DA NOSA LINGUA  CAPACIDADE DE SÍNTESE E EXPRESIÓN  FORMA PARTE DO PROCESO DE AVALIACIÓN TRIMESTRAL  BLOQUE III DAS PROBRAS DE AVALIACIÓN (1 PUNTO)
 6. 6. HISTORIA DA LITERATURA  ELABORACIÓN DE TEXTOS DOS DIFERENTES PERÍODOS DA LITERATURA  CAPACIDADE DE SÍNTESE E EXPRESIÓN  FORMA PARTE DO PROCESO AVALIATIVO TRIMESTRAL  BLOQUE IV DAS PROBAS DE AVALIACIÓN (2 PUNTOS)
 7. 7. LECTURAS  UNHA LECTURA POR TRIMESTRE  1º TRIMESTRE: O SABRE DO FRANCÉS  2º TRIMESTRE: O BOSQUE DE LEVAS  3º TRIMESTRE: O LAPIS DO CARPINTEIRO  LECTURA COMPRENSIVA DAS OBRAS PROPOSTAS
 8. 8. A AVALIACIÓN  PREGUNTAS TEMA (0.5 %)  ANÁLISE TEXTUAL (0.5%)  LIBRO LECTURA (10%)  PROBA DE AVALIACIÓN
 9. 9. ESPAZOS DE TRABALLO  http://www.bachilleratoatlantico.blogsek.es/  http://www.slideshare.net/mosteiro  http://www.lengua.blogsek.es/  http://twitter.com/linguagalegasek
 10. 10. CRITERIOS PRESENTACIÓN TAREFAS  AS TAREFAS PROGRAMADAS DEBEN SER ENVIADAS AO CORREO: manuel.anton@sek.es  AS TAREFAS QUE SE ENVÍEN DEBEN SER SEMPRE DENDE A CONTA DE ALUMNO DE NON SER ASÍ NON SE AVALIARÁN  NOME ARQUIVO ADXUNTO: NOME ALUMNO_CURSO_TÍTULO TAREFA  FORMATO: ARIAL, CALIBRI OU TIMES NEW ROMA 10-12
 11. 11. RECOMENDACIÓN O TRABALLO DIARIO É A ÚNICA FÓRMULA PARA SUPERAR CON ÉXITO E DESAFOGO ESTE CURSO. ÁNIMO

×