Anúncio

הסכם להעסקת מנהל עבודה

מייסד משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה em משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה
11 de May de 2013
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Anúncio
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Anúncio
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Anúncio
הסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Próximos SlideShares
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
Carregando em ... 3
1 de 16
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a הסכם להעסקת מנהל עבודה(20)

Anúncio

הסכם להעסקת מנהל עבודה

 1. ‫אישי‬ ‫עבודה‬ ‫הסכם‬ ‫ונחתם‬ ‫שנערך‬‫ב‬-‫ביום‬‫לחודש‬‫לשנת‬ :‫בין‬.‫ח.פ/ע.מ‬ ‫כתובת‬- ‫(לה‬:‫לן‬"‫"המעסיק‬)‫אחד‬ ‫מצד‬ :‫לבין‬‫ת.ז‬ ‫כתובת‬- :‫(להלן‬"‫העובד‬")‫שני‬ ‫מצד‬ ‫הואיל‬‫ו‬‫המעסיק‬‫לעובד‬ ‫זקוק‬‫בתפקיד‬‫של‬‫בנייה‬ ‫באתר‬ ‫עבודה‬ ‫מנהל‬; ‫והואיל‬‫למלא‬ ‫המקצועי‬ ‫והניסיון‬ ‫היכולת‬ ,‫הכישורים‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ,‫הצהיר‬ ‫והעובד‬‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ;‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫והואיל‬‫תנ‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫החליטו‬ ‫והצדדים‬;‫כתוב‬ ‫בהסכם‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬ ‫אי‬ ‫כדלקמן‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫והותנה‬ ‫הוצהר‬ ,‫הוסכם‬ ‫לפיכך‬: 1.:‫כללי‬ 1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬ 1.1‫זה‬ ‫הסכם‬‫והוא‬ ‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬‫מיום‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬1 1.‫התפקיד‬ ‫הגדרת‬: 1.12‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫ב‬‫ל‬ ‫כפיפות‬-_____________‫ב‬‫תפקיד‬‫בנייה‬ ‫באתר‬ ‫עבודה‬ ‫מנהל‬ ‫של‬‫ה‬ ,‫כולל‬ :‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ 1 ‫ל‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫תוקף‬ .‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬
 2. -1- 1.12.1‫הבנייה‬ ‫באתר‬ ‫העבודה‬ ‫צוותי‬ ‫ניהול‬. 1.12.1.‫לתוכניות‬ ‫בהתאם‬ ‫העבודה‬ ‫ביצוע‬ 1.12.2. 1.12.2. 1.12‫יבצע‬ ‫העובד‬‫כל‬‫מטלות‬‫תפקידים‬ ‫ו/או‬‫נוספ‬‫אחרים‬ ‫ו/או‬ ‫ים‬‫יוטל‬ ‫אשר‬ ,‫ו‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫עליו‬ ‫המעסיק‬‫ואשר‬ ,‫נמצא‬‫ים‬‫וכישוריו‬ ‫מיומנותו‬ ‫בתחום‬/‫כאמור‬ ‫לתפקידו‬ ‫קשורים‬2 . 2.:‫העובד‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הצהרות‬ ‫העובד‬‫ו‬ ‫מצהיר‬;‫כי‬ ‫מתחייב‬ ‫/או‬ 2.12‫הוא‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ויכולת‬ ‫ניסיון‬ ,‫ידע‬ ,‫כישורים‬ ‫בעל‬‫כי‬ ,‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬ ‫פלילית‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬,‫אין‬ ‫כי‬‫כל‬‫אחרת‬ ‫מניעה‬ ‫או‬ ‫חוקית‬ ‫מניעה‬,‫לצדדים‬ ‫ביחס‬ ‫לרבות‬ ,‫שלישיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫להעסקתו‬‫אשר‬ ‫הפרטים‬ ‫וכי‬ ,‫המעסיק‬‫בטופס‬ ‫מילא‬101‫ו/או‬‫מסר‬ ‫ו‬ ‫טרם‬ ‫למעסיק‬‫לעבודתו‬ ‫קבלתו‬ ‫בעת‬,‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫הינם‬.‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫ישפה‬ ‫העובד‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫הפרת‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫שיגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ 2.12‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫המונעות‬ ‫רפואיות‬ ‫מגבלות‬ ‫כל‬ ‫אין‬‫ו/או‬ ‫עת‬ ‫מעת‬ ‫יעמידו‬ ‫שהמעסיק‬ ‫מסכים‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬ ‫לבדיקות‬‫של‬ ‫קיומן‬ ‫בדיקת‬ ‫לשם‬ ‫רפואיות‬‫ה‬;‫כאמור‬ ‫מגבלות‬ 2.13‫הוא‬‫עבודה‬ ‫כמנהל‬ ‫לשמש‬ ‫העבודה‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קורס‬ ‫עבר‬‫ו‬‫י‬‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫פעל‬‫דין‬ ‫כל‬, ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬;‫תפקידו‬ ‫למילוי‬ ‫הרלבנטיים‬ , 2.10‫י‬ ‫הוא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫יבטיח‬ ,‫מסירות‬‫המעסיק‬;‫י‬‫קד‬‫י‬‫ש‬ ‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצו‬ ‫נו‬‫לצו‬‫רך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ו‬‫י‬ ;‫כללי‬ ‫את‬ ‫בקפדנות‬ ‫קיים‬ ‫והגהות‬ ‫הבטיחות‬‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליו‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ; ;‫עבודתו‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬‫ו‬‫למעסיק‬ ‫ימסור‬‫כל‬‫דיווח‬‫ל‬ ‫הנוגע‬‫כך‬;‫טובת‬ ‫יפיק‬ ‫לא‬ ‫ה‬ ‫לפי‬ ‫לעבודתו‬ ‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬‫זה‬ ‫סכם‬;‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬;‫לעובד‬ ‫יתנכל‬ ‫לא‬‫ים‬‫אחר‬‫ים‬‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫יטריד‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫וינהג‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ;‫העבודה‬ 2.11‫י‬ ‫הוא‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫פעל‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫הישיר‬ ‫הממונה‬,‫המעסיק‬ ‫הנהלת‬‫על‬ ‫וכן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬‫המ‬,‫עסיק‬ ‫ו‬ ‫מדיניותו‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬3 . 2.,‫משרה‬ ‫היקף‬‫שעות‬‫וימי‬‫העבודה‬: 2.12‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬,‫בימים‬‫השעות‬ ‫בטווח‬ , ‫משעה‬‫השעה‬ ‫ועד‬________,‫ו‬-‫יום‬ ‫כל‬ ‫שעות‬‫/שבוע‬4 . 2 ‫השנייה‬ ‫האפשרות‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬-.‫העובד‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫ותפקידים‬ ‫מטלות‬ ‫הטלת‬ ‫של‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מצמצמת‬ 3 ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫בנהלים‬ .‫נהלים‬ ‫של‬ ‫נוסח‬ ‫גם‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬‫דיווחי‬ ,‫בעבודה‬ ‫משמעת‬ ‫ואמצעי‬ ‫משמעת‬ ‫לעניין‬ ‫חשובות‬ ‫התייחסויות‬ .‫ועוד‬ ‫פוליגרף‬ ‫לבדיקת‬ ‫עובד‬ ‫העמדת‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫איסור‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫נוכחות‬ ,‫עבודה‬ ‫שעות‬
 3. -2- 2.12‫השעות‬ ‫בטווח‬ ‫העובד‬ ‫יעבוד‬ '‫ו‬ ‫ביום‬5 ,______.‫שעות‬ 2.13‫ביום‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬ ‫יום‬‫שבת‬. 2.10‫ולצורך‬ ‫היה‬‫מילוי‬‫תפקיד‬‫ו‬‫י‬‫ו/או‬ ‫בימים‬ ‫ו/או‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הא‬ ,‫לעיל‬ ‫מהקבוע‬ ‫אחרים‬ ‫בזמנים‬‫הרי‬‫ש‬‫ה‬‫ו‬‫מתחייב‬ ‫א‬‫מנת‬ ‫על‬ ,‫יכולתו‬ ‫ככל‬ ‫לעשות‬ ,‫לעבוד‬ ‫ש‬ ‫ככל‬ ‫ובזמנים‬ ‫בשעות‬‫י‬.‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫התפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫ידרש‬ 5.:‫שכר‬ 5.12.1:‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ )‫עבודה‬ ‫(למנהל‬ ‫התעריפי‬ ‫שכר‬ ‫טבלת‬ ‫זה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫דרגה‬ 6322 1 2210 2 2222 3 2360 4 2126 5 2212 6 2631 7 5.12.1‫ה‬‫עובד‬‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫יהא‬‫החל‬ ‫יינתנו‬ ‫ו/או‬ ‫שניתנו‬ ‫יוקר‬ ‫תוספות‬‫ינואר‬ ‫מחודש‬1011. 5.12.2‫במ‬‫ולעובד‬ ‫ידה‬,‫קודם‬ ‫ענפי‬ ‫וותק‬ ‫יש‬‫המעביד‬‫י‬‫העובד‬ ‫של‬ ‫דרגתו‬ ‫את‬ ‫וודא‬ ‫ו‬ ‫העובד‬ ‫לו‬ ‫שיציג‬ ‫אסמכתאות‬ ‫באמצעות‬‫ה‬‫השכר‬ ‫לטבלת‬ ‫בהתאם‬ ‫ייקבע‬ ‫שכר‬ .‫התעריפי‬‫י‬ ‫והעובד‬ ‫היה‬‫האישור‬ ‫את‬ ‫ציג‬‫ים‬‫יקבל‬ ,‫באיחור‬‫העובד‬‫לפי‬ ‫תשלום‬ ,‫דרגתו‬‫למפרע‬60.‫האישור‬ ‫הצגת‬ ‫ממועד‬ ‫יום‬ 5.12.2‫לדרגה‬ ‫עד‬ ‫בדרגות‬ ‫קידום‬2‫יהיה‬ ‫התעריפי‬ ‫השכר‬ ‫לטבלאות‬ ‫בהתאם‬ )‫(כולל‬ .‫אוטומטי‬‫בענף‬ ‫מלאה‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫כל‬‫הבנייה‬‫יתקדם‬ ,‫בישראל‬ ‫ה‬‫שלו‬ ‫מניין‬ .‫אחת‬ ‫בדרגה‬ ‫עובד‬‫השנים‬ ‫ש‬‫צו‬ ‫כניסת‬ ‫מיום‬ ‫מתחיל‬‫בענף‬ ‫הרחבה‬ ‫לתוקף‬ ‫הבניין‬,‫ביום‬5.2.10. 4 ‫ה‬ ‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫העבודה‬ ‫שבוע‬‫וא‬‫בן‬21.‫שעות‬‫במ‬ ‫כמקובל‬ ,‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫ששה‬ ‫או‬ ‫חמישה‬ ‫בן‬ ‫יהיה‬ ‫העבודה‬ ‫שבוע‬‫ערב‬ ‫העבודה‬ ‫קום‬ .‫זה‬ ‫צו‬ ‫חתימת‬‫כל‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫כלליים‬ ‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫או‬ ‫חקיקה‬ ‫בעקבות‬ ‫בעתיד‬ ‫יגדל‬ ‫או‬ ‫יקטן‬ ‫העסקי‬ ‫במגזר‬ ‫העבודה‬ ‫ששבוע‬ ‫ככל‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫הצו‬ ‫לפי‬ ‫שיפוצים‬ ‫ועובד‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫ששבוע‬ ‫כך‬ ,‫בהתאמה‬ ,‫העבודה‬ ‫שבוע‬ ‫יגדל‬ ‫או‬ ‫יקטן‬ ,‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫עובדי‬ ‫במגז‬ ‫העבודה‬ ‫משבוע‬ ‫אחת‬ ‫בשעה‬.‫העסקי‬ ‫ר‬‫לדוגמא‬–‫נכון‬‫להיום‬‫בן‬ ‫הוא‬ ‫במשק‬ ‫העבודה‬ ‫שבוע‬ ,22‫יעבור‬ ‫והמשק‬ ‫היה‬ .‫שעות‬ ‫לעבוד‬21‫צו‬ ‫חל‬ ‫עליהם‬ ‫העובדים‬ ‫יעברו‬ ,‫שבועיות‬ ‫שעות‬‫הבניין‬ ‫בענף‬‫לעבוד‬21.‫שבועיות‬ ‫שעות‬ 5 .'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
 4. -3- 5.12.5‫והעובד‬ ‫במידה‬ ,‫בנוסף‬‫והוא‬ ‫חדש‬ ‫עובד‬ ‫הינו‬‫סיים‬‫הכשרה‬‫בקרן‬ ‫מקיפה‬ ‫לעידוד‬‫ופיתוח‬‫ענף‬‫הבניה‬‫בישראל‬,‫בהיקף‬‫ובנושאים‬‫כפי‬‫שייקבעו‬‫בין‬ ‫בוועדת‬‫הדרגות‬‫מכוח‬‫ההסכם‬‫הקיבוצי‬‫בענף‬‫הבניין‬‫יהיה‬‫זכאי‬ ‫הוא‬‫החל‬ ‫ממו‬‫עד‬‫סיום‬‫ההכשרה‬‫אישור‬ ‫וקבלת‬‫על‬‫כך‬‫מהקרן‬‫לשיבוץ‬‫בדרגה‬1. ‫באחריות‬‫עובד‬‫אשר‬‫יסיים‬‫את‬‫ההכשרה‬‫האמורה‬,‫להציג‬‫למעבידו‬‫אישור‬ ‫מאת‬‫הקרן‬‫לעידוד‬‫ופיתוח‬‫ענף‬‫הבניה‬‫בישראל‬,‫בדבר‬‫סיום‬‫ההכשרה‬. ‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫מתחייבים‬‫לכבד‬‫את‬‫אישור‬‫הקרן‬‫לעניין‬‫הדרגה‬‫ושכר‬‫העובד‬ ‫יעודכן‬‫בהתאם‬‫החל‬‫מן‬‫ה‬‫מועד‬‫שבו‬‫הציג‬‫העובד‬‫את‬‫האישור‬‫למעביד‬6 . 5.12.6‫עובד‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬‫ב‬‫חלקית‬ ‫משרה‬‫יקבל‬ ,‫הוא‬‫שכר‬ ‫את‬‫ו‬‫טבל‬ ‫על־פי‬‫ת‬‫ה‬‫שכר‬ ‫ה‬‫מפורט‬‫ת‬‫לעי‬‫ל‬.‫משרתו‬ ‫לאחוז‬ ‫ובהתאם‬ 5.12‫ה‬‫שכר‬‫י‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬ ‫בהתאם‬ ‫עודכן‬. 5.2‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫פי‬ ‫על‬ ‫העובד‬ ‫זכויות‬ ‫בחישוב‬‫הסכם‬‫ה‬ ‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שוויה‬ ,‫זה‬‫ינו‬ ‫ה‬ ‫החלק‬-121.‫לעיל‬ ‫כמפורט‬ ‫מהשכר‬ 5.3‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬.‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫ביצוע‬ ‫לשעות‬ ‫באשר‬ ‫אמת‬ ‫דיווחי‬ ‫ובמסירת‬ ‫בלבד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הממונים‬ ‫באישור‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬‫שעו‬ ‫לבצע‬ ‫העובד‬ ‫מתחייב‬ ,‫זאת‬ ‫מחייבים‬ ‫העבודה‬ ‫וצורכי‬ ‫במידה‬‫ת‬ .‫הנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫נוספות‬ ‫או‬ 5.3‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫של‬ ‫בסך‬‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬‫שעות‬ ‫נוספות‬‫גלובאליות‬‫ב‬‫של‬ ‫שיעור‬115%‫של‬ ‫ובסך‬₪‫עבור‬ ‫לחודש‬‫נוספת‬ ‫שעות‬ ‫גלובאליות‬‫של‬ ‫בשיעור‬150%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ , ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫העובד‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ה‬‫י‬ ‫מעסיק‬‫את‬ ‫לעובד‬ ‫שלם‬ ‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בפועל‬ ‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬7 ‫וכי‬‫וערכאה‬ ‫במידה‬ ‫הע‬ ‫אזי‬ ,‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫תקבע‬ ‫שיפוטית‬‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫ישיב‬ ‫ובד‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ייזקף‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ,‫שקיבל‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫תשלומי‬ ‫כל‬ ‫שיפסק‬ ‫הסכום‬. 6.:‫אויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ 6.12‫וה‬ ‫במידה‬‫יהיה‬ ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫עקב‬ ‫לעבודה‬ ‫לצאת‬ ‫לא‬ ‫ממעבידו‬ ‫הוראה‬ ‫קיבל‬ ‫עובד‬‫הוא‬ ‫עבור‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬2.‫יום‬ ‫אותו‬ ‫בגין‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ 6.12‫ו‬ ‫במידה‬‫התח‬‫יל‬‫ה‬‫עובד‬‫ל‬‫ב‬ ‫לעבוד‬ ‫להפסיק‬ ‫הוראה‬ ‫קיבל‬ ‫היום‬ ‫ובמשך‬ ,‫עבוד‬‫של‬‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫תשלום‬ ‫בצירוף‬ ‫בפועל‬ ‫שעבד‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ,‫אוויר‬ ‫יום‬ ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאינו‬ ‫תשלום‬ ‫יקבל‬ ‫הכל‬ ‫שבסך‬ ‫בתנאי‬ ,‫שעות‬ ‫ארבע‬ ‫בעבור‬ .‫רגיל‬ ‫עבודה‬ 6 .‫לעובד‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫והסעיף‬ ‫במידה‬ ‫למחוק‬ 7 ‫הנוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫ובלבד‬ ‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫השעות‬ ‫של‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫שעות‬ ‫שאותן‬ ‫וכן‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫מומ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫לץ‬ ‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬150%‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ‫היינו‬ ,-1‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬150%.
 5. -4- 6.13‫ו‬ ‫היה‬ ,‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫של‬ ‫במקרה‬‫ה‬‫ברכב‬ ‫לעבודה‬ ‫יוצאים‬ ‫ממנו‬ ‫הריכוז‬ ‫למקום‬ ‫הגיע‬ ‫עובד‬ ‫בעבור‬ ‫לו‬ ‫ישולם‬ ,‫המעביד‬ ‫רכב‬ ‫הגיע‬ ‫ולא‬ ,‫המעביד‬2‫על‬ ‫חובה‬ .‫עבודה‬ ‫שעות‬‫ה‬‫להמתין‬ ‫עובד‬ ‫המתין‬ .‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫לפחות‬ ‫להוראות‬ ‫או‬ ‫לרכב‬‫העובד‬‫שעה‬ ‫שכר‬ ‫ישולם‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫לפחות‬ ‫יצא‬ .‫ההמתנה‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫אחת‬‫העובד‬‫תיחשב‬ ‫לא‬ ,‫ההמתנה‬ ‫בתום‬ ‫לעבודה‬‫ההמתנה‬ ‫שעת‬ .‫עבודה‬ ‫כשעת‬ 6.10‫המע‬ ‫הודיע‬ ‫אם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לא‬ ‫־‬ ‫עצמו‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫כן‬ ‫עשה‬ ‫והעובד‬ ‫הריכוז‬ ‫למקום‬ ‫להגיע‬ ‫שלא‬ ‫לעובד‬ ‫יקבל‬‫הוא‬‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫תשלום‬-2.‫יום‬ ‫אותו‬ ‫בגין‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ 6.11‫קיבל‬‫ה‬‫בעבור‬ ‫לשכר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ,‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫בשל‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫להמתין‬ ‫הוראה‬ ‫עובד‬ ‫העבוד‬ ‫לשעות‬ ‫בנוסף‬ ‫ההמתנה‬ ‫שעות‬.‫בפועל‬ ‫ה‬ 6.11‫עזב‬‫ה‬‫יקבל‬ ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫בשל‬ ,‫עצמו‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫בעד‬ ‫תשלום‬ .‫בלבד‬ ‫בפועל‬ ‫עבודתו‬ ‫שעות‬ 2.‫פיטורים‬ ‫ופיצויי‬ ‫סוציאליים‬ ‫ביטוחים‬: 2.12:‫כללי‬ ‫פנסיה‬ 2.12.1‫יבטח‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫את‬‫העובד‬‫בביטוח‬‫הכולל‬ ‫מנהלים/עובדים‬ ‫בחיר‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫או‬ ,‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬,‫העובד‬ ‫ת‬‫תגמולים‬ ‫שיכלול‬ ‫ופיצויים‬. 2.12.1‫המעביד‬ ‫יפקיד‬ ,‫כלשהי‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫או‬ ‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫העובד‬ ‫בחר‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ .‫חדשה‬ ‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫הכספים‬ ‫את‬ 2.12.2‫תקנות‬ ‫ו/או‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬ ‫הכ‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫נסה‬ .‫הרלבנטיות‬ 2.12.2‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ת‬‫התעריפי‬ ‫מהשכר‬ ‫פחת‬ :‫(להלן‬ ‫כאמור‬)"‫המבוטח‬ ‫"השכר‬. 2.12‫פנסיה‬ ‫קרן‬ 2.12.1‫מ‬ ‫החל‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫המבוטח‬,‫סכומים‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬‫מקיפה‬8 ‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:6% ‫ב‬‫גי‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫ן‬6%‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%5.5.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ 2.12.1,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ו‬ ‫במידה‬‫ה‬‫ותיקה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫מבוטח‬ ‫עובד‬-‫המע‬ ‫ימשיך‬‫ס‬‫י‬‫ק‬ ‫הו‬ ‫הפנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫לבטחו‬‫ו‬‫על‬ ‫הדרושים‬ ‫והניכויים‬ ‫ההפרשות‬ ‫את‬ ‫ויעביר‬ ,‫תיקה‬ ‫הו‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬‫ו‬‫תיקה‬9 . ‫או‬ 2.6‫מנהלים/עובדים‬ ‫ביטוח‬: 8 ‫הפ‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬.‫נסיה‬ 9 ‫צו‬ ‫חתימת‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ ‫העומדים‬‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫ההרחבה‬5.2.10‫־‬ ‫על‬10.5%.
 6. -5- 2.6.1‫מ‬ ‫החל‬‫תח‬‫ההעסקה‬ ‫ילת‬‫ה‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬‫מבוטחת‬ ‫סכומים‬‫בחברת‬ ‫מנהלים/עובדים‬ ‫לביטוח‬10 ‫כאשר‬ ,‫התשלומים‬ ‫שיעור‬ ‫יהיה‬‫הבא‬ ‫באופן‬:2.22%‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬;5%‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬‫ו‬ ;- 5%.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬‫האמורים‬ ‫השיעורים‬ ‫על‬ ‫בנוסף‬‫י‬‫המעביד‬ ‫שלם‬ ‫תשלו‬‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ‫העבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫מים‬25% ‫על‬ ‫עולים‬ ‫שאינם‬ ,‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬1.5%.‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ 2.2‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬: 2.2.1,‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫כי‬‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫ו/או‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫המעביד‬ ‫ותשלומי‬ ‫ההפקדות‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫רכיב‬ ‫עבור‬ ,)‫ותיקה‬ ‫או‬ ‫חדשה‬ ,‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫(לרבות‬ ‫בהתאם‬(6%‫או‬2.22%‫בהתאמה‬ ‫יבואו‬ ,)‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ ‫במקום‬21%‫במקום‬ ‫או‬100%‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לתשלום‬ ‫המעביד‬ ‫מחובת‬ ‫סעיף‬12‫התשכ״ג־‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬1362:‫(להלן‬‫פיצויי‬ ‫״חוק‬ ,)‫פיטורים״‬‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫הרכיבים‬ ,‫השכר‬ ‫בגין‬ .‫בלבד‬ ‫ההפרשה‬ 2.2.1‫בא‬ ‫אין‬‫פיצויי‬ ‫לתשלום‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫ו/או‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫מור‬ ‫לא‬ ‫בגינם‬ ‫אשר‬ ‫שיעורים‬ ‫ו/או‬ ‫תקופות‬ ‫ו/או‬ ‫רכיבים‬ ‫ו/או‬ ‫שכר‬ ‫בגין‬ ‫פיטורים‬ .‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫הפרשות‬ ‫בוצעו‬ 2.2.2‫המ‬ ‫הפקדות‬‫עסיק‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫רכיב‬ ‫עבור‬6%‫או‬2.22%‫לפי‬ ‫בפ‬ ‫כמפורט‬ ,‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ ,‫העניין‬,‫מקרה‬ ‫בכל‬ ,‫ניתנות‬ ‫אינן‬ ,‫לעיל‬ ‫זה‬ ‫רק‬ ‫למע‬ ‫להחזרה‬‫סיק‬‫עם‬ ‫העובד‬ ‫לבעלות‬ ‫ישוחררו‬ ‫התגמולים‬ ‫וכספי‬ ‫אלה‬ ‫כספים‬ . .‫עבודתו‬ ‫סיום‬ 2.2.2,‫לעיל‬ ‫מהאמור‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫וה‬ ‫במידה‬‫מע‬‫סיק‬‫את‬ ‫מבטח‬‫ה‬‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫עובד‬ (6%‫רשאי‬ ,)‫לפיצויים‬‫הוא‬‫מבוטח‬ ‫בה‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,‫להפריש‬ ‫ה‬‫גמ‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫עובד‬‫העובד‬ ‫ע״ש‬ ‫אחרת‬ ‫ל‬1.22%‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ ‫נוספים‬ :‫(להלן‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬,)‫פיטורים״‬ ‫פיצויי‬ ‫״השלמת‬‫וכספי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬12%‫פיצויי‬ ‫לתשלום‬ ‫המעביד‬ ‫מחובת‬ ‫בסעיף‬ ‫לאמור‬ ‫בהתאם‬ ,‫פיטורים‬12.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬ 10 .‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
 7. -6- 2.2.5‫המע‬ ‫הפריש‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫העובד‬ ‫בגין‬‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬1.22%‫כאמור‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫והסתיימה‬‫ה‬‫אצל‬ ‫עובד‬‫המ‬‫ע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫בפיצויי‬ ‫מזכות‬ ‫שאינן‬ ‫בנסיבות‬ ‫המע‬ ‫יוותר‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫לצורך‬ ‫הופקדו‬ ‫אשר‬ ‫התשלומים‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫בשיעור‬1.22%‫הפק‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לעובד‬ ‫וישחרר‬ ‫כאמור‬‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫דות‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫לו‬ ‫שנצברו‬ ‫הפיטורים‬‫ה‬‫עובד‬ ‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬16‫או‬12‫לחוק‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬.‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ 2.2.6‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫הסתיימה‬‫ה‬‫לאחר‬ ‫או‬ ‫פיטורים‬ ‫בפיצויי‬ ‫המזכות‬ ‫בנסיבות‬ ‫עובד‬ ‫פריש‬ ‫לגיל‬ ‫הגיעו‬‫הדין‬ ‫לפי‬ ‫פרישה‬ ‫בגיל‬ ‫לפנסיה‬ ‫בפרישה‬ ‫או‬ ‫בדין‬ ‫כהגדרתו‬ ‫ה‬ :‫להלן‬ ‫האמור‬ ‫יחול‬ ,‫שאירים‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ‫בפנסיית‬ ‫מזכה‬ ‫אירוע‬ ‫בקרות‬ ‫או‬ ‫א‬.‫שם‬ ‫על‬ ‫המעביד‬ ‫הפריש‬‫ה‬‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫עובד‬1.22% ‫המע‬ ‫יעביר‬ ,‫עבודתו‬ ‫בתקופת‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫כספי‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לבעלות‬ ‫לעובד‬ ‫שנצברו‬ ‫הפיטורים‬‫ו‬; ‫ב‬.‫המע‬ ‫הפריש‬ ‫לא‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫עבור‬‫ה‬‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫עובד‬1.22% ‫המע‬ ‫לו‬ ‫ישלם‬ ,‫עבודתו‬ ‫בתקופת‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫של‬ ‫שיעור‬12%‫האחרון‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ,‫שנה‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫בעד‬ ‫יחסי‬ ‫וחלק‬ ‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫משנות‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ .‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ‫והכול‬ 2.2:‫השתלמות‬ ‫קרן‬ 2.2.1‫החל‬,‫ההעסקה‬ ‫מתחילת‬‫המעסיק‬ ‫יעביר‬‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬- 11 ‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:2.5%‫ב‬‫גין‬‫חלק‬ ‫מעבידו‬-%1.5.‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬ 2.2.1‫ה‬‫המבוטח‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫פקדות‬.‫הנ"ל‬ 2.3‫ק‬‫רן‬‫בישראל‬ ‫הבנייה‬ ‫ענף‬ ‫ופיתוח‬ ‫לעידוד‬ 2.3.1‫ה‬‫חשבונו‬ ‫על‬ ‫יפריש‬ ‫מעביד‬0.2%‫של‬ ‫התעריפי‬ ‫משכרו‬ ‫לחודש‬‫ה‬‫לקרן‬ ‫עובד‬ .‫הבניה‬ ‫ענף‬ ‫ופיתוח‬ ‫לעידוד‬ 2.‫ת‬‫נאים‬‫נ‬‫לווים‬ 2.1‫שנתית‬ ‫חופשה‬ 2.1.1‫ה‬:‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫בהתאם‬ ‫תינתן‬ ‫אשר‬ ‫שנתית‬ ‫לחופשה‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫עובד‬ ‫כימי‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ‫בן‬ ‫בשבוע‬ ‫חופשה‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫חמישה‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ‫חופשה‬ ‫כימי‬ ‫ששה‬ ‫בן‬ ‫בשבוע‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫בישראל‬ ‫ענפי‬ ‫ותק‬ 10 11 ‫השנים‬ ‫בעד‬1-1 11 .‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
 8. -7- 11 12 ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 12 16 ‫ה‬ ‫בעד‬‫הרביעית‬ ‫שנה‬ 15 12 ‫החמישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 12 13 ‫והשביעית‬ ‫השישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 12 13 ‫השמינית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 12 16 ‫ואילך‬ ‫התשיעית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫עובד‬55 12 12 ‫ואילך‬ ‫עשרה‬ ‫האחת‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 2.1.1‫אצל‬ ‫ולא‬ ‫בארץ‬ ‫בענף‬ ‫הנו‬ ‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫לצורך‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫וויתקו‬ ‫כי‬ ‫מובהר‬ ‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬. 2.1.2‫ס‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫פק‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫בלבד‬ ‫עבודה‬ ‫לימי‬ ‫מתייחסת‬ ‫לעיל‬ ‫הטבלה‬ .‫וחגים‬ ‫שבתות‬ ‫כוללת‬ ‫ואינה‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 2.1.2‫עובד‬ ‫שכל‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫מדיניות‬ ‫כי‬ ‫מפורשות‬ ‫לו‬ ‫הובהר‬ ‫כי‬ ,‫מאשר‬ ‫העובד‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫השנתית‬ ‫החופשה‬ ‫מכסת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ינצל‬ ‫ש‬ ‫חופשה‬ ‫יתרות‬ ‫למחיקת‬ ‫ותביא‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬.‫נוצלו‬ ‫לא‬‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ ‫זה‬ ‫לסעיף‬-‫המעסיק‬ ‫בהסכמת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫לנצל‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬2‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫וסך‬ ‫לפחות‬________‫להעביר‬ ‫ימים‬‫הבאות‬ ‫לשנתיים‬ /‫הבאה‬ ‫לשנה‬12 . ,‫כאמור‬ ‫הסכמה‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לשנות‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ 2.1.5‫לצ‬ ‫המבקש‬ ‫עובד‬‫מראש‬ ‫אישור‬ ‫לקבל‬ ‫חייב‬ ,‫לחופשה‬ ‫את‬‫מאת‬ ‫לכך‬‫הממונים‬ ‫עליו‬.‫י‬ ‫מועדי‬‫צ‬‫בהתחשב‬ ,‫המעסיק‬ ‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יקבעו‬ ‫לחופשה‬ ‫העובד‬ ‫יאת‬ ,‫התחשבות‬ ‫ותוך‬ ,‫העבודה‬ ‫בצרכי‬‫העובד‬ ‫ובקשות‬ ‫בצרכי‬ ,‫האפשר‬ ‫במידת‬13 . 2.1.6‫ה‬‫מעסיק‬‫יוכל‬‫יד‬ ‫על‬ ‫שיקבע‬ ‫במועדים‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬‫ו‬‫חול‬ ‫ימי‬ ,‫חג‬ ‫ערב‬ ‫לרבות‬ , ‫ת‬ ,‫גשר‬ ‫או‬ ‫המועד‬‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫מרוכזת‬ ‫חופשה‬ ‫היה‬ ‫חופשה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫ע"ח‬ ‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫יקוזז‬ ,‫מרוכזת‬ ‫לעובד‬ ‫תימסר‬ ‫מרוכזת‬12‫ימים‬‫מראש‬14 . 2.1‫מחלה‬ ‫דמי‬ 2.1.1‫וה‬ ‫במידה‬‫עובד‬‫עבד‬‫ביום‬ ‫בענף‬1.2.1002‫דמי‬ ‫בקרן‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫בביטוח‬ ‫ובוטח‬ ‫ימשי‬ ,‫וותיקה‬ ‫מחלה‬‫הוא‬ ‫ך‬‫מבוט‬ ‫להיות‬‫שיעורי‬ ‫ובאותם‬ ‫ביטוחים‬ ‫באותם‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ,‫הפרשה‬‫וא‬.‫כאמור‬ ‫בביטוחים‬ ‫להמשיך‬ ‫הקרן‬ ‫ונוהלי‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ ‫זכאי‬ 12 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 13 ‫א‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬.‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫ם‬ 14 .‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬
 9. -8- 2.1.1‫של‬ ‫מזכויותיו‬ ‫למעט‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫ה‬‫עובד‬,‫והוא‬ ‫במידה‬‫על‬ ‫זכאי‬ ‫צו‬ ‫כניסת‬ ‫ערב‬ ‫בענף‬ ‫החלים‬ ‫הקיבוציים‬ ‫ההסכמים‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬‫בענף‬ ‫הרחבה‬ ‫הבניה‬‫לתוקף‬(‫ביום‬5.2.10)‫לב‬.‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫בוטח‬ ‫ולא‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫יטוח‬ ‫ה‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬‫מ‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫עובד‬‫המעסיק‬‫ל‬‫זכאי‬ ‫היה‬ ‫להן‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫תקנות‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫בקרן‬ ‫בוטח‬ ‫אילו‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫והוראות‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכנו‬ ‫כפי‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ 2.1.2‫וה‬ ‫במידה‬‫אינ‬ ‫עובד‬‫ו‬,‫כנ"ל‬ ‫מחלה‬ ‫בקרן‬ ‫לביטוח‬ ‫הזכאים‬ ‫העובדים‬ ‫על‬ ‫נמנה‬ ‫יהי‬‫ה‬‫זכאי‬‫הוא‬:‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לתשלום‬‫הראשונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫תשל״ז‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫בישראל‬ ‫בענף‬ ‫לעבודה‬-1326;‫החל‬ ‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫בישראל‬ ‫בענף‬ ‫לעבודה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מן‬-15‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫מקסימאלי‬ ‫ולצבירה‬ ,‫בשנה‬‫של‬ ‫ת‬161‫יום‬;‫וויתקו‬ ‫כי‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫ולא‬ ‫בענף‬ ‫הנו‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫העובד‬ ‫של‬ 2.2‫הבראה‬ ‫דמי‬ 2.2.1,‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫בעבודה‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫ותק‬ ‫לאחר‬‫ז‬ ‫יהא‬‫כאי‬‫העובד‬,‫הבראה‬ ‫לדמי‬ ,‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫השיפוצים‬ ‫ענף‬ ‫או‬ ‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫שצבר‬ ‫לוותק‬ ‫בהתאם‬ ‫ייקבעו‬ ‫אשר‬ .‫בישראל‬ 2.2.1‫ה‬ ‫הזכאות‬‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ‫ינה‬‫כ‬:‫להלן‬ ‫מפורט‬ 2.2.1‫ההב‬ ‫יום‬ ‫ערך‬‫ב‬ ‫הבראה‬ ‫יום‬ ‫לערך‬ ‫בהתאם‬ ‫הינו‬ ‫ראה‬‫העסקי‬ ‫מגזר‬‫כפי‬ , .‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ 2.2.2‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬‫יהא‬‫יולי‬ ‫חודשים‬ ‫במשכורות‬-‫או‬ ,‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫ספטמבר‬ .‫מהם‬ ‫איזה‬ 2.2‫חגים‬ ‫חופשת‬ 2.2.1‫ו‬ ‫במידה‬‫ה‬‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬‫חודשי‬ ‫שלושה‬,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫בישראל‬ ‫בענף‬ ‫עבודה‬ ‫ו‬‫א‬ ‫יום‬ ‫או‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ ‫רשות‬ ‫ללא‬ ‫העבודה‬ ‫מן‬ ‫נעדר‬ ‫לא‬‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ,‫החג‬ ‫חרי‬ ,‫החג‬ ‫ביום‬ ‫בתשלום‬ ‫לחופשה‬,‫דתו‬ ‫מצוות‬ ‫לפי‬‫חג‬ ‫ימי‬ ‫תשעה‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫בחירה‬ ‫ליום‬ ‫וכן‬ ‫כאמור‬ ‫בשנה‬‫(סה"כ‬10.)‫ימים‬ 2.2.1‫יהודיים‬ ‫חג‬ ‫ימי‬‫הם‬‫השנה‬ ‫ראש‬ ‫ימי‬ ‫שני‬ :;‫הסוכות‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫שני‬ ;‫הכיפורים‬ ‫יום‬; ‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫שני‬;‫השבועות‬ ‫חג‬;‫העצמאות‬ ‫יום‬)‫העובד‬ ‫בדת‬ ‫תלוי‬ ‫(אינו‬. 2.2.2‫וה‬ ‫במידה‬‫יקבל‬ ‫יהודי‬ ‫אינו‬ ‫עובד‬‫הוא‬,‫לעיל‬ ‫התנאים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫בתשלום‬ ‫חופשה‬ ‫תעלה‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫ובכל‬ ,‫היהודיים‬ ‫החג‬ ‫בימי‬ ‫או‬ ‫דתו‬ ‫מצוות‬ ‫לפי‬ ‫החג‬ ‫בימי‬ ‫או‬ ‫בשנה‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫תשעה‬ ‫על‬ ‫בתשלום‬ ‫החופשה‬‫בתוספת‬.‫בחירה‬ ‫יום‬ ‫ימים‬ ‫ענפי‬ ‫ותק‬ 6‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ 2-1‫שנים‬ 2‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ־‬3‫עד‬4‫שנים‬ 3‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ‬-5‫עד‬11‫שנים‬ 10‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ־‬11‫עד‬15‫שנים‬ 11‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ־‬16‫עד‬11‫שנים‬ 11‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ‬-21‫ויותר‬ ‫שנים‬
 10. -9- 2.2.2‫השבועית‬ ‫המנוחה‬ ‫על‬ ‫הנופל‬ ‫חג‬ ‫יום‬ ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬. ‫בנוסף‬‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שכר‬ ‫מקבל‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ , ‫בגין‬‫חג‬ ‫דמי‬‫החודשי‬ ‫השכר‬ ‫לתשלום‬ ‫מעבר‬‫המשולם‬‫לו‬‫בימי‬ ‫עבד‬ ‫הוא‬ ‫כאילו‬ .‫החג‬ 2.5‫שמחה‬ ‫ימי‬ 2.5.1‫וה‬ ‫במידה‬‫המע‬ ‫אצל‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫יהיה‬ ,‫הוא‬‫שכר‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫עבודה‬:‫הבאים‬ ‫השמחה‬ ‫בימי‬ ‫היעדרות‬ ‫עבור‬ ‫א‬.‫העובד‬ ‫נישואי‬‫־‬ ‫/ת‬1‫ימים‬; .‫ב‬‫־‬ ‫ילד/ה‬ ‫הולדת‬1‫יום‬; .‫ג‬‫ילד/ה‬ ‫נישואי‬-1‫יום‬. 2.6‫י‬‫מ‬‫י‬‫אבל‬ 2.6.1‫וה‬ ‫במידה‬‫בענף‬ ‫לפחות‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬‫ו‬‫י‬‫העבודה‬ ‫מן‬ ‫עדר‬ ‫בשל‬‫יהיה‬ ,‫אבלות‬ ‫מנהגי‬ ‫קיום‬‫הוא‬‫עפ״י‬ ‫באבל‬ ‫שבתו‬ ‫בתקופת‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫ובמידה‬ ,‫ישראל‬ ‫מנהגי‬,‫דתו‬ ‫מנהגי‬ ‫עפ״י‬ ‫אחרת‬ ‫דת‬ ‫בן‬ ‫והוא‬‫יותר‬ ‫לא‬ ‫אך‬ .‫ימים‬ ‫משבעה‬ 2.2‫נסיעות‬ 2.2.1‫והמ‬ ‫במידה‬‫ע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לרשות‬ ‫מעמיד‬ ‫אינו‬‫העובד‬‫ו‬ ‫הסעה‬‫העובד‬‫לתחבורה‬ ‫נזקק‬ ‫יהיה‬ ,‫וחזרה‬ ‫העבודה‬ ‫למקום‬ ‫מביתו‬ ‫להגיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ציבורית‬‫העובד‬‫זכאי‬ ‫בהסכמים‬ ‫הקבועים‬ ‫ולסכומים‬ ‫לכללים‬ ‫בהתאם‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫ש‬ ‫התיאום‬ ‫לשכת‬ ‫בין‬ ‫הנחתמים‬ ‫הכלליים‬ ‫הקיבוציים‬‫הכלכליים‬ ‫הארגונים‬ ‫ל‬ ‫כפי‬ ,‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫בעניין‬ ‫החדשה‬ ‫הכללית‬ ‫העובדים‬ ‫להסתדרות‬ .‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכנו‬ 2.2.1‫נדרש‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫מוסכם‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫למרות‬‫ה‬‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫להגיע‬ ‫עובד‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫המרוחק‬-20‫לרשותו‬ ‫יעמיד‬ ‫שהמעביד‬ ‫מבלי‬ ,‫מגוריו‬ ‫ממקום‬ ‫ק״מ‬ ‫נ‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ,‫הסעה‬‫בגובה‬ ‫סיעה‬150%‫מהתעריף‬ ‫עם‬ ‫שיסוכם‬ ‫כפי‬ ‫בפועל‬ ‫הוצאות‬ ‫לפי‬ ‫או‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ ‫כפי‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫קבלות‬ ‫כנגד‬ ,‫מראש‬ ‫מעבידו‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 2.2.2‫לא‬ ‫שהעובד‬ ‫בכך‬ ‫מותנים‬ ‫הנסיעה‬ ‫דמי‬‫מהמעסיק‬ ‫רכב‬ ‫מקבל‬,‫החזר‬ ‫או‬ ‫רכב‬ ‫הוצאות‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוסע‬ ‫שאינו‬ ‫או‬ 2.2.2‫הוצאו‬‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫באוטובוס‬ ‫מוזל‬ ‫נסיעה‬ ‫מחיר‬ ‫לפי‬ ‫ייקבעו‬ ‫הנסיעה‬ ‫ת‬ ‫כרטיס‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫עבודתו‬ ‫למקום‬ ‫העובד‬ ‫מגורי‬ ‫ממקום‬ ‫מוזל‬ ‫חודשי‬ ‫מינוי‬ .‫כזה‬ ‫הנחה‬ ‫כרטיס‬ ‫קיים‬ ‫אם‬ ,‫נסיעות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫הנחה‬ 2.2.5‫בתחבורה‬ ‫בפועל‬ ‫משתמש‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הצהרתו‬ ‫כנגד‬ ‫לעובד‬ ‫ישולם‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫לעבודה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫ציבורית‬.‫וממנה‬
 11. -11- 2.2.6‫כלשהי‬ ‫מסיבה‬ ‫מעבודתו‬ ‫נעדר‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫היעדרותו‬ ‫תקופת‬ ‫בעד‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ 2.2‫מג‬ ‫ובגדי‬ ‫ביגוד‬ ‫סט‬‫ן‬ 2.2.1‫ו‬ ‫במידה‬‫ה‬‫עובד‬‫הינו‬‫בו‬‫ו‬‫יהיה‬ ‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫ומעלה‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫של‬ ‫תק‬‫הוא‬‫זכאי‬ ,‫לקבל‬‫הכולל‬ ‫טובה‬ ‫מאיכות‬ ‫ביגוד‬ ‫מערכת‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬,‫מכנסיים‬ ,‫נעליים‬ ‫ת‬ ,‫חולצה‬.‫מצחייה‬ ‫וכובע‬ 2.2.1‫עבודת‬ ‫כאשר‬ ,‫בנוסף‬‫ה‬‫וכד׳‬ ‫כובע‬ ,‫מגפיים‬ :‫כגון‬ ‫מגן‬ ‫בגדי‬ ‫מחייבת‬ ‫עובד‬,‫וזאת‬ ,‫בעבודה‬ ‫בטיחות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬‫יעניק‬‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫על‬ ‫אלו‬ ‫מגן‬ ‫בגדי‬ ‫לעובד‬ .‫בלבד‬ ‫חשבונו‬ 2.3‫מילואים‬ ‫ימי‬ 2.3.1‫ל‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫מעסיק‬‫מי‬ ‫לשירות‬ ‫זימון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ ,‫פעיל‬ ‫לואים‬ .‫שקיבל‬ 2.3.1‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫ייעשה‬ ,‫מולת"מ‬ ‫שחרור‬ ‫לקבל‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הטיפול‬ ‫המעסיק‬. 2.3.2‫ה‬.‫כדין‬ ‫המחושב‬ ,‫שלו‬ ‫המילואים‬ ‫שירות‬ ‫בתקופת‬ ‫השכר‬ ‫למלוא‬ ‫זכאי‬ ‫עובד‬ 2.3.2‫ל‬ ‫מילואים‬ ‫צו‬ ‫בהצגת‬ ‫מותנה‬ ‫המילואים‬ ‫תקופת‬ ‫בגין‬ ‫השכר‬ ‫תשלום‬‫מעסיק‬ ‫מילו‬ ‫שירות‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫טופס‬ ‫והמצאת‬ ‫קבלתו‬ ‫עם‬ ‫מייד‬.‫לעבודה‬ ‫שובו‬ ‫עם‬ ‫אים‬ 2.3.5‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫שיתקבל‬ ‫והסכום‬ ‫היה‬ .‫המילואים‬ ‫כספי‬ ‫את‬ ‫הלאומי‬ ‫מהביטוח‬ ‫יגבה‬ ‫או‬ ‫העובד‬ ‫יקבל‬ ,‫לעובד‬ ‫ששולם‬ ‫הסכום‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מן‬ ‫ה‬.‫ממעבידו‬ ‫ההפרשים‬ ‫את‬ ‫עובד‬ 2.10‫אש״ל‬ 2.10.1‫וה‬ ‫במידה‬‫דרישת‬ ‫עקב‬ ‫שלו‬ ‫הרגיל‬ ‫הלינה‬ ‫למקום‬ ‫מחוץ‬ ‫ללון‬ ‫יידרש‬ ‫עובד‬ ‫יקבל‬ ‫המעביד‬‫הוא‬‫המע‬ ‫מן‬‫סיק‬‫או‬ ‫ולילה‬ ‫ערב‬ ,‫צהריים‬ ,‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ .‫תמורתם‬ 2.10.1‫ארוחות‬ ‫תמורת‬ ,‫הכלכלה‬ ‫קצובת‬ ‫לשיעורי‬ ‫בהתאם‬ ‫יהיה‬ ‫הנ״ל‬ ‫התשלום‬ ‫גובה‬ ‫שמעודכנים‬ ‫וכפי‬ ‫בתקש״יר‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬ ,‫ולילה‬ ‫ערב‬ ,‫צהריים‬ ,‫בוקר‬ .‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫עבודה‬ ‫והסכמי‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫ע״י‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫ומפורסמים‬ 2.10.2,‫בנוסף‬‫והעובד‬ ‫במידה‬‫עקב‬ ‫שלו‬ ‫הרגיל‬ ‫הלינה‬ ‫למקום‬ ‫מחוץ‬ ‫ללון‬ ‫יידרש‬ ‫המע‬ ‫דרישת‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫יקבל‬‫הוא‬‫המע‬ ‫מן‬‫ס‬‫י‬‫ק‬.‫תמורתו‬ ‫או‬ ‫מתאים‬ ‫לינה‬ ‫מקום‬ 2.10.2‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫בגין‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫יאשר‬ ,‫לעובד‬ ‫הלינה‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫יקבע‬ ‫ההוצאה‬ ‫בהשבת‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫בתשלומה‬ ‫ויישא‬ ,‫הלינה‬ .‫קבלות‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬ 2.11‫לחג‬ ‫שי‬ 2.11.1‫י‬ ,‫ובפסח‬ ‫השנה‬ ‫בראש‬ ,‫בשנה‬ ‫פעמיים‬‫קבל‬‫הע‬‫ו‬.‫לחג‬ ‫שי‬ ‫בד‬
 12. -11- 2.11‫רכב‬15 : 2.11.1‫לר‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬‫רישוי‬ ‫מקבוצת‬ ‫צמוד‬ ‫רכב‬ ,‫ולשימושו‬ ‫העובד‬ ‫שות‬ :‫(להלן‬"‫"הרכב‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיבחר‬ ‫מסוג‬ ,) 2.11.1‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפרטיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫ברכב‬ ‫להשתמש‬ ‫יוכל‬ ‫העובד‬. 2.11.2‫יחויב‬ ‫זו‬ ‫למכסה‬ ‫מעבר‬ .‫_____ק"מ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שנתית‬ ‫לתקרה‬ ‫כפוף‬ ‫השימוש‬ ‫עוד‬ ‫ק"מ‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ _______ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫העובד‬.‫ף‬ 2.11.2‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫העבודה‬‫בין‬,‫הצדדים‬‫מכל‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫העובד‬ ‫יחזיר‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬‫בו‬ ‫המצוי‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬,,‫למעסיק‬ ‫מידית‬ .‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ 2.11.5‫טיפולים‬ ,‫דלק‬ ‫לרבות‬ ,‫הרכב‬ ‫של‬ ‫השוטפות‬ ‫האחזקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫יישא‬ ‫המעסיק‬ .‫הרכב‬ ‫רישוי‬ ‫והוצאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫שוטפים‬ 2.11.6‫למען‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬,‫קנסות‬ ,‫החניה‬ ‫קנסות‬ ‫בכל‬ ‫יישא‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫אגרה‬ ‫כבישי‬ ‫וחיובי‬ ‫התעבורה‬‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שיוטלו‬ ‫ברכב‬16 . 2.11.2‫האמורים‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬ ‫העובד‬ ‫במקום‬‫ו‬‫לנכות‬‫ם‬‫מהשכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫מהתשלומים‬ ‫ו‬‫מ‬‫פיצויי‬.‫פיטורים‬ 2.11.2‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לשם‬ ‫בפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫חניה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיו‬ ‫העובד‬‫ו‬, ‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫לשמה‬ ‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ , .‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ ‫או‬ 2.11‫רכב‬ ‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫השתתפות‬17 : 2.11.1‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫רכב‬ ‫באחזקת‬‫של‬ ‫בסך‬.‫לחודש‬ 2.11.1‫החז‬‫ר‬ ‫של‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫הצגה‬ ‫כנגד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫הרכב‬ ‫הוצאות‬ ‫ר‬‫י‬‫נהיגה‬ ‫שיונות‬, ‫רכב‬ ‫על‬ )‫(רישוי‬ ‫בעלות‬ ‫מסמכי‬‫העובד‬ ‫כי‬ ‫הצהרה‬ ‫כנגד‬ ‫וכן‬ ‫ביטוח‬ ‫ותעודות‬ .‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ 2.11.2‫שה‬ ‫מאחר‬‫עובד‬‫מקבל‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫ברכב‬ ‫השתתפות‬ ‫הוצאות‬ .‫בנוסף‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ 2.12‫נייד‬ ‫טלפון‬18 : 15 .‫זו‬ ‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫הבנייה‬ ‫בעף‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬ 16 ‫בתשלומ‬ ‫יישא‬ ‫שהמעביד‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬.‫האגרות‬ ‫י‬ 17 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 18 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬.‫זו‬ ‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫אין‬
 13. -12- 2.12.1‫י‬ ‫המעסיק‬‫ס‬ ‫כאשר‬ ,‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫עמיד‬‫כום‬‫התשלום‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫שישולם‬ ‫החודשי‬‫במידה‬ .‫ש"ח‬ ‫המעסיק‬ ‫יהיה‬ ,‫כאמור‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מתקרת‬ ‫יחרוג‬ ‫והעובד‬‫רשאי‬‫את‬ ‫לקזז‬ ‫העובד‬ ‫משכר‬ ‫החריגה‬‫ו/או‬‫מ‬.‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ 2.12.1‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫מי‬ ‫י‬‫י‬,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ד‬‫י‬‫חזיר‬ ‫הטלפון‬ ‫את‬ ‫מיידית‬ ‫העובד‬‫הנייד‬‫למעסיק‬.‫עכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ , 3.‫הקשר‬ ‫הפסקת‬: 3.1‫פיטורי‬‫ה‬.‫לב‬ ‫בשרירות‬ ‫ולא‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫יעשו‬ ‫עובד‬‫פיטורי‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ‫תתקבל‬ ‫בטרם‬‫ה‬‫עובד‬ ‫העובד‬ .‫מסודר‬ ‫שימוע‬ ‫יתקיים‬‫י‬‫לפח‬ ‫ימים‬ ‫שלושה‬ ,‫לפיטורים‬ ‫הטעמים‬ ‫את‬ ‫קבל‬‫לפני‬ ‫ות‬ .‫השימוע‬‫אם‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫העובדים‬ ‫לוועד‬ ‫במקביל‬ ‫תישלח‬ ‫השימוע‬ ‫מהודעת‬ ‫העתק‬ .‫קיים‬.‫השימוע‬ ‫הליך‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫תתקבל‬ ‫הפיטורים‬ ‫החלטת‬
 14. -13- 3.1,‫לאמור‬ ‫בכפוף‬‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫בכתב‬‫פי‬ ‫על‬ ‫דין‬19 /‫בת‬ ‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬‫ימים‬20 . 3.2‫א‬ ‫על‬‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫ף‬,‫י‬‫מי‬ ‫סיום‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫המעסיק‬ ‫הא‬‫י‬‫די‬‫מתן‬ ‫וללא‬ , ‫בהתקיים‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ‫ו/או‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫אחד‬ ‫כל‬ :‫הבאים‬ ‫מהמקרים‬ 3.2.1.‫במשמעת‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ 3.2.1‫העבודה‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫במהלך‬ ‫יחבל‬ ‫או‬ ‫יפגע‬ ‫העובד‬ ‫העסקת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫חשש‬ ‫ובעסק‬‫י‬.‫המעסיק‬ 3.2.2‫אם‬‫מעילה‬ ,‫בגניבה‬ ‫חשוד‬ ‫העובד‬,‫באמון‬‫ש‬ ‫בתפקיד‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫או‬‫עלול‬ ‫לגרום‬.‫למעסיק‬ ‫לנזק‬ 3.2.2‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫העובד‬ ‫אם‬. 3.2.5.‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫שנבצר‬ ‫באופן‬ ‫נשלל‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫רישיונו‬ ‫אם‬ 3.2‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫בזכות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬‫פי‬ ‫על‬‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬-1362, ‫את‬ ‫לפטר‬‫העובד‬‫מיידי‬ ‫באופן‬,‫ו‬ ‫חלקיים‬ ‫או‬ ‫מלאים‬ ‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬‫ללא‬‫מתן‬ .‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ 10.:‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫מידע‬ ‫ומסירת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התפקיד‬ ‫העברת‬ 19 ‫חוק‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫התשס‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫"א‬-1001:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)‫אורך‬ ‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬ ‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לקבל‬ ‫הראשונה‬‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫ת‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬‫אחד‬‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬ ‫עבודתך‬ ‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫לעבודת‬ ‫השביעי‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המועסק‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬-‫להודעה‬ ‫זכאי‬ :‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫מתום‬‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬‫ח‬‫ודש‬ 20 ‫כן‬ .)‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫דין‬ ‫פי‬ ‫(על‬ ‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬ .‫הדדית‬ ‫תהיה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫הארכת‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬
 15. -14- 10.12‫להעביר‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫ההנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫עבודה‬ ‫הפסקת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫את‬‫תפקידו‬ ‫ולתת‬ ,‫למחליפו‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫עד‬ ‫פעילותו‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ .‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ 10.12‫עבודת‬ ‫בסיום‬‫ו‬,‫י‬‫מסור‬‫למעסיק‬ ‫העובד‬‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אלי‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ו‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫יזד‬ ‫וכן‬ ‫ו‬‫כ‬‫ה‬‫מלאה‬ ‫בצורה‬ ‫ברשותו‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬‫ל‬ ‫ולהשיבו‬ ,‫מעסיק‬‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬ .‫וסביר‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 10.13‫לרשות‬ ‫לעמוד‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫המעסיק‬‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ,‫סביר‬ ‫באופן‬ ,6‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫ו/או‬ ‫שנעשה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ולגבי‬ ‫עבודתו‬ ‫לגבי‬ ‫והבהרות‬ ‫הסברים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫לקוחות‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫נאמר‬‫ספקי‬ ‫ו/או‬‫המעסיק‬‫לכך‬ ‫יידרש‬ ‫ואם‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫המעסיק‬‫הוא‬ , ‫יגיע‬‫ו/או‬ ‫גופים‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬‫ו/או‬ ‫ספקים‬‫לגביהם‬ ‫ואשר‬ ‫טיפל‬ ‫בהם‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫תיאום‬ ‫לאחר‬ ‫תערכנה‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפגישות‬ .‫בעיות‬ ‫או‬ ‫ספקות‬ ,‫שאלות‬ ‫התעוררו‬ .‫העובד‬ 10.10‫העובד‬ ,‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫ל‬ ‫לסייע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫לרבות‬ ‫סכסוכים‬ ‫בניהול‬ ‫הל‬‫עבודת‬ ‫בתקופת‬ ‫טיפל‬ ‫שבהם‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫משפטיים‬ ‫מעין‬ ‫או‬ ‫משפטיים‬ ‫יכים‬‫ו‬ ‫שבידיעת‬ ‫למידע‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬‫ו‬. 10.11‫ה‬‫והסיוע‬ ‫יה‬‫כאמור‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫יידרש‬‫מעבר‬ ‫זמן‬ ‫וידרוש‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫העובד‬ ‫י‬ ‫ראשוני‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬‫תוגמל‬‫העובד‬‫ל‬ ‫שתגרם‬ ‫הטרחה‬ ‫בעבור‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫ו‬‫ל‬‫שעת‬ ‫כל‬ .‫פעילות‬ 11.:‫וניכויים‬ ‫חובות‬ ‫פירעון‬ 11.12‫סיום‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ה‬ ‫יחסי‬‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬ ‫חובותיו‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫עבודה‬ ‫שגרם‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ‫לרבות‬ ,‫השונות‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫לרכב‬‫לציוד‬‫ולרכוש‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬‫בגין‬ ‫ו/או‬ ‫אובדן‬.‫כאלה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ,‫תעבורה‬ ‫קנסות‬ 11.12‫ה‬‫מעסיק‬‫י‬‫ה‬‫יה‬‫לקזז‬ ‫זכאי‬‫/לנכו‬‫ת‬‫והן‬ ,‫השוטפת‬ ‫ממשכורתו‬ ‫הן‬ ‫למעסיק‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫חוב‬ ‫כל‬ .‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫אי‬-‫מסיבה‬ ‫כאמור‬ ‫ניכוי‬ ‫את‬ ‫יפטור‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬‫העובד‬.‫ריאליים‬ ‫בערכים‬ ‫האמורה‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫מהחזר‬ 11.‫עובדים‬ ‫ארגון‬21 : 11.12‫הינו‬ ‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬. 12.‫וניכויי‬ ‫מסים‬‫חובה‬: 12.12,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬ ‫מ‬ ‫וינוכו‬ ‫ברוטו‬‫הם‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לעובד‬ ‫הניתנת‬ ‫הטבה‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫ובגין‬‫ל‬ ‫תשלומים‬‫ביטוח‬ ,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ ‫וכל‬‫ב‬ ,‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫התאם‬. ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ :‫הבאות‬ ‫ההטבות‬ ‫בגין‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫המע‬ ‫ישלם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לעובד‬‫מס‬ ‫גילום‬22 . 21 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
 16. -15- 12.:‫שונות‬ 12.12‫הכוונ‬ ,‫בותק‬ ‫התלויות‬ ‫זכויות‬ ‫זה‬ ‫בצו‬ ‫מפורטות‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬,‫מוסכם‬ .‫בענף‬ ‫העובד‬ ‫לוותק‬ ‫ה‬ ‫וויתקו‬ ‫מלכתחילה‬ ‫ייחשב‬ ,‫לאומי‬ ‫שירות‬ ‫לרבות‬ ‫חובה‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫בצה״ל‬ ‫ששירת‬ ‫עובד‬ ‫כי‬ ‫השכר‬ ‫תשלום‬ ‫גובה‬ ‫לעניין‬ ‫למעט‬ ,‫ועניין‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫הענפי‬ ‫מוויתקו‬ ‫כחלק‬ ,‫הנ״ל‬ ‫בשירות‬ .‫הפיטורים‬ ‫ופיצויי‬ 12.12‫פלשטינאי‬ ‫מהגר‬ ‫הינו‬ ‫והעובד‬ ‫היה‬‫שנק‬ ‫המינימאלי‬ ‫ההפקדות‬ ‫שיעור‬ ,‫לעניי‬ ‫בדין‬ ‫בע‬‫ן‬‫מהגרי‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ ‫וכפי‬ ‫עבודה‬‫ולקרן‬ ‫לפיצויים‬ ,‫לפנסיה‬ ‫ההפקדות‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫יבוא‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המתחייבות‬ ‫השתלמות‬‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫ההרחבה‬.‫דין‬ ‫לכל‬ ‫בכפוף‬ ‫והכול‬ , 12.13‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫בו‬ ‫המנויים‬ ‫בעניינים‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫המוסכם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫אל‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫א‬‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬ ‫ומנהלי‬ ‫העובד‬‫ואין‬ ‫חתימת‬ ‫לפני‬ ‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬‫ו‬. 12.10,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בה‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫סכם‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫א‬‫ו‬‫חובה‬‫מכוח‬ ‫לעובד‬ ‫המוקנית‬ ,‫דין‬ ‫כל‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫שי‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬‫המעסיק‬ ‫וציא‬,‫לעת‬ ‫מעת‬,‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ‫אחרת‬‫עליה‬‫העובד‬ ‫יחתום‬. 12.11‫הצדדים‬ ‫כתובות‬ ‫לפי‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שתשלח‬ ‫הודעה‬ ‫כל‬‫שברישא‬‫לה‬‫כאילו‬ ‫תחשב‬ ,‫זה‬ ‫סכם‬ ‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ותחייב‬ ‫כדין‬ ‫נמסרה‬‫אותה‬ ‫ויראו‬‫כאל‬‫ו‬‫אותה‬ ‫המקבל‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבלה‬ ‫בתום‬2‫ימי‬ )‫(ארבעה‬‫עסקים‬‫עם‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שנשלחה‬ ‫מיום‬‫מסירתה‬,.‫ביד‬ ‫נמסרה‬ ‫אם‬ 12.11‫עובד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ ‫הפרת‬ .‫וסודיים‬ ‫אישיים‬ ‫הם‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫כאמור‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תנאי‬ .‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חמורה‬ ‫משמעת‬ ‫כהפרת‬ ‫תחשב‬ 12.12‫על‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫מנקיטת‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫הימנעות‬ ‫כו‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬‫ו‬‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫על‬ ‫יתור‬.‫אחר‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫החתום‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫באו‬ ‫ולראייה‬ _______________________________ ‫העובד‬‫ה‬‫מעסיק‬ 22 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
Anúncio