O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Telengy Bij De Tijd Magazine Overheid In Beweging

Themamagazine over slimmer werken, met allerlei leuke en interessante artikelen van o.a. Kim Spinder, Martijn Aslander, Arre Zuurmond.
Veel leesplezier!

 • Seja o primeiro a comentar

Telengy Bij De Tijd Magazine Overheid In Beweging

 1. 1. NUMMER 3 · APRIL 2011Overheid in BewegingBij de TijdSlimmer WerkenKafka Brigadeblijft bewust rebelsGemeente aan de deuren onder het toetsenbordJonge Talentenhebben de toekomst Gewoon doen.
 2. 2. Bij de Tijd 4 6 8 14 Met mijn Ipad en Smartphone beschik ik over de laatste 3 Slimmer werken technologie die mij helpt bij mijn dagelijks werk. Ik heb mijn Benut kansen web 2.0 netwerk in beeld via LinkedIn. Mijn pakken zijn volgens de 4 Tablet-pc als oplossing bij bezuinigingen laatste snit en ook de auto is volgens de huidige normen een Hans de Kunder: “Stapje voor stapje invoeren” vrij zuinig exemplaar . De trend van een murse (man-purse) laat ik evenwel aan mij voorbij gaan. Ik ben, al zeg ik het zelf, 5 Jonge talenten Telengy voor toekomstgerichte gemeenten redelijk bij de tijd. “Bij de tijd, speel in op de toekomst” 6 Digitale dienstverlening ‘Bij de tijd’ is het thema van deze Overheid in Beweging Gemeente aan de deur en onder het toetsenbord en van de jaarlijkse klantendag van Telengy. Onderwerpen 8 Ingrid Hoogstrate, KING als slimmer werken, de e-overheid, het gebruik van de “Invoering e-overheid verloopt naar verwachting” laatste technologie en lifehacking komen aan de orde. 9 Op de bres voor minder bureaucratie Sommige zaken zullen u meteen iets zeggen; andere onder- Kafka Brigade blijft bewust rebels werpen bestempelt u wellicht als trend en laat u voorlopig aan u voorbijgaan.10 Dashboard voor daadwerkelijke sturing “Minder kengetallen, meer going business” Trend of niet, we zien bij gemeenten in het hele land het11 Informatiemanagement Veiligheidsregio besef dat deze tijd vraagt om nieuwe manieren van werken. Koppelen informatiesystemen van levensbelang De roep om efficiëntie, het lean maken van processen en12 ‘Enorm bereik’ optimalisering van dienstverlening is niet nieuw. Tegen- Social media onderdeel communicatiestrategie woordig hebben we veel instrumenten tot onze beschikking14 De DPS-matrix om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Sterker nog, men ‘Nieuwe werken in de lokale sociale zekerheid krijgt er lol in. Overal in het land zien we vernieuwende samenwerkingsvormen en denken mensen buiten de box.15 Boek Nieuwe technologieën worden niet langer meteen afgedaan Hoe word ik succesvoller dan mijn collega’s? als luxe gadgets, maar als mogelijkheden om zakelijke15 Martijn Aslander doelen te bereiken. Lifehacking maakt gelukkig Natuurlijk wordt succes vooral bepaald door mensen, niet16 Urban Augmented Reality door instrumenten. Daarom ook in deze aflevering van OiB De ontworpen omgeving op je smartphone de mensen uit de praktijk aan het woord. Ik wens u veel leesplezier.ColofonOverheid in Beweging, Bijdragennr. 3 · April 2010 Koen van Polanen, Marcel Duffhuis,Thema: Bij de tijd Jacob Ubbels, Fred IJspeerd, Theo Bos, Rob Holter, Ruud Verwiel, Dirk Moree,Een uitgave van Marjolijn de Jong, Roel Matthijssen,Telengy BV Ad van Dijck, Marcel LemmenPostbus 1270 Ad van Dijck5602 BG Eindhoven Ontwerp en opmaak040 290 12 12 DGO, www.dgo.nl Directeur Telengyinfo@telengy.nl Fotografiewww.telengy.nl Marco BakkerOplage Foto wethouder De Kunder:4.000 stuks Arnoud Lievense Foto Ferry Piekart: Felix KalkmanHoofdredactie Foto Martijn Aslander: Steven WassenaarPeter ter Telgte Foto Ingrid Hoogstrate:Teksten Anouschka RokebrandMercuur communicatie, Drukwerkverzorgingwww.mercuur.nl Graphic Support, DreumelEindredactieLoekie RobertYolanda Hafmans2 Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011
 3. 3. SLIMMER WERKEN Kim SpinderBenut kansen web 2.0We hebben onze organisaties nog steeds ingericht als een soort fabriek, van9 tot 5, met prikklok en vaste werkplekken. Maar de netwerk- en informatie-samenleving RSS maakt dat ons werk niet meer zo tijd- en plaatsgebonden is.“Het gaat om het veranderen van een mindset. De overheid moet een andere rolaannemen. Van controleren naar faciliteren en sturen op resultaatafspraken.En gebruik maken van alle toepassingen die web 2.0 ons biedt. Gewoon aande slag gaan!”Aan het woord is Kim Spinder, ex-ambtenaar, die computers vaak nog op Explorer6, waar-free agent en innovator voor de overheid. door je niet kunt laten zien wat er mogelijk is.”“De term ‘Het nieuwe werken’ heeft een watnegatieve klank, alsof al het oude fout is. Ik Waarde toevoegenspreek liever van slimmer werken. Waar je De toepassing van social media maken hetvoor moet oppassen is dat je met het nieuwe volgens Spinder onontkoombaar dat de ma-werken geen nieuw keurslijf creëert. Zo van: nier van werken van de overheid verandert.iedereen moet flexibel zijn en móet een dag “Ik schat in dat over een jaar of tien de hiër-per week thuiswerken. Het gaat juist over los- archische organisatie als zodanig weg is.laten en het gesprek aangaan: wat werkt We zijn gericht op netwerken en samenwer-voor jou? Voor mij is dat werken op meer- ken in allerlei vormen. Onze eigen talentendere plekken; waar ik waarde kan toevoe- vormen het uitgangspunt en je werkt waar jegen. Vandaar dat ik als free agent werk.” waarde kunt toevoegen. De overheid ver- voorhanden. Ik zou best als burger voor de schuilt zich nu nog te veel achter een logo. overheid af en toe vragen daarover willenMet haar bedrijf Digital Action geeft ze work- We moeten daadwerkelijk aansluiting beantwoorden en op die manier meedenken.shops over slimmer werken en de toepassin- zoeken bij burgers en bedrijfsleven. Veel Waarom niet? Dat wil ik niet in een buurt-gen van web 2.0. “Ambtenaren gaan steeds mensen willen best een bijdrage leveren en zaaltje doen, maar wel online. En niet per-meer samenwerken buiten hun eigen orga- via open innovatie iets doen voor hun stad. manent en over alle onderwerpen, maar welnisatie. Met andere ambtenaren, of met Zo rijd ik een elektrische auto. Daar krijg ik af en toe, over zaken die mij interesseren.burgers en bedrijfsleven. Ik vind het belang- veel vragen over via Twitter. Mensen gaan Vraag het via social media, de stad ligtrijk om mensen ook dan de digitale vaardig- toch op zoek naar informatie, want die is niet aan je voeten!”heden te bieden. Je moet leren hoe je datdoet en wat de benodigde spullen daarvoorzijn. We willen mensen onderdompelen in de Ook slimmer werken? Enkele tips van Kim:mogelijkheden.” • Deelstoel.nl: Via www.deelstoel.nl kun je als ambtenaar gratis een werkplek of vergaderzaal boeken bij andere overheidsorganisaties in het land. Je kunt directDat doen ze onder andere in het Innovatie- een werkplek reserveren, maar ook aangeven welke kennis en expertise jij hebt dieLab dat deze lente opengaat. “We wilden je graag met collega-ambtenaren deelt.slim gebruik maken van leegstaande panden. • RSS feeds: Met een RSS-lezer − bijvoorbeeld Google Reader − neem je een abonne-En we wilden een soort hub creëren waar ment op een RSS-feed van een website. Daarin zie je de nieuwe berichten die op zo’nambtenaren zich kunnen onderdompelen in site of blog verschijnen. Je hoeft dus niet meer zelf je favoriete sites te bezoeken omde nieuwste innovaties. Door over ons idee te te kijken of er nieuwe informatie is. Deze informatie komt met RSS automatisch naargaan vertellen en onze visie te delen kregen we jou toe. De tool Feedly (www.feedly.com) stelt van deze verzameling feeds je eigenhulp van meubelfabrikant Ahrend en Micro- persoonlijke magazine samen.soft. Zij hebben het InnovatieLab ingericht. • Voor projectcoördinatie en communicatie: Bijvoorbeeld podio.com. Voor het delenHet is een meer inspirerende omgeving voor van documenten, communicatie en planning. Maakt mails met replies op replieshet geven van onze workshop dan de computer- overbodig en zorgt dat iedereen altijd het meest actuele document voor zich heeft.kelder van een gemeente. Bovendien draaien Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011 3
 4. 4. TABLET-PC ALS OPLOSSING BIJ BEZUINIGINGEN Wethouder Hans de Kunder van Reimerswaal werkt er nu een maand mee en is enthousiast. In plaats van een dikke stapel papier ligt zijn iPad opengeklapt naast een pen en een klein blaadje. De tablet-pc als oplossing in tijden van bezuinigingen en het nieuwe werken.Hans de Kunder: “Stapje voor stapje invoeren” “De afgelopen jaren hebben we in Reimerswaal handen te duwen zonder er een succeservaring een enorme digitale slag gemaakt. Alles is digitaal tegenover te zetten. Door in de vergaderingen de ter beschikking. Tót dat we gaan vergaderen. iPad mee te nemen in plaats van een grote stapel Dan worden de stukken toch weer keurig uitge- papier, laat ik zien wat de voordelen zijn.” print. Een enorme verspilling van papier en menskracht. Dat kan anders”, aldus De Kunder. Draagvlak Hoofd ICT Gertjan Poleij ziet het ook als een Vorig jaar november besloot hij om zelf de proef op groeiproces: “Het voordeel is dat hier het idee van de som te nemen en te leren werken met de tablet- de wethouder kwam, en niet van de ICT-afdeling. pc. “Het werkt eigenlijk heel handig, maar het is Dat geeft meer draagvlak. Collega’s en andere best wennen voor iemand van de oudere generatie bestuurders kijken over de schouder mee en om niet toch naar pen en papier te grijpen. We gaan wachten af wat de ervaringen zijn. Diezelfde de tablet-pc’s dan ook stapje voor stapje invoeren. afwachtende houding was er enkele jaren geleden Het heeft geen zin om sceptici zo’n ding in de ook toen we smartphones introduceerden. Die zijn nu ook vanzelfsprekend.”Hans de Kunder Poleij benadrukt wel dat het gebruik van de tablet- pc’s niet zonder consequenties is. “Je moet een keuze maken. Óf je gaat voor papier, óf je gaat voor een tablet-pc, niet allebei. De investering is enigszins kostbaar, maar dat verdien je snel genoeg terug doordat de papierstroom enorm beperkt wordt. Wij houden er al rekening mee door de geplande aanschaf van het aantal multifunctionals wat terug te draaien.” Hans de Kunder voegt daar aan toe: “Vergeet ook niet de slag die je kunt maken op het gebied van arbeid. Nu staat een bode of secretaresse soms een middag te kopiëren op de raadsstukken, die vervol- gens ook nog rondgebracht worden. Met de iPad plaatst de secretaresse de stukken eenvoudig op een gezamenlijke server als Dropbox en iedereen heeft ze direct op zijn iPad.” Besturen op hoofdlijnen De Kunder hoopt dat het gebruik van de tablet-pc’s nog een ander positief effect gaat hebben. “Ik ben groot voorstander van het besturen op hoofdlijnen. Wellicht dat het gebruik van tablet pc’s er toe zal leiden dat we stukken anders gaan schrijven, beter hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en meer ingedikte nota’s produceren. Dat zou mooi zijn.”4 Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011
 5. 5. Jeugdig en vernieuwend elan gecombineerd met de ervaring van senior adviseurs. Dat is in een notendop het concept van de Jonge Talenten van Telengy, de kweekvijver voor jonge gemeenteambtenaren. De Jonge Talenten worden ingezet op tijdelijke functies met een looptijd van bijvoorbeeld een half jaar of jaar en op de achtergrond intensief gecoacht door een ervaren senior adviseur van Telengy. Jacob Ubbels JONGE TALENTEN TELENGY VOOR TOEKOMSTGERICHTE GEMEENTEN“Bij de tijd, speel in op de toekomst” Jacob Ubbels, senior adviseur en coördina- in door jonge talenten te plaatsen binnen deze talenten de gemeenten zoveel mogelijk tor Jonge Talenten: “Wij zien nu nog dat het tijdelijke functies of projecten bij gemeenten. proberen te ontzorgen. We leveren namelijk voor gemeenten relatief gemakkelijk is om Deze jonge talenten hebben het elan en het wel de broodnodige inspiratie en uitvoerings- aan personeel te komen, maar dat wordt de verandervermogen, maar missen natuurlijk kracht, maar gemeenten hebben geen last komende jaren echt anders. Een belangrijke nog de ervaring. Die geven wij hen daarom van gedoe met opleidingstrajecten, vaste reden hiervoor is natuurlijk de vergrijzing. als bagage mee in de vorm van coaching en contracten of consultancytarieven. De inzet Die komt in hoog tempo op ons af. Maar begeleiding door onze senior adviseurs. van deze Jonge Talenten biedt Telengy liefst 23% van de gemeenteambtenaren gaat Door deze flexibele inzet van jonge talenten namelijk aan tegen dezelfde tarieven die de komende jaren met pensioen. Ook zaken denken wij de gemeenten te ondersteunen intern bij de gemeenten worden gehanteerd. als flexibilisering en krappe budgetten bij het uitvoeren van (innoverende) projec- Ook gaat het om een tijdelijke verbintenis. En maken het in de toekomst moeilijker voor ten. Typische klussen voor een Jong Talent mocht een gemeente met het Jonge Talent gemeenten om jongeren aan te trekken en zijn bijvoorbeeld het leveren van ondersteu- verder willen, dan staat de deur open om te behouden. Jonge talenten vragen om een ning bij programmamanagement, implemen- hem of haar na de detachering in dienst te ander type werkomgeving. Voor hen zijn tatie van zaakgericht werken of het uit- nemen.” zaken als flexibiliteit, opleidingsmogelijk- voeren van NUP-projecten. heden, maatschappelijke betrokkenheid en innoverend vermogen vaak erg belangrijk. Als gemeente heb je het jeugdig enthousi- Als overheid moet je hier nú mee aan de slag asme en het innoverend vermogen de om straks de boot niet te missen. komende jaren echt hard nodig om in te spelen op de vergrijzing en nieuwe ontwik- Voor meer informatie over de Jonge Dit betekent voor gemeenten dat ze moeten kelingen als ‘het nieuwe werken’ of om een Talenten van Telengy: Jacob Ubbels, werken aan hun imago. Ubbels vervolgt: impuls te creëren in de organisatie. Ubbels: tel. 06-50431578. “De Talentenpool van Telengy speelt hier op “Belangrijk is dat we door het aanbieden van Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011 5
 6. 6. Gemeente aan de deur en onder het toetsenbord Henk Lingeman (l) en Jan van Ginkel op locatie bij Werkorganisatie De Waard, waar de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw- Lekkerland samenwerken.6 Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011
 7. 7. DIGITALE DIENSTVERLENINGIn de bestuursvleugel van Werkorganisatie De Waard werken drie burge-meesters, zes wethouders en één gemeentesecretaris gebroederlijk naastelkaar. De gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland hebben wat je morgen te wachten staat’. Dateen uniek voorschot genomen op de voorgenomen herindeling in 2013 moet je leuk vinden. En veel mede-tot de gemeente Molenwaard. Ook het door de gezamenlijke colleges en werkers vinden dat ook leuk.”de directie geambieerde dienstverleningsconcept liegt er niet om: vanaf Nomaden2014 is de gemeente bereikbaar via het toetsenbord óf bellen ambtenaren Van Ginkel: “Je moet vooral zelf het goede voorbeeld geven. We communi-thuis bij je aan. ceren veel en zorgen dat we dat niet alleen top-down doen. We kijken steeds naar nieuwe manieren. Zo heb ik de in-De drie gemeenten bestaan ieder uit zo’n De Waard vult aan: “Als je scherp kijkt troductie van het dienstverleningsconcept10.000 inwoners. “Te klein om apart naar de functies van een gemeente, dan via een filmpje op YouTube gedaan.” Hijverder te gaan. Al sinds 2002 zijn we kun je je afvragen of een groot gemeen- moet lachen. “Daar stonden enkelen welbezig met verschillende samenwerkings- tehuis écht nodig is. Natuurlijk moet er van te kijken. Maar ik dacht: een nieuweverbanden om onze kwetsbaarheid te ergens een werk- en ontmoetingsplek manier van werken, dan moet je ookverminderen en de kwaliteit van de zijn voor ambtenaren. Maar dat kan heel nieuwe media inzetten. Verder gaat hetdienstverlening te verbeteren.” Aan het goed in de kernen zelf. Wij kiezen er veel over het goede voorbeeld geven.woord is Jan van Ginkel, gemeentesecre- voor te beschikken over een kantoorunit Zo gaan zes bestuurders, Henk en iktaris. “Met deze fusie zijn we bijzondere met flexibele werkplekken voor slechts vanaf volgende week door het leven alsdingen met elkaar aan het uitvinden. een derde van de ambtenaren. De rest is nomaden. We werken waar er plek is.De drie colleges vergaderen samen, de op locatie aan het werk. Bijvoorbeeld in Ken jij een burgemeester zonder kamer?gemeenteraden vergaderen samen en de een gemeenschapshuis. De gemeente- En het loont. We zijn op een ongelooflijkorganisatie werkt voor alle kernen. Daar raden vergaderen nu al in een raadzaal. hoog tempo bezig met organisatieont-zit een constante spanning op. Waar leg- Waarom niet straks ook? Elke keer in wikkeling. Veel medewerkers hebbengen we prioriteiten? Bij de afzonderlijke een andere kern.” meteen aangehaakt. Ook van de ORkernen, gemeenten, of kijken we naar de ontvangen we positieve geluiden.toekomst? Portefeuillehouders van de Er is nog geen besluit genomen over hetdrie gemeenten stemmen hun voorstel- dienstverleningsconcept, maar de neu-len gezamenlijk af. Alles is er op gericht Van Ginkel: zen staan de goede kant op.”om klaar te zijn voor de herindeling.” “We hebben Hoe ervaart de burger deze revolutie inThuis langskomen zijn of haar gemeente? Van Ginkel: “OpDat betekent het afstemmen van proces- straks geen verschillende manieren. De organisatiesen, systemen, maar ook werken aan een is groter, dus men kent niet alle ambte-nieuw dienstverleningsconcept. En dat fysieke loketten naren meer. De regels worden eendui-gaat wat verder dan in de meeste ge- diger toegepast. In dat opzicht is demeenten. Van Ginkel: “Wij willen écht meer, we gaan bureaucratie iets toegenomen. Maar jeeen stap verder gaan. De gemeente is kunt je afvragen of dat slecht is. De kwa-digitaal bereikbaar. Producten worden spreekuren liteit van het klantencontact is in hetaan de deur afgeleverd. We hebben straks eerste jaar na de fusie iets teruggezakt.geen fysieke loketten meer. We gaan houden.” Zo hebben we even moeten zoeken naarspreekuren houden in bijvoorbeeld ver- de juiste openingstijden. De laatste uit-zorgingstehuizen, voor mensen die toch slagen van de tevredenheidonderzoekenwat minder goed met de computer over- Een hele omslag voor de medewerkers. zijn echter weer goed. En voor het meld-weg kunnen. Of we komen thuis langs.” Jan van Ginkel: “Ja en nee. Natuurlijk punt openbare ruimte ontvangen we zijn we er al even naartoe aan het wer- niets dan complimenten. Een belangrijkWaarom dan niet in het gemeentehuis? ken. Uitgangspunt bij de fusie en aftrap instrument in het klantencontact. DaarHenk Lingeman, directiesecretaris bij van dit nieuwe concept is ‘je weet nooit hebben dan ook vol op ingezet.” Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011 7
 8. 8. INGRID HOOGSTRATE, KING“Gemeenten zijn over het algemeen redelijk aan de slag “Invoering e-overheid verloopt naarmet de invoering van de e-overheid. De verwachtingenzijn positief.” Aan het woord is Ingrid Hoogstrate van het verwachting”Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).In de periode oktober 2010-maart 2011 voerde KING eenonderzoek uit naar de stand van zaken en ondersteu-ningsbehoefte bij de implementatie van de e-overheid.De uitkomsten van het onderzoek vormen het uitgangs-punt van de monitor www.e-overheid.nl. Ingrid Hoogstrate: “De respons was enorm; maar liefst 380 gemeenten deden mee aan het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn naar verwachting. De meeste ge- meenten zijn ongeveer halverwege met de invoering van de NUP-bouwstenen. Verder vind ik het ontzettend positief om te zien dat veel gemeenten met een vorm van samenwerking aan de slag zijn, van het overnemen van modellen en stan- daarden, tot het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van ICT-inkoop of -uitvoering.” Uit de resultaten blijkt dat de focus nog steeds voornamelijk ligt op het verbeteren van de dienstverlening. “In deze tijden worden ook de voordelen van de e-overheid in het kader van bezuinigingen aangehaald, wat natuurlijk prima is”, aldus Hoogstrate. Ondersteuning Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van uitgewerkte standaarden, maar ook aan instrumenten, voorbeeldplannen, kennisdeling en de uit- werking van randvoorwaarden, ook richting het Rijk. “King voorziet in die ondersteuning. Wij werken samen met gecer- tificeerde e-adviseurs die we aanbevelen. Maar gemeenten beslissen zelf waar ze de uiteindelijke ondersteuning van- daan halen. De resultaten van de implementatietrajecten waarbij KING is betrokken werken we uit tot instrumenten waar ook andere gemeenten wat aan hebben.” Menskant Hoogstrate vervolgt: “Gemeenten realiseren zich steeds beter dat hun uniekheid ligt in hoe ze omgaan met de samen- leving, in hun beleid. Niet in de backoffice en systemen. Daar kun je prima standaarden voor gebruiken, of samenwerken met andere gemeenten. Het technisch implementeren is één, maar uiteindelijk valt de echte slag te slaan aan de menskant. Je hebt draagvlak nodig bij de mensen die er mee moeten De resultaten staan op www.e-overheidinbeeld.nl. werken. Gemeenten realiseren zich dat gelukkig steeds meer. Gemeenten kunnen hier hun eigen resultaten en hun voort- KING biedt dan ook ondersteuning op die menskant. Door gang monitoren en resultaten vergelijken. In de loop van het binnen een traject oog te hebben voor de verschillende bloed- jaar wordt er naar verwachting een dashboardfunctie aan groepen. Bestuur, stafleden en werkvloer hebben ieder hun de website gekoppeld. Iedere gemeente kan dan zijn eigen eigen visie, vragen en wensen die samengebracht moeten gegevens bijhouden zodat de voortgang zichtbaar blijft. worden in een gezamenlijke diagnose en plan. Wij doen dat Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van senior vaak door middel van workshops, bijvoorbeeld over van buiten adviseur Peter ter Telgte van Telengy. naar binnen kijken. Frisse ogen dwingen tot een kritische blik op het eigen functioneren.8 Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011
 9. 9. Hij is geen Pieter Storms en brengt de pers niet mee wanneer hij op pijnlijke wijze blootlegt hoe onnodig bureaucratisch de overheid zich tegenover burgers kan gedragen. Maar die overheid weet inmiddels maar al te goed waarom Arre Zuurmond destijds cum laude promoveerde op de theorie van de bureaucratie. Met zijn Kafka Brigade zoekt hij bewust de confrontatie op. Begonnen als intellectuele pamflettenschrijvers, sinds vorig jaar een echte onderneming. Maar nog altijd even rebels.Arre ZuurmondOP DE BRES VOOR MINDER BUREAUCRATIEKafka Brigade blijft bewust rebels“Toen we het geval van administratieve handelen van ambtenaren maar veeleer verzoek gehad om bureaucratischemishandeling rond een Amsterdamse in het samenstel van allerlei handelingen. knopen te ontwarren. “In onze benade-broodjeszaak tot een goed einde hadden Dan zie je dat diensten langs elkaar heen ring gaan we uit van de positie van degebracht, wisten we het definitief. We werken en dat achterhaalde werkwijzen burger”, legt Zuurmond uit. “Maar het isblijven niet langer vanaf de zijlijn roepen tot onnodige bureaucratie leiden. ons uiteindelijk wel te doen om eendat het anders moet, maar gaan ook echt De casus rond de Wet op de Lijkbezor- structurele oplossing bij de overheid zelf.met de poten in de modder staan.” ging vormt hiervan het levende bewijs. Behalve via de casuïstiek werken weZuurmond had zich als directeur van We constateerden dat een nog steeds daar ook op andere manieren aan. Metadviesbureau Zenc samen met zijn kom- geldende bepaling uit 1913 er de oorzaak instrumenten als de Kafkathermometerpanen van Kennisland en het Center for van was dat uitvaartondernemingen toe- waarmee overheden zelf aan de slagGovernmental Studies toen al stevig stemming nodig hadden, wanneer een kunnen. Door in samenwerking metgeroerd. Hun rapport ‘Belgen doen het overledene niet binnen de wettelijk hogescholen onderwijsformules te ont-beter’ had bij de overheid veel stof doen voorgeschreven termijn van vijf dagen wikkelen en door nog meer borging inopwaaien. “Het kostte me bij Zenc zelfs begraven kan worden. Dat kost per geval de vorm van managementtrainingen.”twee ministeries als klanten.” De in- 50 euro. In alle gevallen wordt die toe- Zuurmond ziet de Kafka Brigade eigen-dringende boodschap van de Kafka stemming verleend. Maar dat zijn er wel lijk als een soort liefdesverklaring aan deBrigade was goed voor niet minder zo’n 60.000 per jaar. Een telefoontje naar overheid. “Ik houd van de overheid. Diedan zo’n 70.000 downloads. de Tweede Kamer leerde ons dat we nog heeft in de huidige, complexe informa- net op tijd waren om de gewenste aan- tiemaatschappij een geweldig belangrijkeWet op de Lijkbezorging passing in de wet, die op dat moment in rol te vervullen. Maar dan is wel eenZuurmond kan zich zichtbaar opwinden revisie was, te laten doorvoeren. Dat transformatie nodig van die o zo nood-over de Kafkaiaanse toestanden die de scheelt de branche toch zo’n 3 miljoen zakelijke overheid. Minder bureau-overheid bij burgers en bedrijven teweeg euro per jaar.” ratisch, meer van buiten naar binnenweet te brengen. “Het is niet dat ambte- en met meer ruime voor burger, bedrijfnaren de intentie hebben om dingen fout Liefdesverklaring en professional. Daar helpen wij eente doen, maar vanuit het perspectief van Sinds haar aantreden heeft de Kafka handje bij.”de burger doen ze dat uiteindelijk wel. Brigade al van veel burgemeesters, wet-Het zit ’m dan ook niet in het individuele houders en directeuren van diensten het Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011 9
 10. 10. DASHBOARD VOOR DAADWERKELIJKE STURING Aan het woord is Ruud Verwiel, direc- teur Telengy Financiën en Control. “Veel managementinformatie zegt vooral iets over het verleden. Maar wat je eigenlijk wilt, is informatie waarmee je invloed kunt uitoefenen op de toekomst. Dat betekent dat je goed na moet denken over indicatoren. Aan de hoeveelheid informatie ligt het niet, we zwemmen in de kengetallen. De leesbaarheid gaat er echter niet op vooruit. De informatie is ook afkomstig uit verschillende syste- men. Deze spugen allemaal hun eigen informatie op hun eigen manier uit. Ga dat nog maar eens interpreteren. Het leveren van tijdige en volledige infor- matie lukt ons over het algemeen wel. De relevantie is vaak wat ontbreekt”, aldus Verwiel. Strategiekaarten De gemeente Oosterhout pakt dit met het project Prestatiemanagement stevig aan. Coen van den Hout, concerncon- troller: “In de begroting stelden we aller- lei indicatoren vast. Deze werden echter tussentijds niet gemonitord, maar alleen bij het opstellen van de jaarrekening ge- meten. Met dit project definiëren we de informatiebehoefte over de te realiseren prestaties en de inrichting van de digitale“ Minder kengetallen, informatievoorziening. Dit doen we door het opstellen van strategiekaarten per beleidsproduct. Met medewerkers uit meer going business” de gehele organisatie kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het betreffende beleidsveld. Deze integrale benadering zorgt er voor dat het breed Coen van den Hout gedragen wordt en we indicatoren ont- wikkelen die ook daadwerkelijk sturings- informatie geven. Deze informatie komt Managementinformatie. Al jaren zoeken gemeente-managers naar goede uiteindelijk terecht in een dashboard die als een soort paraplu boven alle losse indicatoren om te monitoren en te sturen op de toekomst. “Gemeenten systemen hangt.” worstelen met een overload aan gegevens die onleesbaar zijn. Papieren tijgers Managementinformatie moet veel compacter worden, zoals het dashboard Verwiel: “In deze tijden van bezuinigingen van een auto. Hierop kan men in één oogopslag alles zien en wordt het is het belangrijker dan ooit om inefficiën- ties op te lossen. Er moeten diepgaande ook daadwerkelijk een instrument waar men mee kan sturen.” keuzes worden gemaakt in diverse taak- velden. Door een beleidsproduct vanuit verschillende gezichtsvelden te benade- 10 Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011
 11. 11. INFORMATIEMANAGEMENT VEILIGHEIDSREGIOren ben je beter in staat relevante Koppelen informatiesystemen van levensbelangindicatoren te bepalen. Daarmee neemtde toegevoegde waarde van het werkook toe. Nu houden werknemers zichregelmatig bezig met het maken van Gemeenten kunnen op de meest onverwachte momenten te maken krijgen met eenrapportages die niemand leest en waar groot incident of een crisissituatie. Er zijn recente voorbeelden te over, waarbijniemand op zit te wachten. Zo kwam ik niet zelden blijkt dat de juiste informatie te laat beschikbaar is. Het delen vaneens bij een gemeente waar een mede- informatie blijkt van essentieel belang.werker al sinds jaar en dag een overzichtmaakte van de opbrengsten uit de par- Dirk Moree, senior adviseur Telengy: “Veelkeerautomaten. Dat was haar zo over- mensen denken dat met de term informatie-gedragen door haar voorganger. Nie- management alleen wordt gedoeld op net-mand stelde haar ooit de vraag “Waarom centrisch werken. Maar juist met een goededoe je dit?” Wat bleek: de leverancier ontsluiting van basisregistraties kunnen ge-van de automaten kan dezelfde gegevens meenten en operationele hulpdiensten op eenmet één druk op de knop zo uitdraaien. goede manier gegevens delen. Denk bijvoor-Een service die bij het contract inbe- beeld aan gegevens over de openbare ruimte,grepen zat. Een mooi voorbeeld van personen, en bedrijven. Met name de basis-papieren tijgers die gekoesterd worden.” gegevens over adressen, gebouwen, perce- Dirk Moree len en topografie kunnen in webbased digi-Hoe komt het dat het verkrijgen van tale bereikbaarheidskaarten goed gecombi-goede managementinformatie zo’n neerd worden met informatie over bluswater, na een ramp of crisis evalueren hoe deheikel punt blijft binnen de overheid? toegangen, activiteiten van bedrijven en rampenbestrijding is verlopen. Alleen al inVan den Hout: “Ik weet niet of dat alleen foto’s. Zo hebben de operationele diensten Moerdijk worden er geloof ik dertien ver-voor de overheid geldt. In ieder geval is altijd de laatste informatie voorhanden. Het schillende onderzoeken gehouden. Dathet vanwege de complexiteit van de mooiste is als we landelijke dekking kunnen levert een flink kostenplaatje op. Als je tij-onderwerpen vaak lastiger dan in het realiseren met de digitale bereikbaarheids- dens de rampenbestrijding met behulp vanbedrijfsleven om meetbare doelstellin- kaarten. Dan beschikt iedere brandweer- het netcentrisch werken een goed overzichtgen te formuleren. Ook zijn we in ons auto, ambulance of politiewagen over de- bijhoudt van alle operationele acties en ge-denken over managementinformatie zelfde informatie, ongeacht de locatie.” nomen besluiten, dan kun je zo een eigendenk ik nog altijd erg gericht op de Voorbeelden van informatiebronnen die overzicht aandragen.”politiek in plaats van ‘going business’. ” beschikbaar moeten zijn voor de operatio- Het informatiemanagement moet dus op alle nele diensten zijn Basisregistraties zoals de organisatieniveaus geregeld zijn. Gelukkig is BAG (Adressen en Gebouwen), de GBA hiervoor in ons land inmiddels ruimschootsRuud Verwiel (Personen) en Topografie, maar denk ook aandacht. Volgens een recent onderzoek aan WMO-gegevens van de gemeente. van Telengy Openbare Orde & Veiligheid, Hiermee is inzichtelijk te maken hoeveel waar meer dan 240 gemeenten en veilig- verminderd zelfredzame personen er in een heidsregio’s aan meededen, blijkt dit ook de gebied wonen. Ook gegevens over vergun- praktijk. Ruim 70% van de gemeenten geeft ningverlening, toezicht en handhaving kun- in het onderzoek aan dat er overleg met de nen van meerwaarde zijn. Bijvoorbeeld bij Veiligheidsregio gevoerd wordt over het bedrijven die werken met de opslag of het vormgeven van informatiemanagement transport van gevaarlijke stoffen. binnen de Veiligheidsregio. Uit het onderzoek blijkt verder dat gemeen- Kostenplaatje ten met name bezig zijn om het informatie- Moree: “Ook voor de nazorg is een goede management te vullen met informatie die informatievoorziening belangrijk om pijnlijke betrekking heeft op de gemeentelijke pro- situaties te voorkomen. Zoals laatst in Moer- cessen. Nog geen 15% van de gemeenten dijk, waarbij de spruitjesoogst van een boer is bezig met informatie over vergunning- op het verkeerde perceel vernietigd werd. verlening, toezicht, handhaving en en met Een miljoenenschade was het gevolg. Tel informatie die gaat over de verschillende daarbij de verschillende inspecties op die vormen van basisregistraties. Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011 11
 12. 12. ‘ENORM BEREIK’Social media onderdeelcommunicatiestrategieSteeds meer gemeenten voegen kanalen als Twitter, Facebook, In het begin twitterde de gemeente alleen het officiële gemeentenieuws.LinkedIn en Hyves toe aan hun communicatie-arsenaal. De één “Vervolgens krijg je reacties, word jeis er wat verder mee dan de ander. Je kunt er lang over praten geretweet en merk je dat mensen het waarderen. Inmiddels krijgen we regelmatig vragen die vrij spe-en een strategie op loslaten. De gemeenten Goes en Tilburg zijn cialistisch zijn of te gevoelig liggen. Die speel ik doorieder destijds ‘gewoon begonnen’. “Natuurlijk loop je tegen naar de betreffende afdelingen. Het aantal tweets wordt op termijn te veel om op de afdeling Commu-hobbels aan, maar die los je gaandeweg op”, aldus Rutger nicatie af te handelen. We zijn nu bezig om TwitterFokke, webmaster van de gemeente Goes. bij het callcenter onder te brengen. @gemeentegoesRutger Fokke, gemeente Goes Goes heeft interne richtlijnen opge- steld voor het gebruik van social media. Rutger: “Deze zijn er vooral op gericht om medewerkers be- wust te maken: weet wat je schrijft. Maar ook richtlijnen voor het omgaan met de afhandeling van vragen die binnen- komen via Twitter. We gebruiken Twitter nu bij- voorbeeld ook om inwoners problemen in de open- bare ruimte, zoals een kapotte lantaarnpaal en scheefliggende stoeptegel te laten tweeten. Door er vervolgens snel actie op te ondernemen, merken mensen dat het werkt. Het heeft geen zin om na twee dagen pas een berichtje terug te sturen. @gemeentegoes heeft inmiddels zo’n 750 volgers en het aantal groeit iedere dag.” #Crisiscommunicatie Ook op het gebied van crisiscommunicatie heeft Twitter voor Goes zijn dienst al bewezen. “Het is een mooie aanvulling op de andere communicatie- middelen. De afgelopen periode hebben we in korte tijd drie branden gehad. Steeds hebben we heel actief daarover bericht via Twitter, zelfs ’s nachts. We verwezen daarbij actief naar de website en zien dat dat veel meer verkeer op de eigen website genereert. Social media is voor ons dus een echte aanvulling. De komende tijd gaan we aan de slag met een eigen Youtube-kanaal. Nu al bestaan er veel filmpjes over Goes. Die willen we bij elkaar zetten. Daarnaast gaan we Youtube inzetten bij projecten. Zelf filmpjes maken om zaken te laten zien in plaats van er over te schrijven.”12 Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011
 13. 13. @Tilburgisthuis: eigentijdse citymarketingMet nieuwe media als onderdeel van de marke-tingstrategie heeft de gemeente Tilburg uitgebreideervaring. Bart van den Hout is projectleider Tilburgis Thuis, een campagne van gemeente, Avans,Fontys en Tilburg University om de stad alsaantrekkelijke studentenstad te promoten.Doelgroep: scholieren. “Uit onderzoekkwam naar voren dat scholieren weinig vanTilburg wisten. Terwijl studenten de stad ergpositief beoordelen. Je kunt hier voor een goedeprijs een kamer krijgen, er is superveel te doen ophet gebied van cultuur en uitgaan en er worden veelactiviteiten georganiseerd voor en door studenten.De campagne was het eerste jaar voornamelijk ge-richt op een combinatie van fysieke en online com-municatie. Vier studenten lieten in filmpjes hun levenzien, blogden er over en waren overal te vinden.De belasting voor de studenten werd hierdoor tegroot, dus nu pakken we het anders aan. We zijnmeer gaan inzetten op social media, met nameHyves en hebben zo’n zeventien bloggende enfilmende studenten aan ons weten te binden.” Bart van den Hout, gemeente TilburgEnorm bereikBart vervolgt: “We hebben daarnaast net eensuccesvolle Hyves-campagne afgerond, die geba-seerd is op zeven absurde filmpjes en een prijs- Van den Hout: “Met dezevraag. Dat leverde ons zo’n 50.000 unieke hits opvan mensen die langer dan anderhalve minuut op campagne bereiken we nietonze pagina bleven. Daarvan deden er zo’n 11.000mee aan de prijsvraag en we hebben nu in totaal alleen scholieren in de omge-zo’n 9.000 Hyves-vriendjes. Een enorm bereik.Daarbij valt op dat we met deze campagne niet ving van Tilburg maar ookalleen scholieren in de omgeving van Tilburgaanspreken, maar ook veel jongeren uit de Randstad jongeren uit de Randstad.”bereiken. We zijn ook aanwezig op Facebook enTwitter, maar dat zijn (nog) niet de grootste mediavoor deze jonge doelgroep.” woord. Dit heeft al geleid tot meer dan 2.500De gemeente Tilburg heeft inmiddels een speciale followers. Ook de gemeente Tilburg heeft internemultimediaredacteur in dienst, die de verschillende social mediarichtlijnen opgesteld. “Die zijn niet zomedia monitort en berichten met elkaar verbindt. strikt hoor, het gaat vooral over gezond verstand.“Een selectie van wat er op de website tilburg.nl Het is ook niet nodig om alles dicht te timmeren,wordt gepost, twittert hij door. Daarnaast worden je wilt mensen vooral aanmoedigen, niet temmen”,via Twitter gestelde vragen zo snel mogelijk beant- aldus Bart. Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011 13
 14. 14. DE DPS-MATRIXSociale Zaken van de gemeente Box-meer wilde meer tijd besteden aan deklant en minder tijd aan administratie.Vier partijen, namelijk de gemeenten,Boxmeer, Echt-Susteren, Kerkrade ende Intergemeentelijke Sociale DienstOptimisd hebben kennis en ervaringgebundeld. Samen zijn zij bezig metde ontwikkeling van de “MethodeDPS-matrix”, een gebruiksvriendelijkDiagnose-, Plan- en Sturingsmiddel(DPS) voor de afdeling Sociale Zaken. Anja Koch en Jos Stiphout‘Nieuwe werken’ in de lokale sociale zekerheid DPS-MATRIX – 4 PROFIELEN Onderbuik A B Van onderbuikgevoel naar werken met een PROFIEL PROFIEL Lage kans op uitstroom Hoge kans op uitstroom Laag risico op fraude Laag risico op fraude systeem, dat is heel iets anders. Anja Koch: >> Minimum controle, >> Geen controle aandacht voor zorgaspecten “Het was even wennen voor onze medewer- kers. Als je al langer meeloopt in de wereld Hoge kans op uitstroom Lage kans op uitstroom van Sociale Zaken, dan zegt je onderbuik Hoog risico op fraude Hoog risico op fraude PROFIEL PROFIEL vaak welk vlees je in de kuip hebt. Het was C >> Normale controle >> Zware controle D opmerkelijk dat DPS niet altijd het eerste onderbuikgevoel bevestigde. Gaandeweg de rit werden voor ons de voordelen steedsJos Stiphout, beleidsmedewerker en Anja gericht op de ontwikkeling van DPS. Binnen- duidelijker en werd het team steeds enthou-Koch, hoofd van de afdeling Sociale Zaken kort is de verhouding rechtmatigheid-doel- siaster. Op een gegeven moment moesten wijvan de gemeente Boxmeer vertellen: “Onder matigheid hopelijk 20%–80%!” ons zelfs een tijdje ‘inhouden’ om aansluitingde Algemene bijstandswet (Abw) zaten wij DPS-Matrix is een webbased ICT-applicatie te blijven houden bij de ontwikkeling van hetnog op een verhouding rechtmatigheid- waarbij van iedere bijstandsgerechtigde per- gemeentelijke dienstverleningsconcept.”doelmatigheid van 80%-20%. De invoering soonlijke kenmerken zoals leeftijd, genotenvan de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 opleiding en arbeidsverleden worden inge- Jos Stiphout besluit: “Het systeem is abso-was voor ons een verademing. In 2004 en voerd. In combinatie met gegevens van de luut geen bedreiging voor de individuele2005 waren we vooral bezig met de over- lokale sociale kaart, komt er per bijstandsge- professionaliteit van de klantmanager.gang van Abw naar WWB. Er ontstond toen rechtigde één van de vier profielen tot stand. DPS maakt het zelfs mogelijk dat bijstands-geleidelijk aan steeds meer tijd en aandacht De resultaten in Boxmeer liegen er niet om: gerechtigden gemakkelijker overgenomenvoor de doelmatigheid. In 2007 hebben wij er vanaf 2007 is het aantal bijstandsgerechtig- kunnen worden door een collega. Dat bevor-bewust voor gekozen om onze oriëntatie op den gedaald van 280 naar 230. Na de krediet- dert de continuïteit in de bedrijfsvoering enrechtmatigheid fundamenteel te herzien. crisis is het aantal bijstandsgerechtigden de dienstverlening aan de klant. Volgens onsSamen met het RCF Kenniscentrum Hand- landelijk gestegen met ruim 10%. Verder is in komt dit omdat iedere medewerker vanuithaving Zuid-Oost Nederland in Eindhoven Boxmeer de inhuur van sociaal rechercheurs hetzelfde perspectief van DPS naar zijn/haarhebben wij ons met financiële middelen uit in 2009 ten opzichte van 2006 gedaald van werk aankijkt.”het SZW handhavingsprogramma 2007-2010 770 uur naar 190 uur per jaar.14 Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011
 15. 15. BOEK MARTIJN ASLANDERHoe word ik succesvollerdan mijn collega’s?Welke mensen zijn het meest succesvol en hebben ze dat wel LIFEHACKINGaan zichzelf te danken? In hun boek Hoe word ik succesvollerdan mijn collega’s laten cabaretiers Joep van Deudekom enRob Urgert aan de hand van feiten zien dat zakelijk succes veelaleen optelsom is van geluksfactoren, zoals je geslacht, je lengte,je testosteronspiegel en je huidskleur. Een hoogopgeleide (IQ120+) blanke man van twee meter, gezegend met een goedenaam en met een hoog testosteronspiegel heeft het meeste maakt gelukkiggeluk. De twee cabaretiers rekenen in hun boek af met het motto Slimmer werken en slimmer leven: meer doen, in minder‘The sky is the limit’, en vervangen dat door het meer realistische tijd op een leukere en slimmere manier. Dat is lifehac-‘The ceiling is the limit’. king, een mix van timemanagement, kennismanagementHet duo bevestigt met het wetenschappelijk onderbouwde boek en persoonlijke ontwikkeling. Eén van de belangrijkstede stelling ‘een dubbeltje wordt nooit een kwartje’. Maar laat de mensen in Nederland die zich bezighouden met life-wanhoop niet de overhand nemen: volgens de heren is het wel hacking is Martijn Aslander. Spreker, schrijver , blogger,mogelijk om er vijftien cent van te maken. Daarnaast is het belang- presentator connector en resourcerer.”Door te lifehackenrijk om te voorkomen dat je terugzakt naar een magere vijf cent. houd je meer tijd over om je bezig te houden met zaken die je echt belangrijk vindt”, aldus Aslander.De beide cabaretiers hebben met hun nieuwe boek de prestigi-euze Business Award 2011 gewonnen. In de media riepen zijdaarover het volgende: “Feitelijk is het winnen van deze prijs een De nieuwe netwerksamenleving vraagt om sneller en efficiëntergroot experiment. We willen onderzoeken of we door zelf een werken in een wereld waarin je moet concurreren met kennis.internationale Business Award in het leven te roepen, en het dan Dat kan met lifehacking en een goed netwerk. Informatie opspo-ook daadwerkelijk winnen ervan, meer aandacht zullen krijgen ren, organiseren, filteren en met anderen delen, op een zodanigevoor ons boek”, aldus van Deudekom. Urgert: “Wetenschappers manier dat je overzicht houdt. Een hack staat eigenlijk voor hethebben aangetoond dat mensen je als competenter ervaren als modelleren van je informatiegedrag naar eigen behoefte.je jezelf omringt met diploma’s en onderscheidingen. Hoe meer, In plaats van elke dag weer het gevoel te hebben overspoeld tehoe beter.” worden door allerlei verschillende soorten informatie, zorgen hacks ervoor dat je georganiseerd, prettig en zonder stress kuntHoe word ik succesvoller dan mijn collega’s? door Rob Urgert werken. Lifehacking wordt geïnspireerd door Getting Thingsen Joep van Deudekom is verkrijgbaar via managementboek.nl. Done van David Allen. In het boek ‘100 Lifehackingtips om prettiger en efficiënter te werken’ waar Aslander mede-auteur van is, staan praktische tips met stap-voor-stap beschrijvingen (schakel je e-mailnotificatie uit), hoe je je sportabonnement blijft benutten, handige webtools die het leven vereenvoudigen en hoe je je niet laat verleiden tot onderbrekingen. Een wellicht aansprekend voorbeeld: Vlucht uit de kantoortuin! Smeek om een werkkamer voor jezelf, of een die je deelt met een collega. Een kantoortuin is een enorme stoorzender met geluid en beweging om je heen. Waarom architecten dit soort ruimtes bedenken voor mensen die geconcentreerd willen werken, is een raadsel. Als niets helpt, kun je desnoods nog oordopjes en een zonnebril proberen. Al is het maar als statement voor de directie.’ Meer weten? www.martijnaslander.nl Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011 15
 16. 16. De ontworpen omgevingop je smartphoneOp je smartphone de stedenbouwkundige invulling van je eigen woonwijkbekijken. Of toeristen die, op fietsbezoek, via een app informatie raad-plegen over gebouwen en andere bezienswaardigheden in de regio.Het lijkt toekomstmuziek, maar het is al bijna realiteit. Urban AugmentedReality (UAR), om precies te zijn. Met dank aan het NederlandsArchitectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Ferry Piekart URBAN AUGMENTED REALITY aldus Piekart. “Je staat voor een gebouw en gemeenten. Piekart: “Die komen net als wij ziet op je smartphone hoe die plek of dat ge- tot de ontdekking dat het eigentijds beschik- bouw er ooit heeft uitgezien. Maar ook wat baar stellen en hebben van locatiegebonden het beeld in de toekomst zal zijn en zelfs hoe informatie de toekomst heeft. UAR kan voor het had kunnen worden.” Het idee voor de een gemeente een hele mooie tool zijn om 3D-architectuurapplicatie UAR was geboren. informatie te verstrekken over de ontworpen En is sinds bijna een jaar een feit; gratis te omgeving. Je kunt er veel mensen mee be- downloaden op je smartphone. reiken en op die manier interactie tot stand brengen. Je kunt de resultaten laten zien van Steden haken in opgravingen, die later weer onder het zand In Rotterdam kun je met UAR een voorproef- zijn verdwenen.” Of de handhaver met UAR je zien van het nieuwe centraal station. Of op stap kan en op locatie de voorgeschreven ontdekken hoe alternatieve ontwerpen voor rooilijnen in beeld kan krijgen, is volgens de Euromast er in de echte omgeving uitge- Piekart nog iets te vroeg. “Maar de ontwik-Rotterdam is wereldwijd de eerste stad waar zien zouden hebben. Maar dat is lang niet keling gaat razendsnel.”UAR op initiatief van het NAi beschikbaar is. alles. “In Rotterdam zijn erCurator Ferry Piekart van het NAi over de vergaande plannen om ookaanleiding. “Wij hebben de grootste archi- ondergrondse projecten tetectuurcollectie ter wereld, maar exposeer- laten zien”, legt Piekart uit.den die tot voor kort nogal klassiek. Met de “En er is veel belangstellingbekende, mooie platen aan de muur en een van andere steden. Amster-beetje audio ondersteuning, waarmee bezoe- dam doet mee, ’s-Hertogen-kers het verhaal kunnen beluisteren. Maar bosch is inmiddels online,het echte verhaal staat natuurlijk buiten.” Den Haag en Utrecht komenNa het zien van een app die studenten op erbij. Verschillende partijendwaaltocht door Rotterdam stuurt, en met in vormen daar een deelredactiehet achterhoofd het bekende Layar-filmpje die inhaakt op ons platform.”dat laat zien welke panden er aan de Am-sterdamse grachten te koop zijn, wisten ze Tot die partijen behoren be-het bij het NAi. “We wilden bezoekers de halve de architectenwereldgebouwde omgeving in 3D voorschotelen”, ook woningcorporaties en16 Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011

×