O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Decreto86 2015 distribucion_horaria

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de Mónica Diz Besada (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Decreto86 2015 distribucion_horaria

  1. 1. 1 º ESO 2 º ESO 3 º ESO 4 º ESO OPCIÓN ENSINANZAS ACADÉMICAS OPCIÓN ENSINANZAS APLICADAS Lingua Castelá e Literatura (4h) Primeira Lingua Estranxeira (3h) Matemáticas (5h) Xeografía e Historia (3h) Lingua Castelá e Literatura (3h) Primeira Lingua Estranxeira (3h) Matemáticas (5h) Xeografía e Historia (3h) Lingua Castelá e Literatura (3h) Primeira Lingua Estranxeira (3h) Matemáticas (orientada as Ens. Académicas) (4h) Matemáticas (orientada as Ens. Aplicadas) (4h) Xeografía e Historia (3h) Bioloxía e Xeoloxía (2h) Física e Química (2h) Lingua Castelá e Literatura (3h) Primeira Lingua Estranxeira (3h) Matemáticas (E. Académicas) (4h) Xeografía e Historia (3h) Lingua Castelá e Literatura (3h) Primeira Lingua Estranxeira (3h) Matemáticas (E. Aplicadas) (4h) Xeografía e Historia (3h) Bioloxía e Xeoloxía (4h) Física e Química (3h) TRONCAIS DE OPCIÓN (ELIXIR 2) Bioloxía e Xeoloxía (3h) Física e Química (3h) Economía (3h) Latín (3h) TRONCAIS DE OPCIÓN (ELIXIR 2) Tecnoloxía (3h) Inic. Actividade Emprendedora e Empresarial (3h) Ciencias Apl. Actividade Profesional (3h) Lingua Galega e Lit eratura (4h) Educación Física (2h) ELIXIR: Relixión / Valores Éticos (1h) Educación Plástica e Visual (2h) Segunda Lingua Estranxeira (2h) Música (2h) Tecnoloxía (3h) Segunda Lingua Estranxeira (2h) Educación Plástica e Visual (2h) Música (2h) Tecnoloxía (2h) ELIXIR: Segunda Lingua Estranxeira / Cultura clásica (2h) (Cultura Clásica só se pode elexir nunha ocasión: en 3º ou 4º) ELIXIR 2 SÓ SE PODEN CURSAR NUNHA OCASIÓN (1h) Segunda Lingua Estranxeira (3h) Educación Plástica e Visual (3h) Música (3h) Tecnoloxía Informa. Comunicación (3h) Cultura Clásica (3h) Artes Escénicas e Danza (3h) Cultura Científica (3h) Filosofía (3h) 1materia do bloque de troncais non cursada Educación Financeira Oratoria Paisaxe e Sustentabilidade Programación Promoción de Estilos de Vida Saudables Xadrez Investigación e Tratamento da Información Igualdade de xénero Obradoiro de música (só en 1º ESO) Libre conf. de centro EDUCACIÓNSECUNDARIAOBRIGATORIA Lingua Galega e Lit erat ura (3h) MATERIAS TRONCAIS MATERIAS ESPECÍFICAS MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 1º BACHARELATO 2 º BACHARELATO ARTES HUMANIDADES CIENCIAS ARTES HUMANIDADES CIENCIAS CIENCIAS SOCIAIS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS HUMANIDADES Lingua Castelá e Literatura I (3h) Primeira Lingua Estranxeira I (3h) Filosofía (3h) Lingua Castelá e Literatura II (3h) Primeira Lingua Estranxeira II (3h) Historia de España (3h) Fundamentos da Arte I (4h) Mat emát icas CCSS I (4h) Latín I (4h) Matemáticas I (4h) Fundamentos da Arte II (4h) Mat emát icas CCSS II (4h) Latín II (4h) Matemáticas II (4h) TRONCAIS DE OPCIÓN (ELIXIR 2) Hª Mundo Contemporáneo (4h) Literatura Universal (4h) Cultura Audiovisual I (4h) Economía (4h) Grego I (4h) Literatura Universal (4h) Hª Mundo Contemporáneo (4h) Bioloxía e Xeoloxía (4h) Debuxo Técnico I (4h) Física e Química (4h) Cultura Audiovisual II (4h) Artes Escénicas (4h) Deseño (4h) Economía da Empresa (4h) Grego II (4h) Historia da Arte (4h) Historia da Filosofía (4h) Xeografía (4h) Bioloxía (4h) Debuxo Técnico II (4h) Física (4h) Xeoloxía (4h) Química (4h) Lingua Galega e Lit eratura I (3h) Educación Física (2h) A ELIXIR UN MÍNIMO DE 2 E UN MÁXIMO DE 3 A ELIXIR UN MÍNIMO DE 2 E UN MÁXIMO DE 3 Libre configuración de centro (segundo dispoñibilidade horaria e oferta do centro) Análise Musical I (3h) Anatomía Aplicada (3h) Cultura Científica (2h) Debuxo Artístico I (3h) Linguaxe e Práctica Musical (3h) Segunda Lingua Estranxeira (2h) Tecnoloxía Industrial I (3h) Tec. Info. Comunicac. I (2h) Volume (3h) Relixión (1h) Materia troncal non cursada (4h) Análise Musical II (3h) Cienc. Terra e Medio Ambiente (3h) Debuxo Artístico II (3h) Fund. Admin. e Xestión (3h) Hist. Música e Danza (3h) Imaxe e Son (3h) Psicoloxía (3h) Segunda Lingua Estranxeira II (3h) Tec. Expresión Grafico-Plástica (3h) Tecnoloxía Industrial II (3h) Tec. Informa. Comunicación II (3h) Relixión (1h) Materia troncal non cursada (4h) Literaturas Hispánicas (2h) Robótica (2h) Antropoloxía (2h) Xeografía e Historia Galicia (2h) Electrotecnia (2h) Patrimonio Artís. Cultural Galicia (2h) Métodos Estatísticos e Numéricos (2h) Lit. Galega S. XX e Actualidade (2h) Ética e Filosofía do Dereito (2h) Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía (2h) BACHARELATO Decreto 86/2015 - Currículo ESO e bacharelato. Cadro de distribución horaria

×