Hereglee1

Математикийн сургалтанд хэрэглэгдэх програмууд
        Microsoft Office Visio 2003 програм
Microsoft Office Visio 2003 програмын суулгах заавар:

 1. Microsoft Office Visio 2003 хавтас руу орно.

 2. SETUP.EXE-г ажиллуулна.

 3. Windows 7 үйлдлийн системтэй бол yes, no гэсэн сонголтын yes
   гэдгийг сонгоно.

 4. Microsoft Office Visio 2003 хавтсанд байгаа CD Key office 2003.txt
   файлыг ажиллуулж       CD KEY 2: WFDWY - XQXJF - RHRYG -
   BG7RQ – BBDHM гэдгээс тодруулсан хэсгийг хуулж аваад Product key
   гэсэн хэсэгт буулгана. Next товчлуурыг дарна.

 5. User name гэсэн хэсэгт нэрээ бичнэ. Next товчлуурыг дарна.

 6. Дээд талд бичсэн болзлыг уншаад зөвшөөрч байвал I accept the
   terms in License Agreement бичгийн өмнөх дөрвөлжинг чагтлаад
   Next товчлуурыг дарна.

 7. Next товчлуурыг дараад Install товчлуурыг дарснаар програм сууна.

Хэрэглэх заавар:

 1. Windows 7 үйлдлийн системийн хувьд Start →All programs→ Microsoft
   Office→ Microsoft Office Visio 2003 дарааллаар програмыг ажилуулна.

 2. Windows XP үйлдлийн системийн хувьд Start →Programs→ Microsoft
   Office→ Microsoft Office Visio 2003 дарааллаар програмыг ажилуулна.

 3. Харагдах хэлбэр:
Math type 5 програм
Math type 5 програмын суулгах заавар:

 1. Math type 5 хавтас руу орно.

 2. Math type 52c setup.exe-г ажилуулна.

 3. Windows 7 үйлдлийн системтэй бол yes, no гэсэн сонголтын yes
   гэдгийг сонгоно.

 4. Дээд талд бичсэн болзлыг уншаад зөвшөөрч байвал I accept the
   terms in License Agreement өгүүлбэрийн өмнө чагтлаад Next
   товчлуурыг дарна.

 5. First name, Last name, Organization-уудыг бөглөөд Registration гэсэн
   хэсэгт Math type 5 хавтсанд байгаа Serial Math Type 5.txt файлыг
   ажиллуулж Serial: MTWE521-002896-RP0XJ гэдгээс тодруулсан
   хэсгийг хуулж, OK товчлуурыг дарна.

 6. Browse-ийг дарсанаар хаана суулгахаа зааж өгч болно. Дахин ОК
   товчлуурыг дараад гарч ирэх цонхноос yes товчлуурыг дарна.

 7. ОК товчлуурыг дарна. Дахин ОК товчлуурыг дарсанаар програм
   бүрэн сууна.

Хэрэглэх заавар:

 1. Windows 7 үйлдлийн системийн хувьд Start →All programs→ Math type
   5→ Math type дарааллаар програмыг ажилуулна.

 2. Windows XP үйлдлийн системийн хувьд Start →Programs→ Math type
   5→ Math type дарааллаар програмыг ажилуулна.

 3. Math type 5 програмын давуу тал нь томъёо бичсэний дараа
   Preferences→Customize Keyboard –ийг ажиллуулж гарч ирэх Customize
   Keyboard цонхноос Recently used Symbol and templates-ийн өмнөх
   нэмэх тэмдгэн дээр дарахад өмнө бичсэн томъёог гараас буюу
   үсгийн хослолоор хэрхэн амар хялбар аргаар бичиж болох байсныг
   харах боломжтой.
                       1
   Жишээ нь:    x -ийг бичихэд ctrl+R, x -ийг бичихэд ctrl+F, x 2 -
   ийг бичихэд ctrl+H, x 1 -ийг бичихэд ctrl+L гэх мэт. Мөн бичсэн
   томъёо маань байнга хэрэглэгдэх бол идэвхжүүлээд дээш нь чирээд
   байршуулж болно. Ингэснээр хэрэгтэй үедээ дээр нь дарахад
   хангалттай.

Харагдах хэлбэр:
Kseg Geometry sketchpad програм
Kseg Geometry sketchpad програмыг суулгах заавар:

   1. Програмууд→Ubuntu Software Center-руу орно.

   2. Хайх хэсэгт Kseg Geometry sketchpad гэж бичээд илэрсэн файлын
   install-ийг дарсанаар програм сууна. Хэрэв суусан бол install гэдэг үг
   нь Remove гэж өөрчлөгдөнө.

Хэрэглэх заавар:

   1. Програмууд→Бусад→ Kseg Geometry sketchpad-ийг сонгосноор
   програм ажиллана.

   2. Програмыг хэрэглэх нь маш хялбар. Жишээ: Ихэнхдээ хэрэгслүүд
   маань бүгд идэвхжээгүй байна. Идэвхжүүлэхийн тулд хулганыхаа
   баруун товчийг (mouse 2) дарахад цэг үүснэ. Хоёр цэг үүсгэхэд
   хэрэгслүүдээс нэг хэсэг нь идэвхжинэ. Хоёр цэгийг дайруулан
   шулуун, цацраг, хэрчим байгуулж болох учир эдгээр товчлуур
   идэвхжинэ. Мөн хоёр цэгийн хоорондох зай, тойргийн төв ба тойрог
   дээр орших цэгээр тойрог байгуулж болно гэх мэт хоёр цэгээр зурж
   болох бүх боломж бүрдэнэ.

   Жишээ нь: Хоёр цэг байгуулж тэдгээрийг хэрчмээр холбоод дундаж
   цэгийг олж болно. Гурван цэг байгуулж шулуунаар холбовол
   гурвалжин үүснэ гэх мэт амар аргаар байгуулж болно.

Харагдах хэлбэр:
GSP буюу The Geometrer's Sketchpad
                програм
GSP буюу The Geometrer's Sketchpad програмын заавар:

   The Geometrer's Sketchpad-ийн бидэнд байгаа хувилбар нь portable
   буюу зөөврийн програм юм. Зөөврийн гэдэг нь суулгахгүйгээр өөрөө
   ажиллах боломжтой програм юм.

   The Geometrer's Sketchpad нь бидний мэдэх Kseg Geometry sketchpad
   програмын дараагийн хувилбар нь билээ.

   Kseg Geometry sketchpad програмаас давуу тал нь графикийг
   тэгшитгэлээр нь байгуулах боломжтой бөгөөд параметр
   тэгшитгэлээр өгөгдсөн функцийн графикийг байгуулж параметрийн
   утгыг өөрчлөхөд график даган өөрчлөгдөх боломжтой.

   Жишээ нь: y=ax 2 , y=a x−m2 , y=a x−m2 k функцийн график
   a , m , k параметруудаас хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөхийг харуулж
   болно.

Хэрэглэх заавар:

   1. The Geometrer's Sketchpad.exe-ийг сонгосноор програм ажиллана.

   2. Graph→Grid form→Square Grid (ctrl+G+R+S)-ийг сонгосноор тэгш
   өнцөгт координатын хавтгай ба дөрвөлжин шугамтай болно.

   3. Graph→New Function (ctrl+F)
Values-ийг сонгосноор
                   параметрүүдийг бичих боломжтой.

                   Functions-ийш сонгосноор
                   функцүүдийг сонгох болмжтой.

                   Units-ийг сонгосноор хэмжээсийг
                   сонгох боломжтой.

                   Eguation-ийг сонгосноор y=f(x)-ийг
                   x=f(y) гэх мэт болгон солих
                   боломжтой.

                   Жишээ:

                   Values гэдгээс New parameter-ийг
                   сонгож Name гэдэгт а гэж бичээд *
                   тэмдэг тавина. Үргэлжлүүлэн (x-ээс
                   хасах нь гээд Values гэдгээс New
                   parameter-ийг сонгож Name гэдэгт
                   m гэж бичнэ. Одоо хаалтаа хаагаад
                   ^2 гэж зэрэгт дэвшүүлнэ. Түүний
                   дараа + гээд Values гэдгээс New
                   parameter-ийг сонгож Name гэдэгт
                   k гэж бичээд OK дарна.

                   Ингэснээр y=a x−m2 k функцийн
                   график байгуулах болно

 y=a x−m2 k гэсэн хэсэгт
хулганыхаа баруун талыг дараад
Plot Function хэсгийг дарахад
график байгуулагдана.

a=1.0 гэсэн хэсэгт хулганыхаа
баруун талыг дараад
properties→Parameter-гэдгийг сонгон
Domain гэсэн хэсэгт параметрийн
утгыг хаанаас хаана хүрэхийг зааж
өгнө.

a=1.0 гэсэн хэсэгт хулганыхаа
баруун талыг дараад Animate
Parameter-дарахад а параметрийн
утгын дагуу график өөрчлөгдөнө.

          Lybniz Graph Plotter програм
Lybniz Graph Plotter програмыг суулгах заавар:

   1. Програмууд→Ubuntu Software Center-руу орно.
2. Хайх хэсэгт Lybniz Graph Plotter гэж бичээд илэрсэн файлын
   Install-ийг дарсанаар програм сууна. Хэрэв суусан бол Install гэдэг үг
   нь Remove болж өөрчлөгдөнө.

Хэрэглэх заавар:

   1. Програмууд→Боловсрол→ Lybniz Graph Plotter-ийг сонгосноор
   програм ажиллана.

   2. Програмыг хэрэглэх нь маш хялбар. y1, y2, y3 функцүүдийг нэг
   тэгш өнцөгт координатын хавтгайд байгуулах боломжтой.

   Жишээ нь: y1-ийн ард x^2 (x²-ийн электрон бичилт), y2-ийн ард
                               1
   sqrt(x) (  x -ийн электрон бичилт), y3-ийн ард 1/x (  -ийн
                               x
   электрон бичилт) гэх мэтээр байгуулж болно.

Харагдах хэлбэр:
          OpenOffice.org Formula програм
OpenOffice.org Formula програмыг суулгах заавар:

   OpenOffice.org Formula програм Ubuntu үйлдлийн системийг
   суулгахад дагаж суудаг програм юм. Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар
   устсан байвал доорх дарааллаар суулгана.

   1. Програмууд→Ubuntu Software Center-руу орно.
2. Хайх хэсэгт Formula гэж бичээд OpenOffice.org Formula файлын
   Install-ийг дарсанаар програм сууна. Хэрэв суусан бол Install гэдэг үг
   нь Remove болж өөрчлөгдөнө.

Хэрэглэх заавар:

   1. Openffice.org-ийн төрлийн програмуудын (OpenOffice.org Word
   Processor, OpenOffice.org Spreadsheet, OpenOffice.org Presentation)
   Оруулга цэсний (insert)→Объект (object)→Томъёо (Formula)-г
   сонгоно.

   2. Хэрэв гарч ирсэн цонхон дээр Сонголт (Formula eleme) нэмэлт
   цонх гарч ирээгүй бол Харагдац→Сонголт (View→Formula elements)
   -ийг идэвхжүүлэхэд хангалттай. Зарим нэг томъёог авч үзье.
                       1
   Жишээ: x^2→x², sqrt(x)→   x  , 1 over x→
                        ,Lim csub{x
                       x
                            x2
   rightarrow infinity } {x^2 over {x^2-5}} → lim 2   гэх мэт
                         x ∞ x −5
   томъёогоо ямар үгээр бичиж байгааг ажиглаж цээжлэх юм бол
   амар хялбар хурдан бичих боломжтой.

   Харагдах хэлбэр:

Recomendados

Lab6 excel por
Lab6 excelLab6 excel
Lab6 excelBPurev
20.8K visualizações21 slides
Lab7 excel por
Lab7 excelLab7 excel
Lab7 excelBPurev
19.3K visualizações11 slides
203lab1 por
203lab1203lab1
203lab1BPurev
403 visualizações4 slides
Геогебра гарын авлага татах por
Геогебра гарын авлага татахГеогебра гарын авлага татах
Геогебра гарын авлага татахEnkhbaatar.Ch
969 visualizações8 slides
Vim learn por
Vim learnVim learn
Vim learnSergelenbaatar Ganzorig
93 visualizações9 slides
сургалтын хэрэглэгдэхүүн 2 por
сургалтын хэрэглэгдэхүүн 2сургалтын хэрэглэгдэхүүн 2
сургалтын хэрэглэгдэхүүн 2Tstuya68
428 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Lab10 2-it101 por
Lab10 2-it101Lab10 2-it101
Lab10 2-it101BPurev
1.1K visualizações3 slides
Mathcad beginning-appendix por
Mathcad beginning-appendixMathcad beginning-appendix
Mathcad beginning-appendixBabaa Naya
149 visualizações9 slides
Лекц №10 por
Лекц №10Лекц №10
Лекц №10Amarsaikhan Tuvshinbayar
294 visualizações36 slides
сэдэв 6 por
сэдэв 6сэдэв 6
сэдэв 6Onon Tuul
1K visualizações23 slides
Excel data analysis por
Excel  data analysisExcel  data analysis
Excel data analysisBabaa Naya
253 visualizações28 slides
Лекц №12 por
Лекц №12Лекц №12
Лекц №12Amarsaikhan Tuvshinbayar
230 visualizações26 slides

Mais procurados(8)

Lab10 2-it101 por BPurev
Lab10 2-it101Lab10 2-it101
Lab10 2-it101
BPurev1.1K visualizações
Mathcad beginning-appendix por Babaa Naya
Mathcad beginning-appendixMathcad beginning-appendix
Mathcad beginning-appendix
Babaa Naya149 visualizações
сэдэв 6 por Onon Tuul
сэдэв 6сэдэв 6
сэдэв 6
Onon Tuul1K visualizações
Excel data analysis por Babaa Naya
Excel  data analysisExcel  data analysis
Excel data analysis
Babaa Naya253 visualizações

Destaque

Μετά το Γυμνάσιο 2016 por
Μετά το Γυμνάσιο 2016Μετά το Γυμνάσιο 2016
Μετά το Γυμνάσιο 2016tmagalios
58 visualizações12 slides
50 fotògrafs por
50 fotògrafs50 fotògrafs
50 fotògrafslenatomas
417 visualizações53 slides
Куда уходят байты por
Куда уходят байтыКуда уходят байты
Куда уходят байтыDamir Faskhutdinov
229 visualizações9 slides
Virtual museum datastorage por
Virtual museum datastorageVirtual museum datastorage
Virtual museum datastoragetmagalios
454 visualizações24 slides
Timeline of windows por
Timeline of windowsTimeline of windows
Timeline of windowstmagalios
398 visualizações13 slides
Steve Jobs por
Steve JobsSteve Jobs
Steve Jobsgiuli_sofi2
87 visualizações4 slides

Destaque(7)

Μετά το Γυμνάσιο 2016 por tmagalios
Μετά το Γυμνάσιο 2016Μετά το Γυμνάσιο 2016
Μετά το Γυμνάσιο 2016
tmagalios58 visualizações
50 fotògrafs por lenatomas
50 fotògrafs50 fotògrafs
50 fotògrafs
lenatomas417 visualizações
Куда уходят байты por Damir Faskhutdinov
Куда уходят байтыКуда уходят байты
Куда уходят байты
Damir Faskhutdinov229 visualizações
Virtual museum datastorage por tmagalios
Virtual museum datastorageVirtual museum datastorage
Virtual museum datastorage
tmagalios454 visualizações
Timeline of windows por tmagalios
Timeline of windowsTimeline of windows
Timeline of windows
tmagalios398 visualizações
Steve Jobs por giuli_sofi2
Steve JobsSteve Jobs
Steve Jobs
giuli_sofi287 visualizações
Кто защитит ваши байты por Damir Faskhutdinov
Кто защитит ваши байтыКто защитит ваши байты
Кто защитит ваши байты
Damir Faskhutdinov173 visualizações

Similar a Hereglee1

Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx por
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptxMathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptxAltansukh Mainbayar
11 visualizações24 slides
Mathematica Тэгшитгэл бодох.pptx por
Mathematica Тэгшитгэл бодох.pptxMathematica Тэгшитгэл бодох.pptx
Mathematica Тэгшитгэл бодох.pptxAltansukh Mainbayar
12 visualizações14 slides
Auto cad программын монгол ном por
Auto cad программын монгол номAuto cad программын монгол ном
Auto cad программын монгол номNamsrai Namchin
791 visualizações204 slides
Autocad 140430000617-phpapp02 por
Autocad 140430000617-phpapp02Autocad 140430000617-phpapp02
Autocad 140430000617-phpapp02Цэргийн Хар
584 visualizações204 slides
Auto cad программын монгол ном por
Auto cad программын монгол номAuto cad программын монгол ном
Auto cad программын монгол номBuka King
122.4K visualizações204 slides
C++ суулгах por
C++ суулгахC++ суулгах
C++ суулгахenhsaran_tsahim
2K visualizações16 slides

Similar a Hereglee1(20)

Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx por Altansukh Mainbayar
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptxMathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Altansukh Mainbayar11 visualizações
Mathematica Тэгшитгэл бодох.pptx por Altansukh Mainbayar
Mathematica Тэгшитгэл бодох.pptxMathematica Тэгшитгэл бодох.pptx
Mathematica Тэгшитгэл бодох.pptx
Altansukh Mainbayar12 visualizações
Auto cad программын монгол ном por Namsrai Namchin
Auto cad программын монгол номAuto cad программын монгол ном
Auto cad программын монгол ном
Namsrai Namchin791 visualizações
Autocad 140430000617-phpapp02 por Цэргийн Хар
Autocad 140430000617-phpapp02Autocad 140430000617-phpapp02
Autocad 140430000617-phpapp02
Цэргийн Хар584 visualizações
Auto cad программын монгол ном por Buka King
Auto cad программын монгол номAuto cad программын монгол ном
Auto cad программын монгол ном
Buka King122.4K visualizações
C++ суулгах por enhsaran_tsahim
C++ суулгахC++ суулгах
C++ суулгах
enhsaran_tsahim2K visualizações
Lab8 excel por BPurev
Lab8 excelLab8 excel
Lab8 excel
BPurev18.1K visualizações
Lekts1 por Purev
Lekts1Lekts1
Lekts1
Purev6K visualizações
Mtms3 mathematical softs por Babaa Naya
Mtms3  mathematical softsMtms3  mathematical softs
Mtms3 mathematical softs
Babaa Naya173 visualizações
SW206 labo por Ganbaatar ch
SW206 laboSW206 labo
SW206 labo
Ganbaatar ch441 visualizações
Excel test tsootsoolol por Munkhuu Buyanaa
Excel test tsootsoololExcel test tsootsoolol
Excel test tsootsoolol
Munkhuu Buyanaa3.5K visualizações
C++ vndsen oilgolt хичээл 1 por Urantuya Purevtseren
C++ vndsen oilgolt хичээл 1C++ vndsen oilgolt хичээл 1
C++ vndsen oilgolt хичээл 1
Urantuya Purevtseren16.7K visualizações
Lab16 por BPurev
Lab16Lab16
Lab16
BPurev18.8K visualizações
C++ vndsen oilgolt хичээл 1 por Urantuya Purevtseren
C++ vndsen oilgolt хичээл 1C++ vndsen oilgolt хичээл 1
C++ vndsen oilgolt хичээл 1
Urantuya Purevtseren1.6K visualizações
3 por Erke Gul
33
3
Erke Gul1.8K visualizações
Mathcad beginning-part3 por Babaa Naya
Mathcad beginning-part3Mathcad beginning-part3
Mathcad beginning-part3
Babaa Naya134 visualizações

Hereglee1

 • 1. Математикийн сургалтанд хэрэглэгдэх програмууд Microsoft Office Visio 2003 програм Microsoft Office Visio 2003 програмын суулгах заавар: 1. Microsoft Office Visio 2003 хавтас руу орно. 2. SETUP.EXE-г ажиллуулна. 3. Windows 7 үйлдлийн системтэй бол yes, no гэсэн сонголтын yes гэдгийг сонгоно. 4. Microsoft Office Visio 2003 хавтсанд байгаа CD Key office 2003.txt файлыг ажиллуулж CD KEY 2: WFDWY - XQXJF - RHRYG - BG7RQ – BBDHM гэдгээс тодруулсан хэсгийг хуулж аваад Product key гэсэн хэсэгт буулгана. Next товчлуурыг дарна. 5. User name гэсэн хэсэгт нэрээ бичнэ. Next товчлуурыг дарна. 6. Дээд талд бичсэн болзлыг уншаад зөвшөөрч байвал I accept the terms in License Agreement бичгийн өмнөх дөрвөлжинг чагтлаад Next товчлуурыг дарна. 7. Next товчлуурыг дараад Install товчлуурыг дарснаар програм сууна. Хэрэглэх заавар: 1. Windows 7 үйлдлийн системийн хувьд Start →All programs→ Microsoft Office→ Microsoft Office Visio 2003 дарааллаар програмыг ажилуулна. 2. Windows XP үйлдлийн системийн хувьд Start →Programs→ Microsoft Office→ Microsoft Office Visio 2003 дарааллаар програмыг ажилуулна. 3. Харагдах хэлбэр:
 • 2. Math type 5 програм Math type 5 програмын суулгах заавар: 1. Math type 5 хавтас руу орно. 2. Math type 52c setup.exe-г ажилуулна. 3. Windows 7 үйлдлийн системтэй бол yes, no гэсэн сонголтын yes гэдгийг сонгоно. 4. Дээд талд бичсэн болзлыг уншаад зөвшөөрч байвал I accept the terms in License Agreement өгүүлбэрийн өмнө чагтлаад Next товчлуурыг дарна. 5. First name, Last name, Organization-уудыг бөглөөд Registration гэсэн хэсэгт Math type 5 хавтсанд байгаа Serial Math Type 5.txt файлыг ажиллуулж Serial: MTWE521-002896-RP0XJ гэдгээс тодруулсан хэсгийг хуулж, OK товчлуурыг дарна. 6. Browse-ийг дарсанаар хаана суулгахаа зааж өгч болно. Дахин ОК товчлуурыг дараад гарч ирэх цонхноос yes товчлуурыг дарна. 7. ОК товчлуурыг дарна. Дахин ОК товчлуурыг дарсанаар програм бүрэн сууна. Хэрэглэх заавар: 1. Windows 7 үйлдлийн системийн хувьд Start →All programs→ Math type 5→ Math type дарааллаар програмыг ажилуулна. 2. Windows XP үйлдлийн системийн хувьд Start →Programs→ Math type 5→ Math type дарааллаар програмыг ажилуулна. 3. Math type 5 програмын давуу тал нь томъёо бичсэний дараа Preferences→Customize Keyboard –ийг ажиллуулж гарч ирэх Customize Keyboard цонхноос Recently used Symbol and templates-ийн өмнөх нэмэх тэмдгэн дээр дарахад өмнө бичсэн томъёог гараас буюу үсгийн хослолоор хэрхэн амар хялбар аргаар бичиж болох байсныг харах боломжтой. 1 Жишээ нь:  x -ийг бичихэд ctrl+R, x -ийг бичихэд ctrl+F, x 2 - ийг бичихэд ctrl+H, x 1 -ийг бичихэд ctrl+L гэх мэт. Мөн бичсэн томъёо маань байнга хэрэглэгдэх бол идэвхжүүлээд дээш нь чирээд байршуулж болно. Ингэснээр хэрэгтэй үедээ дээр нь дарахад хангалттай. Харагдах хэлбэр:
 • 3. Kseg Geometry sketchpad програм Kseg Geometry sketchpad програмыг суулгах заавар: 1. Програмууд→Ubuntu Software Center-руу орно. 2. Хайх хэсэгт Kseg Geometry sketchpad гэж бичээд илэрсэн файлын install-ийг дарсанаар програм сууна. Хэрэв суусан бол install гэдэг үг нь Remove гэж өөрчлөгдөнө. Хэрэглэх заавар: 1. Програмууд→Бусад→ Kseg Geometry sketchpad-ийг сонгосноор програм ажиллана. 2. Програмыг хэрэглэх нь маш хялбар. Жишээ: Ихэнхдээ хэрэгслүүд маань бүгд идэвхжээгүй байна. Идэвхжүүлэхийн тулд хулганыхаа баруун товчийг (mouse 2) дарахад цэг үүснэ. Хоёр цэг үүсгэхэд хэрэгслүүдээс нэг хэсэг нь идэвхжинэ. Хоёр цэгийг дайруулан шулуун, цацраг, хэрчим байгуулж болох учир эдгээр товчлуур идэвхжинэ. Мөн хоёр цэгийн хоорондох зай, тойргийн төв ба тойрог дээр орших цэгээр тойрог байгуулж болно гэх мэт хоёр цэгээр зурж болох бүх боломж бүрдэнэ. Жишээ нь: Хоёр цэг байгуулж тэдгээрийг хэрчмээр холбоод дундаж цэгийг олж болно. Гурван цэг байгуулж шулуунаар холбовол гурвалжин үүснэ гэх мэт амар аргаар байгуулж болно. Харагдах хэлбэр:
 • 4. GSP буюу The Geometrer's Sketchpad програм GSP буюу The Geometrer's Sketchpad програмын заавар: The Geometrer's Sketchpad-ийн бидэнд байгаа хувилбар нь portable буюу зөөврийн програм юм. Зөөврийн гэдэг нь суулгахгүйгээр өөрөө ажиллах боломжтой програм юм. The Geometrer's Sketchpad нь бидний мэдэх Kseg Geometry sketchpad програмын дараагийн хувилбар нь билээ. Kseg Geometry sketchpad програмаас давуу тал нь графикийг тэгшитгэлээр нь байгуулах боломжтой бөгөөд параметр тэгшитгэлээр өгөгдсөн функцийн графикийг байгуулж параметрийн утгыг өөрчлөхөд график даган өөрчлөгдөх боломжтой. Жишээ нь: y=ax 2 , y=a x−m2 , y=a x−m2 k функцийн график a , m , k параметруудаас хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөхийг харуулж болно. Хэрэглэх заавар: 1. The Geometrer's Sketchpad.exe-ийг сонгосноор програм ажиллана. 2. Graph→Grid form→Square Grid (ctrl+G+R+S)-ийг сонгосноор тэгш өнцөгт координатын хавтгай ба дөрвөлжин шугамтай болно. 3. Graph→New Function (ctrl+F)
 • 5. Values-ийг сонгосноор параметрүүдийг бичих боломжтой. Functions-ийш сонгосноор функцүүдийг сонгох болмжтой. Units-ийг сонгосноор хэмжээсийг сонгох боломжтой. Eguation-ийг сонгосноор y=f(x)-ийг x=f(y) гэх мэт болгон солих боломжтой. Жишээ: Values гэдгээс New parameter-ийг сонгож Name гэдэгт а гэж бичээд * тэмдэг тавина. Үргэлжлүүлэн (x-ээс хасах нь гээд Values гэдгээс New parameter-ийг сонгож Name гэдэгт m гэж бичнэ. Одоо хаалтаа хаагаад ^2 гэж зэрэгт дэвшүүлнэ. Түүний дараа + гээд Values гэдгээс New parameter-ийг сонгож Name гэдэгт k гэж бичээд OK дарна. Ингэснээр y=a x−m2 k функцийн график байгуулах болно y=a x−m2 k гэсэн хэсэгт хулганыхаа баруун талыг дараад Plot Function хэсгийг дарахад график байгуулагдана. a=1.0 гэсэн хэсэгт хулганыхаа баруун талыг дараад properties→Parameter-гэдгийг сонгон Domain гэсэн хэсэгт параметрийн утгыг хаанаас хаана хүрэхийг зааж өгнө. a=1.0 гэсэн хэсэгт хулганыхаа баруун талыг дараад Animate Parameter-дарахад а параметрийн утгын дагуу график өөрчлөгдөнө. Lybniz Graph Plotter програм Lybniz Graph Plotter програмыг суулгах заавар: 1. Програмууд→Ubuntu Software Center-руу орно.
 • 6. 2. Хайх хэсэгт Lybniz Graph Plotter гэж бичээд илэрсэн файлын Install-ийг дарсанаар програм сууна. Хэрэв суусан бол Install гэдэг үг нь Remove болж өөрчлөгдөнө. Хэрэглэх заавар: 1. Програмууд→Боловсрол→ Lybniz Graph Plotter-ийг сонгосноор програм ажиллана. 2. Програмыг хэрэглэх нь маш хялбар. y1, y2, y3 функцүүдийг нэг тэгш өнцөгт координатын хавтгайд байгуулах боломжтой. Жишээ нь: y1-ийн ард x^2 (x²-ийн электрон бичилт), y2-ийн ард 1 sqrt(x) (  x -ийн электрон бичилт), y3-ийн ард 1/x ( -ийн x электрон бичилт) гэх мэтээр байгуулж болно. Харагдах хэлбэр: OpenOffice.org Formula програм OpenOffice.org Formula програмыг суулгах заавар: OpenOffice.org Formula програм Ubuntu үйлдлийн системийг суулгахад дагаж суудаг програм юм. Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар устсан байвал доорх дарааллаар суулгана. 1. Програмууд→Ubuntu Software Center-руу орно.
 • 7. 2. Хайх хэсэгт Formula гэж бичээд OpenOffice.org Formula файлын Install-ийг дарсанаар програм сууна. Хэрэв суусан бол Install гэдэг үг нь Remove болж өөрчлөгдөнө. Хэрэглэх заавар: 1. Openffice.org-ийн төрлийн програмуудын (OpenOffice.org Word Processor, OpenOffice.org Spreadsheet, OpenOffice.org Presentation) Оруулга цэсний (insert)→Объект (object)→Томъёо (Formula)-г сонгоно. 2. Хэрэв гарч ирсэн цонхон дээр Сонголт (Formula eleme) нэмэлт цонх гарч ирээгүй бол Харагдац→Сонголт (View→Formula elements) -ийг идэвхжүүлэхэд хангалттай. Зарим нэг томъёог авч үзье. 1 Жишээ: x^2→x², sqrt(x)→  x , 1 over x→ ,Lim csub{x x x2 rightarrow infinity } {x^2 over {x^2-5}} → lim 2 гэх мэт x ∞ x −5 томъёогоо ямар үгээр бичиж байгааг ажиглаж цээжлэх юм бол амар хялбар хурдан бичих боломжтой. Харагдах хэлбэр: