Anúncio

Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf

Pioneer Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.
24 de May de 2022
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Anúncio
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Anúncio
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Anúncio
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Anúncio
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Anúncio
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Anúncio
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Anúncio
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Anúncio
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Anúncio
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Próximos SlideShares
kabel dan sistem pendawaian elektrikkabel dan sistem pendawaian elektrik
Carregando em ... 3
1 de 78
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf

 1. P Pe en ng ge en na al la an n S SA AT TU U f fA AS SA A pepasangan elektrik Disediakan oleh: E n . G u r u K o l e j n a l 2
 2. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 1 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. TOPIK PERKARA MUKA SURAT 1. PRINSIP ASAS BEKALAN ELEKTRIK 2 2. JENIS-JENIS PENGALIR/ KONDUKTOR ARUS ELEKTRIK DAN KABEL 3-9 3. SISTEM PENDAWAIAN FASA TUNGGAL 3.1 SISTEM PENDAWAIAN JENIS PERMUKAAN 3.2 SISTEM PENDAWAIAN TERSEMBUNYI 3.3 SISTEM PENDAWAIAN KONDUIT (CONDUIT WIRING) LOGAM DAN PVC. 3.4 PENDAWAIAN SELONGSONG, PEMBULUH, SESALUR PVK. 3.5 SISTEM PENDAWAIAN SESALUR (TRUNKING) 3.6 SISTEM PENDAWAIAN JENIS SALUR (DUCTING). 10-18 19-26 27-37 38-41 42-46 47-53 4. PERALATAN KUASA MUDAH ALIH DAN ALATAN 54 5. PERALATAN PERLINDUNGAN DIRI (PPE) 55-59 6. ALATAMBAH DAN ALAT PERLINDUNGAN 60-66 7. AGENSI/PIHAK YANG TERLIBAT DALAM BEKALAN ELEKTRIK DI MALAYSIA 67-68 8. KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN KAD HIJAU UNTUK MEMASUKI TAPAK BINAAN 69 9. SOALAN UJIAN 70-76 10. RUJUKAN 77 ISI KANDUNGAN
 3. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 2 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. TAJUK : PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA TUJUAN : Buku panduan ini akan menerangkan tentang pengenalan sistem pendawaian (jenis-jenis sistem pendawaian), Peralatan kuasa dan alatan tangan, peralatan PPE, alatambah dan alat perlindungan (accessories and protection device), kabel dan litar kecil akhir (final sub circuit). PENERANGAN : Sistem bekalan tenaga elektrik kepada pengguna melibatkan tiga proses iaitu:- i. Proses penjanaan (generation) ii. Proses penghantaran (transmission) iii. Proses pengagihan (distribution) Rajah 1.1 : Sistem Pembekalan Tenaga Elektrik Pengguna Rajah 1.2 : Gambarajah Blok Sistem Pembekalan Tenaga Elektrik Pengguna 1. PRINSIP ASAS BEKALAN ELEKTRIK
 4. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 3 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 1.1 Proses Penjanaan Proses penjanaan adalah proses penghasilan tenaga elektrik. Tenaga elektrik ini diperolehi daripada mesin elektrik yang dinamakan generator. Generator ini diletakkan ditempat yang dikhaskan, yang dinamakan Stesen Janakuasa Elektrik (Electric Power Station). Stesen-stesen ini dikelaskan mengikut kaedah menggerakkan generator ini samada bahanapi (minyak, arang batu, gas, nuklear) atau sumber semula jadi (air,angin atau cahaya suria).Diantaranya adalah Stesen Janakuasa Wap, Stesen Janakuasa Hidro, Stesen Janakuasa Diesel, Stesen Janakuasa Gas, Stesen Janakuasa Nuklear dan sebagainya.Faktor utama pemilihan kaedah operasi penjanaan adalah mengikut kesesuaian persekitaran semula jadi sesuatu kawasan stesen dengan mengambil kira kos pengendalian dan kesan terhadap alam sekitar.Dinegara ini, stesen janakuasa yang banyak digunakan adalah Stesen Janakuasa Wap dan Stesen Janakuasa Hidro. 1.2 Proses Penghantaran Tenaga elektrik yang dihasilkan dari stesen janakuasa akan melalui beberapa peringkat proses penghantaran sebelum diagihkan kepada pengguna.Biasanya tenaga elektrik yang dijanakan oleh generator berkadar 11 kV, 22 kV atau 33 kV.Voltan tinggi dengan arus rendah ini akan dialirkan ke alatubah peninggi (step- up transformer) dipencawang utama dimana voltan ini akan dinaikkan kepada kadaran 132 kV, 275 kV atau 440 kV. Tujuan menaikkan nilaian voltan distesen ini adalah untuk mengurangkan saiz kabel dan saiz alat-alat kawalan (switchgear) generator. Dengan ini penghantaran boleh dilakukan dengan lebih ekonomi dan dalam kuantiti yang lebih besar.Voltan ini kemudiannya akan dialirkan kepencawang melalui talian rentang atas. Pada pencawang ini, kadaran voltan akan dikekalkan oleh alatubah. Seterusnya voltan ini akan melalui alatubah penurun (step-down transformer) dan diturunkan nilaiannya kepada 11 kV, 22 kV atau 33 kV. Dari pencawang penghantaran ini, tenaga elektrik akan dialirkan ke pencawang pengagihan. 1.3 Proses Pengagihan Dari pencawang pengagihan, pengguna akan menerima tenaga elektrik melalui talian atas atau kabel bawah tanah.Bagi pengguna dikawasan bandar, pengagihan bekalan elektrik dilakukan melalui kabel bawah tanah, manakala bagi pengguna dikawasan luarbandar, pengagihan akan dilakukan melalui talian rentas atas.
 5. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 4 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 2.1 Kabel Pada umumnya kabel adalah suatu bahan yang membentuk sesuatu litar pada beban dalam sistem pemasangan elektrik. Dengan ini kabel yang di gunakan mestilah mampu mengalirkan arus, menghalang dari berlaku denyutan daya gerak elektrik apabila tersentuh padanya dan mempunyai tempoh hayat yang lama. Bagi membentuk suatu binaan kabel 3 bahagian utama perlu ada, iatu pengalir, penebat dan pelindung mekanikal. Rajah 2.1 dan 2.3 : Menunjukkan contoh bahagian kabel 2.2 Pengalir - bahan logam yang boleh mengalirkan arus elektrik. Antara jenis pengalir yang biasa digunakkan seperti Perak, Kuprum, Aluminium dan Timah. Emas juga bahan pengalir yang baik tetapi tidak dgunakan kerana kos yang mahal. i. kabel ii. Contoh Pengalir Kuprum iii. Contoh Pengalir Aluminium Rajah 2.1 Pengalir Pelindung Mekanikal Kabel Penebat penebat Perlindungan mekanikal pengalir 2. JENIS-JENIS PENGALIR/ KONDUKTOR ARUS ELEKTRIK DAN KABEL
 6. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 5 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. -Bahan Pengalir a. PERAK - Perak adalah pengalir yang terbaik tetapi kos bahannya agak mahal, biasanya hanya digunakan untuh menyadur sesentuh seperti sesentuh pada suis. b. KUPRUM - Kuprum adalah bahan pengalir kedua terbaik selepas perak, bahan kuprum biasanya digunakan untuk membuat kabel pengalir kerana pengalir yang baik dan kos bahan yang lebih murah dari perak. Kabel Kuprum yang banyak digunakan untuk pendawaian elektrik masa ini. c. ALUMINIUM - Aluminium adalah bahan pengalir yang paling ringan dibandingkan dengan pengalir-pengalir yang lain, oleh itu menjadi pilihan untuk digunakan pada pendawaian talian atas. Peraturan IEE telah menetapkan saiz pengalir aluminium mestilah melebihi 10mm kerana ia mudah patah. d. TIMAH - Timah adalah bahan pengalir tetapi tidak digunakan untuk membuat kabel, timah biasanya dijadi kan bahan pengalir pada papan litar elektronik dan bahan saduran pematerian (soldering iron). e. PLUMBUM - adalah suatu pengalir dari jenis yang keras dan digunakan sebagai pengalir bumi dan pelapik/pesalut untuk kabel bawah tanah. 2.3 Bahan Penebat Penebat adalah bahan yang digunakan untuk menghalang pengaliran arus elektrik daripada kebocoran arus membolosi dari sesuatu litar elektrik. Bahan yang biasa digunakan seperti :- Getah, Polivinil klorid PVC, Kertas Terisi Tepu, Penebatan Mineral, Bakelit dan sebagainya. a. Getah - adalah bahan penebat yang baik mempunyai rintangan tinggi, getah biasanya digunakan untuk menyalut dawai pengalir sebagai penebat, tetapi kelemahan bahan getah ia mudah terbakar dan mudah rosak apabila terdedah sinaran matahari. b. Polivinll Klorid/PVC - adalah bahan campuran antara getah dan plastik, penebat PVC biasanya digunakan untuk negara bersuhu ambien normal dan biasa sepanjang tahun. PVC tidak mudah terbakar dan tahan sinaran matahari. c. Penebatan Mineral - adalah suatu bahan jenis mineral, penebat mineral tahan suhu panas, minyak dan sebagainya. Bahan mineral seperti Magnesium Oksida biasanya digunakan sebagai penebat kabel. d. Bakelit - adalah suatu bahan penebat yang keras, biasanya digunakan untuk aksesori elektrik seperti ros siling, pemegang lampu dan sebagainya. e. Kertas Terisi Tepu - adalah bahan penebat yang boleh meresapi lembapan, biasanya digunakan untuk kabel bawah tanah. f. Mika - adalah suatu bahan yang boleh meresapi lembapan, oleh itu ia biasa digunakan sebagai penebat kabel yang digunakan di kawasan lembab contohnya sebagai kabel pengalir bawah tanah. g. Porselin - adalah suatu bahan yang boleh meresapi lembapan, oleh itu ia biasa digunakan sebagai penebat kabel yang digunakan di kawasan lembab contohnya sebagai kabel pengalir bawah tanah.
 7. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 6 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 2.4 Pelindung Mekanikal Kabel Perlindungan mekanikal adalah suatu bahan yang disalutkan atau dilapikkan sekeliling penebat kabel untuk mengelak berlaku kerosakan keatas kabel semasa pemasangan atau di sepanjang ianya digunakan. Contoh adalah seperti berikut : i) Salutan polivinil klorid ii) Salutan getah iii) Dawai atau pita keluli dalam bentuk perisai iv) Salutan plumbum v) Salutan kuprum vi) Konduit atau sesalur atau sulur. 2.5 Kabel Pengalir Terdapat 2 rekaan binaan kabel pengalir :- 1. Binaan Pengalir Teras Tunggal/ PEJAL - Pengalir pejal ialah dawa i pengalir yang mempunyai satu teras pengalir tunggal. Pengalir pejar tidak mudah lentur. 2. Binaan pengalir LEMBAR - Pengalir berlembar ialah dawai pengalir yang mempunyai beberapa dawai halus dalam satu wayer "Teras Berbilang". Tujuan pengalir dilembarkan bertujuan memudahkan kabel dilenturkan supaya kerja- kerja pendawaian lebih mudah. Penebat Pengalir teras tunggal Penebat Pengalir berbilang lembar
 8. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 7 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 2.6. Jenis-jenis kabel berperisai Jenis Kabel Keterangan 1. Kabel Penebat PVC atau Getah dan Perisai Bersalut PVC atau Getah. (Kabel PVC/PVC) 2. Kabel Penebat Perisai Dawai. 3. Kabel XLPE/CTS/PVC 4. Kabel PVC/SWA/PVC Penebat PVC Pelindung PVC Pengalir Cooper Tape Screen
 9. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 8 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 5. Kabel XLPE/SWA/PVC 2.6.1 Piawaian IEE Untuk Kabel Keras a) Kabel bersaiz kurang 10mm2 mestilah darl bahan Kuprum. b) Kapasiti membawa arus setiap kabel mestilah tidak kurang dari arus maksimum yang mengalir dalam kabel. c) Kadaran voltan kabel tidak kurang dari voltan nominal bekalan. d) Susutan voltan setiap kabel tidak melebihi 2.5% dari voltan nominal atau ketika beban penuh. e) Setiap kabel yang disambung secara selari mestilah sama dari segi jenis, saiz dan kedudukannya. 2.7 Kabel Mudah Lentur/Kord Kabel boleh Ientur (Wire Cord) adalah jenis kabel dengan dawai-dawai pengalir yang sangat halus dan berbilang, Iuas keratan rentas pengalir 4.0mm2 kebawah dan mudah Ientur adalah dipanggil kord. Kord tidak dibenarkan dibenamkan dalam simen konkrit. Kabel Kord biasanya digunakan untuk sambungan keluaran dari ros siling ke perkakasan elektrik seperti Iampu. Kabel kord digunakan untuk kegunaan mudah alih bagi sambungan plag 3 pin ke perkakasan elektrik. 2.7.1 Piawaian IEE Bagi Kabel Kord Mudah Lentur a) Kord boleh digunakan untuk pendawaian bagi peralatan elektrik berkuasa kurang dari 3kw. b) Dawai perisai pelindung kord tidak boleh dijadikan pengalir bumi. c) Kord tidak boleh dijadikan pendawaian tetap kecuali sependek mungkin. d) Kord yang disambung pada ros siling atau pemegang Iampu mestilah mempunyai cengkaman yang kuat.
 10. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 9 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 2.8. Faktor Pemilihan Kabel Faktor-faktor yang berikut hendaklah diambil perhatian semasa memilih kabel supaya memenuhi kehendak ‘PERATURAN IEE’ yang telah ditetapkan dalam pemasangan kabel pendawaian. i. Jenis Kabel. Bergantung sepenuhnya kepada jenis pendawaian atau jenis pemasangan peralatan yang hendak di gunakan. ii. Keupayaan Membawa Arus. Kabel yang dipilih berupaya membawa arus elektrik tanpa memanaskan kabel tersebut. iii. Susutan Voltan. Kadaran susut voltan pada kabel hendaklah diambil kira kerana apabila voltan jatuh arus akan meningkat dan kuasa (watt) juga akan meningkat.Kuasa meningkat akan menyebabkan kabel menjadi panas dan keadaan ini akan menyebabkan kerosakan pada penebat kabel dan mendatangkan bahaya pada pepasangan. iv. Voltan Bekalan Kabel yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan voltan bekalan yang dibekalkan seperti contoh 240v,415v,11kv.
 11. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 10 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 2.8.Pengenalan dan Pemilihan Warna Kabel.
 12. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 11 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Jenis Pendawaian Elektrik Terdapat beberapa jenis pendawaian yang popular digunakan dalam sistem pendawaian elektrik pada bangunan kediaman, komersial dan industri. Pemilihan jenis pendawaian bergantung pada kesesuaian dan kos Antara jenis-jenis pendawaian yang biasa digunakan seperti: I. PENDAWAIAN PERMUKAAN II. PENDAWAIAN TERSEMBUNYI III. PENDAWAIAN KONDUIT IV. PENDAWAIAN SESALUR V. PENDAWAIAN SALUR VI. PENDAWAIAN DULANG Setiap jenis pendawaian terdapat peraturan dan piawai yang telah ditetapkan oleh pihak yang mengeluarkan piawai berkaitan seperti IEEE (antarabangsa) dan ST (malaysia). Faktor Pemilihan Sistem Pendawaian 1. Jenis beban yang hendak dipasang - arus besar / kecil, pegun/mudahalih. 2. Keadaan tempat pemasangan - Jenis bangunan lama/baru, kayu/ simen 3. Jenis voltan bekalan - 1 fasa atau 3 fasa. 4. Masa menyiapkan. - merugikan jika disiapkan lewat 5. Kekemasan & kecantikan - kehendak pengguna 6. Keadaan sekeliling – keadaan khusus, lembab /berminyak dll. 7. Perubahan & Penambahan litar akan datang - kekal /sementara (diubah). 8. Tempoh ketahanan pemasangan - tempoh lama & kekal /sementara 3.1 SISTEM PENDAWAIAN JENIS PERMUKAAN Sistem pendawaian jenis permukaan adalah pendawaian dipermukaan yang dapat dilihat pendawaiannya, beberapa wayer seperti BUMI, NEUTRAL dan LIVE disusun rapi menggunakan clip daripada timah boleh Ientur atau plumbum dan dipaku pada permukaan. Pendawaian jenis permukaan popular digunakan pada masa Ialu kerana sesuai pada rumah yang dibuat daripada kayu, pendawaian permukaan sudah jarang dibuat dan mungkin tiada Iagi digunakan pada masa kini kerana kebanyakan rumah pada masa kini dibina daripada batu(simen), pendawaian permukaan masih kelihatan dan tersusun rapi pada rumah-rumah lama daripada kayu seperti di kampung-kampung. Kebaikan pendawaian permukaan adalah seperti :  Kelihatan kemas dengan wayer tersusun rapi.  Mudah dilihat sebarang kerosakan pada wayer.  Lebih mudah diselenggarakan atau diubahsuai. 1.1 Ciri-ciri pemilihan Berikut ialah beberapa ciri-ciri yang dianggap sesuai bagi sistem pendawaian permukaan: i. Bekalan voltan jenis satu fasa (fasa tunggal). ii. Bangunan diperbuat daripada kayu atau batu. iii. Kos perbelanjaan murah. iv. Bilangan kabel atau litar akhir yang perlu dipasang adalah sedikit. v. Kerosakan mekanikal kemungkinan amat kurang. vi. Memerlukan masa yang singkat untuk menyiapkan pendawaian. vii. Kadar kuasa beban yang paling kecil. 3. SISTEM PENDAWAIAN FASA TUNGGAL
 13. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 12 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. a) Jenis-jenis kabel yang digunakan Kabel-kabel yang digunakan mestilah daripada jenis bersalut, ini adalah kerana kabel yang dipasang secara sistem permukaan akan terdedah kepada keadaan sekeliling dan kerosakan mekanikal. Jenis kabel yang sesuai digunakan di bangunan rumah kediaman adalah kabel pvk atau getah. b) Kaedah pemasangan kabel Kaedah pemasangan kabel bagi sistem ini dibuat dengan disokong oleh klip ke permukaan dinding, tiang atau siling. Sebelum sistem ini dijalankan pastikan permukaan pendawaian bukan daripada bahan jenis logam. Bagi pendawaian permukaan yang dibuat di bangunan batu atau simen, kabel akan diklipkan atas atau satu bilah papan (wooden batten) yang sebelum ini dipakukan ke dinding atau siling.Terdapat dua jenis klip kabel yang biasa digunakan iaitu klip aluminium dan plumbum.Saiz klip yang digunakan perlu dipilih agar sesuai dengan jumlah bilangan kabel yang perlu disokong. Rajah 3.1 - Pendawaian klip plumbum Jarak maksimum di antara klip yang menyokong kabel merujuk jadual di bawah. Jadual 3.1 – Jadual Jarak bagi penyokong kabel Garispusat keseluruhan kabel 1 Jarak maksimum bagi klip Kabel Getah tanpa perisai, pvk atau plumbum -bersalut Kabel berperisai Kabel penebat mineral salut kuprum atau salut aluminium Umum Dalam karavan Mendatar 2 Menegak 3 Mendatar 4 Menegak 5 Mendatar 6 Menegak 7 Mendatar 8 Mengek 9 mm 9 mm 250 mm 400 mm mm mm mm mm 600 mm 800 9 15 20 15 20 40 300 350 400 400 450 550 150 250 350 400 450 450 550 600 900 500 1200 2000
 14. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 13 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Rajah 3.2 : Kaedah pemasangan kabel mengikut peraturan IEE 1.2. Langkah-langkah untuk melakukan pemasangan Pendawaian Permukaan. Sebelum kita mengetahui lebih mendalam tentang langkah-langkah membuat pendawaian, berikut ialah langkah-langkah asas membuat pendawaian permukaan bagi membantu anda memahami bagaimana membuat pendawaian permukaan nanti. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pemasangan Pendawaian Permukaan:- 1. Melakar litar pendawaian berdasarkan litar skematik yang dibekalkan. 2. Menyediakan peralatan dan bahan yang digunakan berdasarkan litar skematik. 3. Mengira panjang kabel berdasarkan lakaran litar pendawaian dan litar skematik. 4. Membuat pendawaian berdasarkan peraturan IEE. 5. Membuat pengujian visual. 6. Membuat pengujian kekutuban, keterusan dan penebatan pada litar mati 7. Membuat pengujian litar hidup di bawah pengawasan guru.
 15. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 14 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Rajah 3.3: Langkah Kerja Pendawaian Permukaan
 16. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 15 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 1.3 Perbezaan Litar Skematik dan Litar Pendawaian. Untuk membantu anda memulakan pendawaian permukaan anda perlu mengenalpasti Litar Skematik dan lakaran Litar Pendawaian. Litar skematik digunakan sebagai panduan untuk melakar litar panduan, ia merupakan gambaran ringkas tentang pendawaian yang akan dilakukan termasuk aksesori saiz kabel dan saiz fius yang akan digunakan. Lakaran gambarajah pendawaian digunakan sebagai panduan semasa melakukan pendawai. Rajah 4 adalah Litar Skematik dan Rajah 5 adalah Litar Pendawaian. Rajah 3.4: Litar Skematik dua Suis Dua Hala kawal satu Lampu Rajah 3.5: Gambarajah Pendawaian
 17. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 16 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 1.4 Kaedah Mengira Panjang Kabel Untuk mengelak pembaziran dan menjimatkan kos anda perlu mengenal pasti panjang kabel yang diperlukan ketika membuat pendawaian tersebut. Sebelum mengira panjang kabel anda perlulah menentukan jenis kabel yang akan digunakan dahulu iaitu Hidup, Neutral dan Bumi. Semasa hendak menentukan kabel tersebut anda perlu melakar litar pendawaian dahulu dengan merujuk kepada litar skematik yang akan dibekalkan. Litar skematik juga boleh digunakan sebagai panduan untuk mengira panjang kabel-kabel tersebut. Ingat! Anda juga mengenalpasti bilangan tamatan kabel pada setiap aksesori. Setiap tamatan kabel ditambah sebanyak 50mm bagi memudahkan kerja pendawaian. Bagi saiz kabel pula anda perlulah merujuk sama ada litar lampu atau litar kuasa. Oleh kerana litar yang hendak dilakukan pendawaian ialah litar lampu, maka saiz kabel yang digunakan ialah 1.5mm². Jadual 1 di bawah merupakan kaedah mengira panjang tiap-tiap kabel. Kabel Panjang Panjang sebenar (1 x 100) + (1 x 200) + (1 450mm + 1 tamatan = Hidup x 150) 100 + 200 150 = 450 + 50 = 500mm 450mm (1 x 100) + (3 x 200) + (2 x 200) + (2 x 200) + (3 x 2150 + 7 tamatan = 200) + (1 x 200) + (1 x Neutral 2150 + (7 x 50) = 2150 150) = 100 + 600 + 400 + + 350 = 2500mm 400 + 600 + 150 = 2150mm (1 x 100) + (1 x 200) + (1 450mm + 1 tamatan = Bumi x 150) 100 + 200 150 = 450 + 50 = 500mm 450mm Jadual 3.2: Pengiraan panjang kabel 1.5 Peralatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat Pendawaian Permukaan Untuk melakukan sesuatu anda perlu mengetahui peralatan dan bahan diperlukan mengikut jenis pendawai yang hendak dilaksanakan. Oleh kerana jenis pendawai yang hendak dilakukan adalah jenis pendawaian permukaan anda perlu tahu peralatan dan bahan yang diperlukan dalam pendawaian tersebut. Berikut adalah senarai peralatan dan bahan yang diperlukan, sila rujuk pada rajah 5 dan rajah 6 di bawah. Dalam jadual 3.3 merupakan peralatan dan bahan asas yang diperlukan ketika membuat pendawaian permukaan. Ada juga peralatan lain digunakan untuk membuat pendawaian bagi tujuan memudahkan kerja pendawaian. Setelah selesai melakukan pendawaian peralatan yang anda gunakan mestilah disusun dengan kemas dan diletakkan ke tempat asal berdasarkan 5S. Begitu juga juga baki bahan yang digunakan seperti kabel, paku dan klip timah mestilah disimpan semula. Amalkan sikap jimat cermat dan menjaga kebersihan.
 18. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 17 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 1.6 Senarai Peralatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat Pendawaian Permukaan. BIL PERALATAN KEGUNAAN 1. Pemotong Kabel Memotong kabel dan membuang penebat pada kabel. 2. Playar Gabung Digunakan untuk memegang, mencengkam, memotong, membentuk dan membengkok dawai. 3. Tukul Pendawaian Memaku paku pada klip timah semasa membuat pendawaian 4. Pembentuk Klip (Timah) Pendawaian Alat untuk membentuk klip timah sebelum dipaku pada dinding. 5. Pita Pengukur Mengukur panjang kabel dan jarak pendawaian.
 19. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 18 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. BIL PERALATAN KEGUNAAN 7. Skru Driver Mengetat skru ketika membuat tamatan dan memasang aksesori. 8. Test pen Menguji pendawaian ketika litar hidup 9. Meter Pelbagai Menguji keterusan dan penebatan setelah pendawai telah siap. Jadual 3.3: Menunjukkan peralatan tangan dan kegunaannya.
 20. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 19 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.2. SISTEM PENDAWAIAN TERSEMBUNYI Gambar Foto 1 : Pendawaian Tersembunyi Bagi sistem pendawaian tersembunyi, kabel-kabel litar dipasang di dalam dinding atau siling dan tidak kelihatan langsung, kecuali penghujung kabel yang digunakan untuk sambungan ke terminal aksesori-aksesori. Kaedah pemasangan kabel  Pendawaian tersembunyi boleh dibuat samada semasa bangunan sedang dibangunkan atau bangunan sudah siap.  Jika bangunan itu sedang dalam pembinaan kondiut hendaklah diletakkan sebelum dinding di “plaster”. Ini memudahkan dan melancarkan kerja-kerja pendawaian dilakukan .  Jika bangunan itu telah siap proses memecah dinding konkrit hendaklah dilakukan mengikut saiz dan ukuran kondiut dan ketebalan kabel yang hendak ditanam.  Bagi kedalaman lurah dinding untuk memasukkan kondiut berukuran saiz 25mmkedalamannya ialah 40mm dan bagi kandiut berukuran 19mm kedalaman lurah dinding ialah 30mm.  Bagi kedalaman lurah dinding untuk menanam kabel biasanya berukuran antara 12mm hingga 20mm juga mengikut ketebalan kabel yang hendak ditanam.
 21. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 20 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. JENIS PENDAWAIAN TERSEMBUNYI :- 1. Pendawaian tersembunyi dengan menggunakan kondiut Rajah 3.6 : Pendawaian tersembunyi menggunakan kondiut 2. Pendawaian Tersembunyi Tanam Kabel Gambar Foto 2 : Pendawaian Tersembunyi Rajah 3.7: Pendawaian tersembunyi Kabel bertebat. Kebaikan - kebaikan pendawaian tersembunyi: 1. Pendawaian jenis ini lebih kemas / cantik. Keburukan – Keburukan pendawaian jenis ini: 1. Apabila ada kerosakan sukar untuk diperbaiki 2. Memerlukan kos yang tinggi untuk membaiki kerosakan kabel 3. Sukar untuk dikesan apabila berlakunya kerosakan. Konduit Suis jenis metal clad atau flush Metal clad flush box (spuare) Suis jenis metal clad atau flush Konduit Iron box (circular)
 22. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 21 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Ciri-ciri pemilihan sistem tersembunyi 1. Bekalan voltan jenis 1 atau 3 fasa; 1. Keseluruhan bangunan diperbuat daripada batu dan simen; 2. Memerlukan suasana bangunan yang kemas dan cantik; 3. Kerosakan mekanikal dapat dikurangkan; 4. Bilangan kabel yang perlu dipasang banyak; 5. Memerlukan tempoh ketahanan kabel lebih lama; 6. Kadar kuasa beban yang dipasang kecil Larian Kabel  Kabel perlu melepasi siling melalui lubang yang dibuat menggunakan bahan tahan api (fire barier) untuk mengelak merebaknya kebakaran.  Hujung konduit dipasang dengan sesendal getah / pvc bagi mengelakkan kabel terluka semasa kerja penarikan kabel dilakukan.  Larian kabel diatas kayu lantai atau siling mestilah bersesuaian bagi mengelakan kerosakan kabel disebabkan sentuhan lantai atau siling. Rajah 3.8  Kabel yang menerusi sambungan kayu mestilah melalui lubang sekurang-kurangnya 50mm dari atas atau bawah sambungan kayu. Rajah 3.9
 23. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 22 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. PERALATAN-PERALATAN UNTUK MEMBUAT ALUR ATAU LURAH ADALAH SEPERTI BERIKUT :- BIL PERALATAN KEGUNAAN 1. Tukul (Club Hammer) a. Ianya juga dikenali sebagai tukul ‘lump’ atau ‘mesh’ dan digunakan untuk mengetuk bantalan dan pahat sejuk untuk memotong bata . b. Hujung kepala tukul direncongkan dan mempunyai berat di antara 1.13 kg hingga 1.36 kg . 2. Pahat Besi (Cold Chisel) a. Ianya digunakan untuk memotong batu dan bahan-bahan sepertinya , memotong dan memangkas paip saliran, genting lantai atau dinding . b. Ia diperbuat daripada besi tempa , berbentuk bulat atau lapan segi dengan satu hujung sebagai matanya di mana bentuk dan ukurannya mengikut kerja yang dilakukan. c. Jangan biarkan kepala pahat menjadi kembang kerana ini boleh menyebabkan berlakunya kecederaan kepada diri sendiri dan untuk keselamatan asah semula mengikut bentuk cendawan sehingga rata semula 3. Mesin Pencanai Mudah Alih a. Digunakan unyuk memotong dinding konkrit bagi membina lurah untuk Ialuan kabel. b. Mata mesin pencanai yang digunakan adalah mata khas yang digunakan untuk memotong konkrit. 4. Mesin Penukul Elektrik a. Digunakan bagi memecahkan konkrit rnengikut lurah yang dipotong oleh rnesin pencanai bagi tujuan Ialuan kabel. b. Terdapat berbagai jenis mata pahat yang boleh digunakan rnengikut kesesuaian ternpat dan jenis kegunaan.
 24. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 23 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. TEKNIK MELEPA ALUR PENDAWAIAN TERSEMBUNYI Setelah kerja-kerja pendawaian dipasang secara tersembunyi ini siap dilaksanakan, kerja-kerja penyudah mestilah dilakukan. Ini bertujuan untuk menutup semua lurah-lurah yang dibuat dengan menggunakan lepaan motar kompo. Dalam melaksanakan kerja melepa alur pendawaian tersembunyi,pengetahuan dan ketelitian semasa membancuh adalah penting untuk menjamin kekuatan serta mutu hasil kerja yang diperlukan . Oleh itu nisbah bancuhan perlu ditentukan untuk kesesuaian dalam melepa alur ( plaster ) pendawaian konduit tersembunyi. Penyediaan Bahan Lepaan Kerja-kerja melepa alur pendawaian tersembunyi ini merupakan satu kerja yang paling mustahak. Salah satu cara membancuh motar ini ialah dengan menggunakan tangan. Penggunaan mesin pembancuh hanya untuk kerja-kerja pembinaan besar, sedang kerja-kerja lepaan alur ini adalah kerja kecil sahaja. Bahan-bahan yang digunakan untuk lepaan ini ialah simen Portland, kapur dan pasir. Membancuh bahan lepaan (motar) boleh dilakukan disuatu permukaan rata samaada diatas lantai, atau permukaan tanah yang bersih, atau diatas platform dari papan lapis dan sebagainya. Kadar nisbah bancuhan motar ini ialah 1:1:4 (1 simen: 1 kapur : 4 pasir halus). Gaulkan kesemua bahan ini dengan menggunakan sekop (showel) sehingga betul-betul sebati. Setelah itu masukkan air secukupnya dan bersesuaian dengan keadaan motar yang diperlukan. Seterusnya kerja-kerja plaster boleh dilakukan Teknik Melepa & Peralatan Kemahiran kerja-kerja melepa amatlah perlu. Disamping teknik-tenik kerja yang betul, penggunaan peralatan yang sesuai perlulah diketahui. Peralatan lepaan yang biasa diguna ialah seperti iron float (perata logam) wood float (perata kayu) Hawk (samaada jenis kayu, plastik atau logam) dan trowel (sudip). Kegunaan peralatan tersebut adalah seperti berikut:
 25. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 24 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Senarai Peralatan yang diperlukan untuk membuat Pendawaian Tersembunyi. BIL PERALATAN KEGUNAAN 1. Sekop ( Showel )  Diperbuat daripada logam dengan pemegang kayu dan digunakan untuk mencedok bahan-bahan seperti pasir , simen , tanah dan lain-lain. 2. Pemegang Mortar (Hawk)  Diperbuat daripada papan berukuran 230 mm x 230 mm dengan satu pemegang dilekatkan bersudut tepat sama ada di bawah atau di tepinya dan digunakan untuk meletak motar semasa membuat lepaan. 3. Perata Logam  Perata Logam digunakan untuk kerja- kerja lepaan yang besar. Bagi kerja- kerja lepaan lurah, iron float ini sekadar untuk kerja-kerja melicin permukaan lepaan. 4. Perata Kayu  Diperbuat daripada kayu atau logam dan ianya digunakan dalam kerja-kerja kemasan untuk menghasilkan permukaan yang rata tetapi tidak licin kepada lepaan. 5. Sudip Bata  Sudip bata digunakan untuk menerap bata. Ukurannya adalah di antara 229mm hingga 356mm panjang . Cara kegunaannya : I. Mengambil motar dari papan motar meletakkan pada hawk. II. Melepa pada lurah yang hendak dilepa. Sekop hujung tajam Sekop hujung persegi
 26. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 25 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Bagi sistem pendawaian tersembunyi, kabel-kabel litar dipasang di dalam dinding atau siling dan tidak kelihatan langsung, kecuali penghujung kabel yang digunakan untuk sambungan ke terminal aksesori-aksesori (alatambah). i) Ciri-ciri pemilihan sistem pendawaian tersembunyi a) Bekalan voltan satu fasa (fasa tunggal). b) Keseluruhan bangunan diperbuat daripada batu atau simen. c) Memerlukan suasana bangunan kemas dan cantik. d) Kerosakan mekanikal dapat dikurangkan. e) Bilangan kabel yang perlu dipasang banyak f) Memerlukan tempoh ketahanan kabel lebih lama. g) Kadar kuasa yang dipasang adalah kecil. h) Jenis-jenis kabel yang digunakan Jenis-jenis kabel yang sesuai digunakan bagi sistem ini adalah sama dengan sistem permukaan iaitu kabel bersalut pvk. ii) Kaedah pemasangan kabel Kaedah pemasangan kabel yang dijalankan dalam sistem tersembunyi ialah dengan membenamkan kabel-kabel ke lurah dinding atau siling yang telah disediakan. Pada kebiasaannya pendawaian dibuat ketika peringkat pembinaan bangunan iaitu sebelum kerja-kerja menurap simen dijalankan. Oleh itu, kabel-kebel yang dipasang mestilah disusun dengan rapi agar tidak berlaku sebarang kerosakan mekanikal ke atas kabel. Rajah 3.10 – Pemasangan Kabel
 27. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 26 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Saiz nominal konduit 1 Jarak maksimum di antara pelana dan bar Logam keras Penebatan kertas Lembut Mendatar 2 Memugak 3 Mendatar 4 Memugak 5 Mendatar 6 Memugak 7 (mm) Tidak melebihi 16 Lebih 16 dan tidak lebih 25 Lebih 25 dan tidak lebih 40 Melebihi 40 (mm) 0.75 1.75 2.0 2.25 (mm) 1.0 2.0 2.25 2.5 (mm) 0.75 1.5 1.75 2.0 (mm) 1.0 1.75 2.0 2.0 (mm) 0. 0.4 0.6 0.8 (mm) 0.5 0.6 0.8 1.0 Jadual 3.4 - Jarak Penyokong Konduit i) Faktor ruang Faktor ruang ialah satu nisbah daripada jumlah keseluruhan luas keratan rentas kabel (termasuk penebat dan sebarang salutan) dengan luas keratan rentas dalam bagi konduit atau sesalur atau salur. Kotak-kotak logam akan dipasang ke permukaan dinding atau siling sehingga siap keseluruhan bangunan. Selepas siap kerja pemasangan kotak-kotak itu barulah disalurkan kabel ke dalamnya. Terdapat berbagai-bagai saiz nominal sesalur yang boleh didapati: Jadual 3.5 – Jadual Saiz Nominal Sesalur Faktor kabel bagi sesalur Jenis pengalir Luas muka keratan rentas pengalir (mm²) Faktor Pejal 1.5 7.4 2.5 10.2 Lembar 1.5 8.1 2.5 11.4 4 15.2 6 22.9 10 36.3 Faktor bagi sesalur Dimensi sesalur (mm x mm) Faktor 50 x 37.5 767 50 x 50 1037 75 x 25 738 75 x 37.5 1146 75 x 50 1555 75 x 75 2371 100 x 25 993 100 x 37.5 1542 100 x 50 2091 100 x 75 3189 100 x 100 4252
 28. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 27 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.3. SISTEM PENDAWAIAN KONDUIT (CONDUIT WIRING) Konduit atau Pembuluh (Conduit) untuk pendawaian adalah paip yang dibuat khas dari PVC atau besi Galvani GI untuk pendawaian elektrik (bukan paip air). Wayer pendawaian dimasukkan ke dalam paip untuk pendawaian elektrik. Pendawaian konduit sangat popular digunakan pada masa kini, kos yang berpatutan dan mudah dipasang tidak memerlukan banyak klip untuk menyokong kedudukan konduit, wayer pendawaian hanya perlu dilalukan ke dalam paip dan tidak perlu menyusun rapi seperti pendawaian permukaan. Konduit boleh dipasang secara Iuaran atau dalaman (simen konkrit). a) Konduit PVC b) Konduit Besi Galvali i) Ciri-ciri pemilihan sistem pendawaian konduit a) Sekiranya punca kerosakan mekanikal pada sesuatu bangunan terlalu banyak. b) Memerlukan satu sistem pembumian yang baik. c) Memerlukan penambahan litar pada masa akan datang. d) Bekalan voltan satu fasa dan tiga fasa e) Kadar kuasa beban yang dipasang lebih besar. ii) Jenis-jenis kabel yang digunakan. Semua jenis kabel boleh digunakan sama ada bersalut satu lapis atau dua lapis. iii) Jenis-jenis conduit. Terdapat tiga jenis konduit yang biasa digunakan iaitu : a. Konduit logam tolok berat – digunakan sebagai sistem pendawaian. b. Konduit bukan logam – diperbuat daripada polivivinil klorida dan digunakan di luar bangunan seperti gerai-gerai makanan dan rumah kediaman. c. Konduit boleh lentur - digunakan sebagai konduit penyambung di antara konduit tetap atau pengasing ke motor-motor elektrik. a. Konduit logam tolok berat / Galvanised Iron Conduit b. Konduit bukan logam/Pembluh pvc c. Konduit boleh lentur Jadual 3.5 : Contoh-contoh Konduit
 29. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 28 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Contoh Pemasangan Konduit
 30. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 29 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.3.1 Pendawaian Pembuluh Logam Satu Fasa Sistem pendawaian ini digunakan di tempat yang terdapat bahaya kerosakan mekanik atau kimia, misalnya di kilang-kilang, makmal, bengkel dan sebagainya. Sistem ini boleh dipasang di permukaan atau tersembunyi. Rajah 3.11: Sistem pendawaian pembuluh logam 1.1 Kebaikan : 1. Pembuluh logam boleh dijadikan pengalir pelindung litar. 2. Mudah untuk diubahsuai bentuk permukaan atau dibuat tambahan. 3. Tahan lama: dapat mengelakkan daripada kebakaran. 4. Kabel tidak mudah cacat. 2.1 Kelemahan : 1. Perbelanjaan yang mahal berbanding pendawaian permukaan. 2. Mengambil masa yang lama untuk menyiapkannya. 3. Bentuk tidak kemas (cantik). 4. Memerlukan pekerja mahir. 5. Memerlukan alat-alat dan alat tambahan khas. 6. Akan merosakkkan bangunan jika pemasangan ini dibuat sesudah bangunan disiapkan.
 31. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 30 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Terdapat berbagai-bagai jenis logam yang dijadikan pembuluh antaranya termasuklah keluli tolok ringan, keluli mudah lentur, aluminium dan kuprum.  Perlindungan mekanikal yang berkesan.   Alat-alat pelengkapnya tahan lasak.    Dapat digunakan di tempat berair atau mudah meletup,terbakar,berkimia,berhabuk serta lembab.    Dapat ditanam secara terus ke bumi.   Langkah-langkah membuat pendawaian pembuluh logam satu fasa berdasarkan gambarajah pendawaian: 1. Lukis gambarajah skematik dan pendawaian pada kertas A4. 2. Senaraikan bahan dan peralatan tangan yang hendak digunakan. 3. Sediakan bahan dan peralatan tangan. 4. Bengkokkan pembuluh logam mengikut gambarajah skematik. 5. Buat bebenang pada kedua-dua hujung pembuluh logam yang telah dipotong. 6. Membuang gerigis pada pembuluh logam. 7. Pasang alat tambah pada pembuluh logam tersebut. 8. Buat pendawaian mengikut gambarajah pendawaian. 9. Buat tamatan kabel 10. Uji kefungsian litar. Pemilihan kepada peralatan ini bergantung kepada beberapa kreteria seperti :- i. Kualiti bahan pembinaan ii. Ergronomik iii. Pemegang dan badan peralatan dari bahan yang sesuai iv. Peranti keselamatan peralatan tersebut. Faktor di atas perlu di ambil serius oleh majikan dan penguna itu sendiri dan dari mana keperluan informasi ini adalah datangnya dari seminar, program keselamatan dan latihan peralatan.
 32. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 31 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Peralatan tangan yang digunakan dalam pendawaian konduit dan fungsinya Jenis alatan tangan Kegunaan a) Sesiku L - Menentukan kedudukan sudut tegak. - Menguji kepersegian. - Membuat garisan bersudut tegak. - Menguji keratan bengkokan 90 darjah pada sesalur logam. b) Gunting logam -Menggunting kepingan aluminium dan keluli lembut. c ) Fish tape -Untuk menarik kabel ke dalam pembuluh semasa membuat pendawaian. d ) Ragum meja -Untuk mengepit bahan kerja atau benda keras.
 33. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 32 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Jenis alatan tangan Kegunaan e) Gergaji besi Untuk memotong pembuluh logam dan sesalur logam. f) Playar muncung tirus - Digunakan untuk memegang objek diruangan sempit dan sukar. - Boleh juga digunakan untuk memotong dawai, membentuk kaki komponen dan memegang objek kecil. g) Alat melentur pembuluh logam ( conduit bender ) - Untuk membengkok dan membentuk pembuluh logam mengikut sudut yang ditetapkan. h) Acuan dan panduan (stock & dies) -Untuk membuat benang pada pembuluh logam.
 34. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 33 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Jenis alatan tangan Kegunaan i) Pelulas pembuluh logam( conduit reamar ) Membuang gerigis pada pembuluh logam setelah dipotong j) Perengkuh Paip - Digunakan untuk mencengkam dan memutar paip. k) Playar Cengkam Ragum - Untuk mencengkam batang paip dengan kuat l) Kikir Besi -Untuk membuang gerigis pada bahagian luar Batang paip setelah kerja-kerja memotong paip dilakukan. Jadual 3.6 Peralatan tangan yang digunakan dalam pendawaian konduit .
 35. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 34 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Jadual 3.7 Alat Tambah dalam pendawaian conduit logam
 36. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 35 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Jenis Aksesori / alat tambah d ) Kotak teracu keluli a ) Sesiku pemeriksaan (elbow) b ) Lentur pemeriksaan (long bend) e) Tee pemeriksaan c ) Pelbagai jenis pelana & bar f) Kotak hujung ( End Box ) g) Kotak dua hala h) Kotak tiga hala i)Kotak empat hala Jadual 3.8 : Jenis aksesori dan alat tambah pendawaian pembuluh logam.
 37. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 36 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Peraturan elektrik dan keselamatan dalam pendawaian pembuluh logam. i. Semua pembuluh logam mestilah disiapkan sepenuhnya sebelum dimasukkan kabel ke dalamnya dengan ini masalah kesukaran pendawaian ini dapat diatasi. ii. Semua alat kelengkapan jenis pemeriksa seperti sambungan tee , sesiku dan kotak simpang mestilah dipasang pada kedudukan yang mudah dicapai bagi tujuan pemeriksaan atau pendawaian semula. iii. Bilangan kabel maksimum yang dimuatkan ke dalam pembuluh logam boleh ditentukan daripada pemilihan saiz nominal pembuluh logam dengan merujuk kepada jadual 12A , 12B ,12C dan 12D . iv Faktor ruangnya hendaklah tidak lebih daripada 40% dan dapat dikira dengan formula ini : Faktor ruang = Jumlah luas keratan rentas kabel pemasangan Luas keratan rentas dalam pembuluh Ruang udara Ruang kabel Rajah 3.9: Faktor ruang untuk pendawaian pembuluh logam v) Rajah 5 menunjukkan jejari dalam bagi setiap selekoh pembuluh logam mestilah tidak kurang daripada 2.5 kali garis pusat luar pembuluh logam dan tidak kurang daripada 4 x garis pusat kabel yang terbesar dalam pemasangan itu.Ini berdasarkan kehendak Jadual 12A hingga 12D dan 52C. Jejari dalam bagi setiap selekoh pembuluh mestilah tidak kurang daripada 2.5 Kali garis pusat luar pembuluh
 38. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 37 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. vi) Hujung pembuluh logam yang tajam mestilah dibersihkan dan gunakan pelulas untuk menggelakkan daripada kabel rosak. vii) Bagi pembuluh jenis logam , mestilah dibumikan dan setiap sambungan samada jenis skru atau klam mestilah mempunyai keselanjaran elektrik yang baik viii. Kabel dalam pembuluh logam yang membawa arus ulang alik mestilah dipasang supaya semua fasa bagi satu litar masuk ke dalam pembuluh logam yang sama. ix. Pembuluh bukan logam boleh digunakan jika pembuluh bukan logam itu boleh tahan suhu sekeliling ( ambient temperature ). x. Apabila lampu dipasang pada pembuluh bukan logam ia mestilah ditentukan bahawa suhu ambiennya tidak melebihi 60 0 C dan beratnya tidak lebih 3 kg. xi. Apabila pemasangan pembuluh logam terdedah kepada bahaya kerosakan mekanikal yang terlalu banyak perlindungan tambahan perlu diadakan. xii. Apabila pembuluh logam boleh lentur digunakan untuk sambungan peralatan elektrik , ia mestilah mempunyai satu kabel tambahan untuk pengalir kelanjaran pembumian .
 39. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 38 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.4 PENDAWAIAN SELONGSONG, PEMBULUH, SESALUR PVK 1.1 Pengenalan Sistem pendawaian selongsong pvk digunakan pada permukaan dinding rumah yang telah siap. Ianya bersaiz kecil dan nipis. Pendawaian jenis ini hanya dapat menampung kabel yang terhad.Pendawaian jenis ini mempunyai persamaan dengan pendawaian permukaan. Perbezaannya hanya kabel disalurkan menggunakan selongsong pvk. Kerja pendawaian ini dilakukan dengan memasang selongsong pvk di permukaan dinding terlebih dahulu. Kabel-kabel akan dimasukkan ke dalam selongsong secara beransur- ansur, setelah siap barulah ditutup dengan penutup selongsong. Peta buih di bawah menunjukkan saiz dan kegunaan selongsong pvk. 19mm Maksimum 4 Jalur kabel 50mm (Litar Lampu) Maksimum 10 Jalur kabel (Litar Kuasa) 25mm Saiz Maksimum 7 Jalur kabel Selongsong (Litar Lampu) PVK 37mm Maksimum 10 Jalur kabel (Litar Kuasa) 37mm Maksimum 10 Jalur 25mm kabel Maksimum 10 Jalur (Litar Lampu) kabel (Litar Kuasa) Peta Buih 1 ; Saiz Dan Kegunaan Selongsong Pvk
 40. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 39 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Gambar foto 1: Pendawaian selongsong pvk Sistem pendawaian pembuluh pvk pula digunakan di tempat yang terdapat bahaya kerosakan mekanikal yang minima. Sistem ini boleh dipasang di permukaan atau tersembunyi. Sistem pendawaian sesalur pvk mampu menampung kabel yang banyak. Ianya sesuai digunakan kerana lebih selamat dan apabila ianya dipasang di dalam sesebuah bangunan, ia biasanya dipasang bergabung dengan sistem pendawaian lain. Kebaikan dan kelemahan pendawaian selongsong PVK. Kebaikan 1. Kemas dan cantik 2. Selamat, tidak terdedah pada kerosakan mekanikal bahan kimia dan haba Kelemahan :- 1. Kerja tambahan akan menjejaskan bangunan. 2. Punca kerosakan sukar dikesan 1.3 Langkah-langkah membuat pendawaian selongsong, pembuluh dan sesalur pvk berdasarkan gambarajah pendawaian: a. Lukis gambarajah skematik dan pendawaian pada kertas A4. b. Senaraikan bahan dan peralatan tangan yang hendak digunakan. c. Sediakan bahan dan peralatan tangan. d. Ambil ukuran dan potong selongsong, pembuluh dan sesalur mengikut gambarajah skematik. e. Pasang alat tambah pada pendawaian selongsong, pembuluh dan sesalur. f. Buat pendawaian mengikut gambarajah pendawaian. g. Buat tamatan kabel h. Uji kefungsian litar.
 41. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 40 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Peralatan tangan yang digunakan dalam Pendawaian Selongsong Pvk dan fungsinya Nama alatan Peralatan Kegunaan Pita ukur 1. Digunakan untuk mengukur jarak dari satu titik ke satu titik yang lain. 2. Pita ukur digunakan untuk mengukur jarak yang lebih jauh seperti 3 meter dan sebagainya. Pemotong paip 1. Digunakan untuk memotong PVK paip PVK Sesiku L 1. Menguji ketepatan sudut tepat iaitu 90º pada sebelah luar atau dalam. 2. Membuat garisan tegak dan selari pada tepi benda kerja yang rata. Playar gabung 1. Digunakan untuk memegang bahan, memotong dan memintal dawai atau kabel elektrik Tukul warrington 1. Digunakan untuk mengetuk paku kecil dan menukul paku di ruang yang agak gempit 1. Digunakan untuk memotong Gergaji besi paip pvk Penggarit 1. Digunakan untuk melukis garisan pada permukaan benda kerja 2. Digunakan bersama alat yang lain seperti pembaris keluli. Jadual 3.9: Menunjukkan peralatan tangan dan kegunaanya
 42. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 41 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 2. Peraturan Eektrik dan Keselamatan Dalam Pendawaian Selongsong Pvk. 2.1 Rancang laluan selongsong terlebih dahulu. 2.2 Pendawaian selongsong hendaklah dipasang ditempat yang tidak dimasuki air seperti: i. Air hujan ii. Wap atau air memeluwap iii. Air terkumpul iv. Air yang menitis 2.3 Pastikan setiap sambungan kabel pada setiap alur keluar pada selongsong mestilah baik dari aspek mekanikal dan elektrikal. 2.4 Pastikan selongsong yang dipasang pada struktur rintangan api seperti lantai atau dinding tahan kebakaran mestilah ditutup rapi. 2.5 Hujung selongsong yang dipotong hendaklah diratakan atau dikemaskan bagi mengelakkan kecederaan kabel. 2.6 Jumlah kabel yang boleh dimasukkan ke dalam selongsong pvk hendaklah mempunyai faktor ruang yang tidak melebihi 45%. 3. Memeriksa Kekemasan Sistem Pendawaian Berdasarkan Pemeriksaan Visual. Pemeriksaan visual ialah pemerhatian melalui deria mata, sentuhan dan pendengaran. Biasanya ia dilakukan di peringkat awal selepas kerja-kerja pemasangan siap. Antara perkara yang diperhatikan: 3.1 Laluan kabel yang betul dan sempurna. 3.2 Jenis kod warna dan saiz kabel yang betul. 3.3 Alat yang betul bagi tujuan pengasingan atau penyuisan litar. 3.4 Mengguna kadaran alat perlindungan yang betul. 3.5 Semua tamatan kabel ditandakan. 3.6 Notis merbahaya dan amaran dipasang pada bahagian tertentu. 3.7Semua rajah dan arahan boleh dilihat dengan jelas.
 43. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 42 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.5 . SISTEM PENDAWAIAN SESALUR (TRUNKING) Dalam sistem pendawaian sesalur logam, kabel dimuatkan ke dalam sesalur logam tersebut. Dalam sistem palang bas sesalur logam memanjat, sesalur logam diisikan dengan palang bas. Biasanya, sistem pendawaian sesalur logam ini tidak boleh bersendirian tetapi perlu dibantu oleh sistem – sistem pendawaian yang lain bersama –samanya untuk membekalkan arus ke beban yang diperlukan, kecuali jika sistem ini dipasang di tempat yang sesuai dengan kedudukan beban. Sistem pendawaian sesalur logam boleh digunakan pada sebarang kedudukan yang sesuai seperti sesalur logam atas, menegak, mengufuk dan sebagainya. Terdapat juga sesalur logam yang dibuat khas untuk pemasangan di bucu dinding dan sesalur logam yang demikian dinamakan sesalur logam bucu dinding. Sistem sesalur logam ini dapat menampung kabel yang banyak di sesuatu pemasangan yang besar. Di samping itu sistem ini juga dapat memberikan perlindungan mekanikal yang baik. Rajah 3.10 : Sistem pendawaian sesalur logam. Sistem pendawaian ini biasa digunakan apabila saiz kabel yang hendak dibawanya melebihi 10 mm² dan bilangannya banyak. Oleh sebab sukar membengkokkannya, perancangan yang teliti perlu dibuat agar perjalanan pemasangan sesalur logam itu berada pada jalan yang selurus –lurusnya. Beberapa alat tambah pemasangan sesalur hendaklah disediakan bagi memudahkan kerja –kerja pemasangan, antaranya termasuklah offset, selekoh bengkokkan sudut tepat, cabang tee dan sebagainya. Dengan adanya alat tambah ini kerja pemasangan akan menjadi lebih mudah.
 44. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 43 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Pada masa ini sistem sesalur logam atas amat popular digunakan di bangunan bengkel, makmal atau kilang kerana mudah membuat pindaan pendawaian ke peralatan dan kelengkapan. Jarak penyokong kabel sesalur logam hendaklah mematuhi Jadual di bawah. Luas keratan Jarak maksimum di antara penyokong Logam Penebat rentas sesalur Mendatar Menegak Mendatar Menegak mm² m m m m > 300 , 00≤ 7 0.75 1.0 0.5 0.5 > 700 , 500≤ 1 1.25 1.5 0.5 0.5 > 1500 , 500≤ 2 1.75 2.0 1.25 1.25 > 2500 , 000≤ 5 3.0 3.0 1.75 2.0 > 5000 3.0 3.0 1.75 2.0 Jadual 3.11 : Ruang di antara penyokong untuk sesalur logam kabel Saiz biasa sesalur logam ini ialah di antara 38 X 38 mm hingga ke 300 X 150 mm. Panjangnya pula ialah di antara 2 meter hingga 4 meter. 3.5.1 Ciri-ciri Pemilihan Sistem Pendawaian Sesalur logam  Bekalan voltan satu fasa dan tiga fasa   Bangunan besar dan bertingkat    Memerlukan pemasangan kabel yang banyak   Memerlukan penambahan litar pada masa akan datang    Memerlukan perlindungan mekanikal yang lebih   Memerlukan keselamatan ke atas kabel   3.5.2 Kaedah Pemasangan Sesalur logam Sesalur logam dibahagikan kepada bahagian kotak saluran dan penutup.  Sistem pemasangan dibuat dengan memasang terlebih dahulu bahagian kotak penyaluran di permukaan dinding atau gantungan mengikut penghalaan pendawaian.    Setelah kotak penyaluran siap dipasang, barulah kerja – kerja meletakkan kabel ke dalamnya dilakukan.    Apabila kabel telah siap diletakkan dan segala ikatan serta tamatan punca dilakukan, kemudiannya barulah penutup dipasangkan.    Semua jenis kabel boleh digunakan untuk pemasangan ini.   Peraturan elektrik telah menetapkan faktor ruang sebanyak 45 %.    Memilih saiz nominal sesalur logam supaya tidak melebihi had pemasangan boleh dirujuk kepada jadual faktor sesalur logam dan faktor kabel. 
 45. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 44 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Jenis pengalir Luas keratan rentas mm² Faktor 1.5 7.1 Padu 2.5 10.2 1.5 8.1 2.5 11.4 Berlembar 4 15.2 6 22.9 10 36.3 Jadual 3.12 : Faktor kabel bagi sesalur logam Dimensi sesalur ( mm ) Faktor 50 X 37.5 767 50 X 50 1037 75 X 25 738 75 X 37.5 1146 75 X 50 1555 75 X 75 2371 100 X 25 993 100 X 37.5 1542 100 X 50 2091 100 X 75 3189 100 X 100 4252 Jadual 3.13 : Faktor untuk sesalur logam  Apabila penyaluran pada ruang sisi, kabel –kabel hendaklah diikat bagi mengelakkan daripada terkeluar ketika penutup sesalur dibuka.    Pemasangan sesalur secara menegak, ikatan hendaklah dibuat pada setiap penyangga kabel bagi mengelakkan berat kabel memusat pada satu tempat sahaja.    Dengan sistem penyaluran, kabel –kabel disusun dengan kemas   3.5.3 Kebaikan Sistem Pemasangan Sesalur logam.  Dapat menampung kabel yang banyak dan besar.    Tambahan, perubahan dan pertukaran litar mudah dilakukan.    Kerja pemasangannya cepat.    Perlindungan mekanikalnya baik.   Tidak mudah dirosakkan oleh perubahan cuaca dan suhu.    Pemeriksaan sesuatu litar mudah dilakukan iaitu dengan membuka penutupnya.  3.5.4 Keburukan Sistem Pemasangan Sesalur logam.  Memerlukan perbelanjaan yang lebih untuk membelinya.    Ramai pekerja mahir diperlukan.    Mudah dimasuki habuk dan kotoran.    Sukar dibawa dan dipasang.    Kelihatan tidak kemas.    Memerlukan rancangan laluan dengan teliti.  
 46. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 45 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Untuk perjalanan pendawaian yang searah sahaja iaitu tidak berliku –liku. Sistem sesalur logam ini biasanya digunakan pada pemasangan dalam bangunan bangunan yang besar seperti kilang, sekolah, bengkel, pejabat dan tempat yang melibatkan banyak kabel litar akhir dan banyak kerosakkan mekanikal. Sistem pendawaian sesalur logam ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu :  Sistem palang bas sesalur logam atas    Sistem palang bas sesalur logam memanjat   Sistem sesalur logam bucu dinding.  3.5.5 Peraturan elektrik / peraturan IEE dalam sistem pendawaian sesalur logam. 1. Logam salur atau bahan penebat dan sesalur logam hendaklah dipasang dengan kemas dan jika terdapat kemungkinan kerosakan mekanikal , perlindungan secukupnya perlu dibuat . 2. Pembinaan sesalur logam hendaklah daripada logam atau bahan yang tidak boleh terbakar yang mengandungi unsur-unsur penebat. 3. Kabel A.U yang diletakkan ke dalam sesalur logam keluli atau sesalur logam hendaklah dikumpulkan mengikut fasa bersama-sama dawai neutral jika ada, di dalam satu sesalur logam atau sesalur logam yang sama. 4. Dari pangkal hingga ke hujung sesalur logam hendaklah bebas daripada menyerapi air atau mestilah dilindungi daripada kemasukan air. Semua penutup hendaklah dikemaskan selepas pendawaian dibuat . 5. Semua punca kabel yang dikeluarkan daripada sistem sesalur logam, setiap sambungan dalam sistem ini dan setiap sambungan antara sistem dengan salur konduit, hendaklah dibuat dengan kemas dan kuat supaya kabel tidak tercalar semasa ia ditarik nanti . 6. Setiap sudut pada logam sesalur tertutup atau bahan penebat hendaklah mempunyai jejari dalam mengikut peraturan hendaklah tidak kurang daripada 2.5 x paksi kecil bagi trungking segiempat . Setiap selekoh dalam saluran konkrit ( sama ada dibuat dengan menggunakan saluran atau di tempat yang asal selepas konkrit dibuat) hendaklah mempunyai jejari dalam yang ukurannya tidak kurang daripada 4 x diameter salur yang telah siap . 7. Salur hendaklah di letakkan di dalam konkrit dalam keadaan baik sebelum ditutup dengan bahan konkrit di tempat penarikan kabel. Ketebalan jejari di sekeliling salur yang sudah siap hendaklah tidak melebihi 15 mm pada setiap punca. Pada salur, yang diperbuat daripada konkrit , kabel bertebatkan getah , beranyam atau kabel sebatian atau yang mempunyai salutan p.v.k. yang tidak boleh dimasukkan ke dalam salur ini .jika kabel p.v.k. berperisai digunakan untuk salur jenis ini, di tempat yang berkemungkinan berlakunya lembapan, kabel itu hendaklah mempunyai lapisan luar yang bertebatkan p.v.k. 8. Jumlah kabel yang boleh dimasukkan dalam salur hendaklah mempunyai ruang kelegaan bagi memudahkan kabel ditarik dan menggelakkan kerosakkan kabel . faktor ruang bagi sesalur logam hendaklah tidak melebihi 35% . Ini hanya dipakai jika lebih bilangan kabelnya perlu dikurangkan Pengecualian untuk larian yang pendek dan lurus seperti kotak agihan, faktor ruang bolehlah ditingkatkan. 9. Jumlah kabel yang boleh dimasukkan ke dalam sesalur logam hendaklah mempunyai faktor ruang yang tidak melebihi 45% . Ruang udara Ruang kabel Rajah 3.11 : Ruang faktor untuk pendawaian sesalur logam
 47. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 46 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Gambar Foto 2 : Contoh Pemasangan Sesalur
 48. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 47 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.6 SISTEM PENDAWAIAN JENIS SALUR (DUCTING). Sistem pendawaian Salur (Ducting) merupakan sistem pendawaian yang menggunakan Salur logam atau bahan penebat dan dipasang dibawah Iantai semasa peringkat pembinaan bangunan. Sistem Salur hampir sama dengan Sesalur,Cuma bezanyaSalur dipasang di bawah Iantai. Kaedah pemasangan sistem salur biasanya dilakukanketika peringkat pembinaan bangunan sebelum bahanpelapik Iantai dipasang atau konkrit, kabel dipasang setelah selesai pemasangan salur, pemasangan peIapik Iantai yang mempunyai pemasangan pendawaian salur biasanya boleh dibuka untuk tujuan penyelenggaraan atau penambahan. Sistem pendawaian Salur biasanya digunakan di bangunan-bangunan pejabat atau komersial. Salur dipasang dibawah Iantai, sebelum Iantai disimen, oleh sebab itu salur ini biasanya juga disebut salur bawah Iantai. Salur dipasang untuk membawa pengalir Iitar elektrik, Iitar telifon, sistem signal dan Iain-Iain. Lazimnya salur ini tersembunyi dibawah Iantai. Salur dibuat dari logam yang terbentuk segiempat bujur memanjang tanpa penutup, terdapat juga yang berpenutup. Rajah 3.12 : Contoh Pendawaian jenis Salur (Ducting)
 49. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 48 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin.
 50. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 49 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.7 SISTEM PENDAWAIAN DULANG (TRAY) Sistem Dulang (TRAY) ini ialah satu sistem struktur teguh yang digunakan dengan selamat bagi mengikat atau menyokong kabel serta Ialuannya. Semasa pemasangan kabel ke atas dulang, beberapa perkara perlu diambil perhatian iaitu dulang tersebut hendaklah dipasang dengan kukuh serta kemas agar tidak tertanggal atau tercabut terutama dulang yang dipasang secara terbalik di atas siling. Bagi memudahkan kerja-kerja pemasangan dan mengelakkan berlakunya pelelasan terhadap kabel. Pendawaian sistem Tray mestilah menggunakan kabel yang mengandungi salutan perlindungan pada kabel pengalir seperti “kabel penebatan mineral pelapik kuprum iaitu kabel yang berperisai. Tray hanyalah untuk menyokong kedudukan kabel dan dalam keadaan terbuka tanpa penutup. Sistem Tray biasanya digunakan di kilang industri. 3.6.1 Antara Kebaikan Sistem Tray  la menyokong kabel dengan cara menghubungkan Ialuan kabel.  Satu jambatan ialah struktur memberikan Ialuan selamat bagi merentasi jarak yang Iuas dan terbuka.  Tray membolehkan penghantaran pendawaian yang selamat merentasi jarak yangluas.  Maka, dapat disimpulkan bahawa Tray sebagai struktur komponen yang penting terhadap satu sistem yang berkaitan dengan kerja-kerja pendawaian elektrik terutamanya dalam industri. Terdapat Beberapa Jenis Bentuk Tray
 51. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 50 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin.
 52. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 51 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin.
 53. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 52 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin.
 54. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 53 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin.
 55. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 54 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Peraturan Kilang Dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja Kejuruteraan Binaan) (Keselamatan) 1986 Bahagian XVI – Peralatan tangan dan peralatan berkuasa mudah alih. Peralatan kuasa atau peralatan kuasa mudah alih (power tools) dan alatan tangan (hand tools) merupakan medium perantaraan yang digunakan oleh seseorang pekerja dalam membantu melaksanakan sesuatu kerja atau tugasannya. Ia dapat mempercepat dan memudahkan urusan kerja tersebut. Kemalangan yang melibatkan peralatan kuasa dan alatan tangan sering terjadi yang mana melibatkan kecederaan yang berlaku selalunya melibatkan anggota tangan serta anggota badan yang lain di sebabkan kepada pendedahan yang tidak betul. Peralatan tangan yang di maksudkan merupakan alatan yang memerlukan tenaga manusia untuk mengerakkan, mengubah bentuk atau menyelaraskan bahan. Alatan tangan ini terdiri kepala dan pemegang (aci dan badan) sebagai contoh :- i. Pisau ii. Tukul iii. Pahat iv. Pemutar Skru v. Gergaji vi. Plier Peralatan Kuasa atau peralatan kuasa mudah alih pula merupakan peralatan yang memerlukan sumber kuasa luaran untuk mengerakkan, mengubah bentuk atau menyelaraskan bahan. Kuasa ini boleh di kategorikan sebagai elektrik, hidraulik, minyak, stim dan serbuk letupan. Perundangan juga mengariskan kepada keperluan berkaitan bagi peralatan tangan dan peralatan berkuasa mudah alih di nayatakan secara khusus di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (FMA 1967) Di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA 1994) penerangan secara dasar diberikan pada sekseyen 15(2)(a) dan (b) untuk memastikan peralatan tangan dan peralatan berkuasa mudah alih yang di gunakan adalah sesuai dan selamat. Hazard yang berada di sekitar tempat kerja samaada secara manual atau peralatan berkuasa mudah alih sebagai contoh terpotong, tersangkut, bahan atau peralatan terpelanting, tersepit antara peralatan pendedahan kepada bunyi dan juga getaran sedikit sebanyak akan menyumbang kepada kadar risiko jika kaedah yang betul tidak di praktikkan. Selain iitu tiada kaedah penyimpanan tertib, kegagalan penyelengaraan peralatan juga samaada peralatan yang di gunakan tidak sesuai dengan kerja yang di lakukan. Sebagai memastikan kurangnya risiko dari hazard di atas maka langkah – langkah keselamatan perlu di lakukan seperti :- i. Pemilihan peralatan yang betul dengan kerja yang hendak di lakukan. ii. Latihan pengunaan serta tunjuk ajar yang berkesan kepada peralatan yang di beri. iii. Penyediaan Prosedur Standard Operasi (SOP) kepada pengunaan mesin atau alatan yang di gunakan iv. Penggunaan peralatan itu bersesuaian dengan pengguna. 4. PERALATAN KUASA MUDAH ALIH DAN ALATAN TANGAN
 56. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 55 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Rajah 5.1 : Contoh Peralatan Perlindungan PEE Peralatan perlindungan personal (PPE) salah satu dari alat yang di guanakan secara langsung atau tidak langsung dalam melindungi diri pekerja yang sedang bekerja dari risiko kemalangan. Kemalangan yang terjadi kebiasaannya dari pendedahan pekerja itu sendiri dari keadaan sekeliling yang mungkin terdiri pelbagai jenis hazard. Peralatan ini di gunakan mengikut keperluan dan kesesuaian si pemakai pada bahagian – bahagian tertentu pada tubuh manusia.sebagai contoh di bawah :- Namun demikian haruslah di ingatkan dalam menyelengarakan atau mengendalikan sesuatu kerja atau risiko langkah pengunaan PPE ini sebagai langkah akhir dalam hiraki kaedah kawalan risiko. Bil Bahagian tubuh yang dilindungi Peralatan yang sesuai 1 Mata Safety glasses, gogle 2 Kepala Safety Helmet 3 Kaki Kasut Keselamatan 4 Tangan Sarung tangan (getah, kulit, kain) 5 Tubuh manusia Pakaian keselamatan (kalis bahan kimia, overraoul) 5. PERALATAN PERLINDUNGAN DIRI (PPE)
 57. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 56 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Pastikan segala langkah telah di ambil dan dalam mengurangkan risiko kepada pekerja pengunaan PPE adalah wajar di ambil sebagai contoh gambaran di bawah :- Rajah 5.2 : langkah awal dalam persediaan kawalan risiko Dari gambaran di muka surat sebelah, ia menunjukkan langkah awal yang harus di lakukan adalah dengan hiraki kawalan risiko seperti :- i. Penghapusan ii. Pegantian iii. Pengasingan Dari itu secara tidak langsung pengunaan PPE sebagai tindakan kawalan langsung yang di ambil dalam meningkatkan keselamatan pekerja semasa bekerja. Kepentingan yang di titik beratkan dalam pengunaan PPE ini atas sebab-sebab berikut :- i. Risiko kepada pekerja yang melibatkan kemalangan jika tiada perlindungan kepada pekerja manakala kemalangan itu tidak dapat di kesan. ii. Para pekerja tiada komitmen dalam melaksanakan pemakaian seterusnya mendedahkan semaksima mungkin kepada risiko. iii. Kebanyakkan dari kajian kemalangan menunjukkan pemakaian peralatan pelindungan tidak di pakai atas alasan merimaskan serta membebankan semasa melaksanakan pekerjaan. iv. Selain itu dari pengaruh rakan sekerja dan tiada budaya kerja selamat. Pelbagai risiko dari ̏Harzard” sekitar tempat kerja yang mampu untuk berlaku kemalangan sebagai contoh mudah dari habuk yang di keluarkan dari mesin atau jentera seperti mesin pemotong papan, secara ti dak langsung habuk akan terhasil dari operasi mesin yang di jalankan dan jika tiada pengunaan perlindungan pernafasan akan memberi kesan kepada pekerja dalam jangka masa panjang atau jangkamasa pendek sebagai contoh batuk dan sebagainya. Banyak contoh lain yang boleh di ambil sebagaimana jadual di bawah menunjukkan bahan yang di gunakan semasa bekerja menghasilkan sisa yang merbahayakan samaada secara serta merta atau masa akan datang atau kesan ini akan terdedah kepada bahaya. Bil Tempat/Persekitaran Kerja Bahan sisa merbahaya 1 Tempat tinggi Objek yang jatuh 2 Kerja-kerja kimia Gas beracun, letupan 3 Radiasi Mandul, kanser 4 Kerja gerudi / mencanai Slip, gegaran 5 Kerja-kerja mengetuk Serpihan, Bunyi bising Mesin Pemampat Udara Tirai / Blok Penghadang
 58. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 57 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Kepentingan terhadap pengunaan PPE adalah mengikut kesesuaian situasi persekitaran, penilaian yang praktik dan kesesuaian kepada penguna seperti mudah untuk di pakai dan perlu ada maklum balas yang di lakukan kepada penguna agar tidak membebankan kepada si pemakai. Latihan yang perlu di adakan juga keatas PPE yang di bekalkan supaya pengunaan peralatan tersebut tidak di persiakan. Latihan ini merangkumi tujuan pemakaian kepada apa yang dapat di lindungi serta resiko yang bakal di tanggung jika tidak di pakai. Selain itu pihak majikan juga perlu ada sesi praktikal serta demotrasi yang berpatutan sebagai contoh boleh di jalankan dalam setiapkali sesi sebelum memulakan kerja atau operasi di tempat kerja. Walaubagaimanapun sistem penjagaan juga perlu di titik beratkan agar peralatan yang di bekalkan tidak mudah rosak sekaligus mengurangkan kos pengantian dan tambahan pada masa akan datang. Perundangan yang mengariskan kepada keperluan ini di nyatakan di dalam Peraturan Kilang dan Jentera (Keselamatan, kesihatan dan kebajikan 1970) peraturan 32 yang mengariskan pengunaan PPE berkaitan pakaian, topi keselamatan, sarung tangan dan pelindung mata. Manakala di dalam Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (USECHH 2000) Bahagian IV tindakan pengawalan bahan mudah meletup peraturan 16 (1) penguatkuasaan peralatan perlindungan diri di wajibkan sebagai langkah tambahan keselamatan pekerja. 5.1 Perlindungan Muka dan Mata. Pelbagai jenis dan bentuk yang boleh di gunakan mengikut kesesuaian pemakai yang memberi perlindungan dari kemalangan. Selain itu pengunaan perlindungan ini untuk mengelakkan kejadian serpihan ketika kerja-kerja besi seperti mencanai, memotong dan semburan yang kadangkala bendasing terbang hasil dari proses kerja yang di lakukan. Pengunaan jenis cermin juga di titik beratkan dari segi samaada dalam keadaan jernih ataupun lutsinar yang biasa di gunakan ketika kerja-kerja mematri. Kelainan jenis peralatan juga jika kerja-kerja bahan kimia sedang di lakukan sebagaimana penutupan penuh seluruh muka pemakai di perlukan. Ketidak sesuaian jika si pemakai mempunyai jambang di muka kerana di kuartiri akan membenarkan kemasukan secara ruang udara. Selain itu kegunaan ketika rekreasi juga di guna pakai seperti di waktu menyelam dalam jangka masa lama kerana jika pendedahan yang berlanjutan akan memedihkan mata penyelam tersebut. 5.2 Perlindungan Kepala. Perlindungan yang di galakkan dengan memakai topi keselamatan yang di luluskan oleh pihak kualiti yang di iktiraf seperti SIRIM, CIDB dan sebagainya. Pengunaan ini sangat di praktikkan di kawasan pembinaan kerana pendedahan kepada bahan yang jatuh dari tempat tinggi . Perlindungan yang mampu di beri juga dari segi tekanan, hentakkan dan selain itu jika di gunakan di kilang permesinan dapat melindungi rambut kepada mesin yang melilit. Keseluruhan dari reka bentuk pelbagai guna di reka sebagai perlindungan sebagai mana dengan merujuk bahagian lampiran B. Harus di ingatkan jangan sekali-kali mengunakan larutan tertentu untuk tujuan pembersihan topi keselamatan seperti solven ia akan memudahkan topi keselamatan mudah pecah, sekadar dengan membasuhkan dengan air sahaja.
 59. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 58 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 5.3 Perlindungan Tangan dan Lengan Setiap pergerakkan akan memerlukan pengunaan kedua-dua tangan pekerja tersebut tetapi perlu di ingat kecederaan mudah berlaku kepada pekerja tersebut samaada jangka panjang atau dalam masa yang singkat. Hazard ini kebiasaannya dari suhu tempat kerja(yang memerlukan untuk di pegang) , kerja-kerja memotong, kerja-kerja kimia (jika bahan tersebut bersifat mengkakis) , kerja-kerja elektrik ( jika berlaku sentuhan dengan pengalir hidup ). Di sini keperluan bahan kepada sarung tangan yang di gunakan perlu di titik beratkan oleh majikan agar bersesuaian dengan kerja yang di lakukan. Di bawah gambaran asas bahan yang biasa di gunakan sebagai dalam pembuatan sarung tangan. 5.4 Perlindungan Bahagian Kaki Kaki sering terdedah kepada bahaya samaada ketika bekerja atau berjalan lebih- lebih lagi di ruang yang yang bersepah atau melalui lopak air yang dalam dan sebagainya. Kebiasaannya kasut keselamatan di reka bentuk mengikut kesesuaian tempat kerja. Biasa di gunakan di kilang yang mana mempunyai pelindungan di bahagian hujung kasut di selaputi dengan kepingan logam yang mampu menanggung sekurang-kurangnya kapisiti berat kadar 2 ton. Manakala pengunaan di kawasan berair biasa di reka dari pahan PVC tinggi hingga ke bahagian lutut pemakai. Selain itu kasut keselamatan juga terdiri dari jenis anti statik yang tapaknya mengunakan bahan getah atau PVC sering di gunakan di kilang-kilang elektronik. 5.5 Perlindungan Bunyi Bising. Pendedahan kepada pencemaran bunyi yang terlalu lama atau pada kadaran tertentu akan menyebabkan kesan kepada sistem pendengaran pekerja. Takat mampu terima kebiasaanya jangan melebihi dari 80 dB dam jangka masa juga perlu di beri perhatian (lihat jadual Lampiran C). Pelbagai rekabentuk terdapat di pasaran mengikut kesesuaian sekitar sepertimana pengunaan ‘ears plug’ dan ‘ears mouth’ . Pemilihan peralatan ini bergantung kepada :- i. Tahap kebisingan sekitar ii. Ulangan pendedahan iii. Kesesuaian kepada penguna iv. Keperluan komunikasi v. Keperluan kesihatan 5.6 Perlindungan Pernafasan. Pernafasan perlu di lindungi kepada kerja-kerja yang terdedah kepada habuk ataupun bahan kimia . Kadangkala bahan kimia ini tidak berbau sebagaimana kesan pengudaraan penyelengaraan tangki najis Kebiasaan di rekabentuk dengan tujuan kepada pekerja dari kejadian pemeluapan, pengudaraan kawasan kurang sesuai. Jenis-jenis biasa di gunakan samaada dengan bekalan udara atau pelindungan manual. Jenis perlindungan juga di lindungi dari samaada gas beracun, habuk, pemeluawapan dan sebagainya. Bil Bahan Perlindungan 1 Kulit Penebat haba, perlindungan bahan kimia 2 PVC Bahan penebat elektrik, tidak telap larutan (air) dan perlindungan dari bahan kimia 3 Latex Perlindungan kerja-kerja elektrik
 60. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 59 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Penyediaan bergantung kepada pihak majikan dari segi pemilihan yang bersesuaian dari bahaya risiko kepada pekerja, jenis kerja yang di lakukan dan pekerja itu sendiri.Tahap perlindungan samada perbezaan filter serta pengujian yang telah di lakukan perlu ada sebagai jaminan kepada penguna. Kerja biasa yang terlibat seperti kawasan kuari, kilang simen, kerja di ruang terkurung, kilang perabut/perkayuan dan sebagainya. 5.7 Perlindungan Tubuh Badan. Pemilihan pemakaian juga bergantung jenis kerja yang di lakukan , kadang kala kerja yang melibatkan bahan kimia perlu mengunakan pakaian yang sesuai, juga di gunakan sebagai pelindung kepada kepanasan sepertimana pakaian yang di gunakan oleh anggota keselamatan dan pelbagai yang terdapat di pasaran. Rajah 5.3: Kesan akibat abai dan kurang pengetahuan tentang PPE
 61. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 60 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Alatambah (aksesori) ialah alat-alat yang berkaitan dengan kerja-kerja pendawaian yang tidak menggunakan tenaga elektrik seperti : 1. Pemegang lampu 2. Soket keluaran 3. Suis 4. Palam 5. Siling ros 6. Fius 7. Pemutus litar 8. Pemutus litar bocor ke bumi 9. Papan agihan Selain itu alatambah juga terdiri daripada alatambah pemasangan dari sistem pendawaian pembuluh (pvc/logam), sistem pendawaian sesalur (logam) dan sebagainya. Antara contoh alatambah bagi pemasangan sistem pendawaian pembuluh adalah seperti berikut : 1. Sesiku pejal 2. Kotal laluan 3. Tee boleh periksa 4. Kotak tee tangen 5. Kotak empat laluan 6. Sesiku boleh diperiksa 7. Kotak penghujung 8. Kotak tangen sudut tepat permukaan 9. Kotak penghujung kiri 10. Kotak penghujung kanan 11. Kotak laluan tangent 12. Kotak kembar masukan 13. Kotak masukan belakang ( besta ) 14. Selekoh bengkokan 15. Kotak tambahan 16. Kotak laluan keluar 17. Tee pejal 3.1 Pemegang lampu Pemegang lampu BS 5042 ialah alat yang digunakan untuk memegang lampu dan memudahkan untuk menukar lampu. Antara contoh pemegang lampu adalah seperti : i. Pangkal Kilas (Bayonet Cap) - hingga 150 watt. ii. Skru Edison Pertengahan - hingga 200 watt. iii. Skru Goliath - hingga 200 watt. 6. ALATAMBAH DAN ALAT PERLINDUNGAN
 62. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 61 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Rajah 6.1 : Menunjukkan contoh pemegang lampu 3.2 Soket Keluaran Soket alur keluar iala h alat yang mempunyai beberapa sesentuh pembawa arus yang tetap dan disambung kepada pemasangan pendawaian tetap.Kegunaannya adalah untuk membolehkan alat elektrik mudah-alih disambung ke litar akhir dengan menggunakan palam yang sesuai. Contoh soket keluaran adalah seperti : i) Soket keluaran 3 pin 13A (suis soket outlet - S/S/O 13A) ii) Soket keluaran 3 pin 15A (suis soket outlet - S/S/O 15A) iii) Soket keluaran 3 pin 15A (soket outlet - S/O 15A) tanpa suis Rajah 6.2 : Menunjukkan contoh soket keluaran S/S/O dan S/O S/S/O Jenis 3 pin 13A BS 1363 S/O Jenis 3 pin 5A BS 196 S/S/O Jenis 3 pin 15A BS 1363 S/O Jenis 3 pin 15A BS 1363
 63. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 62 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.3 Suis Suis ialah satu alat mekanikal yang boleh memutus dan menyambungkan arus litar secara manual dalam keadaan normal. Saiz piawai yang digunakan dipemasangan domestik mengikut piawai BS 3676. Suis yang terdapat dalam sistem fasa tunggal mestilah daripada jenis suis kutub tunggal. Terdapat berbagai- bagai jenis suis kutub tunggal yang digunakan pada masa ini berbeza-beza dari segi bentuk, kawalan dan sebagainya. Diantaranya adalah seperti berikut : i) Suis satu hala. ii) Suis dua hala. iii) Suis perantaraan. Rajah 6.3: Menunjukkan contoh suis 3.4 Palam Palam ialah suatu alat yang mempunyai beberapa pin sesentuh yang akan disambung ke kord boleh lentur dan boleh dihubungkan ke soket alur keluar. Kegunaannya ialah sebagai sebahagian boleh bergerak yang bersambung kepada alat elektrik mudah-alih dengan kord atau kabel boleh lentur. Saiz piawai bagi palam mengikut BS adalah sama dengan saiz piawai soket alur keluar. Contoh palam adalah seperti : i) Palam keluaran 3 pin 13A (plug top) ii) Palam keluaran 3 pin 15A (plug top) Rajah 6.4 : Menunjukkan contoh palam keluaran 3 pin 13A dan 15A Palam 3 pin 13A BS 1363 Palam 3 pin 15A BS 1963
 64. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 63 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.5 Siling Ros Siling ros ialah tempat sambungan penamat pendawaian tetap dan dari sana ia disambungkan ke kord boleh lentur untuk sambungan ke beban seperti lampu kipas siling dan sebagainya. Saiz piawai siling ros adalah merujuk BS 67. Rajah 6.5 : Menunjukkan contoh siling ros 7. Peranti Perlindungan Perlindungan arus lebihan Peraturan IEE 473 menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan pelindung lebihan arus ialah sebarang alat yang boleh memutuskan litar bekalan secara sendiri (automatik) apabila berlaku lebihan arus pada sesuatu litar itu. Oleh kerana itu alat ini mestilah dipasang pada dawai permulaan iaitu pada dawai hidup secara siri dengan litar itu. 3.1.Suis Utama (Main Suis)/Pengasing litar / Main switch / Molded Case Circuit Breaker (MCCB) Berfungsi sebagai alat yang boleh memutuskan bekalan agihan kepada pengguna dengan membuka sambungan dawai hidup dan neutral secara serentak jika salah satu kutub bekalan itu tidak dibumikan dengan menggunakan suis dua kutub berangkai. Tujuan mengadakan pengasing ialah untuk melindungi pengguna daripada mendapat renjatan elektrik yang berterusan. Oleh itu pengasing hendaklah dipasang pada permulaan litar pendawaian bagi setiap pemasangan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan elektrik.
 65. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 64 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.4 Pemutus Litar Arus baki (RCCB/RCB) Juga dikenali sebagai Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) atau Residual Case Circuit Breaker (RCCB). Berfungsi sebagai perlindungan kebocoran arus ke bumi dan pengasing litar. Pemutus litar dibuat dalam berbagai bentuk dan jenis kendalian di antaranya ialah jenis isian minyak, jenis hembusan gas, jenis hembusan udara (angin), jenis vakum dan jenis miniatur. 3.2 Fius Fius ialah nama peranti yang menggunakan dawai sebagai unsur dan akan lebur apabila arus yang melebihi had kadarannya mengalir ke dalam fius itu dan seterusnya litar akan terputus (mematikan bekalan elektrik). Kadaran fius ini bergantung kepada jenis bahan unsur yang digunakan, luas keratan rentas dan panjang sesuatu bahan. 3.2.1 Jenis fius i) Fius Dawai Semula [ BS 3036 ] ii) Fius Katrij [ BS 1362 ] iii) Fius Kapasiti Pemutus Tinggi [ BS 88 / BS 1362 ] Rajah 6.6: Menunjukkan contoh fius dawai semula
 66. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 65 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.3 Pemutus litar Berfungsi untuk memutuskan litar dari litar lengkap ke litar terbuka menyebabkan pengaliran arus terhenti. Selain itu pemutus litar ini juga bertindak sebagai perlindungan jika berlaku sebarang litar pintas atau lebihan arus. Mempunyai mekanisma menendang suis dari posisi tertutup kepada terbuka. Juga dikenali sebagai Miniature Circuit Breaker (MCB). Berfungsi sama dengan MCCB tetapi pada kadaran yang lebih kecil. Tahan lama dan ia tidak dipengaruhi oleh suhu sekitaran untuk beroperasi dan kadar perlindungan yang diberikannya adalah dalam kelas halus. Rajah 6.7 : Menunjukkan contoh pemutus litar MCB
 67. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 66 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.4 Jadual Pemilihan Fius/MCB dan Saiz Kabel
 68. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 67 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 7. AGENSI/PIHAK YANG TERLIBAT DALAM BEKALAN ELEKTRIK DI MALAYSIA
 69. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 68 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin.
 70. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 69 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. Gambar Foto 7,1: Contoh Kad Hijau CIDB 1. Apakah Kad Hijau CIDB? CIDB adalah singkatan bagi Construction Industry Development Board atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Kad hijau pula adalah "lesen" bagi seseorang yang terlibat didalam bidang pembinaan, tidak kira apa jua jenis kerja yang melibatkan pembinaan (contohnya untuk melakukan kerja pendawaian elektrik di tapak binaan) anda harus lah memiliki kad hijau CIDB ini terlebih dahulu. Ini adalah satu program bersepadu yang melibatkan pendaftaran dan akreditasi Personel Binaan, untuk meningkatkan tahap keselamatan di tapak kerja pembinaan. 2. Kepentiingan Kad Hijau dan Mengapa anda mesti mendaftar?  Untuk memastikan Pekerja Binaan menyedari kepentingan tempat kerja yang selamat dan sihat;  Untuk memberi pengetahuan asas mengenai keselamatan dan kesihatan di tapak kerja pembinaan;  Untuk memaklumkan Pekerja Pembinaan tentang keperluan undang-undang, berhubung dengan keselamatan dan kesihatan. 3. Siapa yang patut mendaftar? Semua kakitangan yang bekerja di Tapak Pembinaan. Harga untuk membuat kad hijau CIDB adalah RM50 untuk warganegara Malaysia tempoh 2 tahun dan RM25 untuk warga asing yang permit kurang dari 1 tahun. WAJIB untuk semua yang bekerja dalam industri pembinaan di Malaysia untuk mempunyai kad hijau ini. Kerana terdapat dalam akta untuk melindungi kepentingan pekerja dan memastikan semua pekerja faham akan kelebihan dan undang-undang yang disabitkan bila mereka bila bekerja. Pemegang Kad Hijau CIDB secara automatik dilindungi oleh Skim Insurans khas yang menginsuranskan Personel Binaan terhadap kematian dan kemalangan. 7. KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN KAD HIJAU UNTUK MEMASUKI TAPAK BINAAN GAMBAR PASSPORT
 71. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 70 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. SOALAN TAJUK 1.PRINSIP ASAS BEKALAN ELEKTRIK 1. Sistem bekalan tenaga elektrik kepada pengguna melibatkan tiga proses,Senaraikan 3 proses tersebut. a. …………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………… TAJUK 2. JENIS-JENIS PENGALIR/ KONDUKTOR ARUS ELEKTRIK DAN KABEL Rajah 1 1. Namakan bahagian yang berlabel pada Rajah 1. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan Pengalir. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. Apakah yang dimaksudkan dengan Penebat. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 4. Senaraikan 5 jenis bahan pengalir yang biasa digunakan dalam pepasangan penguna. 1) …………………………………………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………………………………… 3) …………………………………………………………………………………………… 4) …………………………………………………………………………………………… 5) …………………………………………………………………………………………… a. b. c.
 72. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 71 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 5. Senaraikan 5 jenis bahan penebat yang biasa digunakan dalam pepasangan penguna 1) …………………………………………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………………………………… 3) …………………………………………………………………………………………… 4) …………………………………………………………………………………………… 5) …………………………………………………………………………………………… 6. Nyatakan fungsi pelindung mekanikal kabel. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… TAJUK 3: SISTEM PENDAWAIAN FASA TUNGGAL 1. Senaraikan 6 jenis-jenis pendawaian yang biasa digunakan di Malaysia. 1) …………………………………………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………………………………… 3) …………………………………………………………………………………………… 4) …………………………………………………………………………………………… 5) …………………………………………………………………………………………… 6) …………………………………………………………………………………………… 2 Senaraikan Faktor-Faktor pemilihan Sistem Pendawaian.. 1) …………………………………………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………………………………… 3) …………………………………………………………………………………………… 4) …………………………………………………………………………………………… 5) …………………………………………………………………………………………… 6) …………………………………………………………………………………………… 7) …………………………………………………………………………………………… 8) …………………………………………………………………………………………… 3. 1. PENDAWAIAN PERMUKAAN 1. Nyatakan ciri-ciri pemilihan bagi sistem pendawaian permukaan ………………………………………………………………………………................................ ……………………………………………………………………………………........................
 73. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 72 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.2. PENDAWAIAN TERSEMBUNYI. 1. Nyatakan ciri-ciri pemilihan bagi sistem pendawaian tersembunyi. ………………………………………………………………………………................................ ……………………………………………………………………………………........................ 2. Nyatakan dua keburukan pendawaian tersembunyi . ………………………………………………………………………………......................................... ………………………………………………………………………………......................................... 3.3. PENDAWAIAN PEMBULUH LOGAM 1. Senaraikan LIMA jenis peralatan yang digunakan bagi kerja-kerja pendawaian pembuluh logam . a.......................................................................... b......................................................................... c......................................................................... d......................................................................... e......................................................................... 2. Merujuk kepada Rajah 2, Nyatakan faktor ruang bagi pembuluh logam dan namakan ruang a dan b. Rajah 2 3. Senaraikan LIMA aksesori/alat tambah yang digunakan dalam pendawaian pembuluh logam. 1) ................................................................................................ 2) ................................................................................................ 3) ................................................................................................ 4) …………………………………………………………………….. 5) ……………………………………………………………………... a. b.
 74. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 73 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 3.4. PENDAWAIAN SESALUR LOGAM 1. Nyatakan 5 ciri-ciri pemillihan sistem pendawaian sesalur logam. (a).................................................................................................................................. (b).................................................................................................................................. (c).................................................................................................................................. (d).................................................................................................................................. (e)................................................................................................................................... 2. Merujuk kepada Rajah 3, Nyatakan faktor ruang bagi sesalur logam dan namakan ruang a dan b. 3. Nyatakan 5 kebaikan sistem pemasangan sesalur logam. (a)....................................................................................................................................... (b)....................................................................................................................................... (c)....................................................................................................................................... (d)....................................................................................................................................... (e)....................................................................................................................................... 4. Nyatakan 5 keburukan sistem pemasangan sesalur logam. (a)....................................................................................................................................... (b)....................................................................................................................................... (c)....................................................................................................................................... (d)....................................................................................................................................... (e)....................................................................................................................................... a. b. Rajah 3
 75. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 74 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 5. Namakan jenis-jenis Pendawaian berdasarkan jadual di bawah ; Bil Gambar Foto Jenis Pendawaian 1. 2. 3. 4. 5.
 76. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 75 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 6. Namakan jenis-jenis Aksesori Pendawaian berdasarkan jadual di bawah ; Bil Aksesori Pendawaian Nama Aksesori 1. 2. 3. 4. 5.
 77. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 76 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. 7. Apakah peranan Tenaga Nasional Berhad (TNB). ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 8. Nyatakan peranan/tanggungjawab Suruhjaya Tenaga (ST). ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 9. Nyatakan 3 Kepentingan bagi memiliki Kad Hijau CIDB, ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
 78. PENGENALAN KEPADA PEPASANGAN ELEKTRIK SATU FASA 77 Disediakan Oleh : Guru Teknologi Elektrik KVSASRompin. RUJUKAN : 1. Abd. Samad Bin Haji Hanif, Mohd. Nazi Bin Haji Mustafa. Editor : Amirudin Bin Abdullah Teknologi Elektrik (Untuk Sekolah Menengah Vokasional). Pustaka Sistem Pelajaran Sdn. Bhd.ISBN 967-902- 285-4 2. Abdul Samad Hanif. Edisi kedua 2004.Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik.Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Mohamed Nazi bin Mustafa & Abd. Ghani bin Ihwan. Cetakan kedua 2009. Modul Pembelajaran vokasional Pendawaian domestik tingkatan 4. Edusystem sdn. Bhd. 4. Abd. Ghani Bin Ihwan,Fatimah Zahni Binti Abdul Malek & Azizan Bin Suradi. 2010. Pendawaian Domestik tingkatan 5. Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. Haji Yahya Bin Emat. Cetakan 2001. Panduan Peraturan IEE. Edisi ke 16: ISBN 967 950 2481.ibsbuku. 6. http://www.cidb.gov.my/index.php/my/warga-industri/personnel- binaan/latihan/latihan-kad-hijau 7. Md Nasir Bin Abd Manan. Edisi Pertama 2010. Pendawaian Elektrik Di Bangunan Kediaman. IBS Buku Sdn BHd. 8. Buku Mahir Pendawaian Elektrik. 9. Garis Panduan Pendawaian Elektrik Di Bangunan Kediaman Edisi 2008. Suruhanjaya Tenaga, Malaysia.
Anúncio