CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx

Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara MalaysiaLecturer em Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
CU 2 :PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE INSPECTION
WA 2: CARRY OUT HALAL COMPLIANCE MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION
Part 2
By: Captain Dr. Mohd Adib Abd Muin, IFP, CQIF (Islamic Wealth Management)
Islamic Business School (IBS), UUM
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
1
CURRICULUM OF COMPETENCY UNIT
NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD
(NOSS) FOR:
HALAL OPERATION SUPERVISION
LEVEL 3
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
2
COMPETENCY PROFILE (CP)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
3
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
4
PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE
INSPECTION N(M749-004-3:2020-C02)
Upon completion of this competency unit, trainees should be able to:
1. Carry out worker’s Halal compliance inspection.
2. Carry out Halal compliance machine and equipment inspection.
3. Carry out Halal compliance premise inspection.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
5
RELATED KNIOWLEDGE
2.1 Format and content of machine and equipment inspection checklist.
2.2 Halal compliance requirement for machine and equipment:
Processing aid
Maintenance tools and equipment
Cleaning and sanitising chemical
2.3 Format and content of equipment calibration record.
2.4 Sertu activities.
2.5 Procedure to check machine and equipment functionality.
2.6 Format and content of Halal compliance inspection report for machine and equipment.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
6
RELATED SKILLS
2.1 Obtain machine and equipment inspection checklist.
2.2 Check machine and equipment cleanliness.
2.3 Execute sertu activities.
2.4 Check machine and equipment functionality.
2.5 Provide recommendation for non-compliance criteria.
2.6 Prepare machine and equipment inspection report.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
7
DALIL AL-QURAN
• Firman Allah SWT:
َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫وا‬ُ‫م‬ ِ
‫ر‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ َ
‫َل‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
َ
‫َل‬ َ َّ
‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ُوا‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ َ
‫َل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ َّ
‫َّللا‬
ُّ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ي‬
َ‫ين‬ِ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ْ‫ال‬
.
‫ا‬‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫ا‬
‫َل‬ َ
‫َل‬َ‫ح‬ ُ َّ
‫َّللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫و‬
ُْْ‫م‬ ِِِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ َّ
‫َّللا‬ ‫وا‬َُُّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫ا‬
َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan
benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah SWT bagi
kamu, dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah
ditetapkan halalnya itu), kerana sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada
orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari rezeki yang telah
diberikan Allah SWT kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan
bertakwalah kepada Allah SWT yang kepada-Nya sahaja kamu beriman.
(Surah al-Maidah: 87-88)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
8
DALIL AL-QURAN
• Firman Allah SWT:
ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-
benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu.
(Surah al-Baqarah: 172)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
9
KENAPA PERLUNYA PROSES PENGELUARAN DAN OPERASI
PATUH HALAL??
Tuntutan yg wajib sebagai umat Islam.
• Daripada Abu Abdullah al-Nu'man ibn Basyir r.a. beliau berkata: Aku telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan
sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan di antara kedua perkara tersebut
ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak
mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga perkara syubhat maka sesungguhnya dia
telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barangsiapa yang terjatuh
dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram, umpama seorang
pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan
menceroboh masuk ke dalamnya.Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan dan
sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkanNya.
Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul darah, yang apabila ia baik maka
baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia
adalah hati.
Sumber Rujukan:
Abu al-Husin, Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim, Sahih Muslim, Bab akhzu al-halal wa tark al-
syubuhat, Dar al-Jil, Bayrut, t.th, no. hadis; 4178, Jld. 5, hlm. 50.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
10
SAMB..
Untuk mendapatkan keredhaan dan keberkatan Allah SWT.
Memastikan tiada perkara haram dalam setiap proses pengangkutan
dan penyimpanan.
Tidak berlakunya percampuran dan menyebabkan pencemaran silang
dan sebagainya
Proses verifikasi halal ke atas third party logistics provider.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
11
APA ITU SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN PERALATAN?
Senarai semak peralatan ialah alat yang mengesahkan sama ada
peralatan di tempat kerja lengkap, berfungsi dengan baik dan diambil
kira.
Senarai semak hendaklah digunakan setiap kali peralatan
digunakan, diangkut, atau disimpan. Senarai semak
penyelenggaraan pencegahan ialah rekod terperinci yang
menyenaraikan satu siri tugas penyelenggaraan untuk aset tertentu.
Tujuannya adalah untuk membimbing juruteknik dan pasukan
penyelenggaraan dalam mewujudkan prosedur penyelenggaraan
yang konsisten dan boleh dipercayai dalam kemudahan atau
perusahaan.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
12
APAKAH SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN FASILITI?
Senarai semak pemeriksaan ini memantau aktiviti pematuhan
di kemudahan. Ia juga berfungsi sebagai penilaian bahaya
kepada aktiviti semasa.
Pemeriksaan hendaklah dilengkapkan di semua kawasan
kemudahan, termasuk kawasan gudang dan pejabat
sebagaimana yang berkenaan.
Isu hendaklah diringkaskan pada muka surat terakhir.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
13
APA YANG PERLU DISERTAKAN PADA SENARAI SEMAK?
Contoh yang digariskan di bawah tidak menyenaraikan semua
item yang mungkin.
Senarai semak terbaik untuk tempat kerja anda ialah senarai
yang telah dibangunkan untuk keperluan khusus anda.
Walau apa pun format senarai semak, sediakan ruang untuk
tandatangan pemeriksa dan tarikh.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
14
WHAT SHOULD BE INCLUDED ON THE CHECKLIST?
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
15
WHAT IS THE CONTENT OF CALIBRATION RECORD (REKOD
PENENTURAN)?
Rekod ini mengandungi ID peristiwa, butiran peralatan yang
telah ditentukur, strategi penentukuran yang digunakan dan
hasil penentukuran (iaitu, sama ada penentukuran lulus atau
gagal).
Untuk setiap instrumen, rekodkan butiran yang penting untuk
penentukuran. Ini termasuk: julat pengukuran,kedua-dua
sisihan yang dibenarkan dan ketepatan penentukuran yang
diperlukan, dan selang penentukuran.
Sisihan yang dibenarkan dan selang penentukuran kadangkala
menjadi subjek perbincangan.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
16
KEPERLUAN STANDADRD
Keperluan Standard Antarabangsa untuk memastikan kebersihan
(hygiene) mesin dan perkakas;
Risiko Hygiene (Amalan yang dijalankan untuk menjaga kesihatan);
Kawal ejen mikrobiologi di mesin;
Associated equipment:
Fittings
Piping
tubing
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
17
BAHAYA/ HAZARD
Bahaya yang boleh dikaitkan dengan pengendalian,
penyediaan dan pemprosesan produk boleh timbul daripada:
Punca biologi seperti patogen, mikroorganisma atau toksin yang rosak (cth.
kemasukan atau pengekalan bakteria, spora, virus, yis/acuan);
Punca kimia termasuk daripada bahan pembersih dan pembasmian kuman
(cth. pelincir, cecair pembersih, alergen);
Punca fizikal seperti bahan asing yang timbul daripada bahan mentah,
peralatan atau sumber lain (cth. alergen, perosak, logam, bahan yang
digunakan dalam pembinaan mesin/peralatan).
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
18
AKTIVITI SERTU
Proses sertu adalah proses menyucikan sesuatu daripada najis
mughalazah (najis berat) iaitu anjing, babi, dan keturunannya.
Sesebuah industri, premis, peralatan, pakaian dan sebagainya yang
diyakini terkena najis mughallazah babi, anjing dan keturunan
keduanya, wajib disertu dengan satu (1) kali air bercampur tanah dan
enam (6) kali air mutlak. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW:
Maksudnya: Daripada Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW telah
bersabda “Bersihkanlah bekas makanan kamu yang telah dijilat anjing
dengan tujuh (7) kali basuhan dan yang pertama daripadanya dengan
tanah”. (Hadith Riwayat Muslim)
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
19
SAMB..
Isu sertu sering kali mendapat perhatian oleh sesetengah masyarakat Islam
dan bukan Islam. Ini kerana kedapatan sesetengah kilang, premis, kapal,
hotel milik bukan bumiputera dan sebagainya yang memproses sesuatu
produk atau menyediakan menu makanan kepada pelanggan muslim,
menggunakan barang untuk memasak atau menggunakan peralatan yang
telah terkena najis mughallazah seperti produk yang disahkan mengandungi
DNA babi.
Ia termasuklah dapur, peralatan memasak, pusat penyembelihan, rumah
kediaman, kenderaan dan seumpamanya yang telah tercemar dengan najis
mughallazah. Justeru, masyarakat Islam di Malaysia hari ini, amat
memerlukan satu garis panduan bagi membersihkan najis mughallazah
dengan cara yang betul iaitu menurut perspektif Islam.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
20
SAMB..
Terdapat dua cara melakukan sertu mengikut syarak
iaitu:
Cara sertu dengan menggunakan tanah.
Cara sertu dengan menggunakan sabun tanah liat.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
21
SERTU DENGAN MENGGUNAKAN TANAH.
1. Langkah pertama ialah menghilangkan segala ain najasat yang ada terlebih
dahulu sehingga bersih dan tidak kelihatan ain najasat itu lagi dengan mata kasar.
2. Menyediakan air secukupnya dengan mencampurkan sedikit tanah ke dalamnya
sehingga tanah tersebut mengubah warna air mutlak menjadi warna tanah dan
meratakan sebatian tersebut.
3. Membasuh tempat atau objek yang terkena najis mughallazah dengan air
bercampur tanah tersebut sehingga meratai tempat yang dikehendaki sebagai
basuhan pertama.
4. Selepas selesai basuhan pertama, maka hendaklah dibasuh tempat atau objek
berkenaan dengan mengulangi proses yang sama sebanyak enam kali lagi
menggunakan air mutlak sehingga selesai tujuh basuhan kesemuanya.
5. Pada basuhan kali kedua atau ketiga adalah dibolehkan untuk mencampurkan
agen pencuci seperti sabun yang diyakini suci jika diperlukan, begitu juga boleh
mencampurkan pewangi pada basuhan kali terakhir, seperti mencampurkannya
ketika membersih najis mughallazah pada sofa atau pakaian.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
22
SERTU DENGAN MENGGUNAKAN SABUN TANAH
LIAT
1. Sediakan air bersih yang mencukupi dan sabun tanah liat.
2. Campurkan sabun tanah liat ke dalam air bersih dengan
memastikan sabun dihancurkan.
3. Air telah sedia untuk digunakan bagi proses sertu.
4. Alirkan air sabun tanah liat pada alatan yang hendak disertu untuk
menghilangkan najis yang sedia ada bagi memulakan proses sertu.
5. Selepas itu, bersihkan alatan tersebut dengan air mutlak/bersih
sebanyak enam (6) kali.
6. Setelah selesai proses sertu, bersihkan alatan tersebut dengan
bahan pencuci yang
7. dibenarkan dan mesti disanitasi selama 60 saat. Selepas itu
keringkan alatan tersebut.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
23
SAMB..
1. Ahli Jawatankuasa Halal syarikat perlu memastikan perkara yang berkaitan
dengan pertukaran/perubahan proses pengeluaran atau penyimpanan dari produk
non halal ke produk halal tidak berlaku pada masa depan.
2. Halal Executive ( Pengurusan Kualiti Makanan ) mesti menghubungi JAIN atau
JAKIM sekiranya terdapat isu-isu berkaitan halal terutamanya yang melibatkan
proses sertu.
3. Pihak syarikat perlu mengemukakan surat permohonan sertu kepada pihak JAIN
sekiranya diperlukan.
4. Ahli Jawatankuasa Halal perlu melantik hanya pekerja Muslim sahaja yang akan
melakukan sertu.
5. Pegawai JAIN perlu memantau dan mengesahkan proses sertu dilakukan dengan
betul mengikut syarak.
6. Surat rasmi pengesahan sertu perlu dikeluarkan oleh pihak JAIN kepada syarikat
berkenaan.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
24
PROSEDUR UNTUK MEMERIKSA KEFUNGSIAN MESIN
DAN PERALATAN.
Secara umum, pemeriksaan peralatan asas harus
melibatkan perkara berikut:
Senarai tugas atau senarai semak berdasarkan
strategi atau niat yang ditentukan untuk pemeriksaan.
Pemeriksaan visual keseluruhan kefungsian dan
komponen mesin.
Pemeriksaan keselamatan, termasuk fungsi failsafe.
Pemerhatian operasi.
Penilaian pakai.
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
25
SUMBER
M749-004-3:2020 Halal Operation Supervision Level 3
ISO 12100-1:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic
Terminology, methodology
ISO 12100-2:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical
principles
https://smarthalal.com.my/MHMS_2020.pdf (MHMS)
https://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=bW9kdWxlcy9uZXdzOzs7Ow==&utama=panduan&ids=gp4
(MPPHMP)
https://smarthalal.com.my/MPPHM_Domestik_2020.pdf MPPHM Domestik 2020
https://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/mpphm2014.pdf
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
26
LATIHAN 1
ARAHAN:
1. Latihan berkumpulan.
2. Satu Kumpulan 3-4 orang Sahaja.
3. Sila jawab semua soalan dan hantar kepada sy melalui emel atau whatsapp.
mohdadib@uum.edu.my / 0134054974.
4. Hantar selewat-lewatnya pada 04hb Oktober 2023 jam 12:00 tengahari.
Soalan:
a) Apakah senarai Semak pemeriksaan fasiliti?
b) Nyatakan sekurang-kurangnya SEPULUH (10) item yang perlu ada dalam senarai
Semak?
c) Jelaskan proses sertu dengan menggunakan TANAH dan SABUN TANAH LIAT?
M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal
Compliance Inspection
27
1 de 27

Recomendados

Industrialisasi dan perkembangan sektor industri erlina risnandari 11140131... por
Industrialisasi dan perkembangan sektor industri erlina  risnandari 11140131...Industrialisasi dan perkembangan sektor industri erlina  risnandari 11140131...
Industrialisasi dan perkembangan sektor industri erlina risnandari 11140131...erlina risnandari
1.2K visualizações21 slides
KECEDERAAN SUKAN por
KECEDERAAN SUKANKECEDERAAN SUKAN
KECEDERAAN SUKANMuhammad Nasrullah
11.4K visualizações16 slides
Ekonomi pembangunan por
Ekonomi pembangunanEkonomi pembangunan
Ekonomi pembangunanputriarahmadani1
186 visualizações59 slides
(4) PERTUMBUHAN EKONOMI por
(4) PERTUMBUHAN EKONOMI(4) PERTUMBUHAN EKONOMI
(4) PERTUMBUHAN EKONOMIBakhrul Ulum
674 visualizações12 slides
Bab perdagangan internasional por
Bab perdagangan internasionalBab perdagangan internasional
Bab perdagangan internasionalZuyyina Afwa
14.2K visualizações26 slides
9 industrialisasi dan perkembangan sektor industri por
9 industrialisasi dan perkembangan sektor industri9 industrialisasi dan perkembangan sektor industri
9 industrialisasi dan perkembangan sektor industrimuhammad muhaimin
2.7K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pjm 3172 kebimbangan dalam sukan por
Pjm 3172 kebimbangan dalam sukanPjm 3172 kebimbangan dalam sukan
Pjm 3172 kebimbangan dalam sukanNorazizah Padu
11.2K visualizações28 slides
Distribusi pendapatan nasional por
Distribusi pendapatan nasionalDistribusi pendapatan nasional
Distribusi pendapatan nasionaldestaputranto
16.2K visualizações8 slides
ULASAN JURNAL por
ULASAN JURNAL ULASAN JURNAL
ULASAN JURNAL Ainkinz Jamaludin
5.8K visualizações10 slides
Latihan rintangan por
Latihan rintanganLatihan rintangan
Latihan rintanganNur Hidayati TingYot
10K visualizações8 slides
Perubahan struktur perekonomian indonesia...... por
Perubahan struktur perekonomian indonesia......Perubahan struktur perekonomian indonesia......
Perubahan struktur perekonomian indonesia......rosita puspa
21.3K visualizações11 slides
Pendapatan perkapita por
Pendapatan perkapitaPendapatan perkapita
Pendapatan perkapitaMrs OH
3.6K visualizações6 slides

Mais procurados(20)

Pjm 3172 kebimbangan dalam sukan por Norazizah Padu
Pjm 3172 kebimbangan dalam sukanPjm 3172 kebimbangan dalam sukan
Pjm 3172 kebimbangan dalam sukan
Norazizah Padu11.2K visualizações
Distribusi pendapatan nasional por destaputranto
Distribusi pendapatan nasionalDistribusi pendapatan nasional
Distribusi pendapatan nasional
destaputranto16.2K visualizações
ULASAN JURNAL por Ainkinz Jamaludin
ULASAN JURNAL ULASAN JURNAL
ULASAN JURNAL
Ainkinz Jamaludin5.8K visualizações
Perubahan struktur perekonomian indonesia...... por rosita puspa
Perubahan struktur perekonomian indonesia......Perubahan struktur perekonomian indonesia......
Perubahan struktur perekonomian indonesia......
rosita puspa21.3K visualizações
Pendapatan perkapita por Mrs OH
Pendapatan perkapitaPendapatan perkapita
Pendapatan perkapita
Mrs OH3.6K visualizações
Impementasi sml iso 14001 di perusahaan indocement por bennyfernandez
Impementasi sml iso 14001 di perusahaan indocementImpementasi sml iso 14001 di perusahaan indocement
Impementasi sml iso 14001 di perusahaan indocement
bennyfernandez2.4K visualizações
Luka&pendarahan, universiti pendidikan sultan idris, as74, unity. coachin... por SyahmiRazemi
Luka&pendarahan, universiti pendidikan sultan idris, as74, unity. coachin...Luka&pendarahan, universiti pendidikan sultan idris, as74, unity. coachin...
Luka&pendarahan, universiti pendidikan sultan idris, as74, unity. coachin...
SyahmiRazemi572 visualizações
Nota kecergasan fizikal form 4 por Roslinawati Arafee
Nota kecergasan fizikal form 4Nota kecergasan fizikal form 4
Nota kecergasan fizikal form 4
Roslinawati Arafee14.8K visualizações
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal (SMA kelas XI semester II) por windase
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal (SMA kelas XI semester II)Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal (SMA kelas XI semester II)
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal (SMA kelas XI semester II)
windase6.3K visualizações
Pertumbuhan Ekonomi por Anida Nur M
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
Anida Nur M17.3K visualizações
Sains Sukan por AsmidahIsdal
Sains SukanSains Sukan
Sains Sukan
AsmidahIsdal6.2K visualizações
Bab 4 kecederaan sendi dan tulang por Iqa Syafiqah
Bab 4 kecederaan sendi dan tulangBab 4 kecederaan sendi dan tulang
Bab 4 kecederaan sendi dan tulang
Iqa Syafiqah3.6K visualizações
Slide show kemahiran memadang dalam kriket por amirah87
Slide show kemahiran memadang dalam kriketSlide show kemahiran memadang dalam kriket
Slide show kemahiran memadang dalam kriket
amirah877.3K visualizações
5.1 psikologi sukan por Sing Lin Tiong
5.1 psikologi sukan5.1 psikologi sukan
5.1 psikologi sukan
Sing Lin Tiong19.2K visualizações
5.3 kebangkitan dan_kebimbangan_dalam_sukanpptx por Sing Lin Tiong
5.3 kebangkitan dan_kebimbangan_dalam_sukanpptx5.3 kebangkitan dan_kebimbangan_dalam_sukanpptx
5.3 kebangkitan dan_kebimbangan_dalam_sukanpptx
Sing Lin Tiong3.1K visualizações
basita paribasa por krisnanda cahyani
basita paribasabasita paribasa
basita paribasa
krisnanda cahyani6.9K visualizações
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok) por nurul khaiva
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
nurul khaiva6.1K visualizações
Skema Latihan Pasak Sejarah T4&T5 KBSM por isharsmiaa
Skema Latihan Pasak Sejarah T4&T5 KBSMSkema Latihan Pasak Sejarah T4&T5 KBSM
Skema Latihan Pasak Sejarah T4&T5 KBSM
isharsmiaa6.2K visualizações
Permasalahan pertanian di indonesia dan cara mengatasinya por Operator Warnet Vast Raha
Permasalahan pertanian di indonesia dan cara mengatasinyaPermasalahan pertanian di indonesia dan cara mengatasinya
Permasalahan pertanian di indonesia dan cara mengatasinya
Operator Warnet Vast Raha 33.8K visualizações

Similar a CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx

CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection.pptx por
CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection.pptxCU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection.pptx
CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection.pptxMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
142 visualizações13 slides
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02... por
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02...CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02...
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection 02...Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
12 visualizações22 slides
CU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection 02.pptx por
CU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection 02.pptxCU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection 02.pptx
CU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection 02.pptxMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
26 visualizações14 slides
CU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection.pptx por
CU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection.pptxCU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection.pptx
CU1 WA2 - Carry out Packaging Halal Compliance inspection.pptxMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
33 visualizações23 slides
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind) por
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)Mochamad Sutarsono
142 visualizações30 slides
Logam mesin surface finishing 1 (16) por
Logam mesin surface finishing 1 (16)Logam mesin surface finishing 1 (16)
Logam mesin surface finishing 1 (16)Eko Supriyadi
163 visualizações4 slides

Similar a CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx(20)

Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind) por Mochamad Sutarsono
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)
Pengantar sjh (pelatihan gratis kul ind)
Mochamad Sutarsono142 visualizações
Logam mesin surface finishing 1 (16) por Eko Supriyadi
Logam mesin surface finishing 1 (16)Logam mesin surface finishing 1 (16)
Logam mesin surface finishing 1 (16)
Eko Supriyadi163 visualizações
2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf por eko_apt
2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf
2. Sosialisasi untuk Industri Pengolahan Daging.pdf
eko_apt11 visualizações
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN... por SiregarVaio
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN...PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN...
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN...
SiregarVaio60 visualizações
MATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdf por sindyputri19
MATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdfMATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdf
MATERI SEMINAR HALAL-Pasundan HC.pdf
sindyputri191 visão
9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx por sitiquraniati1
9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx
9. C P K B Harmonisasi ASEAN (wecompress.com).pptx
sitiquraniati185 visualizações
Materi_Pak_Amru_compressed.pdf por LanangTanu2
Materi_Pak_Amru_compressed.pdfMateri_Pak_Amru_compressed.pdf
Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
LanangTanu25 visualizações
CPKB.pptx por GirlyRisma1306
CPKB.pptxCPKB.pptx
CPKB.pptx
GirlyRisma130645 visualizações
Pengembangan konsep model sistem jaminan halal por Atal Tamara Setiawan
Pengembangan konsep model sistem jaminan halalPengembangan konsep model sistem jaminan halal
Pengembangan konsep model sistem jaminan halal
Atal Tamara Setiawan1.6K visualizações
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018 por KosasihSomantri
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
Materi pelatihan iso 9001 iso 14001-2015 2018
KosasihSomantri3.4K visualizações
Modul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdf por anggitapriantary1
Modul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdfModul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdf
Modul 2. Pengenalan 11 Kriteria SJH_2021 Rev.00 (Video Streaming).pdf
anggitapriantary180 visualizações
Notes frozen desserts item_KSKV 2018 por Marzyah Omar
Notes frozen desserts item_KSKV 2018Notes frozen desserts item_KSKV 2018
Notes frozen desserts item_KSKV 2018
Marzyah Omar15.5K visualizações
Kod amali minyak kelapa sawit por Asif Yahya
Kod amali minyak kelapa sawitKod amali minyak kelapa sawit
Kod amali minyak kelapa sawit
Asif Yahya1.9K visualizações

Mais de Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia

Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama... por
Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama...Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama...
Organizational Strengthening & Team Building Workshop Inasis YAB & Bank Muama...Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
50 visualizações31 slides
2023-Graduan Holistik Peneraju Transformasi- Kapt Dr. Mohd Adib Abd Muin.pptx por
2023-Graduan Holistik Peneraju Transformasi- Kapt Dr. Mohd Adib Abd Muin.pptx2023-Graduan Holistik Peneraju Transformasi- Kapt Dr. Mohd Adib Abd Muin.pptx
2023-Graduan Holistik Peneraju Transformasi- Kapt Dr. Mohd Adib Abd Muin.pptxMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
41 visualizações11 slides
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdf por
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdfCU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdf
CU1 WA4 - Carry out Transportation and Storage Halal Compliance inspection.pdfMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
63 visualizações24 slides
BAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdf por
BAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdfBAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdf
BAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdfMohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
14 visualizações14 slides
Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ... por
Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ...Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ...
Pecutan Terakhir Lailatul Qadar 8 April 2023 17 Ramadan 1444H - Kapt Dr Mohd ...Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
414 visualizações23 slides

Mais de Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia(20)

Último

LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf por
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdfLK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdfagustinusg103
19 visualizações7 slides
Motivasi Meningkatkan Diri por
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan DiriKemindoGroup
13 visualizações8 slides
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Kanaidi ken
9 visualizações18 slides
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf por
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdfLaporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdfECPAT Indonesia
9 visualizações20 slides
Public Relations - Menentukan Masalah por
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan MasalahAdePutraTunggali
22 visualizações23 slides
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Kanaidi ken
10 visualizações12 slides

Último(20)

LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf por agustinusg103
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdfLK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
agustinusg10319 visualizações
Motivasi Meningkatkan Diri por KemindoGroup
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 visualizações
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken9 visualizações
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf por ECPAT Indonesia
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdfLaporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf
ECPAT Indonesia9 visualizações
Public Relations - Menentukan Masalah por AdePutraTunggali
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan Masalah
AdePutraTunggali22 visualizações
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 visualizações
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf por Tias Mutiara
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 18 visualizações
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf por DidikSupriyadi6
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
DidikSupriyadi642 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf por SupriyadiSupriyadi54
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
SupriyadiSupriyadi5430 visualizações
KELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdf por sitiamelliaefendi03
KELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdfKELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdf
KELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdf
sitiamelliaefendi0313 visualizações
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx por randalesmana
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana16 visualizações
RAGAM BAHASA INDONESIA por AzmiMustafa4
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa413 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis... por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training "Harmonisasi PROGRAM CSR/TJSL + Analisis...
Kanaidi ken9 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx por SupriyadiSupriyadi54
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
SupriyadiSupriyadi5424 visualizações
Modul 6 - Pend. ABK.pptx por AzizahRaiza1
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptx
AzizahRaiza115 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 visualizações
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3017 visualizações
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx por ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari93 visualizações
SK TPPK paud 2023.pdf por Komalasari96
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdf
Komalasari9669 visualizações

CU2 WA2 - Carry out Halal Compliance machine and equipment inspection-02.pptx

 • 1. CU 2 :PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE INSPECTION WA 2: CARRY OUT HALAL COMPLIANCE MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION Part 2 By: Captain Dr. Mohd Adib Abd Muin, IFP, CQIF (Islamic Wealth Management) Islamic Business School (IBS), UUM M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 1
 • 2. CURRICULUM OF COMPETENCY UNIT NATIONAL OCCUPATIONAL SKILLS STANDARD (NOSS) FOR: HALAL OPERATION SUPERVISION LEVEL 3 M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 2
 • 3. COMPETENCY PROFILE (CP) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 3
 • 4. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 4
 • 5. PRODUCTION AND OPERATION PROCESS HALAL COMPLIANCE INSPECTION N(M749-004-3:2020-C02) Upon completion of this competency unit, trainees should be able to: 1. Carry out worker’s Halal compliance inspection. 2. Carry out Halal compliance machine and equipment inspection. 3. Carry out Halal compliance premise inspection. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 5
 • 6. RELATED KNIOWLEDGE 2.1 Format and content of machine and equipment inspection checklist. 2.2 Halal compliance requirement for machine and equipment: Processing aid Maintenance tools and equipment Cleaning and sanitising chemical 2.3 Format and content of equipment calibration record. 2.4 Sertu activities. 2.5 Procedure to check machine and equipment functionality. 2.6 Format and content of Halal compliance inspection report for machine and equipment. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 6
 • 7. RELATED SKILLS 2.1 Obtain machine and equipment inspection checklist. 2.2 Check machine and equipment cleanliness. 2.3 Execute sertu activities. 2.4 Check machine and equipment functionality. 2.5 Provide recommendation for non-compliance criteria. 2.6 Prepare machine and equipment inspection report. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 7
 • 8. DALIL AL-QURAN • Firman Allah SWT: َّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫وا‬ُ‫م‬ ِ ‫ر‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ َ ‫َل‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ ‫َل‬ َ َّ ‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ُوا‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ َ ‫َل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ُّ‫ب‬ ِ‫ح‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ . ‫ا‬‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ‫ا‬ ‫َل‬ َ ‫َل‬َ‫ح‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫و‬ ُْْ‫م‬ ِِِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ َّ ‫َّللا‬ ‫وا‬َُُّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah SWT bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu), kerana sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang kepada-Nya sahaja kamu beriman. (Surah al-Maidah: 87-88) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 8
 • 9. DALIL AL-QURAN • Firman Allah SWT: ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda- benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu. (Surah al-Baqarah: 172) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 9
 • 10. KENAPA PERLUNYA PROSES PENGELUARAN DAN OPERASI PATUH HALAL?? Tuntutan yg wajib sebagai umat Islam. • Daripada Abu Abdullah al-Nu'man ibn Basyir r.a. beliau berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga perkara syubhat maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram, umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya.Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkanNya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul darah, yang apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Sumber Rujukan: Abu al-Husin, Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim, Sahih Muslim, Bab akhzu al-halal wa tark al- syubuhat, Dar al-Jil, Bayrut, t.th, no. hadis; 4178, Jld. 5, hlm. 50. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 10
 • 11. SAMB.. Untuk mendapatkan keredhaan dan keberkatan Allah SWT. Memastikan tiada perkara haram dalam setiap proses pengangkutan dan penyimpanan. Tidak berlakunya percampuran dan menyebabkan pencemaran silang dan sebagainya Proses verifikasi halal ke atas third party logistics provider. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 11
 • 12. APA ITU SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN PERALATAN? Senarai semak peralatan ialah alat yang mengesahkan sama ada peralatan di tempat kerja lengkap, berfungsi dengan baik dan diambil kira. Senarai semak hendaklah digunakan setiap kali peralatan digunakan, diangkut, atau disimpan. Senarai semak penyelenggaraan pencegahan ialah rekod terperinci yang menyenaraikan satu siri tugas penyelenggaraan untuk aset tertentu. Tujuannya adalah untuk membimbing juruteknik dan pasukan penyelenggaraan dalam mewujudkan prosedur penyelenggaraan yang konsisten dan boleh dipercayai dalam kemudahan atau perusahaan. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 12
 • 13. APAKAH SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN FASILITI? Senarai semak pemeriksaan ini memantau aktiviti pematuhan di kemudahan. Ia juga berfungsi sebagai penilaian bahaya kepada aktiviti semasa. Pemeriksaan hendaklah dilengkapkan di semua kawasan kemudahan, termasuk kawasan gudang dan pejabat sebagaimana yang berkenaan. Isu hendaklah diringkaskan pada muka surat terakhir. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 13
 • 14. APA YANG PERLU DISERTAKAN PADA SENARAI SEMAK? Contoh yang digariskan di bawah tidak menyenaraikan semua item yang mungkin. Senarai semak terbaik untuk tempat kerja anda ialah senarai yang telah dibangunkan untuk keperluan khusus anda. Walau apa pun format senarai semak, sediakan ruang untuk tandatangan pemeriksa dan tarikh. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 14
 • 15. WHAT SHOULD BE INCLUDED ON THE CHECKLIST? M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 15
 • 16. WHAT IS THE CONTENT OF CALIBRATION RECORD (REKOD PENENTURAN)? Rekod ini mengandungi ID peristiwa, butiran peralatan yang telah ditentukur, strategi penentukuran yang digunakan dan hasil penentukuran (iaitu, sama ada penentukuran lulus atau gagal). Untuk setiap instrumen, rekodkan butiran yang penting untuk penentukuran. Ini termasuk: julat pengukuran,kedua-dua sisihan yang dibenarkan dan ketepatan penentukuran yang diperlukan, dan selang penentukuran. Sisihan yang dibenarkan dan selang penentukuran kadangkala menjadi subjek perbincangan. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 16
 • 17. KEPERLUAN STANDADRD Keperluan Standard Antarabangsa untuk memastikan kebersihan (hygiene) mesin dan perkakas; Risiko Hygiene (Amalan yang dijalankan untuk menjaga kesihatan); Kawal ejen mikrobiologi di mesin; Associated equipment: Fittings Piping tubing M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 17
 • 18. BAHAYA/ HAZARD Bahaya yang boleh dikaitkan dengan pengendalian, penyediaan dan pemprosesan produk boleh timbul daripada: Punca biologi seperti patogen, mikroorganisma atau toksin yang rosak (cth. kemasukan atau pengekalan bakteria, spora, virus, yis/acuan); Punca kimia termasuk daripada bahan pembersih dan pembasmian kuman (cth. pelincir, cecair pembersih, alergen); Punca fizikal seperti bahan asing yang timbul daripada bahan mentah, peralatan atau sumber lain (cth. alergen, perosak, logam, bahan yang digunakan dalam pembinaan mesin/peralatan). M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 18
 • 19. AKTIVITI SERTU Proses sertu adalah proses menyucikan sesuatu daripada najis mughalazah (najis berat) iaitu anjing, babi, dan keturunannya. Sesebuah industri, premis, peralatan, pakaian dan sebagainya yang diyakini terkena najis mughallazah babi, anjing dan keturunan keduanya, wajib disertu dengan satu (1) kali air bercampur tanah dan enam (6) kali air mutlak. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW: Maksudnya: Daripada Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW telah bersabda “Bersihkanlah bekas makanan kamu yang telah dijilat anjing dengan tujuh (7) kali basuhan dan yang pertama daripadanya dengan tanah”. (Hadith Riwayat Muslim) M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 19
 • 20. SAMB.. Isu sertu sering kali mendapat perhatian oleh sesetengah masyarakat Islam dan bukan Islam. Ini kerana kedapatan sesetengah kilang, premis, kapal, hotel milik bukan bumiputera dan sebagainya yang memproses sesuatu produk atau menyediakan menu makanan kepada pelanggan muslim, menggunakan barang untuk memasak atau menggunakan peralatan yang telah terkena najis mughallazah seperti produk yang disahkan mengandungi DNA babi. Ia termasuklah dapur, peralatan memasak, pusat penyembelihan, rumah kediaman, kenderaan dan seumpamanya yang telah tercemar dengan najis mughallazah. Justeru, masyarakat Islam di Malaysia hari ini, amat memerlukan satu garis panduan bagi membersihkan najis mughallazah dengan cara yang betul iaitu menurut perspektif Islam. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 20
 • 21. SAMB.. Terdapat dua cara melakukan sertu mengikut syarak iaitu: Cara sertu dengan menggunakan tanah. Cara sertu dengan menggunakan sabun tanah liat. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 21
 • 22. SERTU DENGAN MENGGUNAKAN TANAH. 1. Langkah pertama ialah menghilangkan segala ain najasat yang ada terlebih dahulu sehingga bersih dan tidak kelihatan ain najasat itu lagi dengan mata kasar. 2. Menyediakan air secukupnya dengan mencampurkan sedikit tanah ke dalamnya sehingga tanah tersebut mengubah warna air mutlak menjadi warna tanah dan meratakan sebatian tersebut. 3. Membasuh tempat atau objek yang terkena najis mughallazah dengan air bercampur tanah tersebut sehingga meratai tempat yang dikehendaki sebagai basuhan pertama. 4. Selepas selesai basuhan pertama, maka hendaklah dibasuh tempat atau objek berkenaan dengan mengulangi proses yang sama sebanyak enam kali lagi menggunakan air mutlak sehingga selesai tujuh basuhan kesemuanya. 5. Pada basuhan kali kedua atau ketiga adalah dibolehkan untuk mencampurkan agen pencuci seperti sabun yang diyakini suci jika diperlukan, begitu juga boleh mencampurkan pewangi pada basuhan kali terakhir, seperti mencampurkannya ketika membersih najis mughallazah pada sofa atau pakaian. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 22
 • 23. SERTU DENGAN MENGGUNAKAN SABUN TANAH LIAT 1. Sediakan air bersih yang mencukupi dan sabun tanah liat. 2. Campurkan sabun tanah liat ke dalam air bersih dengan memastikan sabun dihancurkan. 3. Air telah sedia untuk digunakan bagi proses sertu. 4. Alirkan air sabun tanah liat pada alatan yang hendak disertu untuk menghilangkan najis yang sedia ada bagi memulakan proses sertu. 5. Selepas itu, bersihkan alatan tersebut dengan air mutlak/bersih sebanyak enam (6) kali. 6. Setelah selesai proses sertu, bersihkan alatan tersebut dengan bahan pencuci yang 7. dibenarkan dan mesti disanitasi selama 60 saat. Selepas itu keringkan alatan tersebut. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 23
 • 24. SAMB.. 1. Ahli Jawatankuasa Halal syarikat perlu memastikan perkara yang berkaitan dengan pertukaran/perubahan proses pengeluaran atau penyimpanan dari produk non halal ke produk halal tidak berlaku pada masa depan. 2. Halal Executive ( Pengurusan Kualiti Makanan ) mesti menghubungi JAIN atau JAKIM sekiranya terdapat isu-isu berkaitan halal terutamanya yang melibatkan proses sertu. 3. Pihak syarikat perlu mengemukakan surat permohonan sertu kepada pihak JAIN sekiranya diperlukan. 4. Ahli Jawatankuasa Halal perlu melantik hanya pekerja Muslim sahaja yang akan melakukan sertu. 5. Pegawai JAIN perlu memantau dan mengesahkan proses sertu dilakukan dengan betul mengikut syarak. 6. Surat rasmi pengesahan sertu perlu dikeluarkan oleh pihak JAIN kepada syarikat berkenaan. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 24
 • 25. PROSEDUR UNTUK MEMERIKSA KEFUNGSIAN MESIN DAN PERALATAN. Secara umum, pemeriksaan peralatan asas harus melibatkan perkara berikut: Senarai tugas atau senarai semak berdasarkan strategi atau niat yang ditentukan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan visual keseluruhan kefungsian dan komponen mesin. Pemeriksaan keselamatan, termasuk fungsi failsafe. Pemerhatian operasi. Penilaian pakai. M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 25
 • 26. SUMBER M749-004-3:2020 Halal Operation Supervision Level 3 ISO 12100-1:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic Terminology, methodology ISO 12100-2:2003, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles https://smarthalal.com.my/MHMS_2020.pdf (MHMS) https://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=bW9kdWxlcy9uZXdzOzs7Ow==&utama=panduan&ids=gp4 (MPPHMP) https://smarthalal.com.my/MPPHM_Domestik_2020.pdf MPPHM Domestik 2020 https://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/mpphm2014.pdf M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 26
 • 27. LATIHAN 1 ARAHAN: 1. Latihan berkumpulan. 2. Satu Kumpulan 3-4 orang Sahaja. 3. Sila jawab semua soalan dan hantar kepada sy melalui emel atau whatsapp. mohdadib@uum.edu.my / 0134054974. 4. Hantar selewat-lewatnya pada 04hb Oktober 2023 jam 12:00 tengahari. Soalan: a) Apakah senarai Semak pemeriksaan fasiliti? b) Nyatakan sekurang-kurangnya SEPULUH (10) item yang perlu ada dalam senarai Semak? c) Jelaskan proses sertu dengan menggunakan TANAH dan SABUN TANAH LIAT? M749-004-3:2020-2 - Production & Operation Process Halal Compliance Inspection 27