O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

آموزش بورس

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

آموزش بورس

Baixar para ler offline

بعد از سالها فعالیت در بورس با دوستان تصمیم به راه اندازی این سایت با عنوان بورس 2080 و با هدف ارائه خدمات تحلیلی خبری در حوضه بازار سرمایه و بورس گرفتیم. سایت کاملا مستقل بوده و صرفا با هدف فعالیت در حوضه بورس راه اندازی شده و هیچ نوع گرایش سیاسی نداشته و تلاش دارد در حوضه بورس و اقتصاد بهترین و سرآمدترین باشد. حال اگر جدای از اخبار اقتصادی و بورسی تعدادی اخبار غیر مرتبط در سایت بورس 2080 منتشر شود صرفا جهت اطلاع کاربران عزیز می باشد.
بورس 2080 به برسی شرکت های بورسی بدون جانب داری شخصی از نگاه بنیادی و تکنیکال می پردازد. وهدف اصلی به حداقل رساندن زیان سرمایه گذاران و افزایش سود آوری کاربران می باشد. در این راستا سعی شده که ترکیبی از تمام سلیقه ها با بازدهی سود بالا در نظر گرفته شود. با توجه به تقاضای کاربران و نیاز به سیگنال های خرید سعی بر آن شده است که بصورت روزانه سیگنال های را جهت خرید ارائه دهد. و البته در بازار سرمایه هیچ پیشنهادی بدون خطا نمی باشد. علاوه بر بخش سیگنال ها که جذاب ترین بخش سایت می باشد. سعی می شود که بخش های خبری و تحلیلی نیز در کنار آن عرضه شود.
چرا سایت را بورس 2080 نام گذاری کردیم؟
این نام براساس قانون پارتو جهت ارائه خدمات به کاربران نام گذاری شده است.
2080 به یک مدیر ، معامله گر، تاجر و غیره متذکر می شود که: بر 20 درصد چیزهای مهم تمرکز کنند یعنی از میان کارهای که در طول روز انجام می دهیم تنها 20% دارای اهمیت واقعی هستند آن 20 درصد ، 80% نتایج را تولید می کنند. پس باید این موارد را شناسایی کرد و بر آنها تمرکز نمود. کمک به افرداد جهت رشد و پیشرفت کاری ، استفاده مناسب تری از زمان است و کمک می کند تا دست آوردهای خوب به دست آوردهای فوق العاده تبدیل شوند. حال اگر اصول 2080 را در مورد معاملات در بور س به کار بریم. و در استفاده از آن نهایت احتیاط و خردمندی اعمال کنیم سود سرشاری نسیب مامی گردد.(80 درصد سود ما حاصل 20درصد معاملات در بورس می باشد.اگر بتوانیم تمرکز بر این 20درصد را بیشتر کنیم و با تحلیل و مطالعه خرید و فروش کنیم به طور چشم گیری زیانها در معاملات کاهش پیدا می کند.)
نتیجه: 20درصد معاملات ما 80درصد سود مارا تامین می کند پس باید تمرکز ما بر 20درصد معاملات قرار دهیم . مدیریت سایت بورس 2080 سعی دارد کاربران خود را بر اساس قانون 2080 به سود آوری برساند.
تنها هوشمندانه کار نکنیم. بلکه هوشمندانه بر روی کارهای درست و مهم فعالیت کنیم.
معاملات سبزی برای شما آرزو می کنیم.
مدیریت بورس 2080

بعد از سالها فعالیت در بورس با دوستان تصمیم به راه اندازی این سایت با عنوان بورس 2080 و با هدف ارائه خدمات تحلیلی خبری در حوضه بازار سرمایه و بورس گرفتیم. سایت کاملا مستقل بوده و صرفا با هدف فعالیت در حوضه بورس راه اندازی شده و هیچ نوع گرایش سیاسی نداشته و تلاش دارد در حوضه بورس و اقتصاد بهترین و سرآمدترین باشد. حال اگر جدای از اخبار اقتصادی و بورسی تعدادی اخبار غیر مرتبط در سایت بورس 2080 منتشر شود صرفا جهت اطلاع کاربران عزیز می باشد.
بورس 2080 به برسی شرکت های بورسی بدون جانب داری شخصی از نگاه بنیادی و تکنیکال می پردازد. وهدف اصلی به حداقل رساندن زیان سرمایه گذاران و افزایش سود آوری کاربران می باشد. در این راستا سعی شده که ترکیبی از تمام سلیقه ها با بازدهی سود بالا در نظر گرفته شود. با توجه به تقاضای کاربران و نیاز به سیگنال های خرید سعی بر آن شده است که بصورت روزانه سیگنال های را جهت خرید ارائه دهد. و البته در بازار سرمایه هیچ پیشنهادی بدون خطا نمی باشد. علاوه بر بخش سیگنال ها که جذاب ترین بخش سایت می باشد. سعی می شود که بخش های خبری و تحلیلی نیز در کنار آن عرضه شود.
چرا سایت را بورس 2080 نام گذاری کردیم؟
این نام براساس قانون پارتو جهت ارائه خدمات به کاربران نام گذاری شده است.
2080 به یک مدیر ، معامله گر، تاجر و غیره متذکر می شود که: بر 20 درصد چیزهای مهم تمرکز کنند یعنی از میان کارهای که در طول روز انجام می دهیم تنها 20% دارای اهمیت واقعی هستند آن 20 درصد ، 80% نتایج را تولید می کنند. پس باید این موارد را شناسایی کرد و بر آنها تمرکز نمود. کمک به افرداد جهت رشد و پیشرفت کاری ، استفاده مناسب تری از زمان است و کمک می کند تا دست آوردهای خوب به دست آوردهای فوق العاده تبدیل شوند. حال اگر اصول 2080 را در مورد معاملات در بور س به کار بریم. و در استفاده از آن نهایت احتیاط و خردمندی اعمال کنیم سود سرشاری نسیب مامی گردد.(80 درصد سود ما حاصل 20درصد معاملات در بورس می باشد.اگر بتوانیم تمرکز بر این 20درصد را بیشتر کنیم و با تحلیل و مطالعه خرید و فروش کنیم به طور چشم گیری زیانها در معاملات کاهش پیدا می کند.)
نتیجه: 20درصد معاملات ما 80درصد سود مارا تامین می کند پس باید تمرکز ما بر 20درصد معاملات قرار دهیم . مدیریت سایت بورس 2080 سعی دارد کاربران خود را بر اساس قانون 2080 به سود آوری برساند.
تنها هوشمندانه کار نکنیم. بلکه هوشمندانه بر روی کارهای درست و مهم فعالیت کنیم.
معاملات سبزی برای شما آرزو می کنیم.
مدیریت بورس 2080

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (9)

Semelhante a آموزش بورس (14)

Anúncio

آموزش بورس

  1. 1. ‫اول‬ ‫قسمت‬ ‫بورس‬ ‫آموزش‬ ‫مقدمه‬ ‫تاریخچه‬ ‫چیست؟‬ ‫بورس‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫بورس‬ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫چه‬
  2. 2. ‫مقدمه‬ ‫ی‬‫همه‬‫افراد‬‫ی‬‫جامعه‬‫ما‬‫بورس‬‫را‬‫شناسند‬‫نمی‬‫و‬‫با‬‫ی‬‫نحوه‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫در‬‫آن‬‫و‬‫فواید‬‫و‬‫های‬‫سودمندی‬‫ناشی‬ ‫از‬‫آن‬‫آشنا‬‫نیستند‬.‫این‬‫در‬‫حالی‬‫است‬‫که‬‫آشنایی‬‫با‬‫بورس‬‫و‬‫فعالیت‬‫در‬‫آن‬‫تواند‬‫می‬‫در‬‫زندگی‬‫اقتصادی‬‫م‬‫ردم‬ ‫بسیار‬‫مؤثر‬‫باشد‬.‫تا‬‫همین‬‫های‬‫سال‬،‫اخیر‬‫بیشتر‬‫مردم‬‫اندازهای‬‫پس‬‫خود‬‫را‬‫فقط‬‫در‬‫ها‬‫بانک‬‫نگهداری‬‫کرد‬‫می‬‫ند‬‫و‬ ‫با‬‫های‬‫راه‬‫دیگر‬‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫اندوخته‬‫خود‬‫آشنا‬‫نبودند‬.‫اما‬‫امروزه‬‫بسیار‬‫شنیده‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫راه‬‫دیگری‬‫هم‬ ‫برای‬‫استفاده‬‫از‬‫اندازها‬‫پس‬‫وجود‬‫دارد‬‫و‬‫آن‬‫این‬‫است‬‫که‬‫یک‬‫فرد‬‫عادی‬‫تواند‬‫می‬‫در‬‫مالکیت‬‫واحدهای‬‫تولیدی‬‫و‬ ‫تجاری‬‫بزرگ‬‫مشارکت‬‫نماید‬‫و‬‫از‬‫نتایج‬‫مشارکت‬‫و‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫خود‬‫به‬‫سادگی‬‫مند‬‫بهره‬‫شود‬.‫اما‬‫به‬‫راستی‬ ‫چگونه‬‫ممکن‬‫است‬‫یک‬‫فرد‬‫عادی‬‫با‬‫ای‬‫سرمایه‬‫اندک‬‫در‬‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫بزرگی‬‫شریک‬‫شود‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫نه‬ ‫شرکای‬‫خود‬‫را‬‫شناسد‬‫می‬‫و‬‫نه‬‫امکان‬‫کسب‬‫اطالع‬‫از‬‫ی‬‫نحوه‬،‫فعالیت‬‫میزان‬،‫ها‬‫هزینه‬‫درآمدها‬‫و‬...‫دارد؛‬ ‫گذشته‬‫از‬،‫این‬‫ا‬‫اصال‬‫چنین‬‫کسی‬‫چگونه‬‫تواند‬‫می‬‫از‬‫حساب‬‫و‬‫دخل‬‫و‬‫خرج‬‫این‬‫مرکز‬‫تولیدی‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫مشارک‬‫ت‬ ‫کرده‬‫است‬‫آگاهی‬‫پیدا‬‫کند؟‬ ‫در‬‫پاسخ‬‫به‬‫این‬‫سوال‬‫باید‬‫گفت‬،‫که‬‫بورس‬‫امکان‬‫هر‬‫آنچه‬‫را‬‫که‬‫برای‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫و‬‫مشارکت‬‫در‬‫این‬‫مراکز‬‫الزم‬ ‫است‬‫فراهم‬‫آورده‬‫و‬‫عالوه‬‫بر‬‫نظارت‬‫دقیق‬‫بر‬‫های‬‫فعالیت‬‫این‬،‫مراکز‬‫مطابق‬‫قانون‬‫مدافع‬‫حقوق‬‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫است‬. ‫در‬‫این‬‫کتاب‬‫سعی‬‫شده‬‫است‬‫خواننده‬‫با‬‫سازوکارهای‬‫قانونی‬‫بورس‬‫آشنا‬‫شود‬‫و‬‫با‬‫توضیحات‬‫ساده‬‫در‬‫مورد‬ ‫های‬‫فعالیت‬‫مختلف‬،‫آن‬‫از‬‫جمله‬‫ی‬‫نحوه‬‫خرید‬‫و‬،‫فروش‬‫های‬‫راه‬‫مختلف‬،‫گذاری‬‫سرمایه‬‫فواید‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫و‬.... ‫آگاهی‬‫پیدا‬‫کند‬‫و‬‫اطالعات‬‫اساسی‬‫و‬‫ی‬‫اولیه‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خود‬‫را‬‫کسب‬‫نماید‬.
  3. 3. ‫تاریخچه‬ ‫ی‬‫اندیشه‬‫ایجاد‬‫بورس‬‫زمانی‬‫شکل‬‫گرفت‬‫که‬‫ای‬‫عده‬‫از‬‫بازرگانان‬‫اروپایی‬‫از‬‫های‬‫فعالیت‬‫تجاری‬‫خود‬‫ضرر‬،‫کردند‬‫بنابرای‬‫ن‬‫به‬‫فکر‬ ‫حلی‬‫راه‬‫افتادند‬‫تا‬‫به‬‫ی‬‫وسیله‬‫آن‬‫بتوانند‬‫جلوی‬‫این‬‫ضرر‬‫را‬‫بگیرند‬‫و‬‫یا‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫حداقل‬‫برسانند‬.‫نتیجه‬‫آن‬‫شد‬‫که‬‫ت‬‫عدادی‬‫از‬ ‫بازرگانان‬‫ای‬‫عده‬‫را‬‫در‬‫های‬‫فعالیت‬‫خود‬‫شریک‬‫کردند‬‫تا‬‫با‬‫این‬‫روش‬‫سود‬‫و‬‫زیان‬‫احتمالی‬‫را‬‫با‬‫آنها‬‫تقسیم‬‫کنند‬.‫این‬‫ت‬‫جربه‬ ‫آمیز‬‫موفقیت‬‫بود‬‫لذا‬‫به‬‫تدریج‬‫هر‬‫تاجری‬‫سعی‬‫کرد‬‫می‬‫تا‬‫های‬‫فعالیت‬‫تجاری‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫این‬‫روش‬‫ادامه‬‫دهد؛‬‫به‬‫خصوص‬‫که‬‫این‬ ‫روش‬‫برای‬‫افرادی‬‫که‬‫های‬‫فعالیت‬‫بزرگ‬‫اقتصادی‬‫انجام‬‫دادند‬‫می‬‫بسیار‬‫تر‬‫مطلوب‬‫بود‬.‫رفته‬‫رفته‬‫این‬‫تجربه‬‫قانونمند‬‫شد‬‫و‬‫به‬ ‫تشکیل‬‫های‬‫شرکت‬‫سهامی‬‫تبدیل‬‫گردید‬.‫اولین‬‫تجربه‬‫مربوط‬‫به‬‫تشکیل‬‫یک‬‫شرکت‬‫سهامی‬‫در‬‫کشور‬‫روسیه‬‫بود‬‫که‬‫در‬ ‫سال‬1353‫میالدی‬‫تصمیم‬‫گرفت‬‫کاالهایی‬‫را‬‫بدون‬‫این‬‫که‬‫آفریقا‬‫را‬‫دور‬،‫بزند‬‫از‬‫شمال‬‫اروپا‬‫به‬‫شرق‬‫آسیا‬‫و‬‫چین‬‫ببر‬‫د‬‫و‬‫این‬ ‫کاری‬‫بود‬‫که‬‫احتمال‬‫ضرر‬‫در‬‫آن‬‫بیشتر‬‫بود‬.‫برای‬‫انجام‬‫این‬‫کار‬‫ای‬‫عده‬‫از‬‫تجار‬‫ی‬‫سرمایه‬‫الزم‬‫را‬‫تأمین‬‫کردند‬‫و‬‫هر‬‫کس‬‫به‬ ‫نسبت‬‫ی‬‫سرمایه‬‫خود‬‫در‬‫سود‬‫و‬‫زیان‬‫شرکت‬‫شریک‬‫شد‬‫و‬‫این‬‫کار‬‫با‬‫موفقیت‬‫صورت‬‫گرفت‬.‫بعدها‬‫با‬‫گسترش‬‫مبادالت‬‫در‬‫اروپا‬ ‫به‬‫های‬‫سرمایه‬‫زیادتر‬‫و‬‫شرکای‬‫بیشتری‬‫نیاز‬‫شد‬.‫برای‬‫این‬‫کار‬‫نیاز‬‫به‬‫مراکزی‬‫بود‬‫تا‬‫بتوان‬‫بین‬‫گذاران‬‫سرمایه‬‫و‬‫س‬‫پذیران‬‫رمایه‬ ‫رابطه‬‫برقرار‬‫کرد‬.‫چنین‬‫مراکزی‬‫تأسیس‬‫شدند‬‫و‬‫بورس‬‫نام‬‫گرفتند‬.‫اولین‬‫بورس‬‫دنیا‬‫در‬‫قرن‬‫هفدهم‬‫میالدی‬‫در‬‫شهر‬ ‫آمستردام‬‫هلند‬‫تشکیل‬‫شد‬‫و‬‫امروز‬‫اکثر‬‫کشورهای‬‫جهان‬‫دارای‬‫بورس‬‫هستند‬.‫در‬‫ایران‬‫نیز‬‫در‬‫سال‬1345‫قانون‬‫تشکیل‬ ‫بورس‬‫به‬‫تصویب‬‫رسید‬‫و‬‫از‬15‫ماه‬‫بهمن‬‫سال‬1346‫آغاز‬‫به‬‫کار‬‫کرد‬.
  4. 4. ‫چیست؟‬ ‫بورس‬ ‫برای‬‫شناخت‬‫بورس‬‫و‬‫آشنایی‬‫بیشتر‬‫با‬‫آن‬‫بهتر‬‫است‬‫از‬"‫بازار‬"‫و‬‫تعریف‬‫آن‬‫شروع‬‫کنیم‬.‫در‬‫یک‬‫تعریف‬،‫ساده‬‫توان‬‫می‬‫گفت‬،‫که‬‫بازار‬ ‫مکانی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫صورت‬‫گیرد؛‬‫می‬‫و‬‫تر‬‫ساده‬‫این‬‫است‬‫که‬‫بگوییم‬‫هرگاه‬‫شرایطی‬‫فراهم‬‫شود‬‫که‬‫بین‬‫خریدار‬‫و‬ ‫فروشنده‬‫رابطه‬‫برقرار‬‫شود‬‫و‬‫ای‬‫معامله‬‫صورت‬‫پذیرد‬‫بازار‬‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬.‫این‬‫شرایط‬‫تواند‬‫می‬‫مکان‬‫خاصی‬‫باشد‬‫یا‬‫شب‬‫ای‬‫که‬ ‫ارتباطی‬‫مثل‬‫اینترنت‬. ‫در‬‫بازارها‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫دو‬‫نوع‬،‫دارایی‬‫های‬‫دارایی‬‫واقعی‬‫و‬‫های‬‫دارایی‬،‫مالی‬‫مورد‬‫معامله‬‫قرار‬‫گیرند‬‫می‬.‫های‬‫دارایی‬‫واقعی‬‫همان‬ ‫های‬‫دارایی‬‫فیزیکی‬‫هستند‬‫مثل‬،‫زمین‬‫ساختمان‬‫و‬‫انواع‬‫کاال‬‫مانند‬،‫ماشین‬‫لوازم‬‫خانگی‬‫و‬....‫اما‬‫های‬‫دارایی‬‫مالی‬‫های‬‫دارایی‬ ‫کاغذی‬‫و‬‫بهتر‬‫بگوییم‬‫اسنادی‬،‫هستند‬‫مثل‬‫سهام‬‫و‬‫اوراق‬‫مشارکت‬.‫بورس‬‫بازاری‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫های‬‫دارایی‬‫مختلف‬‫مورد‬‫معامله‬ ‫قرار‬‫گیرد‬‫می‬.‫از‬‫این‬،‫رو‬‫انواع‬‫ها‬‫بورس‬‫را‬‫توان‬‫می‬‫به‬‫سه‬‫ی‬‫دسته‬‫کلی‬‫بورس‬،‫کاال‬‫بورس‬‫ارز‬‫و‬‫بورس‬‫اوراق‬‫بهادار‬‫بندی‬‫طبقه‬‫کرد‬. 1.‫بورس‬‫کاال‬:‫بازاری‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫کاالهای‬‫معین‬‫صورت‬‫گیرد‬‫می‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫منظم‬‫و‬‫دائم‬‫فعال‬‫است‬‫بورس‬‫کاال‬‫نام‬‫دارد‬.‫د‬‫ر‬ ‫بورس‬‫کاال‬‫ا‬‫معموال‬‫مواد‬‫خام‬‫و‬‫مواد‬‫اولیه‬‫مورد‬‫معامله‬‫قرار‬‫گیرد‬‫می‬.‫هر‬‫بورس‬‫کاالیی‬‫را‬‫با‬‫نام‬‫همان‬‫کاالیی‬‫که‬‫مورد‬‫معامله‬‫قرار‬ ‫گیرد‬‫می‬‫گذاری‬‫نام‬‫کنند‬‫می‬.‫ا‬‫مثال‬‫بورس‬‫نفت‬‫و‬‫بورس‬‫گندم‬. 2.‫بورس‬‫ارز‬:‫در‬‫بورس‬،‫ارز‬‫همان‬‫طور‬‫که‬‫از‬‫نام‬‫آن‬‫مشخص‬،‫است‬‫کار‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫های‬‫پول‬‫خارجی‬‫انجام‬‫گیرد‬‫می‬.‫این‬‫بورس‬‫در‬ ‫کشور‬‫ما‬‫فعال‬‫نیست‬‫اما‬‫در‬‫کشورهای‬‫پیشرفته‬‫فعالیت‬‫گیری‬‫چشم‬‫دارد‬. 3.‫بورس‬‫اوراق‬‫بهادار‬:‫در‬‫بورس‬‫اوراق‬‫بهادار‬‫های‬‫دارایی‬‫مالی‬‫از‬‫قبیل‬،‫سهام‬‫اوراق‬‫مشارکت‬‫و‬...‫مورد‬‫معامله‬‫قرار‬‫گیرد‬‫می‬.‫در‬،‫ایران‬ ‫به‬‫بازار‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫اوراق‬‫بهادار‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫رسمی‬‫و‬‫دائمی‬‫در‬‫محل‬‫معینی‬‫تشکیل‬‫شود‬‫می‬"‫بورس‬‫اوراق‬‫بهادار‬"‫گویند‬‫می‬‫ولی‬ ‫ما‬‫در‬‫این‬‫نوشته‬‫برای‬‫اختصار‬‫آن‬‫را‬‫بورس‬‫یا‬‫بورس‬‫اوراق‬‫بهادار‬‫گوییم‬‫می‬.
  5. 5. ‫کند؟‬‫می‬ ‫چه‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫بورس‬ ‫کار‬‫اصلی‬‫بورس‬‫اوراق‬‫بهادار‬‫این‬‫است‬‫که‬‫ای‬‫زمینه‬‫فراهم‬‫آورد‬‫می‬‫تا‬‫دو‬‫گروه‬‫از‬،‫مردم‬‫به‬‫طور‬،‫قانونی‬‫در‬‫یک‬‫فعالیت‬‫اقتصادی‬‫شریک‬‫و‬‫عالوه‬‫بر‬‫تأمی‬‫ن‬ ‫نیازهای‬،‫یکدیگر‬‫از‬‫منفعت‬‫و‬‫سود‬‫این‬‫فعالیت‬‫مند‬‫بهره‬‫شوند‬.‫این‬‫دو‬‫گروه‬‫گذاران‬‫سرمایه‬‫و‬‫پذیران‬‫سرمایه‬‫باشند‬‫می‬. ‫ا‬‫اصوال‬‫در‬‫یک‬‫بندی‬‫تقسیم‬،‫ساده‬‫افراد‬‫جامعه‬‫را‬‫توان‬‫می‬‫به‬‫دو‬‫گروه‬‫تقسیم‬‫کرد؛‬‫یک‬‫گروه‬‫کسانی‬‫که‬،‫پول‬‫سرمایه‬‫و‬‫یا‬‫انداز‬‫پس‬‫دارند‬‫اما‬‫ت‬‫نمی‬‫وانند‬‫با‬‫آن‬‫کار‬ ‫کنند‬‫و‬‫گروه‬‫دوم‬‫کسانی‬‫که‬‫توانایی‬‫انجام‬‫های‬‫فعالیت‬‫اقتصادی‬‫دارند‬‫اما‬‫سرمایه‬‫و‬‫پول‬‫کافی‬‫ندارند‬.‫این‬‫دو‬‫گروه‬‫عالوه‬‫بر‬‫این‬‫که‬‫یکدیگر‬‫را‬‫نمی‬‫شناسند‬‫و‬ ‫تعداد‬‫آنها‬‫نیز‬‫کم‬‫نیست‬‫دارای‬‫های‬‫ویژگی‬‫مختلفی‬‫هستند‬.‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫ی‬‫همه‬‫گذاران‬‫سرمایه‬‫به‬‫یک‬‫اندازه‬‫انداز‬‫پس‬‫ندارند‬.‫برخی‬‫دارای‬‫مبالغ‬‫ان‬‫دک‬‫و‬ ‫برخی‬‫صاحب‬‫مبالغ‬‫کالن‬،‫باشند‬‫می‬‫ی‬‫سلیقه‬‫این‬‫افراد‬‫هم‬‫برای‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫متفاوت‬،‫است‬‫ا‬‫مثال‬‫ای‬‫عده‬‫تمایل‬‫به‬‫سود‬‫کم‬‫در‬‫مدت‬‫کوتاه‬‫دارند‬‫و‬‫ع‬‫ای‬‫ده‬‫به‬ ‫دنبال‬‫سود‬‫بیشتر‬‫ولی‬‫در‬‫اند‬‫درازمدت‬‫و‬‫ها‬‫ده‬‫ویژگی‬‫دیگر‬. ‫پذیران‬‫سرمایه‬‫نیز‬‫از‬‫های‬‫ویژگی‬‫مختلف‬،‫برخوردارند‬‫برای‬،‫مثال‬‫هر‬‫گروه‬‫در‬‫ی‬‫زمینه‬‫خاصی‬‫فعالیت‬،‫کنند‬‫می‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫نوع‬‫شان‬‫فعالیت‬‫سودهای‬‫م‬‫تفاوتی‬ ‫پرداخت‬،‫کنند‬‫می‬‫در‬‫ی‬‫اداره‬‫مراکز‬‫تولیدی‬‫خود‬‫ی‬‫سلیقه‬‫متفاوت‬‫دارند‬‫و‬...‫حال‬‫با‬‫این‬‫همه‬‫های‬‫ویژگی‬‫متفاوت‬‫چگونه‬‫توان‬‫می‬‫بین‬‫این‬‫دو‬‫گروه‬‫رابطه‬‫ب‬‫رقرار‬ ‫کرد‬‫تا‬‫ی‬‫همه‬‫آنها‬‫ضمن‬‫قبول‬‫شرایط‬‫یکدیگر‬‫حاضر‬‫به‬‫شراکت‬‫شوند؟‬‫یکی‬‫از‬‫کارهای‬‫اساسی‬‫بورس‬‫همین‬‫است‬‫که‬‫با‬‫ایجاد‬‫یک‬‫فضای‬‫مناسب‬‫و‬‫ق‬‫انونمند‬ ‫ای‬‫زمینه‬‫فراهم‬‫آورد‬‫تا‬‫از‬‫طریق‬‫آن‬‫برآوردن‬‫تمامی‬‫های‬‫خواسته‬‫قانونی‬‫طرفین‬‫با‬‫حفظ‬‫حقوق‬‫آنها‬‫میسر‬‫شود‬.‫بورس‬‫یک‬‫مشکل‬‫بسیار‬‫بزرگ‬‫دیگر‬‫را‬‫ن‬‫یز‬‫حل‬ ‫کرده‬،‫است‬‫به‬‫طوری‬‫که‬‫توان‬‫می‬‫ادعا‬‫کرد‬‫حل‬‫این‬‫مشکل‬‫باعث‬‫گسترش‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫یافتگی‬‫توسعه‬‫و‬‫پیشرفت‬‫تر‬‫سریع‬‫کشورهای‬‫ج‬‫هان‬ ‫شده‬‫است‬.‫آن‬‫مشکل‬‫این‬‫است‬‫که‬‫اگر‬‫افراد‬‫مختلفی‬‫که‬‫با‬‫های‬‫سرمایه‬‫متفاوت‬‫وارد‬‫بورس‬‫شده‬‫و‬‫در‬‫های‬‫فعالیت‬‫اقتصادی‬‫بزرگ‬‫شریک‬،‫شوند‬‫می‬ ،‫بخواهند‬‫در‬‫هر‬‫زمان‬‫که‬‫تصمیم‬،‫بگیرند‬‫سهم‬‫و‬‫ی‬‫سرمایه‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫قیمت‬‫مناسب‬،‫بفروشند‬‫باید‬‫چه‬‫کار‬‫کنند؟‬‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫اگر‬‫فردی‬100‫سهم‬‫از‬125 ‫میلیون‬‫سهم‬‫یک‬‫ی‬‫کارخانه‬‫سیمان‬‫را‬‫دارا‬‫باشد‬‫و‬‫تصمیم‬‫بگیرد‬‫آن‬‫را‬‫همین‬‫امروز‬‫بفروشد‬‫چگونه‬‫تواند‬‫می‬‫قیمت‬‫سهام‬‫خود‬‫را‬‫مشخص‬‫کند؟‬‫چطور‬‫می‬‫تواند‬ ‫قیمت‬‫کارخانه‬‫را‬‫محاسبه‬‫نماید‬‫تا‬‫براساس‬‫آن‬‫قیمت‬‫سهم‬‫خود‬‫را‬‫مشخص‬‫کند؟‬‫چه‬‫قدر‬،‫زمان‬‫چه‬‫تعداد‬‫افراد‬‫و‬‫چقدر‬‫هزینه‬‫برای‬‫این‬‫کار‬‫الزم‬‫است؟‬‫و‬... ‫بورس‬‫این‬‫مشکل‬‫را‬‫حل‬‫کرده‬‫و‬‫سازوکاری‬‫را‬‫طراحی‬‫کرده‬‫است‬‫که‬‫هر‬‫فرد‬‫با‬‫هر‬‫میزان‬،‫سهم‬‫در‬‫هر‬‫روز‬‫تصمیم‬‫به‬‫فروش‬‫سهامش‬‫بگیرد‬‫بتواند‬‫از‬‫قیمت‬ ‫سهام‬‫خود‬‫آگاه‬‫شود‬‫و‬‫یا‬‫حتی‬‫اگر‬‫تصمیم‬‫به‬‫فروش‬‫نداشته‬‫باشد‬‫قیمت‬‫روز‬‫سهام‬‫خود‬‫را‬‫بداند‬. ‫بورس‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ 2080

×