O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

چگونه ایده‌‌ای فوق العاده برای استارتاپ‌تان پیدا کنید

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

چگونه ایده‌‌ای فوق العاده برای استارتاپ‌تان پیدا کنید

Baixar para ler offline

فکر می‌کنید ایده‌ی استارتاپی‌تان فوق العاده است؟ استارتاپ‌ها قرار است راه حل‌های خلاقانه برای مشکلات فعلی پیدا کنند. بعضی ایده‌های استارتاپی نیز محصولی را معرفی می‌کنند که تا قبل از آن وجود نداشته و کسی هم به آن نیازی نداشته است مثل آی‌پاد. اگر احساس می‌کنید ایده‌تان به رفع هیچ مشکلی کمک نمی‌کند خیلی راحت کنارَش بگذارید. هیچ‌کس به آن نیازی ندارد نه شما و نه مشتریان‌تان. اما ناامید نشوید. در دنیای امروزه ما در محاصره‌ی کوهی از مشکلات و مسائل حل نشده هستیم. برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد و گره‌ی حداقل یکی از این مشکلات می‌تواند به دست ایده‌های شما باز شود.
http://www.modirinfo.com/content/4/18253/

فکر می‌کنید ایده‌ی استارتاپی‌تان فوق العاده است؟ استارتاپ‌ها قرار است راه حل‌های خلاقانه برای مشکلات فعلی پیدا کنند. بعضی ایده‌های استارتاپی نیز محصولی را معرفی می‌کنند که تا قبل از آن وجود نداشته و کسی هم به آن نیازی نداشته است مثل آی‌پاد. اگر احساس می‌کنید ایده‌تان به رفع هیچ مشکلی کمک نمی‌کند خیلی راحت کنارَش بگذارید. هیچ‌کس به آن نیازی ندارد نه شما و نه مشتریان‌تان. اما ناامید نشوید. در دنیای امروزه ما در محاصره‌ی کوهی از مشکلات و مسائل حل نشده هستیم. برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد و گره‌ی حداقل یکی از این مشکلات می‌تواند به دست ایده‌های شما باز شود.
http://www.modirinfo.com/content/4/18253/

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a چگونه ایده‌‌ای فوق العاده برای استارتاپ‌تان پیدا کنید (20)

Mais de Modirinfo (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

چگونه ایده‌‌ای فوق العاده برای استارتاپ‌تان پیدا کنید

  1. 1. ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫فرزندتان‬‫کارآفری‬‫ن‬‫ک‬ ‫پیدا‬ ‫تان‬‫استارتاپ‬ ‫برای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫ای‬‫ایده‬ ‫چگونه‬‫نید‬
  2. 2. 2 ‫است‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫تان‬‫استارتاپی‬ ‫ی‬‫ایده‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫فکر‬‫؟‬ ‫اگر‬‫احساس‬‫کنید‬‫می‬‫تان‬‫ایده‬‫به‬‫رفع‬‫هیچ‬‫مشکلی‬‫کمک‬‫کند‬‫نمی‬‫خیلی‬‫ر‬‫احت‬ ‫کنارش‬‫بگذارید‬. ‫کس‬‫هیچ‬‫به‬‫آن‬‫نیازی‬‫ندارد‬‫نه‬‫شما‬‫و‬‫نه‬‫تان‬‫مشتریان‬.‫اما‬‫ناامید‬‫نشوید‬. ‫قبل‬‫از‬‫اجرایی‬‫کردن‬‫هر‬‫ای‬‫ایده‬‫باید‬‫مطمئن‬‫شویدکه‬‫ارزش‬‫تمام‬‫ها‬‫تالش‬‫و‬ ‫های‬‫هزینه‬‫آینده‬‫را‬‫دارد‬. ‫در‬‫ادامه‬‫به‬‫هایی‬‫نکته‬‫برای‬‫یافتن‬ ‫های‬‫ایده‬‫خالقانه‬‫و‬‫کاربردی‬‫اشاره‬‫می‬‫کنیم‬:
  3. 3. 3 1.‫کنید‬ ‫باز‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫تان‬‫چشمان‬
  4. 4. 4 2.‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تان‬‫ایده‬
  5. 5. 5 3.‫کنید‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬
  6. 6. 6 4.‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ها‬‫هزینه‬‫کنید‬
  7. 7. 7 ‫گاهی‬‫تان‬‫ذهن‬ ‫صندوقچه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ایده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫نیایند‬ ‫بیرون‬ ‫و‬ ‫بمانند‬ ‫محبوس‬. ‫ای‬‫ایده‬ ‫خرج‬ ‫را‬ ‫اندازتان‬ ‫پس‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنید‬‫اش‬‫نیستید‬ ‫مطمئن‬.
  8. 8. 8 http://www.modirinfo.com/content/4/18253/

×