O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

مراجعة ليلة الامتحان دين للصف الأول الثانوي

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Grammer m 1
Grammer m 1
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a مراجعة ليلة الامتحان دين للصف الأول الثانوي (7)

Mais de ملزمتي (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

مراجعة ليلة الامتحان دين للصف الأول الثانوي

  1. 1. 1 : ً‫ال‬‫أو‬: ‫توحيد‬ ‫س‬1‫أذكرها‬ ، ‫معان‬ ‫ثالث‬ ‫للتوحيد‬ : ‫س‬2‫؟‬ ‫التوحيد‬ ‫علم‬ ‫ُنسب‬‫ي‬ ‫لمن‬ : ‫س‬3‫؟‬ ‫الدعوة‬ ‫تبلغه‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫التكليفية‬ ‫األحكام‬ ‫وما‬ ‫التكليف‬ ‫معنى‬ ‫ما‬ : ‫س‬4‫؟‬ ‫هى‬ ‫فما‬ ‫شروط‬ ‫أربعة‬ ‫للتكليف‬ : ‫س‬5:‫وجوبها‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫وما‬ ‫بالمعرفة‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬) ‫فقط‬ ‫أدبى‬ ( ‫س‬6) ‫فقط‬ ‫أدبى‬ ( : ‫يأتى‬ ‫ما‬ ‫أكمل‬ : ‫أ‬‌-‌:‌ٞٛ‌ٌْ‫اُح‬..................................................... ‫ة‬‌-:‌ٞٛ‌‫اُٞاعت‬.................................................. ‫جـ‬-: ‫هو‬ ‫الجائز‬................................................... ‫ء‬–................................................... : ‫المستحيل‬ : ‫منطق‬ : ‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬ ‫س‬1‫المنطق‬ ‫علم‬ ‫نشأة‬ ‫عن‬ ‫تكلمى‬ : ‫س‬2‫فائدته؟‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫موضوعه‬ ‫وما‬ ‫المنطق‬ ‫علم‬ ‫تعريف‬ ‫هو‬ ‫ما‬ : ‫س‬3‫المنطق؟‬ ‫بعلم‬ ‫األشتغال‬ ‫حكم‬ ‫ما‬ : ‫س‬4‫بي‬ :‫؟‬ ‫التمثيل‬ ‫مع‬ ‫التصور‬ ‫معنى‬ ‫ن‬ ‫س‬5::‫يأتى‬ ‫لما‬ ‫مثل‬ ‌ٟ‫رصٞس‌ضشٝس‬ ‌ٟ‫رصٞس‌ٗظش‬ ‌ٟ‫رصذ٣ن‌ضشٝس‬ ٟ‫رصذ٣ن‌ٗظش‬ ‫س‬6‫الرازى‬ ‫وعند‬ ‫الحكماء‬ ‫عند‬ ‫التصديق‬ ‫معنى‬ ‫ما‬ :
  2. 2. 2 ‫الحديث‬ : ‫ا‬ً‫ث‬‫ثال‬(‫ع‬‫ل‬‫م‬‫ي‬–‫أ‬‫د‬‫ب‬‫ي‬) : ‫بالنيات‬ ‫األعمال‬ : ‫األول‬ ‫الحديث‬ ‫س‬1:ّ‫ي‬‫ب‬‫بالنيات‬ " ‫اآلتية‬ ‫الكلمات‬ ‫معانى‬ ‫ن‬–‫هجرته‬–‫يصيبها‬–" ‫ينكحها‬ ‫س‬2:‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫قوله‬ ‫فى‬ ‫الباء‬ ‫نوع‬ ‫ما‬‫؟‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫الحديث‬ ‫معنى‬ ‫وما‬ ‫"؟‬ ‫بالنيات‬ " ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫س‬3:‫ذلك؟‬ ‫وسبب‬ ‫منزلته‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫مبي‬ ‫بأسلوبك‬ ‫الحديث‬ ‫اشرح‬ ‫س‬4:‫الحديث؟‬ ‫إليه‬ ‫يرشد‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫اذكر‬ : ‫الثانى‬ ‫الحديث‬"‫قتاله‬ ‫و‬ ‫المسلم‬ ‫سباب‬ ‫من‬ ‫التحذير‬ " ‫س‬1:ّ‫ي‬‫ب‬‫المسلم‬ ‫سباب‬ " ‫اآلتية‬ ‫الكمات‬ ‫معانى‬ ‫ن‬–‫فسوق‬–‫؟‬ " ‫قتاله‬ ‫س‬2:‫الحديث؟‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫بالكفر‬ ‫المراد‬ ‫ما‬ ‫س‬3‫بأسلوبك؟‬ ‫الحديث‬ ‫اشرح‬ : ‫س‬4‫الحديث؟‬ ‫إليه‬ ‫يرشد‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫اذكر‬ : " ‫المسلم‬ ‫صفة‬ " :‫الثالث‬ ‫الحديث‬ ‫س‬1ّ‫ي‬‫ب‬ :‫مثل‬ " ‫اآلتية‬ ‫الكلمات‬ ‫معانى‬ ‫ن‬–‫البوادى‬ ‫شجر‬–‫"؟‬ ‫فاستحييت‬ ‫س‬2‫شجرة‬ " ‫إعراب‬ ‫ما‬ :–" ‫ورقها‬ ‫يسقط‬ ‫ال‬ ‫س‬3‫باسلوبك‬ ‫الحديث‬ ‫اشرح‬ : ‫س‬4‫الحديث‬ ‫إليه‬ ‫يرشد‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫اذكر‬ : " ‫المحرمات‬ ‫إجتناب‬ " :‫الرابع‬ ‫الحديث‬(‫أ‬‫د‬‫ب‬‫ي‬‫ف‬‫ق‬‫ط‬) ‫س‬1‫اجتنبوا‬ " ‫اآلتية‬ ‫الكلمات‬ ‫معانى‬ ‫ّن‬‫ي‬‫ب‬ :–‫الموبقات‬–‫السحر‬–‫"؟‬ ‫الربا‬ ‫س‬2‫الزنا‬ ‫بغير‬ ‫القذف‬ ‫هل‬ :‫م‬‫را‬‫د‬‫ف‬‫ي‬‫سر‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫حكمه‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫الحديث‬‫بالغافالت؟‬ ‫الوصف‬ ‫س‬3‫بأسلوبك؟‬ ‫الحديث‬ ‫اشرح‬ : ‫س‬4‫الحديث؟‬ ‫إليه‬ ‫يرشد‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫اذكر‬ : " ‫االسالم‬ ‫يسر‬ " :‫الخامس‬ ‫الحديث‬ ‫س‬1‫دعوه‬ " ‫اآلتية‬ ‫الكلمات‬ ‫معانى‬ ‫بين‬ :–‫هريقوا‬–ً‫ال‬‫سج‬–" ‫ًا‬‫ب‬‫ذنو‬ ‫س‬2:‫المسجد؟‬ ‫فى‬ ‫بال‬ ‫الذى‬ ‫األعرابى‬ ‫إسم‬ ‫ما‬ ‫س‬3‫بأسلوبك؟‬ ‫الحديث‬ ‫اشرح‬ : ‫س‬4‫ما‬ ‫بعض‬ ‫اذكر‬ :‫الحديث‬ ‫إليه‬ ‫يرشد‬
  3. 3. 3 ‫ا‬ً‫ع‬‫راب‬‫علمي‬ " ‫حديث‬ ‫علوم‬ :–" ‫أدبي‬ ‫س‬1‫اعقد‬ :‫تعريف‬ " ‫حيث‬ ‫من‬ ‫رواية‬ ‫الحديث‬ ‫وعلم‬ ‫دراية‬ ‫الحديث‬ ‫علم‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬‫ه‬–‫موضوعه‬-‫فائدته‬– ‫فضله‬–‫فيه"؟‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫س‬2‫اذكر‬ :‫المحدثين؟‬ ‫إصطالح‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫اللغة‬ ‫فى‬ ‫السنة‬ ‫تعريف‬ ‫س‬3‫بين‬ :‫الدا‬ ‫اآليات‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫حجية‬‫عليها؟‬ ‫لة‬ ‫س‬4‫اذكر‬ :‫دليل‬ ‫و‬ ‫بالسنة‬ ‫العمل‬ ‫حكم‬‫ه‬‫اإلسالمى‬ ‫التشريع‬ ‫فى‬ ‫مكانتها‬ ‫ذكر‬ ‫مع‬ ‫؟‬ ‫س‬5‫الحديث‬ " ‫المحدثين‬ ‫بين‬ ‫تدور‬ ‫التى‬ ‫المصطلحات‬ ‫من‬ :–‫الخبر‬–‫األثر‬–‫السنة‬–‫المت‬ ‫السند‬" ‫ن‬ ‫؟‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عرفى‬ ‫س‬6:‫عرف‬" ‫حيث‬ ‫من‬ ‫البخارى‬ ‫االمام‬‫ا‬‫سمه‬–‫نسبه‬–‫مولده‬–‫نشأته‬–‫شيوخه‬–‫تالميذه‬–‫و‬ ‫منزلته‬ ‫فضله‬–‫مؤلفاته‬–" ‫وفاته‬ ‫س‬7‫اكتب‬ :‫الصحيح‬ ‫الجامع‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬‫منزلته؟‬ ‫و‬ : ‫التفسير‬ :‫ا‬ً‫س‬‫خام‬) ‫أدبى‬ ‫و‬ ‫علمى‬ ( ‫س‬1:‫اآلتية‬ ‫الكلمات‬ ‫معانى‬ ‫بين‬ : )‫ا‬ً‫أفواج‬ ، ‫ا‬ً‫ف‬‫ألفا‬ ، ‫ا‬ً‫ثجاج‬ ، ‫المعصرات‬ ، ‫ا‬ً‫ت‬‫سبا‬ ، ‫ا‬ً‫د‬‫أوتا‬ ، ‫مهادا‬ ، ‫كال‬ ، ‫النبأ‬ ( ‫س‬2‫كيف‬ ‫بين‬ :‫؟‬ ‫البعث‬ ‫أمر‬ ‫فى‬ ‫األختالف‬ ‫كان‬ ‫س‬3‫القدرة؟‬ ‫مظاهر‬ ‫عن‬ ‫السورة‬ ‫تحدثت‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫الذى‬ ‫الغرض‬ ‫ما‬ : ‫س‬4:‫يأتى‬ ‫فيما‬ ‫البالغي‬ ‫السر‬ ‫وضح‬ : -‌)‌ْ٤‫هُٞٚ‌(‌ػٖ‌اُ٘جأ‌اُؼظ‬ -‌)‫هُٞٚ‌(‌أُْ‌ٗغؼَ‌األسض‌ٜٓبدا‌*‌ٝاُغجبٍ‌أٝربدا‬ -)‌‫ًب‬‫ث‬‫هُٞٚ‌(‌كٌبٗذ‌أثٞا‬ ‫س‬5‫السورة؟‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫ما‬ ‫اذكر‬ :
  4. 4. 4 ‫"سورة‬"‫النازعات‬ ‫س‬1‫بين‬ ::‫اآلتية‬ ‫الكلمات‬ ‫معانى‬ ) ‫زجرة‬ ، ‫الحافرة‬ ، ‫واجفة‬ ، ‫الرادفة‬ ، ‫سبحا‬ ، ‫نشطا‬ ، ‫غرقا‬ ( ‫س‬2‫؟‬ ‫القسم‬ ‫جواب‬ ‫وما‬ ، ‫السورة‬ ‫أول‬ ‫فى‬ ‫تعالى‬ ‫هللا‬ ‫أقسم‬ ‫شئ‬ ‫بأى‬ : ‫س‬3‫السورة؟‬ ‫عليهم‬ ‫ردت‬ ‫وكيف‬ ‫البعث؟‬ ‫وقوع‬ ‫المشركون‬ ‫استبعد‬ ‫لماذا‬ : : ‫التفسير‬) ‫فقط‬ ‫(أدبى‬ ‫س‬1‫ا‬ً‫ق‬‫غر‬ ( ‫اآلتية‬ ‫الكلمات‬ ‫معانى‬ ‫بين‬ :–‫نشطا‬–‫ا‬ً‫سبح‬–‫الرادفة‬–‫واجفه‬–‫الحافرة‬–‫زجرة‬– ‫الساهرة‬–‫فحشر‬–‫نكال‬–‫سمكها‬–‫أغطش‬–‫دحاها‬–‫برزت‬–‫المأوى‬–) ‫مرساها‬ ‫س‬2‫فريق؟‬ ‫كل‬ ‫مصير‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫هما‬ ‫فمن‬ ‫؟‬ ‫فريقين‬ ‫إلى‬ ‫القيامة‬ ‫يوم‬ ‫الناس‬ ‫السورة‬ ‫قسمت‬ : ‫س‬3‫اآليات‬ ‫اذكر‬ :‫تعالى؟‬ ‫هللا‬ ‫إال‬ ‫يعلمه‬ ‫ال‬ ‫الغيب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تدل‬ ‫التى‬ ‫س‬4‫؟‬ ‫يأتى‬ ‫فيما‬ ‫البالغى‬ ‫السر‬ ‫وضح‬ : -‌)‌٠‫االعزلٜبّ‌ك٠‌هُٞٚ‌(‌َٛ‌أربى‌حذ٣ش‌ٓٞع‬ -)‌‫هُٞٚ‌(‌أخشط‌ٜٓ٘ب‌ٓبءٛب‌ٝ‌ٓشػبٛب‬ ‫س‬5‫؟‬ ‫السورة‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫ما‬ ‫اذكر‬ : ‫علمى‬ ( : ‫القرآن‬ ‫علوم‬ : ‫ا‬ً‫س‬‫ساد‬–) ‫أدبى‬ ‫س‬1‫القرآن‬ ‫علوم‬ ‫تعريف‬ ‫هو‬ ‫ما‬ :‫؟‬‫هى‬ ‫وما‬ ‫القرآن؟‬ ‫بعلم‬ ‫يسم‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫القرآن‬ ‫بعلوم‬ ‫سمى‬ َ‫م‬ِ‫ل‬‫و‬ ‫موضوعه؟‬ ‫وما‬ ‫القرآن؟‬ ‫علوم‬ ‫معرفة‬ ‫فوائد‬ ‫س‬2:‫عرف‬‫لغة‬ ‫القرآن‬‫نزوله؟‬ ‫مقاصد‬ ‫وما‬ ‫القرآن؟‬ ‫أسماء‬ ‫هى‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫ا‬ً‫وإصطالح‬
  5. 5. 5 :‫الفقه‬ :‫ا‬ً‫ع‬‫ساب‬ -‫ػشف‬‌‌‫اُطٜبسح‬‌‌‫ًب‌؟‌ث٤ٖ‌أهغبّ‌اُطٜبسح‌؟‌ٝ‌ٓب‌أٗٞاع‌أُ٤بٙ‌اُز٠‌٣غٞص‬‫ػ‬‫ُـخ‌ٝ‌شش‬‫اُزطٜش‌ثٜب‬‌‌‫؟‌ٓغ‌رًش‬ ‫عذ؟‬ُٝ‌ٕ‫اُذُ٤َ‌إ‬ -‌٠‫ّف‌اُحذس‌ٝاُخجش‌ك‬‫ش‬َ‫ػ‬‌ْ‫ش‌ٖٓ‌أُ٤بٙ‌ٝ‌ُْ‌٣حٞط‌ك٤ٚ‌إُ٠‌ًض٤ش‌ٓؼبُغخ؟‌ص‬َ‫ض‬ًَ‫ٓب‌اُغجت‌ك٠‌إٔ‌هللا‌رؼبُ٠‌أ‬ ‫اُِـخ‌ٝ‌اُششع‬‌‌ٖ٤‫‌رؼ‬َُِْ‌ٝ‌‫؟‌َٝٛ‌٣ٞعذ‌كشم‌ك٠‌اُخجش‌ث٤ٖ‌أُخلق‌ٝ‌أُزٞعظ‌ٝ‌أُـِع‌ٓغ‌اُزٔض٤َ‌؟‬ ‫أُبء‌ك٠‌سكغ‌اُحذس؟‬ -‌‌‫ػشف‬‌ٖ٤‫كؼذ‌ك٤ٚ‌اُ٘غبعخ‌ُْٝ‌رـ٤شٙ‌؟‌صْ‌ث‬ُ‫د‬‌ٟ‫أُبء‌أُطِن‌؟‌َٝٛ‌٣شَٔ‌أُبء‌أُطِن‌أُبء‌اُوِ٤َ‌اُز‬ ‫حٌٔٚ؟‬ -‌‫ػشف‬ٔ‫أُبء‌أُش‬‫ظ‬‌‌‫؟‌ٝٓب‌حٌٔٚ؟‌ٝٓب‌ششٝط‬‌ً‌َ‫شاٛخ‌اعزؼٔبُٚ‌؟‌ٓب‌حٌْ‌اعزؼٔبُٚ‌ك٠‌ؿ٤ش‌اُجذٕ‌ًـغ‬ ‫ْ‌ُْ‌٣ح‬ُِٝ‌‫اُضٞة‌؟‌صْ‌ث٤ٖ‌حٌْ‌اعزؼٔبٍ‌أُبء‌اُشذ٣ذ‌اُغخٞٗخ‌ٝ‌اُجشٝدح؟‬ُٔ‫شّ‌أُبء‌ا‬‫شٔظ‬‫؟‬ -‌‫ث٤ٖ‌حٌْ‌أُبء‌أُغزؼَٔ‌؟‌ٝٓب‌اُذُ٤َ‌ػِ٠‌ٓب‌رزًش؟‌َٝٛ‌٣ٌٖٔ‌اعزؼٔبُٚ‌أّ‌ٓٔ٘ٞع‬–‌‌‫ٝٓب‌اُؼِخ‌ك٠‌ٓب‬ ‫؟‬ً‫ال‬ٔ‫رزًش‌؟‌ٝث٤ٖ‌ٓؼ٘٠‌األصح‌ك٠‌اُشأٟ؟‌ٝٓز٠‌٣ٌٕٞ‌أُبء‌ٓغزؼ‬ -‌‫ث٤ٖ‌حٌْ‌أُبء‌أُزـ٤ش؟‌َٝٛ‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌٣غٔ٠‌ٓبء؟‌ٝٓب‌اُحٌْ‌إٕ‌رـ٤ش‌أُبء‌اُ٤غ٤ش‌ثشئ‌طبٛش؟‬‌‫ٝٓب‌ػِخ‬ ‫ك٠‌ٓب‌رزًش؟‌ٝٓب‌حٌْ‌أٝسام‌شغشح‌ر٘بصشد‌ٝ‌رلزذ‌ٝاخزِطذ‌ثبُٔبء؟‬‌‌‫أٝ‌رـ٤ش‌أُبء‌ثبُضٔبس‌اُغبهطخ‬ ‫ك٤ٚ؟‌َٝٛ‌حٌْ‌أُخبُظ‌ُِٔبء‌ٓضَ‌أُغبٝس‌اُطبٛش؟‌ُٝٔبرا؟‬ -‌‫ػشف‬‌‫أُبء‌أُز٘غظ؟‌ٝٓب‌اُذُ٤َ‌ػِ٤ٚ‌؟‌صْ‌ث٤ٖ‌ٝصٕ‌اُوِزبٕ‌ثبُشطَ‌أُصش١؟‌ٝٓب‌اُحٌْ‌إٕ‌رـ٤ش‌أُبء‬ ‌‫ث٘غبعخ‬‌‫ًٝبٕ‌أًضش‌ٖٓ‌اُوِز٤ٖ‌؟‌ٝٓب‌اُذُ٤َ‌؟‌ٝٓب‌اُحٌْ‌إٕ‌صاٍ‌ٛزا‌اُزـ٤ش‌اُحغ٢‌أٝ‌اُزوذ٣شٟ‌ثٔغي‬ ‫أٝصػلشإ‌أٝ‌ثزشاة؟‬ -‌ٝ‌‫ْ‌ح٤ٞإ‌طبٛش‌ٓضَ‌ٛشح‌صْ‌ؿبة‬َ‫ك‬‌‫٣ٞعذ‌ٗغبعبد‌ٓؼلٞ‌ػٜ٘ب‌ارًش‌خٔظ‌ٜٓ٘ب؟‌ٝٓب‌اُحٌْ‌ُٞ‌ر٘غظ‬ ُٔ‫ًا‌صْ‌ُٝؾ‌ك٠‌طبٛش؟‌صْ‌ارًش‌ضبثظ‌اُوِز٤ٖ‌ثب‬‫ش‬٤‫أٌٖٓ‌ٝسٝدٙ‌ٓبء‌ًض‬‫غبحخ‬‌‌‌‫ك٠‌أُشثغ‌ٝك٠‌أُذٝس؟‬ ‫ٝػشف‌أُبء‌اُغبس١؟‌ٝٓب‌حٌٔٚ؟‬ :‫يأتى‬ ‫فيوا‬ ‫الحكن‬ ‫بين‬ -‌‫شخص‬ّ‫رٞضأ‌ٖٓ‌ٓبء‌ثئش‌صٓض‬ -‫أُبء‌أُشٔظ‬
  6. 6. 6 -ُ‫اعزؼٔبٍ‌أُبء‌ا‬ٔ‫شٔظ‬‌‫ك٠‌اُجذٕ‌ُـ٤ش‌طٜبسح‌‌ًششة؟‬ -ٍ‫أُبء‌أُغخٖ‌ثبُ٘بس‌أُؼزذ‬ -‫أُطجٞخ‌ثبُٔبء‌أُشٔظ‬ -‌‫اعزؼٔبٍ‌أُبء‌أُشٔظ‌ػ٘ذ‌كوذ‌ؿ٤شٙ‌ٝ‌ض٤ن‬‫اُٞهذ‬ -‫اعزؼٔبٍ‌أُبء‌اُشذ٣ذ‌اُغخٞٗخ‌أٝ‌شذ٣ذ‌اُجشٝدح‌ك٠‌اُطٜبسح‬ -‫أُبء‌أُغزؼَٔ‌ك٠‌ٗوَ‌اُطٜبسح‌ًبُـغَ‌أُغٕ٘ٞ‌ٝ‌اُٞضٞء‌أُغذد‬ -ٞ‫ًا‌ػِ٠‌اُؼض‬‫د‬‫أُبء‌اُزٟ‌ال‌صاٍ‌ٓزشد‬ -‫ًا‬‫ش‬٤‫ًا‌ًض‬‫ش‬٤‫ّ‌شخص‌ك٠‌ششائٚ‌كششة‌ٓبء‌ٓزـ٤ش‌رـ‬ًَ‌ٝ‌ٝ‫ُٞ‌حِق‌شخص‌ال‌٣ششة‌ٓبء‌أ‬ -‫رـ٤ش‌أُبء‌اُ٤غ٤ش‌ثطبٛش‬ -‫ًا‬‫ش‬٤‫ًا‌صْ‌شي‌ك٠‌إٔ‌اُزـ٤ش‌ا٥ٕ‌٣غ‬‫ش‬٤‫ًا‌ًض‬‫ش‬٤‫ُٞ‌رـ٤ش‌أُبء‌رـ‬ -‌ٝ‫ُٞ‌رـ٤ش‌أُبء‌ثٌٔش‌ٝط٤ٖ‌أ‬‫طحِت‬ -‫اخزالط‌أُبء‌ثأٝسام‌شغشح‌ر٘بصشد‌ٝرلزذ‬ -٠‫إٕ‌أُو٠‌ك‬‌‫هذ‌ٗبػٔخ‬ُ‫د‬‌‫أُبء‌أٝسام‌شغشح‬ -‫إٕ‌رـ٤ش‌أُبء‌ثبُضٔبس‌اُغبهطخ‌ك٤ٚ‌؟‌ٝٓب‌اُؼِخ‌ك٠‌ٓب‌رزًش؟‬ ( ‫عالهة‬ ‫ضع‬√( ‫أو‬ )) ×‫أهام‬:‫التصحيح‬ ‫هع‬ ‫اآلتية‬ ‫العبارات‬ 1-‫ال‌٣غٞص‌اعزؼٔبٍ‌ٓبء‌اُضِظ‌ك٠‌اُٞضٞء‬‌‌‌(‌) 2-ٚ‫إرا‌ٝهؼذ‌اُزثبثخ‌ك٠‌أُبء‌ال‌ر٘غغ‬‌‌‌‌(‌) 3-‫ٝص‬ٕ‌‌ٝ‌‫اُوِز٤ٖ‌خٔغٔبئخ‬‫س‬١‫طَ‌ثبُجـذاد‬‌‌‌(‌) 4-‌َٔ‫حٌْ‌أُبء‌أُزـ٤ش‌٣خزِق‌ػٖ‌حٌْ‌أُبء‌أُغزؼ‬‌‌(‌) 5-ٖ٤‫ال‌٣ضش‌رـ٤ش‌أُبء‌ثبُؼٞد‌ٝ‌اُذٖٛ‌أُط٤ج‬‌‌‌(‌)
  7. 7. 7 ‫الفضة‬ ‫و‬ ‫الذهب‬ ‫أوانى‬ ‫استعمال‬ ‫حكم‬ -‌‫ث٤ٖ‌حٌْ‌اعزؼٔبٍ‌ش٤ئ‌ٖٓ‌أٝاٗ٠‌اُزٛت‌ٝ‌اُلضخ‌؟‌ٝٓب‌اُذُ٤َ‌ػِ٠‌حٌٔٚ؟‌ُْٝ‌خص‌اُزٛت‌ٝ‌اُلضخ‬ ‫ثبُزًش‌؟‌صْ‌ث٤ٖ‌حٌْ‌اإلٗبء‌اُ٘وذ‌أُٔٞٙ‌ثـ٤ش‌اُ٘وذ‌ٝ‌ُْ‌٣حصَ‌ٓ٘ٚ‌ش٤ئ‌ثبُؼشض‌ػِ٠‌اُ٘بس؟‬ -‌ٖ٤‫ث‬‌َ‫حٌْ‌االعزؼٔبٍ‌ٝ‌ارخبر‌األٝاٗ٠‌اُ٘ل٤غخ‌ٓض‬‌‫أٝاٗ٠‌اُ٤بهٞد؟‌ٝٓب‌حٌْ‌رضج٤ت‌اإلٗبء‌ثضجخ‌كضخ‬ ‌‫شعغ‌اٌُجش‌ٝ‌اُصـش‌ك٠‌اُلضخ؟‌ٝٓب‌حٌْ‌اُزضج٤ت‌ثبُزٛت‌؟‬ُٗ‌‫ًج٤شح‌ُض٣٘خ‌ٝٓب‌اُذُ٤َ؟‌ٝػِ٠‌ٓبرا‬ ‫ُٝٔبرا‌؟‌ٝٓب‌حٌْ‌ر‬‫غ‬‫ٔ٤ش‌اُذساْٛ‌ٝ‌اُذٗبٗ٤ش‌ك٠‌اإلٗبء؟‬ ‫الدباغ‬ ‫في‬ ‫فصل‬ ‫س‬1‫وما‬ ‫دبغها؟‬ ‫بعد‬ ‫الميتة‬ ‫جلود‬ ‫حكم‬ ‫وما‬ ‫الدباغ؟‬ ‫ضابط‬ ‫ما‬ :‫الغسل؟‬ ‫قبل‬ ‫الميتة‬ ‫جلد‬ ‫على‬ ‫صلى‬ ‫لو‬ ‫الحكم‬ ‫س‬2‫؟‬ ‫تقول‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫الجراد‬ ‫و‬ ‫السمك‬ ‫ميتة‬ ‫حكم‬ ‫ما‬ : ‫س‬3‫ن‬ ‫يطهر‬ ‫هل‬ :‫ج‬‫؟‬ ‫االستحالة‬ ‫أو‬ ‫بالغسل‬ ‫العين‬ ‫س‬ ‫السواك‬ ‫فى‬ ‫فصل‬ ‫س‬1‫استعمال‬ ‫فيها‬ ‫يتأكد‬ ‫التى‬ ‫المواضع‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫االستياك‬ ‫كيفية‬ ‫ما‬ ‫؟‬ ‫يكره‬ ‫ومتى‬ ‫؟‬ ‫حكمه‬ ‫وما‬ ‫السواك؟‬ ‫عرف‬ :‫ه‬‫؟‬ ‫س‬2:‫؟‬ ‫السواك‬ ‫فوائد‬ ‫اذكر‬ ‫س‬3:‫اآلتية‬ ‫العبارات‬ ‫أكمل‬ : ‫أ‬‌-...............‌‫ال‌٣ٌشٙ‌اُغٞاى‌إال‬ ‫ة‬‌-‌...............‌‫٣غٖ‌االعز٤بى‌ثبُ٤ذ‬ ‫جـ‬-.............. ‫أكل‬ ‫عند‬ ‫السواك‬ ‫استحباب‬ ‫يتأكد‬ ‫ء‬-.............. ‫بسبب‬ ‫الفم‬ ‫رائحة‬ ‫تغير‬ ‫هو‬ ‫الخلوف‬ ‫هـ‬-..... ‫استعمال‬ ‫االستياك‬ ‫حصول‬ ‫فى‬ ‫يكفى‬......... ‫و‬-.................... ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫للصالة‬ ‫االستياك‬ ‫يسن‬
  8. 8. 8 ‫الوضوء‬ ‫فى‬ ‫فصل‬ -‌٠‫ػشف‌اُٞضٞء‌ك٠‌اُِـخ‌‌ٝك٠‌اُششع‌؟‌ٝٓب‌ٓٞعجٚ‌؟‌ٝٓب‌ششٝط‌اُٞضٞء‌؟‌ٝ‌ٓب‌اُششٝط‌اُضائذح‌اُز‬ ‫٣خزص‌ثٚ‌صبحت‌اُضشٝسح؟‬ -‌‫؟‌صْ‌ػشف‌اُ٘٤خ‌ك٠‌اُِـخ‌ٝ‌اُششع‌ٝث٤ٖ‌حٌٜٔب؟‬ً‫ال‬‫ارًش‌كشٝض‌اُٞضٞء‌إعٔب‬‫ٝٓب‌ٓحِٜب‌ٝ‌ششٝطٜب؟‬ -‌‫ًب‌؟‌ٝٓب‌حٌْ‌ؿغَ‌اُٜذة‌ك٠‌اُٞضٞء؟‌ٝٓب‌اُذُ٤َ‌ػِ٠‌ؿغَ‌اُ٤ذ٣ٖ؟‌ٝٓب‬‫ض‬‫‌ٝػش‬ً‫ال‬ٞ‫ارًش‌حذ‌اُٞعٚ‌ط‬ ‫حٌْ‌اُزشر٤ت‌ك٠‌اُٞضٞء؟‬ :‫يأتى‬ ‫فيما‬ ‫الحكم‬ ‫بين‬ : ‫س‬ -ٖ٤‫ٓغح‌سأعٚ‌ك٠‌اُٞضٞء‌هجَ‌ؿغَ‌اُ٤ذ٣ٖ‌إُ٠‌أُشكو‬ -‫ا‌شٞٛب‬ً‫ص‬ٞ‫ُٔظ‌أُزٞضئ‌ػغ‬‫ء‬‌‫ًب‬٤‫ٗبع‬ -ُ‫ٓظ‌كشط‌ؿ٤شٙ‌ثجبطٖ‌ا‬‌‫ٌق‬ -‌‫ُٔظ‌كشعٚ‌ثظٜش‌اٌُق‬ -ٞ٘٣‌ُْ‌ٝ‌‫رٞضأ‬ -‌ٟٞٗ‌‫إٔ‌٣صِ٢‌ثٞضٞئٚ‌ٓب‌٣٘ذة‌ُٚ‌ٝضٞء‬ً‫وشاء‬ٙ‌ٕ‫اُوشآ‬ -ٞ٘٣‌ُْٝ‌ٚ‫هطش‌أُبء‌ػِ٠‌سأع‬‌‫ثٚ‌ٓغح‌اُشأط‬ -‫اُزشر٤ت‌ك٠‌اُٞضٞء‬ :‫يأتى‬ ‫لوا‬ ‫الفقهى‬ ‫الوصطلح‬ ‫اذكر‬ -ِٚ‫ب‌ثلؼ‬ًٗ‫هصذ‌اُش٤ئ‌ٓوزش‬ -‫أكؼبٍ‌ٓخصٞصخ‌ٓلززحخ‌ثبُ٘٤خ‬ -‌‫ع٤الٕ‌اُشؼش‌حز٠‌رض٤ن‌ثٚ‌اُغجٜخ‬‫ٝ‌اُولب‬ -‫اعزشخبء‌أػصبة‌اُذٓبؽ‌ثغجت‌سطٞثبد‌األثخشح‌اُصبػذح‌ٖٓ‌أُؼذح‬
  9. 9. 9 ‫الفقه‬‫خ‬‫ا‬‫ص‬:‫األدبي‬ ‫بقسم‬ -‌َ‫ارًش‌أسثغ‌ٖٓ‌عٖ٘‌اُٞضٞء‌؟‌ٝٓب‌اُذُ٤َ‌ػِ٠‌اُغ٘خ‌األُٝ٠‌ًٔب‌رًشٛب‌أُص٘ق؟‌ٝٓب‌كٞائذ‌ؿغ‬ ‌‫اٌُل٤ٖ‌ٝ‌أُضٔضخ‌ٝ‌االعز٘شبم؟‌ٝٓب‌األكضَ‌ك٠‌أُضٔضخ‌ٝ‌االعز٘شبم‌اُغٔغ‌أّ‌اُلصَ‌؟‬‌‫ٝٓب‬ ‫حٌْ‌أُغح‌ػِ٠‌اُؼٔبٓخ‌؟‌ٝٓب‌اُذُ٤َ‌ػِ٠‌رُي‌؟‬ -‌ٚ٤ِ‫ب‌إرا‌صاد‌ؿغِٚ‌ُِؼضٞ‌ػٖ‌اُضالس‌ٓشاد‌ٝ‌هذ‌صجذ‌أٗٚ‌ػ‬ًِٔ‫ً٤ق‌٣ٌٕٞ‌اُٞضٞء‌إعبءح‌ٝ‌ظ‬ ‫اُصالح‌ٝ‌اُغالّ‌رٞضأ‌ٓشح‌ٓشح‌ٝ‌ٓشر٤ٖ‌ٓشر٤ٖ‌؟‬ -‌‫ًب‌ٖٓ‌اُغٖ٘‌اُضائذح‌ػِ٠‌اُؼشش‌عٖ٘‌اُز٠‌رًشٛب‬‫غ‬ٔ‫ٓز٠‌٣طِت‌رشى‌اُزضِ٤ش‌؟‌صْ‌ارًش‌خ‬‌‫أُص٘ق؟‬ ‫ٝٓب‌حٌْ‌اُٞضٞء‌ُِذخٍٞ‌ػِ٠‌األٓ٤ش؟‬

×