O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Learning study mittlärande 2015

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Learning study mittlärande 2015 (20)

Mais de mittlarande (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Learning study mittlärande 2015

 1. 1. Välkommen!
 2. 2. Learning Study på Höglundaskolan Mittlärande 2015 anna-karin.ericsson@skola.sundsvall.se
 3. 3. Bakgrund • Diskussioner i ämneslaget: – Vi vill jobba tillsammans – Prata om matematik – Utveckla undervisningen – Besöka varandras lektioner Hur gör vi med feedback? Tydlig mall över vad vi ska fundera kring och ge feedback på – Lesson study och Learning Study • Kontakt med STU. Projektpengar från Läsa Skriva Räkna projektet
 4. 4. Varför Learning Study? • Synliggöra tyst kunskap om undervisning. • Bryta ensamtraditionen och kollektivisera kunskap. • Jag är inte ensam, alla är ansvariga för lektionsinnehållet. • Intellektuell stimulans och nya ämneskunskaper. • Grundforskning i vardagen. • Bättre undervisning (innehållet) ger ökade elevresultat. • Learning Study är systematisk kunskapsbildning (Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet…)
 5. 5. Olika LS projekt Åk 1-5 • Tiotalsövergångar i subtraktion • Likhetstecknets betydelse • Bråk • Vinklar • Area • Formler • Mätning • Dubbelt/hälften Åk 6-9 • Proportionalitet • Negativa tal • Kortdivision • Enhetsomvandlingar • Densitet • Spanska pronomen • Engelsk läsförståelse • Att läsa mellan raderna • Att springa 30m snabbt
 6. 6. Learning Study och Lesson Study Båda modellerna karaktäriseras av att en grupp lärare tillsammans arbetar med: - planering - genomförande - utvärdering - revidering av undervisningen i ett cykliskt förlopp.
 7. 7. Skillnaden mellan modellerna Lesson Study och Learning Study • Arbetet i en Lesson Study är mer inriktat på lektionsdesign, samt utprövning av elevaktiviteter och uppgifter. • Elevernas lärande är det centrala i en Learning Study. Vi utvärderar elevernas kunskaper både före och efter undervisningen för att kunna bedöma hur undervisningen bidragit till elevernas lärande. • Learning Study har variationsteorin som teoretisk utgångspunkt. Hur innehållet kan variera så att eleverna förstår och kan använda kunskapen i andra sammanhang.
 8. 8. Variationsteorin Innebär att fokusera på: • Vad ska eleverna lära (Lärandeobjekt) • Vad det innebär att kunna detta (Kritiska aspekter) • Vad eleverna har för uppfattningar/svårigheter med detta (Kritiska aspekter) • Hur innehållet kan variera så att eleverna förstår och kan använda detta i andra sammanhang (Variationsmönster)
 9. 9. Lärandeobjekt • Vad har våra elever svårt att lära? • Vad tycker vi att det är svårt att undervisa om så att alla elever lär sig? • Avgränsning och precisering – vad kan ingå i vårt lärandeobjekt med tanke på undervisningens omfattning? (En lektion) Lärandeobjekt: Att kunna teckna och tolka matematiska uttryck
 10. 10. Kritiska aspekter • De aspekter eleverna måste urskilja för att uppnå lärandeobjektet – De aspekter som eleverna ännu ej urskilt • Ta hjälp av två frågor: – Vad innebär det att kunna lärandeobjektet? – Vad har eleverna för uppfattning om lärandeobjektet? - lärarnas erfarenheter - kända ”felsvar” och ”missuppfattningar” - resultat från forskning - andra Learning Studies
 11. 11. Arbetsgången i Learning Study
 12. 12. • Elevernas förkunskaper kartläggs kring det valda lärandeobjektet genom ett förtest. • Alla elever som deltar i studien gör förtestet. - Testet ska innehålla svårigheter som vi tror/vill att eleverna ska falla på. - Förtestet rättas och elevernas misstag och kunskapssvårigheter synliggörs.
 13. 13. Två uppgifter ur vårt förtest
 14. 14. • Analys av förtestet görs tillsammans. • Nu gör vi en detaljerad lektionsplanering tillsammans. – hur lektionen ska angripa de kritiska aspekterna. – vad krävs för att eleverna ska förstå innehållet. – Hur kan vi hjälpa eleverna att få syn på det vi tror är kritiskt? – Hur kan vi använda vanliga elevsvar för att tex skapa kontraster? – Vad ska hållas konstant och vad ska varieras? – Vilka variationsmönster vill vi skapa – en aspekt i taget, flera aspekter -samtidigt, i vilken ordning, …?
 15. 15. • En i gruppen genomför den gemensamt planerade lektionen och den spelas in. • Kameran är riktad mot den undervisade läraren och lektionsinnehållet. • Några dagar efter lektionen görs ett eftertest. (Samma test som förtestet)
 16. 16. • Vad var det eleverna förstod och inte förstod? • Vad måste vi förtydliga för att nå vårt lärandeobjekt? • Lektionen förfinas och den förbättrade lektionen genomförs av en annan lärare i en ny grupp • Cykeln fortsätter… 3-4 gånger
 17. 17. • En viktig del i studien är dokumentationen – vad man gjort – vad man kom fram till – resultatet
 18. 18. Resultat KA: Parentesernas betydelse 9 – 5 + 3 a. Placera parenteser så att uttrycket blir lika med 7 b. Placera parenteser så att uttrycket blir lika med 1 Förtest Eftertest Lektion 1 (7f) 11% 38% Lektion 2 (7e) 40% 67% Lektion 3 (6a) 18% 77%
 19. 19. Våra lärdomar • Den ämnestid vi hade tillsammans använde vi till att utveckla matematikundervisningen. – Använd tiden till rätt saker – Hur sprider vi information – Inköp • En kritisk aspekt taget! – Genomgångar – Planering av arbetsområden • Vad får jag inte ta för givet? - Backa ganska långt vid inledningen av en genomgång • Vinster med att analysera tester/resultat – Dra lärdomar av elevernas missuppfattningar – Utgå från elevernas förkunskaper i större utsträckning • Kollegiala lärandet
 20. 20. Litteratur och webbplats Learning Study – undervisning gör skillnad Tuula Maunula Joakim Magnusson Christina Echevarria learning study – en guide Johan Häggström Maria Bergqvist http://ls.idpp.gu.se (skolverket, ncm och gu) Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Skolverket
 21. 21. Att organisera en Learning study • 3 – 5 (min 2 max 6) lärare som undervisar i samma ämne och i närliggande årskurser. • Handledare med erfarenhet av LS. • Elever i samma åk eller med ett års skillnad. • Möjlighet att träffas kontinuerligt och ostört under ca 10 planeringsträffar på vardera 1,5 – 2 timmar. • Pågår under en termin eller en del av läsåret.
 22. 22. Vad roligt att du kom och tack för att du lyssnade!

Notas do Editor

 • Variationsteorin: Bygger på att lärande sker med hjälp av att urskilja nya aspekter. För att förstå vad något är behöver man se vad det inte är.
 • Lektion 1 ca 12/30
  Lektion 2 ca 20/30
  Letkion 3 23/30

×