Anúncio

Bild en demokratisk rättighet Sundsval vt18

22 de Feb de 2018
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de mittlarande(20)

Anúncio

Bild en demokratisk rättighet Sundsval vt18

 1. Bild en demokratisk rättighet
 2. Fässbergsskolan Mölndal
 3. www.frokenahall.weebly.com frokenahall@gmail.com
 4. Bild är ett litet onödigt pluttämne som har den status det förtjänar
 5. Bild kan vara skolans viktigaste ämne det är där det händer
 6. Om bildämnet utvecklar elevernas tänkande, deras världsbild, deras möjligheter att kommunicera, uttrycka sig och påverka, då är det så viktigt att vi inte kan vara utan det. 🔴 🔴
 7. 2.2 Kunskaper Kan lösa problem Kan omsätta idéer till handling Kan lära Kan utforska Kan använda kritiskt tänkande Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer 🔴 På ett kreativt sätt!
 8. Mål Kan använda så väl digitala som andra verktyg och medier för (…) skapande, kommunikation och lärande 🔴 Nyhet!
 9. Utveckla kreativitet och intresse att skapa Ta egna initiativ Arbeta undersökande och problemlösande Skapa förståelse Kritiskt granska Bildämnets Syfte 🔴
 10. ”Jag kan inte rita, jag kommer aldrig behöva det när jag blir stor” ”Varför ska man egentligen ha bild?”
 11. Bild för lärandets skull 8 sjukt viktiga grejer att kunna: -Kompetens att använda tekniker och material -Kompetens att förstå visuella världar -Kompetens att utforska -Kompetens att reflektera -Kompetens att observera -Kompetens att uttrycka -Kompetens att visualisera -Kompetens att engagera sig och vara uthållig
 12. Bild för lärandets skull 8 sjukt viktiga grejer att kunna: -Kompetens att använda tekniker och material -Kompetens att förstå visuella världar -Kompetens att utforska -Kompetens att reflektera -Kompetens att observera -Kompetens att uttrycka -Kompetens att visualisera -Kompetens att engagera sig och vara uthållig
 13. Lgr11 Vad vi ska göra med det
 14. Tolka, föra underbyggda resonemang och beskriva med ämnesspecifika begrepp
 15. Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion med användning av ämnesspecifika begrepp
 16. UttryckInnehåll Funktion Egna erfarenheter Andra verk Företeelser i omvärlden beskriv resonera med kopplingar
 17. Fel, Fel, Fel! skärmdump från svt öppet arkiv
 18. Tolka med tyngdpunkt i funktion
 19. viralgranskaren genusfotografen bilders makt statens medieråd: -normer i bildspråket -bild är ett språk -propaganda och bilders makt
 20. Så är kreativiteten är bildämnets kärna När andra ämnen strävar efter att eleverna ska vara kreativa Anna Furudahl
 21. Tolka med tyngdpunkt i uttryck
 22. Tolka med tyngdpunkt i innehåll
 23. Tolka med tyngdpunkt i koppling till egna erfarenheter
 24. UttryckInnehåll Funktion Egna erfarenheter Andra verk Företeelser i omvärlden beskriv resonera med kopplingar
 25. görs i k lassrum m et Kännetecken för bra uppgifter i bildanalys Skapar AHA-upplevelse Ställer frågor utan givna svar Skapar nya frågor Använder lärarens expertis och elevernas resonemang det går att analyseraanalysen Handens lärande
 26. Ändrar de erfarenheter som eleverna gör i min bildundervisning deras sinnen så att de kan ta sig an världen så som en konstnär kan? Eleverna måste få möjlighet att tänka som konstnärer, på samma sätt som de borde få möjlighet att möta världen ur ett matematiskt, vetenskapligt, historiskt, och språkligt perspektiv. Bild är ett annat sätt att känna världen- lika viktigt som de andra perspektiven.- Tankepaus
 27. Tack!
Anúncio