Anúncio

Predstavitev informativni dan mizar 2016

ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
19 de Feb de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Predstavitev informativni dan mizar 2016

 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR/MIZARKA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero, • pridobijo si praktično uporabna znanja podprta s teoretičnimi osnovami, • se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kakovostno izdelovanje mizarskih izdelkov in storitev MIZAR CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • se usposobijo za sestavljanje in vgrajevanje bivalnega ter stavbnega pohištva in spoznajo osnove vzdrževanja in obnavljanja pohištva, • se usposobijo za načrtovanje in gospodarno izvajanje individualne proizvodnje, • razvijajo ekološko osveščenost in spoznajo predpise varovanja zdravja pri delu, • znajo delati v skupini in organizirati lastno delo, • razvijajo odgovoren odnos do kulturne dediščine.MIZAR CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA UMETNOST TUJI JEZIK NARAVOSLOVJE MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE ŠPORTNA VZGOJA
 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR STROKOVNI MODULI OSNOVE LESARSTVA STAVBNO POHIŠTVO OBDELAVA LESA BIVALNO POHIŠTVO OBDELAVA LESNIH PLOŠČ SNOVANJE IZDELKA
 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR ODPRTI KURIKULUM Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi partnerji določi vsebino tega dela. PREOBLIKOVANJE LESA Z ODREZOVANJEM RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE KONSTRUIRANJE POHIŠTVA PRIMARNA PREDELAVA LESA NOTRANJE POHIŠTVO IN KAKOVOST POVRŠINSKA OBDELAVA LESA
 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR: • 1. letnik: 6 ur/teden • 2. letnik: 12 ur/teden • 3. letnik: 14 ur/teden MIZAR
 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • spoznavanje delovnih procesov, • spoznavanje organiziranosti podjetij, • pridobivanje pravilnega odnosa do dela, • timsko delo. ŠTEVILO UR: • 1. letnik 114 ur / 15 dni • 2. letnik 114 ur / 15 dni • 3. letnik 684 ur / 85 dni MIZAR
 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INTERESNE DEJAVNOSTI MIZAR ŠTEVILO UR: • 1. letnik: 64 ur/leto • 2. letnik: 64 ur/leto • 3. letnik: 32 ur/leto So sestavni del predmetnikov izobraževalnega programa (športni dnevi, gledališke, filmske in glasbene predstave, metode učenja, ogledi sejmov in podjetij, kulturnih znamenitosti…)
 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Obsega: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • Izdelek oz. storitev in zagovor ZAKLJUČNI IZPIT MIZAR
 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAKI, KI USPEŠNO ZAKLJUČIJO SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - MIZAR, SE LAHKO VPIŠEJO V POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE - LESARSKI TEHNIK, KI TRAJA 2 LETI. MOŽNOST NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA MIZAR
 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR PROJEKTNI TEDNI
 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR MIZAR PROJEKTNI TEDNI
 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR STROKOVNE EKSKURZIJE
 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR STROKOVNE EKSKURZIJE
 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV… MIZAR
 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI… MIZAR
 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010 Boštjan Pajk TEKMOVANJA MIZAR
 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Mitja Mandelj TEKMOVANJA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH BELGIJA 2012 MIZAR
 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEKMOVANJA NOVO MESTO 29.1. – 31.1.2014 1. mesto Aleš Košak Marko Meglen Tomaž Zupančič Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.MIZAR
 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEKMOVANJA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH FRANCIJA 2014 MIZAR
 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV ZI MIZAR Šolsko leto 2013/14 Izdelek z zagovorom
 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto V S A K O L E T N E R A Z S T A V E I Z D E L K O V Z I MIZAR Šolsko leto 2013/14 Izdelek z zagovorom
 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Prihodnost lesa je brezčasna in brezmejna. Naj postane tudi tvoja prihodnost. Bogata prihodnost! ZA KONEC … MIZAR
Anúncio