Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014

 1. POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
 2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo zgradbo, delovanje s področja načine uporabe gradiv lesarstva, • poznajo in strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • obvladajo izdelavo konstrukcijske dokumentacije za predvidene izdelke, in tehnološke
 3. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko - komunikacijske tehnologije, • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno LESARSKI TEHNIK ter ustno komunicirati s sodelavci. LESARSKA TEHNICA
 4. SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 5. STROKOVNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto TVORIVA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA TEHNOLOGIJA OBDELAVE PROJEKTIRANJE LESA KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV STROJI ZA OBDELAVO LESA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA ŽAGARSTVO IN SUŠENJE EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV OPREMLJANJE INTERJERJEV PROIZVODNA TEHNIKA
 6. ODPRTI KURIKUL ŠOLSKI CENTER Novo mesto Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem, potrdi ga svet šole. MATEMATIKA V LESARSTVU REZBARJENJE RESTAVRIRANJE POVRŠINSKA ZAŠČITA LESA CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU PRIMARNA OBDELAVA LESA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 7. ODPRTI KURIKUL ŠOLSKI CENTER Novo mesto REZBARJENJE LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 8. ODPRTI KURIKUL ŠOLSKI CENTER Novo mesto RESTAVRIRANJE LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 9. ODPRTI KURIKUL ŠOLSKI CENTER Novo mesto CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Izris načrta v izbranem računalniškem programu Izdelava izdelka na CNC stroju
 10. Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 11. Uporaba računalniškega programa MastercamX za ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA oblikovanje masivnega lesa
 12. PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠTEVILO UR: 173 ur/izob. • 1. letnik: 6 ur/14 dni • 2. letnik: 6 ur/14 dni MIZAR
 13. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ŠOLSKI CENTER Novo mesto CILJI: • • • • spoznavanje delovnih procesov, spoznavanje organiziranosti podjetij, pridobivanje pravilnega odnosa do dela, timsko delo. ŠTEVILO UR: • 1. letnik 76 ur / 10 dni LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 14. INTERESNE DEJAVNOSTI ŠOLSKI CENTER Novo mesto So sestavni del predmetnikov izobraževalnega programa (športni dnevi, gledališke, filmske in glasbene predstave, metode učenja, ogledi sejmov in podjetij, kulturnih znamenitosti…) ŠTEVILO UR: 96 ur v programu • 1. letnik: 64 ur/leto • 2. letnik: 32 ur/leto MIZAR
 15. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pozitivno zaključen zadnji letnik je pogoj za opravljanje poklicne mature POKLICNA MATURA OBVEZNI DEL • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva IZBIRNI DEL LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) • izdelek in zagovor
 16. MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU ŠOLSKI CENTER Novo mesto Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les. • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • FINI – fakulteta za industrijski inženiring
 17. MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 18. IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov, • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature, •katerikoli izmed maturitetnih predmetov gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi). LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 19. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 20. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 21. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 22. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 23. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 24. POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 25. STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 26. STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 27. SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 28. TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010 Boštjan Pajk LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 29. TEKMOVANJA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH BELGIJA 2012 ŠOLSKI CENTER Novo mesto Mitja Mandelj LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 30. TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto NOVO MESTO 29.1. – 31.1.2014 1. mesto Aleš Košak Marko Meglen Tomaž Zupančič LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.
 31. VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV ZI ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 32. LETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 33. … IZDELKI DIJAKOV… ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 34. … IZDELKI DIJAKOV… ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 35. … IZDELKI DIJAKOV… ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 36. ZA KONEC … ŠOLSKI CENTER Novo mesto Prihodnost lesa je brezčasna in brezmejna. Naj postane tudi tvoja prihodnost. Bogata prihodnost! LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA
 37. ZA KONEC … ŠOLSKI CENTER Novo mesto Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
Anúncio